Hlavní navigace

ANSER AUREUS, a.s.

Firma ANSER AUREUS, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6128, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 393 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25799495

Sídlo:

Dlouhá 616/12, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 9. 1999

DIČ:

CZ25799495

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6128, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ANSER AUREUS, a.s. od 22. 9. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 22. 9. 1999

adresa

Dlouhá 616
Praha 1 11000 od 13. 8. 2002

adresa

Dlouhá 12
Praha 1 do 13. 8. 2002 od 22. 9. 1999

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytu a nebytových prostor od 22. 9. 1999

Ostatní skutečnosti

Dne 23.8.2002 učinila společnost Dlouhá třída, a.s., IČ: 25773011 se sídlem: Praha 1, Dlouhá třída 12, 110 00 jako jediný společník společnosti ANSER AUREUS, a.s. (dále jen "společnost") v působnosti valné hromady společnosti rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti, a to z částky 78,400.000,- Kč o částku 315,000.000,- Kč na konečnou částku 393,400.000,- Kč, a to upsáním 63 kusů kmenových akcií společnosti vydaných v listinné podobě, znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,- Kč, když původní výše základního kapitálu byla zcela splacena. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Jediný akcionář společnosti se vzdal dle ustanovení § 204a odst.1,7 Obchodního zákoníku přednostního práva na upisování nových akcií. Jediný akcionář společnosti dále rozhodl, že všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti Dlouhá třída, a.s., IČ: 25773011, se sídlem: Praha 1, Dlouhá 12, PSČ: 110 00 (dále jen jako "určitý zájemce"). Jediný akcionář dále rozhodl, že místem pro úpis akcií je sídlo společnosti a úpis akcií bude proveden ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku v platném znění uzavřením smlouvy o upsání akcií mezi společností a určitým zájemcem. Určitý zájemce je oprávněn upsat tyto nové akcie společnosti ve lhůtě 30-ti dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií, p řičemž návrh smlouvy o upsání akcií zašle společnosti nejpozději do 30-ti dnů ode dne právní moci soudního rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě musí být úředně ověřeny, přičemž smlouva o upsání akcií musí obsahovat počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu a druh upisovaných akcií emisní kurs akcií. Valná hromada pro případ upsání nových akcií na zvýšení základního kapitálu určitým zájemcem vyslovila souhlas se započtením pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávce společnosti za určitým zájemcem, a to pohledávky určitého zájemce ve výši 302,361.140,- Kč a pohledávky určitého zájemce, která představuje přístlušenství této pohledávky a která bude vypočtena za období ode dne 24.8. 2002 do dne, kdy bude uzavřena dohoda o započtení vzájemných pohledávek, přičemž výše tohoto příslušenství činí denně částku ve výší 79.742,- Kč a pohledávky společnosti za určitým zájemcem na splacení emisního kursu upsaných akcií. Pohledávky určitého zájemce vyplývají ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 22.9.1999, ve znění dodatků k této smlouvě, jejíž výše činí 290,879.850,- Kč, dále z komisionářské smlouvy uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 23.9.1999, jejíž výše šiní 6,458.513,- Kč, dále z nájemní smlouvy uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 2.1.2000,jejíž výše činí 2,935.000,- Kč a ze smlouvy o poskytnutí právních služeb uzavřené mezi společností a určitým zájemcem ve výši 2,087.777,- Kč (dále jen "pohledávky určitého zájemce"). Společnost uznala své závazky vůči určitému zájemci co do důvodu a výše v Dohodě uzavřené mezi společností a určitým zájemcem dne 23.8.2002. Jediný akcionář dále určil způsob a lhůtu pro splacení emisního kursu upsaných akcií tak, že do 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií bude mezi společností a určitým zájemcem uzavřena dohoda o započtení peněžitých pohledávek určitého zájemce za společností proti pohledávkám společnosti vůči určitému zájemci na splacení emisního kursu nově upsaných akcií. Pro případ, že započtením pohledávek shora uvedených nedojde k úplnému splacení emisního kursu upsaných akcií je určitý zájemce povinen splatit zbývající část emisního kursu na účet společnosti dále uvedený do jednoho roku od uzavření smlouvy o upsání akcií. V případě, že nedojde k uzavření dohody o započtení pohledávek, jak je uvedeno výše, je určitý zájemce povinen ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií splatit nejméně 30% emisního kursu upsaných akcií na zvláštní účet společnosti vedený u HVB Bank Czech Republic, a.s. č. účtu 6275/013, kod banky 27000. Splacením se rozumí den připsání příslušné částky na účet společnosti. Určitý zájemce je povinen splatit zbytek emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti shora uvedený nejpozději do jednoho roku ode dne upsání akcií. do 3. 5. 2003 od 7. 2. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 393 400 000 Kč

od 3. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 78 400 000 Kč

do 3. 5. 2003 od 22. 9. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 5 000 000 Kč, počet: 63 od 3. 5. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 784 od 22. 9. 1999

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Konstancie Železná

Statutární ředitel

První vztah: 5. 1. 2016

vznik funkce: 5. 1. 2016

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Konstancie Železná

Člen

První vztah: 28. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik funkce: 11. 5. 2005

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Konstancie Železná

Člen

První vztah: 8. 7. 2010 - Poslední vztah: 28. 11. 2015

vznik funkce: 11. 5. 2005

Sibeliova 1/45, Praha 6, 162 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Konstancie Železná

Člen

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2010

vznik funkce: 11. 5. 2005

Lichnická 380, Třemošnice, 538 43, Česká republika

František Ruppert

předseda představenstva

První vztah: 11. 5. 2004 - Poslední vztah: 5. 8. 2005

vznik funkce: 17. 3. 2004

zánik funkce: 11. 5. 2005

Lidická 451/31, Drahovice, 360 20, Česká republika

Ing. Jan Gerner

předseda

První vztah: 7. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2004

vznik funkce: 19. 11. 2002

zánik funkce: 17. 3. 2004

Jana Palacha 4, Karlovy Vary, 360 33, Česká republika

Ing. Jakub Děd

člen

První vztah: 13. 8. 2002 - Poslední vztah: 19. 3. 2003

vznik členství: 13. 12. 2001

zánik funkce: 26. 9. 2002

Černýš 61, Pernštejn, Česká republika

JUDr. Aleš Rozehnal

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 13. 12. 2001

zánik funkce: 13. 12. 2001

Krakovská 15, Praha 1, Česká republika

Mgr. Edita Panušková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 13. 12. 2001

Strakonice, Strakonice 1, Zvolenská 891, Česká republika

Mgr. Ondřej Kuchař

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 13. 8. 2002

zánik členství: 13. 12. 2001

Pavlíkova 1503, Benešov, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

od 5. 1. 2016

Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně. Člen představenstva, který činí jménem společnosti písemné úkony, je podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 5. 1. 2016 od 13. 8. 2002

Jménem společnosti jedná každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 13. 8. 2002 od 22. 9. 1999

Dozorčí rada

Historické vztahy

Bc. Kristýna Samková

Člen

První vztah: 25. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 11. 5. 2005

Purkártova 510, Vimperk, 385 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen dozorčí rady

  I.S.J.M. a.s.

  Petřínská 489/5, Praha, 150 00

Bc. Kristýna Samková

Člen

První vztah: 27. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2015

vznik členství: 11. 5. 2005

Hradební 262, Příbram, 261 01, Česká republika

Magdalena Juříková

Člen

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 11. 5. 2005

Malostranské náměstí 6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Karla Kačerová

Člen

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 11. 5. 2005

Písecká 2230/8, Praha 3, 130 00, Česká republika

Bc. Kristýna Němečková

Člen

První vztah: 5. 8. 2005 - Poslední vztah: 27. 6. 2009

vznik členství: 11. 5. 2005

Ejpovice 117, Rokycany, 337 01, Česká republika

Mgr. Jiří Šmejc

člen

První vztah: 7. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 17. 3. 2004

Jílovišťská 550, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

člen

První vztah: 7. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 17. 3. 2004

dlouhodobý pobyt v ČR Praha 5, Voskovcova 1075/55, PSČ : 150 00 do 11. 5. 2004 od 7. 4. 2003

Sídlisko II/1214, Vranov nad Topîou, 093 01, Slovenská republika

MUDr. Martin Schaffer

předseda

První vztah: 7. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2004

vznik členství: 19. 11. 2002

zánik členství: 17. 3. 2004

vznik funkce: 19. 11. 2002

zánik funkce: 17. 3. 2004

Trojická 8/1907, Praha 2, 110 00, Česká republika

Mgr. Lucie Dědová

předseda

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 16. 7. 1999

vznik funkce: 7. 2. 2000

zánik funkce: 26. 10. 2002

Černýš 61, Perštejn, 431 63, Česká republika

Ing. Petr Hála

člen

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 7. 2. 2000

zánik funkce: 26. 10. 2002

Zapova 1366, Benešov, 256 01, Česká republika

Ing. Tomáš Bartoň

člen

První vztah: 11. 8. 2000 - Poslední vztah: 3. 5. 2003

vznik členství: 7. 2. 2000

zánik funkce: 26. 10. 2002

Rubešova 867, Benešov, 256 01, Česká republika

Mgr. Tomáš Zlesák

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Štichova 581, Praha 4, Česká republika

Mgr. Lucie Dědová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Perštejn 61, Česká republika

JUDr. Vladimír Zavadil

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 1999 - Poslední vztah: 11. 8. 2000

Petržílova 3303, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy ANSER AUREUS, a.s.

1 fyzická osoba

Konstancie Železná

člen správní rady

První vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 5. 1. 2016

Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Vítězslav Pril

První vztah: 10. 10. 2006 - Poslední vztah: 5. 12. 2007

Bojasova 1247/11, Praha 8, 182 00, Česká republika

Piaristé, a.s.

První vztah: 29. 5. 2015

Dlouhá 616/12, Praha, 110 00

Další vztah k tomuto subjektu

 • Konstancie Železná

  člen správní rady, Statutární ředitel

  Sibeliova 1/45, Praha, 162 00, Česká republika

Akcionáři

Piaristé, a.s., IČ: 26127547

Dlouhá, Česká republika, Praha, 110 00

od 29. 5. 2015

Dlouhá třída, a.s., IČ: 25773011

Dlouhá, Česká republika, Praha 1

do 29. 5. 2015 od 13. 8. 2002

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).