Hlavní navigace

Farhan, a.s.

Firma Farhan, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12914, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 130 540 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28199448

Sídlo:

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 11. 2007

DIČ:

CZ28199448

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68202 Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12914, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Farhan, a.s. od 30. 11. 2007

Právní forma

Akciová společnost od 30. 11. 2007

adresa

Vladislavova 1390/17
Praha 11000 od 30. 7. 2015

adresa

Václavské náměstí 1601/47
Praha 1 11000 do 30. 7. 2015 od 30. 11. 2007

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 29. 4. 2014

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 29. 4. 2014 od 30. 11. 2007

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 29. 4. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 2 do 5. 4. 2018 od 29. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 5. 4. 2018 od 29. 4. 2014

Na základě projektu fúze schváleného dne 4.10.2011 došlo k fúzi sloučením obchodních společností Farhan, a.s., se sídlem Praha 1, Václvské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 99 448 a Office Center Stodůlky DELTA a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 279 13 236 (dále jen "Fúze"). Fúzí došlo k zániku obchodní společnosti Office Center Stodůlky DELTA a.s., se sídlem Praha 1, Pohořelec 112/24, PSČ 118 00, IČ 279 13 236 a obchodní jmění této zanikající obchodní společnosti včetně práv a po vinností z pracovněprávních vztahů přešlo na nástupnickou obchodní společnost Farhan, a.s., se sídlem Praha 1, Václvské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 281 99 448. od 24. 10. 2011

Jediný akcionář rozhodl při výkonu působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti Farhan, a.s. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 120.000.000,- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 1200 (jedentisícdvěstě) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou kótované. Upsání všech 1200 (jedentisícdvěstě) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) znějících na jméno bude nabídnuto určitému zájemci ? stávajícímu jedinému akcionáři společnosti Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, IČ 427 16 161, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, číslo vložky 1115, (dále jen "Czech Property Investments, a.s." nebo jen "určitý zájemc e"), který tímto rovněž využije svého přednostního práva na upisování akcií dle ustanovení § 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku. Akcie je možno upsat na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00, v pracovních dnech od 9,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí 21 (dvacetjeden) den a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Určitý zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odstavci 3) obchodního zákoníku. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost Farhan, a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným nebo předaným určitému zájemci, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání akcií. Společnost je tak povinna učinit nejpozd ěji do 21 (dvacetijednoho) dne ode dne zápisu tohoto rozhodnutí při výkonu působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých) bude upsána emisním kursem 100.000,-- Kč (jednostotisíc korun českých). Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je určitý zájemce jako upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě 21 (dvacetijednoho) dne ode dne upsání akcií, a to na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti Farhan, a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých) za určitým zájemcem společností Czech Property I nvestments, a.s. z titulu splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena část jistiny peněžité pohledávky společnosti Czech Property Investments, a.s. za společností Farhan, a.s. ve výši 120.000.000,-- Kč (slovy jednostodvacetmilionů korun českých) z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 21. prosince 2010 mezi společností Czech Property Investments, a.s., na straně jedné jako věřitelem, a společností Farhan, a.s., na straně druhé jako dlužníkem, jejímž předmětem bylo poskytnutí půjčky ve výši 275.00 0.000,-- Kč (dvěstěsedmdesátpětmilionů korun českých) a další půjčky do výše 4.000.000,-- Kč (čtyřimiliony korun českých) . Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Návrh smlouvy o započtení pohledávek předloží představenstvo společnosti Farhan, a.s. určitému zájemci při úpisu akcií. Návrhem smlouvy o započtení pohledávek je společnost vázána po dobu lhůty pro splacení emisního kursu upsaných akcií. do 11. 4. 2011 od 1. 4. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 130 540 000 Kč

od 24. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 122 000 000 Kč

do 24. 10. 2011 od 11. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 4. 2011 od 30. 11. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 107 000 Kč, počet: 1 220 od 29. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 107 000 Kč, počet: 1 220 do 29. 4. 2014 od 24. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 220 do 24. 10. 2011 od 11. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 11. 4. 2011 od 30. 11. 2007

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 26. 1. 2018

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 122 vztahů k této osobě

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 26. 1. 2018

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Dalších 131 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2018

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2016 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2018

Loretánská 106/23, Praha, 118 00, Česká republika

Jiří Dedera

člen představenstva

První vztah: 26. 7. 2013 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 5. 11. 2013

Jakubská 649/8, Praha 1, 110 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 1. 2013

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2018

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Martin Němeček

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 5. 4. 2018

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 25. 1. 2018

Jakubská 649/8, Praha, 110 00, Česká republika

Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 25. 11. 2016

vznik členství: 25. 1. 2013

Slámova 462, Prachatice, 383 01, Česká republika

Dalších 52 vztahů k této osobě

Jiří Dedera

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 26. 7. 2013

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 5. 11. 2013

Nad Okrouhlíkem 2365/17, Praha 8, 180 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Havelka

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 1. 2013

Slámova 462, Prahatice, 383 01, Česká republika

Ing. Radan Kamenický

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 1. 2013

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Milan Trněný

člen představenstva

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 25. 1. 2013

Bellova 16, Brno, 623 00, Česká republika

Společnost zastupuje člen představenstva samostatně.

od 29. 4. 2014

Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 29. 4. 2014 od 30. 11. 2007

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Milan Trněný

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 22. 4. 2014

Bellova 355/16, Brno, 623 00, Česká republika

Dalších 147 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Radan Kamenický

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 4. 2013 - Poslední vztah: 29. 4. 2014

vznik členství: 25. 1. 2013

zánik členství: 22. 4. 2014

Zahradní 1439, Nové Město na Moravě, 592 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 28. 6. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 22. 4. 2014

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

JUDr. Vladimír Sup

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2009 - Poslední vztah: 9. 4. 2013

vznik členství: 23. 3. 2009

zánik členství: 25. 1. 2013

Ke Skále 179, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Semrád

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Kladská 774, Úvaly, 250 82, Česká republika

Ing. Vojtěch Karas

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Sokolovská 85/104, Praha 8, 186 00, Česká republika

Mgr. Josef Štolba

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 27. 4. 2009

vznik členství: 30. 11. 2007

zánik členství: 28. 2. 2009

Slavíčkova 787/11, Ústí nad Labem, 400 01, Česká republika

Další vztahy firmy Farhan, a.s.

Historické vztahy

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

První vztah: 20. 12. 2007 - Poslední vztah: 2. 12. 2010

Na Dlážděnce 107/41, Praha 8, 182 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

 • Novegro, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Gerosa, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Borboni, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Vilanel, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • Marcano, a.s.

  Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 9. 12. 2019

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Czech Property Investments, a.s.

První vztah: 2. 12. 2010 - Poslední vztah: 8. 9. 2011

Vladislavova 1390/17, Praha, 110 00

Wanchai, a.s.

První vztah: 30. 11. 2007 - Poslední vztah: 20. 12. 2007

Vladislavova 1390/17, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Akcionáři

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

od 9. 12. 2019

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Vladislavova 1390/17, Česká republika, Praha, 110 00

do 9. 12. 2019 od 7. 8. 2015

Baudry, a.s., IČ: 27959287

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 7. 8. 2015 od 8. 9. 2011

Czech Property Investments, a.s., IČ: 42716161

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 8. 9. 2011 od 2. 12. 2010

JUDr. Tomáš Rybář Ph.D.

Na Dlážděnce, Česká republika, Praha 8, 182 00

do 2. 12. 2010 od 20. 12. 2007

Wanchai, a.s., IČ: 27920232

Václavské náměstí, Česká republika, Praha 1, 110 00

do 20. 12. 2007 od 30. 11. 2007

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).