Hlavní navigace

CCA Group a.s.

Firma CCA Group a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5556, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25695312

Sídlo:

Karlovo náměstí 288/17, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 9. 1998

DIČ:

CZ25695312

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62010 Programování
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
77390 Pronájem a leasing ostatních strojů, zařízení a výrobků j. n.
8559 Ostatní vzdělávání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5556, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CCA Group a.s. od 8. 9. 1999

Obchodní firma

COM - SYS, a.s. do 8. 9. 1999 od 18. 9. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 18. 9. 1998

adresa

Karlovo náměstí 288/17
Praha 12000 od 29. 4. 2019

adresa

Karlovo nám. 17 č.p. 288
Praha 2 12000 do 29. 4. 2019 od 18. 1. 2006

adresa

Škrétova 12
Praha 2 do 18. 1. 2006 od 1. 11. 2000

adresa

Jagellonská 19
Praha 3 do 1. 11. 2000 od 8. 9. 1999

adresa

Pod Smetankou 12/24
Praha 9 19000 do 8. 9. 1999 od 5. 11. 1998

adresa

Korunní 46
Praha 2 12000 do 5. 11. 1998 od 18. 9. 1998

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 8. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 23. 8. 2007

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí vč. lektorské činnosti do 13. 8. 2009 od 21. 12. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 13. 8. 2009 od 21. 12. 2004

realitní činnost do 13. 8. 2009 od 21. 12. 2004

poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb do 31. 1. 2003 od 18. 9. 1998

obstaravatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 31. 1. 2003 od 18. 9. 1998

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 31. 1. 2003 od 18. 9. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 8. 2009 od 18. 9. 1998

poradenská činnost v oboru výpočetní techniky do 13. 8. 2009 od 18. 9. 1998

pronájem strojů a zařízení do 13. 8. 2009 od 18. 9. 1998

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 13. 8. 2009 od 18. 9. 1998

poskytování software do 13. 8. 2009 od 18. 9. 1998

Ostatní skutečnosti

V důsledku rozdělení ve formě odštěpení sloučením dle projektu ze dne 22. 3. 2019 došlo k odštěpení části jmění společnosti CCA Group a.s. uvedené v projektu a k přechodu této části jmění na nástupnickou společnost SILOE LUX a.s., identifikační číslo 0619 7256, se sídlem Mánesova 1078/5, Vinohrady, 120 00 Praha. od 29. 4. 2019

Na společnost CCA Group a.s. v důsledku fúze sloučením přešlo jmění zanikající společnosti Behede s.r.o., identifikační číslo 05950881, se sídlem Karlovo náměstí 288/17, Nové Město, 120 00 Praha 2, na základě projektu fúze ze dne 8.11.2018. od 18. 12. 2018

Společnost CCA Group a.s. se rozdělila odštěpením dle projektu rozdělení ze dne 1.2.2017 s tím, že vyčleněná část jejího jmění přešla na nově vzniklou nástupnickou společnost Behede s.r.o., identifikační číslo 05950881 se sídlem Praha, Nové Město, Karlovo náměstí 288/17, PSČ 120 00. od 24. 3. 2017

Dne 5. 12. 2016 rozhodla valná hromada společnosti takto: Základní kapitál společnosti CCA Group a.s. se snižuje o částku 16.800.000,-- Kč (šestnáct milionů osm set tisíc korun českých). Nová výše základního kapitálu po účinnosti snížení bude činit 2.000.000,-- Kč (dva miliony korun českých). Důvodem snížení zák ladního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen mezi akcionáře. Snížení základního kapitálu bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy. Po zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku společnost učiní v eřejný návrh na úplatné vzetí akcií z oběhu stávajícím akcionářům společnosti s tím, že výše úplaty se bude rovnat výši jmenovité hodnoty akcií. Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionářům za vzetí akcií z oběhu. Bez zbytečné ho odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku podá představenstvo osobě, která vede evidenci zaknihovaných cenných papírů, příkaz ke zrušení zaknihovaných akcií, které společnost vzala z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy . do 19. 4. 2017 od 13. 12. 2016

Společnost CCA Group a.s., identifikační číslo 25695312, se sídlem Praha, Karlovo nám. 288/17, PSČ 12000, se rozdělila odštěpením dle projektu rozdělení ze dne 26. 1. 2016 s tím, že vyčleněná část jejího jmění přešla na existující nástupnickou společnost Gihón a.s., identifikační číslo 27960587, se sídlem Krátká 1057/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň. od 3. 3. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 11. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 4. 1. 2016 od 11. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 16. 1. 2020 od 11. 4. 2014

V důsledku rozdělení odštěpením sloučením se část jmění rozdělované společnosti CCA Group a.s., IČ: 25695312, se sídlem Praha 2, Karlovo nám. 17 č.p. 288, PSČ 120 00, popsaná v Projektu rozdělení uloženém ve Sbírce listin na základě rozhodnutí valné hroma dy ze dne 28.6.2010 (N 348/2010, NZ 307/2010) ve smyslu § 243 písm. d) bodu 2. zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, odštěpila a přešla na nástupnickou společnost Gihón a.s., IČ: 27960587, se sídlem Plzeň, Krátká 6, PSČ 30 1 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu B, vložce 1253. od 16. 8. 2010

Ze společnosti CCA Group a.s. se odštěpuje její část, která je tvořena dlouhodobým nehmotným majetkem, t.j. právo k užívání systému "Škola online" a dále dlouhodobým majetkem, tj. třemi automobily, počítačovou technikou ( servery, notebooky a mobilní tele fony), oběžnými aktivy a ostatními aktivy a dále krátkodobými závazky, a zaměstnanci. od 13. 11. 2008

Na společnost CCA Group a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností CCA Intelligence s.r.o. se sídlem Praha 2, Škrétova 12, IČ 25 36 53 47, CCA spol. s.r.o. se sídlem Plzeň, Krátká 8, IČ 40 52 37 21. od 31. 1. 2003

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady společnosti z 26.6.2000: Základní jmění společnosti se zvyšuje z 32.000.000,- Kč o 12.800.000,- Kč na 44.800.000,- Kč (slovy čtyřicetčtyřimiliony osmsettisíc Kč). Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Důvodem návrhu zvýšit základní jmění společnosti je potřeba společnosti získat finanční prostředky pro další rozvoj společnosti. Zvýšení se navrhuje ve výši 12.800.000,- Kč, jak je shora uvedeno. Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění se navrhuje provést upsáním akcií bez veřejné výzvy k upisování a to: Vydáním 12800 kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc Kč), kmenového druhu, znějící na majitele, v zaknihované podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je navržena hodnota 1.015,625,- Kč. Valné hromadě se navrhuje, aby rozhodla, že při koupi akcií bude využito přednostního práva následovně: - všechny akcie upíší současní akcionáři ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat 4 nové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti Praha 3, Jagellonská 19 v každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8,30 do 10,30 h. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, navrhuje se, aby byly všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch.zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit 30% emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u ČSOB Praha, č.ú. 8010-0704731573 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. do 1. 11. 2000 od 11. 7. 2000

Rozhodnutí valné hromady společnosti CCA Group a.s. z 3.8.1999. Základní jmění společnosti CCA Group a.s. se zvyšuje z 1.000.000,- Kč o 31.000.000,- Kč na 32.000.0000,- Kč. Upisování nad takto uvedenou částku se nepřipouští. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním akcií bez veřejné výzvy k jejich upisování a to: vydáním 2480 akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, kmenového druhu, znějící na majitele, v zaknihované podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je jejich jmenovitá hodnota, tj. 10.000,- Kč. vydáním 6200 akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, kmenového druhu, znějící na majitele, v zaknihované podobě. Emisním kursem takto upisovaných akcií je jejich jmednovitá hodnota, tj. 1.000,- Kč. Valná hromada dále rozhodla, že při koupi akcií bude využito přednostního práva následovně: Všechny akcie upíší součásní akcionáři ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku s tím, že na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč má právo akcionář upsat 31 nových akcií o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, na každou dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč má právo akcionář upsat 31 nových akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Místo pro vykonání přednostního práva je v sídle společnosti Praha 3, Jagellonská 19. V každý pracovní den počínaje právní mocí usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku v době od 8.30 do 10.30 h. V případě, že nebudou všechny nové akcie upsány ve lhůtě 30 dní od právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, budou všechny upsány současnými akcionáři dle dohody podle § 205 obch. zák. do 15 dnů. Akcionář je povinen splatit hodnotu akcií na účet společnosti vedený u IPB a.s, Olšanská 1, Praha 3, č.ú. 151254614/5100 a to ve lhůtě jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Upisovatel je povinen splatit 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě 1 roku od upsání na účet společnosti. do 7. 2. 2000 od 8. 9. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 4. 2017

Základní kapitál

vklad 18 800 000 Kč

do 19. 4. 2017 od 16. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 18 788 454 Kč

do 16. 3. 2016 od 3. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 26 030 000 Kč

do 3. 3. 2016 od 16. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 64 940 000 Kč

do 16. 8. 2010 od 31. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 44 800 000 Kč

do 31. 1. 2003 od 1. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 32 000 000 Kč

do 1. 11. 2000 od 7. 2. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 7. 2. 2000 od 8. 9. 1999

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 9. 1999 od 18. 9. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 3 od 19. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 50 od 19. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 36 do 19. 4. 2017 od 16. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 80 do 19. 4. 2017 od 16. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 35 do 16. 8. 2016 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 130 do 16. 8. 2016 od 16. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 360 900 Kč, počet: 51 do 16. 3. 2016 od 3. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 218 Kč, počet: 53 do 16. 3. 2016 od 3. 3. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 51 do 3. 3. 2016 od 6. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 53 do 3. 3. 2016 od 6. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 51 do 6. 10. 2010 od 16. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 53 do 6. 10. 2010 od 16. 8. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 129 do 16. 8. 2010 od 31. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 44 do 16. 8. 2010 od 31. 1. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 800 do 31. 1. 2003 od 1. 11. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 200 do 31. 1. 2003 od 29. 6. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 6 400 do 29. 6. 2000 od 7. 2. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 560 do 29. 6. 2000 od 7. 2. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 80 do 7. 2. 2000 od 18. 9. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 200 do 7. 2. 2000 od 18. 9. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Filip Černý Ph.D.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 13. 1. 2020

vznik funkce: 14. 4. 2020

Slavíčkova 372/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • jednatel

  KAN s.r.o.

  Bělehradská 314/18, Praha Nusle (Praha 4), 140 00

Ing. Ivan Egyed

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

Dvory nad Lužnicí 16, 378 08, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Mareš

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 14. 4. 2020

vznik funkce: 14. 4. 2020

Hošťálkova 1164/91, Praha, 169 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivan Egyed

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 13. 1. 2020

Dvory nad Lužnicí 16, 378 08, Česká republika

JUDr. Filip Černý Ph.D.

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2020 - Poslední vztah: 23. 4. 2020

vznik členství: 13. 1. 2020

Slavíčkova 372/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Ivan Egyed

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2019 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

Dvory nad Lužnicí 16, 378 08, Česká republika

Olga Lacigová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 20. 12. 2011

zánik členství: 30. 9. 2019

Klostermannova 2286/1, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jan Jůza

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 2. 4. 2014

Lábkova 37, Plzeň, 318 00, Česká republika

Lenka Čížková

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 2. 4. 2014

Ostruhová 7, Plzeň, 301 00, Česká republika

Jan Macner

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 2. 2012

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 20. 12. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 20. 12. 2011

Jiráskova 58, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ondřej Laciga

člen

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 18. 8. 2006

zánik členství: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2010

Sudoměřská 1921/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Lenka Čížková

Předseda

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2010

Ostruhová 7, Plzeň, 311 52, Česká republika

Ing. Petr Karnold

Člen

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 25. 8. 2006

vznik členství: 8. 3. 2001

zánik členství: 18. 8. 2006

Břidlicová 11, Plzeň, 326 00, Česká republika

Ing. Jan Jůza

Člen

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

vznik členství: 8. 3. 2001

zánik členství: 28. 6. 2010

zánik funkce: 28. 6. 2010

Lábkova 37, Plzeň, 318 07, Česká republika

ing. Břetislav Hořák

předseda

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

zánik členství: 8. 3. 2001

zánik funkce: 8. 3. 2001

Mazurská 520, Praha 8, 180 00, Česká republika

Lenka Čížková

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

Ostruhová 7, Plzeň, 311 52, Česká republika

ing. Eva Šedivá

člen

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Čestlice 190, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

JUDr. Jiří Bedrna

člen

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

zánik členství: 8. 3. 2001

Pujmanové 1583, Praha 4, 1 400, Česká republika

Rudolf Klíma

člen

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Mnichovická 720, Praha 4, 149 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Dana Sušeňová

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 13. 1. 2020

Libušská 220/234, Praha, 142 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ilona Aubrechtová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 30. 9. 2019

Sokolovská 1111/106, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Michael Suchanek

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 30. 9. 2019

Glärnichstrasse 4, Winterberg, 8 312, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

Dana Sušeňová

člen představenstva

První vztah: 13. 1. 2020 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

Libušská 220/234, Praha, 142 00, Česká republika

Ing. Jiří Laciga CSc.

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

zánik členství: 13. 1. 2020

Rotavská 1336/13, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Dana Sušeňová

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

Libušská 220/234, Praha, 142 00, Česká republika

JUDr. Filip Černý Ph.D.

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2019 - Poslední vztah: 13. 1. 2020

vznik členství: 30. 9. 2019

zánik členství: 13. 1. 2020

vznik funkce: 30. 9. 2019

zánik funkce: 13. 1. 2020

Slavíčkova 372/2, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Laciga

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 22. 6. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2019

Rotavská 1336/13, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2016 - Poslední vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 30. 9. 2019

vznik funkce: 23. 6. 2015

zánik funkce: 30. 9. 2019

Sokolovská 1111/106, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ondřej Laciga

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 30. 9. 2019

vznik členství: 22. 6. 2015

zánik členství: 30. 9. 2019

náměstí Míru 109/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Ilona Aubrechtová

člen představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 19. 2. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

Sokolovská 1111/106, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Jiří Laciga

předseda představenstva

První vztah: 4. 1. 2016 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 22. 6. 2015

Jaroslava Foglara 1330/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2015

Sokolovská 1111/106, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2015

Sokolovská 1111/106, Plzeň, 323 00, Česká republika

Ondřej Laciga

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2015

náměstí Míru 109/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Laciga

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2015 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2015

náměstí Míru 109/18, Praha, 120 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ondřej Laciga

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

U Havlíčkových sadů 1541/5, Praha, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Laciga CSc.

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2013 - Poslední vztah: 4. 1. 2016

vznik členství: 28. 6. 2010

zánik členství: 22. 6. 2015

vznik funkce: 28. 6. 2010

zánik funkce: 22. 6. 2015

Jaroslava Foglara 1330/4, Praha, 155 00, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 29. 10. 2015

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Sokolovská 106, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Laciga CSc.

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 9. 10. 2013

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Hradčany 127, Chlumčany, 334 01, Česká republika

Ondřej Laciga

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2010 - Poslední vztah: 11. 4. 2014

vznik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 28. 6. 2010

Sudoměřská 1921/5, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jan Macner

člen

První vztah: 25. 8. 2006 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 18. 8. 2006

zánik funkce: 28. 6. 2010

Jiráskova 58, Plzeň, 301 00, Česká republika

Ing. Jiří Lípa

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2003 - Poslední vztah: 8. 2. 2006

vznik členství: 31. 10. 2002

zánik členství: 31. 12. 2005

Na Březince 20, Praha 5, Česká republika

Ing. Jiří Laciga

Předseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2010

Klostermannova 1, Plzeň, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 16. 8. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

vznik funkce: 8. 3. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2010

Sokolovská 106, Plzeň, Česká republika

Ing. Jaroslav Procházka

Člen představenstva

První vztah: 25. 4. 2001 - Poslední vztah: 31. 1. 2003

vznik členství: 8. 3. 2001

zánik členství: 31. 10. 2002

Žitná 30, Praha 2, Česká republika

ing. Ladislav Šedivý

předseda

První vztah: 7. 2. 2000 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

zánik členství: 8. 3. 2001

zánik funkce: 8. 3. 2001

Revoluční 17, Praha 1, 1 100, Česká republika

Ing. Jiří Laciga

místopředseda

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

Klostermannova 1, Plzeň, Česká republika

Ing. Ilona Aubrechtová

člen

První vztah: 8. 9. 1999 - Poslední vztah: 25. 4. 2001

Sokolovská 106, Plzeň, Česká republika

Leon Malík

člen

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Rošovická 292, Praha 9 - Koloděje, 190 16, Česká republika

ing. Břetislav Hořák

místopředseda

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 8. 9. 1999

Mazurská 520, Praha 8, 180 00, Česká republika

ing. Ladislav Šedivý

předseda

První vztah: 18. 9. 1998 - Poslední vztah: 7. 2. 2000

ve funkci generálního ředitele do 7. 2. 2000 od 18. 9. 1998

Revoluční 17, Praha 1, 1 100, Česká republika

Společnost zastupuje předseda nebo místopředseda představenstva samostatně.

od 13. 1. 2020

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně nebo společně místopředseda s dalším členem představenstva.

do 13. 1. 2020 od 30. 9. 2019

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat předseda a místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou či místopředsedou představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda a místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou či místopředsedou představenstva.

do 30. 9. 2019 od 8. 9. 1999

Společnost zastupuje a za ní jedná předseda představenstva nebo společně místopředseda a další člen představenstva, případně prokurista na základě udělené prokury. Podpisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti nebo k otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce: - předseda představenstva nebo - místopředseda a další člen představenstva společně Prokurista může podepisovat za společnost, byla-li prokura udělena a je zapsána v obchodním rejstříku.

do 8. 9. 1999 od 18. 9. 1998

Další vztahy firmy CCA Group a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 18. 9. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 12. 3. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 9. 1998

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).