Hlavní navigace

CPI Hotels, a.s.

Firma CPI Hotels, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1914, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 432 700 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47116757

Sídlo:

Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

10. 3. 1993

DIČ:

CZ47116757

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

46900 Nespecializovaný velkoobchod
4725 Maloobchod s nápoji
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
4941 Silniční nákladní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
55101 Hotely
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
86 Zdravotní péče
96040 Činnosti pro osobní a fyzickou pohodu

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1914, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI Hotels, a.s. od 1. 3. 2007

Obchodní firma

CPI Hotels, a.s. od 8. 10. 2014

Obchodní firma

Stratego Hotel akciová společnost do 8. 10. 2014 od 10. 3. 1993

Obchodní firma

FORTUNA HOTELS, a.s. do 1. 3. 2007 od 14. 12. 1998

Obchodní firma

HOTEL FORTUNA a.s. do 14. 12. 1998 od 23. 2. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 10. 3. 1993

adresa

Bečvářova 2081/14
Praha 10 10000 od 3. 11. 2001

adresa

Bečvářova 2081/14
Praha 10 100 do 3. 11. 2001 od 23. 2. 1994

adresa

Jindřišská 27
Praha 1 11000 do 23. 2. 1994 od 10. 3. 1993

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče od 9. 10. 2018

provozování solárií od 9. 10. 2018

Provozování solárií do 9. 10. 2018 od 6. 4. 2017

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 2. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 6. 2. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 6. 2. 2014

masérské, rekondiční a regenerační služby od 6. 2. 2014

směnárenská činnost do 30. 9. 2014 od 6. 2. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně ři diče do 9. 10. 2018 od 6. 2. 2014

provoz nestátního zdravotnického zařízení v rozsahu rehabilitační a fyzikální medicíny - lůžková a ambulantní péče (lázeňská péče) do 6. 2. 2014 od 22. 2. 2007

pronájem a půjčování věcí movitých do 6. 2. 2014 od 27. 6. 2006

poskytování telekomunikačních služeb do 27. 6. 2006 od 20. 10. 2003

Silniční motorová doprava nákladní do 6. 2. 2014 od 3. 11. 2001

činnost ekonomických a organizačních poradců do 6. 2. 2014 od 13. 10. 2000

hostinská činnost od 14. 12. 1998

silniční motorová doprava do 6. 2. 2014 od 14. 12. 1998

ubytování do 6. 2. 2014 od 14. 12. 1998

pronájem parkoviště do 6. 2. 2014 od 2. 5. 1996

provozování cestovní kanceláře do 20. 7. 1998 od 15. 2. 1995

veřejná osobní hromadná nepravidelná vnitrostátní silniční motorová doprava na území České republiky s vyjímkou okresů Liberec a Náchod do 14. 12. 1998 od 15. 2. 1995

směnárna do 6. 2. 2014 od 15. 2. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 6. 2. 2014 od 15. 2. 1995

pronájem nemovitostí do 6. 2. 2014 od 10. 3. 1993

Předmět činnosti

masérské, rekondiční a regenerační služby do 6. 2. 2014 od 21. 7. 2003

Ostatní skutečnosti

Akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 24. února 2016 schválil snížení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 516 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodníc h korporacích) v platném znění, takto: 1) Důvod snížení základního kapitálu Důvodem pro snížení základního kapitálu je optimalizace základního kapitálu ve vztahu k majetku a obchodním aktivitám společnosti a záměr vyplacení celé částky odpovídající snížení základního kapitálu jedinému akcionáři. 2) Způsob a rozsah snížení základního kapitálu Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých), tj. z částky 486.540 .000,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát šest milionů pět set čtyřicet tisíc korun českých) na částku 2.432.700,-- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta třicet dva tisíce sedm set korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé ze 400.000 (slovy: čtyři sta tisíc) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 530,-- Kč (pět set třicet korun českých) snížena o částku 527,35 Kč (slovy: pět set dvacet sedm korun českých třicet pět haléřů), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 2,65 Kč (slovy: dvě koruny české šedesát pět haléřů) a jmenovitá hodnota každé z 5.180 (slovy: pět tisíc sto osmdesát) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 53.000,-- Kč (padesát tři tisíce korun če ských) bude snížena o částku 52.735,-- Kč (slovy: padesát dva tisíce sedm set třicet pět korun českých), na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 265,-- Kč (slovy: dvě stě šedesát pět korun českých). 3) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu tj. 484.107.300,-- Kč (slovy: čtyři sta osmdesát čtyři miliony sto sedm tisíc tři sta korun českých) bude vyplacena jedinému akcionáři bezhotovostně, a to na bankovní účet jediného akcionáře v edený v seznamu akcionářů společnosti. 4) Termín pro předložení akcií Lhůta pro předložení akcií za účelem jejich výměny činí čtyřicet dnů, ode dne pravomocného zápisu o snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K výměně akcií bude jediný akcionář s uvedením lhůty vyzván písemně po nabytí právní moci usnesení Měs tského soudu v Praze o snížení základního kapitálu. Pokud jediný akcionář ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. do 12. 7. 2016 od 25. 2. 2016

Na základě projektu rozdělení schváleného dne 29.6.2010 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo u společnosti CPI Hotels, a.s., se sídlem Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00, IČ 471 16 757 k odštěpení části jejího obchodního jmění, které přešlo na nově v zniklou nástupnickou společnost CPI Hotels Properties, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00. Odštěpovaná část obchodního jmění, je specifikována v Projektu rozdělení. od 23. 7. 2010

- zvýšení základního kapitálu o 400,000.000,- Kč, upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem, nepřipouští se upisování nad tuto částku, - počet akcií: 4.000 ks, - jmenovitá hodnota 1 ks akcie: 100.000,- Kč, - druh akcií: kmenové, - forma akcií: na majitele, - podobra akcií: listinná, - emisní kurz 1 ks akcie: 100.000,- Kč, - přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnikání, a ve kterých provozouje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci - vlastníkovi nemovitostí družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468. Akcie budou upsány ve sml ouvě o upsání akcií. - předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: - parcela č. 852 o výměře 800m2 - zastavěná plocha a nádvoří a - budova č.p. 768, část obce Staré Město, na parcele č. 852 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468 a jsou zapsané na listu vlastnict ví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Nemovitosti byly oceněny znalcem Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil částkou ve výši 400,000.000,- Kč - znalecký posudek č. 15/2891-2005 ze dne 22.3.2005. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 4.000 ks nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. - úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 00032468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hod in. Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy oupsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do 21 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 ks akcií tj. pohledávka ve výši 400,000.000,- Kč bude splacena vkladem vlastnického práva k nemovitostem - předmětu nepeněžitého vkladu do katastru nemovitostí; do 21 dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřou společnost FORTUNA HOTELS, a.s. a družstvo V č e l a - spotřební družstvo Praha smlouvu o převodu nemovitostí, a to v sídle společnosti FORTU NA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. do 22. 2. 2007 od 1. 3. 2006

Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlepšení bilance společnosti. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Základní kapitál společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem o 400,000,000,-Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 1,318,000.000,-Kč. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Upisování akcií nad částku 400,000.000,-Kč se nepřipouští. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Bude upsáno 4.000 kusů nových kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. Emisní ážio se bude rovnat nule. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Přednostní právo akcionářů k úpisu 4.000 ks kusů akcií, které mají být upsány nepeněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je získání atraktivních nemovitostí, jejichž umístění je zárukou výhodného podnik ání a ve kterých provozuje společnost na základě dlouhodobého nájmu hotelovou činnost. Všech 4.000 kusů akcií bude nabídnuto určitému zájemci-vlastnikovi nemovitosti družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 4 68. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti: - parcela č. 852 o výměře 800 m2-zastavěná plocha a nádvoří a - budova č.p. 768, část obce Staré Město na parcele č. 852 v katastrálním území Staré Město, obec Praha, které jsou ve vlastnictví družstva V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468 a jsou zapsané na listu vlastnic tví č. 114 vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Nemovitosti byly oceněny znalcem jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze, č.j. Nc 4139/2005-7, Ing. Františkem Cigánkem, Praha 6, Dubová 585, PSČ 164 00, znalecký posudek č. 15/2891-2005 ze dne 22.3.2005, který předmět nepeněžitého vkladu ocenil část kou ve výši 400,000.000,-Kč. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Za tento peněžitý vklad bude vydáno 4.000 kusů nových kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Úpis bude probíhat dvacet jedna dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha, se sídlem Praha 1, Hradební 9, IČ 000 32 468, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9. 00 do 12.00 hodin. Společnost FORTUNA HOTELS, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií družstvu V č e l a - spotřební družstvo Praha do dvaceti jedna dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Pohledávka společnosti na splacení emisního kurzu 4.000 kusů akcií, tj. pohledávka ve výši 400,000.000,-Kč bude splácena nepeněžitým vkladem (předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 ObchZ, v platném znění a nemovitostí)do dvaceti jedna dnů ode dn e uzavření smlouvy o uspásní akcií, a to v sídle společnosti FORTUNA HOTELS, a.s. v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. do 23. 8. 2005 od 27. 5. 2005

Mimořádná valná hromada společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním akcií. Důvodem zvýšení kapitálu je zlepšení bilance a kredibility společnosti. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Základní kapitál bude zvýšen peněžitým vkladem o 320,000.000,-Kč. Emisní kurz jedné akkcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, t.j. 100.000,-Kč. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Úpis nových akcií nad částku 320,000.000,-Kč se nepřipouští. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Navrhovaný druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Bude upsáno 3.200 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. Emisní kurz jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,-Kč. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Úpis nových akcií: 3.200 ks nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě bude upsáno peněžitým vkladem. Přednostní právo akcionářů k úpisu 3.200 ks akcií, keré mají být upsány peněžitým vkladem, se vylučuje. Důvodem vyloučení přednostního práva akcionářů k upsání akcií je zlepšení bilance a kredibiliy společnosti. Všech 3.200 ks akcií bude nabídnuto určitému zájemci, věřiteli společnosti, a to společnosti MULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem v Praze 1, Hradební 9, IČ 61057959. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Pohledávka společnosti na splacení celkového emisního kurzu 3.200 ks akcií, tj. pohledávka ve výši 320,000.000,-Kč bude splacena započtením proti peněžité pohledávce společnosti MULTICREDIT GROUP a.s., se sídlem V Praze 1, Hradební 9, IČ 61057959, vzniklé ze smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 11.9.2002, která ke dni konání mimořádné valné hromady činí 323,120.000,-Kč. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií určitému zájemci, a to v sídle společnosti, na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Společnost je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií určitému zájemci do 21 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejsřtíku. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Splacení emisního kurzu: Upisovatel akcií (určitý zájemce) peněžitým vkladem je povinen uzavřít smlouvu o započtení do 21 dnů ode dne upsání akcií, a to v sídle společnosti na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

K upisovaným akciím budou vydány tři poukázky na akcie v listinné podobě, a to na 1.200 ks akcií, na 1.000 ks akcií a na 1.000 ks akcií. Poukázky na akcie budou do deseti dnů od uzavření smlouvy o započtení připraveny k vydání v sídle společnosti na adrese Praha 10, Bečvářova 2081/14, PSČ 100 00 v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Po pravomocném zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku budou poukázky na akcie vyměněny v sídle společnosti za listinné akcie. Výměně bude předcházet dohoda, která bude obsahovat datum (nejpozději do deseti dnů od dohody) a hodinu výměny a požadavek majitele poukázky na akcie, zda chce za poukázku na akcie hromadnou listinnou akcii nebo jednotlivé akcie. do 20. 1. 2003 od 11. 12. 2002

Valná hromada dne 15.11.2001 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

a) Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 598.000.000,-- Kč (tj. slovy pětsetdevadesátosmmilionů korun českých) o částku ve výši 320.000.000,--Kč (tj. slovy třistadvacetmilionů korun českých) tj. z částky 598.000.000,--Kč (tj. slovypětsetdevadesátosmmilionů korun českých) na částku 918.000.000,--Kč (tj. slovy devětsetosmnáctmilionů korun českých) upsáním nových akcií peněžitým vkladem, a to upsáním 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) akcií kmenových znějících na majitele v listninné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých). do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

b) Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

c) Navrhuje se úplné vyloučení přednostního práva akcionářů k upisování akcií podle § 204a odst. 5 obchodního zákoníku v důležitém zájmu společnosti z důvodu rozšíření dosavadních akcionářů společnosti. do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

d) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akcií kmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie ve výši 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) bude nabídnuto určitému zájemci - společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 9/768, identifikační číslo 42716161, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 1115. do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

e) Všech 3.200 (tj. slovy třitisícedvěstě) nových akcií kmenových znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) s emisním kursem každé akcie 100.000,--Kč (tj. slovy stotisíc korun českých) bude upsáno smlouvou o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, určitý zájemce - společnost Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Hradební 9/768, identifikační číslo 42716161, zapsané v obchodním rekstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 1115, do 51 (tj. slovy padesátéhoprvného) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, a to v sídle společnosti, na základě návrhu společnosti s tím, že tento návrh musí být doručen nejpozději do 30 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, přičemž o datu tohoto zápisu vyrozumí společnost určitého zájemce neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví. do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

f) Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs akcií do 90 dnů (tj. slovy devadesáti dnů) od upsání akcií, a to na zvláštní účet otevřený na jméno společnosti, a to účet vedený u J & T Banka, a.s., číslo účtu 0002067495/5800. do 11. 12. 2002 od 8. 1. 2002

Valná hromada konaná dne 3.9.1997 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti HOTEL FORTUNA a.s. tak, že toto se zvyšuje o částku 98 000 000,-- Kč na celkovou sumu 598 000 000,-- Kč. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 980 ks kmenových akcií na majitele v listinné podobě s jmenovitou hodnotou 100 000,-- Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění společnosti. Základní jmění společnosti bude zvýšeno postupem dle § 205 obchodního zákoníku, tedy dohodou akcionářů. Emisní kurs 1 ks akcie činí 146 657 43/980,-- Kč. Upisované základní jmění bude splaceno formou nepeněžitého vkladu. Lhůta pro splacení upsanách akcií je stanovena do doby vkladu vlastnického práva k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí. do 12. 7. 1999 od 14. 12. 1998

Změna stanov schválena na valné hromadě osvědčené notářským zápisem ze dne 8.7.l993 a na valné hromadě osvědčené notářským zápisem ze dne l4.lO.l993. od 23. 2. 1994

den zápisu do obchodního rejstříku - 10.3.1993 od 10. 3. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 432 700 Kč

od 12. 7. 2016

Základní kapitál

vklad 486 540 000 Kč

do 12. 7. 2016 od 23. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 918 000 000 Kč

do 23. 7. 2010 od 20. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 598 000 000 Kč

do 20. 1. 2003 od 12. 7. 1999

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 12. 7. 1999 od 13. 9. 1995

Základní kapitál

vklad 330 000 000 Kč

do 13. 9. 1995 od 10. 3. 1993
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 Kč, počet: 400 000 od 6. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 265 Kč, počet: 5 180 od 6. 4. 2017
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 2 Kč, počet: 400 000 do 6. 4. 2017 od 12. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 265 Kč, počet: 5 180 do 6. 4. 2017 od 12. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 530 Kč, počet: 400 000 do 12. 7. 2016 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 53 000 Kč, počet: 5 180 do 12. 7. 2016 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 530 Kč, počet: 400 000 do 30. 9. 2014 od 23. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 53 000 Kč, počet: 5 180 do 30. 9. 2014 od 23. 7. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 000 do 23. 7. 2010 od 1. 3. 2006
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 5 180 do 23. 7. 2010 od 20. 1. 2003
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 980 do 20. 1. 2003 od 12. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 000 do 1. 3. 2006 od 12. 7. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 12. 7. 1999 od 14. 12. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 14. 12. 1998 od 13. 9. 1995
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 400 000 do 12. 7. 1999 od 13. 9. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 000 do 13. 9. 1995 od 23. 2. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 230 000 do 13. 9. 1995 od 23. 2. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 3 300 do 23. 2. 1994 od 10. 3. 1993

Statutární orgán

6 fyzických osob

Ing. Marcela Tvarochová

Člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 4. 4. 2017

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 4. 4. 2017

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Kratina

Předseda představenstva

První vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 4. 4. 2017

vznik funkce: 5. 4. 2017

Skřivanová 94, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • předseda představenstva

  BRNO INN, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen představenstva

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  CPI Hotels Catering, s.r.o.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Jednatel

  Labská Property, s.r.o.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • jednatel

  Hotel Lucemburská, s.r.o.

  Bečvářova 2081/14, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

 • předseda správní rady, člen správní rady

  Bellters a.s.

  Skřivanová 94, Jesenice, 252 42

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2013

Skřivanová 94, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

 • jednatel

  HOTEL U PARKU, s.r.o.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Březiněves, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

 • člen

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen, člen představenstva

  Altalena, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Barrera, a.s., v likvidaci

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen, člen představenstva

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 4. 4. 2014

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2013

Kafková 591, Jesenice, 252 42, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

 • člen

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Altalena, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Barrera, a.s., v likvidaci

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 4. 4. 2017

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 4. 4. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2013

zánik funkce: 4. 4. 2017

Skřivanová 94, Jesenice, 252 42, Česká republika

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2013

Kafková 591, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 4. 4. 2017

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2015 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2013

Kafková 591, Jesenice, 252 42, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 4. 4. 2014

zánik členství: 23. 9. 2014

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 13. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 4. 4. 2014

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 12. 11. 2013 - Poslední vztah: 16. 10. 2015

vznik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2013

Radimovická 1416/8, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 3. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2014

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 13. 5. 2014

vznik členství: 3. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2014

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 2013 - Poslední vztah: 12. 11. 2013

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 3. 1. 2008

zánik funkce: 29. 3. 2013

Radimovická 1416/8, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 3. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2014

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 1. 1. 2008

zánik členství: 29. 3. 2013

vznik funkce: 3. 1. 2008

zánik funkce: 29. 3. 2013

Radimovická 1416, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 10. 6. 2013

vznik členství: 3. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2014

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Bc. Jan Kratina

předseda představenstva

První vztah: 11. 1. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2009

vznik členství: 1. 1. 2008

vznik funkce: 3. 1. 2008

Radimovická 1416, Praha 4, 149 00, Česká republika

Mgr. Zbyněk Michal

předseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2006 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 29. 11. 2006

zánik členství: 31. 12. 2007

vznik funkce: 29. 11. 2006

zánik funkce: 31. 12. 2007

Slavíčkova 495/28, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Thomas Christian Mähder

předseda představenstva

První vztah: 17. 5. 2006 - Poslední vztah: 6. 12. 2006

vznik členství: 15. 4. 2006

zánik členství: 29. 11. 2006

vznik funkce: 18. 4. 2006

zánik funkce: 29. 11. 2006

Hovorčovice 420, 250 64, Česká republika

Ing. Marcela Tvarochová

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 22. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2009

vznik funkce: 7. 1. 2004

Nová 428, Skalná, 351 34, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 22. 4. 2009

zánik členství: 3. 4. 2009

vznik funkce: 7. 1. 2004

Na novině 1068/14, Praha 4, 141 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Milena Roztočilová

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2004

vznik funkce: 12. 2. 2002

zánik funkce: 7. 1. 2004

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

PhDr. Milan Srb

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2002 - Poslední vztah: 4. 2. 2004

vznik funkce: 12. 2. 2002

zánik funkce: 7. 1. 2004

Hrudíčkova 2106, Praha 4, 148 00, Česká republika

ing. Tomáš Voříšek

předseda představenstva

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 5. 2006

vznik členství: 15. 11. 2001

zánik členství: 14. 4. 2006

vznik funkce: 15. 11. 2001

zánik funkce: 14. 4. 2006

Na Okrouhlíku 1558/41, Praha 8-Libeň, 182 00, Česká republika

JUDr. Petr Turoň

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2002

vznik funkce: 15. 11. 2001

Lidická 969, Roztoky, 252 63, Česká republika

Ing. Jiří Oberreiter

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 8. 7. 2002

vznik funkce: 15. 11. 2001

Bechyňská 640, Praha 9 - Letňany, 199 00, Česká republika

Ing. Jiří Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1999 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik funkce: 15. 11. 2001

Kunešova 10, Praha 3, Česká republika

ing. Tomáš Voříšek

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik členství: 15. 11. 2001

zánik funkce: 15. 11. 2001

Vysočanská 572, Praha 9, Česká republika

Jiří Tůma

člen

První vztah: 8. 4. 1997 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik funkce: 15. 11. 2001

Bělčická 2845, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Sedlář

předseda představenstva

První vztah: 8. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Mikulova 157, Praha 4, Česká republika

Ing. Hana Kutilová

člen

První vztah: 8. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Mádrova 3031, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Bednařík

předseda představenstva

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 4. 1997

Pelikánova 8, Praha 6, 160 00, Česká republika

ing. Jiří Jakoubek

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 31. 5. 1999

Kunešova 10, Praha 3, Česká republika

Edwin Sigurd Schleppe

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

nám. Míru 15, Praha 2, Česká republika

Karel Vízek

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Gdaňská 334/25, Praha 8, Česká republika

Šimon Šteffal

PhDr.

První vztah: 23. 2. 1994 - Poslední vztah: 8. 4. 1997

Jaurisova 4, Praha 4, Česká republika

Ing. Petr Bednařík

předseda představenstva

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Pelikánova 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Sedlář

představenstvo

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 8. 4. 1997

Mikulova 1571, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Milan Fajt

představenstvo

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Nad vodovodem 50, Praha 10, 100 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 31. 10. 2014

Za společnost jednají a podepisují nejméně předseda představenstva a jeden další člen představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 31. 10. 2014 od 13. 10. 2000

Za společnost jednají a podepisují buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda představenstva společně s členem představenstva. Všichni tak činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 13. 10. 2000 od 8. 4. 1997

Způsob jednání jménem společnosti: Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti, může jednat také prokurista se samostatnou prokurou. Podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k uvedenmu jménu spo- lečnosti připojí svůj podpis předseda představenstva s dodatkem předseda představenstva, pokud se podepisuje za společnost prokurista nebo zmocněná osoba, s dovětkem prokurista nebo zmocněnec.

do 8. 4. 1997 od 10. 3. 1993

Dozorčí rada

4 fyzické osoby

Ing. Vratislav Puchinger

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 4. 4. 2017

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  BRNO INN, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Zdeněk Havelka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 9. 10. 2018

vznik funkce: 9. 10. 2018

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 121 vztahů k této osobě

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 4. 4. 2017

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  BRNO INN, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 23. 9. 2014

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  BRNO INN, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Historické vztahy

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2017 - Poslední vztah: 9. 10. 2018

vznik členství: 4. 4. 2017

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2016 - Poslední vztah: 6. 4. 2017

vznik členství: 23. 9. 2014

zánik členství: 4. 4. 2017

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Ing. Vratislav Puchinger

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2014 - Poslední vztah: 25. 2. 2016

vznik členství: 23. 9. 2014

Na novině 1068/14, Praha, 141 00, Česká republika

Maroš Šivec

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 2. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 12. 2. 2013

zánik členství: 23. 9. 2014

Jabloňová 2929/30, Praha 10, 106 00, Česká republika

Ing. Vítězslav Rozbroj

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 4. 8. 2010

zánik členství: 23. 9. 2014

Pod Krocínkou 773/28, Praha 9, 190 00, Česká republika

MUDr. Vít Urbanec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 27. 2. 2013

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 12. 2. 2013

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Statutární ředitel, Člen správní rady

  Cleverlance H2B s.r.o.

  Tuřanka 1519/115a, Brno, 627 00

 • Statutární ředitel, Člen správní rady

  TrustPort, a.s.

  Tuřanka 1519/115a, Brno, 627 00

MUDr. Vít Urbanec

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2008 - Poslední vztah: 22. 4. 2009

vznik členství: 30. 6. 2008

Benešovo nábřeží 3740, Zlín, 760 01, Česká republika

Mgr. Martina Kudrnovská

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2008 - Poslední vztah: 30. 9. 2014

vznik členství: 22. 2. 2008

zánik členství: 22. 5. 2013

Ústavní 413/18, Praha 8, 181 00, Česká republika

MUDr. Vít Urbanec

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2008 - Poslední vztah: 19. 8. 2008

vznik členství: 14. 12. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

Benešovo nábřeží 3740, Zlín, 760 01, Česká republika

Mgr. Martina Kudrnovská

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2008

vznik členství: 22. 2. 2008

Ústavní 746/18, Praha 8, 181 00, Česká republika

Bc. Jan Kratina

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2007 - Poslední vztah: 11. 1. 2008

vznik členství: 23. 2. 2007

zánik členství: 31. 12. 2007

Radimovická 1416, Praha 4, 149 00, Česká republika

Eva Richterová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 2. 2006 - Poslední vztah: 22. 12. 2006

vznik členství: 3. 2. 2006

zánik členství: 15. 12. 2006

Klášterní Skalice 35, 281 63, Česká republika

Irena Kořínková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2005 - Poslední vztah: 26. 3. 2012

vznik členství: 4. 5. 2005

zánik členství: 4. 8. 2010

Za Dráhou 1656/9, Nymburk, 288 02, Česká republika

Irena Kořínková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 12. 2004 - Poslední vztah: 27. 5. 2005

vznik členství: 15. 11. 2004

zánik členství: 4. 5. 2005

Za Dráhou 1656/9, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2004 - Poslední vztah: 7. 12. 2004

vznik členství: 23. 4. 2003

zánik členství: 15. 11. 2004

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Semerád

člen

První vztah: 21. 7. 2003 - Poslední vztah: 4. 2. 2004

vznik členství: 23. 4. 2003

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen

První vztah: 23. 4. 2003 - Poslední vztah: 21. 7. 2003

vznik členství: 14. 2. 2003

zánik členství: 23. 4. 2003

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

MUDr. Vít Urbanec

předseda

První vztah: 23. 4. 2003 - Poslední vztah: 7. 3. 2008

vznik členství: 12. 2. 2002

zánik členství: 12. 5. 2007

vznik funkce: 14. 2. 2003

zánik funkce: 12. 5. 2007

Benešovo nábřeží 3740, Zlín, 760 01, Česká republika

MUDr. Vít Urbanec

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 7. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2003

vznik funkce: 12. 2. 2002

Benešovo nábřeží 3740, Zlín, 760 01, Česká republika

Ondřej Dvořák

předseda

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2003

vznik členství: 15. 11. 2001

zánik členství: 29. 11. 2002

vznik funkce: 15. 11. 2001

zánik funkce: 29. 11. 2002

Kropáčkova 559, Praha 4 - Háje, 149 00, Česká republika

Ing. Libor Kotrla

člen

První vztah: 8. 1. 2002 - Poslední vztah: 22. 7. 2002

vznik funkce: 15. 11. 2001

zánik funkce: 12. 2. 2002

Tomešova 995/1A, Brno-město, Staré Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jiří Sedlář

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik členství: 15. 11. 2001

vznik funkce: 21. 3. 2001

zánik funkce: 15. 11. 2001

Mikulova 1571, Praha 4, 140 00, Česká republika

JUDr. Viktor Bedrna

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

vznik funkce: 15. 3. 2001

zánik funkce: 15. 11. 2001

Milady Horákové 56, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jiří Sedlář

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 8. 1. 2002

zánik členství: 15. 11. 2001

zánik funkce: 15. 11. 2001

Mikulova 1571, Praha 4, Česká republika

Eva Richterová

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 1. 2001 - Poslední vztah: 23. 2. 2006

zánik členství: 3. 2. 2006

Klášterní Skalice 35, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy, Česká republika

ing. Milan Vokatý CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 1999 - Poslední vztah: 3. 11. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2001

Mrkvičkova 1367, Praha 6, Česká republika

Ing. Jitka Pístecká

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 1999 - Poslední vztah: 3. 11. 2001

zánik funkce: 14. 3. 2001

Lamačova 845, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Sedlář

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 12. 1999 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Mádrova 3031, Praha 4, Česká republika

Ing. Jitka Pístecká

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 1999 - Poslední vztah: 2. 12. 1999

Lamačova 845, Praha 5, Česká republika

Ing. Martin Šašek

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1999 - Poslední vztah: 2. 12. 1999

Přecechtělova 2243, Praha 5, Česká republika

Ing. Hana Kutilová

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 22. 1. 2001

Mádrova 3031, Praha 4, Česká republika

Ing. Martin Šašek

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 31. 5. 1999

Přecechtělova 2243, Praha 5, Česká republika

Ing. Jitka Písecká

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 12. 7. 1999

Lamačova 845, Praha 5, Česká republika

ing. Jiří Sedlář

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 1998 - Poslední vztah: 2. 12. 1999

Mádrova 3031, Praha 4, Česká republika

ing. Jitka Pístecká

předseda

První vztah: 8. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Lamačova 854, Praha 5, Česká republika

Jana Mrázová

člen

První vztah: 8. 4. 1997 - Poslední vztah: 14. 12. 1998

Opatovická 27, České Budějovice, Česká republika

Vlasta Bednaříková

člen

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 27. 4. 2001

zánik funkce: 22. 1. 2001

Pelikánova 8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jitka Pístecká

člen

První vztah: 2. 5. 1996 - Poslední vztah: 8. 4. 1997

Lamačova 845, Praha 5, Česká republika

Ing. Alena Kuřová

člen

První vztah: 13. 9. 1995 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Frýdlantská 1314, Praha 8, Česká republika

Vlasta Bednaříková

člen

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 2. 5. 1996

Pelikánova 4, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Josef Kounovská

člen

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 13. 9. 1995

Španielova 1319, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Petr Kulhánek

předseda

První vztah: 10. 3. 1993 - Poslední vztah: 8. 4. 1997

Taussigova 1172, Praha 8, 180 00, Česká republika

Další vztahy firmy CPI Hotels, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 13. 2. 2017

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 13. 2. 2017

MARC GILBERT INTERNATIONAL LTD.

145-157 St. John Street, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn

do 13. 2. 2017 od 12. 7. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 1. 1994

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 1. 2014
Provozování solárií
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 6. 2012
Masérské, rekondiční a regenerační služby
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 6. 2003
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 8. 2001
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 1. 4. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 1. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).