Hlavní navigace

Dopravoprojekt Brno a.s.

Firma Dopravoprojekt Brno a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 785, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 24 575 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

46347488

Sídlo:

Kounicova 271/13, Brno, 602 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1992

DIČ:

CZ46347488

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

09 Podpůrné činnosti při těžbě
18140 Vázání a související činnosti
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
69200 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení
71121 Geologický průzkum
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 785, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

Dopravoprojekt Brno a.s. od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Kounicova 271/13
Brno 60200 od 25. 11. 2013

adresa

Kounicova 13, č.p. 271
Brno 65830 do 31. 1. 2011 od 18. 6. 2002

adresa

Kounicova 13
Brno do 18. 6. 2002 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

geologické práce od 18. 11. 2016

činnosti prováděné hornickým způsobem a projektování objektů a zařízení pro činnost prováděnou hornickým způsobem v rozsahu podle § 3, písmene c), e), h), i), zákona čís. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 18. 11. 2016

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 31. 1. 2011

vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb. od 12. 11. 2010

provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) zák. č. 360/1992 Sb. od 12. 11. 2010

výkon zeměměřických činností od 1. 6. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 1. 6. 2009

Výkon zeměměřických činností do 1. 6. 2009 od 1. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 1. 2009

činnost podnikatelských, organizačních a ekonomických poradců do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

činnost technických poradců ve stavebnictví do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

zprostředkování služeb v oblasti přípravy a realizace staveb do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

realitní činnost do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

zpracování dat do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

kopírovací práce do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

vázání a konečné zpracování knih do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

specializovaný maloobchod do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

projektování elektrických zařízení do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 12. 1. 2009 od 18. 6. 2002

projektová činnost ve výstavbě od 9. 2. 1998

organizování veřejných soutěží na základě pověření zadavatelem ve smyslu § 69 zák.č.199/94 Sb. do 18. 6. 2002 od 9. 2. 1998

obstarávání záležitostí spojených s přípravou a realizací staveb - inženýrská činnost do 18. 6. 2002 od 21. 10. 1997

knihařství do 18. 6. 2002 od 24. 1. 1996

realitní agentura do 18. 6. 2002 od 24. 1. 1996

zprostředkovatelská činnost do 18. 6. 2002 od 24. 1. 1996

pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor, včetně poskytování jiných než základních služeb do 18. 6. 2002 od 24. 1. 1996

reprografické práce do 18. 6. 2002 od 24. 1. 1996

vedení účetnictví do 1. 6. 2009 od 24. 1. 1996

výkon zeměměřičských činností do 1. 6. 2009 od 24. 1. 1996

projektová činnost v investiční a jiné výstavbě, zejména v oboru dopravních staveb a dopravních zařízení pro silniční, kolejovou, vodní a případně leteckou dopravu, včetně diagnostiky technického stavu stávajících objektů, dále v oboru pozemních staveb občanské a průmyslové výstavby, technického zařízení budov, technologických zařízení a vybavení staveb, inženýrských sítí (vodovody, kanalizace včetně čistíren odpadních vod, plynovody NTL, STL, VTL, VVTL včetně regulačních stanic, elektro sítě slaboproudé, NN a VN včetně trafostanic), čerpacích stanic a úložišť pohonných hmot do 9. 2. 1998 od 30. 11. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 18. 6. 2002 od 30. 11. 1994

poskytování dodávek přípravné a projektové dokumentace staveb, především v oboru pozemních komunikací, mostů, objektů a ostatních zařízení pro silniční, městskou, kolejovou a vodní dopravu včetně dopravního inženýrství a v dalších oborech, pro které má společnost kvalifikované pracovníky do 30. 11. 1994 od 6. 10. 1992

provádění dodavatelské a kompletační činnosti do 18. 6. 2002 od 6. 10. 1992

provádění administrativních prací spojených s řízením podniku, zejména v oboru účetnictví a mezd pro jiné organizace do 18. 6. 2002 od 6. 10. 1992

poskytování dodávek přípravné a projektové dokumentace staveb, především v oboru pozemních komunikací, mostů, objektů a ostatních zařízení pro silniční, městskou, kolejovou a vodní dopravu vč. výkonu činnosti hlavní projektové organizace do 6. 10. 1992 od 1. 5. 1992

poskytování inženýrských, konzultačních a ostatních poradenských služeb v rozsahu základního předmětu činnosti vč. účasti na plnění programů vědecko-technického rozvoje do 18. 6. 2002 od 1. 5. 1992

poskytování služeb výpočetní techniky, zejména tvorba a prodej programů v oblasti systémů automatizovaného projektování, řídících a informačních systémů, poradenská, školící, konzultační a servisní činnost do 18. 6. 2002 od 1. 5. 1992

provádění výzkumných, vývojových a zkušebních prací v oboru diagnostiky technického stavu stavebních objektů, zejména mostů vč. výkonu funkce státní zkušebny do 18. 6. 2002 od 1. 5. 1992

provádění průzkumných prací, zejména geologických a geodetických, především pro plnění úkolů podniku do 18. 6. 2002 od 1. 5. 1992

Předmět činnosti

vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb. do 12. 11. 2010 od 12. 11. 2010

provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) zák. č. 360/1992 Sb. do 12. 11. 2010 od 12. 11. 2010

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 22. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 19. 11. 2014 od 22. 7. 2014

Dne 7.5.2013 přijala valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. na svém jednání následující rozhodnutí: 1. Akcie vydané obchodní společností Dopravoprojekt Brno a.s. č. A 000001 až A 000025 a A 024561 až A 024575 přecházejí do vlastnictví hlavního akcionáře, kterým je obchodní společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem v Praze 3, Olšanská 1a, 130 80, IČ 453100 09. K přechodu vlastnického práva k uvedeným akciím dochází v souladu s § 183l odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů uplynutím jednoho měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. Zveře jnění zápisu usnesení do obchodního rejstříku se provádí v Obchodním věstníku. 2. Výše protiplnění, které hlavní akcionář poskytne dosavadním vlastníkům akcií uvedených v bodu 1. tohoto usnesení (dále jen „menšinoví akcionáři“) činí 3.500,- Kč na 1ks kmenové akcie na jméno o jmenovité honotě 1.000,- Kč. Stanovená výše p rotiplnění odpovídá závěru znaleckého posudku vypracovaného znaleckým ústavem PROSCON, s.r.o., Praha 5, K Lochkovu 661/39, 154 00, IČ 49356381. Znalecký ústav při stanovení hodnoty akcií Dopravoprojekt Brno a.s. dospěl ve znaleckém posudku k závěru, že ho dnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč činí 3.052,- Kč. 3. Menšinoví akcionáři jsou povinni předat své akcie obchodní společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. na adrese jejího sídla zapsaného v obchodním rejstříku, místnost č. 211 v řádné lhůtě. Řádnou lhůtou se rozumí nejvýše 30 dnů ode dne, kdy dojde podle bodu 1. tohoto usnesení k přechodu vlastnického práva jejich akcií na osobu hlavního akcionáře. Akcie lze společnosti předat během řádné lhůty kterýkoliv pracovní den od 9,00 hod. do 15,00 hod., případně v jiné předem dohodnuté denní době. Při předání akcií me nšinový akcionář - fyzická osoba předloží průkaz totožnosti a v případě menšinového akcionáře, který je právnickou osobou, předloží fyzická osoba jednající za tohoto menšinového akcionáře průkaz totožnosti nebo plnou opravňující k jednání za menšinového a kcionáře fyzickou osobu. Právo na výplatu protiplnění vzniká menšinovému akcionáři až po předání akcií společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. 4. Dodatečná lhůta pro předání akcií menšinových akcionářů společnosti podle § 183l odst. 6 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů činí 15 dnů ode dne, ve kterém uplyne řádná lhůta podle bodu 3. tohoto usnesení. Po marném up lynutí dodatečné lhůty bude společnost Dopravoprojekt Brno a.s. postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů. 5. Ve lhůtě uvedené v § 183m odst. 3 zákona č. 513/19991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů vyplatí menšinovým akcionářům protiplnění podle bodu 2. tohoto usnesení Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, a to spolu s úrokem ve výši 1 M PRIBOR + 2,35 % p.a. ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k akciím na hlavního akcionáře. Protiplnění může akcionář převzít na kterémkoliv obchodním místě Komerční banky, a.s. v České republice. od 24. 6. 2013

Valná hromada společnosti Dopravoprojekt Brno a.s. konaná dne 20.6.2008 rozhodla o rozdělení společnosti odštěpením a o vzniku nové obchodní firmy DOPB, a.s., se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 658 30, IČ 282 97 377. od 1. 8. 2008

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím mimořádné valné hromady konané dne 23.6.2000. od 21. 7. 2000

Společnost se řídí stanovami upravenými rozhodnutím valné hromady konané dne 13.6.1998. od 10. 7. 1998

Akcie jsou převoditelné po schválení představenstvem. od 21. 1. 1997

Základní jmění splaceno. od 21. 1. 1997

Způsob zastupování : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Za společnost podepisují buď společně všichni členové předst., nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen předst., anebo samostatně jeden člen předst., který k tomu byl předst. písemně pověřen nebo ředitel spol. v rozsahu pověření vydaném předst. společnosti. Všichni tak činí způsobem, že k obchod.jménu spol. či otisku razítka spol. připojí svůj podpis. do 24. 1. 1996 od 6. 10. 1992

Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Dopravoprojekt Brno, s.p. od 1. 5. 1992

Založení společnosti : Akciová společnost byla založena podle par.172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu par.11 odst.3 zák.č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.4.1992 bylo rozhodnuto o schválení jejich stanov a jmenování členů představenstva a dozorčí rady. od 1. 5. 1992

Způsob jednání jménem společnosti: Za splečnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. P o d e p i s o v á n í za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, a nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti. do 6. 10. 1992 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada společnosti: 1/ Ing. Luboš Buršík, Brno, Luční 32 2/ Ing. Martin Sirotek, Brno, Sirotkova 58 3/ Zuzana Šoltézová, Praha 10, Sámova 16 do 24. 8. 1993 od 1. 5. 1992

Toto základní jmění společnosti je rozděleno na 737 akcií na majitele po 1.000 kčs jmenovité hodnoty a na 23.838 akcií na jméno po 1.000 kčs jmenovité hodnoty. do 30. 11. 1994 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 575 000 Kč

od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 575 od 29. 7. 2016
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 575 do 29. 7. 2016 od 4. 3. 1996
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 575 do 4. 3. 1996 od 30. 11. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Ivana Vyskočilová

Člen dozorčí rady

První vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Lipůvka 82, 679 22, Česká republika

Ing. František Lukeš

Předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

vznik funkce: 1. 6. 2020

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Štěpán Vosáhlo

Člen Dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Mokropeská 2026, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Ivana Vyskočilová

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 7. 2020 - Poslední vztah: 23. 9. 2020

vznik členství: 1. 6. 2020

Konradova 2204/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Ivana Vyskočilová

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2019 - Poslední vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 31. 5. 2020

zánik funkce: 31. 5. 2020

Konradova 2204/6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2020

zánik členství: 31. 5. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2016

zánik funkce: 31. 5. 2020

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing František Lukeš

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2016 - Poslední vztah: 8. 7. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 5. 2020

zánik funkce: 31. 5. 2020

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Ivana Vyskočilová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 10. 6. 2015

Konradova 2204/6, Brno, 628 00, Česká republika

Jaroslav Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 7. 5. 2013

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Josef Fidler

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 6. 2013 - Poslední vztah: 21. 7. 2016

vznik členství: 7. 5. 2013

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 29. 5. 2013

zánik funkce: 30. 6. 2016

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Fidler

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2012 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 7. 5. 2013

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 7. 5. 2013

Jeseniova 2861/46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Ivana Vyskočilová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 5. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 21. 4. 2011

Konradova 6, Brno, 628 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 24. 6. 2013

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 7. 5. 2013

Březská 542, Říčany, 250 01, Česká republika

Ing. Josef Fidler

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2012

vznik členství: 23. 9. 2008

vznik funkce: 23. 9. 2008

Pod Parukářkou 16, Praha, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Vomela

předseda

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik funkce: 24. 5. 1996

zánik funkce: 23. 9. 2008

Sláncova 1261, Praha 8, Česká republika

Ing. Petr Vomela

předseda

První vztah: 25. 1. 2002 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 24. 5. 1996

Pod Lysinami 9, Praha 4-Hodkovičky, Česká republika

Ing. Daniela Vránová

člen

První vztah: 25. 1. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 23. 9. 2008

Pompova 23, Brno, Česká republika

ing. Antonín Knotek

První vztah: 21. 7. 2000 - Poslední vztah: 12. 5. 2011

vznik funkce: 7. 7. 1993

zánik funkce: 26. 3. 2011

Arménská 19, Brno, Česká republika

Jan Novotný

člen

První vztah: 21. 1. 1997 - Poslední vztah: 25. 1. 2002

zánik funkce: 28. 6. 2001

Běhounská 22, Brno, Česká republika

Ing. Petr Vomela

člen

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 25. 1. 2002

Pod Lysinami 9, Praha 4-Hodkovičky, Česká republika

ing. Josef Trávníček

člen

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 21. 1. 1997

Vinohrady 51, Znojmo, Česká republika

Ing. Břetislav Regner

člen

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 10. 6. 1996

Haškova 5, Brno, Česká republika

ing. Antonín Knotek

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 21. 7. 2000

Arménská 19, Brno, Česká republika

ing. Luboš Buršík

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Luční 32, Brno, Česká republika

ing. Arnošt Simandl

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Ondrouškova 19, Brno, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 17. 5. 2019

Švehlova 1780/60B, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Karel Škára

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 17. 5. 2019

Haškova 153/17, Brno, 638 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Aleš Trnečka MBA

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 17. 5. 2019

vznik funkce: 17. 5. 2019

Werichova 4562/2, Prostějov, 796 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Karel Škára

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 4. 2015 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2019

Haškova 153/17, Brno, 638 00, Česká republika

Ing. Aleš Trnečka

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2019

vznik funkce: 22. 5. 2014

zánik funkce: 16. 5. 2019

Werichova 4562/2, Prostějov, 796 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2020

vznik členství: 22. 5. 2014

zánik členství: 16. 5. 2019

zánik funkce: 16. 5. 2019

Švehlova 1780/60B, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Karel Škára

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 12. 4. 2015

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Oblá 433/48, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Aleš Trnečka

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 11. 2014

vznik členství: 22. 5. 2014

vznik funkce: 22. 5. 2014

Moravská 270/16, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Aleš Trnečka

předseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Moravská 270/16, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 21. 5. 2014

Švehlova 1780/60B, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Karel Škára

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 11. 2013 - Poslední vztah: 22. 7. 2014

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 21. 5. 2009

zánik funkce: 21. 5. 2014

Oblá 433/48, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Aleš Trnečka

předseda představenstva

První vztah: 2. 1. 2012 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 1. 1. 2012

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2014

Moravská 270/16, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Vladimír Navrátil

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 21. 5. 2014

Švehlova 60B, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Karel Škára

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 6. 2009 - Poslední vztah: 25. 11. 2013

vznik členství: 21. 5. 2009

zánik členství: 21. 5. 2014

vznik funkce: 21. 5. 2009

zánik funkce: 21. 5. 2014

Oblá 48, Brno, 634 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 2. 1. 2012

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 31. 12. 2011

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 31. 12. 2011

Mošnerova 9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. František Vrána

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

Pompova 23, Brno, 617 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 1. 6. 2009

vznik členství: 23. 9. 2008

zánik členství: 21. 5. 2009

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 21. 5. 2009

Písečná 18, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Daniel Vrána

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 23. 9. 2008

Hrnčířská 8, Brno, Česká republika

Ing. Vladimír Klos CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 7. 7. 1993

zánik členství: 23. 9. 2008

vznik funkce: 7. 7. 1993

zánik funkce: 23. 9. 2008

Lomená 475, Šestajovice u Prahy, Česká republika

Ing. Renáta Vomelová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2002 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik funkce: 1. 3. 2002

zánik funkce: 23. 9. 2008

Sláncova 1261, Praha 8, Česká republika

Oldřich Jedlička

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 2. 1999 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 7. 7. 1993

zánik funkce: 1. 3. 2002

Havláskova 28, Brno, Česká republika

ing. František Vrána

předseda představenstva

První vztah: 24. 1. 1996 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik funkce: 7. 7. 1993

zánik funkce: 23. 9. 2008

Pompova 23, Brno, Česká republika

ing. Vladimír Klos CSc.

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 12. 8. 2002

vznik funkce: 7. 7. 1993

Sláncova 1261, Praha 8, Česká republika

Oldřich Jedlička

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 25. 2. 1999

Horníkova 10, Brno, Česká republika

ing. Josef Trávníček

člen představenstva

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Vinohrady 51, Znojmo, Česká republika

ing. František Vrána

předseda představenstva

První vztah: 24. 8. 1993 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Bratislavská 59, Brno, Česká republika

Vladimír Ficner

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 8. 1993

Ondrouškova 17, Brno, Česká republika

Ing. Břetislav Regner

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 1. 1996

Haškova 5, Brno, Česká republika

Ing. Arnošt Šimandl

člen představenstva

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 8. 1993

Ondrouškova 19, Brno, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena předsedou představenstva samostatně nebo dvěma členy představenstva společně.

od 22. 7. 2014

Způsob jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti samostatně. Právní úkon společnosti učiněný v písemné formě zavazuje společnost, je-li podepsán předsednou představenstva samostatně nebo alespoň dvěma členy představenstva společ ně.

do 22. 7. 2014 od 9. 10. 2008

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva - ředitel a.s., nebo samostatně místopředseda představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost: - společně všichni členové představenstva - nebo samostatně předseda představenstva - ředitel a.s. - nebo samostatně místopředseda představenstva - nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 9. 10. 2008 od 12. 8. 2002

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva, a nebo samostatně předseda představenstva - ředitel nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď: - společně všichni členové představenstva nebo společně dva členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva - ředitel nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo ředitel v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 12. 8. 2002 od 21. 7. 2000

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda a jeden člen představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva nebo předseda a místopředseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo ředitel společnosti v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 21. 7. 2000 od 4. 3. 1996

Způsob zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo ředitel společnosti v rozsahu pověření vydaném představenstvem společnosti. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 4. 3. 1996 od 24. 1. 1996

Další vztahy firmy Dopravoprojekt Brno a.s.

SUDOP GROUP a.s.

První vztah: 22. 7. 2014

Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jaroslav Vosáhlo

  Předseda představenstva

  Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Kout

  Člen představenstva

  Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. Stanislav Lín

  Člen představenstva

  Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Jan Sellner

  Člen představenstva

  Do Blatin 304/13, Praha, 155 21, Česká republika

 • Ing. František Lukeš

  Místopředseda představenstva

  Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

 • ing. Tomáš Sláma

  Člen představenstva

  Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Jan Hromádka CSc.

  Místopředseda představenstva

  Korunní 1901/111, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Jan Fidler

  Člen představenstva

  Fetrovská 863/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Jiří Hodek

  Člen představenstva

  Hrdličkova 2205/7, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Slavíček

  Předseda dozorčí rady

  Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. David Krása

  Člen dozorčí rady

  Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Akcionáři

SUDOP GROUP a.s., IČ: 45310009

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

od 22. 7. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 25. 11. 1992

Živnosti

Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 9. 2016
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 1. 6. 2010
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 10. 1995
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 9. 1995
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 25. 11. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 25. 11. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).