Hlavní navigace

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Firma MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1217, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 38 400 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64610357

Sídlo:

Legionářská 1085/8, Olomouc, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 1. 1996

DIČ:

CZ64610357

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

6920 Účetnické a auditorské činnosti&#59^ daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71110 Architektonické činnosti
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1217, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. od 30. 1. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 30. 1. 1996

adresa

Legionářská 1085/8
Olomouc 77900 od 8. 2. 2014

adresa

Legionářská 8
Olomouc 77200 do 8. 2. 2014 od 31. 10. 2005

adresa

Legionářská 8
Olomouc 77900 do 31. 10. 2005 od 11. 6. 2005

adresa

Legionářská 8
Olomouc 77154 do 11. 6. 2005 od 30. 1. 1996

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 18. 12. 2013

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 18. 12. 2013

vedení realizace staveb podle § 18 písm. h) zákona č. 360/1992 Sb. od 8. 11. 2010

provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací staveb podle § 18 písm. j) zákona č. 360/1992 Sb. od 8. 11. 2010

projektová činnost ve výstavbě od 11. 6. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 4. 6. 2010

výkon zeměměřických činností od 11. 6. 2005

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 4. 6. 2010 od 30. 1. 1996

poradenská činnost v investiční výstavbě do 4. 6. 2010 od 30. 1. 1996

zprostředkovatelská činnost v investiční výstavbě do 4. 6. 2010 od 30. 1. 1996

projektová činnost v investiční výstavbě do 11. 6. 2010 od 30. 1. 1996

Ostatní skutečnosti

Valná hromada dne 23.9.2015 rozhodla o tom, že základní kapitál společnosti ve výši 5 550 000,- Kč se zvyšuje o částku 33 300 000,- Kč s tím, že upisování akcií pod uvedenou částku se připouští a upisování nad uvedenou částku se nepřipouští. Základní kapi tál společnosti se tak zvýší nejvýše na částku 38 850 000,- Kč. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně peněžitými vklady. Celkově může být vydáno maximálně 5 550 kusů kmenových akcií na jméno vydaných jako cenný papír v listinné podobě každá o jmenovité hodnotě 6 000,- Kč. Na jeden kus dosavadní akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč připadá právo upsat jednu novou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 6 000,- Kč, s tím, že upisovat lze pouze celé akcie. Akcie společnosti nebudou upisovány na základě veřejné n abídky podle ustanovení § 480 až 483 zákona o obchodních korporacích. Úpis nových akcií bude probíhat pouze v jednom kole, ve kterém je mohou na základě přednostního práva na úpis nových akcií upisovat pouze akcionáři společnosti. Akcie, které nebudou upsány na základě využití tohoto přednostního práva akcionářů v prvním ko le, nebudou, v souladu se stanovami společnosti, dále upisovány. Emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, tj. 6 000,- Kč. Akcionáři mohou upisovat nové akcie ve lhůtě do dvou týdnů ode dne, kdy je představenstvo informovalo o možnosti vykonání přednostního práva dle ustanovení § 485 zákona o obchodn ích korporacích, v sídle společnosti na adrese Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00. Emisní kurs upsaných akcií musí být splacen v plné výši nejpozději do tří pracovních dnů od upsání akcií na bankovní účet společnosti č. 107-4045530257/0100, vedený u Komerční banky a.s. Možnost započtení pohledávky upisovatele vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Informaci dle ustanovení § 485 zákona o obchodních korporacích je představenstvo společnosti povinno oznámit způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně zveřejnit v Obchodním věstníku bez odkladu po přijetí toh oto usnesení. Přijetím tohoto usnesení dochází ke změně stanov společnosti tak, že ustanovení § 5 odst. 1 bude doplněno o počet upsaných akcií o jmenovité hodnotě 6 000,- Kč. Představenstvo společnosti se v souladu s ustanovením § 433 zákona o obchodních korporacích po věřuje zpracováním nového úplného znění stanov, reflektujícího tuto změnu. do 3. 11. 2015 od 24. 9. 2015

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 9. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 9. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 1. 2014

Dne 26.5.1999 přijala valná hromada společnosti toto usnesení o zvýšení základního jmění: do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

1. Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 2 550 000,- Kč. Upisování akcií nad uvedenou částku se nepřipouští. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

2. Částka, o kterou se základní jmění společnosti zvyšuje bude rozvržena na 2 550 ks kmenových akcií na majitele, z nichž každá bude mít jmenovitou hodnotu 1 000,-Kč. Akcie budou vydány v listinné podobě. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

3.Přednostní práva dosavadních akcionářů k upsání nových akcií lze uplatnit takto: do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

a) v sídle společnosti ve lhůtě 14 dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku; představenstvo je povinno toto usnesení zveřejnit bez zbytečného odkladu po jeho zápisu do obchodního rejstříku. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

b) na jednu dosavadní akcii lze upsat jednu novou akcii do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

c) emisní kurs jedné akcie se stanovuje na částku 1000,-Kč; o jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upisovaných akcií platí ustanovení bodu 2. tohoto usnesení do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva budou nabídnuty akcionářům, kteří ve stanovené lhůtě svého přednostního práva využili, a to podle poměru jejich podílů na základním jmění před jeho zvýšením. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

5. Upsání akcií bez využití přednostního práva musí být provedeno ve lhůtě, jejíž délka se stanovuje na 14 dnů a která počíná plynout od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty stanovené pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva. Akcie musí být upsány v sídle společnosti. Emisní kurs pro upisování bez přednostního práva se stanovuje na 1 000,-Kč. O jmenovité hodnotě, druhu a formě nově upisovaných akcií platí ustanovení bodu 2. tohoto usnesení. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

6. Část emisního kursu ve výši 30% je upisovatel povinen splatit nejpozději do 30 dnů ode dne upsání. Zbývající část emisního kursu je upisovatel povinen splatit do jednoho roku ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Splátky na úhradu emisního kursu je upisovatel povinen poukazovat na bankovní účet společnosti č. 105333960/5100 vedený u Investiční a Poštovní banky a.s. do 20. 11. 2013 od 2. 8. 1999

Kapitál

Základní kapitál

vklad 38 400 000 Kč

od 3. 11. 2015

Základní kapitál

vklad 5 550 000 Kč

do 3. 11. 2015 od 30. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 3 000 000 Kč

do 30. 11. 1999 od 30. 1. 1996
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 550 od 14. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 6 000 Kč, počet: 5 475 od 14. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 6 000 Kč, počet: 5 475 do 14. 7. 2016 od 3. 11. 2015
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 550 do 14. 7. 2016 od 12. 10. 2010
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 550 do 12. 10. 2010 od 22. 11. 2001
Kmenové akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 100 do 22. 11. 2001 od 30. 11. 1999
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 550 do 30. 11. 1999 od 30. 1. 1996
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 450 do 22. 11. 2001 od 30. 1. 1996

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2020

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 23. 9. 2020

Mošnerova 1203/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 23. 9. 2020

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 23. 9. 2015

zánik funkce: 23. 9. 2020

Mošnerova 1203/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

vznik funkce: 23. 9. 2015

zánik funkce: 23. 9. 2020

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 23. 9. 2015

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2012 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2012

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2012 - Poslední vztah: 10. 11. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2012

zánik funkce: 23. 9. 2015

Mošnerova 1203/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2012

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2011

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2012

vznik členství: 25. 5. 2011

Mošnerova 1203/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 1. 1. 2012

vznik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 31. 12. 2011

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2009 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 25. 5. 2011

Bukovany 147, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

Mošnerova 1203/9, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 14. 5. 2009

vznik členství: 28. 5. 2008

Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

předseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 23. 10. 2009

vznik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 23. 9. 2008

Rooseveltova 98, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 10. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 23. 9. 2008

zánik funkce: 25. 5. 2011

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 28. 5. 2008

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 28. 5. 2008

zánik funkce: 23. 9. 2008

Rooseveltova 98, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 9. 10. 2008

vznik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 28. 5. 2008

zánik funkce: 23. 9. 2008

Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 5. 2008

Mozartova 175/25, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Kučera

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 22. 5. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2008

Rooseveltova 98, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 22. 5. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2008

Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Lumír Holešovský

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

zánik funkce: 22. 5. 2003

Havlíčkova 1172, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Václav Kratochvíl

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

zánik funkce: 22. 5. 2003

Rooseveltova 117, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Ladislav Dorazil

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

Norská 21, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jan Hromádka CSc.

předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Kaplická 12, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Fidler

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Olbramovická 706, Praha 4, 142 00, Česká republika

Ing. Karel Seifert

člen představenstva

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Pražského 503, Praha 5, 152 00, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupená buďto předsedou představenstva samostatně anebo dvěma členy představenstva společně.

od 30. 1. 2014

Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti. Právní úkon společnosti učiněný v písemné formě zavazuje společnost, je-li podepsán předsedou představenstva samostatně nebo alespoň dvěma členy představenstva společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně nebo alespoň dva členové představenstva společně.

do 30. 1. 2014 od 13. 9. 2003

Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva společnosti. Právní úkon společnosti učiněný v písemné formě zavazuje společnost, je-li podepsán předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva a společně s předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva ještě dalším z členů představenstva.

do 13. 9. 2003 od 22. 11. 2001

Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat každý člen představenstva. Právní úkon společnosti učiněný v písemné formě zavazuje společnost, je-li podepsán předsedou představenstva /v době jeho nepřítomnosti místopředsedou představenstva/ a ještě alespoň dalším z členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva /v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva/ a nejméně jeden další člen představenstva.

do 22. 11. 2001 od 30. 1. 1996

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Petr Jemelka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2020

Čechova 566/24, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. František Lukeš

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

vznik funkce: 27. 5. 2020

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Štěpán Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 6. 2020

vznik členství: 27. 5. 2020

Mokropeská 2026, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. František Lukeš

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 22. 6. 2020

vznik členství: 1. 7. 2016

Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 22. 6. 2020

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 27. 5. 2020

vznik funkce: 23. 9. 2015

zánik funkce: 27. 5. 2020

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Hinton, a.s.

  Vinohradská 1597/174, Praha, 130 00

 • předseda dozorčí rady

  SUDOP Development a.s.

  Olšanská 2643/1A, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Hinton, a.s.

  Vinohradská 1597/174, Praha, 130 00

 • předseda dozorčí rady

  SUDOP Development a.s.

  Olšanská 2643/1A, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Petr Jemelka

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 11. 2015 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 23. 9. 2015

zánik členství: 23. 9. 2020

Čechova 566/24, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. Petr Jemelka

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 20. 4. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

Čechova 566/24, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

Jeseniova 2861/46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2013 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  Hinton, a.s.

  Vinohradská 1597/174, Praha, 130 00

 • předseda dozorčí rady

  SUDOP Development a.s.

  Olšanská 2643/1A, Praha Žižkov (Praha 3), 130 00

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 6. 2012 - Poslední vztah: 26. 6. 2013

vznik členství: 25. 5. 2011

Jeseniova 2861/46, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 25. 5. 2011

Pod Parukářkou 2760/16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Petr Jemelka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 11. 11. 2013

vznik členství: 20. 4. 2011

Čechova 566/24, Horní Moštěnice, 751 17, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 6. 2011 - Poslední vztah: 3. 11. 2015

vznik členství: 25. 5. 2011

zánik členství: 23. 9. 2015

vznik funkce: 25. 5. 2011

zánik funkce: 23. 9. 2015

Březská 542, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

Pod Parukářkou 2760/16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 28. 5. 2008

zánik členství: 25. 5. 2011

vznik funkce: 28. 5. 2008

zánik funkce: 25. 5. 2011

Březská 542, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Šedivý

člen

První vztah: 1. 8. 2008 - Poslední vztah: 20. 6. 2011

vznik členství: 15. 2. 2008

zánik členství: 20. 4. 2011

Bratrská 1091, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 2. 2006 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 5. 2008

vznik funkce: 22. 5. 2003

zánik funkce: 28. 5. 2008

Březská 542, Říčany, 251 01, Česká republika

Ing. Pavel Šedivý

člen

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 28. 4. 2003

zánik členství: 15. 2. 2008

Bratrská 1091, Lipník nad Bečvou, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 1. 8. 2008

vznik členství: 22. 5. 2003

zánik členství: 28. 5. 2008

Pod Parukářkou 2760/16, Praha 3, Česká republika

Ing. Jaroslav Vosáhlo

předseda

První vztah: 13. 9. 2003 - Poslední vztah: 6. 2. 2006

vznik členství: 22. 5. 2003

vznik funkce: 22. 5. 2003

Čapkova 1690, Říčany, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

člen

První vztah: 15. 12. 2000 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

K Haltýři 688/25, Praha 8, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

člen

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 15. 12. 2000

Čerchovská 5, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Hromádka CSc.

předseda

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

zánik funkce: 22. 5. 2003

Kaplická 12/1037, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Josef Fidler

člen

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 13. 9. 2003

zánik členství: 22. 5. 2003

Pod Parukářkou 2760/16, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

člen

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Čerchovská 5, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Jiří Hodek

člen

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Kloboukova 2203/7, Praha 4, 149 00, Česká republika

Ing. Pavel Schrott

člen

První vztah: 30. 1. 1996 - Poslední vztah: 2. 8. 1999

Týnecká 719, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Další vztahy firmy MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

SUDOP GROUP a.s.

První vztah: 22. 1. 2019

Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jaroslav Vosáhlo

  Předseda představenstva

  Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Kout

  Člen představenstva

  Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. Stanislav Lín

  Člen představenstva

  Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Jan Sellner

  Člen představenstva

  Do Blatin 304/13, Praha, 155 21, Česká republika

 • Ing. František Lukeš

  Místopředseda představenstva

  Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

 • ing. Tomáš Sláma

  Člen představenstva

  Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Jan Hromádka CSc.

  Místopředseda představenstva

  Korunní 1901/111, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Jan Fidler

  Člen představenstva

  Fetrovská 863/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Jiří Hodek

  Člen představenstva

  Hrdličkova 2205/7, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Slavíček

  Předseda dozorčí rady

  Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. David Krása

  Člen dozorčí rady

  Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Akcionáři

SUDOP GROUP a.s., IČ: 45310009

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

od 22. 1. 2019

Sudop International a.s., IČ: 06642021

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

do 22. 1. 2019 od 19. 3. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 1. 1996

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 12. 2013
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 28. 11. 2013
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 4. 8. 2004
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování elektrických zařízení
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 30. 1. 1996
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 1. 1996

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).