Hlavní navigace

Bonenkai, a.s.

Firma Bonenkai, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7765, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 112 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26709112

Sídlo:

Václavské náměstí 802/56, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 7. 2002

DIČ:

CZ26709112

Insolvenční rejstřík

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
92000 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7765, Městský soud v Praze

Obchodní firma

TIPGAMES a.s. od 3. 7. 2002

Právní forma

Akciová společnost od 3. 7. 2002

adresa

Václavské náměstí 802/56
Praha 11000 od 24. 11. 2015

adresa

Václavské náměstí 56/802
Praha 1 11000 do 24. 11. 2015 od 3. 7. 2002

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 12. 2016

provozování sázkové hry podle § 50 odst. 3 zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách od 16. 11. 2005

provozování sázkové hry podle § 50 odst. 3 zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách na zařízení GOLD CLUB-AMERICAN ROULETE do 16. 11. 2005 od 24. 5. 2004

provoz výherních hracích přístrojů od 15. 5. 2003

provoz výherních hracích přístrojů - s účinností do 31.12.2003. do 15. 5. 2003 od 18. 12. 2002

provoz výherních hracích přístrojů v období od 1.10.2002 do 31.12.2002 do 18. 12. 2002 od 14. 10. 2002

pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě do 6. 12. 2016 od 14. 10. 2002

specializovaný maloobchod do 6. 12. 2016 od 14. 10. 2002

pronájem nemovitostí bez poskytování jiných než základních služeb do 6. 12. 2016 od 3. 7. 2002

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 12. 2016

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady dne 30.5.2017 o zvýšení základního kapitálu takto: a)Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 12,000.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých), z původní výše 100,000.000,- Kč (slovy: sto milionů korun českých) na částku 112,000.000,- Kč (slovy: sto dvanáct milionů korun českých), př ičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem, kterým je společnost TG Holding, a.s., se sídlem Beroun, Politických vězňů 156/21, PSČ 26601, IČ 24130524. Všechny akcie budou upsány ve Smlouvě o upsání akcií, která bude uzavřena v notářské kanceláři Mgr . Olgy Spoustové, notářky v Praze na adrese Praha 2, Americká 35 ve lhůtě dvou týdnů, počínaje okamžikem přijetí tohoto rozhodnutí. Jediný akcionář upíše 1.200 (tisíc dvě stě) kusů kmenových akcií znějících na jméno, jmenovitá hodnota každé akcie činí 10. 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) a akcie nebudou zaknihované. Emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. d)Emisní kurs akcií bude splacen na účet Společnosti č. 115-4623900257/0100 ve lhůtě jednoho měsíce ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy musí být splaceno minimálně 30 % jmenovité hodnoty a celé emisní ážio. Zbývající část musí být splacena nejpoz ději do jednoho roku ode dne rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu na účet Společnosti. od 31. 5. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 24. 11. 2015 od 4. 2. 2014

Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností, a to Tipgame-1 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 192, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 9 8756, Tipgame-2 s.r.o., se sídlem: Beroun, Husovo nám. 64, PSČ 266 01, IČ: 271 33 206, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 98757 a Tipgame-6 s.r.o., se sídlem: Beroun - Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 0 1, IČ: 274 21 937, zapsané v obchodním rejsjtříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 116116. od 1. 10. 2012

Na společnost TIPGAMES a.s. přešlo na základě sloučení jmění zanikajících společností Tipgame-3 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 271 99 142, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 10 3857, Tipgame-4 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 272 58 904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 108229, Tipgame-5 s.r.o. se sídlem Beroun, Centrum, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 274 22 011, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 116118, Tipgame-7 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 276 17 084, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praz e, v oddíle C, vložce 119209, Tipgame-8 s.r.o. se sídlem Beroun, Politických vězňů 156, PSČ 266 01, IČ 283 99 749, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 138783. od 23. 8. 2010

I. Základní kapitál společnosti TIPGAMES a.s. (dále jen "ZK") se zvyšuje o částku 80,000.000,- Kč (slovy: osmdesát milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základ ního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. do 5. 4. 2004 od 24. 3. 2004

II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 2.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 40.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. do 5. 4. 2004 od 24. 3. 2004

III. Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek: a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č.p. 203; b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostn ího práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku; c) na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie; d) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 40.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podobě; e) emisní kurs nových akcií činí 40.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. do 5. 4. 2004 od 24. 3. 2004

IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje listinu up isovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářů, počne běžet jedená ctý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva a činí 14 dnů. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) ozná men formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež je představenstvo povinno doručit akcionářům osobním předáním n ebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, a to do deseti dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva(viz bod III. psím. b) tohoto usnesení). Pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k účinnému úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno sdělit tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) stejným způsobem jako počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva, a to do pěti dnů ode dne, kdy tato skutečnost vyjde najevo, současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě do hody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. do 5. 4. 2004 od 24. 3. 2004

V. Každý upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, číslo účtu: 51-5411390237/0100, jinak je upsání neúčinné. Představenstvo zřídilo účet dle předchozí věty před konáním valné hromady. do 5. 4. 2004 od 24. 3. 2004

I. Základní kapitál se zvyšuje o částku 10,000.000,- Kč (slovy: deset milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společno st další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. do 3. 12. 2003 od 24. 9. 2003

II. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1.000 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. do 3. 12. 2003 od 24. 9. 2003

III. Ke zvýšení základního kapitálu dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní p rávo lze vykonat za těchto podmínek: a) místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č. 156; b) lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií s využitím přednostního práva, počne běžet sedmý den po dni zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; představenstvo je povinno odeslat akcionářům písemné oznámení o tom, že došlo k zápisu usnesení o zvýšení ZK do obchodního rejstříku do dvou dnů ode dne jeho zápisu do obchodního rejstříku; c) na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie d) upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podbě; e) emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. do 3. 12. 2003 od 24. 9. 2003

IV. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. místem uzavření dohody, která nahrazuje lis tinu upisovatelů a musí být pořízena ve formě notářského zápisu, je notářská kancelář Mgr. Ivany Schovánkové, na adrese Wágnerovo náměstí 1541, Beroun 2. Lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva, tj. pro uzavření dohody akcionářům počne běžet sedmý den po uplynutí lhůty stanovené v bodě III písm. b) tohoto usnesení pro upsání akcií s využitím přednostního práva. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům (akcionářům) oznámen formou písemného oznámení představenstva společnosti, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu t rvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, přičemž představenstvo je povinno toto oznámení odeslat akcionářům do dvou d nů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva; pokud na základě úpisu akcií s využitím přednostního práva dojde k úpisu všech akcií do částky navrhovaného zvýšení základního kapitálu, je představenstvo povinno stejným způsobem a ve stejné lhůtě tuto skutečnost upisovatelům (akcionářům) sdělit současně se skutečností, že k úpisu akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku nedojde. do 3. 12. 2003 od 24. 9. 2003

V. Upisovatel je povinen do 7 dnů ode dne upsání akcií splatit 100 % jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízení účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, č. 51-5374050267/0100, jinak je upsání neúč inné. do 3. 12. 2003 od 24. 9. 2003

Usnesení řádné valné hromady společnosti ze dne 14.1.2003 o zvýšení základního kapitálu: ZK se zvyšuje o částku 5,000.000,- Kč (slovy: pět milionů Kč) upsáním nových akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení ZK se nepřipouští; po dosažení navrhovaného zvýšení základního kapitálu musí společnost další upisování odmítnout. Emisní kurs akcií je možno splatit pouze peněžitými vklady. Na zvýšení základního kapitálu bude uspáno 500 kusů nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč; akcie budou vydány v listinné podobě. Ke zvýšení ZK dochází s využitím přednostního práva akcionářů upsat část nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu podílu akcionáře na základním kapitálu společnosti (dále jen "přednostní právo"). Přednostní právo lze vykonat za těchto podmínek: - místem pro vykonání přednostního práva akcionářů je pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických věžňů č. 156; - lhůta pro vykonání přednostního práva, tj. pro samotné upsání akcií počne běžet ode dne doručení oznámení akcionářům o tom, že došlo k zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku a činí 14 dnů; počátek běhu lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva dle předchozí věty bude akcionářům oznámen formou písemného oznámení, jež bude akcionářům doručeno osobním předáním nebo prostřednictvím pošty na adresu trvalého bydliště uvedenou v seznamu akcionářů; - na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 10.000.,- Kč; upisovat lze pouze celé akcie; - upsat s využitím přednostního práva lze kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč každé akcie; akcie budou vydány v listinné podobě; - emisní kurs nových akcií činí 10.000,- Kč za každou akcii a je shodný pro upisovatele, jež upisují s využitím přednostního práva, jakož i pro upisovatele, kteří by upisovali bez využití přednostního práva. do 15. 5. 2003 od 29. 1. 2003

Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva bude pracoviště společnosti TIPGAMES a.s. na adrese: Beroun, Politických vězňů č. 156, přičemž lhůta pro upsání akcií bez využití přednostního práva činí 7 dnů ode dne uplynutí lhůty pro upsání akcií s využitím přednostního práva (tj. 21 dnů ode dne zápisu zvýšení ZK do obchodního rejstříku). Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bez využití přednostního práva dle předchozí věty bude upisovatelům oznámen formou písemného oznámení, a to buď osobním předáním nebo doručením poštou na adresu jejich trvalého bydliště. Upisovatel je povinen do sedmi dnů ode dne upsání akcií splatit 100% jmenovité hodnoty všech jím upsaných akcií (emisní ážio se nevyžaduje) na zvláštní, k tomu zřízený účet u Komerční banky a.s., pobočka Beroun, č.ú.: 27-8066420207/0100, jinak je upsání neúčinné. do 15. 5. 2003 od 29. 1. 2003

Kapitál

Základní kapitál

vklad 112 000 000 Kč

od 1. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 1. 6. 2017 od 5. 4. 2004

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 5. 4. 2004 od 3. 12. 2003

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 3. 12. 2003 od 26. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 26. 2. 2003 od 3. 7. 2002
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 200 od 1. 6. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 40 000 Kč, počet: 2 000 od 5. 4. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 000 od 3. 12. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 000 do 3. 12. 2003 od 26. 2. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 do 26. 2. 2003 od 3. 7. 2002

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Zdeněk Švamberk

člen správní rady

První vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2017

V Čeňku 470, Praha, 190 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda

  SK TKBC PRAHA

  V Čeňku 470, Praha Dolní Počernice, 190 12

 • Člen představenstva

  Door Financial a.s.

  Kořenského 905/4, Ústí nad Labem, 400 03

Historické vztahy

Zdeněk Švamberk

statutární ředitel

První vztah: 31. 5. 2017 - Poslední vztah: 13. 3. 2020

vznik členství: 30. 5. 2017

zánik členství: 21. 11. 2019

vznik funkce: 30. 5. 2017

zánik funkce: 21. 11. 2019

V Čeňku 470, Praha, 190 12, Česká republika

Mgr. Radek Vachtl

člen správní rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 30. 5. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

statutární ředitel

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 30. 5. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

statutární ředitel

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 30. 5. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Ladislav Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 22. 9. 2016

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Hornopočernická 213/27, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ladislav Novák

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 22. 9. 2016

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Hornopočernická 213/27, Praha, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

předseda představenstva

První vztah: 22. 9. 2016 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

zánik členství: 1. 12. 2016

vznik funkce: 22. 9. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

člen představenstva

První vztah: 24. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 27. 10. 2015

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Adrianus Leonardus Franciscus Kruf

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 31. 12. 2013

zánik členství: 22. 9. 2016

vznik funkce: 31. 12. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2016

Všenorská 119, Černolice, 252 10, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Adrianus Leonardus Franciscus Kruf

předseda představenstva

První vztah: 23. 9. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 31. 12. 2013

zánik členství: 22. 9. 2016

vznik funkce: 31. 12. 2013

zánik funkce: 22. 9. 2016

Všenorská 119, Černolice, 252 10, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Petr Vondrus

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 31. 12. 2013

zánik členství: 22. 9. 2016

zánik funkce: 22. 9. 2016

Dvořákova 158/3, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Vondrus

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2014 - Poslední vztah: 22. 9. 2016

vznik členství: 31. 12. 2013

zánik členství: 22. 9. 2016

zánik funkce: 22. 9. 2016

Dvořákova 158/3, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Adrianus Leonardus Franciscus Kruf

předseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2015

vznik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 31. 12. 2013

Černolice 119, 252 10, Česká republika

Adrianus Leonardus Franciscus Kruf

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Černolice 119, 252 10, Česká republika

Petr Vondrus

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Dvořákova 158/3, Beroun, 266 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Beran

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

Malešická 2855/2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Knybel

předseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 18. 6. 2012

zánik funkce: 31. 12. 2013

Slunečná 1674, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Zbyněk Knoll

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

vznik členství: 18. 6. 2012

zánik členství: 31. 12. 2013

K Dědu 1646, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  TIPSPORT a.s.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

 • jednatel

  63 KN s.r.o.

  Pujmanové 1753/10a, Praha, 140 00

 • Nadace PROSPORT

  Kubátova 65/1, Beroun Beroun-Město, 266 01

Ing. Petr Knybel

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2012

Slunečná 1674, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Adrianus Leonardus Franciscus Kruf

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

Černolice 119, 252 10, Česká republika

Ing. Petr Knybel

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

vznik funkce: 17. 8. 2010

zánik funkce: 18. 6. 2012

Slunečná 1674, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Petr Vondrus

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

Branislavova 1419, Beroun, 266 01, Česká republika

Zbyněk Knoll

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

K Dědu 1646, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  TIPSPORT a.s.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

 • jednatel

  63 KN s.r.o.

  Pujmanové 1753/10a, Praha, 140 00

 • Nadace PROSPORT

  Kubátova 65/1, Beroun Beroun-Město, 266 01

Ing. Jaroslav Beran

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 15. 6. 2010

zánik členství: 18. 6. 2012

Malešická 2855/2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

André Leonardus Kruf

člen představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 5. 1. 2012

vznik členství: 15. 6. 2010

Černolice 119, 252 10, Česká republika

Ing. Jaroslav Beran

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 14. 1. 2003

zánik členství: 15. 6. 2010

Malešická 2855/2a, Praha 3, 130 00, Česká republika

André Leonardus Kruf

člen představenstva

První vztah: 11. 5. 2005 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 14. 1. 2003

zánik členství: 15. 6. 2010

Černolice 119, 252 10, Česká republika

Ing. Petr Knybel

předseda

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 15. 6. 2010

vznik funkce: 3. 7. 2002

zánik funkce: 17. 8. 2010

Slunečná 1674, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Beran

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik členství: 14. 1. 2003

Týmlova 164/1, Praha 4, 140 00, Česká republika

André Leonardus Kruf

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2005

vznik členství: 14. 1. 2003

Pokračovací 454, Říčany, 251 01, Česká republika

Zbyněk Knoll

člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 15. 6. 2010

K Dědu 1646, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  TIPSPORT a.s.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

 • jednatel

  63 KN s.r.o.

  Pujmanové 1753/10a, Praha, 140 00

 • Nadace PROSPORT

  Kubátova 65/1, Beroun Beroun-Město, 266 01

Petr Vondrus

člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 15. 6. 2010

Branislavova 1419, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Petr Knybel

předseda

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

vznik členství: 3. 7. 2002

vznik funkce: 3. 7. 2002

Havlíčkova 7, Beroun, 266 01, Česká republika

Společnost zastupuje statutární ředitel.

do 1. 1. 2021 od 6. 12. 2016

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně v plném rozsahu.

do 6. 12. 2016 od 9. 2. 2016

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo společně vždy dva jeho členové.

do 9. 2. 2016 od 24. 11. 2015

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové.

do 24. 11. 2015 od 4. 2. 2014

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda nebo místopředseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 4. 2. 2014 od 30. 7. 2003

Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo společně vždy dva jeho členové. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo dva členové představenstva.

do 30. 7. 2003 od 3. 7. 2002

Dozorčí rada

Historické vztahy

Petr Machovský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Lhotákova 2314/14, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Petr Machovský

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Lhotákova 2314/14, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Kellnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Orlické nábřeží 1218/9, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Kateřina Kellnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Orlické nábřeží 1218/9, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Miloslav Jakub

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Havlíčkova 6, Beroun, 266 01, Česká republika

Miloslav Jakub

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 1. 2014 - Poslední vztah: 6. 12. 2016

vznik členství: 27. 5. 2013

zánik členství: 1. 12. 2016

zánik funkce: 1. 12. 2016

Havlíčkova 6, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Pavlína Chaloupková

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2013 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 27. 5. 2013

Otročiněves 152, 267 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Kateřina Kellnerová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 27. 5. 2013

Miroslava Hájka 523/34, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Pavlína Chaloupková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 14. 12. 2013

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 27. 5. 2013

Otročiněves 152, 267 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloslav Jakub

člen

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 28. 1. 2014

vznik členství: 22. 5. 2008

zánik členství: 27. 5. 2013

Havlíčkova 6, Beroun, 266 01, Česká republika

Miloslav Jakub

člen

První vztah: 2. 4. 2004 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 12. 2. 2004

zánik členství: 22. 5. 2008

Havlíčkova 6, Beroun, 266 01, Česká republika

Ivo Novák

člen

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 2. 4. 2004

vznik členství: 24. 6. 2003

zánik členství: 12. 2. 2004

Roztoky č. 190, 270 23, Česká republika

Ing. Pavlína Chaloupková

člen

První vztah: 15. 5. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 22. 5. 2008

Bílkovice 417, 687 12, Česká republika

Kateřina Kellnerová

členka dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 14. 1. 2003

zánik členství: 22. 5. 2008

Hájkova 523, Hradec Králové, 500 09, Česká republika

Ing. Pavlína Chaloupková

člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 15. 5. 2003

vznik členství: 3. 7. 2002

Bílkovice 417, 687 12, Česká republika

Ing. Martin Sýkora

předseda

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 24. 6. 2003

vznik funkce: 3. 7. 2002

zánik funkce: 24. 6. 2003

Jungmannova 677, Beroun, 266 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • COMISIO 07 s.r.o.

  Politických vězňů 156/21, Beroun, 266 01

 • TIPSOL s.r.o.

  Politických vězňů 156/21, Beroun, 266 01

 • jednatel

  E-TIP s.r.o.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

 • jednatel

  COMISIO s.r.o.

  Politických vězňů 156/21, Beroun Beroun-Centrum, 266 01

Mgr. Ivana Eliášková

člen

První vztah: 3. 7. 2002 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

vznik členství: 3. 7. 2002

zánik členství: 14. 1. 2003

Klatovská 1699/80, Plzeň, 320 01, Česká republika

Další vztahy firmy Bonenkai, a.s.

1 fyzická osoba

Zdeněk Švamberk

člen správní rady

První vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 30. 5. 2017

V Čeňku 470, Praha, 190 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • předseda

  SK TKBC PRAHA

  V Čeňku 470, Praha Dolní Počernice, 190 12

 • Člen představenstva

  Door Financial a.s.

  Kořenského 905/4, Ústí nad Labem, 400 03

Historické vztahy

Mgr. Radek Vachtl

člen správní rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 30. 5. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Radek Vachtl

člen správní rady

První vztah: 6. 12. 2016 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 1. 12. 2016

zánik členství: 30. 5. 2017

vznik funkce: 1. 12. 2016

zánik funkce: 30. 5. 2017

Jeseniova 500/8, Praha, 130 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Vratislav Randa

První vztah: 1. 12. 2013 - Poslední vztah: 4. 2. 2014

Na Vinici 877/28, Beroun, 266 01, Česká republika

Dalších 23 vztahů k této osobě

Ing. Vratislav Randa

První vztah: 24. 3. 2004 - Poslední vztah: 1. 12. 2013

Na Vinici 877, Beroun, 266 01, Česká republika

Ing. Vratislav Randa

První vztah: 14. 10. 2002 - Poslední vztah: 24. 3. 2004

V Pražské bráně 74, Beroun 1, 266 01, Česká republika

TG Holding, a.s.

První vztah: 21. 11. 2011

Politických vězňů 156/21, Beroun, 266 01

Další vztah k tomuto subjektu

Akcionáři

TG Holding, a.s., IČ: 24130524

Politických vězňů 156/21, Česká republika, Beroun, 266 01

od 21. 11. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 3. 7. 2002

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Specializovaný maloobchod
 • Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 3. 7. 2002

Insolvenční rejstřík

Bonenkai, a.s.

spisová značka: INS 13563/2018

stav řízení: prohlášený konkurs

poslední záznam: 2021-02-12 21:50:29.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).