Hlavní navigace

Servodata a.s.

Firma Servodata a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 4593, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 25 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25112775

Sídlo:

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 3. 1997

DIČ:

CZ25112775

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

261 Výroba elektronických součástek a desek
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46510 Velkoobchod s počítači, počítačovým periferním zařízením a softwarem
46900 Nespecializovaný velkoobchod
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
62020 Poradenství v oblasti informačních technologií
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
702 Poradenství v oblasti řízení
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 4593, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Servodata a.s. od 31. 12. 2008

Obchodní firma

Servodata a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

Servodata a.s. do 17. 6. 2015 od 3. 4. 2015

Obchodní firma

Servodata a.s. do 3. 4. 2015 od 16. 10. 2014

Obchodní firma

SD HOLDING, akciová společnost do 16. 10. 2014 od 13. 3. 1997

Obchodní firma

SD Servodata a.s. do 31. 12. 2008 od 20. 4. 2006

Obchodní firma

Servodata a.s. (právní nástupce Servodata s.r.o.) do 20. 4. 2006 od 1. 9. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 13. 3. 1997

adresa

Karolinská 661/4
Praha 18600 od 15. 10. 2020

adresa

Jankovcova 1037/49
Praha 17000 do 15. 10. 2020 od 1. 11. 2016

adresa

Dolnoměcholupská čp.1418,č.or.12
Praha 10 10200 do 1. 11. 2016 od 5. 1. 2005

adresa

U Pekáren čp. 1309,č.or.4
Praha 10 10200 do 5. 6. 2002 od 25. 4. 2002

adresa

U pekáren 4
Praha 10 do 25. 4. 2002 od 13. 3. 1997

Předmět podnikání

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 31. 12. 2008

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 31. 12. 2008

výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení od 31. 12. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 31. 12. 2008

činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 31. 12. 2008 od 10. 10. 2005

projektování informačních systémů (nezávisle na použitých technologiích) do 31. 1. 2008 od 1. 9. 2003

výroba, úprava a servis software (s výjimkou činností uvedených v § 3 zákona č. 455/91 Sb., ve znění pozdějších předpisů) do 31. 1. 2008 od 1. 9. 2003

pronájem software, výpočetní techniky, komunikační techniky a technicky příbuzných oborů mimo činností obsažených v § 3 zákona č. 455/1991 Sb., v platném znění do 31. 1. 2008 od 1. 9. 2003

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovení programů na zakázku) do 31. 12. 2008 od 1. 9. 2003

poradenství v oblasti informačních technologií a výpočetní techniky do 31. 12. 2008 od 1. 9. 2003

výroba, instalace a opravy elektronických zařízení do 31. 12. 2008 od 1. 9. 2003

činnost účetních poradců do 22. 9. 2001 od 13. 3. 1997

pronájem bytů a nebytových prostor, bez poskytování jiných než základních služeb do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

pronájem průmyslového zboží do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, vyjma zboží uvedeného v přílohách č. 1 a 3 zákona č. 455/91 Sb. do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

Pronájem motorových vozidel do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu do 31. 12. 2008 od 13. 3. 1997

Ostatní skutečnosti

Na společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti EDUCOMP-LMS s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, identifikační číslo: 064 77 631, a to dle projektu fúze sloučením ze dne 15.12.2017. od 1. 4. 2018

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: K převodu akcií společnosti na jinou osobu než je akcionář společnosti se vyžaduje předchozí souhlas valné hromady společnosti. od 16. 6. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 4 do 12. 7. 2016 od 17. 6. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 17. 6. 2015 od 6. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 7. 2016 od 6. 8. 2014

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno může nabýt účinnosti nejdříve dnem vydání usnesení dozorčí rady společnosti, jímž byl na základě písemné žádosti převádějícího akcionáře k takovému převodu akcií udělen dozorčí radou souhlas. Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno musí zahrnovat ujednání o tom, že příkaz k zápisu převodu akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů jsou smluvní strany oprávněny podat teprve poté, kdy smlouva nabude účinnosti; následkem nedodržení uvedené podmínky se tako vá smlouva o převodu akcií společnosti stává od počátku neplatnou. Dozorčí rada je povinna souhlas s převodem akcií udělit tahdy, je-li žádost převádějícího akcionáře o vyjádření souhlasu představenstva podpořena písemně vyjádřeným souhlasem akcionářů, vl astnících společně s převádějícím akcionářem akcie společnosti v souhrnné jmmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Dozorčí rada je povinna udělit souhlas s převodem akcií, pakliže převádějícímu akcionáři vyplývá právo převést akcie způsobe m specifikovaným v žádosti ze smlouvy, která byl auzavřena mezi všemi osobami, jež jsou ke dni doručení žádosti akcionáři společnosti (dále jen "smlouva mezi akcionáři"). Dozorčí rada zohlední obsah smlouvy tehdy, bude-li smlouva mezi akcionáři v originál u či ověřené kopii připojena k žádosti akcionáře a akcionář nejpozději ve lhůtě, stanovené písemnou výzvou, dozorčí radě řádně doloží, že jsou splněny náležitosti či okolnosti, jimiž je právo akcionáře převést akcie ve smlouvě mezi akcionáři podmíněno. Ne jsou-li splněny výše popsané podmínky pro udělení souhlasu, je dozorčí rada povinna vyžádat si bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti převádějícího akcionáře o udělení souhlasu vyjádření všech ostatních akcionářů a je povinna svůj souhlas s převodem a kcií udělit, pokud do 5 pracovních dní od odeslání výzvy akcionářům k vyjádření obdrží souhlas akcionářů, který jsou společně s převádějícím akcionářem majiteli akcií o jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Jestliže dozorčí radě nevznikn e povinnost souhlas s převodem akcií udělit, je povinna udělení souhlasu odmítnout. do 19. 11. 2011 od 19. 11. 2011

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno může nabýt účinnosti nejdříve dnem vydání usnesení dozorčí rady společnosti, jímž byl na základě písemné žádosti převádějícího akcionáře k takovému převodu akcií udělen dozorčí radou souhlas. Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno musí zahrnovat ujednání o tom, že příkaz k zápisu převodu akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů jsou smluvní strany oprávněny podat teprve poté, kdy smlouva nabude účinnosti; následkem nedodržení uvedené podmínky se tako vá smlouva o převodu akcií společnosti stává od počátku neplatnou. Dozorčí rada je povinna souhlas s převodem akcií udělit tehdy, je-li žádost převádějícího akcionáře o vyjádření souhlasu představenstva podpořena písemně vyjádřeným souhlasem akcionářů, vl astnících společně s převádějícím akcionářem akcie společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Dozorčí rada je povinna udělit souhlas s převodem akcií, pakliže převádějícímu akcionáři vyplývá právo převést akcie způsobem specifikovaným v žádosti ze smlouvy, která byla uzavřena mezi všemi osobami, jež jsou ke dni doručení žádosti akcionáři společnosti (dále jen "smlouva mezi akcionáři"). Dozorčí rada zohlední obsah smlouvy tehdy, bude-li smlouva mezi akcionáři v originálu či ověřené kopii připojena k žádosti akcionáře a akcionář nejpozději ve lhůtě, stanovené písemnou výzvou, dozorčí radě řádně doloží, že jsou splněny náležitosti či okolnosti, jimiž je právo akcionáře převést akcie ve smlouvě mezi akcionáři podmíněno. Nej sou-li splněny výše popsané podmínky pro udělení souhlasu, je dozorčí rada povinna vyžádat si bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti převádějícího akcionáře o udělení souhlasu vyjádření všech ostatních akcionářů a je povinna svůj souhlas s převodem ak cií udělit, pokud do 5 pracovních dní od odeslání výzvy akcionářům k vyjádření obdrží souhlas akcionářů, kterříjsou společně s převádějícím akcionářem majiteli akcií o jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Jestliže dozorčí radě nevznikne povinnost souhlas s převodem akcií udělit, je povinna udělení souhlasu odmítnout. do 19. 11. 2011 od 19. 11. 2011

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno může nabýt účinnosti nejdříve dnem vydání usnesení dozorčí rady společnosti, jímž byl na základě písemné žádosti převádějícího akcionáře k takovému převodu akcií udělen dozorčí radou souhlas. Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno musí zahrnovat ujednání o tom, že příkaz k zápisu převodu akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů jsou smluvní strany oprávněny podat teprve poté, kdy smlouva nabude účinnosti; následkem nedodržení uvedené podmínky se tako vá smlouva o převodu akcií společnosti stává od počátku neplatnou. Dozorčí rada je povinna souhlas s převodem akcií udělit tehdy, je-li žádost převádějícího akcionáře o vyjádření souhlasu představenstva podpořena písemně vyjádřeným souhlasem akcionářů, vl astnících společně s převádějícím akcionářem akcie společnosti v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Dozorčí rada je povinna udělit souhlas s převodem akcií, pakliže převádějícímu akcionáři vyplývá právo převést akcie způsobem specifikovaným v žádosti ze smlouvy, která byla uzavřena mezi všemi osobami, jež jsou ke dni doručení žádosti akcionáři společnosti (dále jen "smlouva mezi akcionáři"). Dozorčí rada zohlední obsah smlouvy tehdy, bude-li smlouva mezi akcionáři v originálu či ověřené kopii připojena k žádosti akcionáře a akcionář nejpozději ve lhůtě, stanovené písemnou výzvou, dozorčí radě řádně doloží, že jsou splněny náležitosti či okolnosti, jimiž je právo akcionáře převést akcie ve smlouvě mezi akcionáři podmíněno. Nej sou-li splněny výše popsané podmínky pro udělení souhlasu, je dozorčí rada povinna vyžádat si bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti převádějícího akcionáře o udělení souhlasu vyjádření všech ostatních akcionářů a je povinna svůj souhlas s převodem ak cií udělit, pokud do 5 pracovních dní od odeslání výzvy akcionářům k vyjádření obdrží souhlas akcionářů, kteří jsou společně s převádějícím akcionářem majiteli akcií o jmenovité hodnotě přesahující 50 % základního kapitálu. Jestliže dozorčí radě nevznikne povinnost souhlas s převodem akcií udělit, je povinna udělení souhlasu odmítnout. do 16. 6. 2016 od 19. 11. 2011

Na obchodní společnost pod původní firmou SD Servodata a.s., nyní Servodata a.s., se sídlem Praha 10, Dolnoměcholupská č.p. 1418, č. or. 12, PSČ: 102 00, IČ: 251 12 775, přešlo - jako na jediného akcionáře - jmění zaniklé společnosti ABAKUS-DISTRIBUTION a .s., se sídlem Praha 8, Křižíkova 35, PSČ: 18600, IČ: 161 91 170. od 31. 12. 2008

Na obchodní společnost pod původní firmou SD HOLDING, akciová společnost, nyní Servodata a.s. (právní nástupce Servodata s.r.o.), se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská čp. 1418, č.or. 12, PSČ 102 00, IČ: 25112775, přešlo - jako na jejího j ediného společníka - jmění zaniklé společnosti Servodata s.r.o., se sídlem Praha 8, Čimice, Hanzlíkova čp. 527, č.or. 13, PSČ 181 00, IČ: 45793883. od 1. 9. 2003

1) Valná hromada společnosti SD HOLDING, akciová společnost schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti o 5.000.000,- Kč, z dosavadní výše 20.000.000,- Kč na základní kapitál ve výši 25.000.000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude real izováno úpisem 5.000 kusů prioritních akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč znějících na jméno, vydaných v zaknihované podobě a jako neregistrované cenné papíry. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tedy nad 5.00 0.000,- Kč, se nepřipouští. 2) Valná hromada společnosti rozhodla, že nové akcie nebudou ani částečně upisovány s využitím přednostního práva akcionářů, nýbrž všichni stávající akcionáři se na rozsahu své účasti na zvýšení základního kapitálu v celé částce 5.000.000,- Kč dohodnou sm louvou uzavřenou ve formě notářského zápisu podle ust. § 205 obchodního zákoníku (dále jen "dohoda o účasti akcionářů). 3) K upsání nově emitovaných akcií dochází uzavřením dohody o účasti akcionářů v sídle společnosti. Valná hromada společnosti rozhodla, že akcie ke zvýšení základního kapitálu společnosti musí být upsány ve lhůtě 30 kalendářních dnů následujících po dni, v němž bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty k upisování akcií sdělí upisovatelům představenstvo zasláním písemného oznámení. 4) Valná hromada společnosti rozhodla, že emisní kurz nových akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě, a bude upisovateli splacen peněžitými vklady složenými či převedenými na zvláštní účet společnosti, zřízený za tím účelem u ČSOB a.s., číslo účtu 5816240 13/0300. Každý upisovatel je povinen splatit 30% emisního kurzu jím ke zvýšení základního kapitálu společnosti upsaných akcií ve lhůtě 7 kalendářních dnů následujících po dni jejich úpisu a zbývajících 70% emisního kurzu daných akcií ve lhůtě 1 roku ode d ne jejich úpisu. 5) Valná hromada společnosti určuje, že s nově vydávanými prioritními akciemi společnosti a) je spojeno právo akcionáře, jenž prioritní akcii vlastní, na přednostní dividendu, jejíž výše bude v každém hospodářském roce stanovena v závislosti na výši zisku určeného k rozdělení podle těchto zásad - rozhodne-li valná hromada, že bude rozdělován disponibilní čistý zisk ve výši 250.000,- Kč nebo v částce nižší nž 250.000,- Kč, náleží podíly na zisku výhradně majitelům prioritních akcií společnosti; dividenda připadající na prirotní akcii se stanoví z celkové částky určené k výplatě dividend poměrem jmenovité hodnoty této prioritní akcie k jmenovité hodnotě prioritních akcií všech akcionářů společnosti - rozhodne-li valná hromada, že bude rozdělován disponibilní čistý zisk v rozmezí přesahujícím 250.000,- Kč a dosahujícím maximálně částky 1.250.000,- Kč, budou podíly na zisku stanoveny dle těchto pravidel: * z části disponibilního čistého zisku společnosti ve výši 250.000,- Kč budou vyplaceny podíly na zisku majitelům prioritních akcií společnosti: dividenda připadající na prioritní akcii se stanoví z dané částky poměrem jmenovité hodnoty této prioritní akc ie k jmenovité hodnotě prioritních akcií všech akcionářů spolenčosti, * z části disponibilního čistého zisku společnosti přesahující 250.000,- Kč budou vyplaceny podíly na zisku majitelům kmenových akcií společnosti; dividenda připadající na jednu kmenovou akcii se stanoví z částky takto určené k výplatě dividend, a to pomě rem jmenovité hodnoty této kmenové akcie ke jmenovité hodnotě kmenových akcií všech akcionářů společnosti - rozhodne-li valná hromada, že bude rozdělován disponibilní čistý zisk ve výši přesahující 1.250.000,- Kč, náleží podíly na zisku majitelům všech akcií společnosti v poměrné výši; podíl na zisku každého akcionáře se určuje z celkové částky určené k výpla tě dividend poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií k jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů společnosti. b) není spojeno hlasovací právo na valné hromadě, ledaže obchodní zákoník nebo stanovy společnosti vyžadují hlasování podle druhu akcií anebo nastanou obchodním zákoníkem stanovenmé podmínky pro přechodné nabytí hlasovacího práva při prodlení s výplatou p rioritní dividendy či v souvislosti s jejím nepřiznáním valnou hromadou. Omezení převoditelnosti akcií společnosti na jméno: Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno může nabýt účinnosti nejdříve dnem vydání usnesení představenstva společnosti, jímž byl na základě písemné žádosti akcionáře k takovému převodu akcií udělen představenstvem souhlas. Smlouva o převodu akcií společnosti na jméno musí zahrnovat ujednání o tom, že příkaz k registraci převodu akcií u Střediska cenných papírů jsou smluvní strany oprávněny podat teprve poté, kdy smlouva nabude účinnosti; následkem nedodržení uvedené podmínk y se taková smlouva o převodu akcií spolenčosti stává od počátku neplatnou. Představenstvo je povinno souhlas s převodem akcií společnosti udělit tehdy, je-li žádost převádějícího akcionáře o vyjádření souhlasu představenstva podpořena písemně vyjádřeným souhlasem akcionářů, vlastnících společně s převádějícím akcionářem akcie sp olečnosti v souhrnné jmenovité hodnotě přesahující 50% základního kapitálu. Představenstvo je povinno odmítnout udělení souhlasu s převodem akcií společnosti tehdy, pokud by se v důsledku takového převodu stal akcionářem společnosti subjekt, jenž je účastníkem hodpodářské soutěže na tomtéž relevantním trhu; povinnost představenst va odmítnout udělení souhlasu však neplatí, je-li představenstvo ve smyslu výše uvedeného naopak povinno souhlas s převodem akcií společnosti udělit. do 15. 10. 2003 od 1. 9. 2003

Valná hromada společnosti konaná dne 4.11.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti z dosavadního základního jmění 10.000.000,-Kč o částku 10.000.000,-Kč na částku 20.000.000,-Kč upsáním 10.000 ks nových kmenových akcií na jméno vydaných v dematerializované podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč peněžitými vklady s využitím přednostního práva. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění 10.000.000,-Kč se nepřipouští. Emisní kurs každé akcie je rovný její jmenovité hodnotě, tj. 1.000,-Kč. Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva akcionářů, budou upsány za stejných podmínek akcionáři na základě dohody podle ust.§ 205 obchodního zákoníku, a to do 2 týdnů od uplynutí lhůty k využití přednostního práva akcionářů v sídle společnosti nebo u notáře či jiného subjektu určeného dohodou akcionářů. Upisování akcií na základě veřejné výzvy neproběhne. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je 8.den po zveřejnění tohoto usnesení v Obchodním věstníku. Akcionáři jsou oprávněni využít přednostního práva k upisování ve lhůtě 2 týdny od rozhodného dne v místě sídla společnosti za emisní kurz rovný jmenovité hodnotě každé akcie, tedy za 1.000,-Kč. Na každou dosavadní 1 akcii společnosti lze upsat 1 novou akcii, jíž se zvyšuje základní jmění společnosti. Upisovatelé jsou povinni splatit 30 % emisního kurzu upsaných akcií do 10 dnů od skončení lhůty k upsání akcií na základě smlouvy dle ust. § 205 obchodního zákoníku na účet společnosti č.195532610267/0100 vedený u Komerční banky, a.s. pobočka Praha-Havlíčkova. Zbývající část emisního kurzu upsaných akcií je upisovatel povinen zaplatit jednorázově nebo ve splátkách do 1 roku od okamžiku, kdy bylo zvýšení základního jmění zapsáno v obchodním rejstříku. do 5. 6. 2002 od 7. 12. 1998

Společnost byla založena bez upisování akcií. Ke dni zápisu společnosti do obchodního rejstříku bylo splaceno 3.000.000,-Kč do 5. 6. 2002 od 13. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

od 5. 1. 2005

Základní kapitál

vklad 25 000 000 Kč

do 5. 1. 2005 od 15. 10. 2003

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 15. 10. 2003 od 25. 4. 2002

Základní kapitál

vklad 20 000 000 Kč

do 25. 4. 2002 od 10. 2. 1999

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 10. 2. 1999 od 7. 12. 1998

Základní kapitál

vklad 10 000 000 Kč

do 7. 12. 1998 od 13. 3. 1997
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 od 6. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 od 31. 12. 2008
Prioritní akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 000 do 31. 12. 2008 od 15. 10. 2003
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 do 6. 8. 2014 od 25. 4. 2002
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 20 000 do 25. 4. 2002 od 10. 2. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 000 do 10. 2. 1999 od 13. 3. 1997

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Petr Kymlička

člen představenstva

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 27. 10. 2020

Lékařská 291/4, Praha, 150 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Miloslav Rut

Předseda představenstva

První vztah: 23. 6. 2020

vznik členství: 23. 5. 2020

vznik funkce: 23. 5. 2020

Španielova 1329/29, Praha, 163 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radovan Hauk

člen představenstva

První vztah: 8. 12. 2019

vznik členství: 8. 6. 2016

Heydukova 2109/11, Teplice, 415 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Eva Pešková

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 20. 10. 2011

V Kapslovně 2761/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Kvapil MSc.

předseda představenstva

První vztah: 12. 9. 2018 - Poslední vztah: 23. 6. 2020

vznik členství: 1. 9. 2018

zánik členství: 22. 5. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2018

zánik funkce: 22. 5. 2020

Modřínová 1435/81, Praha, 182 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Radovan Hauk

člen představenstva

První vztah: 16. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 12. 2019

vznik členství: 8. 6. 2016

Hrobčice 66, 418 04, Česká republika

Ing. Petr Cenek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2016

vznik členství: 8. 8. 2012

zánik členství: 23. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2016

Olivová 1805, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Petr Cenek

místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2016

vznik členství: 8. 8. 2012

zánik členství: 23. 6. 2016

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 23. 6. 2016

Olivová 1805, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Jiří Vytlačil

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Máslova 2688/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Vytlačil

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 9. 2018

vznik členství: 30. 9. 2015

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 1. 10. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2018

Máslova 2688/4, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Doc. Ing. Otakar Smolík CSc., MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 10. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2015

vznik členství: 1. 10. 2014

zánik členství: 16. 6. 2015

vznik funkce: 7. 10. 2014

zánik funkce: 16. 6. 2015

Minská 921/8, Brno, 616 00, Česká republika

Doc. Ing. Otakar Smolík CSc., MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2014 - Poslední vztah: 16. 10. 2014

vznik členství: 1. 10. 2014

Minská 921/8, Brno, 616 00, Česká republika

Ing. Eva Pešková

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

V kapslovně 2761/4, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Eva Pešková

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2014 - Poslední vztah: 16. 6. 2016

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 7. 6. 2016

V kapslovně 2761/4, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Mýtina

předseda představenstva

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 19. 2. 2014

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 19. 2. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2015

Naskové 1231/1c, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Ondřej Vičar

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2013 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 30. 9. 2015

vznik funkce: 20. 10. 2011

zánik funkce: 30. 9. 2015

Růženy Svobodové 1033/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Malý

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 31. 3. 2015

vznik funkce: 20. 10. 2011

zánik funkce: 31. 3. 2015

Na Rejdišti 307, Měšice, 250 64, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 19. 2. 2014

vznik funkce: 20. 10. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2014

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Petr Cenek

člen představenstva

První vztah: 1. 9. 2012 - Poslední vztah: 8. 10. 2015

vznik členství: 8. 8. 2012

Olivová 1805, Hostivice, 253 01, Česká republika

Ing. Eva Pešková

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 9. 8. 2014

vznik členství: 20. 10. 2011

V Kapslovně 2761/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 19. 2. 2014

vznik funkce: 20. 10. 2011

zánik funkce: 19. 2. 2014

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Ondřej Vičar

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 8. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

vznik funkce: 20. 10. 2011

Růženy Svobodové 1033/11, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jak Knyttl

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 20. 10. 2011

Kubelíkova 56, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jan Knyttl

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 1. 9. 2012

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 7. 8. 2012

Kubelíkova 56, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Martin Malý

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 18. 7. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

vznik funkce: 20. 10. 2011

Na Rejdišti 307, Měšice, 250 64, Česká republika

Ing. Eva Pešková

člen představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 5. 4. 2007

zánik členství: 20. 10. 2011

V Kapslovně 2761/4, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirkal

předseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 5. 4. 2007

zánik členství: 24. 7. 2011

vznik funkce: 5. 4. 2007

zánik funkce: 24. 7. 2011

Hanzlíkova 527/13, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 5. 4. 2007

zánik členství: 20. 10. 2011

vznik funkce: 5. 4. 2007

zánik funkce: 20. 10. 2011

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

Místopředseda

První vztah: 5. 1. 2005 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 4. 2007

vznik funkce: 4. 4. 2002

zánik funkce: 4. 4. 2007

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Eva Pešková

První vztah: 1. 9. 2003 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

vznik členství: 1. 7. 2003

zánik členství: 4. 4. 2007

V Kapslovně 2761/4, Praha 3, Česká republika

Ing. Vlastimil Jirkal

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 1. 9. 2003

vznik členství: 4. 4. 2002

zánik členství: 30. 6. 2003

Slancova 1257/12, Praha 8, Česká republika

Ing. Jiří Jirkal

Předseda

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 4. 2007

vznik funkce: 4. 4. 2002

zánik funkce: 4. 4. 2007

Hanzlíkova 13, Praha 8, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

Místopředseda

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 5. 1. 2005

vznik funkce: 4. 4. 2002

Vřesová 9/679, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

Místopředseda

První vztah: 25. 4. 2002 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Vřesová 9/679, Praha 8, 181 00, Česká republika

Ing. Jiří Jirkal

Předseda

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Hanzlíkova 13, Praha 8, Česká republika

Ing. Vlastimil Jirkal

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Slancova 1257/12, Praha 8, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

Místopředseda

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 25. 4. 2002

Věšínova 508/7, Praha 10, Česká republika

Každý člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost samostatně v plném rozsahu.

od 17. 6. 2015

Jménem společnosti jednají vždy alespoň dva členové představenstva společně, přičemž jednou z jednajících osob musí být předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 17. 6. 2015 od 19. 11. 2011

Každý z členů představenstva jedná jménem společnosti v plném rozsahu samostatně.

do 19. 11. 2011 od 20. 5. 2010

K jednání jménem společnosti je oprávněn předseda nebo místopředseda představenstva a to každý z nich samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k psanému nebo tištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda představenstva.

do 20. 5. 2010 od 24. 2. 1998

Způsob jednání za společnost: K jednání a podepisování jménem společnosti jsou oprávněni všichni členové představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k psanému nebo tištěnému názvu společnosti připojí člen představenstva svůj vlastnoruční podpis.

do 24. 2. 1998 od 13. 3. 1997

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Ing. Marcela Hrdá

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 27. 10. 2020

Za Štěpnicí 277, Řitka, 252 03, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Rostislav Jirkal

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2014

vznik členství: 19. 2. 2014

vznik funkce: 4. 3. 2014

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Petr Kymlička

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 27. 10. 2020

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 27. 10. 2020

Lékařská 291/4, Praha, 150 00, Česká republika

Ing. Martin Sušil

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 20. 10. 2017

Hlavní 2737/116, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Martin Sušil

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 15. 4. 2016

zánik členství: 20. 10. 2017

Hlavní 2737/116, Praha, 141 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Alexander Kosovský

člen

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 31. 3. 2015

Jarmily Glazarové 354/9d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Alexander Kosovský

člen

První vztah: 3. 4. 2015 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

vznik členství: 31. 3. 2015

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 31. 3. 2015

Jarmily Glazarové 354/9d, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

vznik členství: 19. 2. 2014

zánik členství: 15. 4. 2016

vznik funkce: 4. 3. 2014

zánik funkce: 15. 4. 2016

Vřesová 681/17, Praha, 181 00, Česká republika

Ing. Barbora Fischerová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 3. 4. 2015

vznik členství: 19. 2. 2014

zánik členství: 12. 2. 2015

zánik funkce: 12. 2. 2015

Bechyňova 2744/8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Rostislav Jirkal

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 3. 2014

vznik členství: 19. 2. 2014

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Petr Mýtina

člen

První vztah: 2. 5. 2013 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 29. 3. 2013

zánik členství: 19. 2. 2014

Naskové 1231/1C, Praha 5, 150 00, Česká republika

RNDr. Marek Hoščálek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 15. 4. 2016

Finská 582/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Vladimíra Kuklovská

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 19. 2. 2014

Do Polí 449, Psáry, 252 44, Česká republika

RNDr. Marek Hoščálek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 31. 5. 2016

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 15. 4. 2016

Finská 582/1, Praha 10, 101 00, Česká republika

Ing. Jan Tauber

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 2011 - Poslední vztah: 2. 5. 2013

vznik členství: 20. 10. 2011

zánik členství: 29. 3. 2013

Řepčická 1315/25, Praha 10, 102 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Neumann

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2010 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 25. 3. 2010

zánik členství: 20. 10. 2011

Karlštejnská 283, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Vladimíra Kuklovská

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 4. 4. 2007

zánik členství: 20. 10. 2011

Do Polí 449, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Alexander Kuklovský

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 19. 11. 2011

vznik členství: 4. 4. 2007

zánik členství: 20. 10. 2011

Do Polí 449, Psáry, 252 44, Česká republika

Ing. Danica Neumannová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 4. 2007 - Poslední vztah: 4. 2. 2010

vznik členství: 5. 4. 2007

zánik členství: 1. 12. 2009

Nádražní 21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Vladimíra Kuklovská

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

vznik členství: 4. 4. 2002

Třeboradická 1070/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Danica Neumannová

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

zánik členství: 4. 4. 2007

vznik funkce: 4. 4. 2002

Nádražní 21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. Alexander Kuklovský

První vztah: 5. 6. 2002 - Poslední vztah: 24. 4. 2007

vznik členství: 4. 4. 2002

zánik členství: 4. 4. 2007

Třeboradická 1070/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Alexander Kuklovský

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Třeboradická 1070/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Vladimíra Kuklovská

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Třeboradická 1070/37, Praha 8, Česká republika

Ing. Miroslav Frkal

První vztah: 13. 3. 1997 - Poslední vztah: 5. 6. 2002

vznik funkce: 13. 3. 1997

zánik funkce: 3. 4. 2002

Kouřimská 2185/9, Praha 3, Česká republika

Další vztahy firmy Servodata a.s.

Historické vztahy

Linda Štucbartová DES

První vztah: 20. 5. 2010 - Poslední vztah: 1. 9. 2012

Prokuristka paní Linda Štucbartová, DES, je oprávněna jednat za společnost samostatně ve všech právních věcech, k nimž dochází při provozu podniku, včetně věcí vymezených zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilos ti; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista paní Linda Štucbartová, DES, podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis, ve věcech vymezených zákonem č. 412/2005 Sb. ro vněž uvede funkci bezpečnostní ředitelky. do 1. 9. 2012 od 20. 5. 2010

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Michal Lieb

První vztah: 12. 9. 2008 - Poslední vztah: 20. 11. 2008

Prokurista pan Michal Lieb je zmocněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, přičemž bude jednat za společnost ve všech právních věcech samostatně; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista pan Micha l Lieb podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis. do 20. 11. 2008 od 12. 9. 2008

Lipová 181, Dobřejovice, 251 70, Česká republika

Linda Štucbartová DES

První vztah: 12. 2. 2005 - Poslední vztah: 20. 5. 2010

Prokuristka paní Linda Štucbartová, DES je oprávněna jednat za společnost samostatně ve všech právních věcech, k nimž dochází při provozu podniku, včetně věcí vymezených zákonem č. 148/1998 Sb; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista paní Linda Štucbartová, DES podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek ozbačující prokuru a svůj podpis, ve věcech vymezených zákonem č. 148/1998 Sb. rovněž uvede funkci bezpečnostní ředitelky. do 20. 5. 2010 od 12. 2. 2005

Vřesová 681/17, Praha 8, 181 00, Česká republika

Linda Štucbartová DES

První vztah: 27. 11. 2003 - Poslední vztah: 12. 2. 2005

Prokuristka paní Linda Štucbartová, DES je oprávněna jednat za společnost samostatně ve všech právních věcech, k nimž dochází při provozu podniku, včetně věcí vymezených zákonem č. 148/1998 Sb; prokura nezahrnuje oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. Prokurista paní Linda Štucbartová, DES podepisuje tím způsobem, že k firmě společnosti připojí dodatek ozbačující prokuru a svůj podpis, ve věcech vymezených zákonem č. 148/1998 Sb. rovněž uvede funkci bezpečnostní ředitelky. do 12. 2. 2005 od 27. 11. 2003

Vřesová 9/679, Praha 8, 181 00, Česká republika

Moore Technology CZ s.r.o.

První vztah: 3. 7. 2020

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Radovan Hauk

  jednatel

  Heydukova 2109/11, Teplice, 415 01, Česká republika

 • Ing. Petr Kymlička

  jednatel

  Lékařská 291/4, Praha, 150 00, Česká republika

Moore Technology CZ s.r.o.

První vztah: 14. 3. 2019 - Poslední vztah: 3. 7. 2020

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Moore Technology CZ s.r.o.

První vztah: 31. 5. 2016 - Poslední vztah: 14. 3. 2019

Karolinská 661/4, Praha Karlín, 186 00

Akcionáři

Moore Technology CZ s.r.o., IČ: 04896661

Karolinská 661/4, Česká republika, Praha, 186 00

od 3. 7. 2020

BAAC Group s.r.o., IČ: 04896661

Karolinská 661/4, Česká republika, Praha, 186 00

do 3. 7. 2020 od 14. 3. 2019

BAAC Group s.r.o., IČ: 04896661

Olbrachtova 1980/5, Česká republika, Praha, 140 00

do 14. 3. 2019 od 31. 5. 2016

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 13. 3. 1997

Živnosti

Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 10. 2016
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 3. 1997

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).