Hlavní navigace

AP TRUST a.s.

Firma AP TRUST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 8179, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 7 980 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26773180

Sídlo:

Štětkova 1638/18, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 4. 2003

DIČ:

CZ26773180

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
771 Pronájem a leasing motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 8179, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZAGATTO a.s. od 2. 4. 2003

Obchodní firma

AP TRUST a.s. od 6. 8. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 2. 4. 2003

adresa

Štětkova 1638/18
Praha 14000 od 14. 3. 2014

adresa

Náměstí Republiky 1079/1a
Praha 1 11000 do 14. 3. 2014 od 11. 1. 2011

adresa

Hybernská 1009/24
Praha 1 11000 do 11. 1. 2011 od 26. 4. 2008

adresa

Králodvorská 1081/16
Praha 1 11000 do 26. 4. 2008 od 27. 3. 2006

adresa

Králodvorská 1081/16
Praha 11000 do 27. 3. 2006 od 20. 3. 2006

adresa

Karlovarská 450/81
Plzeň 32300 do 20. 3. 2006 od 3. 10. 2005

adresa

Na Perštýně 356
Praha 1 11000 do 12. 2. 2004 od 6. 8. 2003

adresa

U Habrovky 247/11
Praha 4 14000 do 6. 8. 2003 od 2. 4. 2003

Předmět podnikání

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 16. 6. 2010

hostinská činnost od 12. 5. 2006

specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím do 16. 6. 2010 od 12. 5. 2006

směnárenská činnost do 16. 6. 2010 od 12. 5. 2006

ubytovací služby do 16. 6. 2010 od 20. 3. 2006

realitní činnost do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

správa a údržba nemovitostí do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

pronájem a půjčování věcí movitých do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

zprostředkování služeb do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 16. 6. 2010 od 12. 2. 2004

velkoobchod do 16. 6. 2010 od 6. 8. 2003

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 29. 7. 2014 od 2. 4. 2003

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 29. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 29. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 7. 2014

Společnost byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením, a to sloučením odštěpované části jmění určené v projektu rozdělení odštěpením schváleném dne 19. 12. 2011 s nástupnickou společností FOCUS INVEST, uzavřený investiční fond, a.s., IČ 24175013 , se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00. od 23. 1. 2012

Valná hromada společnosti AP TRUST a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: Důvod snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada dosažených ztrát převedených na účet v ýsledek hospodaření minulých let v celkové výši 259.449.359,49 Kč. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 266.000.000,- Kč o částku 258.020.000,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 7.980.000,- K č. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Vzhledem k důvodům snížení základního kapitálu nebude částka odpovídající snížení základního kapitálu vyplacena akcionářům, a to ani zčásti a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem příslušnými změnami údajů v účetnictví společnosti, a to zejména v rozvaze v pasivech na řádcích A.I. základní kapitál a A.IV. výsledek hospodaření minulých let, a to snížením základního kapitálu o částku 258.020.000,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií vypořádáním dosažené ztráty minulých let ve výši 258.020.000,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Snížením jmenovit é hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a odst. 1 ObchZ., a to poměrně u všech akcií společnosti v poměru 100:3, tj. u akcií o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč na novou jmenovitou hodnotu 30.000,- Kč a u akcií o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč na novou jmeno vitou hodnotu 6.000,- kč. Společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie či zatimní listy. Snížení jmenovité hodnoty listinných akcií bude provedeno výměnou dosavadních akcií za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotu. Lhůta k předložení listinných akc ií k výměně: Lhůta činí 30 dnů od zveřejnění výzvy představenstva společnosti akcionářům po zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude provedena v sídle společnosti v pracovních dnech od 8,00 do 15,00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pr o svolávání valné hromady akcionáře k předložení jejich akcií za účelem jejich výměny za nové akcie s nižší jmenovitou hodnotou s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a.s. upozorněním na postup dle § 2 14 ObchZ. pro případ prodlení s předložením akcií pro výměnu. do 19. 9. 2011 od 31. 8. 2011

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti AP TRUST a.s. a získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2 000 000,-- (dva miliony korun českých) o částku 264 000 000,-- Kč (dvě stě šedesát čtyři milionů korun českých) na částku 266 000 000,-- Kč (dvě stě šedesát šest milionů korun českých). U pisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 264 (dvě stě šedesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,-- Kč (jeden milion korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, neboť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány předem určeným zájemcem ? obchodní společností HQU International, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 26502399, na základě sm louvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti AP TRUST a.s., v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00. Lhůta pro úpis uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 6 (šest) měsíců a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu sídla předem určeného zájemce nebo doručeným osob ně členům statutárního orgánu zájemce oprávněným jednat jeho jménem. Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné. Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce ? obchodní společnosti HQU International, a.s., který byl oceněn na částku ve výši 264.000.000,-- Kč (dvě stě šedesát čtyři milionů korun českých) znaleckým posudkem ze dne 30. 5. 2005, číslo posudku 2491-86/2005 vypracovaným znalcem Milanem Olšanským jmenovaným pro tento účel pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10. 11. 2004, č.j. Nc 4671/2004-3. Popis nepeněžitého vkladu je proveden ve znaleckém posudku ze dne 30. května 2005 č. 2491-86/2005 znalce Milana Olšanského, se dvěma dodatky. Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií společnosti tímto nepeněžitým vkladem v důležitém zájmu společnosti, když společnost předmětné nemovitosti nutně potřebuje pro provozován í své podnikatelské činnosti, tj. zejména k pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, k realitní činnosti a ke správě a údržbě těchto nemovitostí. Ze tento nepeněžitý vklad bude vydáno 264 (dvě stě šedesát čtyři) kusů kmenových listinných akcií znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (jeden milion korun českých). Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti AP TRUST a.s. v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PŠC 11000, kde dojde k předání nemovitosti předem určeným zájemcem společnosti a k předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1 , 2 Obch. zák. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne dne úpisu akcií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 8. 2. 2006 od 16. 12. 2005

Jediný akcionář rozhodl dne 16. června 2005 při výkonu působnosti valné hromady takto: Důvodem zvýšení základního kapitálu je potřeba posílit vnitřní zdroje financování společnosti a získání majetku, který společnost potřebuje pro své podnikání. Základní kapitál společnosti se zvyšuje upisováním akcií z částky 2 000 000,- Kč ( dvamilionykorun českých) o částku 264 000 000,- Kč ( dvěstěšedesátčtyřimilionůkorun českých) na částku 266 000 000,- Kč (dvěstěšedesátšestmilionůkorun českých). Upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení bude upsáno 264 (dvěstěšedesátčtyř i) kusů kmenových listinných akcií vydaných na majitele o jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilionkorun českých) na jednu akcii. Emisní kurs nových akcií bude roven jmenovité hodnotě akcií. Akcionáři nemají přednostní právo k úpisu nových akcií, nebo ť všechny akcie budou upsány nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou všechny upsány předem určeným zájemcům - obchodní společností HQU International, a.s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, IČ 26502399, na základě smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.Místo pro úpis akcií je v sídle společnosti AP TRUST a.s., v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00. Lhůta pro úpis a kcií uzavřením smlouvy o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku činí 30 (třicet) dnů a začne běžet okamžikem doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci společností. Upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude předem určenému zájemci společností oznámen nejpozději do 5 dnů od podání návrh u na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií na adresu sídla předem určeného zájemce nebo doručeným osobně členům statutárního orgánu zájemce opráv něným jednat jeho jménem. Pokud ve výše uvedené lhůtě nedojde k úpisu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti, bude rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti marným uplynutím této lhůty neúčinné. Schvaluji upisování akcií nepeněžitým vkladem předem určeného zá jemce - obchodní společnosti HQU International, a.s., který byl oceněn na částku ve výši 264.000.000,- Kč (dvěstěšedesátčtyřimilionůkorun českých) znaleckým posudkem ze dne 30.5.2005 číslo posudku 2491-86/2005 vypracovaným znalcem Milanem Olšanským jmenov aným pro tento účel pravomocným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 10.11.2004, č.j. Nc 4671/2004-3. Popis nepeněžitého vkladu je proveden ve znaleckém posudku ze dne 30. května 2005 č. 2491-86/2005 znalce Milana Olšanského, se dvěma dodatky. Společnost může výše uvedený nepeněžitý vklad hospodářsky využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. Upsání akcií společnosti tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, když společnost předmětné nemovitosti nutně potřebuje pro provozov ání své podnikatelské činnosti, tj. zejména k pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, k realitní činnosti a ke správě a údržbě těchto nemovitostí. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 264 (dvěstěšedesátčtyři) kusů kmenových listinných akcií zněj ících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (jedenmilionkorun českých). Místo pro splacení nepeněžitého vkladu je v sídle společnosti AP TRUST a.s. v Praze 1, Králodvorská 1081/16, PSČ 110 00, kde dojde k předání nemovitostí předem určeným zájemcem společnosti a k předání prohlášení vkladatele podle § 60 odst. 1, 2 Obch.zák. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 30 (třicet) dnů ode dne úpisu ak cií, jinak bude úpis neúčinný. Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 16. 12. 2005 od 15. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 7 980 000 Kč

od 19. 9. 2011

Základní kapitál

vklad 266 000 000 Kč

do 19. 9. 2011 od 8. 2. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 8. 2. 2006 od 2. 4. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 6 000 Kč, počet: 10 od 29. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 30 000 Kč, počet: 264 od 29. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 6 000 Kč, počet: 10 do 29. 7. 2014 od 19. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 30 000 Kč, počet: 264 do 29. 7. 2014 od 19. 9. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 264 do 19. 9. 2011 od 8. 2. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 19. 9. 2011 od 2. 4. 2003

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Kamil Marvánek

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 24. 11. 2015

Haštalská 758/23, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 24. 11. 2015

Dlouhá 417/45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Kamil Marvánek

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda správní rady, statutární ředitel

  AX Technology, SE

  Krakovská 583/9, Praha, 110 00

 • předseda správní rady

  FINA GROUP a.s.

  Krakovská 583/9, Praha, 110 00

Karel Loose

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 12. 9. 2012

Na Roudné 1259/117, Plzeň, 301 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Kamil Marvánek

člen představenstva

První vztah: 23. 2. 2016 - Poslední vztah: 13. 1. 2017

vznik členství: 24. 11. 2015

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Ing. Kamil Marvánek

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2015 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 23. 11. 2010

Na Kazance 636/3, Praha, 171 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 23. 11. 2010

Dlouhá 417/45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Kamil Marvánek

člen představenstva

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 2. 9. 2015

vznik členství: 23. 11. 2010

Na Kazance 636/3, Praha 7, 171 00, Česká republika

Bc. Alena Kubešová

člen představenstva

První vztah: 16. 5. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 23. 11. 2010

Na Čampuli 688, Tlučná, 330 26, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bc. Alena Křížová

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 16. 5. 2008

vznik členství: 18. 6. 2007

Sokolovská 117, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Karel Loose

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 19. 7. 2013

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 12. 9. 2012

Na Roudné 117, Plzeň, 301 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

předseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 25. 1. 2010

vznik členství: 21. 10. 2003

zánik členství: 31. 12. 2009

vznik funkce: 18. 6. 2007

zánik funkce: 31. 12. 2009

Dlouhá 45, Plzeň, 312 00, Česká republika

Bc. Michal Bíman

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2007

vznik členství: 21. 10. 2003

Dlouhá 45, Plzeň, 312 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kavinek

člen představenstva

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

vznik členství: 17. 4. 2003

zánik členství: 21. 10. 2004

Nad Kelerkou 33/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Albert Matějka

Člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 17. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

U valu 862/2, Praha 6, 161 00, Česká republika

Za společnost jedná vždy předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

od 29. 7. 2014

Členové představenstva jednají a podepisují se jménem společnosti, a to tak, že pro jakýkoliv právní úkon učiněný jménem společnosti je vyžadováno buď samostatného podpisu předsedy představenstva nebo současně podpisy alespoň dvou členů představenstva.

do 29. 7. 2014 od 23. 7. 2007

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti.

do 23. 7. 2007 od 2. 4. 2003

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Petr Šikoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

vznik funkce: 24. 11. 2015

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Alice Šikošová

člen dpzorčí rady

První vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 24. 11. 2015

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petra Řeháková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 26. 8. 2011

Oddechová 406, Praha, 155 31, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Heiko Fredrik Schröder

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2011

vznik členství: 23. 11. 2010

Zürich, Zweierstrasse 166, 8003, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

Ing. Petr Šikoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 8. 2014 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 24. 11. 2010

V kolkovně 910/8, Praha, 110 00, Česká republika

Petra Řeháková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 9. 2011 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 26. 8. 2011

Otradovická 735/19, Praha 4, 140 00, Česká republika

Heiko Fredrik Schröder

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 23. 2. 2016

vznik členství: 23. 11. 2010

Zürich, Zweierstrasse 166, 8003, Švýcarská konfederace

Ing. Petr Šikoš

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 7. 8. 2014

vznik členství: 23. 11. 2010

vznik funkce: 24. 11. 2010

V kolkovně 910/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Daniel Volopich

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 19. 9. 2011

vznik členství: 23. 11. 2010

zánik členství: 26. 8. 2011

Růženy Svobodové 526/28, Plzeň, 323 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Kateřina Radostová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2008 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 12. 8. 2010

Jaselská 245/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radomír Havel

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 28. 2. 2010

Rabštejnská 1581/37, Plzeň, 323 00, Česká republika

Mgr. Kateřina Radostová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 26. 4. 2008

vznik členství: 18. 6. 2007

Jaselská 245/22, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

vznik členství: 18. 6. 2007

zánik členství: 30. 4. 2010

vznik funkce: 18. 6. 2007

zánik funkce: 30. 4. 2010

Sluneční 975/9, Plzeň, 312 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kříž

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 23. 7. 2007

vznik funkce: 15. 3. 2007

zánik funkce: 18. 6. 2007

Sluneční 975/9, Plzeň, 312 00, Česká republika

Mgr. Karel Loose

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2007

vznik členství: 21. 10. 2003

zánik členství: 18. 6. 2007

Čechova 17, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Alexander Mózes

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

vznik členství: 21. 10. 2003

zánik členství: 31. 8. 2006

Nušlova 2298/61, Praha 5, 155 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kavinek

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2004 - Poslední vztah: 23. 7. 2007

vznik členství: 21. 10. 2003

zánik členství: 18. 6. 2007

vznik funkce: 29. 10. 2003

zánik funkce: 18. 6. 2007

Nad Kelerkou 33/8, Praha 9, 190 00, Česká republika

Jana Plešingerová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

vznik členství: 17. 4. 2003

zánik členství: 21. 10. 2003

vznik funkce: 17. 4. 2003

zánik funkce: 21. 10. 2003

Korycanská 372/2, Praha 8, 181 00, Česká republika

Mgr. Helena Pazderová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

vznik členství: 17. 4. 2003

zánik členství: 21. 10. 2003

vznik funkce: 17. 4. 2003

zánik funkce: 21. 10. 2003

Hanušova 149/8, Olomouc, 772 00, Česká republika

Alice Havránková

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 16. 3. 2004

vznik členství: 17. 4. 2003

zánik členství: 21. 10. 2003

Kmochova 3155, Ústí nad Labem, 400 11, Česká republika

Pavla Smetanová

Člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 17. 4. 2003

Brunnerova 993/14, Praha 6, 163 00, Česká republika

Peter Herich

Člen

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 17. 4. 2003

Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika

Ing. Zuzana Beladičová

Předseda

První vztah: 2. 4. 2003 - Poslední vztah: 6. 8. 2003

vznik členství: 2. 4. 2003

zánik členství: 17. 4. 2003

vznik funkce: 2. 4. 2003

Pri Šajbách 7755/26, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Další vztahy firmy AP TRUST a.s.

ŠKODA INVESTMENT a.s.

První vztah: 3. 5. 2007 - Poslední vztah: 26. 4. 2008

Emila Škody 2922/1, Plzeň, 301 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

ŠKODA INVESTMENT a.s.

První vztah: 6. 8. 2003 - Poslední vztah: 3. 5. 2007

Emila Škody 2922/1, Plzeň, 301 00

Dalších 5 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

ŠKODA HOLDING a.s., IČ: 26502399

Václavské nám., Česká republika, Praha 1, 110 00

do 26. 4. 2008 od 3. 5. 2007

HQU International, a.s., IČ: 26502399

Na Perštýně, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 5. 2007 od 6. 8. 2003

OLIVIER CAPITAL, spol. s r.o., IČ: 26435853

Táboritská, Česká republika, Praha 3, 130 87

do 6. 8. 2003 od 2. 4. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 4. 2003

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 10. 4. 2006
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 4. 2003
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).