Hlavní navigace

CHERRES a.s.

Firma CHERRES a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9821, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 233 200 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27223027

Sídlo:

Jakubská 649/8, Praha Staré Město, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

23. 2. 2005

DIČ:

CZ27223027

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

47250 Maloobchod s nápoji
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
8559 Ostatní vzdělávání j. n.
900 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9821, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CHERRES a.s. od 3. 4. 2015

Obchodní firma

CHERRES a.s. do 3. 4. 2015 od 11. 3. 2015

Obchodní firma

CHERRES a.s. do 11. 3. 2015 od 23. 2. 2005

Právní forma

Akciová společnost od 23. 2. 2005

adresa

Jakubská 649/8
Praha 1 11000 od 29. 2. 2012

adresa

Na Výsluní 201/13
Praha 10 10000 do 29. 2. 2012 od 23. 2. 2005

Předmět podnikání

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 11. 3. 2015

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 21. 9. 2011

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 9. 2011

hostinská činnost od 29. 5. 2007

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem do 21. 9. 2011 od 23. 2. 2005

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti CHERRES a.s. dne 26.11.2014 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti CHERRES a.s. následovně: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti takto: 1.Zvyšuje se základní kapitál Společnosti ve výši 62,000.000,- Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) o částku ve výši 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na částku ve výši 233,200.000,- Kč (slovy: dvě stě třicet tři miliony dvě stě tisíc korun českých), a to upsáním nových akcií. Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku se nepřipouští. 2.Na zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých) bude upsáno osm set padesát šest (856) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), s nimiž nebudou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti. 3.Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky a budou upsány bez využití přednostního práva a budou nabídnuty určeným zájemcům takto: -obchodní společnosti Austenit, a.s., IČ: 28969421, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 - jedno sto deset (110) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a e misním kursu 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -společnosti Best Hotel Properties a.s., IČ: 35740701, se sídlem Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská republika - dvě stě třináct (213) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a emisním kursu 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). -společnosti ZELIG HOLDINGS LIMITED, registrační číslo: HE 168413, se sídlem Kyriakou Matsi 22, 4. Floor, flat/office 402, Pallouriotissa, P.C. 1035, Nikósie, Kyperská republika - pět set třicet tři (533) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o j menovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a emisním kursu 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých). 4.Lhůta pro upsání akcií, tj. lhůta, v níž musí zájemci uzavřít se Společností smlouvu o úpisu akcií, činí patnáct (15) dní ode dne přijetí tohoto rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti. Emisní kurs každé akcie činí 200.000,- K č (slovy: dvě stě tisíc korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 171,200.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jeden milion dvě stě tisíc korun českých). 5.Upisovatelé splatí emisní kurs akcií na účet Společnosti č. 0002085554/5800 (IBAN: CZ9158000000000002085554, SWIFT: JTBP CZ PP), vedený u společnosti J&T BANKA, a.s., a to ve lhůtě, která činí sedm (7) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. 6.Připouští se možnost započtení pohledávek upisovatelů vůči Společnosti proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu takto: 6.1.Připouští se započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu, a to konkrétně započtení pohledávky v celkové výši 22,160.162,96 Kč (slovy: dvacet dva miliony jedno sto šedesát tisíc jedno sto še desát dvě koruny české a devadesát šest haléřů), vůči Společnosti, jejímž vlastníkem je obchodní společnost Austenit, a.s., IČ: 28969421, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, a která vznikla na základě Smlouvy o postoupení pohledáve k ze dne 31.12.2009, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 496.951,84 Kč (slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc devět set padesát jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléře), vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.12.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 4711 6757, jako věřitelem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako dlužníkem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o půjčce přešla na Sp olečnost), sestávající z: -nesplacené jistiny zápůjčky ve výši 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých), poskytnuté Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o půjčce uzavřené dne 08.12.2008, -nesplacených úroků z částky 400.000,- Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých) ve výši 96.951,84 Kč (slovy: devadesát šest tisíc devět set padesát jedna koruna česká a osmdesát čtyři haléře), -pohledávka v celkové výši 21,663.211,12 Kč (slovy: dvacet jeden milion šest set šedesát šest tisíc dvě stě jedenáct korun českých a dvanáct haléřů), vzniklá na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.02.2009 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ : 47116757, jako věřitelem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako dlužníkem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o půjčce přešla na Společnost), sestávající z: -nesplacené jistiny úvěru ve výši 16,518.915,- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých), poskytnutého Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o úvěru uzavřené dne 01.02.2009, který byl čerpán 11.02.2009 v e výši 1,700.000,- Kč (slovy: jeden milion sedm set tisíc korun českých), dne 23.03.2009 ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), dne 15.04.2009 ve výši 1,400.000,- Kč (slovy: jeden milion čtyři sta tisíc korun českých), dne 27.04.2009 v e výši 800.000,- Kč (slovy: osm set tisíc korun českých), dne 14.05.2009 ve výši 1,600.000,- Kč (slovy: jeden milion šest set tisíc korun českých), dne 12.06.2009, dne 24.07.2009, dne 14.10.2009 a dne 13.11.2009 pokaždé ve výši 1,000.000,- Kč (slovy: jede n milion korun českých), dne 10.07.2009 ve výši 1,500.000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých), dne 13.08.2009 ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva milion y korun českých), dne 14.09.2009 ve výši 2,500.000,- Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých) a dne 10.06.2011 ve výši 518.915,- Kč (slovy: pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých), -nesplacených úroků z částky 16,518.915,- Kč (slovy: šestnáct milionů pět set osmnáct tisíc devět set patnáct korun českých) ve výši 5,144.296,12 Kč (slovy: pět milionu jedno sto čtyřicet čtyři tisíce dvě stě devadesát šest korun českých a dvanáct ha léřů), s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 22,000.000,- Kč (slovy: dvacet dva miliony korun českých). Existence shora uvedené pohledávky upisovatele vůči Společnosti, vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2009, byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastou pené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohl edávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 6.2.Připouští se započtení pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, a to konkrétně započtení pohledávky v celkové výši 1,552.155,12 EUR (slovy: jeden milion pět set padesát dva tisíce jedno sto pades át pět euro a dvanáct centů), tj. při kurzu 27,50 Kč/1,- EUR platnému ke dni 30.09.2014 celkem ve výši 42,684.265,80 Kč (slovy: čtyřicet dva miliony šest set osmdesát čtyři tisíce dvě stě šedesát pět korun českých a osmdesát haléřů), jejímž vlastníkem je společnost Best Hotel Properties a.s., IČ: 35740701, se sídlem Hodžovo námestie 2, Bratislava 811 06, Slovenská republika, vůči Společnosti vzniklá na základě Smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 24.10.2013, sestávající z: -nesplacené jistiny zápůjčky ve výši 1,339.889,44 EUR (slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc osm set osmdesát devět euro a čtyřicet čtyři centů), poskytnuté Společnosti na základě výše uvedené smlouvy o půjčce uzavřené dne 07.06.2011, která byla Společnosti poskytnuta dne 08.06.2011 ve výši 584.221,56 EUR (slovy: pět set osmdesát čtyři tisíce dvě stě dvacet jedno euro a padesát šest centů), dne 26.10.2011, dne 15.11.2011, dne 18.01.2012, dne 17.02.2012 a dne 16.03.2012 pokaždé ve výši 17.000 ,- EUR (slovy sedmnáct tisíc euro), dne 15.12.2011 ve výši 16.500,- EUR (slovy: šestnáct tisíc pět set euro), dne 24.04.2012 ve výši 6.000,- EUR (šest tisíc euro) a dne 29.10.2013 ve výši 648.167,88 EUR (slovy: šest set čtyřicet osm tisíc jedno sto šedesá t sedm euro a osmdesát osm centů), -nesplacených úroků z částky 1,339.889,44 EUR (slovy: jeden milion tři sta třicet devět tisíc osm set osmdesát devět euro a čtyřicet čtyři centů) ve výši 212.265,68 EUR (slovy: dvě stě dvanáct tisíc dvě stě šedesát pět euro a šedesát osm centů), s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 42,600.000,- Kč (slovy: čtyřicet dva miliony šest set tisíc korun českých). Existence shora uvedené pohledávky upisovatele vůči Společnosti byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastoupené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvědčení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohledávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 6.3.Připouští se započtení pohledávek upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kurzu, a to konkrétně započtení níže uvedených pohledávek v celkové výši 106,611.241,97 Kč (slovy: jedno sto šest milionů šest set jedenác t tisíc dvě stě čtyřicet jedna koruna česká a devadesát sedm haléřů), jejichž vlastníkem je společnost ZELIG HOLDINGS LIMITED, registrační číslo: HE 168413, se sídlem Kyriakou Matsi 22, 4. Floor, flat/office 402, Pallouriotissa, P.C. 1035, Nikósie, Kypers ká republika, vůči Společnosti: -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 03.06.2014, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 17,765.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů sedm set šedesát pět tisíc korun českých) z titulu neuhrazeného nájemného a záloh na služby za období leden až září 2010 vzniklá na základě Smlouvy o podnájmu části nemovitosti uzavř ené dne 16.06.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako nájemcem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako podnájemcem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze slouče ním se Společností a práva a povinnosti ze Smlouvy o podnájmu části nemovitosti přešla na Společnost), -pohledávka v celkové výši 1,962.826,37 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát dva tisíce osm set dvacet šest korun českých a třicet sedm haléřů) z titulu neuhrazené úplaty za odborné poradenství pro restauraci Siddharta Café za období únor až pro sinec 2009 a leden až září 2010 vzniklá na základě Mandátní smlouvy uzavřené dne 01.10.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako mandatářem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako mandantem (obchodní s polečnost Jakub Management s.r.o. následně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti z Mandátní smlouvy přešla na Společnost), -pohledávka v celkové výši 1,920.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set dvacet tisíc korun českých) z titulu neuhrazené úplaty za odborné poradenství pro hotel Buddha-Bar Hotel Prague Café za období červen až prosinec 2009 a leden až září 2010 vznik lá na základě Mandátní smlouvy uzavřené dne 01.10.2008 mezi obchodní společností CPI Hotels, a.s., IČ: 47116757, jako mandatářem, a obchodní společností Jakub Management s.r.o., IČ: 28409949, jako mandantem (obchodní společnost Jakub Management s.r.o. nás ledně zanikla v důsledku fúze sloučením se Společností a práva a povinnosti z Mandátní smlouvy přešla na Společnost), -pohledávka vzniklá na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2011, jíž byla na upisovatele postoupena následující pohledávka za Společností: -pohledávka v celkové výši 17,690.607,60 Kč (slovy: sedmnáct milionů šest set devadesát tisíc šest set sedm korun českých a šedesát haléřů) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až prosinec 2011 vzniklá na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 01.07.2014, jíž společnost CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, jako postupitel, na upisovatele, jako postupníka, postoupila následující pohledávky za Společností: -pohledávku v celkové výši 17,838.023,- Kč (slovy: sedmnáct milionů osm set třicet osm tisíc dvacet tři koruny české) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až prosinec 2013 vzniklou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 03.03.2014 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. H E 189504, -pohledávku ve výši 4,422.651,- Kč (slovy: čtyři milion čtyři sta dvacet dva tisíce šest set padesát jedna koruna česká) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až březen 2012, a pohledávku ve výši 1,867.310,- Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát sedm tisíc tři sta deset korun českých) z titulu neuhrazeného vyúčtování za energie za rok 2010, vzniklé na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem , a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 28.03.2012 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMITED, reg. č. HE 189504, -pohledávku v celkové výši 13,267.953,- Kč (slovy: třináct milionů dvě stě šedesát sedm tisíc devět set padesát tři koruny české) z titulu neuhrazeného nájemného za období duben až prosinec 2012, vzniklou na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, kterou následně pronajímatel Smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 25.03.2014 postoupil společnosti CATRES DEVELOPMENT LIMIT ED, reg. č. HE 189504, -pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2010, jíž byly na upisovatele postoupeny následující pohledávky za Společností: -pohledávka v celkové výši 27,743.776,- Kč (slovy: dvacet sedm milionů sedm set čtyřicet tři tisíce sedm set sedmdesát šest korun českých) z titulu neuhrazeného nájemného za období leden až březen 2010 a červen až srpen 2010 a navýšení nájemného o in flaci za období leden až únor 2010, vzniklé na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.01.2009 mezi obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, jako pronajímatelem, a Společností, jako nájemcem, -pohledávka v celkové výši 2,133.095,- Kč (slovy: dva miliony jedno sto třicet tři tisíce devadesát pět korun českých) z titulu neuhrazených úplat za plnění (např. internetové služby, telefonní služby, nákup materiálu) poskytnutá Společnosti obchodní společností MUXUM, a.s., IČ: 26452154, s tím, že pohledávky upisovatele vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu se započtou ve výši, ve které se vzájemně kryjí, tj. ve výši 106,600.000,- Kč (slovy: jedno sto šest milionů šest set tisíc korun českých). Existence shora uvedených pohledávek upisovatele vůči Společnosti, vzniklých na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 03.06.2014, Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.12.2011, Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 01.07.2014 a Smlouvy o pos toupení pohledávek ze dne 31.12.2010 byla ověřena nezávislým auditorem obchodní společností FSG Finaudit, s.r.o., osvědčení Komory auditorů ČR č. 154, zastoupené auditorem odpovědným za vypracování zprávy jménem společnosti Ing. Jakubem Šteinfeldem, osvěd čení Komory auditorů ČR č. 2014, ve Zprávě nezávislého auditora určené akcionářům a statutárnímu orgánu účetní jednotky CHERRES a.s. o ověření existence pohledávky ke dni 30.9.2014 vyhotovené dne 18.11.2014. 7.Na úhradu emisního kursu nových akcií upisovaných určenými zájemci mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 6. tohoto usnesení. Návrh dohody o započtení pohledávky za Společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisn í kurs je povinen vypracovat statutární orgán obchodní společnosti CHERRES a.s. a doručit jej upisovateli nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne, kdy byla mezi nimi uzavřena smlouva o upsání akcií. Dohodu o započtení pohledávky za společností vůči povinnosti upisovatele splatit emisní kurs musí upisovatel se společností uzavřít ve lhůtě, která činí sedm (7) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. do 3. 4. 2015 od 20. 1. 2015

Na základě projektu fúze schváleného dne 3.listopadu 2009 došlo k fúzi sloučením obchodních společností CHERRES a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: 100 00, identifikační číslo 272 23 027 a Jakub management s.r.o., Praha 1, Staré Město, Jakub ská 649/8, PSČ: 110 00, identifikační číslo 284 09 949 ( dále jen " Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Jakub management s.r.o., Praha 1, Staré Město, Jakubská 649/8, PSČ: 110 00, identifikační číslo 284 09 949 a obchodní jmění této zanikajíc í obchodní společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CHERRES a.s., se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ: 100 00, identifikační číslo 272 23 027. od 1. 1. 2010

Valná hromada společnosti CHERRES a.s. přijala dne 3.8.2009 následující rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku ve výši 60,000.000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých) z částky ve výši 2,000.000,-Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 62,000.000,-Kč (slovy: šedesát dva miliony korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 300 (slovy: tří set) kusů kmenových akcií na majitele, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány s vyloučením přednostního práva akcionářů na upisování akcií. d) Všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem v souladu s § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve Smlouvě o upsání akcií, která nahradí listinu upisovatelů. Předem určeným zájemcem je společnost: J&T Private Equity B.V., se sídlem Weteringschans 26, 1017 SG Amsterdam, Nizozemsko, reg. č. 34157775 (dále jen jako "Zájemce"). e) Smlouva o upsání akcií bude podepsána v sídle společnosti CHERRES a.s., IČ: 272 23 027, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, a to ve lhůtě dvou týdnů. Představenstvo společnosti oznámí Zájemci počátek této lhůty písemným oznámením (doporu čenou poštou nebo osobním převzetím), který nesmí předcházet dni, kdy bude podán návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady do obchodního rejstříku. Návrh smlouvy o upsání akcií bude Zájemci doručen jako příloha písemného oznámení o počátku lhůty k uzav ření Smlouvy o upsání akcií. Smlouva o upsání akcií bude uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě na majitele o jmenovité hodnotě akcie 200.000,-Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) f) Valná hromada souhlasí se započtením části peněžité pohledávky Zájemce vůči společnosti, a to ve výši 60,000.000,-Kč (slovy: šedesát milionů korun českých), z titulu Úvěrové smlouvy ze dne 15. srpna 2006 ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 11. ledna 20 07, č. 2 ze dne 13. srpna 2007, č. 3 ze dne 11. srpna 2008 a č. 4 ze dne 30. prosince 2008, uzavřené mezi Zájemcem jakožto věřitelem a společností jakožto dlužníkem, proti pohledávce společnosti na splacení emisního kurzu akcií. Emisní Kurz bude splacen v ýhradně započtením. g) Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle společnosti CHERRES a.s., IČ: 272 23 027, se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00, bez zbytečného odkladu poté, co bude Zájemci představenstvem společnosti zaslán (doporučenou poštou nebo osobním převz etím) její písemný návrh. Představenstvo společnosti zašle Zájemci písemný návrh Dohody o započtení bez zbytečného odkladu poté, co bude uzavřena Smlouva o upsání akcií a usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. do 23. 9. 2009 od 14. 8. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 233 200 000 Kč

od 11. 3. 2015

Základní kapitál

vklad 62 000 000 Kč

do 11. 3. 2015 od 23. 9. 2009

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 9. 2009 od 23. 2. 2005
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 1 166 od 11. 3. 2015
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 310 do 11. 3. 2015 od 23. 9. 2009
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 200 000 Kč, počet: 10 do 23. 9. 2009 od 23. 2. 2005

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Radka Maťašovská Řeháková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 28. 7. 2019

vznik funkce: 28. 7. 2019

Petržílkova 2835/1, Praha, 158 00, Česká republika

Patrik Zdrubecký

předseda představenstva

První vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 1. 6. 2016

Osadní 1465/7, Praha, 170 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Veronika Fajčíková

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 12. 6. 2020

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 27. 7. 2019

vznik funkce: 26. 11. 2014

zánik funkce: 27. 7. 2019

Vrbická 2072/11, Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

Dagmar Doležalová

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2015 - Poslední vztah: 26. 11. 2016

vznik členství: 26. 11. 2014

zánik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 26. 11. 2014

zánik funkce: 1. 6. 2016

Brunclíkova 1722/19, Praha, 162 00, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 23. 8. 2011

zánik členství: 26. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2014

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Veronika Fajčíková

místopředseda

První vztah: 22. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 13. 2. 2013

zánik členství: 26. 11. 2014

vznik funkce: 13. 2. 2013

zánik funkce: 26. 11. 2014

Vrbická, Liptovský Mikuláš, 031 01, Slovenská republika

Ing. Josef Březina CSc.

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 26. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2014

Brunclíkova 1722/19, Praha 6, 162 00, Česká republika

Dagmar Doležalová

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 1. 10. 2010

zánik členství: 26. 11. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2010

zánik funkce: 26. 11. 2014

Brunclíkova 1722/19, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 23. 8. 2011

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kratina

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 22. 3. 2013

vznik členství: 23. 8. 2011

zánik členství: 13. 2. 2013

vznik funkce: 23. 8. 2011

zánik funkce: 13. 2. 2013

Radimovická 1416/8, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Vladimír Dvořák

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 14. 9. 2007

zánik členství: 23. 8. 2011

Svojetická 225, Louňovice, Česká republika

Dagmar Doležalová

předseda představenstva

První vztah: 29. 5. 2007 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 2. 9. 2010

vznik funkce: 2. 6. 2005

zánik funkce: 2. 9. 2010

Řipská 3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Josef Březina CSc.

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 21. 9. 2011

zánik členství: 2. 9. 2010

Brunclíkova 19, Praha 6, 162 00, Česká republika

Filip Sirový

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 10. 2007

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 14. 9. 2007

Maiselova 62/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Dagmar Bendičková

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 29. 5. 2007

vznik členství: 2. 6. 2005

vznik funkce: 2. 6. 2005

Řipská 3, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Zuzana Herichová

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 2. 6. 2005

Koněvova 188, Praha 3, 130 00, Česká republika

Společnost zastupují společně předseda představenstva a další člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva a další člen představenstva.

od 20. 1. 2015

Jménem společnosti jednají společně předseda představenstva a místopředseda představenstva.

do 20. 1. 2015 od 21. 9. 2011

Za představenstvo jedná a podepisuje předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

do 21. 9. 2011 od 27. 9. 2005

Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že jediný člen představenstva připojí svůj podpis k nadepsané nebo vytištěné obchodní firmě s polečnosti.

do 27. 9. 2005 od 23. 2. 2005

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 26. 11. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2014

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Michal Zuber MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 26. 11. 2014

vznik funkce: 26. 11. 2014

Smetanova 1650/2, Trenčín, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 23. 8. 2011

zánik členství: 26. 11. 2014

zánik funkce: 26. 11. 2014

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 9. 2011 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 23. 8. 2011

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Josef Rambousek

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

zánik funkce: 7. 1. 2014

Cihlářská 781/10, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Jana Polednová

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 20. 1. 2015

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 7. 1. 2014

vznik funkce: 7. 1. 2009

zánik funkce: 7. 1. 2014

Josefy Faimonové 5, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jiří Klenk

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 2. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2010

vznik členství: 7. 1. 2009

zánik členství: 3. 11. 2009

Českobrodská 575, Praha 9, 190 11, Česká republika

Ing. Jolana Makešová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 2. 2009

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 7. 1. 2009

Brunclíkova 23, Praha 6, 162 00, Česká republika

Václav Fara

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 2. 2009

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 7. 1. 2009

Bezručova 395, Havlíčkův Brod, 580 01, Česká republika

Ing. David Klouda

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2005 - Poslední vztah: 17. 2. 2009

vznik členství: 2. 6. 2005

zánik členství: 7. 1. 2009

vznik funkce: 2. 6. 2005

zánik funkce: 7. 1. 2009

Podlešínská 2213/6, Praha 6, 169 00, Česká republika

Petra Matoušková

předseda

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 23. 2. 2005

vznik funkce: 23. 2. 2005

zánik funkce: 2. 6. 2005

Jiráskova 393, Čerčany, 257 22, Česká republika

Petr Malivánek

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 2. 6. 2005

U Stadionu 730, Chrudim, 537 03, Česká republika

Peter Herich

člen

První vztah: 23. 2. 2005 - Poslední vztah: 27. 9. 2005

vznik členství: 23. 2. 2005

zánik členství: 2. 6. 2005

Hradby 5, Brezno, 977 01, Slovenská republika

Další vztahy firmy CHERRES a.s.

Akcionáři

NORDIC VICTORY s.r.o., IČ: 27135403

Na Výsluní, Česká republika, Praha 10, 100 00

do 27. 9. 2005 od 23. 2. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 5. 2007

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 4. 2014
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 14. 10. 2009
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 16. 5. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).