Hlavní navigace

Cosmonde, a.s.

Firma Cosmonde, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6393, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 117 849 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45272859

Sídlo:

Dusíkova 795/7, Brno Lesná, 638 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 1992

DIČ:

CZ45272859

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

20420 Výroba parfémů a toaletních přípravků
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6393, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

McBride Czech, a.s. od 2. 11. 2010

Obchodní firma

McBride Czech, a.s. od 8. 4. 2015

Obchodní firma

Dermacol a.s. do 8. 4. 2015 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Dusíkova 795/7
Brno 63800 od 27. 8. 2015

adresa

Výtvarná 4/1023
Praha 6 16100 do 13. 6. 2011 od 13. 5. 2005

adresa

Výtvarná 1023/10
Praha 6 16000 do 13. 5. 2005 od 10. 2. 2003

adresa

Kříženeckého nám. 322
Praha 5 15000 do 10. 2. 2003 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

Kosmetické služby od 17. 7. 2009

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 7. 2009

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 17. 7. 2009 od 27. 10. 2000

nákup a prodej kosmetických přípravků do 27. 10. 2000 od 1. 5. 1992

vývoj, výroba a odbyt kosmetických přípravků vyráběných pod ochrannou známkou "Filmstudio Barrandov DERMACOL" do 17. 7. 2009 od 1. 5. 1992

vývoj , výroba a odbyt přípravků profesionální kosmetiky pro potřeby filmu, televize a divadel do 17. 7. 2009 od 1. 5. 1992

výroba kosmetických přípravků ve spolupráci se zahraničními firmami a jejich prodej do 17. 7. 2009 od 1. 5. 1992

poskytování kosmetických a jiných služeb do 17. 7. 2009 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 4. 4. 2014

Valná hromada společnosti Dermacol a.s., IČ: 45272859, se sídlem Praha 6, Výtvarná 4/1023, PSČ 161 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1456 (dále jen "Dermacol a.s."), v souladu s ustanovením § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník"), rozhoduje takto: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Dermacol a.s. je společnost Alphaduct, a.s., IČ: 26212412, se sídlem Brno, Dusíkova 7 č.p. 795, PSČ 638 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 4768 (dále jen "hlavní akcionář"), k terá byla ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti Dermacol a.s. vlastníkem 86 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1, 000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. akcií 02/000001 - 02/000086, a 62.587 kusů kmenových listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/01929 2, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, emitovaných společností Dermacol a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 117,293.500,-Kč (slovy: jednosto sedmnáct milionů dvěstě devadesát tři tisíce pětset korun českých), což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s. a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s. (akcie vydané společností Dermacol a.s. dále jen "Akcie"). Vlastnictví Akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno: - předložením 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodn otě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/001015 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, - čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 11.08.2009, z něhož vyplývá, že hlavní akcionář je ke dni jeho účasti na mimořádné valné hromadě společnosti Dermacol a.s., vlastníkem 86 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,000 .000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých) každá, č. Akcií 02/000001 - 02/000086 a dále vlastníkem 62.587 kusů kmenových listinných Akcií na majitele o jmenovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých) každá, č. Akcií 01/19399 - 01/63698, 01/00101 5 - 01/019292, 01/000835 - 01/000836, 01/000874 - 01/000875, 01/000506, 01/000883, 01/000553, 01/000913 a 01/000651, což představuje 99,53 % základního kapitálu společnosti Dermacol a.s., a s nimiž je spojen podíl ve výši 99,53 % na hlasovacích právech ve společnosti Dermacol a.s., a že tedy hlavní akcionář je ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu Akcií. 2. Přechod ostatních Akcií vydaných společností Dermacol a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada společnosti Dermacol a.s. rozhoduje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu vlastnického práva ke všem Akciím ve vlastnictví ostatních akcionářů společnosti Dermacol a.s., tj. akcionářů odlišných od hlavního akcion áře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu Akcií"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přechodu Akcií přejde vlastnické právo ke všem Akciím, jejichž vlastníci budou k tomuto okamžiku ostatní akcionáři 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku oprávněným osobám za Akcie společnosti Dermacol a.s. peněžité protiplnění ve výši 500,-Kč (slovy: pět set korun českých) za jednu (1) Akcii (dále jen "protiplnění"). Výše protiplnění určená hlavním akcionářem, resp. jeho přiměřenost, je ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 090530, vypracovaným dne 30.05.2009 společností BOHEMIA EXPERTS, s.r.o znalecký ústav (dále jen "znalecký posudek ", v jehož výrokové části se uvádí: ?Na základě provedeného ocenění jsme dospěli k názoru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii společnosti Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00, Česká republika, IČ: 452 72 859, o jednotlivé j menovité hodnotě 500,-Kč (slovy: pětset korun českých), k datu 31.03.2009 činí 415,-Kč (slovy: čtyřista patnáct korun českých). 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady společnosti CAPITAL PARTNERS a.s, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005, IČ: 60281308 (dále jen "obchodník s cennými papíry") peněžní prostředky ve výši 555.500,-Kč (slovy: pětset padesát pět tisíc pětset korun českých), tj. ve výši potřebné k výplatě protiplnění, a tato skutečnost byla doložena valné hromadě předložením potvrzení vystaveného obchodníkem s cennými papíry. Obchodník s cennými papíry poskytne oprávněným osobám protiplnění bez zbytečného odk ladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne, kdy oprávněné osoby předají Akcie obchodníkovi s cennými papíry, kterého společnost Dermacol a.s. zmocnila k převzetí Akcií od oprávněných osob jménem společnosti Dermacol a.s. Osobou oprávněnou k přijet í protiplnění bude vždy vlastník vykoupených Akcií, ledaže bude prokázáno zastavení vykoupených Akcií. V takovém případě obchodník s cennými papíry poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavnímu věřiteli, to neplatí, prokáže-li vlastník Akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné osoby mohou uplatnit svoje právo na zaplacení protiplnění, případně na částku odpovídající hodnotě zastavených Akcií, na základě předložení Akcie či Akcií obchodníkovi s cennými papíry s tím, že oprávněné osoby - fyzické osoby současně musí předložit pro evidenční účely platný průkaz totožnosti a oprávněné osoby - právnické osoby se dále pro evidenční účely prokáží aktuálním výpisem z obchodního re jstříku s uvedením osob oprávněných jednat jménem či za oprávněného akcionáře právnickou osobu, s platným průkazem totožnosti osoby (či osob) jednající jménem či za akcionáře - právnickou osobu. Místem převzetí akcií je sídlo obchodníka s cennými papíry na adrese Praha 1, Dušní 22, PSČ 11005. Místo převzetí akcií bude otevřeno vždy v pracovních dnech od 9:00 hodin do 15:00 hodin. V případě uzavření místa převzetí akcií je náhradním místem převzetí akcií sídlo společnosti Dermacol a.s., na adrese Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ: 161 00. od 20. 8. 2009

Valná hromada přijala dne 30.1.2004 toto usnesení o zvýšení základního kapitálu: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 86.000.000,- Kč (slovy osmdesátšestmilionů korun českých) z částky 31849.000,- Kč (slovy třicetjednamilionůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých) na konečnou výši 117.849.000,- Kč (slovy stosedmnáctmili ónůosmsetčtyřicetdevěttisíc korun českých), a to upsáním nově emitovaných akcií peněžitými vklady. Upisování nad stanovenou částku se nepřipouští. Emisní kurz nově upisovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. b) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových 86 ks kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy jedenmilión korun českých), všechny akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou registrovány. c) Dle § 204a odst. 5 obch. zákoníku se vylučuje přednostní právo akcionářů na upsání nově emitovaných akcií, a to z toho důvodu, že cílem zvýšení základního kapiátlu je snížení úvěrového zatížení společnosti vůči společnosti Alphaduct, a.s. kapitalizací její pohledávky, kteréžto tvrzení se dokládá písemnou zprávou představenstva ve smyslu ust. § 204a odst. 5 obch. zákoníku, která je přílohou číslo 4 tohoto notářského zápisu. d) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci, a to společnosti Alphaduct, a.s., se sídlem Na Příkopě 12, Praha 1, IČ: 262 12 412. e) Nové akcie budou upsány v sídle společnosti Dermacol uzavřením smlouvy o upsání akcií, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákon íku a bude doručen určenému zájemci do 14 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Dermacol, a.s. do obchodního rejstříku s tím, že doručení návrhu na uzvaření smlouvy se bere za počátek běhu sho ra uvedené lhůty. f) V případě, že nové emitované akcie budou upsány společností Alphaduct, a.s., připouští se započtení pohledávky společnosti Dermacol, a.s. z titulu nároku na splacení emisního kurz upisovaných akcií proti části pohledávky společnosti Alphaduct, a.s. vůč i společnosti Dermacol, a.s. ve výši 86.000.000,- Kč, splatné k 31.12.2003 z titulu úvěrové smlouvy ze dne 30.11.2001 ve znění jejích dodatků č. 1 a 2., přičemž celková výše pohledávky činí (k 29.1.2004) 87.387.313,- Kč (slovy osmdesátsedmmiliónůtřistaosm desátsedmtisíctřistatřináct korun českých), z toho jistina 76.500.000,- Kč (slovy sedmdesátšestmiliónůpětsettisíc korun českých) a příslušenství 10.887.313,- Kč (slovy desetmiliónůosmsetosmdesátsedmtisíctřista třináct korun českých), pohledávka je splatná k 31.12.2003. Valná hromada vyslovuje s tímto započtením souhlas. g) Společnost Dermacol, a.s. doručí návrh smlouvy o započtení společnosti Alphaduct, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí být pak uzavřena v sídle společnosti Dermacol, a.s. nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy společnosti Alphaduct, a.s. Upisovatel - společnost Alphaduct, a.s. je v případě upsání akcií povinna splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 30 dnů od jejich úpisu, zbývající část emisního kurzu pak do 1 roku od zápisu zvýše ní základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uzavřením smlouvy o započtení je povinnost splatit emisní kurz akcií splněna do výše započtených pohledávek. do 17. 12. 2004 od 16. 9. 2004

Na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti konané dne 15. září 2003 1) snižuje se základní kapitál společnosti z důvodu úhrady ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku a částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita na úhradu ztráty společnosti dle § 216a odst. 1 písm. a) obch. zákoníku 2) snižuje se základní kapitál společnosti o částku ve výši 31,849.000,- Kč, slovy: třicetjedenmilionosmsetčtyřicettisíc korun českých 3) snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií podle § 213a obchodního zákoníku 4) lhůta pro předložení listinných akcií k výměně za nové listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 60 dnů ode dne uveřejnění výzvy představenstva k předložení akcií k výměně dle § 213a odst. 2 po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rej stříku od 20. 11. 2003

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 Obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32,na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb. ., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 5. 1992

V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 28.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti , které je představováno cenou vkládaného majetku uvedeného v zaklada- telské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dermacol, s.p. od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 117 849 000 Kč

od 17. 12. 2004

Základní kapitál

vklad 31 849 000 Kč

do 17. 12. 2004 od 20. 11. 2003

Základní kapitál

vklad 63 698 000 Kč

do 20. 11. 2003 od 26. 1. 1994

Základní kapitál

vklad 52 717 000 Kč

do 26. 1. 1994 od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 500 Kč, počet: 63 698 od 4. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 od 4. 4. 2014
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 63 698 do 4. 4. 2014 od 17. 12. 2004
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 86 do 4. 4. 2014 od 17. 12. 2004
Akcie na majitele, hodnota: 500 Kč, počet: 63 698 do 17. 12. 2004 od 20. 11. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 63 698 do 20. 11. 2003 od 1. 4. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 63 698 do 1. 4. 2003 od 26. 1. 1994
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 52 717 do 26. 1. 1994 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

9 fyzických osob

Jaroslav Slivoně

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 21. 2. 2018

Luženická 669, Domažlice, 344 01, Česká republika

Erika Hořínková

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 21. 2. 2018

Sídlisko II 1214/32, Vranov nad Topľou, 093 01, Slovenská republika

Miroslav Havel

Člen dozorčí rady

První vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 21. 2. 2018

Pod Slovany 2041/5, Praha, 128 00, Česká republika

Michal Hasara

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 25. 1. 2017

vznik funkce: 25. 1. 2017

Skalky 171, Rebešovice, 664 61, Česká republika

Dries Noël Cyriel Verbeke

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 12. 1. 2017

vznik funkce: 12. 1. 2017

Nachtegaalstraat 3a, 8980 Passendale, Zonnebeke, Belgické království

Aleksandra Glowacka-Dziuk

předseda dozorční rady

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

vznik funkce: 2. 12. 2015

ul. Batalionu Parasol 9/603, Opole, Polská republika

Witold Skrzyński

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 3. 8. 2015

vznik funkce: 4. 8. 2015

51i, Stary Jaworóv, Polská republika

Ondřej Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

Arbesova 1/1, Brno, 638 00, Česká republika

Aleksandra Glowacka-Dziuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

45-291 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/603, Polská republika

Historické vztahy

Michal Hasara

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 3. 2017 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 25. 1. 2017

zánik členství: 21. 2. 2018

vznik funkce: 25. 1. 2017

zánik funkce: 21. 2. 2018

Skalky 171, Rebešovice, 664 61, Česká republika

Dries Noël Cyriel Verbeke

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 1. 2017 - Poslední vztah: 9. 4. 2018

vznik členství: 12. 1. 2017

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 12. 1. 2017

zánik funkce: 5. 10. 2017

Nachtegaalstraat 3a, 8980 Passendale, Zonnebeke, Belgické království

Aleksandra Glowacka-Dziuk

předseda dozorční rady

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 22. 3. 2017

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 25. 1. 2017

vznik funkce: 2. 12. 2015

zánik funkce: 25. 1. 2017

ul. Batalionu Parasol 9/603, Opole, Polská republika

Witold Skrzyński

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2015 - Poslední vztah: 24. 1. 2017

vznik členství: 3. 8. 2015

zánik členství: 12. 1. 2017

vznik funkce: 4. 8. 2015

zánik funkce: 12. 1. 2017

51i, Stary Jaworóv, Polská republika

Aleksandra Glowacka-Dziuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 1. 9. 2015

ul.Batalionu Parasol 9/603, Opole, Polská republika

Ondřej Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 21. 2. 2018

zánik funkce: 21. 2. 2018

Arbesova 1/1, Brno, 638 00, Česká republika

Miquel Angel Romero

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 8. 2015

vznik členství: 16. 12. 2014

zánik členství: 3. 8. 2015

vznik funkce: 17. 12. 2014

zánik funkce: 3. 8. 2015

c/Ramon y Cajal 71, Barcelona, Sant Fruitós de Bages, 082 72, Španělské království

Ondřej Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

Arbesova 1/1, Brno, 638 00, Česká republika

Ondřej Šrámek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

Dvorská 1507/18, Blansko, 678 01, Česká republika

RNDr. Tomáš Topinka

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 8. 4. 2015

vznik členství: 18. 5. 2011

zánik členství: 16. 12. 2014

vznik funkce: 15. 8. 2011

zánik funkce: 16. 12. 2014

Blansko 226, 678 01, Česká republika

Tomáš Topinka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 18. 5. 2011

Blansko 226, 678 01, Česká republika

Aleksandra Glowacka-Dziuk

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

45-291 Opole, ul. Batalionu Parasol 9/603, Polská republika

Marián Fendek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 13. 6. 2011

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 18. 5. 2011

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 18. 5. 2011

Krásnohorská 18, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Ing. Jaroslav Slivoně

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 29. 5. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 22. 6. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Luženická 669, Domažlice, 344 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petra Dočekalová

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 10. 9. 2008

zánik členství: 10. 12. 2013

Telečská 35, Jihlava, 586 01, Česká republika

Eva Rincónová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 10. 10. 2008

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 26. 6. 2008

Kálikova 5/1557, Praha 5, 155 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Slivoně

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 14. 7. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 29. 5. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2006

zánik funkce: 29. 5. 2009

Luženická 669, Domažlice, 344 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Mgr. Erika Komárová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 1. 9. 2010

Sídlisko II/1214, Vranov nad Topl´ou, 093 01, Slovenská republika

Eva Rincónová

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 21. 6. 2002

zánik členství: 27. 6. 2007

Kálikova 5/1557, Praha 5, Česká republika

Ing. Jaroslav Slivoně

člen

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2004

Luženická 669, Domažlice, Česká republika

Zdeňka Odvárková

předseda

První vztah: 21. 4. 2004 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 29. 6. 2006

Antala Staška 51, Praha 4, Česká republika

Lenka Sochorová

člen

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 23. 6. 2003

Štědřík 151, Psáry, Česká republika

Ing. Eva Rincónová

člen

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik funkce: 21. 6. 2002

Kalikova 5, Praha 5, Česká republika

Zdeňka Jiříková

předseda

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 4. 2004

vznik funkce: 21. 6. 2002

Antala Staška 51, Praha 4, Česká republika

Ing. Robert Schaffer

člen

První vztah: 26. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2002

Vítězná 79, Karlovy Vary, Česká republika

Mgr. Martin Tomko

Člen

První vztah: 2. 11. 2001 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 29. 6. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2002

Pod Lipou 1647, Hořice v Podkrkonoší, Česká republika

Vladimír Šafář

člen

První vztah: 10. 5. 2001 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik funkce: 29. 6. 2000

zánik funkce: 3. 8. 2004

Ke škole 863, Mníšek pod Brdy, 252 10, Česká republika

Ing. Jan Gerner

Člen

První vztah: 27. 10. 2000 - Poslední vztah: 2. 11. 2001

zánik funkce: 29. 6. 2001

Nábřeží Jana Palacha 923/4, Karlovy Vary, Česká republika

Luděk Kovář

člen

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Ruprechtická 2277, Praha 9, Česká republika

Ing. Petr Louša

člen

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 26. 3. 2002

zánik funkce: 17. 10. 2001

Janovského 23, Praha 7, Česká republika

Ing. Ivan Zach

člen

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Švermova 579, Slaný, Česká republika

Rostislav Zvonek

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 8. 1999

Lačnov 249, Česká republika

ing. Petra Marschallová

První vztah: 17. 12. 1997 - Poslední vztah: 5. 3. 1998

Myslivecká 749, Libochovice, Česká republika

ing. Pavel Smrček

První vztah: 17. 12. 1997 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Petýrkova 1996/34, Praha 4, Česká republika

Ing. Stanislava Brejchová

člen

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 1997

Jílovská 426/27, Praha -Lhotka, Česká republika

Ing. Alena Kindová

člen

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 12. 1997

Jiskrova 423/6, Brandýs n.L./St.Boleslav, Česká republika

Ing. Alois Fojtách

člen

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Vondroušova 1162, Praha 6, Česká republika

Ing. Jana Černochová

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Přemyslovo nám. 1/3, Brno, 612 00, Česká republika

JUDr. Blanka Kalčová

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Jižní 791, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Jaroslav Saidl

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 10. 5. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2000

V Štíhlách 1311/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Václav Pražský

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Lumiérů 497, Praha 5, 152 53, Česká republika

Ing. Igor Kocmánek

člen

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Voršilská 143, Praha 1, 110 00, Česká republika

Věra Kallová

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Fantova 1792, Praha 5-Lužiny, 150 00, Česká republika

ing. Jiří Zmatlík

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Dolanského 1390, Praha 4, 140 00, Česká republika

ing. Dobromír Smutný

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Arménská 1372, Praha 10, 100 00, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Mgr. Vladimír Komár

Člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 21. 2. 2018

Klimentská 2066/19, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Matthew Joseph Eatock

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 5. 10. 2017

23 Bodington, Leeds, West Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Marián Fendek

Člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 15. 3. 2017

vznik funkce: 15. 3. 2017

Žehrianska 2, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Neil Garry Jones

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 6. 6. 2016

vznik funkce: 6. 6. 2016

Low Moor Farm, Brearton, Harrogate, North Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christopher Ian Charles Smith

Předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 25. 1. 2016

vznik funkce: 25. 1. 2016

Clarke Lane, Mode Hill Barn, Cheshire, Bollington, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

Klimentská 2066/19, Praha, 110 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Matthias Kreysel

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 9. 6. 2014

Boelstrasse 73, Heerliberg, 8 704, Švýcarská konfederace

Historické vztahy

Matthew Joseph Eatock

Člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 5. 10. 2017

zánik členství: 21. 2. 2018

vznik funkce: 5. 10. 2017

zánik funkce: 21. 2. 2018

23 Bodington, Leeds, West Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Marián Fendek

Člen představenstva

První vztah: 16. 1. 2018 - Poslední vztah: 31. 1. 2018

vznik členství: 15. 3. 2017

zánik členství: 5. 10. 2017

vznik funkce: 15. 3. 2017

zánik funkce: 5. 10. 2017

Žehrianska 2, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Neil Garry Jones

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 7. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 6. 6. 2016

zánik členství: 21. 2. 2018

vznik funkce: 6. 6. 2016

zánik funkce: 21. 2. 2018

Low Moor Farm, Brearton, Harrogate, North Yorkshire, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Christopher Ian Charles Smith

Předseda představenstva

První vztah: 15. 4. 2016 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

vznik členství: 25. 1. 2016

zánik členství: 21. 2. 2018

vznik funkce: 25. 1. 2016

zánik funkce: 21. 2. 2018

Clarke Lane, Mode Hill Barn, Cheshire, Bollington, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

David Robert Main

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 15. 4. 2016

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 25. 1. 2016

vznik funkce: 2. 12. 2015

zánik funkce: 25. 1. 2016

Maris Piper Barn, Farm Lane, Warwickshire, Rugby, Easenhall, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2016 - Poslední vztah: 16. 1. 2018

vznik členství: 1. 12. 2015

zánik členství: 15. 3. 2017

zánik funkce: 15. 3. 2017

Klimentská 2066/19, Praha, 110 00, Česká republika

Matthias Kreysel

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 11. 7. 2016

vznik členství: 6. 6. 2014

zánik členství: 6. 6. 2016

vznik funkce: 9. 6. 2014

zánik funkce: 6. 6. 2016

Boelstrasse 73, Heerliberg, 8 704, Švýcarská konfederace

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

Klimentská 2066/19, Praha, 110 00, Česká republika

David Robert Main

předseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2015 - Poslední vztah: 20. 1. 2016

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 1. 9. 2015

vznik funkce: 9. 6. 2014

zánik funkce: 1. 9. 2015

Maris Piper Barn, Farme Lane,, Warwickshire, Rugby, Easenhall, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Matthias Kreysel

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 6. 6. 2014

vznik funkce: 9. 6. 2014

Boelstrasse 73, Heerliberg, 8 704, Švýcarská konfederace

David Robert Main

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2014

Maris Piper Barn, Farme Lane,, Warwickshire, Rugby, Easenhall, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

David Robert Main

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 9. 6. 2014

Warwickshire CV 23 0JB, Rugby, Easenhall, Farme Lane, Maris Piper Barn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 27. 8. 2015

vznik členství: 1. 9. 2010

Klimentská 2066/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Grzegorz Antoni Król

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 25. 3. 2014

Konstancin - 05-510, Ul. Przesmycuiego 31, Polská republika

Marián Fendek

člen představenstva

První vztah: 16. 12. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 1. 12. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

Krásnohorská 18, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 11. 8. 2009

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 28. 8. 2009

zánik funkce: 1. 9. 2010

Na Zderaze 2007/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

První vztah: 20. 8. 2009 - Poslední vztah: 5. 10. 2009

vznik členství: 11. 8. 2009

Na Zderaze 2007/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2009 - Poslední vztah: 20. 8. 2009

vznik členství: 1. 7. 2009

zánik členství: 11. 8. 2009

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 11. 8. 2009

Na Zderaze 2007/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Věra Komárová

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 17. 7. 2007

zánik funkce: 1. 9. 2010

Klimentská 2066/19, Praha 1, 110 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda představenstva

První vztah: 5. 9. 2007 - Poslední vztah: 5. 8. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 17. 7. 2007

zánik funkce: 30. 6. 2009

Na Zderaze 2007/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Karel Tomšovský

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 16. 12. 2009

vznik členství: 29. 6. 2006

zánik členství: 1. 12. 2009

Větřní 320, 382 11, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 30. 6. 2004

vznik funkce: 24. 7. 2006

zánik funkce: 17. 7. 2007

Na Zderaze 2007/7, Praha 2, 120 00, Česká republika

Mgr. Jozef Gemeľa

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2006 - Poslední vztah: 5. 9. 2007

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 24. 7. 2006

zánik funkce: 27. 6. 2007

Dražetická 859/13, Praha 8, 182 00, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik funkce: 30. 6. 2004

Voskovcova 1075/55, Praha 5, 150 00, Česká republika

Mgr. Jozef Gemeľa

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik funkce: 10. 1. 2003

Sadská 479/7, Praha 9, Česká republika

Ing Jan Daňsa

předseda představenstva

První vztah: 1. 4. 2003 - Poslední vztah: 13. 9. 2006

vznik členství: 10. 1. 2003

zánik členství: 29. 6. 2006

vznik funkce: 10. 1. 2003

zánik funkce: 29. 6. 2006

Salmovská 10, Praha 2, Česká republika

Mgr. Xénia Gubeková

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 10. 1. 2003

Bežecká 2, Košice, Slovenská republika

Mgr. Martin Tomko

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 30. 6. 2004

Pod Lipou 1647, Hořice v Podkrkonoší, Česká republika

Ing. Karel Ježek

Předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

vznik funkce: 17. 10. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2002

Mikulášovice 1046, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

Předseda představenstva

První vztah: 27. 10. 2000 - Poslední vztah: 26. 3. 2002

zánik funkce: 16. 10. 2001

Voskovcova 1075/55, Praha 5, Česká republika

PhD. Bohuslav Luňáček

Člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2000 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2002

Na Kovárně 461/10, Praha 10, Česká republika

Mgr. Tomáš Šídlo

předseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Ulrychova 6, Praha 6, Česká republika

Ing. Petr Kovář

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Veltěžská 817/13, Praha 8, Česká republika

Michaela Krešlová

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Raisova 9, Praha 6, Česká republika

Dr. Ladislav Passeri

Člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 27. 10. 2000

Charkovská 6, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Jan Daňsa

člen představenstva

První vztah: 20. 1. 2000 - Poslední vztah: 10. 2. 2003

zánik funkce: 21. 6. 2002

Salmovská 10, Praha 2, Česká republika

Ing. Eva Davidová

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Havířovská 422, Praha 9, Česká republika

RNDr. Miloš Hoff

Člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Nad Rokoskou 1319/33, Praha 8, Česká republika

Jiří Kozelek

předseda představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Mánesova 633, Štětí, Česká republika

Mgr. Vladimír Komár

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Novovysočanská 697/44, Praha 9, Česká republika

Ing. Josef Šimák

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 20. 1. 2000

Švahlova 806, Sezimovo Ústí 1, Česká republika

ing. Lubomír Pujman

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 8. 1999

Grohova 3, Brno, Česká republika

Šárka Šillerová

Člen představenstva

První vztah: 5. 3. 1998 - Poslední vztah: 3. 8. 1999

Příhon 972, Bučovice, Česká republika

ing. Radka Zachová

Předseda představenstva

První vztah: 17. 12. 1997 - Poslední vztah: 5. 3. 1998

Býkev 16, Česká republika

Jiří Kozelek

Člen představenstva

První vztah: 17. 12. 1997 - Poslední vztah: 3. 8. 1999

Mánesova 633, Štětí, Česká republika

Ing. Dagmar Loukotková

člen představenstva

První vztah: 22. 4. 1997 - Poslední vztah: 17. 12. 1997

Jetelova 2274/19, Plzeň 2-Východní předměstí, Česká republika

JUDr. Pavel Kubec

místopředseda

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 5. 3. 1998

Zelenečská 121, Praha 9, 190 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Koníř

předseda

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 12. 1997

Vondroušova 1157, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Miroslav Crha

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 1996 - Poslední vztah: 22. 4. 1997

Lindavská 787/3, Praha 8, Česká republika

Ing. Jíří Gregor

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Na dlouhých 813/67, Plzeň 4, 301 00, Česká republika

JUDr. Vladimír Koníř

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Vondroušova 1157, Praha 10, 100 00, Česká republika

Štefan Jakab

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Zimmlerova 3000/25, Zábřeh, 789 01, Česká republika

Ing. Jana Doucková

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 1995 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Pod strání 2218/33, Praha 10, 100 00, Česká republika

ing. Jan Buchta

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Na mírách 711, Praha 6, 160 00, Česká republika

JUDr. Pavel Kubec

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 12. 8. 1996

Zelenečská 121, Praha 9, 190 00, Česká republika

ing. Milan Jedlička

Člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 8. 9. 1995

Lumierů 21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Představenstvo zastupuje společnost vůči třetím osobám a jiným orgánům. Za společnost jedná člen představenstva.

od 21. 2. 2018

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Jménem společnosti jsou oprávněni jednat dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímá jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis dva členové představenstva společně.

do 21. 2. 2018 od 5. 3. 1998

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo. Každý člen představenstva je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně. Další osoby jsou oprávněny jednat jménem společnosti pouze na základě plné moci udělené představenstvem. Za společnost podepisuje každý člen představenstva samostatně.

do 5. 3. 1998 od 12. 8. 1996

Za společnost jedný představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 12. 8. 1996 od 1. 5. 1992

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

David Robert Main

předseda představenstva

První vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 9. 6. 2014

Maris Piper Barn, Farme Lane,, Warwickshire, Rugby, Easenhall, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Historické vztahy

David Robert Main

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 2. 2011 - Poslední vztah: 2. 9. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 9. 6. 2014

Warwickshire CV 23 0JB, Rugby, Easenhall, Farme Lane, Maris Piper Barn, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Grzegorz Antoni Król

předseda představenstva

První vztah: 2. 11. 2010 - Poslední vztah: 4. 4. 2014

vznik členství: 1. 9. 2010

zánik členství: 25. 3. 2014

vznik funkce: 1. 9. 2010

zánik funkce: 25. 3. 2014

Konstancin - 05-510, Ul. Przesmycuiego 31, Polská republika

Mgr. Xénia Gubeková

člen představenstva

První vztah: 10. 2. 2003 - Poslední vztah: 1. 4. 2003

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 10. 1. 2003

Bežecká 2, Košice, Slovenská republika

Další vztahy firmy Cosmonde, a.s.

1 fyzická osoba

Marián Fendek

První vztah: 26. 2. 2018

Prokurista se podepisuje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis a údaj označující prokuru. Prokurista je oprávněn ke zcizování a zatěžování všech nemovitých věcí společnosti. od 26. 2. 2018

Žehrianska 2, Bratislava, 851 07, Slovenská republika

Alphaduct, a.s.

První vztah: 21. 2. 2018

Plaská 622/3, Praha, 150 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

&#34^McBride spol. s r.o.&#34^ v likvidaci

První vztah: 31. 1. 2018 - Poslední vztah: 21. 2. 2018

V olšinách 2300/75, Praha Strašnice (Praha 10), 100 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Alphaduct, a.s.

První vztah: 20. 10. 2009 - Poslední vztah: 2. 11. 2010

Plaská 622/3, Praha, 150 00

Akcionáři

Alphaduct, a.s., IČ: 26212412

Plaská 622/3, Česká republika, Praha 5, 150 00

od 21. 2. 2018

"McBride spol. s r.o.", IČ: 25193678

V Olšinách, Česká republika, Praha 10, 100 97

do 21. 2. 2018 od 31. 1. 2018

Alphaduct, a.s., IČ: 26212412

Dusíkova, Česká republika, Brno, 638 00

do 2. 11. 2010 od 20. 10. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 16. 9. 1992

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Výroba zdravotnických prostředků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
  • Testování, měření, analýzy a kontroly
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 16. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).