Hlavní navigace

CPI Reality, a.s.

Firma CPI Reality, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12613, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 15 050 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28183436

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

7. 11. 2007

DIČ:

CZ28183436

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12613, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CPI Reality, a.s. od 13. 7. 2015

Obchodní firma

CPI Reality, a.s. do 13. 7. 2015 od 8. 7. 2015

Obchodní firma

CPI Reality, a.s. do 8. 7. 2015 od 7. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 7. 11. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 13. 7. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 13. 7. 2015 od 7. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 6. 2. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 6. 2. 2014 od 7. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Dle projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 18. června 2019 zúčastněnými společnostmi - společností Vyškov Property Development, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 276 35 121, společností CPI Alfa, a.s., se sídlem Vladi slavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 242 82 111, společností CPI - Štupartská, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 60 137, na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností CPI Reality, a.s., s e sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 83 436, na straně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikajících společností Vyškov Property Development, a.s., CPI Alfa, a.s. a CPI - Štupartská, a.s. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost CPI Reality, a.s., která vstoupila do právního postavení zanikajících společností. od 1. 8. 2019

Dle projektu fúze sloučením mezi společnostmi CPI Retails Brandýs, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 279 46 193, CPI Retails Třinec, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 268 75 373, QT W Czech, s.r.o., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 041 18 189, na straně jedné jako zanikajícími společnostmi, a společností CPI Reality, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 281 83 436, na st raně druhé jako nástupnickou společností, došlo k zániku zanikajících společností CPI Retails Brandýs, s.r.o., CPI Retails Třinec, a.s. a QTW Czech, s.r.o. bez likvidace a k přechodu jejich jmění na nástupnickou společnost CPI Reality, a.s., která vstoupi la do právního postavení zanikajících společností. od 4. 12. 2017

K akciím vydaným obchodní společností byl na základě "Zástavní smlouvy k akciím vydaným společností CPI Reality, a.s." ze dne 9.3.2017 zřízen zákaz zastavení bez předchozího písemného souhlasu společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1 716/2b, PSČ: 140 78, IČO: 492 40 901 ("Banka"). Zákaz zastavení byl zřízen jako věcné právo ve prospěch Banky a potrvá nejdéle do 31.12.2031. do 19. 10. 2018 od 8. 4. 2017

Obchodní společnost Czech Property Investments, a.s., jako jediný akcionář obchodní společnosti CPI Reality, a.s., při výkonu působnosti valné hromady rozhodla dne 16. prosince 2014 o snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s.: - Důvodem snížení základního kapitálu je restrukturalizace závazkových vztahů (peněžních pohledávek) mezi obchodní společností Czech Property Investments, a.s. a obchodní společností CPI Reality, a.s. Snížením základního kapitálu se nezhorší dobytnost poh ledávek věřitelů obchodní společností CPI Reality, a.s. - Základní kapitál obchodní společnosti CPI Reality, a.s. bude snížen v souladu s ustanovením § 524 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění, poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií obchodní společností CPI Re ality, a.s. Základní kapitál bude snížen o celkovou částku 199.950.000,-- Kč (slovy: jednostodevadesátdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých), tj. z částky 215.000.000,-- Kč (slovy: dvěstěpatnáctmilionů korun českých) na částku 15.050.000,-- Kč (slovy: patnác tmilionůpadesáttisíc korun českých). Při snížení základního kapitálu bude jmenovitá hodnota každé z 215 (slovy: dvěstěpatnácti) kusů akcií obchodní společnosti CPI Reality, a.s. o dosavadní jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jedenmilion korun českých) sní žena o částku 930.000,-- Kč (slovy: devětsettřicettisíc korun českých), tedy na novou jmenovitou hodnotu jedné akcie 70.000,-- Kč (slovy: sedmdesáttisíc korun českých). - Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. částka 199.950.000,-- Kč (slovy: jednostodevadesátdevětmilionůdevětsetpadesáttisíc korun českých), bude vyplacena obchodní společnosti Czech Property Investments, a.s. bezhotovostně, a to na bankovní účet obchodní společnosti Czech Property Investments, a.s. vedený v seznamu akcionářů obchodní společnosti CPI Reality, a.s. - Lhůta pro předložení akcií obchodní společnosti CPI Reality, a.s. za účelem jejich výměny činí 40 (čtyřicet) dnů ode dne účinnosti snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s., tj. ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do ob chodního rejstříku. K výměně akcií bude Akcionář s uvedením lhůty vyzván způsobem uvedeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady bez odkladu po účinnosti snížení základního kapitálu obchodní společnosti CPI Reality, a.s. Pokud obchodní společnost Czech Property Investments, a.s. ve stanové lhůtě akcie nepředloží, není oprávněna až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená v souladu s ustanovením § 526 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech v platném znění. do 21. 5. 2015 od 29. 12. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 6. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 29. 12. 2014 od 6. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 29. 12. 2014 od 6. 2. 2014

Na základě projektu fúze schváleného dne 22. září 2009 došlo k fúzi sloučením níže uvedených obchodních společností (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodních společností - KONZUM Hradec Králové, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 000 32 123, - Jednota Cheb, a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, identifikační číslo 000 31 941 a - SONAX (CZ), s.r.o., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 47, PSČ 110 00, identifikační číslo 261 28 080 a obchodní jmění těchto zanikajících obchodních společností včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost CPI Reality, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 83 436. od 4. 12. 2009

Smlouvou o prodeji části podniku uzavřenou dne 29.9.2009 prodala společnost CPI Reality, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 83 436 část svého podniku tvořícího samostatnou organizační složku (středisko) - Správa bytovéh o fondu, a to společnosti Prague Property Management, a.s. se sídlem Praha 5, Werichova 11453 PSČ 150 00, IČ 272 12 149. od 1. 10. 2009

Na základě projektu rozdělení schváleného dne 15. prosince 2008 (dále jen "Projekt rozdělení") došlo k rozdělení společnosti Včela, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 000 32 468 formou rozdělení sloučením a  k přechodu jejího obchodního jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na dvě nástupnické společnosti, kterými jsou společnost CPI Reality, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 281 83 436 a Czech Pr operty Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, identifikační číslo 427 16 161. Části obchodního jmění, které přešly na nástupnické společnosti, jsou specifikovány v Projektu rozdělení. od 16. 3. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 15 050 000 Kč

od 21. 5. 2015

Základní kapitál

vklad 215 000 000 Kč

do 21. 5. 2015 od 7. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 70 000 Kč, počet: 215 od 21. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 215 do 21. 5. 2015 od 7. 11. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 2. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 2. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 3. 2018

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 1. 11. 2017

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 4. 2. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 1. 11. 2012

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 23. 3. 2018

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 23. 3. 2018 od 7. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 4. 2. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 4. 2. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 4. 2. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 2. 2014

vznik členství: 1. 11. 2012

zánik členství: 4. 2. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 1. 11. 2012

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 4. 2. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 19. 2. 2009

zánik členství: 4. 2. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 7. 2. 2009

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 7. 2. 2009

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 6. 4. 2009

vznik členství: 7. 11. 2007

zánik členství: 7. 2. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Další vztahy firmy CPI Reality, a.s.

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 7. 11. 2007 - Poslední vztah: 3. 7. 2015

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 7. 2015

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 3. 7. 2015 od 7. 11. 2007

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 8. 2018

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 8. 2018

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).