Hlavní navigace

EGIDA, a.s.

Firma EGIDA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 12573, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 000 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

64259625

Sídlo:

Italská 1583/24, Praha, 120 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

29. 8. 1995

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Pomocné finanční instituce, národní soukromé
velikostní kat. dle počtu zam. 6 - 9 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
46900 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
662 Pomocné činnosti související s pojišťovnictvím a penzijním financováním
66220 Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 12573, Městský soud v Praze

Obchodní firma

EGIDA, a.s. od 17. 6. 2015

Obchodní firma

EGIDA, a.s. do 17. 6. 2015 od 22. 12. 1997

Obchodní firma

KFN, a.s. do 22. 12. 1997 od 29. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 29. 8. 1995

adresa

Italská 1583/24
Praha 2 12000 od 15. 4. 2014

adresa

Italská 1583/24
Praha 12000 od 15. 4. 2014

adresa

U Hadovky 3/564
Praha 6 16000 do 15. 4. 2014 od 3. 9. 2007

adresa

Vinařská 3, čp.460
Brno 60300 do 3. 9. 2007 od 14. 11. 2001

adresa

Vinařská 1a
Brno do 14. 11. 2001 od 22. 12. 1997

adresa

Skladištní oblast čp. 9
Hradec Králové 3 do 22. 12. 1997 od 29. 8. 1995

Předmět podnikání

poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru do 7. 11. 2019 od 28. 7. 2014

pojišťovací agent od 2. 10. 2009

pojišťovací makléř od 2. 10. 2009

zajišťovací makléř od 2. 10. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 2. 10. 2009

samostatný likvidátor pojistných událostí do 7. 11. 2019 od 9. 9. 2008

Pojišťovací agent do 2. 10. 2009 od 3. 9. 2007

Pojišťovací makléř do 2. 10. 2009 od 3. 9. 2007

Zajišťovací makléř do 2. 10. 2009 od 3. 9. 2007

Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb do 2. 10. 2009 od 13. 7. 1998

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 2. 10. 2009 od 29. 8. 1995

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 7. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 7. 7. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 7. 7. 2014

Z důvodu posílení kapitálové stability a finanční situace společnosti rozhoduje akcionář o zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), tj. z původního 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) na 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Upisování akcií nad částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu anebo upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. 2. Upisované akcie: počet: 100 kusů jmenovitá hodnota: 10.000,- Kč druh: kmenové forma: na majitele podoba: listinná Akcie nebudou kótovány. 3. Všechny nové akcie budou upsány peněžitým vkladem upisovatele a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jediný akcionář společnost MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, identifikační číslo 613 28 464 , která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3314, a to smlouvou o upsání akcií podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, kterou uzavře zájemce se společností. Zájemce je oprávněn upsat všech sto nových kmenových akci í ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč znějících na majitele, v listinné podobě, nekótovaných. Emisní kurs každé nové, upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 10.000,- Kč. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc roz hodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 4. Ostatní způsoby upisování akcií bez využití přednostního práva uvedeného v ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku (tj. dohoda akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku a upsání na základě veřejné nabídky) se vylučují. 5. Místem pro úpis nových akcií se stanoví sídlo jediného akcionáře - Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00. Představenstvo společnosti je povinno doručit jedinému akcionáři společnosti nejpozději do 15 dnů od rozhodnutí jediného akcionáře při výk onu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií a písemné oznámení o počátku běhu lhůty stanovené pro upisování akcií. Nové akcie mohou být upsány i před zápisem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, bude-li podán návrh na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku a upisování akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení zá kladního kapitálu do obchodního rejstříku. 6. Předem určený zájemce - jediný akcionář - může nové akcie upsat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti MAXIMA pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 6, Na Dlouhém lánu č.p. 508, PSČ 160 00, v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. K upsání akcií zájemcem jako upisovatelem dochází uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou upisovatel uzavírá se společností a která musí kromě obecných náležitostí smlouvy obsahovat i náležitosti podle § 205 odst. 3 obc hodního zákoníku. Náklady na vypracování nese společnost. Počátek běhu lhůty pro upsání oznámí společnost předem určenému zájemci jako upisovateli bez zbytečného odkladu a to současně se zasláním písemného návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. V příp adě přijetí návrhu na uzavření smlouvy o upsání musí být akceptovaný návrh smlouvy, opatřený úředně ověřenými podpisy osob oprávněných jednat za upisovatele, doručen na adresu sídla společnosti nejpozději v poslední den lhůty pro upisování. Upisování akci í je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 7. Emisní kurs nových akcií je upisovatel povinen splatit v plné výši (tj. 100 % emisního kursu) nejpozději do 15 dnů od upsání akcií uzavřením smlouvy o upsání akcií na zvláštní účet společnosti zřízený podle § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, vedený u Č eskoslovenské obchodní banky, a.s., číslo účtu 215521276/0300. do 19. 10. 2007 od 3. 9. 2007

Obchodní společnost EGIDA, a.s. se sídlem Brno, Vinařská 1a, okres Brno - město, IČ: 64 25 96 25 se vyřazuje z oddílu B vložky 1269 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. do 7. 11. 2019 od 25. 6. 1998

Obchodní společnost EGIDA, a.s. se sídlem Brno, Vinařská 1a se z a p i s u j e do oddílu B vložky 2626 obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Brně. do 7. 11. 2019 od 21. 5. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

od 19. 10. 2007

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 19. 10. 2007 od 8. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 8. 12. 1997 od 29. 8. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 od 7. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 200 do 7. 7. 2014 od 19. 10. 2007
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 19. 10. 2007 od 29. 8. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Aleš Jarkovský

člen představenstva

První vztah: 23. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

U Dráhy 313, Chýně, 253 03, Česká republika

Ing. Petr Černý

člen

První vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 1. 6. 2017

Rýznerova 1263/6, Praha, 165 00, Česká republika

Ing. Milan Točina

předseda

První vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 1. 6. 2017

vznik funkce: 1. 6. 2017

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Aleš Jarkovský

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2021 - Poslední vztah: 23. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

U Dráhy 313, Chýně, 253 03, Česká republika

Ing. Aleš Jarkovský

člen

První vztah: 5. 3. 2018 - Poslední vztah: 2. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 1. 6. 2021

zánik funkce: 1. 6. 2021

U Dráhy 313, Chýně, 253 03, Česká republika

Ing. Aleš Jarkovský

člen

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

U Dráhy 313, Chýně, 253 01, Česká republika

Ing. Aleš Jarkovský

člen

První vztah: 27. 7. 2016 - Poslední vztah: 5. 3. 2018

vznik členství: 1. 6. 2016

U Dráhy 313, Chýně, 253 01, Česká republika

Ing. Milan Točina

předseda

První vztah: 6. 11. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 31. 5. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

Ing. Petr Černý

člen

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 31. 5. 2012

Rýznerova 1263/6, Praha, 165 00, Česká republika

Mgr. Ondřej Novotný

člen

První vztah: 15. 4. 2014 - Poslední vztah: 27. 7. 2016

zánik členství: 31. 5. 2016

vznik funkce: 28. 1. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2016

Malešická 2855/2b, Praha, 130 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Královič

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2013 - Poslední vztah: 15. 4. 2014

vznik členství: 18. 12. 2012

zánik členství: 27. 1. 2014

J. Valašťana Dolinského 2121/1, Bratislava, 841 01, Slovenská republika

Ing. Milan Točina

předseda

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 6. 11. 2015

vznik členství: 31. 5. 2012

vznik funkce: 18. 6. 2012

Fügnerova 674, Libochovice, Česká republika

Ing. Petr Černý

člen

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 31. 5. 2012

Rýznerova 6, Praha 6, 165 00, Česká republika

Bc. Jiří Koutný

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 29. 1. 2013

vznik členství: 26. 5. 2008

zánik členství: 17. 12. 2012

vznik funkce: 13. 6. 2008

zánik funkce: 17. 12. 2012

Neumannova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Černý

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

K Horoměřicům 1182, Praha 6, 165 00, Česká republika

Ing. Milan Točina

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 30. 5. 2007

vznik funkce: 4. 6. 2007

Fügnerova 674, Libochovice, Česká republika

Bc. Jiří Koutný

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2004 - Poslední vztah: 9. 9. 2008

zánik členství: 26. 5. 2008

zánik funkce: 26. 5. 2008

Neumannova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

zánik členství: 30. 5. 2007

zánik funkce: 30. 5. 2007

Plzeňská 113, Praha 5, 150 00, Česká republika

Petr Vondráček

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2004 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

vznik funkce: 27. 10. 2003

zánik funkce: 30. 5. 2007

Pod Strání 2164/27, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jan Šrubař

předseda představenstva

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 26. 3. 2004

Plzeňská 113, Praha 5, 150 00, Česká republika

Jiří Koutný

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 3. 2004

Neumannova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Ing. Petr Krejcar

člen představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 26. 3. 2004

zánik funkce: 31. 7. 2003

Jiránkova 2283, Pardubice, 530 02, Česká republika

Vladko Weikert

předseda představenstva

První vztah: 13. 12. 2000 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Studentská 3279, Mělník, 276 01, Česká republika

Radek Pospíšil

Člen představenstva

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Řezáčova 40, Brno, 624 00, Česká republika

Jiří Koutný

Předseda představenstva

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Neumannova 24, Brno, 602 00, Česká republika

Aleš Zabloudil

Místopředseda představenstva

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 13. 12. 2000

Souhrady 12, Brno, 625 00, Česká republika

Ing. Jiří Kořínek

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Kališnická 32, České Budějovice, 370 06, Česká republika

Doc. Dr. Oldřich Chronc CSc.

Předseda představenstva

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Bělehradská 47, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jiří Kořínek

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Na sadech 30, České Budějovice, Česká republika

JUDr. Tomáš Nebeský

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Za rozhlednou čp. 1915, Roudnice nad Labem, Česká republika

Ing. Jiří Filippi

Člen představenstva

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Přemyslova 594, Hradec Králové 8, Česká republika

Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo společně alespoň dva členové představenstva.

od 5. 2. 2011

Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva.

do 5. 2. 2011 od 9. 9. 2008

Způsob jednání: Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis s uvedením funkce předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.

do 9. 9. 2008 od 3. 9. 2007

Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Je-li jmenován prokurista společnosti, jedná jménem společnosti též prokurista společnosti, a to v rozsahu udělené prokury. Je-li jmenováno prokuristů více, jedná každý z nich samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva anebo místopředseda představenstva. Prokurista za společnost podepisuje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dovětkem "p.p." nebo "per procura".

do 3. 9. 2007 od 8. 12. 1997

Zastupování a podepisování: Za společnost jedná samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému, otištěnému či jinak vyznačenému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv z členů představenstva. Způsob jednání a podepisování za společnost na základě plné moci či prokury se nevylučuje a je upraven čl. 5 Stanov.

do 8. 12. 1997 od 29. 8. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Martina Kavříková

předseda

První vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 20. 6. 2017

vznik funkce: 20. 6. 2017

V Zahradách 609, Horoměřice, 252 62, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jitka Součková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 24. 4. 2020

Ve Struhách 260, Tursko, 252 65, Česká republika

Tereza Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Kruhová 318, Nupaky, 251 01, Česká republika

Historické vztahy

Tereza Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Na Vrškách 279, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Česká republika

Tereza Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 6. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

vznik funkce: 26. 6. 2014

Na Vrškách 279, Zlatníky-Hodkovice, 252 41, Česká republika

Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 7. 2014 - Poslední vztah: 23. 5. 2020

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 24. 4. 2020

vznik funkce: 26. 6. 2014

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

RSDr. Miloslav Mišner

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Martina Kovaříková

předseda

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 19. 6. 2012

vznik funkce: 19. 6. 2012

Horoměřice 609, 252 62, Česká republika

Mgr. Tereza Hala

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 7. 7. 2014

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Vrškách 279, Zlatníky, 252 41, Česká republika

Martina Kavříková

předseda

První vztah: 24. 8. 2012 - Poslední vztah: 2. 2. 2021

vznik členství: 19. 6. 2012

vznik funkce: 19. 6. 2012

Horoměřice 609, 252 62, Česká republika

Tereza Točinová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

zánik funkce: 25. 6. 2014

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

RSDr. Miloslav Mišner

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2009 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 20. 7. 2009

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Zdeňka Jevická

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2007 - Poslední vztah: 24. 8. 2012

vznik členství: 18. 6. 2007

Bednaříková 5, Brno, 628 00, Česká republika

RSDr. Miloslav Mišner

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik funkce: 8. 7. 2004

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Tereza Točinová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 11. 2004 - Poslední vztah: 2. 10. 2009

vznik členství: 30. 6. 2004

Fügnerova 674, Libochovice, 411 17, Česká republika

RSDr. Miloslav Mišner

člen

První vztah: 26. 3. 2004 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

zánik funkce: 8. 7. 2004

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Zdeňka Jevická

členka

První vztah: 27. 6. 2002 - Poslední vztah: 3. 9. 2007

Bednaříková 5, Brno, 628 00, Česká republika

Pavel Votava

předseda

První vztah: 27. 6. 2002 - Poslední vztah: 11. 11. 2004

zánik funkce: 20. 1. 2004

Nádražní 165, Nelahozeves, 277 51, Česká republika

Miloslav Mišner

člen

První vztah: 27. 6. 2002 - Poslední vztah: 26. 3. 2004

Jahodová 776, Neratovice, 277 11, Česká republika

Ing. Emília Brotanová

členka

První vztah: 14. 11. 2001 - Poslední vztah: 27. 6. 2002

Bieblova 22, Brno, 613 00, Česká republika

Ing. Zbyněk Skliba

Předseda

První vztah: 24. 3. 1998 - Poslední vztah: 27. 6. 2002

Stránského 35, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Šklíba

Předseda

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 24. 3. 1998

Stránského 35, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jaromír Diblík

Místopředseda

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 14. 11. 2001

Dukelská 219, Chrást nad Sázavou, 257 42, Česká republika

Aleš Klásek

Člen

První vztah: 22. 12. 1997 - Poslední vztah: 27. 6. 2002

Havláskova 14, Brno - Jehnice, 621 00, Česká republika

Tomáš Vavřinec

Předseda

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Sukova 1218, Říčany u Prahy, 251 01, Česká republika

Petra Boudová

Místopředseda

První vztah: 8. 12. 1997 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Kališnická 32, České Budějovice, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  PETRA CB, s.r.o.

  Kališnická 1431/32, České Budějovice České Budějovice 6, 370 08

Petra Boudová

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Na sadech 30, České Budějovice, Česká republika

Eduard Paulík

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 22. 12. 1997

Psohlavců 423, Trutnov, Česká republika

Tomáš Vavřinec

První vztah: 29. 8. 1995 - Poslední vztah: 8. 12. 1997

Sukova 1218, Říčany u Prahy, Česká republika

Další vztahy firmy EGIDA, a.s.

MAXIMA pojišťovna, a.s.

První vztah: 9. 9. 2008 - Poslední vztah: 5. 2. 2013

Italská 1583/24, Praha, 120 00

Dalších 6 vztahů k tomuto subjektu

 • Martina Kavříková

  člen

  V Zahradách 609, Horoměřice, 252 62, Česká republika

 • Jaroslav Jenerál

  člen dozorčí rady

  Toruňská 329/4, Praha, 181 00, Česká republika

 • Ing. Petr Sedláček

  předseda představenstva

  Dolákova 551/20, Praha, 181 00, Česká republika

 • Antonín Nekvinda

  člen dozorčí rady

  Podměstská 17, Proseč, 539 44, Česká republika

 • Ing. Roman Kohout

  místopředseda představenstva

  K Horoměřicům 1184/41, Praha, 165 00, Česká republika

 • ing. Jiří Medřický

  předseda dozorčí rady, člen dozorčí rady

  Libická 1918/6, Praha, 130 00, Česká republika

Akcionáři

MAXIMA pojišťovna, a.s., IČ: 61328464

Na Dlouhém lánu, Česká republika, Praha 6, 160 00

do 5. 2. 2013 od 9. 9. 2008

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 29. 8. 1995

Živnosti

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 29. 8. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).