Hlavní navigace

Elektrárny s.r.o.

Firma Elektrárny s.r.o., společnost s ručením omezeným, vznikla dne 22. 4. 2009. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou C 150780, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 200 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

28880714

Sídlo:

Jeseniova 1817/81, Praha, 130 00

Právní forma:

Společnost s ručením omezeným

Datum vzniku:

22. 4. 2009

DIČ:

CZ28880714

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky soukromé národní
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

35110 Výroba elektřiny
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

C 150780, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Elektrárny s.r.o. od 14. 5. 2009

Obchodní firma

Gatrix, s.r.o. do 14. 5. 2009 od 22. 4. 2009

Právní forma

Společnost s ručením omezeným od 22. 4. 2009

adresa

Jeseniova
Praha 3 13000 od 14. 5. 2009

adresa

Jeseniova 1817/81
Praha 3 13000 od 14. 5. 2009

adresa

Na Zámecké
Praha 4 14000 do 14. 5. 2009 od 22. 4. 2009

adresa

Na Zámecké 457/5
Praha 4 14000 do 14. 5. 2009 od 22. 4. 2009

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 22. 4. 2009

Kapitál

Základní kapitál

vklad 200 000 Kč

od 22. 4. 2009

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Igor Hanzal

jednatel

První vztah: 14. 3. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2009

Vinařská 458/1, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Tingl

jednatel

První vztah: 10. 12. 2015

vznik funkce: 7. 5. 2009

Jeseniova 1817/81, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Igor Hanzal

jednatel

První vztah: 14. 5. 2009

vznik funkce: 7. 5. 2009

Tusarova 1267/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Igor Hanzal

jednatel

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vznik funkce: 7. 5. 2009

Tusarova 1267/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tingl

jednatel

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 10. 12. 2015

vznik funkce: 7. 5. 2009

Jeseniova 1817/81, Praha 3, 130 00, Česká republika

Peter Guštafík

jednatel

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 5. 2009

vznik funkce: 22. 4. 2009

zánik funkce: 7. 5. 2009

Hochmanova 2182/1, Brno, 628 00, Česká republika

Jednatelé jednají jménem společnosti ve všech úkonech samostatně.

od 14. 5. 2009

Jednatel jedná jménem společnosti ve všech úkonech samostatně.

do 14. 5. 2009 od 22. 4. 2009

Další vztahy firmy Elektrárny s.r.o.

3 fyzické osoby

Ing. Igor Hanzal

První vztah: 14. 3. 2018

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Zástavní právo smluvní k zajištění každého z dále uvedených peněžitých dluhů dlužníka vůči věřiteli Oberbank AG, Linz, Rakouská republika, pobočka: Oberbank AG pobočka Česká republika, sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, 37001 České Budějovice, IČ: 2608 0222, a to z úvěrové smlouvy včetně příslušenství (dále jen úvěrový dluh) jakož i právních vztahů souvisejícími s úvěrovou smlouvou, a to včetně jejich veškerého příslušenství. Dluh na jistině dle úvěrové smlouvy Dluh na úrocích z úvěru dle úvěrové smlouvy Dluh na úrocích z prodlení dle úvěrové smlouvy Dluh na v úvěrové smlouvě dohodnutých nákladech a poplatcích v souvislosti s uzavřením a/nebo trváním úvěrové smlouvy. Dluhy z v úvěrové smlouvě sjednaných smluvních pokut Dluhy spočívající v náhradě škody z titulu porušení úvěrové smlouvy dlužníkem Dluhy v souvislosti s předčasným oprávněným ukončením úvěrové smlouvy věřitelem Dluhy z titulu bezdůvodného obohacení dlužníka na úkor věřitele v titulu věřitelem dlužníku poskytnutého plnění na základě úvěrové smlouvy Nově dluhy dlužníka vůči věřiteli z jakékoliv (či vícero) mezi nimi uzavřené dohody o novaci úvěrového dluhu (tedy dohody o nahrazení úvěrového dluhu jiným dluhem), včetně veškerého příslušenství takového dluhu a dále těchto případných dluhů dlužníka vůči věřiteli sjednané v dohodě o novaci nebo související s dohodou o novaci: smluvní pokuty, náhrady škody z titulu porušení dohody o novaci dlužníkem, dluhy v souvislosti s předčasným oprávněným ukončením dohody o novaci věřitelem, dluhy z bezd ůvodného obohacení dlužníka na úkor věřitele z titulu věřitelem dlužníku poskytnutého plnění na základě dohody o novaci. Veškeré dluhy dlužníka vůči věřiteli na nákladech spojených s uplatněním a vymáháním veškerých shora citovaných dluhů do výše 22.000.000,- CZK s příslušenstvím, jakož i každého budoucího (úvěrového či jiného výše v tomto bodě smlouvy uvedenéh o) dluhu do výše 22.000.000,- CZK s příslušenstvím.

obchodní podíl 50%

Vinařská 458/1, Praha, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Tingl

První vztah: 10. 12. 2015

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Obchodní podíl společníka Ing. Jaroslava Tingla, bytem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, r.č.: 650731/0260, ve společnosti Elektrárny s.r.o., se sídlem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, IČ: 288 80 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150780 zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, pro pohledávky do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) s příslušenstvím a budoucí pohledávky vzniklé od 17.12.2009 do 31.12.2029 do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) ze Smlouvy o zastavení obchodního podílu č. ZO2/2373/09/LCD ze dne 17.12.2009. od 2. 2. 2010

Jeseniova 1817/81, Praha, 130 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Igor Hanzal

První vztah: 2. 2. 2010

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Obchodní podíl společníka Ing. Igora Hanzala, bytem: Praha 7, Tusarova 1267/9, PSČ 170 00, r.č.: 670105/1137, ve společnosti Elektrárny s.r.o., se sídlem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, IČ: 288 80 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, oddíl C, vložka 150780 zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, pro pohledávky do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) s příslušenstvím a budoucí pohledávky vzniklé od 17.12.2009 do 31.12.2029 do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) ze Smlouvy o zastavení obchodního podí lu č. ZO1/2373/09/LCD ze dne 17.12.2009. od 2. 2. 2010

Tusarova 1267/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Tingl

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 10. 12. 2015

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Obchodní podíl společníka Ing. Jaroslava Tingla, bytem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, r.č.: 650731/0260, ve společnosti Elektrárny s.r.o., se sídlem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, IČ: 288 80 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 150780 zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, pro pohledávky do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) s příslušenstvím a budoucí pohledávky vzniklé od 17.12.2009 do 31.12.2029 do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) ze Smlouvy o zastavení obchodního podílu č. ZO2/2373/09/LCD ze dne 17.12.2009. od 2. 2. 2010

Jeseniova 1817/81, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Igor Hanzal

První vztah: 2. 2. 2010 - Poslední vztah: 14. 3. 2018

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Zástavní právo: Obchodní podíl společníka Ing. Igora Hanzala, bytem: Praha 7, Tusarova 1267/9, PSČ 170 00, r.č.: 670105/1137, ve společnosti Elektrárny s.r.o., se sídlem: Praha 3, Jeseniova 1817/81, PSČ 130 00, IČ: 288 80 714, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městsk ým soudem v Praze, oddíl C, vložka 150780 zastaven ve prospěch zástavního věřitele společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782, pro pohledávky do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) s příslušenstvím a budoucí pohledávky vzniklé od 17.12.2009 do 31.12.2029 do celkové výše CZK 31.360.000,- (slovy: Třicet jeden milion tři sta šedesát tisíc korun českých) ze Smlouvy o zastavení obchodního podí lu č. ZO1/2373/09/LCD ze dne 17.12.2009. od 2. 2. 2010

obchodní podíl 50%

Tusarova 1267/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Igor Hanzal

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Tusarova 1267/9, Praha 7, 170 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Tingl

První vztah: 14. 5. 2009 - Poslední vztah: 2. 2. 2010

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

Jeseniova 1817/81, Praha 3, 130 00, Česká republika

AccArt Companies, s.r.o.

První vztah: 22. 4. 2009 - Poslední vztah: 14. 5. 2009

Křižíkova 2697/70, Brno Královo Pole, 612 00

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.