Hlavní navigace

Agroslužby CZ, a.s.

Firma Agroslužby CZ, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1405, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 61 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64789543

Sídlo:

Komenského 247/27, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 4. 1996

DIČ:

CZ64789543

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
01610 Podpůrné činnosti pro rostlinnou výrobu
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
293 Výroba dílů a příslušenství pro motorová vozidla a jejich motory
309 Výroba dopravních prostředků a zařízení j. n.
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
3317 Opravy a údržba ostatních dopravních prostředků a zařízení j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
77290 Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
81290 Ostatní úklidové činnosti
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1405, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

Agroslužby CZ, a.s. od 1. 4. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 1. 4. 1996

adresa

Komenského 247/27
Hradec Králové 50003 od 16. 6. 2014

adresa

Komenského 247
Hradec Králové 50003 do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

adresa

Komenského 247
Hradec Králové 50001 do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

Předmět podnikání

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 16. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 6. 2014

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

výroba strojů a jejich dílů do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

opravy pracovních strojů do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

specializovaný maloobchod do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

velkoobchod do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

zprostředkování obchodu do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

zprostředkování služeb do 16. 6. 2014 od 19. 12. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

výroba, opravy, servis a montáž strojů a jejich dílů do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

poskytování služeb zemědělskými stroji do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

zprostředkování obchodní činnosti do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

zprostředkování služeb v oblasti průmyslu a zemědělství do 19. 12. 2002 od 1. 4. 1996

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 1 od 16. 6. 2014

Společnost se ve smyslu ust. § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ) podrobuje změnou svých Stanov zákonu o obchodních korporacích jako celku.. od 16. 6. 2014

V. Emisní kurs nových akcií činí 97.495.697,58 Kč, slovy: devadesát sedm milionů čtyřista devadesát pět tisíc šest set devadesát sedm korun českých, 58 haléřů, přičemž na splacení jmenovité hodnoty těchto akcií se započte 60.000.000,-Kč, slovy: šedesát milionů korun českých. Zbylá část ve výši 37.495.697,58 Kč, slovy: třicet sedm milionů čtyřista devadesát pět tisíc šest set devadesát sedm korun českých, 58 haléřů, tvoří emisní ažio. do 8. 9. 1999 od 30. 8. 1999

V. Emisní kurs nových akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, neboť pohledávky v nominální hodnotě celkem 97.495.697,58 Kč, slovy: devadesát sedm milionů čtyřista devadesát pět tisíc šest set devadesát sedm korun českých, 58 haléřů, na splacení základního jmění započtou se částkou 60.000.000,- Kč, slovy: šedesát milionů korun českých. do 30. 8. 1999 od 27. 7. 1999

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady dne 21. července 1999 přijal mezi jiným i toto r o z h o d n u t í o zvýšení základního jmění společnosti. I. Částka, o níž má být základní jmění zvýšeno: 60.000.000,- Kč slovy: šedesát milionů korun českých. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. II. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: 60 (šedesát) kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, slovy: jeden milion korun českých. Podoba upisovaných akcií: listinné akcie. Forma akcií: akcie na jméno. III. Akcie na zvýšení základní jmění, a to v celém rozsahu zamýšleného zvýšení základního jmění, je oprávněn upsat stávající jediný akcionář společnosti, tedy společnost AGRO CZ, a.s., se sídlem Hradec Králové, Komenského 248, PSČ 500 02, IČO 25 27 77 82, a to výhradně nepeněžitým vkladem a postupem dle § 59 odst. 7 obch. zák. Předmět nepeněžitého vkladu: a/ pohledávka společnosti Cukrovary BANOP, a.s. se sídlem Komenského 247, Hradec Králové, PSČ 500 01, IČO 64 82 98 80 za společností Agroslužby CZ, a.s. se sídlem Hradec Králové, Komenského 247, PSČ 500 01, IČO 54 78 95 43 jednak z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej samostatné části podniku /samostatného výrobního střediska Holmer/ dle smlouvy kupní ze dne 1. července 1996 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4. června 1997 a dále z titulu neuhrazené kupní ceny za prodej samostatné části podniku /středisko vlastní 12 kusů sklízecích strojů Holmer/ dle smlouvy kupní ze dne 1. září 1997 celkem v nominální hodnotě 57.495.697,58 Kč, slovy: padesát sedm milionů čtyřista devadesát pět tisíc šest set devadesát sedm korun českých, 58 haléřů, kterou společnost Cukrovary BANOP, a.s. se sídlem Komenského 247, Hradec Králové, PSČ 500 01, IČO 64 82 98 80 postoupila společnosti AGRO CZ, a.s. se sídlem Hradec Králové, Komenského 248, PSČ 500 02, IČO 25 27 77 82 smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17. června 1999. b/ pohledávka společnosti České cukrovary, a.s. holding se sídlem Komenského 247, Hradec Králové, PSČ 500 01, IČO 15 06 16 21 za společností Agroslužby CZ, a.s. se sídlem Hradec Králové, Komenského 247, PSČ 500 01, IČO 64 78 95 43 z titulu splnění ručitelského závazku zajišťujícího úvěrový dluh společností Agroslužby CZ, a.s. se sídlem Hradec Králové, Komenského 247, PSČ 500 01, IČO 64 78 95 43 u Komerční banky, a.s. v nominální hodnotě 40.000.000,- Kč, slovy: čtyřicet milionů korun českých, kterou společnost České cukrovary, a.s., holding se sídlem Komenského 247, Hradec Králové, PSČ 500 01, IČO 15 06 16 21 postoupila společnosti AGRO CZ, a.s. se sídlem Hradec Králové, Komenského 248, PSČ 500 02, IČO 25 27 77 82 smlouvou o postoupení pohledávky ze dne 17. června 1999. do 8. 9. 1999 od 27. 7. 1999

IV. Místo, kde lze akcie upsat: sídlo společnosti Agroslužby CZ, a.s. t.j. Hradec Králové, Komenského 247, PSČ 500 01, kancelář předsedy představenstva společnosti. Lhůta, ve které lze akcie upsat: počíná prvním pracovním dnem následujícím po dni, ve kterém nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí jediného akcionáře do obchodního rejstříku a končí uplynutím třicátého kalendářního dne po dni, který byl stanoven jako počáteční den upisování. Akcie lze upsat v kterýkoliv pracovní den stanovené lhůty pro upisování, vždy v době od 10,00 hod. do 12,00 hod. do 8. 9. 1999 od 27. 7. 1999

VI. Nepeněžitý vklad je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 7 /sedmi/ dnů od upsání akcií, a to tak, že předsedovi představenstva společnosti předá účinnou smlouvu o postoupení pohledávky. do 8. 9. 1999 od 27. 7. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 61 000 000 Kč

od 8. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 9. 1999 od 27. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 27. 3. 1998 od 1. 4. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 od 8. 9. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 27. 3. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 27. 3. 1998 od 1. 4. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Simon Syrůček

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2020

vznik členství: 7. 6. 2020

Šimkova 1223/2a, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  AGRO CZ, a.s.

  Komenského 247/27, Hradec Králové, 500 03

 • GAMA LP s.r.o.

  Komenského 247/27, Hradec Králové, 500 03

Historické vztahy

Simon Syrůček

Člen dozorčí rady

První vztah: 16. 7. 2020 - Poslední vztah: 19. 7. 2020

vznik členství: 7. 6. 2020

Simon Syrůček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 6. 2014 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2020

Šimkova 1223/2a, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Jaroslav Kostkan

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2014

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Na Obci 41, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dagmar Lednová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2014

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Milady Horákové 261, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Zdeněk Vaněček

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2014

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

Rusecká 342, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Jaroslav Kostkan

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

Na Obci 41, Předměřice nad Labem, 503 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dagmar Lednová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

Milady Horákové 261, Hradec Králové, 500 06, Česká republika

Zdeněk Vaněček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

Rusecká 342, Hradec Králové, 503 41, Česká republika

Dagmar Lednová

Člen

První vztah: 19. 12. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 14. 12. 2001

zánik členství: 10. 11. 2005

Milady Horákové 261, Hradec Králové 6, Česká republika

Zdeněk Vaněček

Člen

První vztah: 19. 12. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 14. 12. 2001

zánik členství: 10. 11. 2005

Rusecká 342, Hradec Králové 7, Česká republika

Jaroslav Kostkan

Člen

První vztah: 19. 12. 2002 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 20. 11. 2000

zánik členství: 10. 11. 2005

Na Obci 41, Předměřice nad Labem, Česká republika

Jaroslav Kostkan

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 19. 12. 2002

Na Obci 41, Předměřice nad Labem, Česká republika

Ing. Roman Schramm

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 19. 12. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Místecká 438, Praha 9 - Letňany, Česká republika

Ing. František Pácal

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 19. 12. 2002

zánik členství: 14. 12. 2001

Písečná 785, Hradec Králové, Česká republika

Jiří Horák

Člen

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Na nábřeží 411, České Meziříčí, Česká republika

Jaroslav Krejčí

Člen

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Mokré 43, Česká republika

Ing. Pavel Syrůček

Předseda

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Jana Masaryka 1322, Hradec Králové 6, Česká republika

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Ing. Slavomír Cejnar

Člen představenstva

První vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 7. 6. 2020

Spořilov 290, Smiřice, 503 03, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Slavomír Cejnar

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2015 - Poslední vztah: 16. 7. 2020

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2020

Spořilov 290, Smiřice, 503 03, Česká republika

Ing. Slavomír Cejnar

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2014 - Poslední vztah: 15. 7. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

Jana Masaryka 1321/6, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Slavomír Cejnar

předseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 6. 2014

vznik členství: 14. 3. 2011

zánik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 14. 3. 2011

zánik funkce: 6. 6. 2014

Jana Masaryka 1321, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Ing. Slavomír Cejnar

předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

vznik funkce: 10. 11. 2005

zánik funkce: 10. 2. 2011

Jana Masaryka 1321, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Jaroslav Krejčí

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

Mokré 43, 517 71, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohumil Suchánek

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2006 - Poslední vztah: 25. 3. 2011

vznik členství: 10. 11. 2005

zánik členství: 10. 2. 2011

Lužec nad Cidlinou 162, 503 62, Česká republika

Ing. Slavomír Cejnar

Předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 20. 11. 2000

zánik členství: 10. 11. 2005

vznik funkce: 20. 11. 2000

zánik funkce: 10. 11. 2005

J. Masaryka 1321, Hradec Králové 12, Česká republika

Bohumil Suchánek

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 20. 11. 2000

zánik členství: 10. 11. 2005

Lužec nad Cidlinou 162, Česká republika

Jaroslav Krejčí

Člen představenstva

První vztah: 6. 4. 1998 - Poslední vztah: 27. 10. 2006

vznik členství: 20. 11. 2000

zánik členství: 10. 11. 2005

Mokré 43, Česká republika

Mgr. Miloš Hladík

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Turkova 1341, Nový Bydžov, Česká republika

Ing. Josef Světlík

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Julia Fučíka 427, České Meziříčí, Česká republika

Ing. František Pácal

Předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Písečná 785, Hradec Králové 9, Česká republika

Ing. Josef Hajzler

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Boženy Němcové 141, České Meziříčí, Česká republika

Zdeněk Balský

Člen představenstva

První vztah: 1. 4. 1996 - Poslední vztah: 6. 4. 1998

Pouchovská 256, Hradec Králové 7, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 16. 6. 2014

Zastupování a podepisování: Za společnost jedná a podepisuje buď samostatně předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl předsedou představenstva nebo valnou hromadou písemně pověřen. Všechny uvedené osoby tak činí tím způsobem, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.

do 16. 6. 2014 od 6. 4. 1998

Zastupování a podepisování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo jako celek, nebo předseda představenstva, nebo místopředseda představenstva, nebo ředitel společnosti, nebo prokurista, pokud je prokura udělena. Podepisování za společnost, pokud jeho způsob a formu nestanoví obecně závazný právní předpis, se děje tak, že k vytištěnému, nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis: - samostatně předseda představenstva nebo místopředseda - nebo ředitel - nebo prokurista, který podepisuje a s poznámkou p.p.

do 6. 4. 1998 od 1. 4. 1996

Další vztahy firmy Agroslužby CZ, a.s.

AGRO CZ, a.s.

První vztah: 20. 8. 2014

Komenského 247/27, Hradec Králové, 500 03

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

 • Simon Syrůček

  Člen dozorčí rady

  Šimkova 1223/2a, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

 • Ing. Pavel Syrůček

  Člen představenstva

  Modřínová 1813, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

AGRO CZ, a.s.

První vztah: 8. 3. 1999 - Poslední vztah: 20. 8. 2014

Komenského 247/27, Hradec Králové, 500 03

Akcionáři

AGRO CZ, a.s., IČ: 25277782

Komenského 247/27, Česká republika, Hradec Králové, 500 03

od 20. 8. 2014

AGRO CZ, a.s., IČ: 25277782

Komenského, Česká republika, Hradec Králové, 500 02

do 20. 8. 2014 od 8. 3. 1999

České cukrovary, a.s., holding, IČ: 15061621

Komenského, Česká republika, Hradec Králové, 500 01

do 8. 3. 1999 od 27. 3. 1998

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 4. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 4. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).