Hlavní navigace

Spojené farmy a.s.

Firma Spojené farmy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4468, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 40 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25096630

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 12. 1996

DIČ:

CZ25096630

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4468, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Spojené farmy a.s. od 10. 5. 2003

Obchodní firma

Spojené farmy a.s. od 10. 2. 2015

Obchodní firma

CPH a.s. do 10. 2. 2015 od 20. 12. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 20. 12. 1996

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 13. 8. 2015

adresa

Evropská 423/178
Praha 6 16000 do 13. 8. 2015 od 17. 6. 2013

adresa

Evropská 423/178
Praha 16000 do 13. 8. 2015 od 17. 6. 2013

adresa

U Hadovky 10
Praha 6 - Dejvice do 17. 6. 2013 od 4. 8. 1998

adresa

Rybná 14
Praha 1 do 4. 8. 1998 od 20. 12. 1996

Předmět podnikání

zemědělská výroba podle zvláštního zákona od 11. 9. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 9. 2014

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 9. 2014

činnosti technických poradců v oblasti zemědělství do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

velkoobchod do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

zprostředkování obchodu do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 11. 9. 2014 od 1. 4. 2003

zprostředkovatelská činnost v oblasti investic, obchodu a průmyslu do 1. 4. 2003 od 4. 8. 1998

poradenská činnost pro průmysl, obchod a investice do 1. 4. 2003 od 4. 8. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 11. 9. 2014 od 16. 4. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 1. 4. 2003 od 20. 12. 1996

Ostatní skutečnosti

Obchodní závod společnosti Spojené farmy a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavřené dne 12. července 2018 mezi společností Spojené farmy a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů ze Smlouvy o úvěru č. 1282/15/24061 ve výši jistiny 940.000.000,-- Kč a související ch dluhů do částky 940.000.000,-- Kč, vznikajících nejpozději do 30.6.2035. od 12. 7. 2018

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 11. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 10. 2014 od 11. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 10. 2014 od 11. 9. 2014

Valná hromada konaná dne 16.12.2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. a) Dosavadní základní kapitál obchodní společnosti Spojené farmy a.s. ve výši 28.000.000,- Kč (slovy dvacet osm milionů korun českých) se zvyšuje o částku 12.000.000,- Kč (slovy dvanáct milionů korun českých) a po zvýšení bude činit výše základního kapitá lu 40.000.000,- Kč (slovy čtyřicet milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 12.000.000,- Kč se nepřipouští. do 8. 3. 2004 od 28. 1. 2004

b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií takto: - počet: 1200 (slovy jeden tisíc dvěstě) kusů - jmenovitá hodnota jedné akcie: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - druh: kmenové - podoba: listinná - forma: na jméno do 8. 3. 2004 od 28. 1. 2004

c) Akcie mají být upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostního práva k úpisu akcií a to v poměru, v jakém se akcionáři podílejí na základním kapitálu společnosti, tedy pan Ing. Petr Krogman upíše 588 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000, - Kč za kus, RL - Management s.r.o. upíše 612 kusů akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč za kus. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou v souladu s § 205 obch. zákoníku upsány akcionáři na základě dohody, a to do sedmi dnů od uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva akcionářů k upsání nových akcií. Akcie s využitím přednostního práva budou upsány v sídle společnosti Spojené farmy a.s. do dvou týdnů ode dne, kdy představenstvo akcionářům písemně oznámí, že by l podán návrh na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do ob chodního rejstříku. Emisní kurs akcií bude odpovídat jmenovité hodnotě akcií. Podíl na jedné nové akcii připadající na jednu dosavadní akcii činí tři sedminy. Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře Ing. Petra Krogmana, r.č. 730605/4723, bytem Kamýcká 1219, Praha 6, PSČ: 165 00, ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) vůči společnosti Spojené farmy a. s. proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři Ing. Petru Krogmanovi na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 10.11.2003, valná hromada tuto pohledávku znává co do důvodu a výše. Dále se připouští možnost započtení peněžité pohledávky akcionáře RL-Management s.r.o. IČO: 25008510, sídlo Brtnická 360, Velký Šenov 407 78 za společností Spojené farmy a.s. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šestmilionů stodvacettisíc korun českých) proti pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči akcionáři RL- Management s.r.o. na splacení emisního kursu akcií ve výši 6.120.000- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých). Jedná se o pohledávku vzniklou z titulu poskytnutí půjčky společnosti na základě smlouvy ze dne 11.11.2003, valná hromada tuto pohledávku uznává co do důvodu a výše. do 8. 3. 2004 od 28. 1. 2004

Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou tyto: Akcionáři společnosti Ing. Petr Krogman a RL- Management s.r.o. jsou povinni předložit společnosti Spojené farmy a.s. nejpozději do sedmi dnů ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení své peněžité pohledávky z titulu půjčky poskytnuté společnosti prot i pohledávce společnosti Spojené farmy a.s. vůči nim na splacení emisního kursu akcií ve výši 5.880.000,- Kč (slovy: pět milionů osmsetosmdesát tisíc korun českých) v případě Ing. Petra Krogmana, resp. ve výši 6.120.000,- Kč (slovy: šest milionů stodvacet tisíc korun českých) v případě RL- Management s.r.o. V návrhu dohody bude uvedeno, která část jejich pohledávek vůči společnosti Spojené farmy a.s. je předmětem započtení, jaká je jejich úhrnná výše a jejich splatnost. Společnost spojené farmy a.s. je povinna návrh dohod akceptovat do sedmi dnů od jejich obdržení. Akcionáři a společnost se mohou dohodnout, že započíst lez i pohledávky, které nejsou dosud splatné. Dohoda o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 8. 3. 2004 od 28. 1. 2004

Valná hromada společnosti konané dne 5.10.2000 rozhodla takto : Základní jmění společnosti bude zvýšeno o 27,000,000,- Kč ( dvacet sedm milionů korun českých) upsáním 2700 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (deset tisíc korun českých).Akcie budou v podobě listinného cenného papíru. Emisní kurs je roven jmenovité hodnotě akcií.Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští.Všechny akcie budou upsány dosavadními akcionáři s využitím přednostního práva. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet třicet dnů od zveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku a činí třicet dnů.Akcie budou upsány s využitím přednostního práva v poměru, v jakém se akcionáři podílejí na základním jmění společnosti. Vlastník jedné stávající akcie má právo upsat dvacet sedm akcií nových. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den zveřejnění tohoto rozhodnutí v Obchodním věstníku. Upisovatelé jsou povinni splatit nejméně 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií do třiceti dnů od jejich upsání na běžný účet společnosti CPH a.s. vedený u KB Praha 6, Dejvická, č.ú. : 19- 8483900287 / 0100. celý emisní kurs akcií, který je roven jejich jmenovité hodnotě, splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání. Akcie, které by nebyly upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obchod. zák. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den po marném uplynutí lhůty k upsání s využitím přednostního práva a činí rovněž třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůty pozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění platnost. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je zvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládaným aktivitám společnosti, zejména ve vztahu k nezbytnosti snížení jejich závazků a možnosti dalšího rozvoje. do 17. 2. 2003 od 14. 11. 2000

Rozsah splacení základního jmění : 100 % do 17. 2. 2003 od 16. 4. 1998

Rozsah splacení základního jmění : 30% do 16. 4. 1998 od 20. 12. 1996

akcie společnosti budou vydány v listinné podobě do 11. 9. 2014 od 20. 12. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 40 000 000 Kč

od 8. 3. 2004

Základní kapitál

vklad 28 000 000 Kč

do 8. 3. 2004 od 1. 4. 2003

Základní kapitál

vklad 28 000 000 Kč

do 1. 4. 2003 od 17. 2. 2003

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 17. 2. 2003 od 20. 12. 1996
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 od 11. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 000 do 11. 9. 2014 od 8. 3. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 800 do 8. 3. 2004 od 17. 2. 2003
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 17. 2. 2003 od 20. 12. 1996

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 20. 1. 2011

zánik členství: 1. 10. 2014

K Chotolu 845, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

člen

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 5. 2014

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Arbesovo náměstí 742/12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Michal Heczko

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2011 - Poslední vztah: 22. 2. 2014

vznik členství: 20. 1. 2011

K Chotolu 845, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. František Holub

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 25. 2. 2011

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 20. 1. 2011

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 20. 1. 2011

Třebeň 49, 351 11, Česká republika

Ing. Jan Crha

předseda

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 17. 5. 2004

zánik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2004

zánik funkce: 1. 8. 2008

Kvapilova 3, Aš, 352 01, Česká republika

Ing. František Holub

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 17. 5. 2004

zánik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 17. 5. 2004

zánik funkce: 1. 8. 2008

Třebeň 49, 351 11, Česká republika

Ing. Magdaléna Hrušková

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

MVDr. Ing. Anton Herman

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 19. 10. 2010

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 19. 10. 2010

zánik funkce: 1. 10. 2014

Kollárova 1933, Varnsdorf, 407 47, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Magdaléna Hrušková

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 19. 8. 2003

zánik členství: 1. 8. 2008

Arbesovo nám. 12, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Lubomír Trejbal

člen

První vztah: 17. 2. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

zánik členství: 19. 8. 2003

vznik funkce: 18. 5. 1999

Ostravská 672/12, Liberec 14, Česká republika

Ing. Jan Crha

předseda

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 5. 1999

zánik členství: 17. 5. 2004

vznik funkce: 18. 5. 1999

zánik funkce: 17. 5. 2004

Kvapilova 3, Aš, 352 01, Česká republika

Ing. František Holub

člen

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 5. 1999

zánik členství: 17. 5. 2004

vznik funkce: 18. 5. 1999

zánik funkce: 17. 5. 2004

Třebeň 49, 351 11, Česká republika

Ing. Lubomír Trejbal

člen

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 17. 2. 2003

Křesomyslova 398/9, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Ing. Martin Belák

člen

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Kyjická 4655, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ing. Gabriel Kovács

člen

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Žilovská 760, Praha 5, 155 00, Česká republika

Prof.Ing. Věnek Šilhán

místopředseda

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Jeseniova 734/105, Praha 3, 130 00, Česká republika

Doc.Ing. Karel Kopp CSc.

předseda

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

V břízkách 1025, Praha 5, Česká republika

Jan Vobruba

člen

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Heydukova 626, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Martin Beneš

člen

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

J. Hory 7, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Pavel Šebera

předseda

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Pavla Švandy 11, Praha 5, 150 00, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 2. 10. 2019

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Mgr. Ing. Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 30. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 1. 10. 2019

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 91 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 17. 10. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 1. 10. 2014

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 37 vztahů k této osobě

Ing. Kamil Toman

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Krogman

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2013

zánik funkce: 1. 10. 2014

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Lubor Kitzler

člen představenstva

První vztah: 3. 5. 2014 - Poslední vztah: 17. 10. 2014

vznik členství: 30. 6. 2013

zánik členství: 1. 10. 2014

Janovice v Podještědí 20, 463 53, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Lubor Kitzler

člen

První vztah: 8. 11. 2013 - Poslední vztah: 3. 5. 2014

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Janovice v Podještědí 20, 463 53, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Kamil Toman

člen

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 3. 5. 2014

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Lubor Kitzler

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 11. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Janovice v Podještědí 20, 463 55, Česká republika

Ing. Kamil Toman

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

Prostřední 817, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Kamil Toman

člen

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

Jasanová 1909, Hostivice, 253 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Petr Krogman

předseda

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 3. 5. 2014

vznik členství: 1. 8. 2008

zánik členství: 30. 6. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2013

Suchdolské náměstí 746/12, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

předseda

První vztah: 14. 12. 2010 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 1. 8. 2008

vznik funkce: 1. 8. 2008

Kamýcká 1219, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Kamil Toman

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 19. 8. 2003

zánik členství: 1. 8. 2008

Prostřední 817, Hostivice, 253 01, Česká republika

Lubor Kitzler

člen

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 19. 8. 2003

zánik členství: 1. 8. 2008

Janovice v Podještědí 20, 463 55, Česká republika

Ing. Petr Krogman

předseda

První vztah: 8. 12. 2003 - Poslední vztah: 14. 12. 2010

vznik členství: 18. 5. 1999

vznik funkce: 19. 8. 2003

Kamýcká 1219, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kadlec

předseda

První vztah: 17. 2. 2003 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

zánik členství: 19. 8. 2003

vznik funkce: 18. 5. 1999

zánik funkce: 19. 8. 2003

Na Vyhlídce 1084, Liberec 14, Česká republika

Ing. Petr Krogman

člen

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

vznik funkce: 18. 5. 1999

zánik funkce: 19. 8. 2003

Nový Šaldorf 133, Znojmo, 671 81, Česká republika

Ing. Radomír Matyáš

člen

První vztah: 6. 12. 1999 - Poslední vztah: 8. 12. 2003

zánik členství: 19. 8. 2003

vznik funkce: 18. 5. 1999

B. Němcové 498, Liberec 1, 460 01, Česká republika

JUDr. Bronislav Kulawiec

člen

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Pod Klikovkou 3, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Petr Krogman

člen

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 6. 12. 1999

Nový Šaldorf 133, Znojmo, Česká republika

MUDr. Miloš Kravciv

místopředseda

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 15. 6. 1999

Galandova 1233/9, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Stanislav Kadlec

předseda

První vztah: 16. 4. 1998 - Poslední vztah: 17. 2. 2003

Klášterní 706/13, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Petr Krogman

předseda

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Nový Šaldorf 133, okr. Znojmo, Česká republika

Roman Čakon

člen

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Liberecká 37, Jablonec nad Nisou, Česká republika

MUDr. Miloš Kravciv

člen

První vztah: 20. 12. 1996 - Poslední vztah: 16. 4. 1998

Galandova 1233/9, Praha, 160 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 10. 2. 2015

Za společnost jedná a společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost s e děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis.

do 10. 2. 2015 od 8. 12. 2003

Za společnost jednají a úkony činí společně dva členové představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k napsanému nebo vytitěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva spolu s uvedením jejich funkce ve společnosti.

do 8. 12. 2003 od 6. 12. 1999

Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že jednají vždy předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, společně s dalším členem představenstva.

do 6. 12. 1999 od 16. 4. 1998

Způsob jednání jménem společnosti: Za společnost jedná a společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to tak, že předseda je oprávněn jednat samostatně, ostatní členové představenstva jsou oprávněni jednat vždy společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti, připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce.

do 16. 4. 1998 od 20. 12. 1996

Další vztahy firmy Spojené farmy a.s.

Mercuda, a.s.

První vztah: 3. 2. 2020

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Zdeněk Havelka

  člen, člen představenstva

  Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

 • Ondřej Kubík

  člen představenstva

  Batňovice 296, 542 32, Česká republika

 • Milan Trněný

  člen dozorčí rady

  Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Akcionáři

Mercuda, a.s., IČ: 28179536

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 3. 2. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 12. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 4. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
 • Zprostředkování obchodu
 • Velkoobchod
 • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
 • Činnost technických poradců v oblasti zemědělství
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 12. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).