Hlavní navigace

BELCOM Digital a.s.

Firma BELCOM Digital a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4080, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25056646

Sídlo:

Generála Šišky 2375/6, Praha Modřany, 143 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 6. 1996

DIČ:

CZ25056646

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
702 Poradenství v oblasti řízení
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Adresa

Generála Šišky 2375/6, Praha 14300

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4080, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BDO IT a.s. od 4. 7. 2001

Obchodní firma

BELCOM Digital a.s. od 1. 10. 2021

Obchodní firma

BDO Digital a.s. do 1. 10. 2021 od 31. 5. 2020

Obchodní firma

BDO IT a.s. do 1. 1. 2020 od 17. 6. 2015

Obchodní firma

U NOVÁKA, a.s. do 17. 6. 2015 od 10. 6. 1996

Obchodní firma

BELCOM SYSTEMS a.s. do 4. 7. 2001 od 24. 4. 2001

Obchodní firma

TECTOTEX  a.s. do 24. 4. 2001 od 25. 7. 2000

Obchodní firma

Teutonics, a.s. do 25. 7. 2000 od 15. 7. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 10. 6. 1996

adresa

Generála Šišky 2375/6
Praha 14300 od 28. 7. 2022

adresa

5. května 1640/65
Praha 14000 do 28. 7. 2022 od 12. 10. 2021

adresa

V Parku 2316/12
Praha 14800 do 12. 10. 2021 od 31. 5. 2020

adresa

Olbrachtova 1980/5
Praha 14000 do 31. 5. 2020 od 9. 6. 2015

adresa

Olbrachtova 5/1980
Praha 4 14000 do 9. 6. 2015 od 4. 7. 2001

adresa

Karlštejnská 9
Jinočany 25225 do 4. 7. 2001 od 24. 4. 2001

adresa

Vodičkova 33
Praha 1 11000 do 24. 4. 2001 od 25. 7. 2000

adresa

Školská 32
Praha 1 do 25. 7. 2000 od 10. 6. 1996

Předmět podnikání

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti od 4. 7. 2001

zpracování dat, služby databank, správa sítí od 4. 7. 2001

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software od 4. 7. 2001

činnost organizačních a ekonomických poradců od 15. 7. 1999

zprostředkování v oblasti investic, obchodu a průmyslu od 15. 7. 1999

vymáhání pohledávek administrativní cestou do 4. 7. 2001 od 15. 7. 1999

odkup pohledávek formou factoringu a forfaintingu do 4. 7. 2001 od 15. 7. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej od 10. 6. 1996

hostinská činnost do 4. 7. 2001 od 10. 6. 1996

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář v působnosti valné hromady společnosti dne 29.5.2020 rozhodl o snížení základního kapitálu takto: a) důvodem pro snížení základního kapitálu je skutečnost, že společnost má přebytek vlastních zdrojů, když udržování vlastních zdrojů ze základního kapitálu nad rámec minimální zákonem stanovené výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč (dva miliony korun č eských) neodpovídá provozním potřebám společnosti, přičemž rozhodnutím o snížení základního kapitálu bude umožněno rozdělit tyto přebytečné vlastní zdroje jedinému akcionáři, b) základní kapitál se snižuje o částku 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých), a to tím, že na základě veřejného návrhu smlouvy bude vzato z oběhu 300 (tři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), c) částka snížení základního kapitálu bude v celé výši 3.000.000,- Kč (tři miliony korun českých) vyplacena jedinému akcionáři, d) základní kapitál se snižuje na základě návrhu jediného akcionáře, přičemž se navrhuje bezúplatné vzetí akcií z oběhu, e) s ohledem na skutečnost, že akcie společnosti jsou zaknihovány, provede se zpětvzetí akcií z oběhu změnou v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti osobě, která pro společnost evidenci zaknihovaných cenných papírů vede, a t o vždy do 6 (šesti) měsíců od nabytí účinnosti příslušné smlouvy o vzetí akcií z oběhu uzavřené na základě veřejného návrhu smlouvy podle tohoto usnesení o snížení základního kapitálu. od 31. 5. 2020

Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. od 21. 5. 2014

Společnost se rozhodla zvýšit základní kapitál společnosti, a to za těchto podmínek: - Upisování akcií nad částku 1.500.000,- Kč (jeden milion pět set tisíc korun českých) se nepřipouští. - Důvodem ke zvýšení základního kapitálu společnosti je zajištění finančních prostředků pro další rozvoj společnosti, přijetí nových zaměstnanců, zvýšení kvalifikace stávajících zaměstnanců, zajištění certifikací pro provozování podnikatelské činnosti spo lečnosti a udržení klíčových zaměstnanců. - Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 150 (jedno sto padesáti) kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou k ótované na oficiálním trhu. - Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitými vklady, s tím, že akcie budou upsány s využitím přednostního práva akcionářů společnosti. - Lhůta pro využití přednostního práva akcionářů se stanoví na dva týdny od zveřejnění informace o právu na přednostní upsání akcií akcionáři společnosti v Obchodním věstníku. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty zveřejněním informace o právu na pře dnostní upsání akcií akcionáři společnosti v Obchodním věstníku. - Místem pro upsání akcií s využitím přednostního práva je sídlo společnosti BDO IT a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9,00 hodin do 16,00 hodin. - Podíl jedné nové akcie společnosti k jedné dosavadní akcii společnosti ve smyslu ust. § 204a odst. 2 písm. b) ObchZ je 0,3 (tři desetiny) s tím, že lze upisovat pouze celé akcie; - Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné a kcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. - Emisní kurs akcií musí být v plné výši splacen nejpozději do 15.7.2013 (patnáctého července roku dva tisíce třináct) na účet společnosti, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PŠC: 140 78, IČ: 49240901, č. účtu 465434036/5500. - Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí valné hromady společnosti BDO IT a.s. do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o za mítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady společnosti BDO IT a.s. o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. - V případě, že nebudou upsány všechny akcie v rámci upisování akcionářů společnosti s přednostním právem, budou zbylé akcie upsány akcionáři - upisovateli v prvním kole podle poměru jimi upsaných akcií společnosti (dále jen „upsání akcií společnost i v druhém kole“). - Lhůta pro upsání akcií společnosti v druhém kole se stanoví do 2. srpna 2013. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty výzvou k podpisu smlouvy o úpisu. - Místem pro upsání akcií společnosti v druhém kole je sídlo společnosti BDO IT a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upsání akcií společnosti v druhém kole od 9,00 hodin do 16,00 hodin. - Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) při upsání akcií společnosti v druhém kole se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii z nějící na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu. - Emisní kurs akcií při upsání akcií společnosti v druhém kole musí být splacen v plné výši nejpozději do 5. 8. 2013 na účet společnosti, vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, PŠC: 140 78, IČ: 49240901, č. účtu 4 65434036/5500. od 28. 6. 2013

Převoditelnosti akcií je omezena formou předchozího souhlasu valné hromady dle ustanovení čl. 10.10 Stanov společnosti. do 26. 9. 2016 od 28. 6. 2013

Zapisuje se prodej části podniku Teutonics, a.s. (dříve U NOVÁ- KA, a.s.) společnosti EDICE N, a.s. se sídlem Školská 32, Praha 1, IČO 25 05 66 38 na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 30.11.1998, spočívající v převodu práv, věcí a jiných majet- kových hodnot sloužících k provozování hostinské činnosti nebo poskytování franšízy se všemi pohledávkami a závazky. od 22. 7. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti konaná dne 29. 1. 1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 4.000.000,- Kč, tedy na celkovou výši 5.000.000,- Kč s tím, že celou částku 4.000.000,- Kč, o níž se zvyšuje základní jmění, mohou upsat dosavadní akcionáři společnosti na základě přednostního práva, a to v poměru, v němž se podílí na základním jmění společnosti, přičemž nelze upsat základní jmění ve větším rozsahu než 4.000.000,- Kč. Společnost vydá celkem 400 kusů nových listinných akcií na majitele, z nichž každá bude mít nominální hodnotu 10.000,- Kč. Emisní kurs je shodný s nominální hodnotou akcií. Upisování akcií proběhne ve 2 kolech takto: V prvním kole upisování mohou upsat akcie dosavadní akcionáři, kteří na základě rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění využijí svého přednostního práva na úpis akcií. První kolo upisování akcií započne první den, následující po nabytí právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady, která rozhodla o zvýšení základního jmění, do obchodního rejstříku a potrvá 14 dnů. Emisní kurs akcií je splatný do 1 měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 125 792 232/5100 vedený u IPB Praha. Upisování se uskuteční v sídle společnosti zápisem akcionáře do upisovací listiny, která bude uložena u předsedy představenstva společnosti v pracovních dnech od 9,00 hod. do 15,00 hod.. V případě, že v 1. kole nebudou upsány všechny akcie s využitím přednostního práva akcionářů, započne druhé kolo upisování akcií, a to po 7 dnech ode dne, kdy bude ukončeno 1. kolo upisování akcií. Druhé kolo upisování akcií bude trvat 7 dnů. V tomto druhém kole budou veškeré zbývající akcie upsány akcionáři na základě dohody dle ust. § 205 obch. zák.. Splacení emisního kursu akcií upsaných v 2. kole bude předmětem výše uvedené dohody akcionářů, která bude obsahovat i veškeré další náležitosti stanovené zákonem. Představenstvo společnosti oznámí akcionářům faxovou zprávou, doporučeným dopisem a dále vývěskou v sídle společnosti datum, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 4. 7. 2001 od 21. 10. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 2. 3. 2021

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 2. 3. 2021 od 15. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 15. 7. 1999 od 10. 6. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 2. 3. 2021
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 2. 3. 2021 od 31. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 31. 5. 2020 od 26. 9. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 26. 9. 2016 od 15. 9. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 15. 9. 2010 od 15. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 15. 7. 1999 od 10. 6. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Jan Bednář

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2022

vznik členství: 1. 10. 2021

Okrouhlá Radouň 6, 378 42, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jan Bednář

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2021 - Poslední vztah: 14. 1. 2022

vznik členství: 1. 10. 2021

Řečička 795, Jindřichův Hradec, 377 01, Česká republika

Ing. Petr Slavíček

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 12. 2019 - Poslední vztah: 1. 10. 2021

vznik členství: 2. 12. 2019

zánik členství: 1. 10. 2021

Bezručova 1472/98, Říčany, 251 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Michal Gabriel

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 11. 2017 - Poslední vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 24. 2. 2017

zánik členství: 2. 12. 2019

vznik funkce: 24. 2. 2017

zánik funkce: 2. 12. 2019

V březině 694, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Michal Gabriel

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2017 - Poslední vztah: 8. 11. 2017

vznik členství: 24. 2. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2017

V březině 694, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Michal Gabriel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 23. 2. 2017

zánik funkce: 23. 2. 2017

V březině 694, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Michal Gabriel

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 23. 2. 2017

zánik funkce: 23. 2. 2017

V březině 694, Praha, 190 14, Česká republika

Ing. Petr Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2014 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 7. 2. 2014

Na dlážděnce 163/59, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Crhonek

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 5. 2014

vznik členství: 22. 6. 2013

zánik členství: 7. 2. 2014

Nad Ohradou 2632/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

ing. Jiří Švancara

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 22. 6. 2013

vznik funkce: 23. 2. 2012

zánik funkce: 22. 6. 2013

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Vaníček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 16. 4. 2014

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 7. 2. 2014

Nad Hercovkou 421/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Michal Gabriel

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 23. 2. 2012

V Březině 694, Praha 9, 190 14, Česká republika

Ing. Petr Vaníček

člen

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 23. 11. 2007

Nad Hercovkou 421/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Petr Vaníček

člen

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 23. 11. 2007

Nad Hercovkou 421/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Ivo Martinec

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 23. 2. 2012

Láskova 1815/14, Praha 4, 140 00, Česká republika

Jiří Pípal

člen

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 14. 8. 2006

zánik členství: 23. 11. 2007

Kralupská 66/23, Praha 6, 161 00, Česká republika

ing. Jiří Švancara

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 23. 2. 2012

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

ing. Jiří Švancara

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 17. 12. 2003

zánik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 23. 11. 2007

Nad jezem 929, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jiří Pípal

člen

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 14. 8. 2006

Kralupská 66/23, Praha 6, 161 00, Česká republika

Jiří Czaban

člen

První vztah: 4. 7. 2001 - Poslední vztah: 19. 2. 2003

vznik členství: 18. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2002

Vojtěšská 11, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Petr Vaníček

člen

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik funkce: 12. 3. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2005

Nad Hercovkou 421/22, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. František Koníček

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 27. 3. 2004

zánik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 12. 3. 2001

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Ing. Václav Provazník

člen

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 4. 7. 2001

zánik členství: 18. 6. 2001

vznik funkce: 12. 3. 2001

Korycanská 368/3, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Milan Adam

člen

První vztah: 25. 7. 2000 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Chřestová 1, Ivančice, 664 91, Česká republika

Dr. Antonín Kutil

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2000 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Vencova 15, Košice, Slovenská republika

ing. Zuzana Kučerová

člen

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 25. 7. 2000

Chaplinovo nám. 650, Praha 5, Česká republika

Radka Pluhaříková

člen

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 25. 7. 2000

M. Majerové 1694, Ostrava, Česká republika

Ing. Jan Kotíšek

předseda

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 25. 7. 2000

Šafaříkova 10/253, Praha 2, Česká republika

Mgr. Luis Velázquez

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Ohradní 30, Praha 4, Česká republika

Ing. Václava Veselá

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Novozámecká 822, Praha 9, Česká republika

ing. Jindřich Nowak

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Na Liškovci 2, Ostrava 1, Česká republika

Marie Valentová

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Dubová 7, Brno, Česká republika

Markéta Stránská

předseda

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Lomená 46, Praha 6, Česká republika

Zbyněk Loebl

člen

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Hněvkovská 3, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Hetto

člen

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Vinařská 18, Ústí nad Labem, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Mgr. Bohumír Štěpnička

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 28. 6. 2021

K. Pazdery 85, Kyšice, 273 51, Česká republika

Ing. Vladimír Hanzlík

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 2019

vznik členství: 2. 12. 2019

U Jezerky 1165/2, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dan Vaníček

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2017

vznik členství: 24. 2. 2017

vznik funkce: 24. 2. 2017

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2017 - Poslední vztah: 6. 9. 2019

vznik členství: 19. 7. 2017

zánik členství: 12. 7. 2019

vznik funkce: 19. 7. 2017

zánik funkce: 12. 7. 2019

Španielova 1329/29, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 23. 2. 2017

vznik funkce: 23. 2. 2012

zánik funkce: 23. 2. 2017

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 23. 2. 2017

vznik funkce: 23. 2. 2012

zánik funkce: 23. 2. 2017

Třeboňská 530/2, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Tomáš Kubíček Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 2. 2017 - Poslední vztah: 3. 8. 2021

vznik členství: 10. 10. 2016

zánik členství: 28. 5. 2021

vznik funkce: 10. 10. 2016

zánik funkce: 28. 5. 2021

Na okraji 2394, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 250 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 18. 7. 2012

zánik členství: 18. 7. 2017

vznik funkce: 18. 7. 2012

zánik funkce: 18. 7. 2017

Španielova 1329/29, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2016 - Poslední vztah: 27. 9. 2017

vznik členství: 18. 7. 2012

zánik členství: 18. 7. 2017

vznik funkce: 18. 7. 2012

zánik funkce: 18. 7. 2017

Španielova 1329/29, Praha, 163 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

Luhovská 1741/10, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

Luhovská 1741/10, Praha, 182 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

Luhovská 1741/10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 18. 7. 2012

vznik funkce: 18. 7. 2012

Na Malé Šárce 817, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 10. 11. 2016

vznik členství: 18. 7. 2012

vznik funkce: 18. 7. 2012

Na Malé Šárce 817, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Milan Rusnák

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 3. 2015

zánik členství: 10. 10. 2016

vznik funkce: 30. 3. 2015

zánik funkce: 10. 10. 2016

Mečíková 457, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Milan Rusnák

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 6. 2015 - Poslední vztah: 22. 2. 2017

vznik členství: 30. 3. 2015

zánik členství: 10. 10. 2016

vznik funkce: 30. 3. 2015

zánik funkce: 10. 10. 2016

Mečíková 457, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Vladimír Hanzlík

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 27. 4. 2012

zánik členství: 30. 3. 2015

vznik funkce: 11. 6. 2012

zánik funkce: 30. 3. 2015

U Jezerky 1165/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

Luhovská 1741/10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hanzlík

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2014

vznik členství: 27. 4. 2012

vznik funkce: 11. 6. 2012

U Jezerky 1165/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Miloslav Rut

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 7. 2012 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 18. 7. 2012

vznik funkce: 18. 7. 2012

Na Malé Šárce 817, Praha, 164 00, Česká republika

Ing. Vladimír Hanzlík

člen

První vztah: 29. 5. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 27. 4. 2012

U Jezerky 1165/2, Praha 4, 140 00, Česká republika

Dan Vaníček

předseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

Luhovská 10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Martin Kolařík

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 26. 7. 2012

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 18. 7. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

zánik funkce: 18. 7. 2012

Mladíkov 927, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Koníček

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 3. 2012 - Poslední vztah: 29. 5. 2012

vznik členství: 23. 2. 2012

zánik členství: 27. 4. 2012

vznik funkce: 23. 2. 2012

zánik funkce: 27. 4. 2012

Běžecká 2407/2, Praha 6, Česká republika

Dan Vaníček

předseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 12. 4. 2005

zánik funkce: 23. 11. 2007

Luhovská 10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dan Vaníček

předseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 12. 4. 2005

zánik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 12. 4. 2005

zánik funkce: 23. 11. 2007

Luhovská 10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Martin Koníček

místopředseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 9. 4. 2007

zánik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 9. 4. 2007

zánik funkce: 23. 11. 2007

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Martin Koníček

místopředseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 23. 2. 2012

Běžecká 2407/2, Praha 6, 169 00, Česká republika

Martin Kolařík

místopředseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 23. 11. 2007

vznik funkce: 23. 11. 2007

Bryksova 956/3, Praha 9, 198 00, Česká republika

Martin Kolařík

místopředseda

První vztah: 13. 5. 2008 - Poslední vztah: 19. 3. 2012

vznik členství: 23. 11. 2007

zánik členství: 23. 2. 2012

vznik funkce: 23. 11. 2007

zánik funkce: 23. 2. 2012

Mladíkov 927, Jesenice, 252 42, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Koníček

místopředseda

První vztah: 27. 3. 2004 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 1. 4. 2003

zánik členství: 9. 4. 2007

vznik funkce: 17. 12. 2003

zánik funkce: 9. 4. 2007

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Martin Kolařík

místopředseda

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 14. 8. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2002

zánik funkce: 14. 8. 2006

Bryksova 956/3, Praha 9, 198 00, Česká republika

Luděk Novák

člen

První vztah: 19. 2. 2003 - Poslední vztah: 27. 3. 2004

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 16. 12. 2003

Valtická 17, Brno, 629 00, Česká republika

Dan Vaníček

předseda

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

vznik členství: 12. 3. 2001

zánik členství: 12. 4. 2005

vznik funkce: 12. 3. 2001

zánik funkce: 12. 4. 2005

Luhovská 10, Praha 8, 182 00, Česká republika

Martin Koníček

místopředseda

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 27. 3. 2004

zánik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 12. 3. 2001

Lidická 228, Jinočany, 252 25, Česká republika

Ing. Alexander Mašek

člen

První vztah: 24. 4. 2001 - Poslední vztah: 27. 3. 2004

zánik členství: 10. 7. 2003

vznik funkce: 12. 3. 2001

Vedlejší 1230/5, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Václav Třeštík

člen

První vztah: 25. 7. 2000 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Dešná 64, 763 15, Česká republika

JUDr. Jiří Čtvrtník

člen

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 25. 7. 2000

Vodičkova 30, Praha 1, Česká republika

Ing. František Koníček

místopředseda

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Lidická 228, Jinočany, Česká republika

Ing. Miroslav Kučera

předseda

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Chaplinovo nám. 650, Praha 5, Česká republika

Josef Řepka

člen představensva

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Chvatěrubská 363, Praha 8, Česká republika

Ing. Zdeňka Trojanová

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Horova 1631, Roztoky, Česká republika

Ing. Jan Gaszczyk

předseda představenstva

První vztah: 21. 10. 1998 - Poslední vztah: 15. 7. 1999

Průkopnická 21, Ostrava, Česká republika

JUDr. Jan Sedláček

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Lerchova 32, Brno, Česká republika

JUDr. Miroslav Šipovič

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Ke znaku 770, Praha 9 - Klánovice, Česká republika

MUDr. Radek Bajgar

člen představensva

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 21. 10. 1998

Chebská 1336, Černošice, Česká republika

Za společnost je oprávněn jednat předseda nebo místopředseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.

od 31. 5. 2020

Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo

do 24. 4. 2001 od 24. 4. 2001

Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěné nebo napsané firmě společnosti připojí předseda nebo místopředseda představenstva svůj podpis.

do 31. 5. 2020 od 24. 4. 2001

Za společnost jedná a společnost zastupuje samostatně předseda představenstva, a to v rozsahu určeném stanovami společnosti. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí předseda představenstva svůj podpis.

do 24. 4. 2001 od 25. 7. 2000

Společnost zastupuje samostatně předseda nebo místopředseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 25. 7. 2000 od 10. 6. 1996

Další vztahy firmy BELCOM Digital a.s.

Historické vztahy

Robert Gogela

První vztah: 16. 4. 2005 - Poslední vztah: 4. 7. 2008

Popovice 98, 664 61, Česká republika

Luděk Novák

První vztah: 27. 3. 2004 - Poslední vztah: 16. 4. 2005

Valtická 17, Brno, 629 00, Česká republika

Ing. Miroslav Kučera

První vztah: 15. 7. 1999 - Poslední vztah: 24. 4. 2001

Chaplinovo nám. 650, Praha 5, Česká republika

Akcionáři

Beseda Holding, a.s., IČ: 64949800

Školská, Česká republika, Praha 1

do 15. 7. 1999 od 15. 7. 1999

Ing. Miroslav Kučera

Chaplinovo nám., Česká republika, Praha 5

do 24. 4. 2001 od 15. 7. 1999

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 6. 1996

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 6. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).