Hlavní navigace

auto MOTOL BENI a.s.

Firma auto MOTOL BENI a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5342, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 60 121 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25665731

Sídlo:

Praha

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 5. 1998

DIČ:

CZ25665731

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

256 Povrchová úprava a zušlechťování kovů&#59^ obrábění
3812 Shromažďování a sběr nebezpečných odpadů
4520 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
5210 Skladování
64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
70220 Ostatní poradenství v oblasti podnikání a řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
8129 Ostatní úklidové činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti
82920 Balicí činnosti
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
931 Sportovní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5342, Městský soud v Praze

Obchodní firma

auto MOTOL BENI a.s. od 21. 7. 1998

Obchodní firma

AUTO MOTOL a.s. do 21. 7. 1998 od 6. 5. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 6. 5. 1998

adresa

Plzeňská 130
Praha 5 15000 od 6. 5. 1998

Předmět podnikání

Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru od 23. 10. 2013

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 12. 8. 2013

Opravy silničních vozidel od 12. 8. 2013

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 26. 7. 2013

zprostředkování služeb do 26. 7. 2013 od 11. 9. 2002

zprostředkování obchodu do 26. 7. 2013 od 11. 9. 2002

velkoobchod do 26. 7. 2013 od 11. 9. 2002

maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 26. 7. 2013 od 11. 9. 2002

maloobchod použitým zbožím do 26. 7. 2013 od 11. 9. 2002

organizování sportovních a kulturních akcí do 26. 7. 2013 od 21. 7. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej /vyjma činností uvedených v příloze 1-3 živnostenského zákona/ do 11. 9. 2002 od 6. 5. 1998

opravy motorových vozidel do 26. 7. 2013 od 6. 5. 1998

půjčování automobilů do 26. 7. 2013 od 6. 5. 1998

nákup,prodej a skladování paliv a maziv vč. jejich dovozu s výj. výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na 1 kus balení do 26. 7. 2013 od 6. 5. 1998

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 26. 7. 2013 od 6. 5. 1998

Ostatní skutečnosti

Společnost vznikla bez upisování akcií. od 21. 4. 2017

Společnost auto MOTOL BENI a.s., IČ: 25665731 se jako nástupnická společnost sloučila se společností BE & NI GROUP a.s., IČ: 64949605, se sídlem Praha 5, Strakonická č. ev. 72, Smíchov, PSČ: 150 00, jako zanikající společností s rozhodným dnem 1. 1. 2016. Jmění zanikající společnosti BE & NI GROUP a.s. přešlo výše uvedenou fúzí sloučením na nástupnickou společnost auto MOTOL BENI a.s. od 17. 8. 2016

Představenstvo je kolektivní orgán a rozhoduje o záležitostech korporace ve sboru. Pokud se bude jednat o níže uvedená právní jednání je nutné mít před provedením daného právního jednání člena představenstva souhlas kolektivního orgánu k: - nabývání, zcizování, zatěžování nemovitostí, - nabývání, zcizování, zatěžování cenných papírů, - k právnímu jednání, jehož výsledkem je změna kapitálové struktury Korporace, - k uzavírání bankovních a nebankovních půjček, úvěrů, leasingů, - k zatěžování movitých věcí, - k uzavírání či poskytování záruk, ručení, směnečného ručitelství, - vystavení směnek za Korporaci. V případě, že se nesvolá nebo nesejde kolektivní orgán, je nutné mít ke shora uvedenému právnímu jednání podpis dvou členů představenstva. od 16. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 16. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 16. 6. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 16. 6. 2014 od 28. 2. 2014

Dne 6.9.2013 přijal jediný akcionář společnosti auto MOTOL BENI a.s. v působnosti valné hromady následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti a optimalizace kapitálové přiměřenosti, když základní kapitál je snižován o provozně nepotřebný kapitál. a) Částka ve výši 126.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetšestmilionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, bude použita ke krytí ztráty společnosti, která vznikla v účetním období předcházejících let. b) částka ve výši 33.000.000,- Kč (slovy: třicettřimiliony korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu, bude použita na výplatu ceny akcií vzetých z oběhu. Částka, která má být akcionáři vyplacena může b ýt započtena proti pohledávce, kterou má společnost za akcionářem. 2. Základní kapitál společnosti se snižuje v rozsahu 159.000.000,- Kč (slovy: jednostopadesátdevětmilionů korun českých) tedy ze stávající částky 219.121.000,- Kč (slovy: dvěstědevatenáctmilionů stodvacetjednatisíc korun českých) na částku 60.121.000,- Kč (slovy: šedesátmilionů stodvacetjednatisíc korun českých). 3. Snížení základního kapitálu bude provedeno tak, že společnost vezme z oběhu: a) 126 (slovy: jednostodvacetšest) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- (slovy: jedenmilion korun českých) každé akcie, a to v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku, na základě veřejného návrhu smlou vy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, což odpovídá snížení základního kapitálu v rozsahu jmenovitých hodnot akcií v celkové výši 126.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetšestmilionů korun českých), a b) 17 (slovy: sedmnáct) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilion korun českých) každé akcie, a 3.200 (slovy: třitísícedvěstě) kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hod notě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), a to v souladu s ustanovením § 213c obchodního zákoníku, na základě veřejného návrhu smlouvy akcionáři, což odpovídá snížení základního kapitálu v rozsahu jmenovitých hodnot akcií v celkové výši 33.000.000, - Kč (slovy: třicettři miliony korun českých). 4. Snížení základního kapitálu bude provedeno: a) v částce 126.000.000,- Kč (slovy: jednostodvacetšestmiliony korun českých) úplatným vzetím akcií z oběhu, b) v částce 33.000.000,- Kč (slovy: třicettřimiliony korun českých) úplatným vzetím akcií z oběhu s cenou odpovídající jmenovité hodnotě jedné akcie, tj. úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun český ch) bude činit 1.000.000,- (slovy: jeden milion korun českých) a úplata za jednu akcii společnosti o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých), bude činit 5.000,- Kč(slovy: pěttisíc korun českých). 5. Akcie, které budou vzaty z oběhu na základě přijetí návrhu smluv musí akcionář předložit ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dní ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Akcionář pověřuje představenstvo k přípravě veřejného návrhu smlouvy a veřejného návrhu smlouvy o bezplatném vzetí akcií z oběhu, k podání návrhu na zápis výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionářem přijat veřejn ý návrh smlouvy, jakož i k veškerým souvisejícím a nezbytným úkonům, které souvisí s realizací uvedených veřejných návrhů smluv a se snížením základního kapitálu obecně. do 28. 2. 2014 od 10. 10. 2013

Jediný akcionář rozhodl dne 30.6.2008 o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky 75.756.000,- Kč o částku 143.365.000,- na částku 219.121.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Za úče lem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 143 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč každá a 73 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá. Emisní kurs akci í je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, tj. společnosti MVC Automotive Group B.V., se sídlem Klokkenbergweg 3-5, Amsterdam, Zuidoost, 1101, Nizozemsk é království. Všechny nově emitované akcie musí být upsány ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti a zároveň jej zašle do poručeně na adresu sídla jediného akcionáře. Místem upisování akcií je sídlo společnosti. Je připuštěno splacení celého emisního kursu akcií započtením pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií. Započtena bude pohledávka jediného akcionáře za společností plynoucí ze Smlouvy o půjčce ze dne 27.4.2008, která byla uzavřena na celkovou částku 186.676.000,- Kč. Emisní kurs bude splacen uzavřením písemné dohody o započtení pohledávek mezi upisov atelem a emitentem, Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však ve lhůtě dvaceti dnů ode dne účinnosti smlouvy o upsání akcií. Místem uzavření dohody o započtení je sídlo společnosti. do 7. 8. 2008 od 14. 7. 2008

Jediný akcionář rozhodl dne 13.8.2007 v působnosti valné hromady o výšení základního kapitálu společnosti v následujícím znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 1.000.000,- Kč o částku 74.756.000,-Kč na částku 75.756.000,-Kč s tím, že upsá ní akcií nad tuto částku se nepřipouští. za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydáno 14.951 ks akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5.000,- Kč každá a 1 ks akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč. Akcie budou u psány peněžitým vkladem a nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři-společnosti MVC Capital, Inc., se sídlem New York, Purchase, Bowman Avenue 287, 10577, Spojené státy americké. K upsání akcií dojde smlouvou o upsání akcií uzavřenou mez i společností a jediným akcionářem jako upisovatelem. K upsání akcií bude poskytnuta lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím ,že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií musí být upisovateli doručen do 14 dnů ode den podán í návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem upsání akcií je advokátní kancelář Novotný, Pokorný & partneři, advokátní kancelář s.r.o., v Praze 1, Jakubská 2, v pracovních dnech od 9.00 do 18.00hod. Upisování ak cií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs odpovídá jmenovité hodnotě akcií a bude plně splacen započtením. Připouští se započtení peněžitých pohledávek jediného akcionáře ve výši 74.756.000,- na splacení emisního kursu. Právním důvodem vzniku pohledávek je: 1) smlouva o postoupení pohledávky č.5005847 ze dne 6.10.2006 uzavřená mezi Leasing České spořitelny a. s. a MVC Capital, Inc.; 2) smlouva o postoupení pohledávky č. 1262/06/013/PP ze dne 6.10.2006 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. a MVC Capital, Inc.; 3) smlouva o postoupení pohledávky č. 1262/06/732/PP ze dne 9.10.2006 uzavřená mezi Českou spořitelno u, a.s. a MVC Capital, Inc.; 4) smlouva o postoupení pohledávky č. 1262/06/12/PP 6.10.2006 uzavřená mezi Českou spořitelnou, a.s. a MVC Capital, Inc.; 5) smlouva o půjčce ze dne 11.10.2006 uzavřená mezi MVC Capital, Inc. a společností; 6) smlouva o přisto upení k závazku ze dne 9.10.2006 uzavřená mezi FCE Credit, s.r.o. a MVC Capital, Inc. Návrh na uzavření smlouvy o započtení pohledávek je společnost povinna upisovateli doručit bez zbytečného odkladu po upsání akcií, nejpozději však do 90 dnů ode dne podp isu smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 15 dnů ode dne doručení návrh na zavření smlouvy o započtení společností. do 3. 10. 2007 od 7. 9. 2007

Valná hromada konaná dne 27,12,2002 schválila následující návrh představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti v tomto znění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z důvodů posílení vlastního kapitálu společnosti v roce 2002 tak, aby se záporný vlastní kapitál společnosti změnil v kladný vlastní kapitál. Tímto krokem se zajistí větší ekonomická stabilita společnosti, předejde se nebezpečí předlužení společnosti a zlepší se postavení společnosti u žádostí o rozvojové úvěrové zdroje. Základní kapitál společnosti se zvyšuje nepeněžitýv vkladem z 1,000.000,- Kč na 9,700.000,- Kč, tj. o 8,700.000,- Kč, upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budou kemnoví, vlistinné podobě a ve formě na jméno, a to v počtu 1.740 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,- Kč, přičemž emisní kurs každé akcie činí částku 5.000,- Kč, tj. bez emisního ážia. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti BE & NI GROUP, a.s., IČ 64949605, se sídlem Praha 5, Strakovniká 25, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříkuv edeném Městským soudem v praze, oddíle B, vložka 3778. Upisování akcií společnosti se provede nepeněžitým vkladem, jahož předmětem je: a) budova č.e. 72 ( kanceláře a sklady, prodejna, dílna a diagnostika ) v obci Praha, k.ú. Smíchov postavená na pozemku parc. č. 5030/5, včetně součástí a příslušenství b) budova č.e. 101 ( sklady a klempírna ) v obci Praha, k.ú. Smíchov postavená na pozemku parc. č. 5030/4, včetně součástí a příslušenství. Tyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 2852 pro obec Praha, k.ú. Smíchov u Katastrálního úřadu Praha - město. Zjištěná hodnota předmětu vkladu podle znaleckého posudku č. 546-192/2002 ze dne 22,12,2002 Ing. Tomáše Ulmy, soudního znalce pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací oceňování nemovitostí, jmenovaného za účelem odhadu předmětu vkladu rozhodnutím Městského soudu č.j. Nc 4458/2002-8 ze dne 28.11.2002, činí 8,700.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 1.740 kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě 5.000,- Kč, ve formě na jméno s listinnou podobou. Nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním prohlášení ve smyslu ust. § 60 odst. 2 Obch. zák. spolu s předáním nemovitosti. Předem určený zájemce upíše nové akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 Obch. zák., přičemž lhůta k upsání akcií činí 60 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost auto MOTOL BENI a.s. doručí písemný návrh na uzaření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, společnosti BE & NI GROUP, a.s. doporučeným dopisem, nebo osobním předáním s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Upisování akcií je možno zahájit dříve, než usnesení mimořádné valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, s tím, že ve smyslu ust. § 203 odst. 4 obch. zák. je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Za místo úpisu nových akcií se považuje sídlo společnosti auto MOTOL BENI, a.s., se sídlem Praha 5, Plzeňská 130, PSČ 150 00. do 7. 9. 2007 od 23. 4. 2003

Společnost vznikla bez upisování akcií. Akcie mají listinnou podobu. do 21. 4. 2017 od 6. 5. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 60 121 000 Kč

od 28. 2. 2014

Základní kapitál

vklad 219 121 000 Kč

do 28. 2. 2014 od 7. 8. 2008

Základní kapitál

vklad 75 756 000 Kč

do 7. 8. 2008 od 3. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 3. 10. 2007 od 11. 9. 2002

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 11. 9. 2002 od 6. 5. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 60 121 od 21. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 12 024 do 21. 4. 2017 od 28. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 143 do 28. 2. 2014 od 7. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 15 224 do 28. 2. 2014 od 7. 8. 2008
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 15 151 do 7. 8. 2008 od 3. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 do 21. 4. 2017 od 3. 10. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 200 do 3. 10. 2007 od 5. 6. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 do 5. 6. 2000 od 6. 5. 1998

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Farhad Marcus Shamsaei

předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 28. 1. 2020

vznik funkce: 28. 1. 2020

Trappelgasse 9/1, Vídeň, 1 040, Rakouská republika

Michal Suk

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2014

vznik členství: 6. 6. 2014

Budapešťská 1487/2, Praha, 102 00, Česká republika

Historické vztahy

Mag. Alfons Fischer

člen představenstva

První vztah: 26. 1. 2016 - Poslední vztah: 29. 4. 2020

vznik členství: 11. 10. 2015

zánik členství: 27. 1. 2020

Almgasse 4, Anif, Salzburg, 5 081, Rakouská republika

Almog Veig

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2014 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 22. 8. 2014

zánik členství: 10. 10. 2015

334 14 Wellington, Florida, 106 Churchill Circle, Spojené státy americké

Ansis Auzinš

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 31. 10. 2014

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 22. 8. 2014

Riga, LV-1014, Hamburgas Str. 33, Lotyšská republika

Karel Beyer

člen

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 10. 10. 2006

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 27. 2. 2004

V Zákopech 294/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Karel Beyer

místopředseda

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 25. 5. 2001

vznik funkce: 25. 5. 2001

V Zákopech 294/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jaroslav Nietsch

předseda

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 27. 2. 2004

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 27. 2. 2004

Kubištova 5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Ludvík Hainz

člen

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 27. 2. 2004

Líšnice 125, 252 10, Česká republika

Ing. Vladimír Frank

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

Ukrajinská 1482, Černošice, 252 28, Česká republika

Karel Beyer

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

Rytířova 810, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Šinogl

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

Rybnická 115, Brno-město, Česká republika

Jaroslav Nietsch

místopředseda

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2001

Kubištova 5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Michael Svoboda

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2001

Bělohorská 517/181, Praha 6-Břevnov, 160 00, Česká republika

Ing. Pavel Šůra

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Dušní 927/3, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Vladimír Frank

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Ukrajinská 1482, Černošice, 252 28, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva, přičemž všichni podepisují za společnost tak, že k napsané nebo otištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj o své funkci. Každý člen představenstva je též oprávněn udělovat z mocnění k zastupování společnosti.

od 16. 6. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně člen představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 16. 6. 2014 od 31. 8. 2004

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva. Podepisování se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis samostatně předseda představenstva nebo samostatně místopředseda představenstva.

do 31. 8. 2004 od 11. 9. 2002

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva.

do 11. 9. 2002 od 21. 7. 1998

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem představenstva jednají členové představenstva a to každý samostatně pokud představenstvo nerozhodne jinak.

do 21. 7. 1998 od 6. 5. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Renáta Urbanová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 1. 6. 2016

Sojovická 1794, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Scott David Foote

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 3. 2. 2017

400 Pike Str., Unit 175, Cincinnati, OH, 452 02, Spojené státy americké

Alexander Bittner

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 19. 4. 2013

Hűetteldorfstr. 277/1/16, Vídeň, 1 140, Rakouská republika

Historické vztahy

Renáta Urbanová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 30. 8. 2019

vznik členství: 1. 6. 2016

Na Panském 1568, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

John Kelly

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2016 - Poslední vztah: 20. 4. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 3. 2. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2016

zánik funkce: 3. 2. 2017

2048 North Sheffield Avenue, Apartment 3, Chicago, IL, 606 14, Spojené státy americké

Michal Kratochvíl

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 15. 1. 2013

zánik členství: 11. 10. 2015

Hostavická 421/15, Praha, 198 00, Česká republika

René Haas

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 9. 9. 2011

zánik členství: 19. 4. 2013

Korneuburg, Albrechtsgasse 31, 2100, Rakouská republika

Christian Gobauer

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 20. 6. 2008

zánik členství: 9. 9. 2011

Unter der Kirche 13-15/23, Wien, 1110, Rakouská republika

Karel Beyer

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 1. 12. 2006

zánik členství: 15. 1. 2013

V Zákopech 294/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Christopher Patrick Sullivan

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 26. 1. 2016

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 16. 12. 2015

White Street 41, New York, 100 13, Spojené státy americké

Olafs Švanks

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 12. 2006 - Poslední vztah: 22. 7. 2008

vznik členství: 10. 10. 2006

zánik členství: 20. 6. 2008

Dobele, LV-3701, Priežu 9, Lotyšská republika

Markéta Vnoučková

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2006 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 18. 4. 2006

zánik členství: 10. 10. 2006

Bobkova 703/39, Praha 9, 198 00, Česká republika

Karel Beyer

člen

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2004

Na hroudě 2120/17, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jaroslav Nietsch

člen

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 12. 5. 2006

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 18. 4. 2006

Buková 2545/3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jiří Beyer

předseda

První vztah: 11. 9. 2002 - Poslední vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 25. 5. 2001

zánik členství: 25. 5. 2004

vznik funkce: 25. 5. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2004

Lomnického 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Marie Svobodová

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

na Moráni 1313/13, Praha 2 Nové Město, Česká republika

Markéta Franková

místopředseda

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2001

Ukrajinská 1482, Černošice, 252 28, Česká republika

Jiří Beyer

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

Lomnického 2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Petr Nietsch

předseda

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

zánik funkce: 25. 5. 2001

Buková 3, Praha 3, 130 00, Česká republika

Martin Šinogl

člen

První vztah: 21. 7. 1998 - Poslední vztah: 11. 9. 2002

zánik členství: 25. 5. 2001

Rybnická 115, Brno, Česká republika

PhDr. Alena Svobodová

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Bělohorská 517/181, Praha 6-Břevnov, 160 00, Česká republika

Zuzana Franková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Ukrajinská 1482, Černošice, 252 28, Česká republika

JUDr. Oto Kunz

První vztah: 6. 5. 1998 - Poslední vztah: 21. 7. 1998

Aubrechtové 2/3107, Praha 10, 106 00, Česká republika

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ansis Auzinš

člen představenstva

První vztah: 15. 12. 2006

vznik členství: 10. 10. 2006

Riga, LV-1014, Hamburgas Str. 33, Lotyšská republika

Další vztahy firmy auto MOTOL BENI a.s.

Historické vztahy

Karel Bayer

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 31. 8. 2004

V Zákopech 294/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Karel Beyer

První vztah: 31. 8. 2004 - Poslední vztah: 29. 11. 2006

V Zákopech 294/5, Praha 4, 140 00, Česká republika

Akcionáři

MVC Automotive Group GmbH

Brünnerstrasse 66, Rakouská republika, Vídeň, 1210

od 30. 5. 2016

MVC Automotive Group GmbH

Simmeringer Hauptstrasse 261, Rakouská republika, Vídeň, 1110

do 30. 5. 2016 od 16. 6. 2014

MVC Automotive Group B.V.

Nizozemské království

do 16. 6. 2014 od 9. 6. 2008

MVC Capital, Inc.

Spojené státy americké

do 9. 6. 2008 od 29. 11. 2006

Karel Bayer

V Zákopech, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 31. 8. 2004 od 31. 8. 2004

Karel Beyer

V Zákopech, Česká republika, Praha 4, 140 00

do 29. 11. 2006 od 31. 8. 2004

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 5. 1998

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 7. 1998
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 6. 5. 1998
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 6. 5. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).