Hlavní navigace

DANUP holding a.s.

Firma DANUP holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1826, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 25 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25291467

Sídlo:

Československé armády 353/1, Hradec Králové, 500 03

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

14. 7. 1998

DIČ:

CZ25291467

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

451 Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
55 Ubytování
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
82990 Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1826, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

DANUP holding a.s. od 30. 12. 2014

Obchodní firma

DANUP holding a.s. do 30. 12. 2014 od 14. 7. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 14. 7. 1998

adresa

Československé armády 353/1
Hradec Králové 50003 od 30. 12. 2014

adresa

Tř. ČSA 353
Hradec Králové 50003 do 30. 12. 2014 od 17. 3. 2003

adresa

Tř. ČSA 353
Hradec Králové 50002 do 17. 3. 2003 od 14. 7. 1998

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 12. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 27. 7. 2005

Ubytovací služby do 30. 12. 2014 od 27. 7. 2005

Zprostředkování služeb do 30. 12. 2014 od 27. 7. 2005

Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím do 30. 12. 2014 od 17. 3. 2003

Zemědělská výroba do 30. 12. 2014 od 17. 3. 2003

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 28. 12. 2004 od 10. 4. 2002

Zprostředkování obchodu do 30. 12. 2014 od 10. 4. 2002

Činnost podnikatelských, finančních a ekonomických poradců do 30. 12. 2014 od 10. 4. 2002

Zprostředkování obchodní činnosti do 10. 4. 2002 od 31. 12. 1998

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 10. 4. 2002 od 14. 7. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 10. 4. 2002 od 14. 7. 1998

Činnost účetních poradců do 10. 4. 2002 od 14. 7. 1998

Ostatní skutečnosti

Usnesení o zvýšení základního jmění ze dne 15.10.1999 do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno: 10,000.000,-Kč, slovy deset miliónů korun českých, tj. na celkovou výši základního jmění 25,000.000,-Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné. do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 20 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinné podobě. do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

3. Úpis ukcií: Úpis akcií bude proveden bez využití přednostního práva akcionářů. 17 kusů akcií bude nabídnuto k úpisu věřitelům společnosti, kteří hodnotu upsaných akcií uhradí formou převodů pohledávek, které mají jako vkladatelé vůči společnosti DANUP holding a.s., vždy v jejich nominálních hodnotách, bez příslušenství. Upisovatel M ilan Dáňa, r.č. 311116/462, bytem Hradec Králové, Resslova 929 provede úpis 3 kusů nově vydávaných akcií. Upisovatelka Ing. Elen Dvořáková, r.č. 426103/118, bytem Litomyšl, 17.listopadu 851, provede úpis 7 kusů nově vydávaných akcií. Upisovatel Ing. Jan K astner, r.č. 450902/002, bytem Polička, Hegerova 903, provede úpis 4 kusů nově vydávaných akcií. Upisovatel Petr Coufal, r.č. 540813/0299, bytem Pardubice, Lidmily Malé 821, provede úpis 3 kusů nově vydávaných akcií. Upisovatelé provedou úpis písemnými sm louvami o převodu pohledávky do 15 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Úpis 3 kusů nově vydávaných akcií bude nabídnut společnosti ProFin, a.s. IČ 60704021, se sídlem Praha 3, Tachovské nám. 649/3. Úpis provede do 15 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. O počátku lhůty úpisu budou upisovatelé vyrozuměni předsedou představenstva společnosti. Úpis a sepis smluv o postoupení pohledávek bude prováděn v pracovních dnech od 8.00 do 15. 00 hod., v sídle společnosti do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, t.j. 500.000,-Kč za akcii. Upisovatel, společnost ProFin, a.s. je povinen splatit 30 % emisní hodnoty jím upisovaných akcií před úpisem akcií. Platbu je potřeba provést platebním příkaz em k úhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účet č. 3705866/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky a.s. pobočka Hradec Králové, nebo v hotovosti složením na tento účet, kde bude jako variabilní symbol uvedeno identifikační číslo upisovatele. do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

5. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění posudky znalců Upisovatel Milan Dáňa vloží do základního jmění společnosti své pohledávky v celkové výši 1,500.000,-Kč, vzniklé z důvodu neuhrazení dlužných částek ve stejné výši, dle smluv o půjčce ze dne 23.2.1998, 10.3.1998, 21.5.1998, 10.6.1998 a 27.9.1999. Upisovat elky Ing. Elen Dvořáková vloží do základního jmění společnosti své pohledávky v celkové výši 3,500.000,-Kč, vzniklé z důvodu neuhrazení dlužných částek ve stejné výši, dle smluv o půjčce ze dne 29.12.1997, 2.2.1998, 9.2.1998, 2.3.1998, 10.3.1998, 30.3.199 8, 21.5.1998, 10.6.1998, 7.7.1998, 8.8.1998 a 27.9.1999. Upisovatel Ing. Jan Kastner vloží do základního jmění společnosti své pohledávky v celkové výši 2,000.000,-Kč, vzniklé z důvodu neuhrazení dlužných částek ve stejné výši, dle smluv o půjčce ze dne 2 6.2.1999 a 20.7.1999. Upisovatel Petr Coufal vloží do základního jmění společnosti svou pohledávku v celkové výši 1,500.000,-Kč, vzniklou z důvodu neuhrazení dlužné částky ve stejné výši, dle smlouvy o půjčce ze 10.6.1999. Hodnota všech pohledávek byla oc eněna posudky soudních znalců Ing. Karla Udržala č. 99236 a Jiřího Melicha č. 198/247/1999. do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno: 5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, tj. na celkovou výši základního jmění 15,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné. do 31. 12. 1998 od 12. 10. 1998

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 10 akcií o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinné podobě. do 31. 12. 1998 od 12. 10. 1998

3. Úpis akcií: Akcie budou upisovat přednostně dosavadní akcionáři společnosti, kteří upíšou všechny akcie na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Upsání akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebude prováděno. do 31. 12. 1998 od 12. 10. 1998

4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, t.j. 500.000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří mají právo přednostního úpisu akcií.Úpis akcií bude proveden formou uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a to do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Předseda představenstva sdělí všem akcionářům, že usnesení bylo v obchodním rejstříku zapsáno do 2 dnů poté, co se o této skutečnosti doví a sdělí akcionářům termín podpisu dohody ak cionářů formou notářského zápisu. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisní hodnoty jimi upisovaných akcií nejpozději dvou pracovních dnů od podpisu dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění 30% emisního kursu akcií na účet č. 3705266/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky a.s. pobočka Hradec Králové. Platbu je potřeba provést platebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet, kdy bude jako variabilní symbol uved eno rodné číslo upisující fyzické osoby. Vyřízením záležitostí spojených se zápisem výše uvedeného usnesení v obchodním rejstříku je zmocněna advokátka JUDr. Eva Krausová, sídlo AK Ant. Dvořáka 1117, Hradec Králové. do 31. 12. 1998 od 12. 10. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

od 4. 9. 2000

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

do 4. 9. 2000 od 7. 12. 1999

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 7. 12. 1999 od 5. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 15 000 000 Kč

do 5. 11. 1999 od 31. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 31. 12. 1998 od 14. 7. 1998
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 50 od 30. 12. 2014
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 50 do 30. 12. 2014 od 7. 12. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 30 do 7. 12. 1999 od 31. 12. 1998
Akcie na majitele, hodnota: 500 000 Kč, počet: 20 do 31. 12. 1998 od 14. 7. 1998

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Smrček

člen představenstva

První vztah: 15. 10. 2020

vznik funkce: 11. 8. 2020

Vyhlídka 860/4, Brno, 638 00, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Stanislava Štruncová

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 11. 8. 2020

Sobětuchy 88, 537 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jan Kvasnička

Předseda představenstva

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 11. 8. 2020

Vilová 252/20, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Kvasnička

Předseda představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 13. 6. 2000

vznik funkce: 21. 6. 2001

Vilová 252/20, Praha, 100 00, Česká republika

Ing. Stanislava Štruncová

člen představenstva

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 21. 6. 2005

Sobětuchy 88, 537 01, Česká republika

Ing. Antonín Smrček

člen představenstva

První vztah: 22. 5. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

Vyhlídka 860/4, Brno, 638 00, Česká republika

Ing. Stanislava Štruncová

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 21. 6. 2005

Chrudim 88, 537 01, Česká republika

Ing. Antonín Smrček

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2004 - Poslední vztah: 22. 5. 2014

Slavíčkova 409/4, Brno-sever, 638 00, Česká republika

Ing. Leoš Holas

Člen představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 28. 12. 2004

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 11. 10. 2004

U Cihelny 457, Hradec Králové, 503 11, Česká republika

Ing. Blanka Krejcarová

Místopředseda představenstva

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 13. 6. 2000

zánik členství: 21. 6. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 21. 6. 2005

Za Pasáží 1341, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Kvasnička

Předseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 13. 6. 2000

vznik funkce: 21. 6. 2001

Vilová 252/20, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • předseda dozorčí rady

  Pardubický pivovar a.s.

  Palackého třída 250, Pardubice Zelené Předměstí (Pardubice I), 530 02

Ing. Blanka Krejcarová

Členka představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

Za Pasáží 1341, Pardubice, 530 02, Česká republika

Ing. Jan Kastner

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

zánik členství: 21. 6. 2001

Hegerova 903, Polička, 572 01, Česká republika

Ing. Jan Kastner

Člen představenstva

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Hegerova 903, Polička, 572 01, Česká republika

Milan Dáňa

Předseda představenstva

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Resslova 929, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Ing. Elen Dvořáková

Místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

17. listopadu 851, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

od 4. 9. 2000

Společnost zastupují navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společ nosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 4. 9. 2000 od 14. 7. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Zdenka Mužíková

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 11. 8. 2020

Lupáčova 812/12, Praha, 130 00, Česká republika

Marta Fialová

Člen dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 11. 8. 2020

Střížkovská 549/35, Praha, 190 00, Česká republika

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 11. 8. 2020

vznik funkce: 11. 8. 2020

Zahradní 288, Proseč, 539 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2016 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 13. 11. 2007

vznik funkce: 13. 11. 2007

Zahradní 288, Proseč, 539 44, Česká republika

Marta Fialová

Členka dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 13. 6. 2000

Střížkovská 549/35, Praha, 190 00, Česká republika

JUDr. Zdenka Mužíková

Členka dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 15. 10. 2020

vznik členství: 27. 6. 2002

Lupáčova 812/12, Praha, 130 00, Česká republika

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 13. 11. 2007

vznik funkce: 13. 11. 2007

Proseč 288, 539 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  COLOREN a.s.

  Tyršova 953, Polička Horní Předměstí, 572 01

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 12. 2014 - Poslední vztah: 23. 9. 2016

vznik členství: 13. 11. 2007

vznik funkce: 13. 11. 2007

Proseč 288, 539 44, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda představenstva

  COLOREN a.s.

  Tyršova 953, Polička Horní Předměstí, 572 01

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 2. 2008 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 13. 11. 2007

vznik funkce: 13. 11. 2007

Proseč 228, 539 44, Česká republika

JUDr. Zdenka Mužíková

Členka dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 27. 6. 2002

Lupáčova 12, Praha 3, 130 00, Česká republika

Jaroslav Dvořák

Předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 4. 2002 - Poslední vztah: 22. 2. 2008

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 28. 8. 2007

vznik funkce: 21. 6. 2001

zánik funkce: 28. 8. 2007

Mařákova 1111, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Elen Dvořáková

Předsedkyně dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 10. 4. 2002

zánik členství: 4. 6. 2001

17. listopadu 851, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Marta Fialová

Členka dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 30. 12. 2014

vznik členství: 13. 6. 2000

Střížkovská 549, Praha 9, 190 00, Česká republika

Simona Rudavská

Členka dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2000 - Poslední vztah: 17. 3. 2003

vznik členství: 13. 6. 2000

zánik členství: 27. 6. 2002

Tř. SNP 632, Hradec Králové, 500 03, Česká republika

Simona Rudavská

Členka dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Sedlice 32, 503 27, Česká republika

Jitka Lágnerová

Členka dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Komenského 1345, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Ivo Černovský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 1998 - Poslední vztah: 4. 9. 2000

Jana Masaryka 1316, Hradec Králové, 500 12, Česká republika

Další vztahy firmy DANUP holding a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 14. 7. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 4. 2001
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 7. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).