Hlavní navigace

Board Show, a.s.

Firma Board Show, a.s., akciová společnost, vznikla dne 13. 3. 2000. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6437, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 27 000 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26161818

Sídlo:

Hvězdova 1716/2b, Praha, 140 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 3. 2000

DIČ:

CZ26161818

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
931 Sportovní činnosti
93290 Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6437, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Board Show, a.s. od 13. 3. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 13. 3. 2000

adresa

Na Pankráci
Praha 4 14021 od 13. 4. 2005

adresa

Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4 od 12. 2. 2015

adresa

Hvězdova 1716/2b
Praha 14000 od 12. 2. 2015

adresa

Na Pankráci 1658
Praha 4 14021 do 12. 2. 2015 od 13. 4. 2005

adresa

Na Pankráci 1658
Praha 4 14021 do 12. 2. 2015 od 13. 4. 2005

adresa

Hošťálkova
Praha 6 16900 do 13. 4. 2005 od 10. 4. 2002

adresa

Hošťálkova 392
Praha 6 16900 do 13. 4. 2005 od 10. 4. 2002

adresa

Hošťálkova 392
Praha 6 16900 do 13. 4. 2005 od 10. 4. 2002

adresa

Školská
Praha 1 11001 do 10. 4. 2002 od 13. 3. 2000

adresa

Školská 3
Praha 1 11001 do 10. 4. 2002 od 13. 3. 2000

adresa

Školská 3
Praha 1 11001 do 10. 4. 2002 od 13. 3. 2000

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 10. 12. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 10. 12. 2009

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 10. 12. 2009 od 1. 3. 2006

činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury do 10. 12. 2009 od 1. 3. 2006

správa a údržba nemovitostí do 10. 12. 2009 od 1. 3. 2006

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 10. 12. 2009 od 9. 6. 2004

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 10. 12. 2009 od 9. 6. 2004

pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí do 10. 12. 2009 od 10. 4. 2002

organizování sportovních soutěží do 10. 12. 2009 od 10. 4. 2002

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 12. 2009 od 11. 5. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 10. 12. 2009 od 11. 5. 2000

průzkum a vyhodnocování trhu - marketing do 10. 12. 2009 od 11. 5. 2000

reklamní činnost do 10. 12. 2009 od 11. 5. 2000

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 10. 12. 2009 od 13. 3. 2000

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 2 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 8. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Jediný akcionář rozhodl dne 1.9.2006 o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 2.000.000,- Kč o 25.000.000,- Kč na částku 27.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipou ští. Podmínky tohoto zvýšení stanoví jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obch. zák. takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 250 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč. S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie činí 200.000,- Kč a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100.00,- Kč a výše emisního ážia, která činí 100.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti v celkové výši 50.000.000,- Kč bu de splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obch. zák. vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií sp olečnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost JR HOLDINGS LIMITED, reg. číslo: 92433, se sídlem 2-4 Arch. Makariou III Avenue, Capital Center, Nikósie, Kyperská republika (dále jen "Určený zájemce"). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obch. zák. proveden prostřednictví Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) činí 14 dní a počne běžet v den, kdy bude Určenému zájemc i doručen návrh na uzavření Smlouvy o upsání akcií, a to na adresu Určeného zájemce, uvedenou v seznamu akcionářů společnosti. Místem pro upisování akcií budou prostory společnosti, na adrese Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 140 21, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obch. zák. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií společnosti tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií společnosti byla připsána na zvláštní účet společnosti, vedený u Deutsche Bank AG, číslo účtu 3100400013/7910, ve lhůtě 30 dnů ode dne účinného úpisu nových akcií společnosti. Rozvazovací podmínkou upisovaní nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrh na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obch. zák. do 31. 10. 2006 od 8. 9. 2006

Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu Společnosti ze stávající výše 1.600.000,-Kč (slovy: jedenmilion šest set tisíc korun českých)o 400.000,-Kč (slovy:čtyři sta tisíc korun českých) na částku 2.000.000,-Kč(slovy: dva milióny korun českých), a to formou úpisu nových akcií Společnosti, přičemž upisování nad tuto částku se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení základního kapitálu Společnosti stanovuje Jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. Obchodního zákoníku takto: do 28. 5. 2003 od 9. 4. 2003

a) Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude realizováno vydáním 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií Společnosti, znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč (slovy:dvacet tisíc českých), v listinné podobě s tím, že upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která náleží dle obecně závazných předpisů a stanov Společnosti ostatním kmenovým akciím vydaným Společností. -b)Emisní kurs jedné upisované akcie Společnosti činí 470.000,-Kč(slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc korun českých), přičemž z této částky emisního kursu akcie tvoří jmenovitá hodnota upisované akcie částku 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) a emisní ážio upisované akcie částku 450.000,-Kč (slovy: čtyři sta padesát tisíc korun českých). Emisní kurs všech upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem upisovatele. Peněžitý vklad,jímž se splácí emisní kurs upisovaných akcií Společnosti, bude splacen na účet navrhovatele, vedený u Deutsche Bank AG,pobočka Praha, číslo účtu 3100400013/7910. do 28. 5. 2003 od 9. 4. 2003

c) Přednostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť Jediný akcionář se tímto ve smyslu § 204a odstavec 7 Obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nově vydávaných akcií Společností. Všechny nové akcie Společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je společnost PPF Capital Management a.s., IČ: 63 99 81 31, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1658/121,PSČ: 140 21 (dále jen "PPF CM"). Úpis nových akcií, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu Společnosti, bude proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií v souladu se zněním § 204 odstavec 5 Obchodního zákoníku. Akcie bude možno upisovat ve lhůtě dvou týdnů, přičemž tato lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet v den, kdy byl písemný návrh Smlouvy o úpisu akcií doručen PPF CM, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o úpisu akcií doručit PPF CM až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bude zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Místem upisování akcií budou prostory Společnosti na adrese jejího sídla v Praze 6, Hošťálkova 392, PSČ: 169 00. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat nejméně náležitosti stanovené v § 205 odstavec 3 Obchodního zákoníku s tím, že lhůta pro splacení celých 100% emisního kursu upsaných akcií bude ve Smlouvě o úpisu akcií stanovena na 14 dnů ode dne nabytí její účinnosti. do 28. 5. 2003 od 9. 4. 2003

d) Nebudou-li všechny nové akcie Společnosti účinně upsány v Smlouvě o upsání akcií, jak stanoveno tímto rozhodnutím Jediného akcionáře, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 Obchodního zákoníku. do 28. 5. 2003 od 9. 4. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 27 000 000 Kč

od 31. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 31. 10. 2006 od 28. 5. 2003

Základní kapitál

vklad 1 600 000 Kč

do 28. 5. 2003 od 18. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 1 600 000 Kč

do 18. 9. 2000 od 13. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 270 od 31. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 31. 10. 2006 od 8. 9. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 16 do 8. 9. 2006 od 28. 5. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 20 000 Kč, počet: 20 do 8. 9. 2006 od 28. 5. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 16 do 28. 5. 2003 od 7. 2. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 16 do 7. 2. 2003 od 13. 3. 2000

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jaromír Kobera

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 11. 6. 2018

Březovská 509, Vrané nad Vltavou, 252 45, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Řehák

člen představenstva

První vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 3. 8. 2015

Jugoslávská 670/7, Praha, 120 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Jaromír Kobera

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

Březovská 509, Vrané nad Vltavou, 252 45, Česká republika

Historické vztahy

Jaromír Kobera

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2015 - Poslední vztah: 1. 8. 2018

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 10. 6. 2018

Březovská 509, Vrané nad Vltavou, 252 45, Česká republika

Ing. Jan Řehák

člen představenstva

První vztah: 25. 6. 2015 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

zánik členství: 2. 8. 2015

Jugoslávská 670/7, Praha, 120 00, Česká republika

Jaromír Kobera

člen představenstva

První vztah: 6. 11. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

Valentova 1728/15, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jan Řehák

člen představenstva

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 25. 6. 2015

vznik členství: 2. 8. 2010

Jugoslávská 670, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jaromír Kobera

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 6. 11. 2013

vznik členství: 9. 6. 2008

zánik členství: 9. 6. 2013

Valentova 1728/15, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 12. 2009

vznik členství: 4. 2. 2006

zánik členství: 30. 11. 2009

vznik funkce: 9. 6. 2008

zánik funkce: 30. 11. 2009

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Štěrba

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2006 - Poslední vztah: 30. 6. 2008

vznik členství: 4. 2. 2006

K Netlukám 957, Praha 10, 104 00, Česká republika

Ing. Jaromír Prokš CSc.

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 3. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 3. 2. 2006

U letenského sadu 1296/10, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jan Řehák

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 1. 8. 2010

Jugoslávská 670, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Aleš Minx

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 3. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 3. 2. 2006

vznik funkce: 1. 8. 2005

zánik funkce: 3. 2. 2006

Na hvězdárně 429/28, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Taťána Panýrová

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 1. 3. 2005

zánik členství: 31. 7. 2005

Přezletice, Vrbova 272, okres Praha- východ, PSČ 250 73, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 26. 4. 2004

zánik členství: 31. 7. 2005

vznik funkce: 1. 3. 2005

zánik funkce: 31. 7. 2005

Lékařská 291/6, Praha 5, Česká republika

Ing. Ondřej Tyrpekl

člen

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 26. 4. 2004

zánik členství: 31. 7. 2005

Krausova 604, Praha 9, 199 00, Česká republika

Ing. Pavla Konupčíková

předseda

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik členství: 28. 6. 2001

zánik členství: 9. 2. 2005

vznik funkce: 26. 4. 2004

zánik funkce: 9. 2. 2005

Č.Drahlovského 8, Přerov, Česká republika

Ing. Jan Andrlík

člen

První vztah: 9. 6. 2004 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik členství: 26. 4. 2004

Lékařská 291/6, Praha 5, Česká republika

Ing. Pavla Konupčíková

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 9. 6. 2004

vznik členství: 28. 6. 2001

Č. Drahlovského 8, Přerov, Česká republika

Ing. Ladislav Chvátal

předseda

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 2. 2003

vznik členství: 13. 3. 2000

zánik členství: 31. 10. 2002

vznik funkce: 13. 3. 2000

Krausova 605, Praha 9-Letňany, Česká republika

Ing. Jana Pešoutová r.č.725507/2270

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

zánik členství: 28. 6. 2001

U Pentlovky 468/3, Praha 8, Česká republika

Ing. Petr Dvořák

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 7. 2. 2003

vznik členství: 13. 3. 2000

zánik členství: 31. 10. 2002

Pod Havránkou 657/10B, Praha 7, Česká republika

Společnost je oprávněn zastupovat každý člen představenstva samostatně.

od 8. 7. 2014

Jménem společnosti je oprávněn jednat a podepisovat každý člen představenstva samostatně.

do 8. 7. 2014 od 1. 3. 2006

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 1. 3. 2006 od 9. 6. 2004

Jménem společnosti je oprávněn jednat člen představenstva samostatně.

do 9. 6. 2004 od 7. 2. 2003

Jménem společnosti je oprávněn jednat předseda představenstva samostatně nebo nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí oprávněná osoba svůj podpis.

do 7. 2. 2003 od 10. 4. 2002

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva společně.

do 10. 4. 2002 od 13. 3. 2000

Dozorčí rada

6 fyzických osob

Ing. Richard Sedláčko

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 2. 3. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2017

Nepilova 903/1, Praha, 190 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Richard Sedláčko

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 2. 3. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2017

bratří Dohalských 149/1, Praha, 190 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Horský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 2. 12. 2014

Oblouková 684/17, Praha 10, 101 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Horský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 2. 12. 2014

Oblouková 684/17, Praha, 101 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Aleš Minx

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2014

vznik členství: 2. 12. 2013

Nad hradním vodojemem 1083/43, Praha, 162 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Richard Sedláčko

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 1. 3. 2012

vznik funkce: 1. 3. 2012

Letná 1154/20, Košice, 040 01, Slovenská republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Richard Sedláčko

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 6. 2018

vznik členství: 2. 3. 2017

vznik funkce: 2. 3. 2017

bratří Dohalských 149/1, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Richard Sedláčko

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2012 - Poslední vztah: 30. 3. 2017

vznik členství: 1. 3. 2012

zánik členství: 1. 3. 2017

vznik funkce: 1. 3. 2012

zánik funkce: 1. 3. 2017

Letná 1154/20, Košice, 040 01, Slovenská republika

Ing. Petr Štangler

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 12. 2013

vznik členství: 5. 2. 2011

zánik členství: 2. 12. 2013

Štursova 193/4, Liberec 11, 460 01, Česká republika

Ing. Marta Horáková Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 8. 2010 - Poslední vztah: 22. 3. 2012

vznik členství: 16. 4. 2010

zánik členství: 29. 2. 2012

vznik funkce: 16. 4. 2010

zánik funkce: 29. 2. 2012

Kopeckého 45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Horský

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 12. 2009 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 1. 12. 2014

Oblouková 684/17, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Petr Havlíček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2008 - Poslední vztah: 10. 12. 2009

vznik členství: 1. 2. 2008

zánik členství: 30. 11. 2009

Ptice 182, 252 18, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Štangler

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2006 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 4. 2. 2006

zánik členství: 4. 2. 2011

Štursova 193/4, Liberec 11, 460 01, Česká republika

Ing. Marta Horáková Ph.D.

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 9. 2005 - Poslední vztah: 25. 8. 2010

vznik členství: 15. 4. 2005

zánik členství: 15. 4. 2010

vznik funkce: 15. 4. 2005

zánik funkce: 15. 4. 2010

Kopeckého 45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. David Kyjovský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 17. 3. 2008

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 31. 1. 2008

Pravoúhlá 16, Praha 5, 150 00, Česká republika

JUDr. František Tlustoš

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2005 - Poslední vztah: 1. 3. 2006

vznik členství: 1. 8. 2005

zánik členství: 3. 2. 2006

Krouzova 3049, Praha 4, 143 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2005 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 21. 3. 2005

zánik členství: 31. 7. 2005

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Ing. Marta Horáková

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2004 - Poslední vztah: 29. 9. 2005

vznik členství: 13. 3. 2000

zánik členství: 15. 4. 2005

vznik funkce: 30. 9. 2004

zánik funkce: 15. 4. 2005

Kopeckého 45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Mgr. Lenka Šafránková

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2004 - Poslední vztah: 12. 8. 2005

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 31. 7. 2005

Záhřebská 9, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 13. 4. 2005

vznik členství: 13. 3. 2000

zánik členství: 20. 3. 2005

Ke skalkám 3086/70, Praha 10, Česká republika

Ing. Ivan Lackovič

předseda

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 10. 11. 2004

vznik členství: 13. 3. 2000

zánik členství: 30. 9. 2004

vznik funkce: 13. 3. 2000

zánik funkce: 30. 9. 2004

V zeleném údolí 1301/3, Praha 4, Česká republika

Mgr. Lubomír Král

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

Na Stínadlech 367, Písek, Česká republika

Ing. Marta Horáková

člen

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 11. 2004

vznik členství: 13. 3. 2000

Kopeckého 45, Praha 6, Česká republika

Ing. Ivan Lackovič

předseda

První vztah: 13. 3. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

Na Pláni 19, Praha 5, Česká republika

Další vztahy firmy Board Show, a.s.

PPF a.s.

První vztah: 18. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

Evropská 2690/17, Praha, 160 00

Dalších 7 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jitka Mašátová

  člen dozorčí rady

  Heinemannova 2698/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ladislav Chvátal

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Smidarská 742, Praha, 190 14, Česká republika

 • Ing. Kateřina Jirásková

  předseda představenstva, předsedkyně představenstva

  Zvonická 710/3, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Ondřej Chaloupecký

  člen dozorčí rady

  Chuchelna 55, 513 01, Česká republika

 • Mgr. Lubomír Král

  člen představenstva

  K Palečku 2711/36, Praha, 193 00, Česká republika

 • Ing. Aleš Minx

  předseda dozorčí rady

  Nad hradním vodojemem 1083/43, Praha, 162 00, Česká republika

 • Vladimír Mlynář

  člen představenstva

  Jindrova 911, Praha, 155 00, Česká republika

Akcionáři

IDALNO HOLDING LIMITED

Spyrou Kyprianou 18, Kyperská republika, Nikósie, 1075

od 12. 2. 2015

JR HOLDINGS LIMITED

Arch. Makariou III, 2-4, Kyperská republika, Nikósie, 1065

do 12. 2. 2015 od 8. 7. 2014

JR HOLDINGS LIMITED

Kyperská republika

do 8. 7. 2014 od 15. 5. 2006

PPF (CYPRUS) LIMITED

Kyperská republika

do 15. 5. 2006 od 1. 3. 2006

PPF (CYPRUS ) LIMITED

Kyperská republika

do 28. 5. 2003 od 10. 4. 2002

PPF a.s., IČ: 25099345

Na Pankráci, Česká republika, Praha 4

do 10. 4. 2002 od 18. 9. 2000

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 17. 4. 2000

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 17. 4. 2000

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.