Hlavní navigace

CODECO, a.s.

Firma CODECO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 9556, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 100 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

27179087

Sídlo:

Kolbenova 609/38, Praha, 190 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 9. 2004

DIČ:

CZ27179087

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
73200 Průzkum trhu a veřejného mínění
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 9556, Městský soud v Praze

Obchodní firma

CODECO, a.s. od 6. 9. 2004

Právní forma

Akciová společnost od 6. 9. 2004

adresa

Kolbenova 609/38
Praha 19000 od 22. 10. 2015

adresa

Kolbenova 609/40
Praha 9 19000 do 22. 10. 2015 od 30. 10. 2006

adresa

Kolbenova 609/40
Praha 9 19002 do 30. 10. 2006 od 25. 10. 2005

adresa

Na Sychrově 975/8
Praha 10 10127 do 25. 10. 2005 od 6. 9. 2004

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 14. 4. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 4. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnicví, vedení daňové evidence do 14. 4. 2009 od 25. 10. 2005

realitní činnost do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

správa a údržba nemovitostí do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

zprostředkování obchodu do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

zprostředkování služeb do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

velkoobchod do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

specializovaný maloobchod do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

reklamní činnost a marketing do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 14. 4. 2009 od 6. 9. 2004

Předmět činnosti

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 12. 5. 2020

Ostatní skutečnosti

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společností Garmond s.r.o. se sídlem Praha 10, Michle, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČ 497 05 601 a Logistický areál Hostivař, s.r.o. se sídlem Praha 10, Michle, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČ 273 74 734, s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost CODECO, a.s. se sídlem Praha 9, Vysočany, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00, IČ 271 79 087 tak, jak je popsáno v projektu fúze sloučením ze dne 25.01.2021. od 1. 3. 2021

V důsledku realizace fúze sloučením došlo k zániku společnosti Zátiší Rokytka s.r.o. se sídlem Praha 10, Michle, Na Sychrově 975/8, PSČ 101 00, IČ 291 55 762, s přechodem veškerého jejího jmění na nástupnickou společnost CODECO, a.s. se sídlem Praha 9, Vy sočany, Kolbenova 609/38, PSČ 190 00, IČ 271 79 087 tak, jak je popsáno v projektu fúze sloučením ze dne 26.11.2020 od 1. 1. 2021

Společnost CODECO, a.s. se dnem, kdy nabyl účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), podřídila tomuto zákonu jako celku. od 7. 1. 2014

1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.000.000,-- Kč (slovy: dva miliony korun českých) o částku 98.000.000,- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých) na částku ve výši 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Za účelem zvýšení základního kapitálu bude vydána nová emise 98 kusů kmenových akcií znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě. 3. Všechny akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, kterým je dosavadní jediný akcionář společnosti, tj. společnost CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedená. Jediný akcionář upíše všechny akcie vydané za účelem zvýšení základního kap itálu společnosti, tedy všech 98 kusů kmenových znějících na majitele o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) v listinné podobě. 4. Všechny shora uvedené akcie vydané za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti CODECO, a.s. musí být upsány nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy představenstvo písemně oznámí jedinému akcionáři, že toto rozhodnutí jediného akcionáře bylo zapsáno do obchodního rejstříku. Oznámení o počátku běhu této lhůty vyvěsí představenstvo v sídle společnosti CODECO, a.s. a rovněž bude doporučeno jedinému akcionáři. Jediný akcionář společnosti bude akcie upisovat ve smlouvě o upsání akcií, kterou bude uzavírat se společností CODECO, a.s. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Místem upisování akcií je sídlo společnosti CODECO, a.s., tedy adresa Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 190 00. 5. Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě, tedy emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a celkový emisní kurs všech upisovaných akcií v počtu 98 kusů činí 98.000.000,-- Kč (slovy: devadesát osm milionů korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude splácen výlučně peněžitým vkladem. 6. Jediný akcionář společnosti je povinen splatit celý emisní kurs jím upsaných akcií nejpozději do jednoho roku ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet č.: 117293943/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. 7. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti proti pohledávkám na splacení vkladu. 8. Schvaluje se započtení pohledávek jediného akcionáře společnosti CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uvedené, vůči společnosti CODECO, a.s. proti pohledávce společnosti CODECO, a.s. vůči jedinému akcionáři společnosti CODECO CAPITAL INVESTME NTS (UK) LIMITED, shora uvedené, na splacení emisního kursu akcií při zvýšení základního kapitálu společnosti. Předmětem započtení budou pohledávky v celkové výši 44.292.524,36 Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů dvě stě devadesát dva tisíc pět set dvacet čtyři korun českých, třicet šest haléřů), které má společnost CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, shora uve dená, vůči společnosti CODECO, a.s. z titulu poskytnutých půjček a jiných plnění, jejichž existence byla ověřena a potvrzena nezávislým auditorem společností ACCOR, s.r.o., se sídlem Praha 4, Ohradní 61, PSČ 140 00 ve Zprávě nezávislého auditora o ověření výše závazků společnosti ze dne 28.02.2011. V důsledku započtení zaniknou na pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti CODECO, a.s. a pohledávky společnosti CODECO, a.s. vůči jedinému akcionáři na splacení emisního kurzu jím upsaných akcií, a to v rozsahu, v jakém se budou vzájemně krýt. 9. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení: Mezi jediným akcionářem a společností CODECO, a.s. bude uzavřena smlouva o započtení. Smlouva o započtení pohledávek musí mít písemnou formu a musí být uzavřena nejpozději do dvou měsíců od uzavření smlouvy o upsání akcií mezi jediným akcionářem jako upis ovatelem a společností uzavřené podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Místem uzavření smlouvy o započtení je sídlo společnosti sídlo společnosti CODECO, a.s., tedy adresa Praha 9, Kolbenova 609/40, PSČ 190 00. 10. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu společnosti bude podán rejstříkovému soudu po splacení nejméně 30 % (včetně splacení formou započtení pohledávek) emisního kursu akcií vydaných za účelem zvýšení základního kapitálu. do 23. 5. 2011 od 25. 3. 2011

Kapitál

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

od 21. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 21. 11. 2012 od 23. 5. 2011

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 23. 5. 2011 od 6. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 10 od 7. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 98 do 7. 1. 2014 od 23. 5. 2011
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 7. 1. 2014 od 6. 9. 2004

Statutární orgán

1 fyzická osoba

Milan Jirman

předseda správní rady

První vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 12. 5. 2020

vznik funkce: 12. 5. 2020

Sokolovská 101/101b, Praha, 186 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Milan Jirman

statutární ředitel

První vztah: 12. 5. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik funkce: 12. 5. 2020

Sokolovská 101/101b, Praha, 186 00, Česká republika

Milan Jirman

člen představenstva

První vztah: 28. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 27. 2. 2020

vznik funkce: 27. 2. 2020

Sokolovská 101/101b, Praha, 186 00, Česká republika

Ing. Petr Fanta MBA

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2016 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 19. 11. 2014

zánik členství: 27. 2. 2020

zánik funkce: 27. 2. 2020

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Fanta

jediný člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 19. 11. 2009

zánik členství: 19. 11. 2014

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Fanta

jediný člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2013 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 19. 11. 2009

zánik členství: 19. 11. 2014

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Fanta

jediný člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 17. 9. 2013

vznik členství: 19. 11. 2009

Český Šternberk 134, 257 26, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Radek Zábrodský

jediný člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 19. 11. 2009

Jana Pavelky 677, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Jan Jerie

jediný člen představenstva

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2009

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 1. 4. 2009

vznik funkce: 18. 7. 2008

zánik funkce: 1. 4. 2009

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. arch. Petr Gregor

jediný člen představenstva

První vztah: 28. 3. 2007 - Poslední vztah: 12. 9. 2008

vznik členství: 19. 3. 2007

zánik členství: 18. 7. 2008

vznik funkce: 19. 3. 2007

zánik funkce: 18. 7. 2008

Na Klášterním 17, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. arch. Pavel Weishaupt

člen

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 19. 3. 2007

Čechova 236/17, Praha 7, 170 00, Česká republika

Radek Zábrodský

člen

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 19. 3. 2007

Podvinný mlýn 2131/11, Praha 9, 190 00, Česká republika

Marcela Vítková

místopředseda

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

vznik funkce: 6. 9. 2004

zánik funkce: 15. 9. 2005

Evropská 118/127, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Jakub Sklenka

předseda

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 28. 3. 2007

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 19. 3. 2007

vznik funkce: 6. 9. 2004

zánik funkce: 19. 3. 2007

Patočkova 14, Praha 6, 169 00, Česká republika

Zuzana Jerieová

člen

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Královická 1612/23, Praha 10, 100 00, Česká republika

Statutární ředitel zastupuje společnost samostatně.

do 1. 1. 2021 od 12. 5. 2020

Má-li společnost jediného člena představenstva, jedná za společnost jediný člen představenstva samostatně. Má-li společnost více členů představenstva, jednají za společnost dva členové představenstva společně.

do 12. 5. 2020 od 7. 1. 2014

Jménem společnosti jedná navenek jediný člen představenstva.

do 7. 1. 2014 od 28. 3. 2007

Jménem společnosti jsou oprávnění jednat vždy dva členové představenstva společně.

do 28. 3. 2007 od 30. 10. 2006

Jménem společnosti jedná a podepisuje samostatně a v plném rozsahu kterýkoli z členů představenstva.

do 30. 10. 2006 od 6. 9. 2004

Dozorčí rada

Historické vztahy

Pavel Krása

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 27. 2. 2020

vznik funkce: 27. 2. 2020

Vlašim 224, 258 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Fabián

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 21. 4. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2015

Vinařického 4511/38, Brno, 615 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Matoušek

člen

První vztah: 4. 7. 2018 - Poslední vztah: 28. 2. 2020

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 27. 2. 2020

zánik funkce: 27. 2. 2020

Chodská 1142/29, Praha, 120 00, Česká republika

Dalších 19 vztahů k této osobě

Ing. Petr Matoušek

člen

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Březinova 1193/22, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Petr Matoušek

člen

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 4. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2017

Březinova 1193/22, Třebíč, 674 01, Česká republika

Ing. Martin Čermák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Nikoly Tesly 1095/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Fabián

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 14. 2. 2020

vznik členství: 21. 4. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2015

Univerzitní 683/4, Praha, 108 00, Česká republika

Martin Jan

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

Masná 696/21, Praha, 110 00, Česká republika

Ing. Martin Čermák

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 8. 2015 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 31. 12. 2016

Nikoly Tesly 1095/10, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Martin Mafka

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 11. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2015

Drahobejlova 2391/13, Praha, 190 00, Česká republika

Jan Fabián

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 21. 4. 2014

Univerzitní 683/4, Praha, 108 00, Česká republika

Martin Mafka

předseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 1. 11. 2011

Drahobejlova 2391/13, Praha 9, 190 00, Česká republika

Radek Zábrodský

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 12. 2009 - Poslední vztah: 29. 11. 2011

vznik členství: 19. 11. 2009

zánik členství: 1. 11. 2011

vznik funkce: 19. 11. 2009

zánik funkce: 1. 11. 2011

Jana Pavelky 677, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Ing. arch. Pavel Weishaupt

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2009 - Poslední vztah: 16. 5. 2014

vznik členství: 1. 4. 2009

zánik členství: 21. 4. 2014

Čechova 236/17, Praha 7, Česká republika

Radek Zábrodský

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 14. 4. 2009

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 1. 4. 2009

Jana Pavelky 677, Líbeznice, 250 65, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Martin Jan

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 8. 2015

vznik členství: 18. 7. 2008

zánik členství: 18. 10. 2013

Masná 696/21, Praha 1, 110 00, Česká republika

Štefan Loncnar

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 9. 2007 - Poslední vztah: 8. 12. 2009

vznik členství: 7. 8. 2007

zánik členství: 19. 11. 2009

vznik funkce: 7. 8. 2007

zánik funkce: 19. 11. 2009

Klausova 15, Praha 5, 150 00, Česká republika

Alena Žahourová

předseda

První vztah: 30. 10. 2006 - Poslední vztah: 12. 9. 2007

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 7. 8. 2007

vznik funkce: 15. 9. 2005

zánik funkce: 7. 8. 2007

Skryje 27, 270 42, Česká republika

Alena Hůlová

předseda

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 30. 10. 2006

vznik členství: 15. 9. 2005

vznik funkce: 15. 9. 2005

Skryje 27, 270 42, Česká republika

Lucie Kutišová

člen

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 18. 7. 2008

Heřmanova 1120/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jan Kutiš

člen

První vztah: 25. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 9. 2008

vznik členství: 15. 9. 2005

zánik členství: 18. 7. 2008

Amforová 1931/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. arch. Petr Gregor

předseda

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

vznik funkce: 6. 9. 2004

zánik funkce: 15. 9. 2005

Na Klášterním 17, Praha 6, 162 00, Česká republika

Lucie Kutišová

člen

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Heřmanova 1120/7, Praha 7, 170 00, Česká republika

Jan Kutiš

člen

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 25. 10. 2005

vznik členství: 6. 9. 2004

zánik členství: 15. 9. 2005

Amforová 1931/19, Praha 5, 155 00, Česká republika

Další vztahy firmy CODECO, a.s.

1 fyzická osoba

Milan Jirman

předseda správní rady

První vztah: 12. 5. 2020

vznik členství: 12. 5. 2020

vznik funkce: 12. 5. 2020

Sokolovská 101/101b, Praha, 186 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Akcionáři

CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED

2nd Floor, 9 Chapel Place, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, London

od 7. 1. 2014

CODECO CAPITAL INVESTMENTS (UK) LIMITED, registrační číslo 5394593

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

do 7. 1. 2014 od 17. 8. 2005

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 6. 9. 2004

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 3. 10. 2005
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Zprostředkování obchodu
  • Velkoobchod
  • Specializovaný maloobchod
  • Zprostředkování služeb
  • Realitní činnost
  • Správa a údržba nemovitostí
  • Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
  • Reklamní činnost a marketing
  • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 6. 9. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).