Hlavní navigace

COLOREN a.s.

Firma COLOREN a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1651, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 20 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25270231

Sídlo:

Tyršova 953, Polička Horní Předměstí, 572 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 6. 1997

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 10 - 19 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
2014 Výroba jiných základních organických chemických látek
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
431 Demolice a příprava staveniště
433 Kompletační a dokončovací práce
43342 Malířské a natěračské práce
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47260 Maloobchod s tabákovými výrobky
47750 Maloobchod s kosmetickými a toaletními výrobky
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
47789 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
7490 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.
82110 Univerzální administrativní činnosti
G Velkoobchod a maloobchod&#59^ opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1651, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

COLOREN a.s. od 1. 6. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 1997

adresa

Tyršova 953
Polička 57201 od 21. 9. 2016

adresa

Riegrova 36
Polička 57201 do 8. 7. 2011 od 1. 6. 1997

Předmět podnikání

Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické od 17. 7. 2014

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 17. 7. 2014

Malířství, lakýrnictví a natěračství od 17. 7. 2014

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 17. 7. 2014

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob do 17. 7. 2014 od 13. 1. 2005

Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 17. 7. 2014 od 13. 1. 2005

Výroba nápojů do 17. 7. 2014 od 13. 1. 2005

Výroba chemických látek a chemických přípravků do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Velkoobchod do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Specializovaný maloobchod do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Maloobchod tabákovými výrobky do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Zprostředkování obchodu do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Dokončovací stavební práce do 17. 7. 2014 od 12. 10. 2001

Zednictví od 21. 8. 2001

Malířské a natěračské práce do 12. 10. 2001 od 21. 8. 2001

Prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 17. 7. 2014 od 21. 8. 2001

Výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako hořlavé, zdraví školivé, žíravé, dráždivé, senzibilizující do 17. 7. 2014 od 21. 8. 2001

Prodej drogistického zboží do 17. 7. 2014 od 21. 8. 2001

Silniční motorová doprava nákladní do 17. 7. 2014 od 21. 8. 2001

prodej jedů, žíravin a pesticidů do 21. 8. 2001 od 29. 7. 1998

prodej jedů a žíravin v maloobchodě do 29. 7. 1998 od 1. 6. 1997

drogistická živnost do 21. 8. 2001 od 1. 6. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 12. 10. 2001 od 1. 6. 1997

zprostředkovatelská činnost do 12. 10. 2001 od 1. 6. 1997

výroba hmot pro úpravu a ošetření materiálů do 12. 10. 2001 od 1. 6. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 17. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 17. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 17. 7. 2014

Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 19. 12. 2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 10.000.000,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, to je na celkovou výši základního kapitálu 20.000.000,- Kč, slovy: dvacet milionů korun českých. Upisování nad tuto částku se nepřipouští. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

b) Upisovat se bude 100 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, akcie budou kmenové, na majitele a budou vydávány v listinné podobě. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

c) 30, slovy: třicet kusů nových akcií bude upisováno s využitím přednostního práva. Tento počet akcií bude splácen peněžitými vklady. Přednostní právo úpisu mají dosavadní akcionáři společnosti. Akcionáři mají právo vykonat úpis do jednoho měsíce od zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek 30 ti denní lhůty pro přednostní upsání akcií oznámí představenstvo akcionářům, kteří se nevzdali přednostního práva na upisování nových akcií, písemně, na adresy jimi uvedené. Upisovat akcie je možné v sídle společnosti v pracovní dny od 8.00 hodin do 15.00 hodin. Pokud se dosavadní akcionáři vzdají přednostního práva, budou akcie nabídnuty zájemci Ing. Leoši Kvapilovi, bytem Hradec Králové, Hradecká 300. Upsání akcií mohou provádět akcionáři, držící akcie o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč, vždy na deset dosavadních akcií jednu novou akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Akcionáři, držící akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč mohou upsat na jednu dosavadní akcii jednu akcii novou. Upisovat lze pouze celé akcie. Upsání 70, slovy: sedmdesáti kusů nových akcií bude nabídnuto zájemci Ing. Břetislavu Tesařovi, bytem Bystré, Na Drahách 299, který splatí jejich hodnotu níže uvedeným nepeněžitým vkladem. Upisování akcií na základě veřejné nabídky nebude prováděno. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

d) Upsání akcií bez využití přednostního práva bude možné ve stejné lhůtě na stejném místě jako upisování akcií s využitím přednostního práva. O počátku lhůty bude zájemce vyrozuměn představenstvem písemně. Emisní kurs všech nově vydávaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, to je 100.000,- Kč. Upisovatelé akcií, které budou spláceny peněžitým vkladem jsou povinni splatit nejméně 30 % emisní hodnoty upisovaných akcií do konce lhůty pro upisování akcií, uvedené pod bodem c/ tohoto usnesení. Upisovatel akcií, které budou spláceny nepeněžitým vkladem je povinen splatit vklad písemným prohlášením o vnesení vkladu, ve stejné lhůtě, v sídle společnosti. K fyzickému předání vkladu musí dojít před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu obchodnímu rejstříku. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

e) Splácenou část emisního kursu nových akcií jsou upisovatelé povinni splatit na účet č. 1282788389/0800, vedený u České spořitelny, a.s. ve lhůtě stanovené pro upisování akcií. Upisovatel, fyzická osoba, uvede jako variabilní symbol své rodné číslo, upisovatel právnická osoba, uvede jako variabilní symbol své identifikační číslo. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

f) Zájemce o upsání, Ing. Břetislav Tesař, vnese nepeněžitý vklad spočívající v nemovitostech. Těmito nemovitostmi budou průmyslový objekt na stavební parcele č. 531/1 a stavební parcele č. 531/2, stavební parcela č. 531/2, pozemkové parcely č. 1193/1, 1193/7 a 1193/8 v katastrálním území Prostřední Lánov, obce Lánov, okres Trutnov, zapsané na LV č. 755. Nepeněžitý vklad v celkové výši 7.147.600,- Kč /slovy: sedm milionů jednostočtyřicet sedm tisíc šest set korun českých/ byl oceněn posudkem znalce Jiřího Melicha, znalce pro odvětví Ekonomika, ceny a odhady nemovitostí /jmenován pod č.j. Spr. 2022/98/ číslo posudku 177807/2002, ze dne 16. 12. 2002. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 70, slovy: sedmdesát kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, na majitele, v listinné podobě. Akcie budou kmenové. Zbytek, to je částka ve výši 147.600,- Kč bude zúčtována jako emisní ážio na účet 412. do 9. 7. 2003 od 2. 4. 2003

Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Ivo Dědka, byla exekuce pod č.j. 1Nc 3123/2002-6 ze dne 12. července 2002 úspěšně provedena řízení ukončeno. do 27. 2. 2003 od 27. 2. 2003

Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 12. července 2002 č.j. 1Nc 3123/2002-6 se nařizuje exekuce na majetek společnosti COLOREN a.s., identifikační číslo 252 70 231, Polička, Riegrova 36, okres Svitavy, PSČ 572 01. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Ivo Dědek, Exekutorský úřad Zlín, se sídlem Zarámí 92, 760 00 Zlín. do 27. 2. 2003 od 17. 9. 2002

Dle oznámení soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9, byla exekuce pod č.j. Ex 3/02-9, nařízená usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. února 2002 č.j. 1 Nc 3004/2002-8 úspěšně provedena a řízení u k o n č e n o . do 30. 5. 2002 od 30. 5. 2002

Usnesením Okresního soudu ve Svitavách ze dne 8. února 2002 č.j. 1 Nc 3004/2002-8 se nařizuje exekuce na majetek společnosti COLOREN a.s., identifikační číslo 252 70 231, Polička, Riegrova 36, okres Svitavy, PSČ 572 01. Provedením exekuce je pověřen soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek, sídlem Exekutorského úřadu Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9. do 30. 5. 2002 od 26. 3. 2002

Řádná valná hromada společnosti COLOREN a.s., IČ 25270231 přijala toto usnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií: do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

l. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno:   5,000.000,- Kč, slovy pět miliónů korun českých, tj. na celkovou výši základního jmění 10,000.000,- Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné. do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií:   Upisovat se bude 50 kusů akcií o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinné podobě. do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

3. Úpis akcií   Akcie budou upisovat přednostně dosavadní akcionáři společnosti, kteří upíšou 39 akcií na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Celkem 11 kusů akcií bude nabídnuto k upsání společnosti Danup-Invest s.r.o. IČ 25265342, se sídlem Hradec Králové, Tř. ČSA 353. Hodnota upsaných akcií bude uhrazena formou převodu pohledávky, kterou má vkladatel, společnost Danup-Invest s.r.o., vůči společnosti COLOREN a.s., v její nominální hodnotě. Upsání akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebude prováděno. do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií:   Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii. Úpis akcií bude proveden formou uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a to do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Předseda představenstva sdělí všem akcionářům, že usnesení bylo v obchodním rejstříku zapsáno do 2 dnů poté, co se o této skutečnosti doví a sdělí akcionářům termín podpisu dohody akcionářů formou notářského zápisu. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisní hodnoty jimi upisovaných akcií nejpozději do dvou pracovních dnů od podpisu dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění 30 % emisního kursu akcií na účet č. 6801359-598/0800 vedený u ČS Svitavy, pobočka Polička. Platbu je potřeba provést platebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet, kdy bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisující fyzické osoby. Upisovatel, společnost Danup-Invest s.r.o., provede úpis písemnou smlouvou o převodu pohledávky dne 30. 9. 1999. do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

5. Předmět nepeněžitého vkladu, výše jeho ocenění posudky znalců   Upisovatel, společnost Danup-Invest s.r.o. vloží do základního jmění společnosti svou pohledávku ve výši 1,100.000,- Kč vzniklou z důvodu neuhrazení dlužné částky ve stejné výši podle smlouvy o půjčce ze dne 10. 1. 1999. Hodnota pohledávky bude oceněna posudky znalců Ing. Karla Udržala a Jiřího Melicha, ke dni 30. 9. 1999. do 18. 10. 1999 od 20. 9. 1999

Mimořádná valná hromada společnosti COLOREN a.s., IČO 25270231 se sídlem v Poličce, Riegrova 36, schválila toto usnesení o zvýšení základního jmění upsáním nových akcií: 1. Částka, o kterou má být základní jmění zvýšeno: 3 500 000,- Kč, slovy tři milióny pětset tisíc korun českých, tj. na celkovou výši základního jmění 5 000 000,- Kč. Upisování nad tuto částku není přípustné. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh a forma upisovaných akcií: Upisovat se bude 35 akcií o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Nové akcie budou akciemi na majitele a budou vydány v listinné podobě. 3. Úpis akcií Akcie budou upisovat přednostně dosavadní akcionáři společnosti, kteří upíšou všechny akcie na základě dohody podle § 205 obchodního zákoníku. Upsání akcií na základě veřejné výzvy k upisování akcií nebude prováděno. 4. Lhůta pro splacení emisního kursu akcií: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, t.j. 100 000,- Kč za akcii pro akcionáře, kteří mají právo přednostního úpisu akcií. Úpis akcií bude proveden formou uzavření dohody akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a to do 14 dnů od zápisu usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Předseda představenstva sdělí všem akcionářům, že usnesení bylo v obchodním rejstříku zapsáno do 2 dnů poté, co se o této skutečnosti doví a sdělí akcionářům termín podpisu dohody akcionářů formou notářského zápisu. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisní hodnoty jimi upisovaných akcií nejpozději dvou pracovních dnů od podpisu dohody akcionářů o účasti na zvýšení základního jmění 30 % emisního kursu akcií na účet č. 6801359-598/0800 vedený u ČS Svitavy, pobočka Polička. Platbu je potřeba provést platebním příkazem k úhradě příslušné částky z účtu upisovatele na účet výše uvedený, nebo v hotovosti složením na tento účet, kdy bude jako variabilní symbol uvedeno rodné číslo upisující fyzické osoby. do 27. 10. 1997 od 4. 9. 1997

Splaceno 100 % základního jmění společnosti. do 27. 10. 1997 od 1. 6. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

od 22. 6. 2004

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 22. 6. 2004 od 9. 7. 2003

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 9. 7. 2003 od 18. 10. 1999

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 18. 10. 1999 od 29. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 5 000 000 Kč

do 29. 7. 1998 od 27. 10. 1997

Základní kapitál

vklad 1 500 000 Kč

do 27. 10. 1997 od 1. 6. 1997
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 od 8. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 185 od 8. 7. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 8. 7. 2011 od 9. 7. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 185 do 8. 7. 2011 od 9. 7. 2003
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 85 do 9. 7. 2003 od 18. 10. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 do 18. 10. 1999 od 15. 6. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 35 do 15. 6. 1998 od 27. 10. 1997
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 150 do 9. 7. 2003 od 1. 6. 1997

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Jindřich Sodomka

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Zahradní 288, Proseč, 539 44, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Leoš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Hradecká 300/32, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Břetislav Tesař

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Nad Kašpárkem 466, Bystré, 569 92, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jindřich Sodomka

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Proseč 288, 539 44, Česká republika

Historické vztahy

Jindřich Sodomka

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Proseč 288, 539 44, Česká republika

Jindřich Sodomka

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Proseč 288, 539 44, Česká republika

Ing. Břetislav Tesař

člen představenstva

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Nad Kašpárkem 466, Bystré, 569 92, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

předseda představenstva

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Hradecká 300/32, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Jaroslav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 30. 6. 2011

Na řetízku 1173, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jindřich Sodomka

Místopředseda představenstva

První vztah: 13. 1. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 26. 11. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2011

Proseč 146, 539 44, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

Předseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 22. 6. 2001

zánik funkce: 30. 6. 2011

Hradecká 300, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Eduard Kvapil

Místopředseda představenstva

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 22. 6. 2004

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 9. 2. 2004

vznik funkce: 22. 6. 2001

zánik funkce: 9. 2. 2004

Polička 31, 572 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Předseda

  MAJUS a.s.

  Husitská 80/65, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Jaroslav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 19. 5. 2005

vznik členství: 14. 11. 2000

Mařákova 1111, Litomyšl, 570 01, Česká republika

Ing. Leoš Kvapil

Předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 1998 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Hradecká 300, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Eduard Kvapil

Místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Střítež 31, Polička, 572 01, Česká republika

Jarmila Vondrová

Členka představenstva

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Vedřelova 172, Bystré, 569 92, Česká republika

Vladimír Kvapil

Předseda představenstva

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1998

Hegerova 903, Polička, 572 01, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně.

od 17. 7. 2014

Způsob jednání: Za společnost jednají jednotliví členové představenstva samostatně.

do 17. 7. 2014 od 8. 7. 2011

Způsob jednání: Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně každý člen předstvenstva.

do 8. 7. 2011 od 12. 10. 2001

Zastupování a podepisování: Společnost zastupují navenek i uvnitř společnosti jednotliví členové představenstva. Každý z členů představenstva má právo zastupovat společnost samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 12. 10. 2001 od 1. 6. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Marie Kvapilová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Polička 31, 572 01, Česká republika

Jarmila Tesařová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Nad Kašpárkem 466, Bystré, 569 92, Česká republika

Ing. Jan Kvasnička

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Vilová 252/20, Praha, 100 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marie Kvapilová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 21. 9. 2016

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 24. 8. 2016

Polička 31, 572 01, Česká republika

Jarmila Tesařová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Nad Kašpárkem 466, Bystré, 569 92, Česká republika

Marie Kvapilová

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

Polička 31, 572 01, Česká republika

Ing. Jan Kvasnička

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2011

Vilová 252/20, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Kvasnička

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 1. 2005 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 26. 11. 2004

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 26. 11. 2004

zánik funkce: 30. 6. 2011

Vilová 252/20, Praha 10, 100 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Kvapilová

Členka dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2001 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 21. 6. 2001

zánik členství: 30. 6. 2011

Polička - Střítež 31, 572 01, Česká republika

Jarmila Tesařová

Člen

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 8. 7. 2011

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 30. 6. 2011

Vedřelova 172, Bystré, 569 92, Česká republika

Jindřich Sodomka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2001 - Poslední vztah: 13. 1. 2005

vznik členství: 27. 8. 1999

zánik členství: 26. 11. 2004

vznik funkce: 20. 11. 2000

zánik funkce: 26. 11. 2004

Proseč, Záboří 146, PSČ 539 44, okres Chrudim, Česká republika

Jindřich Sodomka

Člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 1999 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Proseč, Záboří 146, PSČ 539 44, okres Chrudim, Česká republika

Jaroslava Trkalová

Členka dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 20. 9. 1999

Ledvinova 1716/16, Praha 4, 140 00, Česká republika

Marie Kvapilová

Členka dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 12. 10. 2001

zánik členství: 21. 6. 2001

Polička - Střítež 31, 572 01, Česká republika

František Stříteský

Předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 1997 - Poslední vztah: 21. 8. 2001

Sebranice 35, 569 62, Česká republika

Další vztahy firmy COLOREN a.s.

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 6. 1997

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 3. 2001
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 1. 2001
Malířství, lakýrnictví a natěračství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 14. 8. 2000
Výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 6. 1997
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 6. 1997
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).