Hlavní navigace

Czech Nature Energy a.s.

Firma Czech Nature Energy a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1418, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 2 400 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

28007433

Sídlo:

Částkova 689/74, Plzeň, 326 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 2. 2008

DIČ:

CZ28007433

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

28 Výroba strojů a zařízení j. n.
33140 Opravy elektrických zařízení
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
71110 Architektonické činnosti
7112 Inženýrské činnosti a související technické poradenství
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
855 Ostatní vzdělávání
90020 Podpůrné činnosti pro scénická umění
952 Opravy výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1418, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Czech Nature Energy a.s. od 13. 2. 2008

Právní forma

Akciová společnost od 13. 2. 2008

adresa

Částkova 689/74
Plzeň 32600 od 10. 11. 2015

adresa

Karoliny Světlé 498/20
Plzeň 32300 do 2. 5. 2012 od 21. 9. 2009

adresa

Dopravní 139/33
Plzeň 31800 do 21. 9. 2009 od 13. 2. 2008

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 25. 10. 2010

projektová činnost ve výstavbě od 25. 10. 2010

montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 25. 10. 2010

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 25. 10. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 21. 4. 2010

činnost technických poradců v oblasti energetiky do 21. 4. 2010 od 13. 2. 2008

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti do 21. 4. 2010 od 13. 2. 2008

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 21. 4. 2010 od 13. 2. 2008

Ostatní skutečnosti

Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433 se snižuje o částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) ze stávající výše zák ladního kapitálu 38.100.000,- Kč (třicet osm milionů jedno sto tisíc korun českých) na novu výši 2.400.000,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta tisíc korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek provozního kapitálu, který bude rozdělen me zi akcionáře. Snížení základního kapitálu o částku 35.700.000,- Kč (slovy: třicet pět milionů sedm set tisíc korun českých) bude provedeno vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy akcionářům, přičemž se bude jednat o úplatné vzetí akcií z oběhu. Výše úplaty za vzetí akcií z oběhu se rovná nominální hodnotě akcií, které budou vzaty z oběhu. Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti je do 31.12.2010 (slovy: třicátého prvého prosince roku dva tisíce jedenáct). Představenstvo společnosti se pověřuje k podání návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku v rozsahu, v jakém bude akcionáři přijat veřejný návrh smlouvy. do 25. 10. 2010 od 2. 7. 2010

Valná hromada společnosti konaná dne 22. března 2010 rozhodla takto: Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem v Plzni, Severní předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 17.100.000,- Kč (slovy sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) s tím, že se nepřipo uští upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurz bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct mil ionů jedno sto tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 15 (slovy: patnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a - 21 (slovy : dvacet jedna) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurz akcií rovná se jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcionářů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám: - akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00 - akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. 540502/1611, bytem Ledce 154, PSČ 330 14 - akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. 820506/2030, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M, akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) takto: 5 (slovy: pět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za jednu akcii a 7 (slovy : sedm) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o j menovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do deseti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurz všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých). Hodnota nepeněži tého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady. Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, a to po zemky: - parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2 - parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 - parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2. Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků, ze dne 4. března 2010. Znalec byl k vypracování znal eckého posudku jmenován unsesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 30/2010-9, ze dne 11. února 2010. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 116-06/2010 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 17.100.000,- Kč (slovy: sedmnáct milionů jedno sto tisíc korun českých). Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na li stu vlastnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) - akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlastn ictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých) - akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc. č. 1723/3 - orná půda o výměře 57574m2, parc. č. 1724 - orná půda o výměře 560m2 a parc. č. 1725 - orná půda o výměře 9643m2, zapsaných na listu vlas tnictví č. 395 pro katastrální území Myslív, obec Myslív, u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy 2, v hodnotě 5.700.000,- Kč (slovy: pět milionu sedm set tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31. května 2010 (třicát ého prvého května roku dva tisíce deset). Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionáři Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí je vklad splacen. do 21. 4. 2010 od 30. 3. 2010

Mimořádná valná hromada konaná dne 12.10.2009 rozhodla o zvýšení základního kapitálu. Základní kapitál společnosti Czech Nature Energy a.s., se sídlem Plzeň, Severní Předměstí, Karoliny Světlé 498/20, PSČ 323 00, IČ 280 07 433, se zvyšuje o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) s tím, že se nepřipouš tí upisování akcií nad tuto navrhovanou částku. Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady celkem v hodnotě 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milio nů osm set dvacet osm tisíc korun českých) a peněžitými vklady celkem ve výši 72.000,- Kč (slovy: sedmdesát dva tisíc korun českých). Zvýšení základního kapitálu o částku 18.900.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů devět set tisíc korun českých) bude provedeno upisováním nových akcií společnosti, takto specifikovaných: - 18 (slovy: osmnáct) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a - 9 (slovy: devět) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Emisní kurs akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. S nově vydanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Akcionáři se před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali svého přednostního práva upsat nové akcie společnosti ke zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu budou tak všechny nové akcie společnosti upsány bez využití přednostního práva akcioná řů. Všechny nové akcie společnosti na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, a to těmto osobám: - akcionáři Ing. Petru Maulemu, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00, - akcionáři Josefu Květoňovi, r.č. 540502/1611, bytem Ledce 154, PSČ 330 14, - akcionáři Michaelu Schmidovi, r.č. 820506/2030, bytem Starý Plzenec, Hálkova 507, PSČ 332 02. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, je oprávněn upsat na navýšení základního kapitálu společnosti nové akcie o jmenovité hodnotě 6.300.000,- Kč (slovy: šest milionů tři sta tisíc korun českých) takto: 6 (slovy: šest) kusů akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) za 1 akcii, a 3 (slovy: tři) kusy akcií v listinné podobě, ve formě na majitele, o jmen ovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za 1 akcii. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií, kterou každý předem určený zájemce uzavře se společností. Místem pro upisování všech akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými i nepeněžitými vklady se stanoví notářská kancelář Mgr. Anny Röschové, v Plzni, Kamenická 1, PSČ 301 00. Předem určení zájemci musí upsat akcie ve lhůtě 30ti dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akci í bude upisovatelům oznámen písemně současně se zasláním návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Společnost je povinna zaslat předem určeným zájemcům návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií nejpozději do 10ti dnů od zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Emisní kurs všech upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Každý z předem určených zájemců, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., akcionář Josef Květoň a akcionář Michael Schmid, splatí jím upsané akcie nepeněžitým vkladem v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých) a peněžitým vkladem ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých). Hodnota nepeněžitého vkladu a peněžitého vkladu každého z předem určených zájemců se rovná jmenovité hodnotě akcií, které jim budou vydány jako protiplnění za splacené vklady . Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své peněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), - akcionář Josef Květoň peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), - akcionář Michael Schmid peněžitý vklad ve výši 24.000,- Kč (slovy: dvacet čtyři tisíc korun českých), na zvláštní bankovní účet, zřízený společností k tomuto účelu, č. 43-5789620217/0100 vedený u Komerční banky, a.s., s uvedením variabilního symbolu, kt erým je rodné číslo upisovatele, a to ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět). Schvaluje se zvýšení základního kapitálu společnosti těmito nepeněžitými vklady - nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, a to pozemky: - parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, - parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, - parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, - parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, - parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, - parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, - parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, - parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2. Uvedené nemovitosti jsou v podílovém spoluvlastnictví předem určených zájemců - akcionářů Ing. Petra Mauleho, LL.M., Josefa Květoně a Michaela Schmida, přičemž každý z nich vlastní ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) těchto nemovitostí. Nemovitosti, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování podniků. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku jmenován usnesením Krajského soudu v Plzni, č.j. 46Nc 169/2009-11 ze dne 21.8.2009. Nemovitost, jež jsou předmětem nepeněžitého vkladu, byly oceněny znaleckým posudkem č. 105-15/2009 Ing. Jaroslava Ježka, na částku celkem ve výši 18.828.000,- Kč (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet osm tisíc korun českých). Všichni upisovatelé jsou povinni zcela splatit své nepeněžité vklady, tj.: - akcionář Ing. Petr Maule, LL.M. nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, p arc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), - akcionář Josef Květoň nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 165 4 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, zapsan ých na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), - akcionář Michael Schmid nepeněžitý vklad představující ideální 1/3 (slovy: jednu třetinu) pozemků parc.č. 1651 - lesní pozemek o výměře 19657 m2, parc.č. 1652 - orná půda o výměře 16127 m2, parc.č. 1653 - trvalý travní porost o výměře 9105 m2, parc.č. 1654 - trvalý travní porost o výměře 12088 m2, parc.č. 1655 - trvalý travní porost o výměře 4887 m2, parc.č. 1656 - trvalý travní porost o výměře 9683 m2, parc.č. 1657 - trvalý travní porost o výměře 2814 m2, parc.č. 1660 - orná půda o výměře 7599 m2, za psaných na listu vlastnictví č. 395 pro k.ú. Myslív, obec Myslív u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Horažďovice, v hodnotě 6.276.000,- Kč (slovy: šest milionů dvě stě sedmdesát šest tisíc korun českých), ve lhůtě nejpozději do 31.12.2009 (třicátého prvého prosince roku dva tisíce devět). Nepeněžité vklady musí být splaceny před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Každý vkladatel, tj. akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., Josef Květoň a Michael Schmid, musí předat společnosti písemné prohlášení s úředně ověřeným podpisem podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitostí správci vkladu je vklad splacen. Správcem peněžitých i nepeněžitých vkladů se ve smyslu ust. § 60 odst. 1 obchodního zákoníku pověřuje akcionář Ing. Petr Maule, LL.M., r.č. 640206/0071, bytem Plzeň, Újezd, Na Františkově 624/14, PSČ 312 00. do 14. 12. 2009 od 21. 10. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 400 000 Kč

od 25. 10. 2010

Základní kapitál

vklad 38 100 000 Kč

do 25. 10. 2010 od 21. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 21 000 000 Kč

do 21. 4. 2010 od 14. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 2 100 000 Kč

do 14. 12. 2009 od 13. 2. 2008
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 24 od 25. 10. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 33 do 25. 10. 2010 od 21. 4. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 51 do 25. 10. 2010 od 21. 4. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 18 do 21. 4. 2010 od 14. 12. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 30 do 21. 4. 2010 od 14. 12. 2009
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 21 do 14. 12. 2009 od 13. 2. 2008

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Petr Maule

předseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

Na Františkově 624/14, Plzeň, 312 00, Česká republika

Michael Schmid

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

Hálkova 507, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Tomáš Baroch

člen představenstva

První vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 9. 1. 2013

Houškova 528/29, Plzeň, 326 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Petr Maule

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 10. 11. 2015

vznik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

Na Františkově 624/14, Plzeň, 312 00, Česká republika

Josef Květoň

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 12. 12. 2011

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 9. 3. 2011

vznik funkce: 13. 2. 2008

zánik funkce: 9. 3. 2011

Ledce 154, 330 14, Česká republika

Ing. Petr Maule LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 13. 2. 2008

zánik funkce: 9. 1. 2013

Na Františkově 624/14, Plzeň, 312 00, Česká republika

Renata Schmidová

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 9. 1. 2013

Hálkova 507, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Způsob jednání: Společnost zastupují a jejím jménem jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva nebo předseda a člen představenstva.

od 13. 2. 2008

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Renata Schmidová

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

Hálkova 507, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Tomáš Hazdra

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 9. 1. 2013

Lábkova 897/9, Plzeň, 318 00, Česká republika

Historické vztahy

Petr Maule

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 1. 2013 - Poslední vztah: 16. 1. 2020

vznik členství: 9. 1. 2013

Na sklárnu 364, Zruč-Senec, 330 08, Česká republika

Petr Květoň

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 12. 12. 2011

vznik členství: 19. 10. 2010

zánik členství: 9. 3. 2011

vznik funkce: 19. 10. 2010

zánik funkce: 9. 3. 2011

Jarov 65, 331 51, Česká republika

Michael Schmid

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 19. 10. 2010

zánik členství: 9. 1. 2013

vznik funkce: 19. 10. 2010

zánik funkce: 9. 1. 2013

Hálkova 507, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Petr Maule

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 10. 2010 - Poslední vztah: 14. 1. 2013

vznik členství: 19. 10. 2010

zánik členství: 9. 1. 2013

Na sklárnu 364, Zruč, 330 08, Česká republika

Petr Květoň

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

vznik funkce: 13. 2. 2008

zánik funkce: 13. 2. 2009

Jarov 65, 331 51, Česká republika

Michael Schmid

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

vznik funkce: 13. 2. 2008

zánik funkce: 13. 2. 2009

Hálkova 507, Starý Plzenec, 332 02, Česká republika

Ing. Petr Maule

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 10. 2010

vznik členství: 13. 2. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

Na sklárnu 364, Zruč, 330 08, Česká republika

Další vztahy firmy Czech Nature Energy a.s.

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).