Hlavní navigace

AD PARTNER CZ & SK, a.s.

Firma AD PARTNER CZ & SK, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 914, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 93 270 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26320533

Sídlo:

Kolbenova 1080, Praha 9 Hloubětín, 198 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 1. 2001

DIČ:

CZ26320533

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
49410 Silniční nákladní doprava
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
6920 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 914, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

CORPIM, a.s. od 15. 1. 2001

Obchodní firma

AD PARTNER CZ & SK, a.s. od 27. 7. 2006

Právní forma

Akciová společnost od 15. 1. 2001

adresa

Kolbenova 1080
Praha 19800 od 19. 8. 2014

adresa

Sousedská 856/9
Plzeň 31200 do 19. 8. 2014 od 1. 10. 2010

adresa

Koterovská náves 9/11
Plzeň 32600 do 1. 10. 2010 od 6. 5. 2002

adresa

Sousedská 856/9
Plzeň 31200 do 6. 5. 2002 od 15. 1. 2001

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - obory činnosti: zprostředkování obchodu a služeb velkoobchod a maloobchod poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat hostingové a související činnosti a webové portály pronájem a půjčování věcí movitých poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti od 23. 2. 2024

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 23. 2. 2024

montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení od 23. 2. 2024

silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí od 23. 2. 2024

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona do 23. 2. 2024 od 19. 8. 2014

Pronájem a půjčování věcí movitých do 19. 8. 2014 od 2. 5. 2005

Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 19. 8. 2014 od 2. 5. 2005

Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 19. 8. 2014 od 2. 5. 2005

Reklamní činnost a marketing do 19. 8. 2014 od 2. 5. 2005

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 19. 8. 2014 od 2. 5. 2005

Velkoobchod do 19. 8. 2014 od 15. 1. 2001

Zprostředkování obchodu do 19. 8. 2014 od 15. 1. 2001

Zprostředkování služeb do 19. 8. 2014 od 15. 1. 2001

Předmět činnosti

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedené daňové evidence od 19. 8. 2014

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 27. 7. 2016 od 19. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 19. 8. 2014

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 50.000.000,-Kč (slovy: padesát milionů korun českých) ze stávající částky 43.270.000,- Kč (slovy: čtyřicet tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých) na částku 93.270.000,- Kč (slovy: devadesát tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 5 000 (slovy: pěti tisíc) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní ážio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204 a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost ADI ESSET MANAGEMENT LTD., se sídlem Kimonos 43A, P.C. 3095 Limassol, Republika Kypr (dále jen ADI ESSET MANAGEMENT LTD. nebo předem určený zájemce), d) předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určenému zájemci. Společnost doručí návrh smlouvy předem určenému zájemci do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně mu oznámí počátek běhu lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu sídla nebo lze doručit i osobně. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude zasedací místnost společnosti Barták s.r.o. na adrese Praha 10, Moskevská 63, po dohodě též kancelář sídla společnosti AD PARTNER CZ & SK, a.s. na adrese Plzeň, Sousedská 856/9, PSČ 312 00, g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve výši 30 %, což odpovídá částce 15.000.000,- Kč, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií. Zbývající část emisního kursu takto upsaných akcií je upisovatel povinen splatit do jednoho roku ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upisování akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zřízený u České spořitelny, a.s., č.ú.: 4113272/0800. do 25. 2. 2013 od 15. 1. 2013

Valná hromada ruší v celém rozsahu své rozhodnutí ze dne 15.12.2010 o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku 6.800.000,- Kč peněžitými vklady akcionářů, o čemž byl pořízen notářský zápis Mgr. Olgou Spoustovou, notářem se sídlem v Praze, pod běžným číslem NZ 1579/2010, sp.zn. N 1694/2010. Valná hromada rozhodla 10.8.2011 o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje peněžitým vkladem o částku 28.870.000 ,- Kč (slovy: dvacet osm milionů osm set sedmdesát tisíc korun českých) ze stávající částky 14.400.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku 43.270.000,- Kč ( slovy: čtyřicet tři miliony dvě stě sedmdesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií je zcela splacen, b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových 2 887 (Slovy: dva tisíce osm set osmdesát sedm) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno vydaných v listinné podobě. S novými akciemi jsou spojena stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. Emisní kurs každé jedné takto upisované akcie činí 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), tzn. bude odpovídat jmenovité hodnotě každé jedné akcie. Emisní ážio je nulové, c) stávající akcionáři Společnosti se ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na úpis nových akcií a jejich přednostní právo na úpis nových akcií Společnosti se tudíž v souladu s ust. § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění neuplatní. Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou: - společnost PRINS SOFTWARE, s.r.o., se sídlem Praha 1, Dlážděná 4, IČ: 257 72 287 (dále jen "PRINS SOFTWARE, s.r.o.") - společnost AUTO DONTH, s.r.o., se sídlem Otovice, Hroznětínská 233, PSČ 362 32, IČ: 006 71 096 (dále jen "AUTO DONTH, s.r.o.") - společnost Barták, s.r.o., se sídlem Praha 9, Hloubětín, Kolbenova 960/27c, PSČ 198 00, IČ: 630 77 540 (dále jen "Barták, s.r.o.") - společnost Autodíly - Bělohlávek s.r.o., se sídlem České Budějovice, U pily 557, PSČ 370 01, IČ: 260 68 770 (dále jen "Autodíly - Bělohlávek s.r.o.") - Viktor Aloshyn, nar. 7.4.1967, bydliště Kyjev, Gerojev Stalingrada 22, Ukrajina, (dále jen "Viktor Aloshyn") - Volodymyr Strashenko, nar. 12.8.1967, bydliště Kyjev, Gradynska 1, Ukrajina (dále jen "Volodymyr Strashenko") - společnost ADI ESSET MANAGEMENT LTD., se sídlem Kimonos 43A, P.C. 3095 Limassol, Republika Kypr (dále jen "ADI ESSET MANAGEMENT LTD.") (nebo dále jako "předem určení zájemci") d) předem určení zájemci upíší akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění a která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku v platném znění. Určení zájemci upíší nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 10.000,-- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), znějících na jméno v listinné podobě takto: - PRINS SOFTWARE, s.r.o. upíše 130 (slovy: jedno sto třicet) kusů akcií - AUTO DONTH, s.r.o. upíše 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů akcií - Barták, s.r.o. upíše 150 (slovy: jedno sto padesát) kusů akcií - Autodíly - Bělohlávek s.r.o. upíše 150 (slovy: jedno sto padesát) kusů akcií - Viktor Aloshyn upíše 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií - Volodymyr Strashenko upíše 200 (slovy: dvě stě) kusů akcií - ADI ESSET MANAGEMENT LTD. upíše 1 807 (slovy: jeden tisíc osm set sedm) kusů akcií, e) lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva se stanovuje 14 dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, zaslaného Společností předem určeným zájemcům. Společnost doručí návrh smlouvy předem určeným zájemcům do 5 dnů ode dne podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a současně jim oznámí počátek běhu lhůty, a to doporučeným dopisem na adresu bydliště nebo sídla nebo lze doručit i osobně. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku podle ust. § 203 odst. 4 věta druhá obchodního zákoníku v platném znění. Smlouva o úpisu akcií pozbude účinnosti dnem, kterým nabude právní moci rozhodnutí příslušného rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku, f) místo pro upisování akcií bez využití přednostního práva, tedy místo uzavření smlouvy o upsání akcií, bude kancelář sídla společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. na adrese Plzeň, Sousedská 856/9, PSČ 312 00, g) lhůta pro splacení peněžitých vkladů: emisní kurs takto upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit v celé výši nejpozději do 70 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o upsání akcií, h) místem splacení peněžitých vkladů je zvláštní účet zařízený u České spořitelny, a.s., č.ú. 2177862/0800. Peněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšeného základního kapitálu do obchodního rejstříku, i) ve smyslu ust. § 163 odst. 3 a § 203 odst. 2 písm. i) obchodního zákoníku v platném znění se připouští možnost započtení celých peněžitých pohledávek, a to pohledávek některých předem určených zájemců vůči společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. v celkové výši 6.800.000,-- Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých) proti pohledávkám společnosti AD PARTNERS CZ & SK, a.s. vůči těmto předem určeným zájemcům na splacení emisního kursu všech jimi upisovaných akcií. - PRINS SOFTWARE, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje informačního systému a poskytování souvisejících služeb ze dne 1.9.2007 uzavřené mezi PRINS SOFTWARE, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, ve znění pozdějších dodatků, a z ní vyplývajících nesplacených měsíčních poplatků v celkové výši 1.300.000,-- Kč (slovy: jeden milion tři sta tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - AUTO DONTH, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi AUTO DONTH, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývající nesplacené kupní ceny v celkové výši 2.500.000,-- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - Barták, s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi Barták, s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývající nesplacené kupní ceny v celkové výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. - Autodíly - Bělohlávek s.r.o. má vůči Společnosti pohledávku na základě Kupní smlouvy na prodej součástek ze dne 10.12.2010 uzavřené mezi Autodíly - Bělohlávek s.r.o., jako věřitelem, a Společností, jako dlužníkem, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny v celkové výši 1.500.000,-- Kč (slovy: jeden milion pět set korun českých). Tato pohledávka bude započtena v plné výši. Smlouvy o započtení musí obsahovat specifikaci započítávaných pohledávek s určením, že pohledávky zanikají ke dni uzavření smlouvy o započtení. Akcionáři berou na vědomí, že pohledávky jsou splatné a budou započteny podle níže uvedených pravidel. Stanovují se tato pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: a) návrh smlouvy o započtení vyhotoví Společnost a doručí jej předem určeným zájemcům společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií (dle písm. e) a f) tohoto usnesení), b) pohledávky předem určených zájemců určené k započtení budou v rozsahu uvedeném v písm. i) tohoto usnesení, c) uzavřením smluv o započtení bude splacen celý emisní kurs nově upsaných akcií Společnosti, d) smlouvy o započtení musí mít písemnou formu a podpisy na nich musí být úředně ověřeny, e) smlouvy o započtení budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a musí být uzavřeny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 14. 11. 2011 od 31. 8. 2011

1. Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 6,800.000,- Kč (slovy: šest milionů osm set tisíc korun českých) z částky ve výši 14,400.000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta tisíc korun českých) na částku ve výši 21,200.000,- Kč (slovy: dvacet jeden milion dvě stě tisíc korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 680 (slovy: šest set osmdesát) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, v souladu s ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: - společnost PRINS SOFTWARE, s.r.o., se sídlem Dlážděná 4, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ: 257 72 287, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68846 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 130 kusů akcií. - společnost AUTO DONTH, s.r.o., se sídlem Hroznětínská 233, Otovice, PSČ: 360 32, IČ: 006 71 096 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4880 (dále jen "Zájemce 2"), která upíše 250 kusů akcií. - společnost Barták, s.r.o., se sídlem Kolbenova 960/27c, Praha 9, Hloubětín, PSČ: 198 00, IČ: 630 77 540, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36513 (dále jen "Zájemce 3"), která upíše 150 kusů akcií. - společnost Autodíly - Bělohlávek s.r.o., se sídlem U pily 557, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČ: 260 68 770, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11943 (dále jen "Zájemce 4"), která upíše 150 kusů akcií. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti, a to ve lhůtě tří měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zástupci, jsou přítomni na valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti předem určeným zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 20. 12. 2010, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného soudu nejpozději dne 17. 12. 2010 Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen osobně (nebo doporučenou poštou), a to nejpozději pátý den ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určeným zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty představenstvem, a to osobně nebo doporučenou poštou na adresy uvedené v obchodním rejstříku. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na majitele o jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Valná hromada vyslovila svůj souhlas s možností, aby proti pohledávce na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za předem určenými zájemci, byly započteny pohledávky, které mají zájemci za Společností, a to takto: - pohledávka Zájemce 1: Pohledávka Zájemce 1 vznikla na základě Smlouvy o zajištění provozu a rozvoje informačního systému a poskytování souvisejících služeb, uzavřené dne 1. 9. 2007 mezi Zájemcem 1 a Společností ve znění pozdějších dodatků, a z ní vyplývajících nesplacených měsíčních poplatků o celkové výši 1.307.600,- Kč. Pohledávka v této výši byla splatná ke dni 18. 11. 2010, a z této pohledávky je předmětem započtení pouze její část ve výši 1.300.000,- Kč. - pohledávka Zájemce 2: Pohledávka Zájemce 2 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 2.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 2,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. - pohledávka Zájemce 3: Pohledávka Zájemce 3 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 1.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 1,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. - pohledávka Zájemce 4: Pohledávka Zájemce 4 vznikla na základě Kupní smlouvy na prodej součástek uzavřené dne 10. 12. 2010 mezi Zájemcem 2 a Společností, a z ní vyplývajících nesplacené kupní ceny o celkové výši 1.500.000,- Kč. Pohledávka je splatná ke dni 24.1.2011. Valná hromada souhlasí se započtením této pohledávky v částce 2,500.000,-Kč (jistina), a to i před její splatností. Dle vyjádření auditora - auditorská společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., se sídlem Plzeň, Luční 4, PSČ 30100, IČ 64358801 (osvědčení KAČR č. 172), jednající prostřednictvím auditora Ing. Pavla Holuba (auditorské oprávnění č. 1397) ze dne 14.12.2010 jsou veškeré tyto závazky v účetnictví Společnosti řádně vedeny a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 tohoto notářského zápisu. Smlouvy o započtení budou uzavřeny mezi Společností a zájemci ve lhůtě tří měsíců ode dne uzavření vždy příslušné smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření smlouvy o upsání akcií. Smlouva o započtení může být uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledávka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za příslušným zájemcem z titulu uzavření smlouvy o upsání akcií zcela splacena a pohledávka, kterou má vždy příslušný zájemce za Společností, bude splacena zcela, a to za podmínek a v rozsahu uvedeném shora. do 14. 11. 2011 od 22. 12. 2010

Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 14. 12. 2005 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií takto: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 8.400.000,-- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta tisíc korun českých), úpis nad tuto částku se nepřipouští b) bude upsáno 840 ks (slovy: osm set čtyřicet kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/ 1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých /jedna akcie) c) na jednu dosavadní akcii lze upsat 1,4 (slovy: jedna celá čtyři desetiny) nové akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/ 1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých/jedna akcie) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie. - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,-- Kč/1 akcie (slovy: deset tisíc korun českých/jedna akcie) - druh upisovaných akcií: kmenové - forma upisovaných akcií: na jméno - podoba upisovaných akcií: listinná - emisní kurs upisovaných akcií: emisní kurs akcie je totožný s nominální hodnotou, a to jak v případě upsání s využitím přednostního práva, tak v případě upsání akcií bez využití přednostního práva. d) místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. Lhůta k výkonu přednostního práva pro upsání akcie s využitím přednostního práva činí dva týdny a její počátek bude oznámen akcionářům představenstvem společnosti doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla nebo místa bydliště akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů, který představenstvo vede. e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet vedený Raiffeisenbank a.s., č.ú.:1033046480/5500, a to ve lhůtě 90-ti dnů (slovy: devadesáti dnů) od posledního dne lhůty pro úpis akcií. h) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, tedy upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak dříve, než usnesení mimořádné valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. do 3. 4. 2006 od 13. 1. 2006

Rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 15.12.2003. - Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 15.12.2003 v sídle společnosti, tedy v Plzni, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09 rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií za následujících podmínek: a) základní kapitál bude zvýšen o částku 4.000.000,- Kč, úpis nad tuto částku se nepřipouští b) bude upsáno 400 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie c) na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč/1 akcie lze upsat 2 ks nových akcií. - jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 10.000,- Kč/1 akcie. - druh upisovaných akcií: kmenové. - forma upisovaných akcií: na jméno. - podoba upisovaných akcií: listinná. - emisní kurs upisovaných akcií: emisní kurs akcie je totožný s nominální hodnotou, a to jak v případě upsání s využitím přednostního práva, tak v případě upsání akcií bez využití přednostního práva. d) místo pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. Lhůta k výkonu přednostního práva pro upsání akcie s využitím přednostního práva činí 2 týdny a její počátek bude oznámen akcionářům představenstvem společnosti doporučeným dopisem, zaslaným na adresu sídla nebo místa bydliště akcionáře, uvedenou v seznamu akcionářů, který představenstvo vede. e) akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, tedy Plzeň, Sousedská čp. 856, č. orient. 9, okr. Plzeň-město, PSČ: 312 09. g) upisovatel je povinen splatit emisní kurs upisovaných akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1023048829/5500, a to ve lhůtě 90-ti dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. h) možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do OR. do 17. 5. 2004 od 7. 4. 2004

Rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu ze dne 4.12.2001 Mimořádná valná hromada společnosti CORPIM, a.s. konaná dne 4.12.2001 v notářské kanceláři JUDr. Jana Kubečka v Plzni, Sady 5. Května 34 rozhodla o zvýšení základního kapitálu této společnosti upsáním nových akcií za následujících podmínek: a) Základní kapitál bude zvýšen o částku 1.000.000,--Kč, úpis nad tuto částku s nepřipouští. b) Bude upsáno 100 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě neregistrovaných ve jmenovité hodnotě 10.000,--Kč/1 akcie. c) Úpis se uskuteční v sídle společnosti, lhůta k vykonání přednostního práva činí 2 týdny. Každému akcionáři bude počátek běhu této lhůty oznámen společností písemným přípisem zaslaným do bydliště akcionáře. d) Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč/1 akcie lze upsat jednu novou akcii. Jmenovitá hodnota upisovaných akcií 10.000,--Kč/1 akcie. Druh upisovaných akcií: kmenové. Forma upisovaných akcií: na jméno Podoba upisovaných akcií: listinná. Emisní kurs upisovaných akcií je totožný s nominální hodnotou. e) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle ustanovení § 205 obch. zák. f) Místem k úpisu akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti, lhůta k úpisu bude činit 2 týdny a její počátek bude upisovatelům oznámen výzvou k úpisu - doporučeným dopisem. g) Upisovatel je povinen splatit alespoň 30% svého vkladu a případné emisní ážio upsaných akcií na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1023006485/5500, a to ve lhůtě 30ti dnů od posledního dne lhůty pro úpis akcií. - Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. ch) Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 6. 5. 2002 od 23. 1. 2002

Kapitál

Základní kapitál

vklad 93 270 000 Kč

od 13. 11. 2013

Základní kapitál

vklad 93 270 000 Kč

do 13. 11. 2013 od 9. 10. 2013

Základní kapitál

vklad 93 270 000 Kč

do 9. 10. 2013 od 29. 5. 2013

Základní kapitál

vklad 93 270 000 Kč

do 29. 5. 2013 od 25. 2. 2013

Základní kapitál

vklad 43 270 000 Kč

do 25. 2. 2013 od 14. 11. 2011

Základní kapitál

vklad 14 400 000 Kč

do 14. 11. 2011 od 3. 4. 2006

Základní kapitál

vklad 6 000 000 Kč

do 3. 4. 2006 od 17. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 17. 5. 2004 od 6. 5. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 6. 5. 2002 od 23. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 23. 1. 2002 od 15. 1. 2001
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 327 od 19. 8. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 327 do 19. 8. 2014 od 25. 2. 2013
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 327 do 25. 2. 2013 od 14. 11. 2011
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 440 do 14. 11. 2011 od 3. 4. 2006
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 600 do 3. 4. 2006 od 17. 5. 2004
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 17. 5. 2004 od 6. 5. 2002
kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 6. 5. 2002 od 15. 1. 2001

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Josef Bělohlávek

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 13. 3. 2023

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Láska

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 21. 3. 2023

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ondřej Jerhot

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 12. 8. 2021

Pod Kesnerkou 2325/3, Praha, 150 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Oleksiy Mitskevych

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 12. 8. 2021

Dragomanova 38/7, Kyjev, Ukrajina

Historické vztahy

Josef Bělohlávek

člen

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 12. 3. 2018

zánik členství: 12. 3. 2023

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ladislav Láska

člen

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 20. 3. 2018

zánik členství: 20. 3. 2023

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Ondřej Jerhot

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 14. 6. 2016

zánik členství: 12. 8. 2021

Pod Kesnerkou 2325/3, Praha, 150 00, Česká republika

Rostyslav Martynenko

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 19. 8. 2021

vznik členství: 14. 6. 2016

zánik členství: 12. 8. 2021

Volodymyra Mayakovskogo 65, Kyjev, Ukrajina

Roman Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 11. 2015 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 14. 6. 2016

Tržní 1873/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Michal Krbec

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 4. 2016

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 6. 2. 2016

Jankovská 526/6, Praha, 140 00, Česká republika

Josef Bělohlávek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 10. 8. 2016

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ladislav Láska

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 3. 2018

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Serhiy Baskov

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 8. 2014

Yeleny Pchilcky 4, Kyjev, Ukrajina

Sergii Kryzhanivskyi

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 19. 8. 2014

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 8. 2014

Mariny Zvetayevoy 9, Kyjev, Ukrajina

Josef Bělohlávek

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 10. 8. 2011

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Roman Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 15. 11. 2015

vznik členství: 10. 8. 2011

Tržní 1873/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Arnošt Donth

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 19. 3. 2013

Národní 527/34, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Sergeii Perekhozhykh

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 19. 3. 2013

Budyshanska 9/40, Kyjev, Ukrajina

Konstiantin Kazymirenko

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 10. 8. 2011

zánik členství: 19. 3. 2013

Schuseva, Kyjev, Ukrajina

Michal Krbec

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 12. 2011 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 10. 8. 2011

Jankovská 526/6, Praha, 140 00, Česká republika

Jiří Brzobohatý

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Boseň 15, 295 01, Česká republika

Josef Bělohlávek

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Roman Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Tržní 1873/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Barták

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 3. 2. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2010

Smetanova 838, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Arnošt Donth

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Národní 527/34, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Dušan Rodr

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 6. 12. 2011

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 10. 8. 2011

Salavcova 175, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ladislav Láska

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 5. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 5. 2. 2008

zánik členství: 3. 2. 2009

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Arnošt Donth

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2006 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

Národní 527/34, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Arnošt Donth

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 27. 7. 2006

vznik členství: 12. 10. 2004

Gagarinova 515/32, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Josef Bělohlávek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Petr Pejsar

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

Waltrova 1006/59, Plzeň, 318 00, Česká republika

Roman Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2008

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 5. 2. 2008

Podevsí 410/8, Ostrava, 725 28, Česká republika

Roman Valenta

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 3. 2. 2009

Tržní 1873/2, Děčín, 405 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Šotola

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

Husitská 766, Pardubice, 530 06, Česká republika

Josef Bělohlávek

Člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Zdeněk Barták

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 12. 10. 2004

Slévačská 906/34, Praha, 198 00, Česká republika

Roman Valenta

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

Tržní, Děčín, Česká republika

Roman Kříž

člen

První vztah: 14. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 6. 6. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2004

Podevsí, Ostrava, Hošťálkovice, Česká republika

Roman Kříž

člen

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 14. 4. 2003

vznik funkce: 6. 6. 2002

Podlesí, Ostrava, Hošťálkovice, Česká republika

PaeDr. Ladislav Láska

předseda

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

JUDr. Václav Zeman

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Schwarzova 1884/46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Holoubek

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 6. 6. 2002

Gagarinova 941, Stříbro, 349 01, Česká republika

Roman Valenta

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Tržní, Děčín IV, Česká republika

Zdeněk Barták

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Slévačská 906/34, Praha, 198 00, Česká republika

Petr Šotola

člen

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 4. 12. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Spojilská 234, Pardubice, 530 03, Česká republika

PaeDr. Ladislav Láska

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Arnošt Donth

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Gagarinova 515/32, Karlovy Vary, 360 01, Česká republika

Jiří Brzobohatý

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Boseň 15, 295 01, Česká republika

Josef Bělohlávek

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 18. 5. 2004

Šumavská 802, Vodňany, 389 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Kostiantyn Kazymirenko

člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 21. 3. 2023

vznik funkce: 21. 3. 2023

Schuseva 8a, Kyjev, Ukrajina

Volodymyr Rudakov

předseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 21. 3. 2023

vznik funkce: 21. 3. 2023

U michelského mlýna 1492/35, Praha, 140 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Pavel Stárek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 21. 3. 2023

vznik funkce: 21. 3. 2023

Hřebíčková 580/17, Brno, 621 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Pavel Stárek

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 18. 7. 2018

zánik členství: 20. 3. 2023

vznik funkce: 18. 7. 2018

zánik funkce: 20. 3. 2023

Hřebíčková 580/17, Brno, 621 00, Česká republika

Zdeněk Barták

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 22. 8. 2018

vznik členství: 20. 3. 2018

zánik členství: 18. 7. 2018

vznik funkce: 20. 3. 2018

zánik funkce: 18. 7. 2018

Smetanova 838, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Kostiantyn Kazymirenko

člen

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 20. 3. 2018

zánik členství: 20. 3. 2023

Schuseva 8a, Kyjev, Ukrajina

Volodymyr Rudakov

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2018 - Poslední vztah: 28. 3. 2023

vznik členství: 20. 3. 2018

zánik členství: 20. 3. 2023

vznik funkce: 20. 3. 2018

zánik funkce: 20. 3. 2023

U michelského mlýna 1492/35, Praha, 140 00, Česká republika

Zdeněk Barták

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 3. 2018

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 19. 3. 2018

Smetanova 838, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Volodymyr Rudakov

předseda představenstva

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 3. 2018

vznik funkce: 19. 3. 2013

zánik funkce: 19. 3. 2018

Dragomanova 8A, Kyjev, Ukrajina

Kostiantyn Kazymirenko

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2013 - Poslední vztah: 30. 5. 2018

vznik členství: 19. 3. 2013

zánik členství: 19. 3. 2018

Schuseva 8a, Kyjev, Ukrajina

Zdeněk Barták

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 19. 3. 2013

Smetanova 838, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Ing. Michal Stiebal

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 29. 6. 2009

zánik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 29. 6. 2009

zánik funkce: 19. 3. 2013

Michelská 721/31, Praha, 141 00, Česká republika

Ladislav Láska

předseda představenstva

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 16. 4. 2013

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 19. 3. 2013

vznik funkce: 3. 2. 2009

zánik funkce: 19. 3. 2013

Kolmá 572, Blovice, 336 01, Česká republika

Ing. Josef Hruška

člen představenstva

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 3. 2. 2009

zánik členství: 1. 2. 2010

Stráž 73, 344 01, Česká republika

Dušan Rodr

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 5. 2008 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 29. 2. 2008

zánik členství: 3. 2. 2009

vznik funkce: 29. 2. 2008

zánik funkce: 3. 2. 2009

Salavcova 175, Pardubice, 533 51, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Barták

člen představenstva

První vztah: 13. 6. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

Smetanova 838, Šestajovice, 250 92, Česká republika

Jiří Brzobohatý

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 3. 6. 2009

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 3. 2. 2009

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 3. 2. 2009

Boseň 15, 295 01, Česká republika

Zdeněk Barták

člen představenstva

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 13. 6. 2005

vznik členství: 12. 10. 2004

Slévačská 906/34, Praha, 198 00, Česká republika

Radek Princ

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 5. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2008

vznik členství: 12. 10. 2004

zánik členství: 29. 2. 2008

vznik funkce: 12. 10. 2004

zánik funkce: 29. 2. 2008

Pod Ohradou, Rokycany, Česká republika

Petr Pejsar

člen představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

Waltrova 1006/59, Plzeň, 318 00, Česká republika

Radek Princ

předseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 12. 10. 2004

Pod Ohradou 6, Rokycany, 337 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ivo Polášek

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 10. 2004 - Poslední vztah: 2. 5. 2005

vznik členství: 18. 5. 2004

zánik členství: 12. 10. 2004

vznik funkce: 26. 5. 2004

zánik funkce: 12. 10. 2004

Ivana Sekaniny 1801/9, Ostrava, 708 00, Česká republika

Petr Pejsar

předseda

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 14. 2. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2004

Waltrova 1006/59, Plzeň, 318 00, Česká republika

Radek Princ

místopředseda

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 14. 2. 2002

zánik funkce: 18. 5. 2004

Pod Ohradou, Rokycany, Česká republika

Martin Hroš

člen

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 13. 10. 2004

zánik členství: 18. 5. 2004

vznik funkce: 6. 6. 2002

Lesní 708, Bílovice nad Svitavou, 664 01, Česká republika

Radek Prinz

předseda

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 14. 2. 2002

1.máje, Rokycany, Česká republika

Petr Pejsar

místopředseda

První vztah: 6. 5. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 14. 2. 2002

Waltrova 1006/59, Plzeň, 318 00, Česká republika

Ing. Petr Machek, CSc.

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 14. 2. 2002

Na Výsluní 247/12, Dalovice, 362 63, Česká republika

JUDr. Václav Zeman

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 6. 5. 2002

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 14. 2. 2002

Schwarzova 1884/46, Plzeň, 301 00, Česká republika

Pavel Brejcha

člen

První vztah: 15. 1. 2001 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 15. 1. 2001

zánik funkce: 6. 6. 2002

5. května 688, Blovice, 336 01, Česká republika

Způsob jednání: jménem společnosti jednají alespoň dva členové představenstva společně a podepisují za společnost tak, že k obchodní firmě společnosti připojí společně své podpisy.

od 2. 5. 2005

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva

do 2. 5. 2005 od 12. 8. 2002

Způsob jednání: a) zastupování - společnost zastupují vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány vždy dva členové představenstva společně b) podepisování - podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva společně s uvedením svého jména a funkce

do 12. 8. 2002 od 15. 1. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 1. 2001

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 19. 2. 2024
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 1. 2024
Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 31. 1. 2024
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 1. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 1. 2001
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).