Hlavní navigace

ALPIQ ENERGY SE

Firma ALPIQ ENERGY SE, evropská společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou H 81, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 172 655 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28477090

Sídlo:

Jungmannova 26/15, Praha, 110 00

Právní forma:

Evropská společnost

Datum vzniku:

20. 10. 2008

DIČ:

CZ28477090

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

351 Výroba, přenos a rozvod elektřiny
3523 Obchod s plynem prostřednictvím sítí
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

H 81, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE od 26. 1. 2009

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE od 5. 3. 2015

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE od 8. 7. 2015

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE do 8. 7. 2015 od 5. 5. 2015

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE do 5. 3. 2015 od 3. 1. 2015

Obchodní firma

ACONCAGUA, SE do 3. 3. 2015 od 20. 10. 2008

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE do 3. 3. 2015 od 5. 3. 2015

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE do 3. 1. 2015 od 27. 11. 2014

Obchodní firma

ALPIQ ENERGY SE do 27. 11. 2014 od 23. 10. 2014

Právní forma

Evropská společnost od 20. 10. 2008

adresa

Jungmannova 26/15
Praha 11000 od 24. 4. 2017

adresa

Rohanské nábřeží 670/19
Praha 18600 do 24. 4. 2017 od 23. 1. 2013

adresa

Na příkopě 1096/21
Praha 1 11000 do 23. 1. 2013 od 26. 1. 2009

adresa

Koněvova 2660/141
Praha 3 13083 do 26. 1. 2009 od 20. 10. 2008

Předmět podnikání

Obchod s plynem od 13. 5. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 1. 2009

Předmět činnosti

obchod s elektřinou od 12. 8. 2009

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 10. 2008

Ostatní skutečnosti

Společnost ALPIQ ENERGY SE, IČ 28477090, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, se jako nástupnická společnost sloučila fúzí se zanikající společností Alpiq Retail CZ s.r.o., IČ 08183929, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 P raha 1, a to s rozhodným dnem k 1.1.2021. Na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE přešlo jmění zanikající společnosti Alpiq Retail CZ s.r.o. Nástupnická společnost ALPIQ ENERGY SE vstoupila do právního postavení zanikající společnosti Alpiq Retail CZ s .r.o. od 1. 1. 2021

Na základě smlouvy o koupi části závodu uzavřené dne 1. 6. 2018 mezi společností ALPIQ ENERGY SE, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 284 77 090, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 81 , jako prodávajícím, a společností Alpiq Services CZ s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 019 19 202, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 284506, jako kupujícím, došlo dne 1. 6. 2018 k převodu vlastnického práva k části obchodního závodu označované jako "Vnitroskupinové služby" (v anglickém jazyce: Intragroup Services) ze společnosti ALPIQ ENERGY SE na společnost Alpiq Services CZ s.r.o. od 1. 6. 2018

Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučila přeshraniční fúzí sloučením společnost Alpiq Energija Lietuva AB, akciová společnost založená a existující podle litevského práva, se sídlem Lvovo 25, Vilnius, Litva, IČ: 302 026 5 34, zapsaná v litevském obchodním rejstříku Rejstřík právnických osob Litvy, jako společnost zanikající. Jmění zanikající společnosti přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. od 1. 2. 2015

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, jako celku. od 26. 4. 2014

Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Polska Sp. z o.o., právní forma: společnost s ručením omezeným, založená podle polského práva, se sídlem Polská republika, Varšava, Armi i Ludowej 26, PSČ 00-609, zapsaná v rejstříku podnikatelů Polského soudního rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení polského soudního rejstříku, KRS č.: 0000074441, DIČ: 526-25-87-842, a společnost Alpi q Energia Magyarország Kft., právní forma: společnost s ručením omezeným založená podle maďarského práva, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Kálvin tér 12, PSČ 1085, Cg. 01-09-733910, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem ve funkci re jstříkového soudu. Obě tyto společnosti sloučením se společností ALPIQ ENERGY SE zanikly a jejich jmění přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. od 30. 11. 2010

Společnost Alpiq Central Europe AG jako jediný akcionář společnosti ALPIQ ENERGY SE (dále jen "Společnost") rozhodl dne 1.3.2010 o zvýšení základního kapitálu Společnosti z jeho současné výše 120.000,-- EUR (slovy jedno sto dvacet tisíc eur), resp. 2.959. 800,-- Kč (slovy dva miliony devět set padesát devět tisíc osm set korun českých), na novou výši 160.000,-- EUR (slovy jedno sto šedesát tisíc eur), resp. 3.946.400,-- Kč (slovy tři miliony devět set čtyřicet šest tisíc čtyři sta korun českých), tj. o čás tku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR, a to za těchto podmínek : - akcie budou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku, - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním celkem 4 (slovy čtyř) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých) s tím, že pro přepočet částek z EUR na CZK/Kč je použit přepočítací koeficient ke dni 30.9.2008, tj. 24,665 Kč/1 EUR. Tyto nové akcie nebudou kótované, - emisní kurz těchto čtyř nových kmenových akcií Společnosti se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě, tj. bude činit u každé této akcie 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun če ských), - na jednu dosavadní akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), připadne podíl jedné třetiny na jedné nové akcii na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- EUR (slovy deset tisíc eur), resp. 246.650,-- Kč (slovy dvě stě čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých), přičemž upisovat lze pouze celé akcie, - jediný akcionář upíše s využitím svého přednostního práva všechny 4 (slovy čtyři) kusy nových, výše uvedených akcií, ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, která bude uzavřena v sídle Společnosti mezi Společností a jediným akci onářem a bude obsahovat rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku podle § 203 odst. 4 obchodního zákoníku, - lhůta pro upisování akcií jediným akcionářem s využitím přednostního práva počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a končí uplynutím patnáctého dne od jejího započetí. Představenstvo Společnosti je povinno návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručit upisovateli, tj. jedinému akcionáři, doporučeným dopisem zaslaným do jeho sídla či dopisem os obně předaným proti podpisu, a to ve lhůtě nejpozději 7 (slovy sedmi) dnů po dni podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - jediný akcionář bude povinen splatit celý emisní kurs, tj. 100 % (slovy jedno sto procent) emisního kursu všech čtyř nových akcií, které upíše, tj. částku 40.000,-- EUR (slovy čtyřicet tisíc eur), resp. 986.600,-- Kč (slovy devět set osmdesát šest tisíc šest set korun českých), ve lhůtě do 30 (slovy třiceti) dnů ode dne uzavření předmětné smlouvy o upsání všech těchto čtyř nových akcií, a to na zvláštní účet Společnosti číslo 2102963157/2700 vedený u banky UniCredit Bank Czech Republic, a.s. se sídlem P raha 1, Na Příkopě 858/20, PSČ 111 21, IČ 64948242, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. do 31. 3. 2010 od 12. 3. 2010

Do společnosti ALPIQ ENERGY SE se jako do společnosti nástupnické sloučily přeshraniční fúzí sloučením společnost Atel Česká republika s.r.o., společnost s ručením omezeným založená podle českého práva, se sídlem Praha 1, Na příkopě 21, PSČ 117 19, IČ 264 68 026, společnost Atel Slovensko s.r.o., společnost s ručením omezeným založená podle slovenského práva, se sídlem Bratislava, Hodžovo nám. 2, PSČ 811 06, IČ 35 837 144, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava I pod vložkou 2663 3/B a společnost Atel Austria GmbH, společnost založená podle rakouského práva, se sídlem c/o Kanzlei Mag. Helmut Payr, Albertgasse 6/14, 1080 Wien, Rakousko, registrovaná v obchodním rejstříku města Vídeň pod číslem FN 208314 w, jako společnosti zanikají cí. Jmění zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost ALPIQ ENERGY SE. od 31. 12. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 172 655 000 Kč

od 30. 11. 2010

Základní kapitál

vklad 3 946 400 Kč

do 30. 11. 2010 od 31. 3. 2010

Základní kapitál

vklad 2 959 800 Kč

do 31. 3. 2010 od 20. 10. 2008
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 246 650 Kč, počet: 700 od 23. 6. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 246 650 Kč, počet: 700 do 23. 6. 2020 od 10. 10. 2011
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 246 650 Kč, počet: 700 do 10. 10. 2011 od 30. 11. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 246 650 Kč, počet: 16 do 30. 11. 2010 od 31. 3. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 246 650 Kč, počet: 12 do 31. 3. 2010 od 20. 10. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Jan Kožušník

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2021

vznik členství: 1. 2. 2019

Oldřichova 254/15, Praha, 128 00, Česká republika

Georgios Peponis

člen představenstva

První vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2019

Engelmattstrasse 1, Walchwil, Švýcarská konfederace

Zdeněk Čihák

Předseda představenstva

První vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 16. 5. 2018

vznik funkce: 16. 5. 2018

U michelského mlýna 1535/8a, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Kožušník

člen představenstva

První vztah: 1. 2. 2019 - Poslední vztah: 3. 5. 2021

vznik členství: 1. 2. 2019

Na Kůtách 76, Řepiště, 739 32, Česká republika

Edgar Carsten Lehrmann

člen představenstva

První vztah: 20. 8. 2018 - Poslední vztah: 9. 9. 2019

vznik členství: 16. 5. 2018

zánik členství: 31. 8. 2019

Allmendstrasse 27, Uitikon Waldegg, 8 142, Švýcarská konfederace

Peter Dworak

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 2016 - Poslední vztah: 1. 2. 2019

vznik členství: 1. 2. 2015

zánik členství: 31. 1. 2019

vznik funkce: 1. 2. 2015

zánik funkce: 31. 1. 2019

Juchstrasse 18, Starrkirch, 4 656, Švýcarská konfederace

Zdeněk Čihák

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 15. 5. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2018

U michelského mlýna 1535/8a, Praha, 140 00, Česká republika

Zdeněk Čihák

předseda představenstva

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 15. 5. 2018

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 15. 5. 2018

U michelského mlýna 1535/8a, Praha, 140 00, Česká republika

Edgar Carsten Lehrmann

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 15. 5. 2018

Allmendstrasse 27, Uitikon Waldegg, 8 142, Švýcarská konfederace

Edgar Carsten Lehrmann

člen představenstva

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 15. 5. 2018

Allmendstrasse 27, Uitikon Waldegg, 8 142, Švýcarská konfederace

Zdeněk Čihák

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 22. 6. 2012

Nová 2912, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Edgar Carsten Lehrmann

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 5. 5. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

Moosstrasse 3, 8903 Birmensdorf, Švýcarská konfederace

Andrew John Taylor

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2012

Bredbury, Cheshire, Stockport, Rodney drive 47, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Franz Josef Scheiber

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2010 - Poslední vztah: 25. 10. 2011

vznik členství: 19. 5. 2010

zánik členství: 23. 9. 2011

Höhenweg 8, Neiderrohrdor, 5 443, Švýcarská konfederace

Peter Dworak

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 1. 2. 2015

Juchstrasse 18, Starrkirch, 4 656, Švýcarská konfederace

Lehel Szarapka

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2010 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 21. 6. 2012

Gartenstrasse 30, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Armin Stoltz

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2010 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

vznik členství: 1. 2. 2010

zánik členství: 15. 3. 2010

Lindenweg 29, Hägendorf, 4 614, Švýcarská konfederace

Edgar Lehrmann

předseda představenstva

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 1. 4. 2011

vznik funkce: 12. 1. 2009

zánik funkce: 1. 4. 2011

Butovická 658/40, Praha 5, 158 00, Česká republika

Klára Vaculíková

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 11. 2. 2010

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 31. 1. 2010

Dobrovského 556/14, Praha 7, 170 00, Česká republika

Petra Janáková

člen

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 20. 10. 2008

zánik členství: 7. 1. 2009

Hurbanova 1305/11, Praha 4, 142 00, Česká republika

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně (včetně předsedy představenstva a člena představenstva společně).

od 20. 8. 2018

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně (včetně předsedy představenstva a člena představenstva společně). V souladu s ustanovením §164 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je k právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti oprávněn předseda představenstva.

do 20. 8. 2018 od 21. 1. 2016

Společnost zastupují vždy alespoň dva členové představenstva společně ( včetně předsedy představenstva a člena představenstva společně).

do 21. 1. 2016 od 26. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva společně s členem představenstva nebo dva členové představenstva společně.

do 26. 4. 2014 od 11. 2. 2010

(1) Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně. Člen představenstva jedná jménem společnosti společně s předsedou. (2) Ustanovení odstavece (1) tohoto článku neplatí v případě, že představenstvo spo lečnosti má jediného člena. Pak tento člen jedná jménem společnosti samostatně.

do 11. 2. 2010 od 20. 10. 2008

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Petter Torp

Člen dozorčí rady

První vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 14. 1. 2020

vznik funkce: 14. 1. 2020

Bergstrasse 54b, Küsnacht ZH, Švýcarská konfederace

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Markus Brokhof

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

vznik členství: 14. 8. 2014

zánik členství: 13. 1. 2020

vznik funkce: 14. 8. 2014

zánik funkce: 13. 1. 2020

Claus 2, Rüti ZH, 8 630, Švýcarská konfederace

Markus Brokhof

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 14. 8. 2014

vznik funkce: 14. 8. 2014

Claus 2, Rüti ZH, 8 630, Švýcarská konfederace

Markus Brokhof

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 14. 8. 2014

vznik funkce: 14. 8. 2014

Claus 2, Rüti ZH, 8 630, Švýcarská konfederace

Erik Saether

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2013 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

vznik členství: 7. 5. 2013

zánik členství: 14. 8. 2014

zánik funkce: 14. 8. 2014

Höhenstrasse Ost 59 c, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Reinhold Frank

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2013

vznik členství: 15. 2. 2010

Seengen AG, Sonnenbergstrasse 28, 5 707, Švýcarská konfederace

Peter Schib

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 14. 2. 2010

Burghaldenweg 11, Švýcarská konfederace

Giuseppe Giglio

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2009 - Poslední vztah: 24. 2. 2010

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 14. 2. 2010

vznik funkce: 12. 1. 2009

zánik funkce: 14. 2. 2010

Brugg, Stahlrain 9, Švýcarská konfederace

Bc. Michael Zwiener

člen

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 18. 2. 2009

vznik členství: 20. 10. 2008

zánik členství: 7. 1. 2009

Klicperova 952/5, Jeseník, 790 01, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Edgar Carsten Lehrmann

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 21. 6. 2012

Moosstrasse 3, 8903 Birmensdorf, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

Andrew John Taylor

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2012

vznik členství: 1. 4. 2011

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 6. 4. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2012

Bredbury, Cheshire, Stockport, Rodney drive 47, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Další vztahy firmy ALPIQ ENERGY SE

7 fyzických osob

Karel Ouška

První vztah: 27. 6. 2020

Naskové 1335/1n, Praha, 150 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Libuše Jeremiášová

První vztah: 20. 6. 2019

Šedova 640/1, Praha, 198 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tereza Jášková

První vztah: 13. 3. 2019

Čestmírova 313/24, Praha, 140 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Gergely Gonda

První vztah: 17. 10. 2018

Hertensteinstrasse 9b, Ennetbaden, 5 408, Švýcarská konfederace

Martin Šiška

První vztah: 20. 8. 2018

Vojanova 1889, Úvaly, 250 82, Česká republika

Martin Hulena

První vztah: 5. 10. 2016

Slovinská 623/23, Praha, 101 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Hana Lindovská

První vztah: 23. 10. 2013

Rychtáře Petříka 1559/6, Praha, 102 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Tobias Meyer

První vztah: 1. 2. 2019 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

Nellweg 18, Erlinsbach, 5 018, Švýcarská konfederace

Georgios Peponis

První vztah: 17. 10. 2018 - Poslední vztah: 9. 9. 2019

Engelmattstrasse 1, Walchwil, 6 318, Švýcarská konfederace

Marie Adamová

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

Koněvova 2900/49, Praha, 130 00, Česká republika

Tereza Jášková

První vztah: 12. 6. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2019

V Horní Stromce 2354/12, Praha, 130 00, Česká republika

Martin Pich

První vztah: 16. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

Theinova 996/4, Praha, 196 00, Česká republika

Martin Pich

První vztah: 16. 10. 2016 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

Theinova 996/4, Praha, 196 00, Česká republika

Karel Ouška

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 27. 6. 2020

Klicperova 3211/10, Praha, 150 00, Česká republika

Petr Radina

První vztah: 30. 12. 2015 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

Za Školou 569, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Adamová

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Marie Adamová

První vztah: 3. 12. 2015 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

Českomoravská 1181/23, Praha, 190 00, Česká republika

Petr Seigertschmid

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Uruguayská 430/10, Praha, 120 00, Česká republika

Petr Seigertschmid

První vztah: 7. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Uruguayská 430/10, Praha, 120 00, Česká republika

Tomáš Plocek

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Na cihelně 415/32, Praha, 159 00, Česká republika

Tomáš Plocek

První vztah: 5. 5. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Na cihelně 415/32, Praha, 159 00, Česká republika

Janberk Sahin

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Srbská 185/1, Praha, 160 00, Česká republika

Janberk Sahin

První vztah: 5. 3. 2015 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Srbská 185/1, Praha, 160 00, Česká republika

Marek Musial

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Jana Rosola 58/77, Varšava, Polská republika

Paulius Gineitis

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Santariskiu 55-11, Vilnius, Litevská republika

Paulius Gineitis

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Santariskiu 55-11, Vilnius, Litevská republika

Marek Musial

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Jana Rosola 58/77, Varšava, Polská republika

Jacek Żoładek

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Spokojna 6K, Wiazowna, Polská republika

Jacek Żoładek

První vztah: 3. 1. 2015 - Poslední vztah: 18. 8. 2017

Spokojna 6K, Wiazowna, Polská republika

Martin Pich

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2016

Vincence Makovského 4428/11, Ostrava, 708 00, Česká republika

Martin Pich

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2016

Vincence Makovského 4428/11, Ostrava, 708 00, Česká republika

Károly Bencsik

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 3. 12. 2015

Štětkova 1002/3, Praha, 140 00, Česká republika

Petr Seigertschmid

První vztah: 23. 10. 2014 - Poslední vztah: 7. 7. 2015

Čechova 782/48, Břeclav, 690 02, Česká republika

Nathalie Malinowski

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

Widumstrasse 1, Schwerzenbach, 8 603, Švýcarská konfederace

Michal Dubeň

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Joseph Haydn Gasse 33, Parndorf, 7 111, Rakouská republika

Michal Dubeň

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Joseph Haydn Gasse 33, Parndorf, 7 111, Rakouská republika

Sergey Rybalchenko

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 29. 9. 2014

Hornusserstrasse 6, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Philipp Beuleke

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 3. 2015

Schauensee 36, Sempach, 6 204, Švýcarská konfederace

Martin Hulena

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

Květinová 149, Dolní Zálezly, 403 01, Česká republika

Martin Hulena

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 5. 10. 2016

Květinová 149, Dolní Zálezly, 403 01, Česká republika

Claudia Erni Eiholzer

První vztah: 13. 8. 2014 - Poslední vztah: 11. 2. 2020

Alter Kirchweg 8, Suhr, 5 034, Švýcarská konfederace

Tobias Meyer

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 1. 2. 2019

Bachstrasse 111, Aarau, 5 000, Švýcarská konfederace

Michal Dubeň

První vztah: 4. 1. 2014 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

Joseph Haydn Gasse 33, Parndorf, 7 111, Rakouská republika

Sabine Schreiber

První vztah: 23. 10. 2013 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

St. Gallerstrasse, Winterthur, 8 400, Švýcarská konfederace

Radomír Roháč

První vztah: 20. 3. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Čachovice 156, 294 43, Česká republika

Radomír Roháč

První vztah: 20. 3. 2013 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Čachovice 156, 294 43, Česká republika

Burokas

První vztah: 20. 7. 2012 - Poslední vztah: 3. 1. 2015

Mühletallweg 11, 4600 Olten, Švýcarská konfederace

Cornelia Häuptli BAumgartner

První vztah: 23. 1. 2012 - Poslední vztah: 20. 6. 2019

Haegendorf, Eigenheimweg 17, PSČ 4614, Švýcarská konfederace

Károly Bencsik

První vztah: 16. 11. 2011 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

Speiserstrasse 30, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Nebojsa Bogdanovic

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

Bern, Könizstrasse 119, PSČ 3008, Švýcarská konfederace

Nebojsa Bogdanovic

První vztah: 3. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

Bern, Könizstrasse 119, PSČ 3008, Švýcarská konfederace

Petr Radina

První vztah: 22. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2015

Za Školou 569, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Alena Divišová

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Vysočanská 484/87, Praha 9, 190 00, Česká republika

Alena Divišová

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Vysočanská 484/87, Praha 9, 190 00, Česká republika

Karel Kadlec

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Suchdolské náměstí 1249/8, Praha 6, 165 00, Česká republika

Karel Kadlec

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 27. 10. 2016

Suchdolské náměstí 1249/8, Praha 6, 165 00, Česká republika

Fabio Mancin

První vztah: 10. 3. 2011 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

Corso Orbassano 237, Turín, 101 37, Italská republika

Pavle Čulibrk

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Horoměřice 895, 252 62, Česká republika

Mihaela Popescu

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

Zehnweg 1, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Pavle Čulibrk

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 16. 3. 2017

Horoměřice 895, 252 62, Česká republika

Martin Šiška

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

Za Zámečkem 15, Praha 5, 158 00, Česká republika

Martin Šiška

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 20. 8. 2018

Za Zámečkem 15, Praha 5, 158 00, Česká republika

Koryun Shahbazyan

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 5. 3. 2016

Speiserstrasse 44, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Hana Lindovská

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

Rečkova 6, Praha 3, 130 00, Česká republika

Zdeněk Čihák

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

Nová 2912, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Andreas Hennig

První vztah: 15. 4. 2010 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

Neumarktstrasse 29, Biel, 2 503, Švýcarská konfederace

Joachim Bagemihl

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

Zentralstrasse 76, Zürich, 8 003, Švýcarská konfederace

Jozsef Edöcs

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 1. 2012

Bodenmattweg 4 D, Strengelbach, 4 802, Švýcarská konfederace

Tzvetelina Tzankova

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2013

Friedensstrasse 90, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Petr Radina

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

Luční 16, Nový Jičín, 741 01, Česká republika

Karel Kadlec

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 3. 2011

K Horoměřicům 1184, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ivo Pavelek

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 1. 2013

Okružní 1593, Šenov, 739 34, Česká republika

Claudia ErniEiholzer

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

Alter Kirchweg 8, Suhr, 5 034, Švýcarská konfederace

Klára Vaculíková

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 4. 1. 2014

Dobrovského 556/14, Praha 7, 170 00, Česká republika

Laura Feleki

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 21. 1. 2016

Bassersdorferstrasse 11, Dietlikon, 8 305, Švýcarská konfederace

Gergely Gonda

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2018

Gartenstrasse 19, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Gergely Gonda

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2018

Gartenstrasse 19, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Petr Seigertschmid

První vztah: 12. 2. 2010 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

Speiserstrasse 38, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Michal Dubeň

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 23. 1. 2013

Hoehenstrasse Ost 77, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Libor Holub

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2010

Slévačská 870/13, Praha 9, 198 00, Česká republika

Bedřich Kopřiva

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2010

Brigádníků 2913/57, Praha 10, 100 00, Česká republika

Csongor Böjte

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

Dietlikon, Rebackerweg 13, PSČ 8305, Švýcarská konfederace

Ferenc Timli

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 22. 4. 2011

Tramstrasse 123, Suhr, 5 034, Švýcarská konfederace

Kosta Kosorić

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

Im Kupferschmied 6, Aarburg, 4 663, Švýcarská konfederace

Sergej Rybalchenko

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 13. 8. 2014

Hornusserstrasse 6, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Martin Pich

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 23. 10. 2014

Höhenstrasse West 29, Olten, 4 600, Švýcarská konfederace

Kosta Kosorić

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

Im Kupferschmied 6, Aarburg, 4 663, Švýcarská konfederace

Hans Günther Mayer

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 11. 2017

Wolfbachring 21, Oftringen, 4 665, Švýcarská konfederace

Hans Günther Mayer

První vztah: 19. 11. 2009 - Poslední vztah: 3. 11. 2017

Wolfbachring 21, Oftringen, 4 665, Švýcarská konfederace

EUROPEA CAPITAL, SE

První vztah: 20. 10. 2008 - Poslední vztah: 26. 1. 2009

Koněvova 2660/141, Praha, 130 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

 • Michael Dobrovolný

  člen představenstva

  Lidická 884/6, Praha, 150 00, Česká republika

 • Ing. Vilém Dostál

  člen představenstva

  V rovinách 863/20, Praha, 140 00, Česká republika

 • Josef Jaroš

  předseda dozorčí rady

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

 • Ing. Vítězslav Hruška

  předseda představenstva

  5. května 234, Český Krumlov, 381 01, Česká republika

Akcionáři

Alpiq AG

Bahnhofquai 12, Švýcarská konfederace, Olten, 4600

od 13. 8. 2014

Alpiq Central Europe AG

Švýcarská konfederace

do 13. 8. 2014 od 12. 2. 2010

Atel Energy AG

Švýcarská konfederace

do 12. 2. 2010 od 26. 1. 2009

EUROPEA CAPITAL, SE, IČ: 27900240

Koněvova, Česká republika, Praha 3, 130 83

do 26. 1. 2009 od 20. 10. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 12. 1. 2009

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 2. 2010
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 12. 1. 2009

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).