Hlavní navigace

DEL a.s.

Firma DEL a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 25140, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

08962669

Sídlo:

Biskupský dvůr 1146/7, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

18. 2. 2020

DIČ:

CZ08962669

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

25720 Výroba zámků a kování
3314 Opravy elektrických zařízení
43210 Elektrické instalace
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 25140, Městský soud v Praze

Obchodní firma

DEL for DEL a.s. od 18. 2. 2020

Právní forma

Akciová společnost od 18. 2. 2020

adresa

Biskupský dvůr 1146/7
Praha 11000 od 18. 2. 2020

Předmět podnikání

Zámečnictví, nástrojářství od 1. 10. 2020

Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení od 1. 10. 2020

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 1. 10. 2020

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 1. 10. 2020

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob od 1. 10. 2020

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 1. 10. 2020

Předmět činnosti

Správa vlastního majetku od 18. 2. 2020

Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 18. 2. 2020

Ostatní skutečnosti

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti DEL a.s., se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 242 84 734, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 19.8.2020. od 1. 10. 2020

Rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 14.8.2020: (i) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), tj. z částky 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na novou výši 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů českých). Upisov ání akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně peněžitým vkladem. (ii) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: počet akcií a jejich jmenovitá hodnota: 2.400 (slovy: dva tisíce čtyři sta) kusů akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých); druh akcií: kmenové akcie; podoba akcií: akcie budou vydány jako listinné cenné papíry; forma akcií: akcie na jméno (dále též jen Nové akcie). (iii) Vzhledem k tomu, že se navrhuje, aby všechny Nové akcie upsal Jediný akcionář v rámci výkonu svého přednostního práva, pak dle ust. § 485 odst. 2 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platné m znění, (dále též jen ZOK) se neuplatní odst. 1 tohoto paragrafu a toto rozhodnutí tak nemusí obsahovat údaje vyžadované ust. § 475 písm. c) ZOK. (iv) Všechny Nové akcie tak budou nabídnuty k úpisu Jedinému akcionáři, kterým je obchodní společnost MANSAKO, a.s., se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 050 19 176. Nové akcie budou upisovány na základě smlouv y o úpisu akcií, která bude v písemné formě uzavřena mezi Jediným akcionářem a Společností, s úředně ověřenými podpisy. Smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle § 479 ZOK. (v) Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že Nové akcie (ani jejich část) nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až 483 ZOK či obchodníkem s cennými papíry dle ust. § 489 odst. 1 ZOK. (vi) Nové akcie budou upsány ve lhůtě deseti dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií Jedinému akcionáři. Návrh smlouvy o úpisu Nových akcií musí obsahovat údaje dle ust. § 479 ZOK. Za Společnost podepsaný návrh smlouvy o úpisu Akcií je představenstvo Společnosti povinno doručit Jedinému akcionáři nejpozději do pěti dnů ode dne učinění tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře spolu s upozorněním, že je povinen doručit Společnosti smlouvu o úpisu Nových akcií s jeho úředně ověřeným podpisem ve lhůtě pro úp is Nových akcií, jinak je upsání Nových akcií na toto zvýšení základního kapitálu neúčinné. (vii) Emisní kurs jedné Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě a celkový emisní kurs všech upisovaných Nových akcií tak činí 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých) a bude splacen výlučně peněžitým vkladem Jediného akcionáře. (viii) Připouští se možnost započtení pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií takto: a) určení započítávané pohledávky včetně její výše a jejího vlastníka: připouští se možnost započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií oproti části peněžité pohledávky Jediného akcionáře vůči Společnosti ve výši odpovídající pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nových akcií, tj. ve výši 48.000.000,- Kč (slovy: čtyřicet osm milionů korun českých), vyplývající ze Smlouvy o převodu akcií, kterou Jediný akcionář jako prodávající uzavřel se Společností jako kupujícím dne 29.5.2020, na základě které Jediný akcionář převedl vlastnické práv o k akciím ve společnosti DEL a.s., se sídlem se sídlem Biskupský dvůr 1146/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 24284734 na Společnost. Vlastníkem započítávané pohledávky (resp. její části) je tedy Jediný akcionář; b) pravidla pro postup pro uzavření smlouvy o započtení: -smlouva o započtení musí mít náležitosti vyžadované příslušnými právními předpisy a musí být uzavřena v písemné formě; podpisy musí být úředně ověřeny, -obsah smlouvy o započtení musí odpovídat návrhu smlouvy o započtení schválenému rozhodnutím Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti, -představenstvo Společnosti je povinno společně s návrhem smlouvy o úpisu Nových akcií doručit Jedinému akcionáři za Společnost podepsaný návrh smlouvy o započtení a Jediný zájemce je povinen doručit Společnosti podepsanou smlouvu o započtení ve lhůtě pro splacení emisního kursu, -ve smlouvě o započtení musí být v souladu s tímto rozhodnutím Jediného akcionáře přesně specifikována část pohledávky, která se započítává; -uzavřením smlouvy o započtení tak bude Jediným akcionářem plně splacen emisní kurs všech Nových akcií. (ix) Emisní kurs všech Nových akcií musí být Jediným akcionářem splacen, tj. musí být uzavřena smlouva o započtení, nejpozději do deseti dnů dne uzavření smlouvy o úpisu Nových akcií. do 1. 10. 2020 od 14. 8. 2020

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

od 14. 8. 2020

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 14. 8. 2020 od 18. 2. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 2 400 od 14. 8. 2020
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 od 18. 2. 2020

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing.Arch. Jiří Kabelka

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2020

vznik členství: 18. 2. 2020

Uralská 688/5, Praha, 160 00, Česká republika

Ing. Lenka Matulková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Vatín 15, 591 01, Česká republika

Ing. Petr Kymlička

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

Lékařská 291/4, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Lenka Matulková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2020 - Poslední vztah: 6. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Vatín 15, 591 01, Česká republika

Jiří Kabelka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 2. 2020 - Poslední vztah: 6. 10. 2020

vznik členství: 18. 2. 2020

Uralská 688/5, Praha, 160 00, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Kabelka

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 18. 2. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2020

Špálova 1509/7, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Králíček

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

U Hrázek 2250/6, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • jednatel

  BILATERIA s.r.o.

  Syrovice 692, 664 67

 • předseda správní rady

  Nokilaso a.s.

  Biskupský dvůr 1146/7, Praha, 110 00

 • NOVANYL s.r.o.

  Jamská 2362/53, Žďár nad Sázavou Žďár nad Sázavou 1, 591 01

 • jednatel

  DEL CZ, s.r.o.

  Strojírenská 2270/38, Žďár nad Sázavou, 591 01

Petr Musil

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 1. 10. 2020

K Milířům 2506/10, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jiří Kabelka

člen představenstva

První vztah: 18. 2. 2020 - Poslední vztah: 1. 10. 2020

vznik členství: 18. 2. 2020

Špálova 1509/7, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Za společnost jedná předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

od 1. 10. 2020

Za společnost jedná člen představenstva samostatně.

do 1. 10. 2020 od 18. 2. 2020

Další vztahy firmy DEL a.s.

MANSAKO, a.s.

První vztah: 18. 2. 2020

Biskupský dvůr 1146/7, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Vojtěch Kabelka

  člen správní rady

  Uralská 688/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Bc. Jiří Kabelka

  člen správní rady

  Uralská 688/5, Praha, 160 00, Česká republika

 • Ing. Radka Kabelková

  člen správní rady

  V Lískách 809/21, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

 • Ing. Jiří Kabelka

  předseda správní rady

  Špálova 1509/7, Žďár nad Sázavou, 591 01, Česká republika

Akcionáři

MANSAKO, a.s., IČ: 05019176

Biskupský dvůr 1146/7, Česká republika, Praha, 110 00

od 18. 2. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 7. 10. 2020

Živnosti

Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 27. 10. 2020
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 10. 2020
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 10. 2020
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
 • Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů
 • Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
 • Výroba strojů a zařízení
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 7. 10. 2020
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 10. 2020
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 10. 2020

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).