Hlavní navigace

ACA1213 a.s.

Firma ACA1213 a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 10389, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 122 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27407250

Sídlo:

Služeb 256/5, Praha Malešice (Praha 10), 108 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 12. 2005

DIČ:

CZ27407250

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Bez zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
52210 Činnosti související s pozemní dopravou
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 10389, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ACA1213 a.s. od 3. 5. 2010

Obchodní firma

ACA1213 a.s. od 20. 3. 2015

Obchodní firma

ACA1213 a.s. od 2. 7. 2015

Obchodní firma

ACA1213 a.s. do 2. 7. 2015 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

ACA1213 a.s. do 17. 6. 2015 od 20. 4. 2015

Obchodní firma

Autoklub Czech Assistance a.s. do 20. 4. 2015 od 15. 12. 2005

Obchodní firma

ACA1213 a.s. do 20. 3. 2015 od 27. 2. 2015

Obchodní firma

ACA1213 a.s. do 27. 2. 2015 od 24. 2. 2015

Obchodní firma

ACA1213 a.s. do 24. 2. 2015 od 21. 2. 2015

Právní forma

Akciová společnost od 15. 12. 2005

adresa

Služeb 5/256
Praha 10 10800 od 15. 12. 2005

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče od 13. 2. 2015

opravy silničních vozidel od 1. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 10. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 10. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní do 12. 3. 2013 od 1. 10. 2009

silniční motorová doprava nákladní do 1. 10. 2009 od 3. 11. 2006

silniční motorová doprava osobní do 1. 10. 2009 od 3. 11. 2006

zprostředkování obchodu a služeb do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

reklamní činnost a marketing do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

činnost informačních a zpravodajských kanceláří do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

činnost technických poradců v oblasti motorismu do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

údržba motorových vozidel a jejich příslušenství do 1. 10. 2009 od 15. 12. 2005

Ostatní skutečnosti

Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti ACA1213 a.s. a.s. z důvodu posílení ekonomické stability Společnosti o částku 120.000.000,-- Kč (slovy : jednosto dvacet milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovan ého zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 120 (jednosto dvacet) kusů kmenových akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) Emisní kurz upisovaných akcií bude od povídat jejich jmenovité hodnotě, tedy u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých) bude činit 1.000.000,-- Kč (slovy : jeden milion korun českých). Akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Zvýšení základního kapitálu společnosti ACA1213 a.s. bude provedeno upisováním nových akcií předem určeným zájemcem, kterým je společnost HENDON a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 271 92 237, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 9640, a proto valná hromada společnosti schvaluje vyloučení přednostního práva podle § 204a zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ?obchodní zákoník?). Představenstvo společnosti v so uladu s § 204a odst. 5 obchodního zákoníku předložilo valné hromadě společnosti písemnou zprávu, která tvoří přílohu číslo 5 notářského zápisu a ve které jsou uvedeny důvody vyloučení přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti a lhůta pro upisování akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bud e doručen předem určenému zájemci ? společnosti HENDON a.s. spolu s oznámením že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Všechny akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem určeným zájemcem ? společností HENDON a.s., a proto zašle představenstvo tomuto předem určenému zájemci doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude t oto usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu. Společnost HENDON a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, Praha 1, IČ 271 92 237, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9640 má na základě ?Uznání závazku ze dne 19. května 2011? pohledávku za společností ACA1213 a.s., se sídlem Praha 10, Malešice, Služeb 5/256, IČ 274 07 250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10389 ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy: jednosto dvacet milionů korun českých). Potvrzení auditora, a to společnosti BDO Audit s.r.o., se sídlem Olbrachtova 1980, Praha 4, IČ 45314381, auditorské oprávnění č. 018, ze dne 16.6.2011 tvoří přílohu číslo 6 notářskéh o zápisu. Valná hromada společnosti vyslovuje souhlas se započtením pohledávky společnosti HENDON a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy : jednosto dvacet milionů korun českých), kterou má na základě Uznání závazku ze dne 19. května 2011 proti pohledávce společnos ti ACA1213 a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy : jednosto dvacet milionů korun českých), která vznikne společnosti ACA1213 a.s. za společností HENDON a.s. z titulu splacení emisního kurzu nových akcií, jenž budou upsány společností HENDON a.s. na základ ě rozhodnutí valné hromady společnosti za účelem zvýšení základního kapitálu. Výše uvedená možnost započtení peněžité pohledávky společnosti HENDON a.s., kterou má společnost HENDON a.s. vůči společnosti ACA1213 a.s. proti pohledávce společnosti ACA1213 a.s. na splacení emisního kurzu se připouští s ohledem na to, že není účelné, a by společnost dlužné peněžní prostředky vracela, naopak bude vhodné budoucí pohledávku společnosti na splacení emisního kurzu akcií započíst na dlužnou částku. Valná hromada společnosti schvaluje následující pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení : a) lhůta 14 dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze lhůta 14 dnů pro uzavření smlouvy o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení bude doručen předem určenému zájemci bez zbytečného odkladu poté, co bude společnosti doručena uzavřená smlouva o upsání akcií uvedená pod písm. a). do 30. 9. 2011 od 22. 7. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 122 000 000 Kč

od 30. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 30. 9. 2011 od 15. 1. 2007

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 15. 1. 2007 od 15. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 19 od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 120 od 13. 2. 2015
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 120 do 13. 2. 2015 od 30. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 19 do 13. 2. 2015 od 8. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 13. 2. 2015 od 8. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 8. 6. 2007 od 15. 12. 2005

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Petr Remeš

člen představenstva

První vztah: 26. 6. 2016

vznik členství: 29. 12. 2014

Vinohradská 2370/172, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Remeš

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 12. 2014

Vinohradská 2370/172, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Petr Remeš

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 26. 6. 2016

vznik členství: 29. 12. 2014

Vinohradská 2370/172, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Ladislav Maroul

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 23. 10. 2014

Malá 344, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  MELIDA, a.s.

  Špindlerův Mlýn 281, 543 51

Michal Otava

předseda představenstva

První vztah: 24. 10. 2012 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 15. 10. 2012

zánik členství: 23. 10. 2014

vznik funkce: 15. 10. 2012

zánik funkce: 23. 10. 2014

U vody 1403/1, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Ladislav Maroul

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2011 - Poslední vztah: 23. 11. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

Malá 344, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  MELIDA, a.s.

  Špindlerův Mlýn 281, 543 51

Miroslav Mach

předseda představenstva

První vztah: 2. 2. 2011 - Poslední vztah: 24. 10. 2012

vznik členství: 21. 9. 2009

zánik členství: 15. 10. 2012

vznik funkce: 21. 5. 2010

zánik funkce: 15. 10. 2012

Rudé armády 19, Svinařov, 273 05, Česká republika

JUDr. Antonín Blažek

člen představenstva

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 22. 7. 2011

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 16. 6. 2011

vznik funkce: 29. 11. 2007

zánik funkce: 21. 5. 2010

Na Ořechovce 737/61, Praha 6, 162 00, Česká republika

Miroslav Mach

předseda představenstva

První vztah: 22. 6. 2010 - Poslední vztah: 2. 2. 2011

vznik členství: 21. 9. 2009

vznik funkce: 21. 5. 2010

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Radko Ječmínek

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 29. 11. 2012

Sulova 1356, Praha 5, 156 00, Česká republika

Miroslav Mach

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2009 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 21. 9. 2009

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Miroslav Mach

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 10. 2. 2009

zánik členství: 21. 9. 2009

Schnirchova 1257/4, Praha 7, 170 00, Česká republika

Radko Ječmínek

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 1. 10. 2009

vznik členství: 29. 11. 2007

Údolní 315/96, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jan Kupec

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 10. 6. 2009

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 10. 2. 2009

Polská 1184/10, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Antonín Blažek

předseda představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 22. 6. 2010

vznik členství: 29. 11. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2007

Na Ořechovce 61, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Antonín Blažek

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 29. 11. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2007

Na Ořechovce 61, Praha 6, 162 00, Česká republika

JUDr. Antonín Blažek

člen představenstva

První vztah: 11. 10. 2006 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 4. 10. 2006

zánik členství: 29. 11. 2007

vznik funkce: 4. 10. 2006

Na Ořechovce 61, Praha 6, 162 00, Česká republika

Jakub Macháček

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 11. 10. 2006

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 4. 10. 2006

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 4. 10. 2006

Poláčkova 1688, Říčany, 251 01, Česká republika

Jediný člen představenstva zastupuje společnost samostatně.

od 13. 2. 2015

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně nebo ostatní dva členové představenstva společně.

do 13. 2. 2015 od 1. 2. 2008

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.Jménem společnosti podepisuje člen představenstva samostatně tak, že k vytištěné nebo vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 1. 2. 2008 od 15. 12. 2005

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Antonín Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 29. 12. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Charouz

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 29. 12. 2014

Kálmánova 1025/5, Praha 4, 148 00, Česká republika

Mgr. Martina Priknerová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 29. 11. 2012

Branická 1065/54, Praha 4, 147 00, Česká republika

Mgr. Martina Priknerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik členství: 29. 11. 2007

Branická 1065/54, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 29. 11. 2012

U Zahrádek 144, Praha 10, 100 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 2. 2008 - Poslední vztah: 13. 2. 2015

vznik členství: 29. 11. 2007

zánik členství: 29. 11. 2012

vznik funkce: 29. 11. 2007

zánik funkce: 29. 11. 2012

Trávníčkova 1765, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jaroslav Páral

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 29. 6. 2007

zánik členství: 29. 11. 2007

U Zahrádek 144, Praha 10, 103 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 15. 12. 2006

zánik členství: 29. 11. 2007

vznik funkce: 29. 6. 2007

zánik funkce: 29. 11. 2007

Trávníčkova 1765, Praha 5, 150 00, Česká republika

Lenka Nývltová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

vznik členství: 15. 12. 2006

zánik členství: 29. 11. 2007

Lyčkovo náměstí 482/3, Praha 8, 180 00, Česká republika

Miroslav Reitinger

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 15. 12. 2006

Trávníčková 1755, Praha 5, 150 00, Česká republika

Květoslav Vilímek

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 1. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2007

vznik členství: 15. 12. 2006

zánik členství: 29. 6. 2007

vznik funkce: 15. 12. 2006

zánik funkce: 29. 6. 2007

Chudenická 1079/10, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ludvík Hájek

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2006

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2006

Řipská 702/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Tomislav Kopřiva

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2006

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2006

Tavolníkova 1848/19, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ivana Hájková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 15. 1. 2007

vznik členství: 15. 12. 2005

zánik členství: 15. 12. 2006

vznik funkce: 15. 12. 2005

zánik funkce: 15. 12. 2006

Řipská 702/28, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztahy firmy ACA1213 a.s.

1 fyzická osoba

JUDr. Josef Šťastný

První vztah: 2. 7. 2015

Hlupín 21, 386 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

REDEMPTOR a.s.

První vztah: 30. 3. 2016

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Antonín Charouz

  předseda představenstva, člen představenstva

  Kálmánova 1025/5, Praha, 148 00, Česká republika

 • Nikola Hušková

  člen dozorčí rady

  Na pecích 120/24, Praha, 182 00, Česká republika

 • Andrea Havlíčková

  člen dozorčí rady

  Kosmonautů 163, Děčín, 405 02, Česká republika

 • Ing. Martina Jurčová

  člen představenstva

  Matice Slovenskej 4769/6, Prešov, Slovenská republika

 • Jacques Raymond Sicotte

  člen představenstva

  Berlioz 80-Apt. 201, Verdun, Nun´s Islands, Kanada

 • Dita Trajboldová

  člen

  V Podhájí 614/26, Praha 4, 140 00, Česká republika

 • Ing. Jan Pígl

  předseda

  Mendelova 738/1, Praha 4, 149 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 29. 11. 2015 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 13. 2. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2015

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Auto Corson a.s.

První vztah: 21. 2. 2007 - Poslední vztah: 1. 2. 2008

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Jiří Lojka

  člen představenstva

  Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

CARent Praha s.r.o.

První vztah: 15. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 2. 2007

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Akcionáři

REDEMPTOR a.s., IČ: 63078511

Těšnov, Česká republika, Praha 1

od 30. 3. 2016

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Služeb 256/5, Česká republika, Praha, 108 00

do 30. 3. 2016 od 29. 11. 2015

Auto Charouz a.s., IČ: 27192237

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 29. 11. 2015 od 13. 2. 2015

HENDON a.s., IČ: 27192237

Fügnerovo nám., Česká republika, Praha 2, 120 00

do 1. 2. 2008 od 21. 2. 2007

A. Charouz,spol. s r. o., IČ: 15888436

Těšnov, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 21. 2. 2007 od 15. 12. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 12. 2005

Živnosti

Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 3. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 15. 10. 2008
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 10. 8. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 12. 2005

Insolvenční rejstřík

ACA1213 a.s.

spisová značka: INS 10160/2015

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2020-07-17 10:20:09.000000

ACA1213 a.s.

spisová značka: INS 4581/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-03-11 18:01:47.000000

ACA1213 a.s.

spisová značka: INS 4141/2015

stav řízení: odškrtnutá - skončená věc

poslední záznam: 2020-02-22 18:01:55.000000

ACA1213 a.s.

spisová značka: INS 12639/2012

stav řízení:

poslední záznam: 2013-01-25 23:06:56.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).