Hlavní navigace

Domažlická nemocnice, a.s.

Firma Domažlická nemocnice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1073, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 49 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

26361078

Sídlo:

Kozinova 292, Domažlice, 344 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 9. 2003

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Místní vládní instituce (kromě fondů sociálního zabezpečení)
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
86100 Ústavní zdravotní péče
86220 Specializovaná ambulantní zdravotní péče
96010 Praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1073, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Domažlická nemocnice, a.s. od 15. 9. 2003

Právní forma

Akciová společnost od 15. 9. 2003

adresa

Kozinova 292
Domažlice 34401 od 14. 9. 2017

adresa

Kozinova 292
Domažlice 34422 do 14. 9. 2017 od 8. 7. 2006

adresa

U nemocnice 47
Domažlice 34422 do 8. 7. 2006 od 15. 9. 2003

Předmět podnikání

poskytování zdravotních služeb od 14. 8. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 8. 2014

prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 14. 8. 2014

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady od 18. 3. 2004

hostinská činnost od 18. 3. 2004

praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží do 14. 8. 2014 od 18. 3. 2004

provozování nestátního zdravotnického zařízení do 14. 8. 2014 od 15. 9. 2003

Ostatní skutečnosti

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 27.2.2019 o zvýšení základního kapitálu: - základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. ve výši 47.320.000,-- Kč se zvyšuje o částku 2.580.000,-- Kč na částku 49.900.000,-- Kč, - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 258 kusy nových kmenových akcií vedených na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,-- Kč, - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci - jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366, - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností, a splatí je nepeněžitým vkladem mov itých věcí, - nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce Plzeňského kraje, jako jediného akcionáře společnosti, jsou movité věci tvořící soubor motorových vozidel užívaných k poskytování zdravotnické dopravní služby, které byly popsány znalcem Mgr. Jiřím Markem, se sídlem č.p. 21, 336 01 Stará Huť, ve znaleckém posudku č. 93/11-18 ze dne 8.11.2018, a jsou oceněny na částku 2.580.000,-- Kč: Registrační značka Typ vozidla VIN Časová cena v Kč 4P0 9767 Mercedes Benz Vito WDF63960313504249 194.000,-- 4P2 0620 Mercedes Benz Vito WDF63960313504436 176.000,-- 6P4 9827 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZFH107301 584.000,-- 1P6 5147 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z3H124307 110.000,-- 1P6 5148 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z3H102926 105.000,-- 1P8 8155 VW Transporter T4 WV2ZZZ70Z2H128324 92.000,-- 1P9 8455 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ4H079850 91.000,-- 2P3 6155 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ4H111256 89.000,-- 2P9 2003 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ7H029381 124.000,-- 4P2 2186 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZ7H055278 129.000,-- 4P9 3710 VW Transporter T5 WV1ZZZ7HZBH119606 294.000,-- 6P4 9826 VW Transporter T5 WV2ZZZ7HZFH107128 592.000,-- Celkem 2.580.000,-- - za výše uvedený nepeněžitý vklad budou upisovateli vydány všechny akcie emitované v souvislosti se zvýšením základního kapitálu společnosti, tj. 258 kusů nových kmenových akcií vedených na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000,-- Kč, - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 dnů ode dne přijetí tohoto usnesení, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií, - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen nepeněžitým vkladem před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději do 1.5.2019 v sídle společnosti Domažlická nemocnice, a.s., na adrese Kozinova 292, 344 01 Domažlice. od 1. 3. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 14. 8. 2014

a) Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 3.000.000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. se zvyšuje z částky 44.320.000,-- Kč (slovy čtyřicet čtyři milionů třista dvacet tisíc korun českých) o částku 3.000.000,-- Kč (slovy tři miliony korun českých) na částku 47.320.000,-- Kč (slovy čtyř icet sedm milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti Domažlická nemocnice, a.s. po zvýšení činí 47.320.000,-- Kč (slovy čtyřicet sedm milionů tři sta dvacet tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a zvýšení finanční stability společnosti. b) Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu vydávat 300 kusů (slovy třista kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kótová ny na regulovaném trhu. c) Všechny výše specifikované nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, Plzeňským krajem s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností Domažlická nemocnice, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Domažlická nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstva společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, k rukám hejtmanky kraj e nebo tento návrh smlouvy osobně doručí jedinému akcionáři pro písemnému potvrzení o jeho převzetí. Místem pro upisování nových akcií je sídlo jediného akcionáře, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního prá va k úpisu akcií je následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Emisní kurs všech nově vydaných akcií činí Kč 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. e) Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti Domažlická nemocnice, a.s., č.ú.: 78-2803820247/0100 vedený u Komerční banky a.s. tak, že celý emisní kurs je povinen splatit nejpozději do třiceti (30) třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. f) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné. do 1. 4. 2010 od 25. 11. 2009

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10.2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti z původní částky 34.340.000,- Kč, slovy: třicet čtyři miliony tři sta čtyřicet tisíc korun českých, o částku ve výši 9.980.00 0,- Kč, slovy: devět milionů devět set osmdesát tisíc korun českých, na částku celkem 44.320.000,- Kč slovy: čtyřicet čtyři miliony tři sta dvacet tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Šroupova 18 , PSČ: 306 13, IČ: 70890366 ve výši 9.980.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové organiz ace Nemocnice Domažlice a týkaji se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Domažlická nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akci onář - Plzeňský kraj se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ: 306 13, IČ: 70890366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajs kým soudem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svá tek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 9.980.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 9.980.0 00,- Kč na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 78-2803820247/0100. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, j menovitá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 998 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč. do 19. 11. 2008 od 23. 10. 2008

Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1.11.2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 14.790.000,- Kč o částku 19.550.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 34.340.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost s polečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžního ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Domažlice, č.ú . 78-2803820247/0100. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 14.550.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků: 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004 v rozsahu 14. 550.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1.455 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Způsob a rozsah zvýšení základniho kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, výše ocenění 9.058.590,- Kč, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, výše ocenění 2 .995.376,- Kč, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004, výše ocenění 2.499.000,- Kč, celkem výše ocenění 14.552.966,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1.455 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí označený jako krátkodobý majetek a dlouhodobý majetek, když oba soubory jsou popsané ve znaleckých posudcích soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 2 4.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8.7.2004. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 14.552.966,- Kč, a to znaleckými posudky soudního znalce Josefa Švarce, č. posudků 149/12/03 ze dne 8.12.2003, č. 155/02/04 ze dne 24.2.2004, č. 161/07/04 ze dne 8. 7.2004, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni a tyto znalecké posudky tvoří přílohu číslo jedna, číslo dvě a číslo tři notářského zápisu č. NZ 92/2004 a N 121/2004. Zbývající částka 2.966,- Kč, tj. rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio a bude použito na tvorbu rezervního fondu. do 28. 6. 2005 od 14. 3. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 49 900 000 Kč

od 1. 3. 2019

Základní kapitál

vklad 47 320 000 Kč

do 1. 3. 2019 od 1. 4. 2010

Základní kapitál

vklad 44 320 000 Kč

do 1. 4. 2010 od 19. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 34 340 000 Kč

do 19. 11. 2008 od 28. 6. 2005

Základní kapitál

vklad 14 790 000 Kč

do 28. 6. 2005 od 15. 9. 2003
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 990 od 1. 3. 2019
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 732 do 1. 3. 2019 od 1. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 4 432 do 1. 4. 2010 od 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 434 do 19. 11. 2008 od 28. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 479 do 28. 6. 2005 od 18. 3. 2004
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 1 479 do 18. 3. 2004 od 15. 9. 2003

Dozorčí rada

5 fyzických osob

Ing. Viktor Krutina

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 18. 1. 2021

Husova třída 37, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Václava Jandečková

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Kdyně 167, 345 06, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jan Látka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 18. 3. 2019

Luženická 668, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Vladislav Vilímec

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 16. 5. 2017

vznik funkce: 2. 6. 2017

Nádražní 271, Kdyně, 345 06, Česká republika

Růžena Černá

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2015

vznik členství: 27. 11. 2014

Farní 38, Kdyně, 345 06, Česká republika

Historické vztahy

ing. Miroslav Mach

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 20. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Vodní 31, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bc. Stanislav Antoš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 20. 6. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Mánesova 515, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Věstislav Křenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 10. 2. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 12. 2. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2017

Vojtěchova 113, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Věstislav Křenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 3. 2016 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 10. 2. 2016

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 12. 2. 2016

zánik funkce: 15. 5. 2017

Vojtěchova 113, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jan Látka

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 17. 2. 2019

Luženická 668, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Věstislav Křenek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 30. 3. 2016

vznik členství: 10. 2. 2011

zánik členství: 10. 2. 2016

vznik funkce: 8. 3. 2011

zánik funkce: 10. 2. 2016

Vojtěchova 113, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Petr Smutný

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 10. 2. 2011

vznik funkce: 4. 5. 2009

zánik funkce: 10. 2. 2011

Klenčí pod Čerchovem 353, 345 34, Česká republika

Václav Váchal

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 4. 2010 - Poslední vztah: 3. 1. 2015

vznik členství: 26. 11. 2009

zánik členství: 26. 11. 2014

Družstevní 636, Kdyně, 345 06, Česká republika

Jan Látka

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 1. 1. 2009

zánik členství: 31. 12. 2013

Máchova 140, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Petr Smutný

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 2. 2009 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

vznik členství: 1. 1. 2009

Klenčí pod Čerchovem 353, 345 34, Česká republika

Ing. František Pátý

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 2. 2009

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Americká 108, Staňkov, 345 61, Česká republika

MUDr. Petr Suastika

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 1. 4. 2010

vznik členství: 30. 9. 2004

zánik členství: 26. 11. 2009

Na tržišti 527, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Vladislav Vilímec

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 6. 2005 - Poslední vztah: 25. 2. 2009

vznik členství: 18. 1. 2005

zánik členství: 31. 12. 2008

Nádražní 271, Kdyně, 345 06, Česká republika

Růžena Černá

člen

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 30. 9. 2004

Farní 38, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. Vladislav Vilímec

člen

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 15. 12. 2004

Nádražní 271, Kdyně, 345 06, Česká republika

Ing. František Pátý

člen

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 28. 6. 2005

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 15. 12. 2004

Americká 108, Staňkov, 345 61, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Jana Naarová

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 3. 10. 2017

vznik funkce: 1. 4. 2018

Soběkury 150, 334 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma

člen představenstva

První vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

MUDr. Petr Hubáček MBA, LL.M.

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 3. 10. 2017

vznik funkce: 3. 10. 2017

Štarnov 151, 783 14, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jana Naarová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2017 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 3. 10. 2017

Soběkury 150, 334 01, Česká republika

Ing. Jana Naarová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2017 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 3. 10. 2017

Soběkury 150, 334 01, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2018

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Marek Kýhos MBA

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 12. 2020

Brněnská 949/3, Plzeň, 323 00, Česká republika

MUDr. Alan Sutnar Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 30. 4. 2019

vznik členství: 16. 5. 2017

zánik členství: 31. 3. 2019

Lábkova 838/79, Plzeň, 318 00, Česká republika

Mgr. Jaroslav Šíma MBA

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 6. 2018

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2018

Boršov nad Vltavou 18, 370 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 10. 7. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 15. 5. 2017

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Alena Vyrutová

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 2. 10. 2017

vznik funkce: 11. 3. 2014

zánik funkce: 2. 10. 2017

Blížejov 64, 346 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Heřmanová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 24. 9. 2009

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 11. 3. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Jindřichova 147, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jitka Heřmanová

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 14. 9. 2017

vznik členství: 24. 9. 2009

zánik členství: 15. 5. 2017

vznik funkce: 11. 3. 2014

zánik funkce: 15. 5. 2017

Jindřichova 147, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Alena Vyrutová

předseda představenstva

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 25. 11. 2017

vznik členství: 17. 2. 2014

zánik členství: 2. 10. 2017

vznik funkce: 11. 3. 2014

zánik funkce: 2. 10. 2017

Blížejov 64, 346 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Karásek

člen představenstva

První vztah: 27. 5. 2014 - Poslední vztah: 10. 7. 2014

vznik členství: 17. 2. 2014

Na Chmelnicích 1225, Přeštice, 334 01, Česká republika

Ing. Petr Libra

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 17. 2. 2014

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 17. 2. 2014

Vrchlického 656, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Jitka Heřmanová

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 24. 9. 2009

Jindřichova 147, Domažlice, 344 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Lubomír Skryja

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2009

vznik členství: 1. 9. 2009

zánik členství: 23. 9. 2009

Msgr. B. Staška 49, Domažlice, 344 01, Česká republika

Ing. Alena Vyrutová

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2009 - Poslední vztah: 27. 5. 2014

vznik členství: 15. 9. 2003

zánik členství: 31. 12. 2013

vznik funkce: 1. 10. 2009

zánik funkce: 31. 12. 2013

Lštění 64, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Ing. Alena Vyrutová

člen představenstva

První vztah: 15. 9. 2003 - Poslední vztah: 25. 11. 2009

vznik členství: 15. 9. 2003

Lštění 64, Horšovský Týn, 346 01, Česká republika

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně. Podepisování za společnost se provádí tak, že k nadepsané nebo vytištěné firmě společnosti připojí své podpisy vždy dva čle nové představenstva společně.

od 14. 9. 2017

Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo nadepsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.

do 14. 9. 2017 od 14. 8. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.

do 14. 8. 2014 od 25. 11. 2009

Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.

do 25. 11. 2009 od 18. 3. 2004

Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.

do 18. 3. 2004 od 15. 9. 2003

Další vztahy firmy Domažlická nemocnice, a.s.

Akcionáři

Plzeňský kraj, IČ: 70890366

Škroupova, Česká republika, Plzeň, 306 13

od 15. 9. 2003

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 19. 2. 2004

Živnosti

Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 2. 2014
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 2. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 19. 2. 2004
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 2. 2004

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).