Hlavní navigace

Dotykačka Holding a.s.

Firma Dotykačka Holding a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 22692, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 4 489 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

06270611

Sídlo:

Plzeňská 3217/16, Praha Smíchov, 150 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

20. 7. 2017

DIČ:

CZ06270611

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 22692, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Dotykačka Holding a.s. od 20. 7. 2017

Právní forma

Akciová společnost od 20. 7. 2017

adresa

Plzeňská 3217/16
Praha 15000 od 20. 7. 2017

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 20. 7. 2017

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti dne 27.2.2020 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 49.800,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc osm set korun českých), 2) určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 49.800,- Kč (slovy: čtyřicet devět tisíc osm set korun českých) se nepřipouští, 3) určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma takto: -počet: 249 (slovy: dvě stě čtyřicet devět) kusů akcií, -jmenovitá hodnota: 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých), -druh upisovaných akcií: kmenové, -forma: na jméno, 4) vzhledem k tomu, že se všichni zájemci před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií, budou nabídnuty a upsány určitými zájemci, a to: -společností Solitea, a.s., IČ: 015 72 377, se sídlem Brno Ponava, Drobného 555/49, která upíše 146 (slovy: jedno sto čtyřicet šest) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií, -společností IT & Data s.r.o., IČ: 275 81 055, se sídlem Praha 5 Radotín, Prvomájová 1262/33, která upíše 103 (slovy: jedno sto tři) kusy nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií, 5) určuje se emisní kurs nových akcií tak, že emisní kurs nových akcií činí 34.940,--Kč (slovy: třicet čtyři tisíce devět set čtyřicet korun českých) za jednu akcii, kdy částka ve výši 34.740,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíce sedm set čtyřicet korun českýc h) převyšující jmenovitou hodnotu jedné nové akcie, představuje emisní ážio, 6) určuje se upisovací lhůta (lhůta pro upsání nových akcií) tak, že počátek lhůty je dne 27.2.2020 (slovy: dvacátého sedmého února roku dva tisíce dvacet) v 16.00 (slovy:šestnáct) hodin a konec lhůty dne 12.3.2020 (slovy: dvanáctého března roku dva tisíc e dvacet) v 16.00 (slovy: šestnáct) hodin, 7) určuje se účet u banky pro splacení emisního kurzu nových akcií - č. účtu 0002341933/5800, 8) určuje se lhůta pro splacení emisního kursu akcií tak, že tato lhůta činí 90 (slovy: devadesát) dnů od okamžiku úpisu akcií jednotlivým zájemcem. do 24. 4. 2020 od 27. 2. 2020

Valná hromada společnosti dne 27.2.2020 dále rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: 1) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 558.400,- Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc čtyři sta korun českých), 2) určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 558.400,- Kč (slovy: pět set padesát osm tisíc čtyři sta korun českých) se nepřipouští, 3) určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma takto: - počet: 2792 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát dva) kusy akcií, - jmenovitá hodnota: 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých), - druh upisovaných akcií: kmenové, - forma: na jméno, 4) vzhledem k tomu, že se všichni zájemci před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií, budou nabídnuty a upsány určitým zájemcem, a to společností Solitea, a.s., IČ: 015 72 377, se sídlem Brno Ponava, Dr obného 555/49, která upíše 100%, tj. 2792 (slovy: dva tisíce sedm set devadesát dva) kusy akcií, na základě smlouvy o upsání akcií, 5) určuje se emisní kurs nových akcií tak, že emisní kurs nových akcií činí 35.816,62Kč (slovy: třicet pět tisíce osm set šestnáct korun českých šedesát dva haléře) za jednu akcii, kdy částka ve výši 35.616,62 Kč (slovy: třicet pět tisíc šest set šestnáct korun českých šedesát dva haléře) převyšující jmenovitou hodnotu jedné nové akcie, představuje emisní ážio, 6) určuje se upisovací lhůta (lhůta pro upsání nových akcií) tak, že počátek lhůty je dne 27.2.2020 (slovy: dvacátého sedmého února roku dva tisíce dvacet) v 16.00 (slovy: šestnáct) hodin a konec lhůty dne 12.3.2020 (slovy: dvanáctého března roku dva tis íce dvacet) v 16.00 (slovy: šestnáct) hodin, 7) určuje se účet u banky pro splacení emisního kurzu nových akcií - č. účtu 0002341933/5800, 8) určuje se lhůta pro splacení emisního kursu akcií tak, že tato lhůta činí 90 (slovy: devadesát) dnů od okamžiku úpisu akcií jednotlivým zájemcem. do 24. 4. 2020 od 27. 2. 2020

Valná hromada společnosti dne 15.10.2019 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 744.600,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc šest set korun českých) b) určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 744.600,- Kč (slovy: sedm set čtyřicet čtyři tisíc šest set korun českých) se nepřipouští c) určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma takto: počet: 3723 (slovy: tři tisíce sedm set dvacet tři) kusů akcií jmenovitá hodnota: 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých) druh upisovaných akcií: kmenové forma: na jméno d) vzhledem k tomu, že se všichni zájemci před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií, budou nabídnuty a upsány určitým zájemcem, a to společností Solitea, a.s., IČ: 015 72 377, se sídlem Brno Ponava, Dr obného 555/49, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072, která upíše 100%, tj. 3723 (slovy: tři tisíce sedm set dvacet tři) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií e) určuje se emisní kurs nových akcií tak, že emisní kurs nových akcií činí 34.251,--Kč (slovy: třicet čtyři tisíc dvě stě padesát jedna korun českých) za jednu akcii, kdy částka ve výši 34.051,- Kč (slovy: třicet čtyři tisíc padesát jedna korun českých) převyšující jmenovitou hodnotu jedné nové akcie, představuje emisní ážio f) určuje se upisovací lhůta (lhůta pro upsání nových akcií) tak, že počátek lhůty je dne 15.10.2019 (slovy: patnáctého října roku dva tisíce devatenáct) v 17.00 (slovy: sedmnáct) hodin a konec lhůty dne 29.10.2019 (slovy: dvacátého devátého října dva ti síce devatenáct) v 17.00 (slovy: sedmnáct) hodin g) určuje se účet u banky pro splacení emisního kurzu nových akcií - č. účtu 2114683611/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. h) určuje se lhůta pro splacení emisního kursu akcií tak, že tato lhůta činí 30 (slovy: třicet) dnů od okamžiku úpisu akcií zájemcem i) připouští se možnost započtení části pohledávky zájemce společnosti Solitea, a.s., IČ: 015 72 377, se sídlem Brno Ponava, Drobného 555/49, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7072 vůči Společnosti z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 13.8.2019 (slovy: třináctého srpna roku dva tisíce devatenáct) v celkové výši 127,530.760,48Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm miliónů pět set třicet tisíc sedm set šedesát korun českých čtyřicet osm haléřů), ze které bude započten a částka ve výši 127,516.473,--Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm milionů pět set šestnáct tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 127,516.473,--Kč (slovy: jedno sto dvacet sedm mil ionů pět set šestnáct tisíc čtyři sta sedmdesát tři korun českých) s tím, že zbývající částku, která se nezapočítává ve výši 14.287,48Kč (slovy: čtrnáct tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých čtyřicet osm haléřů) vrátí Společnost zájemci - společnosti Solitea, a.s. na její účet. Existence pohledávky tohoto zájemce vůči Společnosti byla stvrzena zprávou auditora pana Ing. Vladislava Schindlera (číslo auditorského oprávnění Komory auditorů ČR 1585) ze dne 16.9.2019, s tím, že údaje o pohledávce uveden é odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a zájemcem společností Solitea, a.s. ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů od okamžiku uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že smlouva bude uzavřena v písemné formě, přičemž po dpisy na této smlouvě budou úředně ověřeny. do 16. 10. 2019 od 15. 10. 2019

Valná hromada společnosti Dotykačka Holding a.s. rozhodla dne 24.7.2019 o zvýšení základního kapitálu takto: 1) Základní kapitál společnosti Dotykačka Holding a.s. ve výši 2.169.200,- Kč (slovy: dva miliony sto šedesát devět tisíc dvě stě korun českých) se zvyšuje o částku ve výši 967.000,- Kč (slovy: devět set šedesát sedm tisíc korun českých) na částku 3.136.2 00,- Kč (slovy: tři miliony sto třicet šest tisíc dvě stě korun českých) s tím, že upisování akcií nad ani pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2) Základní kapitál se zvyšuje bez využití přednostního práva obou akcionářů, neboť ti se svého přednostního práva na úpis akcií vzdali před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu v souladu s ust. § 490 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. 3) Jelikož mají být akcie upsány bez možnosti využití přednostního práva, nevyžaduje se zaslání informací o přednostním právu v souladu s ust. § 485 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.- 4) Základní kapitál se zvyšuje upsáním nových akcií, přičemž za účelem zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 4.835 ks (slovy: čtyři tisíce osm set třicet pět kusů) nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) (dále také jen akcie). 5) Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky podle ust. § 480 až § 483 zákona o obchodních korporacích. 6) Akcie budou nabídnuty stávajícím akcionářům jako předem určeným zájemcům, tj.: - 1.023 ks (slovy: jeden tisíc dvacet tři kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) bude nabídnuto společnosti IT & Data s.r.o., se sídlem Prvomájová 1262/33, Radotín Praha 5, PSČ 153 00, IČO 275 81 055, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C a vložce 114948; - 3.812 ks (slovy: tři tisíce osm set dvanáct kusů) kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé akcie 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) bude nabídnuto společnosti Solitea, a.s., se sídlem Drobného 555/49, Ponava, 602 00 Brn o, IČO 015 72 377, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B a vložce 7072. 7) Akcie budou upsány na základě písemných smluv, které uzavřou upisovatelé, jako předem určení zájemci, tj. společnost IT & Data s.r.o. a společnost Solitea, a.s., se společností Dotykačka Holding a.s., a to podle ust. § 479 zákona o obchodních korporací ch (dále také jen smlouvy o upsání akcií) v sídle společnosti Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., na adrese Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00, a to ve lhůtě do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne přijetí tohoto rozhodnutí o zvýšení zákla dního kapitálu. 8) Emisní kurs každé akcie bude činit 27.590,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc pět set devadesát korun českých), z čehož 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých) bude tvořit jmenovitou hodnotu každé akcie a 27.390,- Kč (slovy: dvacet sedm tisíc tři sta devade sát korun českých) bude tvořit emisní ážio každé akcie. Celková výše emisního kursu všech nově vydávaných akcií tedy bude činit 133.397.650,- Kč (slovy: sto třicet tři milionů tři sta devadesát sedm tisíc šest set padesát korun českých), z čehož 967.000,- Kč (slovy: devět set šedesát sedm tisíc korun českých) bude činit jmenovitou hodnotu všech nově upsaných akcií a 132.430.650,- Kč (slovy: sto třicet dva milionů čtyři sta třicet tisíc šest set padesát korun českých) bude činit emisní ážio. 9) Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích bez zbytečného odkladu po uzavření smluv o upsání akcií, a to převodem na účet společnosti Dotykačka Holding a.s., vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: 21146836 11/2700. 10) V souvislosti se zvýšením základního kapitálu dojde ke změně stanov společnosti. do 27. 8. 2019 od 24. 7. 2019

Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,--Kč o maximálně 169.600,-- Kč na částku základního kapitálu ve výši maximálně 2.169.600,-- Kč a to upsáním nových akcií za následujících podmínek: Připouští se upisování akcií pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Základní kapitál se zvyšuje s využitím přednostního práva upsáním 848 ks (slovy: osm set čtyřicet osm kusů) nových kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 200,--Kč (slovy: dvě stě korun českých) každá, které nejsou určeny k obchodování na regulovaném trhu. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s akciemi dosa vadními. Emisní kurs každé z takto upisovaných akcií je složen z jmenovité hodnoty jedné akcie ve výši 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) a emisního ážia ve výši 13.266,30 Kč (slovy:třináct tisíc dvě stě šedesát šest korun českých třicet haléřů). Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) lze upsat 0,0848 akcií o jmenovité hodnotě 200,-- Kč (slovy: dvě stě korun českých) každá, přičemž lze upisovat pouze celé akcie. Nové akcie mohou být upsány výlučně peněž itým vkladem. Nepeněžitý vklad se nepřipouští. Možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se nepřipouští. V souladu s čl. 20 odst. 1 písm. a) stanov mají akcionáři právo účastnit se na zvýšení. Základního kapitálu dle jejich vzájemného poměru akcií (pro rata). Pokud některý akcionář nevyužije své přednostní právo v rozsahu svého podílu upsat část nových akcií, mají akcionáři v souladu s ustanovením § 484 Zákona o obchodních korporacích a čl. 20 odst. 1 písm. b) stanov přednostní právo na u psání i těch akcií, které v souladu s tímto zákonem neupsal jiný akcionář. Místem pro vykonání přednostního práva na upisování akcií budou kanceláře advokátní Kanceláře Kaiser, Havlíčkova 15, 110 00 Praha 1, a to každý pracovní den lhůty pro upisování akc ií od 10:00 do 12:00 a od 13:00 do 15:00. Přednostní právo na upisování akcií bude možno v prvním kole vykonat ve lhůtě 2 týdnů od doručení informace o možnosti uplatnění přednostního práva na upisování akcií dle § 485 zákona o obchodních korporacích akci onáři a v druhém kole ve lhůtě 2 týdnů od uplynutí lhůty pro přednostní úpis akcií v prvním kole. Akcionářům bude oznámen počátek běhu lhůty pro upisování akcií tak, že zásilka bude doručena akcionářům osobně nebo na jejich elektronickou (e-mailovou) adre su uvedenou v seznamu akcionářů a dále uveřejněna na internetových stránkách společnosti www.dotykackaholding.cz.V případě, že ve lhůtách pro využití přednostního práva na úpis akcií nebyly upsány akcie společnosti, jejichž jmenovitá hodnota dosahuje část ky navrhovaného maximálního zvýšení základního kapitálu, zvýší se základní kapitál jen v rozsahu takto ve lhůtě pro využití přednostního práva řádně upsaných akcií. Představenstvo společnosti se určuje orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení zákl adního kapitálu. Upisovatel je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií na bankovní účet společnosti Dotykačka Holding a.s. vedený u spol. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 2114683611/2700 ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva žádným ze stávajících akcionářů, nebudou upsány dohodou akcionářů a nebudou nabídnuty ani určeným zájemcům. Akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky, ani obchodníkem s cennými papíry. do 11. 7. 2019 od 3. 6. 2019

Kapitál

Základní kapitál

vklad 4 489 000 Kč

od 24. 4. 2020

Základní kapitál

vklad 3 880 800 Kč

do 24. 4. 2020 od 16. 10. 2019

Základní kapitál

vklad 3 136 200 Kč

do 16. 10. 2019 od 27. 8. 2019

Základní kapitál

vklad 2 169 200 Kč

do 27. 8. 2019 od 11. 7. 2019

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 11. 7. 2019 od 20. 7. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 22 445 od 24. 4. 2020
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 19 404 do 24. 4. 2020 od 16. 10. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 15 681 do 16. 10. 2019 od 27. 8. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 846 do 27. 8. 2019 od 24. 7. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 846 do 24. 7. 2019 od 11. 7. 2019
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 200 Kč, počet: 10 000 do 11. 7. 2019 od 20. 7. 2017

Dozorčí rada

2 fyzické osoby

Mgr. Marek Šimák

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 15. 10. 2019

Minerální 1718/19, Praha, 153 00, Česká republika

Dalších 24 vztahů k této osobě

Matej Klenovský

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

Hradská 46/A, Bratislava, 821 07, Slovenská republika

Historické vztahy

Mgr. Marek Šimák

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 12. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 15. 10. 2019

Prvomájová 1262/33, Praha, 153 00, Česká republika

Ing. Michal Rybovič

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2019 - Poslední vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 24. 7. 2019

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 24. 7. 2019

zánik funkce: 15. 10. 2019

Mládežnícka 21, Banská Bystrica, 974 04, Slovenská republika

Adam Kočík

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 24. 7. 2019

Ve Stráži 374, Psáry, 252 44, Česká republika

Martin Himl

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 15. 10. 2019

Zákolany 101, 273 28, Česká republika

Ing. Petr Polívka

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 15. 10. 2019

vznik funkce: 20. 7. 2017

zánik funkce: 15. 10. 2019

Vřesová 2302/17, Říčany, 251 01, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Michal Rybovič

člen představenstva

První vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 15. 10. 2019

Mládežnícka 21, Banská Bystrica, 974 04, Slovenská republika

Martin Cígler

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 24. 7. 2019

vznik funkce: 24. 7. 2019

Högrova 2888/17, Brno, 612 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Tomáš Hardt

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2017

5. května 624, Dobřichovice, 252 29, Česká republika

Dalších 16 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Martin Kešner Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 24. 7. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 24. 7. 2019

K zastávce 1054/20, Praha, 150 00, Česká republika

Mgr. Marek Šimák

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2017 - Poslední vztah: 17. 12. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 15. 10. 2019

Prvomájová 1262/33, Praha, 153 00, Česká republika

Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva členové představenstva společně s výjimkou:-- a)přijímání úvěrů a/nebo zápůjček jménem Společnosti v hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), s výjimkou přijetí úvěrů a/nebo zápůjčky od ovládající osoby; b)poskytování úvěrů a/nebo zápůjček Společností třetím osobám v hodnotě 1,000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), s výjimkou poskytnutí úvěru a/nebo zápůjčky ovládané osobě; c)zřízení zástavního práva, věcného břemene, předkupního práva k majetku Společnosti, vložení majetku Společnosti do základního kapitálu jiné společnosti nebo družstva, nebo vyčlenění majetku z vlastnictví Společnosti za účelem zřízení svěřenského fondu;- d)převod, nájem nebo pacht nemovitých věcí ve vlastnictví Společnosti, zřízení práva stavby k nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti; e)zcizení majetku Společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně); f)nabytí majetku Společností v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně); g)vystavení směnky nebo šeku jménem Společnosti, avalování, nabytí nebo převod směnky; h)převzetí ručení za závazky třetích osob, vydání záruční listiny, zajišťovací převod práva, převzetí dluhu třetí osoby, přistoupení k dluhu třetí osoby; i) postoupení pohledávky společnosti v hodnotě 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) a vyšší (nebo odpovídající této částce v jiné měně), zajišťovací postoupení pohledávky; j) převod nebo postoupení majetku Společnosti se zpětným převodem či postoupením; kdy Společnost zastupují vždy předseda a místopředseda představenstva společně.

od 24. 7. 2019

Společnost zastupují vždy dva členové představenstva společně.

do 24. 7. 2019 od 20. 7. 2017

Další vztahy firmy Dotykačka Holding a.s.

Insolvenční rejstřík

  • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).