Hlavní navigace

Alphaduct, a.s.

Firma Alphaduct, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6856, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 400 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26212412

Sídlo:

Plaská 622/3, Praha, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

21. 11. 2000

DIČ:

CZ26212412

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
10 Výroba potravinářských výrobků
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
68 Činnosti v oblasti nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
731 Reklamní činnosti
96020 Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6856, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Alphaduct, a.s. od 21. 11. 2000

Právní forma

Akciová společnost od 21. 11. 2000

Předmět podnikání

kosmetické služby od 11. 3. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 3. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 11. 3. 2009

Předmět činnosti

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příloze zákona č. 455/1991 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

stáčení přírodní minerální a pitné vody do lahví a výroba nápojů s přísadou ovocných sirupů do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

reklamní činnost do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

činnost realitní kanceláře do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

pronájem nemovitostí a nebytových prostor s poskytováním jiných než základních služeb do 11. 3. 2009 od 21. 11. 2000

Ostatní skutečnosti

Dne 22.12.2010 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ: 247 66 208, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16659, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize Značková kosmetika". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2010. od 16. 3. 2011

Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako "Divize PRIVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. od 15. 3. 2010

Dne 22.12.2009 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Dermacol a.s., se sídlem Výtvarná 4/1023, Praha 6, PSČ 161 00, IČ: 452 72 859, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1456, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12.2001 označena jako Divize PIRVATE label". Smlouva nabyla účinnosti dne 31.12.2009. do 15. 3. 2010 od 15. 3. 2010

Dne 19.12.2006 byla uzavřena Smlouva o prodeji části podniku mezi společností Alphaduct, a.s., jako prodávajícím a společností Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří, okres Karlovy Vary, IČ: 18226990, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 1417, jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části podniku tvořící samostatnou organizační složku stávajícího podniku prodávajícího, nezapsanou v obchodním rejstříku, která je v organizačním řádu prodávajícího účinného ode dne 10.12. 2001 označena jako "Divize nápojů". Smlouva nabyla účinnosti dne 01.01.2007. od 29. 12. 2006

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společností METO a.s. se sídlem Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87, IČ 264 85 290, a BECKMANN s.r.o. se sídlem Praha 6, Výtvarná 1023/4, PSČ 161 00, IČ 261 82 581. od 18. 9. 2006

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Alphaduct, a.s. ze dne 8.3.2004: do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

1. Zvyšuje se základní kapitál společnosti Alphaduct, a.s. o částku 1.300,000. 000 --Kč (slovy: jednamiliardatřistamilionů korun českých) s tím,že se upsání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu nepřipouští a nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

2. Upsáno bude 1300 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě,každá o jmenovité hodnotě 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých). do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

3. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to: do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pan Mgr. Jiří Šmejc, r.č. 711012/1909,bytem Praha 5 - Lipence, Jílovišťská 550, do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pan Mgr. Vladimír Komár, r.č. 720713/9368, bytem Vranov nad Topľou, Sídlisko II/1214, Slovenská republika do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pan Ing.Jan Gerner,r.č.711102/1819,bytem Karlovy Vary,nábř.Jana Palacha 923/4, do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

společnost N & P Alliance, s.r.o., IČ: 62577395, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C,vložka 32788. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

4. Akcie společnosti budou upsány bez využití přednostního práva v pracovně předsedy představenstva společnosti Alphaduct, a.s.,která se nachází v sídle společnosti na adrese Praha 1,Na Příkopě 12,v pracovní dny v době od 10,00 do 14,00 hodin. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

5. Lhůta pro upsání nových akcií společnosti Alphaduct, a.s. předem určenými zájemci činí patnáct (15) dnů a počíná běžet každému z nich prvý den následující po dni,v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

6. Informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm.e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující náležitosti podle §205 odst.3 obchodního zákoníku, je představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. povinno vypracovat a každému z předem určených zájemců doručit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

7. Počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit každému z předem určených zájemců písemným oznámením jim doručeným nejpozději sedm (7) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

8. Upisovatel je povinen nejpozději do třiceti (30) dnů od nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku splatit třicet procent (30%) emisního kursu jim upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., Václavské nám.42,Praha 1, založený podle § 204 odst.2 obchodního zákoníku společnosti pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí,jestliže byla uzavřena dohoda o započtení;zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho (1) roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., Václavské nám.42, Praha 1; o nabytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho (1) týdne informovat upisovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

9. Připouští se možnost započtení peněžitých pohledávek předem určeným zájemců vůči společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu jimi upsaných nových akcií takto: do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pohledávka pana Mgr.Jiřího Šmejce za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190, 922.783,-Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003, znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy: dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12. 2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468, 000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pohledávky pana Mgr.Vladimíra Komára za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 468,471.774,27 Kč (slovy:čtyřistašedesátosmmilionůčtyřistasedmdesátjedentisícsedmsetsedmdesátčtyři koruny české a dvacetsedm haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 190, 922.783,--Kč (slovy: jednostodevadesátmilionůdevětsetdvacetdvatisícesedmsetosmdesáttři koruny české), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003,znějící na částku 28,303.054,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůtřistatřitisícepadesátčtyři koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2002 znějící na částku 14,072.803,--Kč (slovy: čtrnáctmilionůsedmdesátdvatisíceosmsettři koruny české), a dále dle převzetí dluhu ve výši 234,429.170,83 Kč (slovy:dvěstětřicetčtyřimilionyčtyřistadvacetdevěttisícjednostosedmdesát korun českých a osmdesáttři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dne 17.12.2003, z níž lze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku ve výši 468,000.000,--Kč (slovy: čtyřistašedesátosmmilionů korun českých), do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pohledávka pana Ing.Jana Gernera za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 165,395.081,25 Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionůtřistadevadesátpěttisícosmdesátjedna koruna česká a dvacetpět haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 67,426.796,--Kč (slovy: šedesátsedmmilionůčtyřistadvacetšesttisícsedmsetdevadesátšest korun českých), Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 9,995.582, -Kč (slovy: devětmilionůdevětsetdevadesátpěttisícpětsetosmdesátdvě koruny české) a Smlouvy o půjčce uzavřené dne 17.12.2003 znějící na částku 4,918.500, --Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmnácttisícpětset korun českých), a dále dle převzetí dluhu ve výši 82,791.627,34 Kč (slovy: osmdesátdvamilionysedmsetdevadesátjedentisícšestsetdvacetsedm korun českých a třicetčtyři haléře) na základě Dohody o převzetí dluhu uzavřené dnem 17.12. 2003, z níž jze na emisní kurs jím upsaných akcií započíst částku 165,000.000, --Kč (slovy: jednostošedesátpětmilionů korun českých), do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

pohledávka společnosti N & P Alliance, s.r.o.,za společností Alphaduct, a.s. v celkové výši 171,403.552,40 Kč (slovy: jednostosedmdesátjedenmiliončtyřistatřitisícpětsetpadesátdvě koruny české a čtyřicet haléřů), vzniklá z titulu poskytnutí finančních prostředků dle Smlouvy o úvěru uzavřené dne 11.11.2002, ve znění Dodatku č.1 ze dne 01.09.2003, kterou lze na emisní kurs jí upsaných akcií započíst v plné výši. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

10. Na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené a specifikované v odstavci 9. tohoto usnesení, zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

11. Návrh smlouvy o započtení vůči každému z předem určených zájemců je povinno vypracovat představenstvo společnosti Alphaduct, a.s. a doručit ho předem určenému zájemci vždy nejpozději do jednoho (1) týdne ode dne, kdy s tímto předem určeným zájemcem společnost uzavřela smlouvy o upsání akcií. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

12. Smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostísmlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužníka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek,ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj.jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení,zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení,smluvní pokutu,atd.),přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává,přesné určení, jaká částka se započítává,přesné určení,jaká částka se započítává z jistiny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsána před orgánem provádějícím legalizaci. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

13. Smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upisovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o započtení uzavřena nejpozději do patnácti (15) dnů od právní moci tohoto usnesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií. do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

14. Emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1,000.000,--Kč (slovy: jedenmilion korun českých) do 20. 4. 2005 od 29. 3. 2005

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 30.9.2002 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti zní: 1. základní kapitál společnosti se zvyšuje o 400.000.000,-- Kč (čtyři sta milionů korun českých); 2. upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 3. nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem; 4. základní kapitál společnosti se zvyšuje vydáním 400 (čtyř set) kusů nových kmenových akcií neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,-- Kč (jeden milión korun českých); 5. přednostní právo na upsání akcií může být ve stanovené lhůtě (odst. 6) vykonáno v pracovně předsedy představenstva společnos- ti v sídle společnosti na adrese Praha 1, Na Příkopě 12, v pra- covní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; 6. přednostní právo na upsání nových akcií může akcionář vykonat ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena informace o přednostním právu, ob- sahující zákonem stanovené náležitosti a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchod- ního zákoníku; nebude-li k počátku běhu lhůty pravomocně zapsáno rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstří- ku, musejí být akcie upsány s rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 7. představenstvo je povinno písemnou informaci o přednostním právu obsahující náležitosti uvedené v § 204a odst. 2 obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň ná- ležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku akcionáři do- ručit na jeho adresu zapsanou v seznamu akcionářů nejpozději do jednoho týdne ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 8. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií s využitím přednostního práva je představenstvo povinno akcionáři oznámit písemně doručením oznámení o počátku běhu lhůty; toto oznámení musí být akcionáři doručeno nejméně 7 (sedm) dnů před počátkem běhu lhůty; 9. s využitím přednostního práva lze upsat celkem 400 (čtyři sta) kusů nových kmenových akcií, neregistrovaných k obchodování na veřejném trhu, znějících na jméno, vydávaných v listinné po- době, každé o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 10. na každou jednu stávající akcii o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč lze s využitím přednostního práva upsat 4 (čtyři) nové akcie, přičemž podle § 204a odst. 2 písm. b) obchodního zá- koníku lze upisovat pouze celé akcie. 11. emisní kurs každé nové akcie upsané s využitím přednostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,- Kč (jeden milión korun českých). 12. všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty určitému zájemci - dosavadnímu jedinému akcionáři společnosti MEF Holding, akciová společnost, IČ 25 07 50 80, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, (dále jen Zájemce); 13. ostatní způsoby upsání akcií bez využití přednostního práva (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují; 14. bez využití přednostního práva mohou být akcie ve stanovené lhůtě (odst. 15) upsány v pracovně předsedy představenstva spo- lečnosti v sídle společnosti na adrese: Praha 1, Na Příkopě 12, v pracovní dny v době od 10.00 do 14.00 hodin; 15. bez využití přednostního práva může Zájemce upsat akcie ve lhůtě 15 (patnácti) dnů počínající prvým dnem následujícím po dni, v němž mu bude doručena písemná informace o možnosti upsá- ní akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku; 16. informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) ob- chodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku je představenstvo společnosti povinno vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od zániku přednostního práva na upsání akcií, ne však dříve, než prvý den po podání návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; zanikne-li všem akcionářům přednostní právo na upsání nových akcií před podáním návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základ- ního kapitálu do obchdoního rejstříku, je představenstvo povinno informaci o možnosti upsání akcií bez využití přednostního práva obsahující náležitosti podle § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku a návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň nále- žitosti podle § 205 odst. 3 obchodního zákoníku vypracovat a Zájemci doručit nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; 17. počátek běhu lhůty stanovené pro upisování akcií bez využití přednostního práva a emisní kurs akcií upisovaných bez využití přednostního práva je představenstvo povinno oznámit Zájemci pí- semným oznámením doručeným Zájemci zároveň s návrhem smlouvy o upsání akcií nejpozději 7 (sedm) dnů po doručení informace o možnosti upsat akcie bez využití přednostního práva; 18. upisovatel je povinen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od na- bytí právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společností do obchodního rejstříku splatit alespoň 30 % (třicet procent) emisního kursu jím upsaných akcií na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., pobočka Praha - východ, založený podle § 204 odst. 2 ob- chodního zákoníku společností pro splácení emisního kursu akcií; to neplatí, jestliže byla uzavřena dohoda o započtení; zbytek je upisovatel povinen splatit do jednoho roku od nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí do obchodního rejstříku na účet společnosti číslo 19-3033510297/0100 u Komerční banky, a.s., po- bočka Praha - východ; o nabytí právní moci usnesení soudu o zá- pisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti povinno nejpozději do jednoho týdne informovat zapi- sovatele doručením ověřeného opisu usnesení s vyznačeným dnem nabytí právní moci. 19. valná hromada souhlasí se započtením těchto pohledávek na úhradu části emisního kursu upsaných nových akcií takto: 19.1. pohledávky ve výši 95.636.023,--Kč (devadesát pět miliónů šest set třicet šest tisíc dvacet tři koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 89.150.000,--Kč (osmdesát devět miliónů jedno sto padesát tisíc korun českých) a příslušenství - běžný úrok ke dni 30.9.2002 činí 6.486.023,-- Kč (šest miliónů čtyři sta osmdesát šest tisíc dvacet tři koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcioná- řem - společností MEF Holding, akciová společnost, IČ: 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 100.000.000,-- Kč (jedno sto miliónů korun českých) ze dne 7.12.2000 ve znění dodatku číslo 1 ze dne 4.6.2001 a dodatku číslo 2 ze dne 29.6. 2001, 19.2. pohledávky ve výši 221.082.652,--Kč (dvě stě dvacet jeden milión osmdesát dva tisíce šest set padesát dvě koruny české), z čehož pohledávka za jistinou ke dni 30.9.2002 činí 214.461.000,--Kč (dvě stě čtrnáct miliónů čtyři sta šedesát je- den tisíc korun českých) a běžný úrok k 30.9.2002 činí 6.621.652,-- Kč (šest miliónů šest set dvacet jeden tisíc šest set padesát dvě koruny české), z úvěru poskytnutého společnosti jejím jediným akcionářem - společností MEF Holding, akciová spo- lečnost, IČ. 25075080, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu B, vložce číslo 4267 - na základě smlouvy o poskytnutí úvěru až do výše 300.000.000,-- Kč (tři sta miliónů korun českých) ze dne 14.12.2001, 20. na úhradu emisního kursu nových akcií mohou být započteny výlučně pohledávky uvedené v odstavci 19. (devatenáctém); zbytek emisního kursu nových akcií bude splacen v penězích; 21. návrh smlouvy o započtení je povinno na náklady společnosti vypracovat a nejpozději do jednoho týdne ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi jediným akcionářem a spo- lečností doručit akcionáři představenstvo společnosti; 22. smlouva o započtení musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i přesné označení pohledávek specifikací osob dlužní- ka a věřitele, právní důvod vzniku pohledávek, ciferné určení celkové výše pohledávek ke dni uzavření smlouvy o započtení (tj. jistiny s příslušenstvím), ciferné určení výše pohledávky za jistinou ke dni uzavření smlouvy o započtení a ciferné určení výše příslušenství a právní důvod jeho vzniku (zejména označení, zda jde o běžný úrok, úrok z prodlení, smluvní pokutu, atd.), přesné určení na úhradu jaké ciferně vyjádřené části emisního kursu se každá pohledávka započítává, přesné určení, jaká částka se započítává, přesné určení, jaká částka se započítává z jisti- ny a jaká z příslušenství; smlouva o započtení musí být podepsá- na před orgánem provádějícím legalizaci; 23. smlouva o započtení musí být uzavřena nejpozději do 15 (pat- nácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu smlouvy upi- sovateli; nenabude-li k poslednímu dni této lhůty právní moci usnesení soudu o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, pak musí být smlouva o za- počtení uzavřena nejpozději do 15 dnů od právní moci tohoto us- nesení; uzavřením smlouvy je až do výše započítané pohledávky splacen emisní kurs akcií; 24. emisní kurs každé nové akcie upisované bez využití před- nostního práva se rovná její jmenovité hodnotě a činí 1.000.000,--Kč (jeden milión korun českých). do 26. 9. 2003 od 3. 3. 2003

Rozhodnutí jediného akcionáře učiněné v působnosti valné hromady společnosti ze dne 27.4.2001 o záměru zvýšit základní kapitál společnosti: S ohledem na potřebu zajištění hmotných podmínek pro výkon čin- nosti společnosti se zvyšuje základní kapitál společnosti o část- ku 90,000.000,- Kč (slovy: devadesát milionů korun českých) z částky 10,000.000,- Kč na konečnou částku 100,000.000,- Kč, a to peněžitými vklady. Nepřipouští se upisování akcií nad částku na- vrhovaného zvýšení základního jmění. Předmětem upisování bude 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových ak- cií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), v listinné podobě znějících na jméno. Nově upsané akcie nebudou registrované. Emisní kurs nově upisovaných akcií je shodný se jmenovitou hodnotou nově upisovaných akcií. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva jediného akcionáře společnosti podle ustanovení § 204a ob- chodního zákoníku. Jediný akcionář je oprávněn uplatnit přednost- ní právo na upsání nových akcií a tyto akcie upsat v sídle spo- lečnosti ve lhůtě 30 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení zá- kladního kapitálu do obchodního rejstříku. Stávající jediný akcionář společnosti je oprávněn upsat na každou stávající akcii 9 nových akcií společnosti. Všechny nově upisova- né akcie jsou stejného druhu, formy, podoby a jmenovité hodnoty jako stávající akcie společnosti. Veškeré nově upisované akcie, které jsou předmětem upisování pod- le tohoto rozhodnutí, budou upsány jediným akcionářem společnosti formou peněžitého vkladu. K upsání akcií dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií podle u- stanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Splacení nově upisovaných akcií bude provedeno v souladu s usta- novením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku na zvláštní účet spo- lečnosti, č.ú.: 149454/5400 vedený u ABN-Amro, který bude rovněž uveden ve smlouvě o upsání akcií podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Upisovatel je povinen splatit nejméně 30 % (slovy: třicetprocent) emisního kursu upisovaných akcií ve lhůtě do 15 dnů od jejich upsání. Zbývající část emisního kursu upsa- ných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nejsou upisovány žádné akcie nového druhu, není připuštěno upiso- vání akcií nepeněžitými vklady, není připoštěno upisování akcií nad navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu ani není při- puštěna možnost pohledávky na splacení emisního kursu akcií. do 5. 9. 2001 od 2. 8. 2001

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 400 000 000 Kč

od 5. 10. 2005

Základní kapitál

vklad 1 400 000 000 Kč

do 5. 10. 2005 od 26. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 1 400 000 000 Kč

do 26. 4. 2005 od 20. 4. 2005

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 20. 4. 2005 od 12. 3. 2002

Základní kapitál

vklad 100 000 000 Kč

do 12. 3. 2002 od 5. 9. 2001

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 5. 9. 2001 od 2. 8. 2001

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 2. 8. 2001 od 21. 11. 2000
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 400 od 20. 4. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 100 do 20. 4. 2005 od 5. 9. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 10 do 5. 9. 2001 od 21. 11. 2000

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Marcela Šťastná

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 18. 2. 2011

Lomená 494, Měšice, 250 64

Eva Rincónová

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2012

vznik členství: 10. 8. 2012

Kálikova 1557/5, Praha 5, 155 00

Mgr. Věra Komárová

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 18. 2. 2011

vznik funkce: 18. 2. 2011

Na Míčánce 2712/2b, Praha 6, 160 00

Historické vztahy

Eva Rincónová

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 18. 9. 2012

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2012

Kálikova 5/1557, Praha 5, 155 00

Mgr. Věra Komárová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 13. 4. 2006

zánik členství: 18. 2. 2011

vznik funkce: 24. 4. 2006

zánik funkce: 18. 2. 2011

Klimentská 2066/19, Praha 1

Ing. Marcela Šťastná

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 15. 2. 2005

zánik členství: 15. 5. 2010

Bendlova 160/25, Praha 9

Mgr. Erika Komárová

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 15. 2. 2005

zánik členství: 30. 6. 2007

Vranov nad Topľou II/1214, Slovenská republika

Ing. Marcela Prokýšková

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 14. 7. 2006

vznik členství: 15. 2. 2005

Na Kamenci 593, Česká Skalice, 552 03

Mgr. Pavel Nykl

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 4. 2005 - Poslední vztah: 24. 3. 2006

vznik členství: 15. 2. 2005

zánik členství: 10. 11. 2005

vznik funkce: 16. 2. 2005

Vršovická 56, Praha 10, 101 00

Bohuslav Luňáček

člen

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

zánik členství: 15. 2. 2005

vznik funkce: 12. 1. 2002

Na Kovárně 461/10, Praha 1

Ing. Robert Schaffer

člen

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 27. 4. 2005

zánik členství: 15. 2. 2005

Vítězná 79, Karlovy Vary

Ing. Radek Holý

člen

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Bludenská 283, Pernink

Ing. Jan Gerner

předseda

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

J. Palacha 4, Karlovy Vary

Statutární orgán - představenstvo

1 fyzická osoba

Ing. Jaroslav Slivoně

člen představenstva

První vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 18. 2. 2011

Luženická 669, Domažlice, 344 01

Historické vztahy

Miroslav Havel

člen představenstva

První vztah: 26. 4. 2013 - Poslední vztah: 15. 10. 2013

vznik členství: 15. 4. 2013

Ostružinová 2107, Černošice, 252 28

Mgr. Erika Komárová

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2007 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 30. 6. 2007

zánik členství: 18. 2. 2011

Vranov nad Topľou 1214, Slovenská republika

Ing. Jaroslav Slivoně

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2006 - Poslední vztah: 16. 3. 2011

vznik členství: 17. 2. 2006

zánik členství: 18. 2. 2011

Luženická 669, Domažlice, 344 01

RNDr. Jozef Gemeľa

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2006 - Poslední vztah: 3. 10. 2007

vznik členství: 17. 2. 2006

zánik členství: 30. 6. 2007

Dražetická 859/13, Praha 8, 182 00

Jaroslav Slivoně

člen

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2006

vznik členství: 17. 2. 2006

Luženická 669, Domažlice, 344 01

RNDr. Jozef Gemeľa

člen

První vztah: 11. 5. 2006 - Poslední vztah: 29. 12. 2006

vznik členství: 17. 2. 2006

Dražetická 859/13, Praha 8, 182 00

RNDr. Jozef Gemeľa

člen

První vztah: 26. 9. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik členství: 13. 6. 2003

zánik členství: 17. 2. 2006

vznik funkce: 13. 6. 2003

pobyt v ČR: Praha 4, Žateckých 10, PSČ 140 00

Dominikánská 264/2, Brno

Mgr. Miloš Badida

člen

První vztah: 16. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 9. 2003

zánik členství: 13. 6. 2003

pobyt v ČR: Praha 4, Žateckých 10, PSČ 140 00

Trieda SNP 51, Košice, Slovenská republika

Mgr. Vladimír Komár

předseda

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

zánik členství: 17. 2. 2006

vznik funkce: 20. 1. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2006

Voskovcova 1075/55, Praha 5

Ing. Jan Daňsa

místopředseda

První vztah: 16. 4. 2003 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

vznik členství: 17. 1. 2003

zánik členství: 17. 2. 2006

vznik funkce: 20. 1. 2003

zánik funkce: 17. 2. 2006

Salmovská 1539/10, Praha 2

Mgr. Vladimír Komár

místopředseda

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

zánik funkce: 20. 1. 2003

Voskovcova 1075/55, Praha 5

Jaroslav Slivoně

člen

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 11. 5. 2006

zánik členství: 17. 2. 2006

vznik funkce: 12. 1. 2002

Spálená 151, Domažlice, 344 01

Ing. Zdeněk Bouzek

předseda

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 16. 4. 2003

vznik funkce: 12. 1. 2002

zánik funkce: 17. 1. 2003

Měcholupy 3, 355 51

Mgr. Miloš Badida

člen

První vztah: 26. 8. 2002 - Poslední vztah: 16. 5. 2003

Zárubova 489/16, Praha 4

Mgr. Róbert Mitka

člen

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Jaselská 8/1191, Havířov

Bohuslav Luňáček

člen

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

zánik funkce: 11. 1. 2002

Na Kovárně 10, Praha 1

Mgr. Miloš Badida

místopředseda

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

Zárubova 489/16, Praha 4

Mgr. Vladimír Komár

předseda

První vztah: 21. 11. 2000 - Poslední vztah: 26. 8. 2002

Voskovcova 1075/55, Praha 5

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.

od 29. 12. 2006

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva, každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis buď společně předseda a místopředseda představenstva nebo společně tři členové představenstva bez ohledu na funkci.

do 29. 12. 2006 od 21. 11. 2000

Další vztahy firmy Alphaduct, a.s.

Akcionáři

VLADIMÍR KOMÁR

Klimentská 2066/19, Praha 1, 110 00

od 26. 4. 2013

N & P Alliance, s.r.o., IČ: 62577395

Na Příkopě, Praha 1, 110 00

do 20. 4. 2005 od 27. 7. 2004

NOVA HOLDING, a.s., IČ: 25075080

Na Příkopě, Praha 1, 110 00

do 27. 7. 2004 od 26. 9. 2003

MEF Holding, akciová společnost, IČ: 25075080

Na příkopě, Praha 1, 110 00

do 26. 9. 2003 od 5. 9. 2001

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 11. 2000

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 9. 2. 2009
Kosmetické služby
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 3. 2005
Přerušeno od 17. 1. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 11. 2000

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).