Hlavní navigace

PUDIS a.s.

Firma PUDIS a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1458, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 24 914 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

45272891

Sídlo:

Podbabská 1014/20, Praha, 160 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 1992

DIČ:

CZ45272891

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

18130 Příprava tisku a digitálních dat
4312 Příprava staveniště
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
5590 Ostatní ubytování
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71129 Ostatní inženýrské činnosti a související technické poradenství j. n.
7120 Technické zkoušky a analýzy
7219 Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1458, Městský soud v Praze

Obchodní firma

PUDIS a.s. od 9. 2. 1999

Obchodní firma

PUDIS a.s. od 13. 2. 2015

Obchodní firma

PUDIS a.s. od 2. 7. 2015

Obchodní firma

PUDIS a.s. do 2. 7. 2015 od 8. 6. 2015

Obchodní firma

Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb a.s. do 8. 6. 2015 od 1. 5. 1992

Právní forma

Akciová společnost od 1. 5. 1992

adresa

Podbabská 1014/20
Praha 16000 od 9. 9. 2019

adresa

Nad Vodovodem 3258/2
Praha 10 10031 do 9. 9. 2019 od 18. 7. 2012

adresa

Nad Vodovodem 2/3258
Praha 10 10031 do 18. 7. 2012 od 19. 2. 2003

adresa

Nad vodovodem 2/169
Praha 10 10031 do 19. 2. 2003 od 9. 2. 1999

adresa

Nad vodovodem 2/169
Praha 10 10000 do 9. 2. 1999 od 7. 6. 1995

adresa

Nad vodovodem 169
Praha 10 10000 do 7. 6. 1995 od 20. 7. 1993

adresa

Legerova 69
Praha 1 do 20. 7. 1993 od 1. 5. 1992

Předmět podnikání

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. a),c), d), e), f), g), h) a i)zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 21. 3. 2020

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. a),c), d), e), f), g), h) a i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů od 21. 3. 2020

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. e), f), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 21. 3. 2020 od 2. 7. 2015

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. f), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 21. 3. 2020 od 2. 7. 2015

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 4. 2014

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) a § 3 písm. a), c), e), f), h), i), zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 2. 7. 2015 od 14. 4. 2014

činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu dle § 3 písm. a), c), e), f), h), i) zákona č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 2. 7. 2015 od 14. 4. 2014

hornická činnost v rozsahu dle § 2 písm. c), d), e) zákona číslo 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů do 18. 8. 2015 od 14. 4. 2014

provádění trhacích a ohňostrojných prací od 8. 9. 2004

projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu ustanovení § 5 odst. 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění poz dějších předpisů, s použitím ust. § 1 odst. 2, vyhlášky Českého báňského úřadu č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností. § 3 písm. e) - zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání staveb, § 3 písm. f) - vrtání vrtů s délkou nad 30m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a v § 3, § 3 písm. i) - podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam do hloubky 50 m, hloubení studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m3 horniny. do 14. 4. 2014 od 8. 9. 2004

měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií do 14. 4. 2014 od 28. 3. 2003

výkon zeměměřických činností od 1. 6. 2002

geologické práce od 1. 6. 2002

provádění staveb, jejich změn a odstaňování od 1. 6. 2002

inženýrská činnost v investiční výstavbě do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

činnost technických poradců v oblasti - stavebnictví a architektury - geologie, životního prostředí - dopravy do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

technické činnosti v dopravě do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

grafické práce a kresličské práce do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

kopírovací práce do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

ubytovací služby do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

projektování elektrických zařízení do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

realitní činnost do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

testování, měření a analýzy do 14. 4. 2014 od 1. 6. 2002

podnikání v oblasti související s využitím ionizujícího záření nebo jaderné energie do 1. 6. 2002 od 14. 11. 2000

analytika životního prostředí - půda, vzduch a voda do 1. 6. 2002 od 6. 3. 2000

projektová činnost ve výstavbě od 1. 7. 1998

měření imisí do 28. 3. 2003 od 1. 7. 1998

geologická činnost v oboru inženýrské geologie do 1. 6. 2002 od 14. 10. 1996

provádění staveb, včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování do 1. 6. 2002 od 14. 10. 1996

posuzování vlivů na životní prostředí od 9. 10. 1995

provádění,projektování a vyhodnocování geologických prací do 14. 10. 1996 od 9. 10. 1995

monitorování životního prostředí do 1. 6. 2002 od 9. 10. 1995

laboratorní analýzy - chemické rozbory pitné vody,stanovení znečištění těžkými kovy,ropnými a organickými látkami do 1. 6. 2002 od 9. 10. 1995

projektová činnost v investiční výstavbě do 1. 7. 1998 od 9. 2. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 9. 3. 2002 od 9. 2. 1993

realitní kancelář do 1. 6. 2002 od 9. 2. 1993

Zpracování územně plánovací dokumentace do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

projektové a předprojektové práce,výkon funkce generálního projek tanta do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

provádění inženýrské činnosti,poskytování konzultací a technické pomoci pro účastníky investičního procesu do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

řešení úkolů vědecko-technického rozvoje a výzkumu projekčních prací a stavění, úkoly typizace do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

průzkumné a geodetické práce do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

poradenská činnost a servisní služby do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

práce reprografické,fotografické,planografické a modelářské do 1. 6. 2002 od 1. 5. 1992

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti PUDIS a.s. rozhodl o rozdělení společnosti VPÚ DECO PRAHA a.s., se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00, IČO: 601 93 280 (rozdělovaná společnost) odštěpením sloučením vyčleněné části jejího jmění s existující společnos tí PUDIS a.s. (nástupnická společnost). Část jmění rozdělované společnosti přešla na nástupnickou společnost ke dni zápisu rozdělení. od 1. 1. 2020

Na základě schváleného projektu přeměny rozhodla valná hromada společnosti PUDIS a.s. v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění, dne 18.5.2015 o přeměně společnosti rozdělení m odštěpením části svého obchodního jmění se vznikem společnosti Rezidence Na Palouku s.r.o. se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00. od 8. 6. 2015

Mimořádná valná hromada společnosti PUDIS a.s., IČ 452 72 891, se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 1458, konaná dne 21.8.2014 v souladu s ustanovením § 375 a násl . zákona č. 90/2012: uvádí a určuje, že hlavním akcionářem společnosti, který vlastní ve společnosti účastnické cenné papíry (dále též akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady přesahovala a ke dn i konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu společnosti a je s nimi spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, je společnost SUDOP GROUP a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 1a, PSČ 130 00, IČ 45310009, zapsaná v obchod ním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 1390 (dále jen hlavní akcionář). Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 31.3.2014 jejich předložením představenstvu společnosti s tím, že hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání mimořádné valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede společnost. Hlavní akcionář je vlastníkem 24 047 akcií společnosti, což je ve vztahu k základnímu kapitálu celkem 96,52 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech. Hl avní akcionář je tedy oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických papírů podle ustanovení § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady v obchodním rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. Valná hromada rozhoduje ve smyslu ustanovení § 376 odst. 1 ZOK, že hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům protiplnění ve výši 1 148 Kč (slovy: jeden tisíc jedno sto čtyřicet osm korun českých) za každou 1 akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 1797/55/2014 ze dne 14.7.2014, který vypracoval znalecký ústav PROSCON, s.r.o., se sídlem Praha 5, K Lochkovu 661/39, PSČ 154 00, IČ 49356381, zapsaný v obchodním r ejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 19831. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění převedl hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 378 ZOK na bankovní účet vedený u Komerční banky, a.s., IČ 45317054, se sídlem Praha 1, N a Příkopě 33/969, PSČ 114 07 (dále jen pověřená osoba). Předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění bylo osvědčeno před konáním valné hromady potvrzením vydaným pověřenou osobou. Valná hromada dále rozhoduje o tom, že hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby, která dosavadním akcionářům, resp. zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění dle ustanovení § 389 ZOK, včetně případného úroku dle us tanovení § 388 odst. 1 ZOK, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po předložení akcií. Protiplnění bude akcionářům vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů. V případě, že jsou akcionáři v prodlení se sdělením čísla účtu k evidenc i v seznamu akcionářů, bude jim protiplnění uhrazeno na bankovní účet, jehož číslo sdělí společnosti. V případě jakýchkoliv pochybností o způsobu poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. Společnost dle ustanovení § 389 odst. 1 ZOK poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáž e-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. Po uplynutí lhůty pro výplatu protiplnění (tj., nejpozději 15 dnů po uplynutí dodatečné lhůty pro předložení akcií společnosti) vrátí pověřená osoba zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem hlavnímu akcionáři. Valná hromada současně rozhoduje o tom, že listinné akcie společnosti se předkládají v souladu s ustanovením § 387 odst. 1 ZOK do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k akciím, a to v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645. Valná hromada upozorňuje, že veřejná listina - příslušný notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s ustanovením § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle společnosti, a to v pracovních dnech v do bě od 9:00 do 15:00 hodin po předchozí dohodě na telefonním čísle +420 274 776 645. Valná hromada dále upozorňuje, že ve smyslu ustanovení § 387 odst. 2 ZOK pokud nepředloží dosavadní vlastníci akcií tyto akcie společnosti do 1 měsíce po přechodu vlastnického práva, resp. ani v dodatečné lhůtě určené společností, bude společnost postupov at podle ustanovení § 346 odst. 1 ZOK věty první. Valná hromada dále rozhoduje o tom, že vrácené akcie v souladu s ustanovením § 387 odst. 3 ZOK předá společnost bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá společnost v souladu s ustanovením § 387 odst . 4 ZOK bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty. do 27. 1. 2020 od 1. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 14. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 14. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 14. 4. 2014

Generální ředitel: Ing. Aleš Merta, Praha 6, U Střešovických hřišť 1050/10, PSČ 169 00 do 15. 7. 2010 od 11. 4. 2001

Generální ředitel: ing. Jiří Hejnic,CSc. Buštěhradská 641/1 Praha 6 do 11. 4. 2001 od 30. 7. 1992

Zástupce generálního ředitele: ing. Václav Křenek,CSc Pod cihelnou 780,Praha 6 do 15. 7. 2010 od 30. 7. 1992

Zakladatel splatil 100% zák. jmění společnosti,které je představo váno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zak- ladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schvále ném privatizačním projektu státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb. do 27. 1. 2020 od 1. 5. 1992

Akciová společnost byla založena pdle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1,Gorkého nám. 32,na který přešel majetek státního podniku Projektový ústav dopravních a inženýrs- kých staveb. V zakladatelské listině, učiněné ve formě notářského zápisu,bylo rozhodnuto o schválení jejích stanov a jmenování čle- nů představenstva a dozorčí rady. do 27. 1. 2020 od 1. 5. 1992

Kapitál

Základní kapitál

vklad 24 914 000 Kč

od 1. 5. 1992
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 914 od 25. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 24 914 do 25. 8. 2016 od 14. 4. 2014
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 13 454 do 14. 4. 2014 od 1. 5. 1992
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 11 460 do 14. 4. 2014 od 1. 5. 1992

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Jan Vlček

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 8. 1. 2021

Jílovská 424/31, Praha, 142 00, Česká republika

Ing Václav Sejk

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

V Oblouku 2212/3, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing Michal Bláha

člen představenstva

První vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 7. 1. 2021

Pod Pekařkou 1186/15, Praha, 140 00, Česká republika

Ing. Martin Höfler

Předseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2019

předseda představenstva od 21. 3. 2020

Menšíkova 577/5, Praha, 190 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Sejk

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 3. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2020

zánik funkce: 8. 1. 2021

místopředseda představenstva do 3. 2. 2021 od 21. 3. 2020

V Oblouku 2212/3, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Ing. Jan Vlček

člen představenstva

První vztah: 21. 3. 2020 - Poslední vztah: 3. 2. 2021

vznik členství: 1. 4. 2019

Jílovská 424/31, Praha, 142 00, Česká republika

Václav Sejk

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2020 - Poslední vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

vznik funkce: 2. 1. 2020

V Oblouku 2212/3, České Budějovice, 370 04, Česká republika

Jan Vlček

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

Jílovská 424/31, Praha, 142 00, Česká republika

Petr Mikulášek

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 27. 1. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

zánik členství: 31. 12. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2019

zánik funkce: 31. 12. 2019

Tobrucká 715/29, Praha, 160 00, Česká republika

Martin Höfler

Předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2019 - Poslední vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 4. 2019

vznik funkce: 1. 4. 2019

Menšíkova 577/5, Praha, 190 15, Česká republika

Petr Mikulášek

místopředseda

První vztah: 14. 6. 2017 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 31. 3. 2014

zánik členství: 31. 3. 2019

vznik funkce: 31. 3. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2019

Tobrucká 715/29, Praha, 160 00, Česká republika

Petr Mikulášek

místopředseda

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2014

Pod Vinicí 2840, Pardubice, 530 02, Česká republika

Petr Mikulášek

místopředseda

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 14. 6. 2017

vznik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 31. 3. 2014

Pod Vinicí 2840, Pardubice, 530 02, Česká republika

Jan Vlček

člen

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 31. 3. 2014

zánik členství: 31. 3. 2019

vznik funkce: 31. 3. 2014

Jílovská 424/31, Praha, 142 00, Česká republika

Martin Höfler

předseda

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 31. 3. 2014

zánik členství: 31. 3. 2019

vznik funkce: 31. 3. 2014

zánik funkce: 31. 3. 2019

Menšíkova 577/5, Praha, 190 15, Česká republika

Ing. Aleš Merta

předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

U střešovických hřišť 1050/10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Aleš Merta

předseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

U Střešovických hřišť 10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Václav Křenek CSc.

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Pod Cihelnou 780, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

člen představenstva

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

Fetrovská 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Hejnic CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 28. 5. 2010

zánik funkce: 31. 3. 2014

Tibetská 807/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Jiří Hejnic CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Tibetská 807/11, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Krch

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

Žukovského 852/1, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Petr Pokorný

člen

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Fetrovská 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Václav Křenek CSc.

člen

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Pod Cihelnou 780, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Aleš Merta

předseda

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

U Střešovických hřišť 10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Jiří Hejnic CSc.

místopředseda

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 24. 5. 2005

Buštěhradská 1, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Luboš Mikeš

člen

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2009

Ke Strašnické 2402/15, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Aleš Merta

předseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2001 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 11. 4. 2001

zánik členství: 23. 5. 2005

U Střešovických hřišť 10, Praha 6, 169 00, Česká republika

ing. Jiří Hejnic CSc.

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 4. 2001 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 11. 4. 2001

zánik členství: 23. 5. 2005

Buštěhradská 1, Praha 6, Česká republika

Ing. Aleš Merta

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2000 - Poslední vztah: 11. 4. 2001

U střešovických hřišť 1050/10, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Luboš Mikeš

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 1999 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 9. 2. 1999

zánik členství: 23. 5. 2005

Ke Strašnické 2402/15, Praha 10, 100 00, Česká republika

Dipl.-Ing. Ralf Grunenberg-Jacobs

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 1999 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

V Zahradách 612, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Dipl.-Ing. Ralf Grunnenberg-Jacobs

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 1999 - Poslední vztah: 9. 2. 1999

V Zahradách 612, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Norbert Klein

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 2. 1999

Fetrovská 12/190, Praha 6, Česká republika

Dipl.-Ing. Burghard Kühn

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Třeboradická 1/1275, Praha 8, Česká republika

ing. Jiří Hejnic CSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 11. 4. 2001

Buštěhradská 1, Praha 6, Česká republika

Ing. František Polák

člen představenstva

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 9. 2. 1999

Na Pernikářce 30, Praha 6, Česká republika

ing. Václav Křenek CSc.

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 17. 11. 1993

zánik členství: 23. 5. 2005

Pod cihelnou 780, Praha 6, Česká republika

ing. Naděžda Kovandová

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Nová Šárka 513/11, Praha 6, Česká republika

ing. Petr Pokorný

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 20. 7. 1993

zánik členství: 23. 5. 2005

Fetrovská 12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Ondřej Hradil

První vztah: 20. 7. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Partyzánská 903, Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika

Dr. David Neimann

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Masarykova 671, Koryčany,okr. Kroměříž, Česká republika

ing. Josef Novák

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 20. 7. 1993

Klivarova 361, Praha 4, Česká republika

ing. Jiří Hejnic CSc.

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Buštěhradská 1, Praha 6, Česká republika

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupená dvěma členy představenstva, z toho vždy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva.

od 27. 1. 2020

Společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně. Při právním jednání v písemné formě musí být společnost zastoupena alespoň dvěma členy představenstva společně, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.

do 27. 1. 2020 od 14. 4. 2014

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen představenstva nebo předseda a místopředseda. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva nebo místopředseda a jeden další člen předsta- vensta nebo předseda a místopředseda. Všichni tak činí tím způsobem, že k firmě společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.

do 14. 4. 2014 od 23. 4. 2002

Způsob jednání jménem společnosti: - společnost zastupuje vůči třetím osobám,před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo,a to společně předseda a jeden další člen představenstva. Za společnost podepisují společně předseda a jeden další člen představenstva. Všichni tak činí tím způsobem,že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 23. 4. 2002 od 7. 6. 1995

Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostat- ně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místo předseda a jeden člen představenstva,a nebo samostatně jeden člen představenstva,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.

do 7. 6. 1995 od 1. 5. 1992

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jaroslav Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

ing. Tomáš Sláma

První vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 13. 3. 2019

Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Ing. Stanislav Lín

Předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 13. 3. 2019

vznik funkce: 15. 3. 2019

Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaroslav Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 1. 2020 - Poslední vztah: 21. 3. 2020

vznik členství: 1. 1. 2020

Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

ing. Tomáš Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2015 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 12. 3. 2019

Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Tomáš Sláma

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2015 - Poslední vztah: 2. 7. 2015

vznik členství: 1. 1. 2015

Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

Josef Fidler

místopředseda

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 12. 8. 2016

vznik členství: 31. 3. 2014

zánik členství: 30. 6. 2016

vznik funkce: 31. 3. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2016

Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

Stanislav Lín

předseda

První vztah: 14. 4. 2014 - Poslední vztah: 25. 7. 2019

vznik členství: 31. 3. 2014

zánik členství: 12. 3. 2019

vznik funkce: 31. 3. 2014

zánik funkce: 12. 3. 2019

Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Höfler

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2014

Menšíkova 577/5, Praha 9, 190 15, Česká republika

Vladan Hejnic

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2014

vznik členství: 7. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

Za humny 208, Horoušany, 250 82, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Štěpán Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 12. 2. 2015

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 31. 12. 2014

Slezská 204/69, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Štefka

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 7. 2010 - Poslední vztah: 18. 7. 2012

vznik členství: 28. 5. 2010

zánik členství: 7. 6. 2012

Na Staré cestě 115/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Martin Höfler

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 7. 2009 - Poslední vztah: 12. 11. 2012

vznik členství: 18. 6. 2009

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 19. 6. 2009

zánik funkce: 31. 3. 2014

Martinická 987/3, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Štefka

člen

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Na Staré cestě 115/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Štěpán Tesař

člen

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 15. 7. 2010

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 27. 5. 2010

Slezská 204/69, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Václav Krch

předseda

První vztah: 28. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 7. 2009

vznik členství: 24. 5. 2005

zánik členství: 18. 6. 2009

Žukovského 852/1, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Štěpán Tesař

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 23. 5. 2005

Slezská 204/69, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Zdeněk Štefka

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 23. 5. 2005

Na Staré cestě 115/3, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Václav Krch

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 11. 2000 - Poslední vztah: 28. 7. 2005

vznik členství: 14. 11. 2000

zánik členství: 23. 5. 2005

Žukovského 852/1, Praha 6, 161 00, Česká republika

Ing. Otakar Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 1999 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

V Zahradách 612, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Ing. Otakar Votava

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 9. 2. 1999

Třeboradická 1275/1, Praha 8, Česká republika

Mgr. Marek Frait

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Jugoslávských partyzánů 21, Praha 6, Česká republika

Dipl.-Ing. Otmar Haas

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 1995 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

Hirterstrasse 2,Ronnenberg, S.R.N., 309 52, Česká republika

ing. Ladislav Hrůza

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Třebešovská 193, Praha 9, Česká republika

JUDr. Karel Lonský

První vztah: 17. 11. 1993 - Poslední vztah: 7. 6. 1995

Zrzavého 14, Praha 6, Česká republika

JUDr. František Drbohlav

První vztah: 9. 2. 1993 - Poslední vztah: 17. 11. 1993

Radbuzská 595, Praha 9, Česká republika

Ing. Milan Hašek

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 17. 11. 1993

Nad Šárkou 82, Praha 6, Česká republika

ing. Aleš Merta

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 24. 10. 2000

U střešovických hřišť 10, Praha 6, Česká republika

JUDr. Václav Jiroušek

První vztah: 1. 5. 1992 - Poslední vztah: 9. 2. 1993

Údolní 67, Praha 4, Česká republika

Další vztahy firmy PUDIS a.s.

SUDOP GROUP a.s.

První vztah: 27. 1. 2020

Olšanská 2643/1a, Praha, 130 00

Dalších 11 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Jaroslav Vosáhlo

  Předseda představenstva

  Březská 542/9, Říčany, 251 01, Česká republika

 • Ing. Jan Kout

  Člen představenstva

  Hákova 529/6, Praha, 109 00, Česká republika

 • Ing. Stanislav Lín

  Člen představenstva

  Bolívarova 2072/10, Praha, 169 00, Česká republika

 • Ing. Jan Sellner

  Člen představenstva

  Do Blatin 304/13, Praha, 155 21, Česká republika

 • Ing. František Lukeš

  Místopředseda představenstva

  Děkanská vinice II 1541/18, Praha, 140 00, Česká republika

 • ing. Tomáš Sláma

  Člen představenstva

  Písečná 307/18, Praha, 182 00, Česká republika

 • Ing. Jan Hromádka CSc.

  Místopředseda představenstva

  Korunní 1901/111, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. Jan Fidler

  Člen představenstva

  Fetrovská 863/11, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Jiří Hodek

  Člen představenstva

  Hrdličkova 2205/7, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Slavíček

  Předseda dozorčí rady

  Jeseniova 2861/46, Praha, 130 00, Česká republika

 • Ing. David Krása

  Člen dozorčí rady

  Pod Stříbrníkem 35, Husinec, 250 68, Česká republika

Akcionáři

SUDOP GROUP a.s., IČ: 45310009

Olšanská 2643/1a, Česká republika, Praha, 130 00

od 27. 1. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 1. 5. 1992

Živnosti

Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 6. 2010
Provádění ohňostrojných prací
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 26. 7. 2004
Provádění trhacích prací
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 26. 7. 2004
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 7. 2. 2002
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 31. 7. 1996
Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 18. 7. 1995
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 30. 9. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Projektování pozemkových úprav
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 1. 5. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).