Hlavní navigace

BH Securities a.s.

Firma BH Securities a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2288, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

60192941

Sídlo:

Na příkopě 848/6, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 12. 1993

DIČ:

CZ60192941

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, národní soukromí
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64992 Obchodování s cennými papíry na vlastní účet
661 Pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním, kromě pojišťovnictví a penzijního financování
66190 Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2288, Městský soud v Praze

Obchodní firma

BH Securities a.s. od 13. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 13. 12. 1993

adresa

Na příkopě 848/6
Praha 11000 od 23. 10. 2015

adresa

Na Příkopě 583/15
Praha 1 11000 do 23. 10. 2015 od 21. 9. 2006

adresa

Anežská 10/986
Praha 1 11000 do 21. 9. 2006 od 23. 4. 2002

adresa

Anežská 10
Praha 1 do 23. 4. 2002 od 18. 12. 1997

adresa

Trojská 101
Praha 8 do 18. 12. 1997 od 13. 12. 1993

Předmět podnikání

přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních instrumentů na účet zákazníka, od 23. 4. 2002

provádění pokynů týkajících se investičních instrumentů na cizí účet, od 23. 4. 2002

obchodování s investičními instrumenty na vlastní účet, od 23. 4. 2002

obhospodařování individuálních portfolií na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání se zákazníkem, je-li součástí tohoto portfolia některý z investičních instrumentů, od 23. 4. 2002

upisování emise investičních instrumentů nebo její umísťování, od 23. 4. 2002

úschova a správa jednoho nebo několika investičních instrumentů, od 23. 4. 2002

poskytování úvěrů nebo půjček zákazníkovi za účelem provedení obchodu s investičními instrumenty, jestliže poskytovatel úvěru nebo půjčky je účastníkem tohoto obchodu,   poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků, od 23. 4. 2002

služby související s upisováním emisí investičních instrumentů, od 23. 4. 2002

poradenská činnost týkající se investování do investičních instrumentů, od 23. 4. 2002

provádění devizových operací souvisejících s poskytováním investičních služeb. od 23. 4. 2002

provádění poradenství ve věcech týkajících se cenných papírů od 13. 12. 1993

činnost organizačních a ekonomických poradců do 18. 12. 1997 od 13. 12. 1993

obchodování s cennými papíry na vlastní a cizí účet do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

obstarávání, vydávání cenných papírů pro emitenta a poskytování s tím souvisejících služeb do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

úschova cenných papírů do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

správa cenných papírů do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

uložení cenných papírů do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a výnosů z nich do 23. 4. 2002 od 13. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 6. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 6. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Dne 10.11.2005 přijala společnost PROXY - FINANCE a.s., IČ 18623174 rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu v následujícím znění: 1) Zvyšuje se základní kapitál společnosti BH Secutities a.s., ze současné výše 60,000.000,- Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) o částku 40,000.000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) na částku 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun če ských) s tím, že nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se upisování akcií nepřipouští a tato částka je konečná. 2) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen peněžitým vkladem jediného akcionáře. Všechny tyto akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, kterým je obchodní společnost PROXY - FINANCE a.s. S ohledem na uvedenou skutečnost k uplatnění přednostního práva ve smyslu ust. § 204a obchodního zákoníku. 3) Ke zvýšení základního kapitálu společnosti budou upsány a následně vydány nové akcie v počtu 40 (slovy: čtyřiceti) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenové, forma - na jméno, pod oba - zaknihovaná. Emisní kurs jedné akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 4) Předem určený zájemce - jediný akcionář upíše všechny nové akcie peněžitým vkladem za úhrnný emisní kurs 40.000.000,- Kč, a to na základě Smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností a jediným akcionářem v sídle společnosti, ve lhůtě 14 dní od doru čení písemného návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři. Tato lhůta k upsání akcií, počátek jejího běhu, tj. doručení návrhu na uzavření předmětné smlouvy, a místo upsání akcií, kterým bude sídlo společnosti, budou jedinému akcionáři o známeny přímo v návrhu na uzavření Smlouvy o upsání akcií. Upsání akcií jediným akcionářem bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodn ího rejstříku. 5) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý peněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech upsaných akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 30 dní ode dne upsání akcií na účet společnosti č. 802021188/2700, vedený u HVB Bank Czech Republic a.s. 6) Za tento peněžitý vklad bude určitému zájemci vydáno 40 (slovy: čtyřicet) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za kus, druh - kmenová akcie, forma - na jméno, podoba - zaknihovaná. od 8. 12. 2005

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 6.5.2003 v souladu s ust. § 208 obch. zák. o zvýšení základního kapitálu společnosti o 10.000.000,-Kč, a to tak, že ke zvýšení základního kapitálu použije vlastní zdroj společnosti, a to nerozdělený čistý zisk z min ulých let, po provedení přídělu do rezervního fondu podle § 217 obch. zák. Tento je evidován v účetnictví společnosti pod číslem účtu 428-Nerozdělený zisk z minulých let a k 31.12.2002 byla jeho výše 130.439.000,-Kč. Na zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se použije část tohoto nerozděleného zisku ve výši 10.000.000,-Kč. Základní kapitál se zvyšuje vydáním 10ks kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč. Tyto akcie budou bezplatně rozděleny mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hodnot jejich akcií, přičemž jmenovitá hodnota stávajících a kcií se nezvyšuje. Po zvýšení základního kapitálu bude základní kapitál společnosti činit 60.000.000,-Kč. od 29. 10. 2003

Na základním jmění splaceno 11 800 000,- Kč. do 18. 12. 1997 od 17. 10. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 19. 1. 2006

Základní kapitál

vklad 60 000 000 Kč

do 19. 1. 2006 od 4. 5. 2004

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 4. 5. 2004 od 18. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 16 000 000 Kč

do 18. 12. 1997 od 17. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 17. 10. 1996 od 13. 12. 1993
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 od 4. 6. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 4. 6. 2007 od 19. 1. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 60 do 19. 1. 2006 od 4. 5. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 4. 5. 2004 od 23. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 50 do 23. 4. 2002 od 18. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 600 do 18. 12. 1997 od 17. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 17. 10. 1996 od 20. 10. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 800 do 20. 10. 1994 od 13. 12. 1993
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 20. 10. 1994 od 13. 12. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Andrea Králová

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2020

vznik členství: 27. 2. 2020

vznik funkce: 12. 3. 2020

Vězeňská 913/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kuthan

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 10. 3. 2005

Na Skále 485, Statenice, 252 62, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Popek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2005

vznik členství: 10. 3. 2005

Orebitská 903/22, Ostrava, 702 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Miroslav Mihalus

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2012 - Poslední vztah: 24. 4. 2020

zánik členství: 27. 2. 2020

vznik funkce: 25. 1. 2006

zánik funkce: 27. 2. 2020

Strážna 13101/32, Bratislava - Nové Mesto, 831 01, Slovenská republika

Ing. Miroslav Mihalus

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik funkce: 25. 1. 2006

Tranovského 3224/55, Bratislava, 841 02, Slovenská republika

Ing. Jan Kuthan

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 29. 11. 2012

vznik členství: 10. 3. 2005

Luční 131, Mukařov, 251 62, Česká republika

Ing. Ludvík Kumstát

člen

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

zánik členství: 10. 3. 2005

Růžová 256/21, Prostějov, 796 04, Česká republika

ing. Ludvík Kumstát

První vztah: 18. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

Sídliště Svobody 3556/57, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Eliška Moštková

První vztah: 18. 12. 1997 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

zánik členství: 10. 3. 2005

Tuchorazská 328/8, Praha 10, Česká republika

Ing. Miroslav Mihalus

Člen

První vztah: 18. 12. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

Romanova 21, Bratislava, Slovenská republika

ing. Ludvík Kumstát

Člen

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 18. 4. 2001

Karlov 8, Prostějov, Česká republika

ing. Ludvík Kumstát

Člen

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 18. 12. 1997

Karlov 8, Prostějov, Česká republika

Ing. Radek Hnízdil

Člen

První vztah: 11. 7. 1995 - Poslední vztah: 18. 12. 1997

Bezručova 1187, Slavkov u Brna, Česká republika

Ing. Miroslav Fiala

Člen

První vztah: 11. 7. 1995 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

V průčelí 1653, Praha 4, Česká republika

Ing. Vlastislav Mazal

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 11. 7. 1995

Sídliště E. Beneše 9, Prostějov, Česká republika

Ing. Peter Vajda CSc.

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 18. 12. 1997

Hummelova 5, Bratislava, Česká republika

Ing. Antonín Tomeček

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 11. 7. 1995

Hvězda 12, Prostějov, Česká republika

Ing. Zdeněk Rolný

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

Žernovská 21, Prostějov, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Jaroš

člen

První vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 29. 4. 2003

Hlubocká 709/3, Praha, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 10. 3. 2005

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Zdeněk Lepka

předseda představenstva

První vztah: 30. 5. 2013

vznik funkce: 25. 1. 2006

Na Beránku IV 248, Ořech, 252 25, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Lepka

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2007 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik funkce: 25. 1. 2006

Na Beránku IV 248, Ořech, 252 25, Česká republika

Ing. Jiří Jaroš

člen

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 29. 4. 2003

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Jiří Jaroš

člen

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 10. 2016

vznik členství: 29. 4. 2003

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Zdeněk Lepka

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2006 - Poslední vztah: 20. 6. 2007

vznik funkce: 25. 1. 2006

Nušlová 2278, Praha 5, 155 00, Česká republika

Jiří Jaroš

člen

První vztah: 29. 11. 2005 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

vznik členství: 29. 4. 2003

Hlubocká 709/3, Praha 5, 158 00, Česká republika

Ing. Michal Kamas

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 9. 11. 2013

vznik členství: 10. 3. 2005

Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

Jiří Jaroš

člen

První vztah: 29. 10. 2003 - Poslední vztah: 29. 11. 2005

vznik členství: 29. 4. 2003

Zahradní 579, Světlá nad Sázavou, 582 91, Česká republika

Ing. Miroslav Fiala

První vztah: 18. 4. 2001 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

zánik členství: 10. 3. 2005

Všenská 443, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Česká republika

Daniel Kraus

První vztah: 18. 4. 2001 - Poslední vztah: 29. 10. 2003

zánik členství: 13. 5. 2001

Anežská 810/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

ing. Miroslav Fiala

člen

První vztah: 11. 11. 1998 - Poslední vztah: 18. 4. 2001

V průčelí 1653, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Daniel Kraus

První vztah: 27. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 4. 2001

Jílovská 422, Praha 4, 140 00, Česká republika

Robert Robek

První vztah: 27. 11. 1997 - Poslední vztah: 18. 4. 2001

Jilemnická 782, Praha 5, 155 00, Česká republika

ing. Petr Hlinomaz CSc.

První vztah: 27. 11. 1997 - Poslední vztah: 11. 11. 1998

Dánská 2276, Kladno-Kročehlavy, 272 01, Česká republika

Zdeněk Lepka

První vztah: 27. 11. 1997 - Poslední vztah: 21. 9. 2006

Nušlová 2278, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Miroslav Fiala

Člen představenstva

První vztah: 17. 10. 1996 - Poslední vztah: 27. 11. 1997

V průčelí 1653/8, Praha 4 - Chodov, Česká republika

Ing. Pavel Rucki

Člen představenstva

První vztah: 20. 10. 1994 - Poslední vztah: 17. 10. 1996

Sadová 32, Prostějov, Česká republika

Pavel Gall

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 20. 10. 1994

E. Valenty 27, Prostějov, Česká republika

Ing. Vladimír Hoffmann

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 11. 1997

Františkova 903, Praha 9, Česká republika

Ing. Martin Tomášek

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 1993 - Poslední vztah: 27. 11. 1997

V jezerách 23, Praha 3, Česká republika

Za společnost je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to tak, že za společnost jednají a podepisují společně dva členové představenstva.

od 6. 8. 2014

Jménem společnosti je oprávněno jednat ve všech věcech představenstvo, a to buď všichni členové představenstva, nebo každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsanému, vytištěnému nebo jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva.

do 6. 8. 2014 od 18. 4. 2001

Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo. Podepisování se vykonává tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva.

do 18. 4. 2001 od 13. 12. 1993

Další vztahy firmy BH Securities a.s.

PROXY - FINANCE a.s.

První vztah: 23. 4. 2002

Anežská 986/10, Praha Staré Město, 110 00

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Václav Foglar

  předseda dozorčí rady

  U milosrdných 800/16, Praha, 110 00, Česká republika

 • Alexandra Šlosarčíková

  člen dozořčí rady

  Na Klimentce 2759/1a, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Vladimír Rajčák

  předseda představenstva

  Strečnianska 3085/5, Bratislava, 851 05, Slovenská republika

 • Peter Foglar

  člen představenstva

  Bílkova 869/12, Praha, 110 00, Česká republika

 • Ing. Miroslav Mihalus

  člen dozorčí rady

  Strážna 13101/32, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Michal Kamas

  člen představenstva

  Zhořova 1218, Rosice, 665 01, Česká republika

 • Andrea Králová

  člen představenstva

  Vězeňská 913/8, Praha, 110 00, Česká republika

 • Martin Vajda

  člen představenstva

  Pod Parukářkou 2762/2, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Viliam Maroš

  člen dozorčí rady

  Flöglova 2, Bratislava, 811 05, Slovenská republika

 • Ing. Andrea Rajčáková

  člen dozorčí rady

  Slávičie údolie 5753/41, Bratislava, Slovenská republika

Akcionáři

PROXY - FINANCE a.s., IČ: 18623174

Anežská, Česká republika, Praha 1, 110 00

od 23. 4. 2002

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 12. 1993

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 9. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).