Hlavní navigace

Brunellus Estate a.s.

Firma Brunellus Estate a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6048, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 21 929 310 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

29207169

Sídlo:

Palackého třída 3048/124, Brno, 612 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 3. 2010

DIČ:

CZ29207169

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6048, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

EWA WESSIK a.s. od 15. 3. 2010

Právní forma

Akciová společnost od 15. 3. 2010

adresa

Palackého třída 3048/124
Brno 61200 od 8. 7. 2014

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 15. 3. 2010

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 15. 3. 2010

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 8. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií a splacením jejich emisního kurzu peněžitými vklady takto: Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 19.929.310,- Kč (slovy: devatenáct milionů devět set dvacet devět tisíc tři sta deset korun českých) z částky 2.000.000,- Kč na konečnou částku 21.929.310,- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad konečnou č ástku základního kapitálu, navrženou tímto rozhodnutím. Základní kapitál bude zvýšen upsáním: nových 19 (slovy: devatenácti) kmenových akcií společnosti, vydaných v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). nové jedné kmenové akcie společnosti, vydané v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě této akcie 790.000,- Kč (slovy: sedm set devadesát tisíc korun českých). nové jedné kmenové akcie společnosti, vydané v listinné podobě, znějící na majitele, o jmenovité hodnotě této akcie 139.310,- Kč (slovy: sto třicet devět tisíc tři sta deset korun českých). Nově upsané akcie nebudou kótované. Emisní kurs nově upsaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upsaných akcií. S nově upsanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to: - paní PhDr. Evě Svobodové, narozené 31.5.1967, bytem Brno, Jungmannova 820/22 - 2 (slovy:dvě) kmenové akcie společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč - 1 (slovy: jedna) kmenová akcie společnosti, v listi nné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 790.000,- Kč - panu Ing. Pavlu Svobodovi, narozenému 20.10.1959, bytem Uherské Hradiště, Konečná 982 - 17 (slovy: sedmnáct) kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč - 1 (slovy: jedna) kmenová akcie spo lečnosti, v listinné podobě, na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 139.310,- Kč, a budou upsány ve smlouvě o upsání akcií dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, uzavřené mezi obchodní společností EWA WESSIK a.s. a paní PhDr. Evou Svobodovou a panem Ing. Pavlem Svobodou. Návrh smlouvy o upsání akcií předloží představenstvo společnosti předem zurčeným zájemcům ve lhůtě do třiceti dnů ode dne, kdy bude rejstříkovým soudem toto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodníh o rejstříku. Lhůta pro upisování nových akcií činí patnáct dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem úpisu akcií je sídlo společnosti EWA WESSIK a.s. s tím, že upsání je účinné doručením podepsané smlouvy o upsání akcií do síd la společnosti EWA WESSIK a.s.. Akcie, které upíší předem určení zájemci budou splaceny započtením pohledávek, a to na základě smluv o započtení pohledávek. Splacení nově upsaných akcií musí být provedeno ve výši sto procent do deseti dnů ode dne doručení písemného návrhu smlouvy o zapo čtení pohledávek. Podpisy na smlouvě o započtení pohledávek musí být úředně ověřeny. Pravidla postupu pro uzavření smluv o započtení, uzavírané mezi společností EWA WESSIK a.s. a předem určenými zájemci: Do tří dnů ode dne doručení smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti EWA WESSIK a.s. zašle představenstvo společnosti předem určeným zájemcům písemný návrh smlouvy o započtení jejich peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení e misního kurzu. Předem určení zájemci jsou povinni doručit podepsaný návrh smlouvy o započtení pohledávek do sídla společnosti ve lhůtě do deseti dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Smlouva o započtení pohledávek musí být uzavřená před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předmětem smlouvy o započtení pohledávek budou tyto pohledávky paní PhDr. Evy Svobodové vůči společnosti: - pohledávka ve výši 690.000,- Kč (slovy: šest set devadesát tisíc korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o půjčce mezi EWA WESSIK a.s., jako dlužníkem, a paní PhDr. Evou Svobodovou, jako věřitelem, ze dne 22.12.2010 - pohledávka ve výši 2.100.000,- Kč (slovy: dva miliony sto tisíc korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o postoupení pohledávky mezi společnosti EWA WESSIK a.s., jako postupníkem, a paní PhDr. Evou Svobodovou, jako postupitelem, ze dne 08.04.2010 proti pohledávce společnosti EWA WESSIK a.s. ve výši 2.790.000,- Kč z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí valné hromady Předem smlouvy o započtení pohledávek budou tyto pohledávky pana Ing. Pavla Svobody vůči společnosti: - pohledávka ve výši 8.000.000,- Kč (slovy:osm milionů korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o úvěru mezi společností EWA WESSIK a.s., jako dlužníkem, a panem Ing. Pavlem Svobodou, jako věřitelem, ze dne 19.03.2010 - pohledávka ve výši 908.802,- Kč (slovy: devět set osm set tisíc osm set dvě korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o úvěru mezi společností EWA WESSIK a.s., jako dlužníkem, a panem Ing. Pavlem Svobodou, jako věřitelem, ze dne 20.05.2010 - pohledávka ve výši 2.600.000,- Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o úvěru mezi společností EWA WESSIK a.s., jako dlužníkem, a panem Ing. Pavlem Svobodou, jako věřitelem, ze dne 22.06.2010 - pohledávka ve výši 5.630.508,- Kč (slovy: pět milionů šest set třicet tisíc pět set osm korun českých) vzniklá z titulu smlouvy o půjčce mezi společností EWA WESSIK a.s., jako dlužníkem, a panem Ing. Pavlem Svobodou, jako věřitelem, ze dne 02.12.2010 pr oti pohledávce společnosti EWA WESSIK a.s. ve výši 17.139.310,- Kč z titulu splacení emisního kurzu akcií dle smlouvy o upsání akcií společnosti na základě tohoto rozhodnutí valné hromady do 26. 10. 2011 od 10. 10. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 21 929 310 Kč

od 26. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 26. 10. 2011 od 25. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 25. 8. 2010 od 15. 3. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 29. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 19 od 29. 5. 2020
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 790 000 Kč, počet: 1 od 29. 5. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 139 310 Kč, počet: 1 od 29. 5. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 19 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 790 000 Kč, počet: 1 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 139 310 Kč, počet: 1 do 29. 5. 2020 od 8. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 19 do 8. 7. 2014 od 26. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 790 000 Kč, počet: 1 do 8. 7. 2014 od 26. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 139 310 Kč, počet: 1 do 8. 7. 2014 od 26. 10. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 8. 7. 2014 od 15. 3. 2010

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Mgr. Ing. et Ing. Klára Kovandová

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 27. 5. 2020

Vackova 797/17, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • člen představenstva

  SALAIRE, a.s.

  Palackého třída 3048/124, Brno, 612 00

Historické vztahy

Mgr. Ing. et Ing. Klára Kovandová

člen představenstva

První vztah: 29. 5. 2020 - Poslední vztah: 17. 7. 2020

vznik členství: 27. 5. 2020

Barvičova 63/82, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Pavel Svoboda

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2020

Konečná 982, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. František Urbanec

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 27. 5. 2020

Čápkova 29/22, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  VESNIČAN a.s.

  Palackého třída 3048/124, Brno, 612 00

PhDr. Eva Svobodová

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 27. 5. 2020

vznik funkce: 15. 3. 2010

zánik funkce: 27. 5. 2020

Jungmannova 820/22, Brno, 612 00, Česká republika

PhDr. Eva Svobodová

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2010

Jungmannova 820/22, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. František Urbanec

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

Čápkova 29/22, Brno, 602 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Člen dozorčí rady

  VESNIČAN a.s.

  Palackého třída 3048/124, Brno, 612 00

Ing. Pavel Svoboda

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

Konečná 982, Uherské Hradiště, 686 05, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Společnost zastupuje jediný člen představenstva.

od 29. 5. 2020

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávěn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva společně a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 3. 2010 od 15. 3. 2010

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávěn jednat předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně. Za společnost podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně a to tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 29. 5. 2020 od 15. 3. 2010

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Matyáš Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 27. 5. 2020

Vackova 797/17, Brno, 612 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jiří Kasala

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 27. 5. 2020

vznik funkce: 15. 3. 2010

zánik funkce: 27. 5. 2020

Galandauerova 2582/4, Brno, 612 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

JUDr. Pavlína Urbancová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 1. 3. 2020

Čápkova 29/22, Brno, 602 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Matyáš Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2014 - Poslední vztah: 29. 5. 2020

vznik členství: 15. 3. 2010

zánik členství: 27. 5. 2020

Vackova 797/17, Brno, 612 00, Česká republika

Jiří Kasala

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2010

Slovinská 1273/49, Brno, 612 00, Česká republika

Jiří Kasala

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 12. 2013 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2010

Slovinská 1273/49, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Pavlína Urbancová

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2013 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 15. 3. 2010

Rumiště 328/11, Brno, 602 00, Česká republika

JUDr. Pavlína Urbancová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 26. 10. 2013

vznik členství: 15. 3. 2010

Rumiště 328/11, Brno, 602 00, Česká republika

Jiří Kasala

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 13. 12. 2013

vznik členství: 15. 3. 2010

vznik funkce: 15. 3. 2010

Slovinská 1273/49, Brno, 612 00, Česká republika

Matyáš Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2010 - Poslední vztah: 8. 7. 2014

vznik členství: 15. 3. 2010

Jungmannova 820/22, Brno, 612 00, Česká republika

Další vztahy firmy Brunellus Estate a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 3. 2010

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Pěstitelské pálení
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
 • Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží
 • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
 • Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
 • Výroba hnojiv
 • Výroba plastových a pryžových výrobků
 • Výroba a zpracování skla
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
 • Broušení technického a šperkového kamene
 • Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Umělecko-řemeslné zpracování kovů
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií
 • Stavba a výroba plavidel
 • Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení
 • Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku
 • Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků
 • Výroba a opravy čalounických výrobků
 • Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
 • Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Sklenářské práce, rámování a paspartování
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Ubytovací služby
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
 • Fotografické služby
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Poskytování technických služeb
 • Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel
 • Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
 • Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
 • Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 3. 2010

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).