Hlavní navigace

Equa bank a.s.

Firma Equa bank a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1830, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 2 260 000 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

47116102

Sídlo:

Karolinská 661/4, Praha, 186 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

6. 12. 1993

DIČ:

Skupinove_DP

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Instituce přijímající vklady kromě centrální banky, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 500 - 999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64190 Ostatní peněžní zprostředkování
649 Ostatní finanční zprostředkování
64910 Finanční leasing
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1830, Městský soud v Praze

Obchodní firma

IC Banka, a.s. od 6. 1. 1993

Obchodní firma

Equa bank a.s. od 27. 6. 2011

Obchodní firma

Banco Popolare Česká republika, a.s. do 27. 6. 2011 od 10. 9. 2007

Obchodní firma

IC Banka, a.s. do 10. 9. 2007 od 29. 7. 1999

Obchodní firma

IC Banka, a.s.Praha do 29. 7. 1999 od 14. 10. 1996

Právní forma

Akciová společnost od 6. 1. 1993

adresa

Karolinská 661/4
Praha 8 18600 od 1. 3. 2012

adresa

Lazarská 1718/3
Praha 1 11121 do 1. 3. 2012 od 27. 11. 2008

adresa

Palackého 740/1
Praha 1 11121 do 27. 11. 2008 od 31. 8. 2006

adresa

Palackého č.p. 740/1
Praha 1 11121 do 31. 8. 2006 od 18. 8. 2004

adresa

Palackého 1
Praha 1 11121 do 18. 8. 2004 od 29. 7. 1999

adresa

Pobřežní 3
Praha 8 18600 do 29. 7. 1999 od 6. 5. 1999

adresa

Pobřežní 3
Praha 8 - Karlín do 6. 5. 1999 od 3. 1. 1994

adresa

Ječná 35
Praha 2 do 3. 1. 1994 od 6. 1. 1993

Předmět podnikání

poskytování investičních služeb dle §1 odst. 3 písm. h) zákona o bankách zahrnující: - hlavní investiční službu přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - hlavní investiční službu investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům, - doplňkovou investiční službu úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu k investičním nástrojům. od 4. 10. 2018

Činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů a činnosti uvedené v zákoně o bankách v §1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správa platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování p orad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci IC Banky, a.s. od 31. 8. 2006

Předmět podnikání banky vyplývá z ustanovení zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předmětem podnikání jsou činnosti uvedené v zákoně o bankách č. 21/1992 Sb. v §1 odst. 1) písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů do 31. 8. 2006 od 18. 8. 2004

Finanční pronájem ( finanční leasing). -Tuzemský platební styk a zaúčtování. -Zahraniční platební styk a zúčtování a s tím související činnosti : -vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných ( aktivních a pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy ( prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků , - devizové úvěry ( přijaté a poskytuté ), - konverzní operace ( dealing) spotové ( k zabezpečení likvidity a omezení rizik ). - Vydávání platebních prostředků, např.platebních karet, cestovních šeků. -Pronájem bezpečnostních schránek. do 18. 8. 2004 od 29. 7. 1999

Platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasívních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik), do 29. 7. 1999 od 25. 6. 1999

Platební styk a zúčtování včetně zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení běžných devizových účtů (klientských), - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních i pasivních), - vedení devizových nostro účtů, - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondentských bank), - dokumentární inkasa, - dokumentární akreditivy, - směnky z obchodní činnosti, - devizové úvěry (přijaté i poskytnuté), - konverzní operace (dealing) spotové (k zabezpeční likvidity a omezení rizik), do 25. 6. 1999 od 6. 5. 1999

Obchodování na vlastní účet s převoditelnými cennými papíry do 18. 8. 2004 od 6. 5. 1999

Směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 18. 8. 2004 od 6. 5. 1999

Obstarávání pro emitenta splácení cenných papírů a vyplácení výnosů z nich do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Provádění poradenské činnosti ve věcech týkajících se cenných papírů do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Obchodování s cennými papíry (vlastním jménem na vlastní účet, vlastním jménem na cizí účet a cizím jménem na cizí účet) do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Obstarávání pro emitenta vydávání cenných papírů a poskytování s tím souvisejících služeb do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Vykonavat činnosti na základě smluv podle § 34 a 37 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Vykonává činnost na základě smlouvy podle § 36 zákona č. 591/1992 Sb. o cenných papírech do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Provádění zahraničního platebního styku a s tím souvisejících činností : - vedení devizových běžných účtů (klientských) - vedení účtů devizových prostředků termínovaných (aktivních a pasivních - vedení devizových nostro účtů - hladké platy (prostřednictvím nostro účtů u zahraničních korespondenstských bank) - dokumentární inkasa - dokumentární akreditivy - směnky z obchodní činnosti - inkaso šeků - devizové úvěry (přijaté a poskytnuté) - konverzní operace (dealing) spot (k zabezpečení likvidity a omezení rizik) - směnárenská činnost (nákup devizových prostředků) do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

Obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: - s devizovými hodnotami - v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kursových a úrokových obchodů do 18. 8. 2004 od 14. 10. 1996

Finanční pronájem ( finanční leasing). do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků. do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb. do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Obhospodařování cenných papírů klienta na jeho účet včetně poradenství ( portfolio management). do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot. do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Výkon funkce depozitáře investičního fondu. do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Směnárenská činnost ( nákup devizových prostředků). do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Pronájem bezpečnostních schránek. do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Platební styk a zúčtování. do 6. 5. 1999 od 6. 1. 1993

Přijímání vkladů od veřejnosti. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Poskytování úvěrů do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Investování do cenných papírů na vlastní účet. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Poskytování záruk. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Otvírání akreditivů. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Obstarávání inkasa. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Finanční makléřství. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Poskytování porad ve věcech podnikání. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Poskytování bankovních informací. do 18. 8. 2004 od 6. 1. 1993

Předmět činnosti

Činnosti uvedené v zákoně o bankách v § 1 odst. 3 písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet b) finanční pronájem (finanční leasing) c) platební styk a zúčtování d) vydávání a správu platebních prostředků e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa h) poskytování investičních služeb, zahrnující - doplňkovou investiční službu podle § 8 odst. 3 písm. d) zákona o cenných papírech, poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se fúzí a koupí podniků j) finanční makléřství k) výkon funkce depozitáře l) směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) m) poskytování bankovních informací n) obchodnování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem o) pronájem bezpečnostních schránek p) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci IC Banky, a.s. do 31. 8. 2006 od 18. 8. 2004

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 18. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 3. 8. 2015 od 18. 7. 2014

Dne 8. června 2012 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited (dále také jen ?Jediný akcionář?) dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, při výkonu působnosti valné hroma dy toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. (dále také jen ?Společnost?) ve formě notářského zápisu NZ 285/2012 N 297/2012: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 283 ks (slovy: dvě stě osmdesát tři kusy) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 1.000.000,- Kč činí: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), - 6 ks (slovy: šest kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie o nominální hodnotě 100.000,- Kč činí: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 283.600.000,- Kč (slovy: dvě stě osmdesát tři milionů šest set tisíc korun českých) a bude splacen peněžitým vkladem Jediného akcionáře a započtením pohledávky Jediného akcionáře za Společností proti poh ledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií; 4) všechny nově emitované akcie budou upsány jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že ná vrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; počátek běhu této lhůty bude Jedinému akcionáři oznámen představenstvem písemně společně s návrhem na u zavření smlouvy o úpisu nových akcií, akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) emisní kurz upsaných akcií bude Jediným akcionářem splacen takto: a) část emisního kurzu ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) bude splacena formou uzavření dohody o zápočtu vzájemných pohledávek Společnosti na splacení emisn ího kurzu a Jediného akcionáře z důvodu poskytnutí půjčky, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, b) část emisního kurzu ve výši 222.858.373,45 Kč (slovy: dvě stě dvacet dva miliónů osm set padesát osm tisíc tři sta sedmdesát tři korun českých čtyřicet pět haléřů) bude Jediným akcionářem splacena převodem na zvláštní účet číslo 224768/6100, IBAN cz356 1000000000000224768, který byl Společností založen na její jméno za účelem splacení zvýšení základního kapitálu Společnosti, a to do deseti pracovních dnů ode dne upsání akcií, 7) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc š est set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů) vzniklé z titulu uzavření následujících smluv: 1. Smlouvy o úvěru uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Equa bank a.s. ze dne 1. prosince 2011, 2. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi AmberRock Finance Limited a Amber Capital Limited ze dne 1. prosince 2011, 3. Smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi Amber Capital Limited a Equa Holdings Limited ze dne 1. prosince 2011, 4. Smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi Equa Holdings Limited a Equa Group Limited ze dne 1. prosince 2011 včetně rozhodnutí Equa Holdings Limited jako jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Equa Group Limited, proti pohledávce společnosti Equa bank a.s., za Jediným akcionářem z důvodu nároku na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 60.741.626,55 Kč (slovy: šedesát miliónů sedm set čtyřicet jedna tisíc šest set dvacet šest korun českých padesát pět haléřů), čímž pohled ávka Jediného akcionáře zanikne zcela a pohledávka Společnosti zanikne do této výše; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstřík u společně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 8, Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod. do 20. 6. 2012 od 13. 6. 2012

Dne 23. září 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s. společnost Equa Group Limited dle ustanovení § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o z výšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s. ve formě notářského zápisu NZ 537/2011, N 565/2011: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 211.400.000,- Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta tisíc korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou vydány akcie takto: - 211 ks (slovy: dvě stě jedenáct kusů) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie činí: 1.000.077,50 Kč (slovy: jeden milión sedmdesát sedm korun českých padesát haléřů), tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 1.000.000,- činí 211.016.352,50 Kč; - 4 ks (slovy: čtyři kusy) akcií, o jmenovité hodnotě jedné akcie: 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), druh akcií: kmenové, podoba akcií: zaknihovaná, forma akcií: akcie na jméno; emisní kurz jedné akcie činí: 100.007,75 Kč (slovy: jedno sto tisíc sedm korun českých sedmdesát pět haléřů), tj. celkem emisní kurz za všechny akcie o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- činí 400.031,- Kč; 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), přičemž rozdíl mezi jmenovitou hodnotou upisovaných akcí a emisním kurzem, tj. částka ve výši 16.383,50 Kč (slovy: šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), se považuje za emisní ážio (emisní příplatek); 4) všechny nově emitované akcie budou upsány stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že ná vrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) Jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 163 odst. 3) obchodního zákoníku v platném znění započtení pohledávky jediného akcionáře Equa Group Limited za společností Equa bank a.s. ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyř i sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu následujících smluv: - smlouvy o úvěru ze dne 1. září 2011 uzavřené mezi Společností a společností AmberRock Finance Limited, na jejímž základě vznikla započítávaná pohledávka ve výši 211.199.976,22 Kč, - smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností AmberRock Finance Limited a společností Amber Capital Limited ze dne 2. září 2011, - smlouvy o postoupení a započtení pohledávky uzavřené mezi společností Amber Capital Limited a společností Equa Holdings Limited ze dne 5. září 2011 a - smlouvy o postoupení a vkladu pohledávky uzavřené mezi společností Equa Holdings Limited a společností Equa Group Limited ze dne 7. září 2011, proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů) vzniklé z titulu smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; 7) upsané akcie budou jediným akcionářem společností Equa Group Limited zcela splaceny do deseti (10) dnů ode dne upsání akcií uzavřením dohody o započtení pohledávky společnosti Equa Group Limited ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct milió nů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), proti pohledávce Equa bank a.s. na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 211.416.383,50 Kč (slovy: dvě stě jedenáct miliónů čtyři sta šestnáct tisíc tři sta osmdesát tři korun českých padesát haléřů), která bude uzavřena mezi jediným akcionářem společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s.; návrh dohody o započtení předloží společnost Equa bank a.s. Jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne z apsání rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21. do 5. 10. 2011 od 27. 9. 2011

Dne 30. června 2011 přijal jediný akcionář společnosti Equa bank a.s.dle § 190 odst. 1) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, v rámci výkonu působnosti valné hromady ve formě notářského zápisu NZ 377/2011, N 389/2011, tot o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Equa bank a.s.: 1) základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých); upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; 2) zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově bude vydáno 665 ks (slovy: šest set šedesát pět kusů), o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých), druh akcií kmenové, podoba akci í zaknihovaná, forma akcií akcie na jméno, emisní kurz jedné akcie 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých); 3) celkový emisní kurs všech upisovaných akcií činí: 665.000.000,- Kč (slovy: šest set šedesát pět miliónů korun českých); 4) všech 665 kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem společností Equa Group Limited; 5) akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi společností Equa Group Limited a společností Equa bank a.s. (?Společnost?); lhůta pro upsání akcií činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh smlouvy o upsání akcií předloží Společnost jedinému akcionáři do pěti (5) pracovních dnů ode dne zapsání tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku; akcie budou upsány v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 2 1, v pracovní dny v době od 8.00 hod do 15.00 hod; 6) upsané akcie budou jediným akcionářem splaceny zčásti peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) a zčásti nepeněžitým vkladem ve výši 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých) ; 7) jediný akcionář schvaluje ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3) obchodního zákoníku za účelem splacení upsaných akcií nepeněžitým vkladem předmětem nepeněžitého vkladu, kterým je obchodní podíl jediného akcionáře ve společnosti Equa Financial Service s s.r.o., se sídlem Praha 8, Karlín, Sokolovská 394/17, PSČ 180 00, IČ: 285 09 099, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146756 (dále jen ?Equa Financial Services?) ve výši 100%, který odpovídá vkladu jediného akc ionáře do základního kapitálu společnosti Equa Financial Services s.r.o. se výši 391.243.000,- Kč, a dále schvaluje výši jeho ocenění částkou 361.000.000,- Kč (slovy: tři sta šedesát jedna miliónů korun českých) dle ocenění nepeněžitého vkladu společností Deloitte Advisory s.r.o., se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 186 00, IČ: 275 82 167; za tento nepeněžitý vklad bude jedinému akcionáři vydáno 361 (tři sta šedesát jedna) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 1.000.000,- Kč (s lovy: jeden milión korun českých), znějících na jméno, v zaknihované podobě; 8) upisovatel - jediný akcionář je povinen splatit 100 % emisního kursu upsaných akcií splácených peněžitým vkladem ve výši 304.000.000,- Kč (slovy: tři sta čtyři miliónů korun českých) do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií převodem na zv láštní bankovní účet číslo 224768/6100 vedený u Společnosti, který byl Společností zřízen na její jméno za účelem splacení peněžitého vkladu při zvýšení základního kapitálu; 9) upisovatel ? jediný akcionář splatí nepeněžitý vklad v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 111 21, do deseti (10) pracovních dnů ode dne upsání akcií. do 20. 7. 2011 od 8. 7. 2011

1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 100.000.000,-- Kč (slovy jedno sto milionů korun českých) se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 100 (slovy jedno sto) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě. 3. Všech 100 (slovy jedno sto) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí ak cionáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. 4. Akcie budou upsány na základě písemné smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi Společností a Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 (upisovatel). Lhůta pro upsání akcií činí dva týdny s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem doručení písemného oznámení upisovateli nebo jeho oprávněnému zástupci. Písemné oznámení bude obsahovat návrh smlouvy o upsání akcií podepsaný Společností. Akcie budou upsány v sídle Společnosti na adr ese Praha 1, Lazarská 1718/3, PSČ 11121. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). 5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do dvou týdnů ode dne upsání akcií, a to převodem na zvláštní účet číslo 0010000071/6100 vedený u Banco Popolare Česká republika, a.s., který byl společností zřízen na její jméno za účelem splacen í zvýšení základního kapitálu společnosti. do 10. 5. 2010 od 3. 5. 2010

1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů korun českých). Upisování akcií nad částku 500.000.000,-- Kč (slovy pět set milionů korun českých) se nepřipouští. 2. Při zvýšení základního kapitálu bude upisováno 500 (slovy pět set) kusů kmenových akcií Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč (slovy jeden milion korun českých) každá, znějících na jméno, v zaknihované podobě. 3. Všech 500 (slovy pět set) kusů akcií bude upsáno stávajícím jediným akcionářem Společnosti, společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 na základě rozhodnutí akci onáře podle § 204 odst.5 obchodního zákoníku. 4. Akcie budou upsány v sídle společnosti na adrese Palackého 740/1, 111 21, Praha 1. Lhůta pro upsání akcií činí jeden měsíc s tím, že tato lhůta začne běžet okamžikem zápisu usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu té to lhůty bude upisovateli, tedy stávajícímu akcionáři Společnosti, oznámen písemným oznámením zaslaným na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Emisní kurs jedné akcie činí 1.000.000,- Kč (slovy jeden milion korun českých). 5. Upisovatel splatí 100% jmenovité hodnoty upsaných akcií do jednoho měsíce ode dne upsání akcií, přičemž se připouští možnost započtení pohledávky na splacení emisního kursu proti pohledávce upisovatele vůči Společnosti. 6. Jediný akcionář Společnosti souhlasí s tím, aby proti pohledávce Společnosti vůči upisovateli na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena tato pohledávka: Pohledávka Společnosti vůči upisovateli, společnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238, na splacení emisního kursu upsaných akcií může být započtena proti pohledávce s polečnosti Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 vůči Společnosti, která vznikla na základě Smlouvy o podřízeném dluhu (SUBORDINATED FACILITY AGREEMENT) ze dne 10.dubna 20 08, uzavřené mezi Společností jako dlužníkem a společností Banco Popolare Societá Cooperativa, se sídlem Verona, Piazza Nogara 2, Italská republika, Identifikační číslo 03700430238 jako věřitelem, ve výši 500.000.000,- Kč (slovy pět set milionů korun česk ých). 7. Započtení pohledávky bude provedeno na základě dohody o započtení pohledávky, která musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda o započtení pohledávky bude uzavřena tak, že upisovatel předl oží Společnosti ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne upsání akcií návrh dohody o započtení pohledávky, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje uvedené v tomto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu. Tento návrh dohody o započtení po hledávek Společnost bez zbytečného odkladu přijme, čímž bude dohoda o započtení pohledávek uzavřena do 10. 11. 2008 od 10. 10. 2008

Mimořádná valná hromada konaná dne 16.9.2003 schválila změnu stanov společnosti dle not. zápisu ze dne 16.9.2003. do 31. 8. 2006 od 28. 11. 2003

Ve společnosti došlo ke změně stanov, dle notářského zápisu ze dne 16.5.2003. do 31. 8. 2006 od 28. 10. 2003

Den zápisu do obchodního rejstříku : 6.1.1993 od 6. 1. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 2 260 000 000 Kč

od 20. 6. 2012

Základní kapitál

vklad 1 976 400 000 Kč

do 20. 6. 2012 od 5. 10. 2011

Základní kapitál

vklad 1 765 000 000 Kč

do 5. 10. 2011 od 20. 7. 2011

Základní kapitál

vklad 1 100 000 000 Kč

do 20. 7. 2011 od 10. 5. 2010

Základní kapitál

vklad 1 000 000 000 Kč

do 10. 5. 2010 od 10. 11. 2008

Základní kapitál

vklad 500 000 000 Kč

do 10. 11. 2008 od 14. 10. 1996

Základní kapitál

vklad 380 000 000 Kč

do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 2 259 od 20. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 10 od 20. 6. 2012
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 976 do 20. 6. 2012 od 5. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 4 do 20. 6. 2012 od 5. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 765 do 5. 10. 2011 od 20. 7. 2011
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 100 do 20. 7. 2011 od 10. 5. 2010
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 1 000 do 10. 5. 2010 od 10. 11. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 500 do 10. 11. 2008 od 14. 10. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 380 do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Eric Verret

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 11. 2020

vznik členství: 27. 10. 2020

19 Disbrowe Road, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Bramwell Cartwrigt

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 11. 2020

vznik funkce: 24. 6. 2020

Walnut House, Ketton Road, Hambleton, Oakham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ondřej Hák

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 11. 2. 2019

U Kovárny 1889, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Historické vztahy

Peter Bramwell Cartwright

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 7. 2020 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 22. 6. 2020

zánik funkce: 24. 6. 2020

Walnut House, Ketton Road, Hambleton, Oakham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Edward Green

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 9. 2017 - Poslední vztah: 4. 11. 2020

vznik členství: 1. 8. 2017

zánik členství: 1. 8. 2020

zánik funkce: 1. 8. 2020

Sherbrooke Road 65, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ondřej Hák

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 6. 2016 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 11. 2. 2016

zánik členství: 11. 2. 2019

U Kovárny 1889, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Jeffrey Clay Coombs

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Flat 25, St Paul's View Apartments, 15 Amwell Street, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Jeffrey Clay Coombs

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 9. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 31. 7. 2017

Flat 25, St Paul's View Apartments, 15 Amwell Street, London, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Bramwell Carthwright

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 7. 2020

vznik členství: 21. 6. 2014

zánik členství: 21. 6. 2020

vznik funkce: 21. 6. 2014

zánik funkce: 21. 6. 2020

Walnut House, Ketton Road, Hambleton, Oakham, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Ondřej Hák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2016

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

U Kovárny 1889, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Ondřej Hák

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2013 - Poslední vztah: 23. 6. 2016

vznik členství: 31. 1. 2013

zánik členství: 11. 2. 2016

zánik funkce: 11. 2. 2016

U Kovárny 1889, Čelákovice, 250 88, Česká republika

Christopher John Patrick

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 10. 2012 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 1. 9. 2012

zánik členství: 31. 12. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2014

Chalfont St. Giles, Buckinghamshire, Cokes Green, Cokes Lane, HP8 4TA, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Stephen Pulley

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2012 - Poslední vztah: 12. 10. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 31. 8. 2012

London, Kensington Court 17, W85DW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Bramwell Cartwright

předseda dozorčí rady

První vztah: 14. 5. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 20. 6. 2014

vznik funkce: 29. 6. 2011

zánik funkce: 20. 6. 2014

Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

JUDr. Jan Kittrich

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 10. 2011 - Poslední vztah: 19. 2. 2013

vznik členství: 20. 9. 2011

zánik členství: 17. 1. 2013

Střešovická 748/48, Praha 6, 162 00, Česká republika

Stephen Pulley

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 20. 6. 2011

zánik funkce: 29. 6. 2011

London, Kensington Court 17, W85DW, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Bramwell Cartwright

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 14. 5. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Peter Beamwell Cartwright

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 20. 6. 2011

Newark, Beacon Hill Road 138b, NG24 2JJ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Fausto Perlato

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 22. 2. 2011

zánik členství: 20. 6. 2011

Cornedo Vicentino, Via Alessandro Volta 10, 36073, Italská republika

Giuseppe Malerbi

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2009 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 28. 7. 2009

zánik členství: 20. 6. 2011

vznik funkce: 17. 9. 2009

zánik funkce: 20. 6. 2011

Ravenna, Via Sardegna 10, 48100, Italská republika

Ing. Martin Houda

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2009 - Poslední vztah: 21. 10. 2011

vznik členství: 4. 8. 2009

zánik členství: 7. 9. 2011

Augustinova 2061/20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Samuele Fraizzoli

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 26. 6. 2009

Verona, Via Monte Ortigara 15, 37126, Italská republika

Lorenzo Chiappini

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2008 - Poslední vztah: 26. 5. 2011

vznik členství: 23. 4. 2008

zánik členství: 22. 2. 2011

Alghero, Via De Biase, Italská republika

Domenico De Angelis

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2008 - Poslední vztah: 18. 9. 2009

vznik členství: 23. 4. 2008

zánik členství: 26. 6. 2009

Novara, Via Tadini 2, Italská republika

Massimo Minolfi

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2008 - Poslední vztah: 31. 12. 2008

vznik členství: 23. 4. 2008

zánik členství: 18. 12. 2008

Milán, Via Barnaba Oriani 55, Italská republika

Massimo Minolfi

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 14. 5. 2007

zánik členství: 22. 4. 2008

Via Barnaba Oriani 55, Milán, Italská republika

Domenico De Angelis

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 14. 5. 2007

zánik členství: 22. 4. 2008

vznik funkce: 14. 5. 2007

zánik funkce: 22. 4. 2008

Via Tadini 2, Novara, Italská republika

Lorenzo Chiappini

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 6. 2007 - Poslední vztah: 11. 9. 2008

vznik členství: 14. 5. 2007

zánik členství: 22. 4. 2008

Via De Biase 25, Alghero, Italská republika

Kooi Keat Ooi

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 1. 2007 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 12. 10. 2006

zánik členství: 14. 5. 2007

Singapur, Tampines St. Block 895 A, 8-916, PSČ 52189, Singapurská republika

Mooi Zsigmondi-Chong

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2006 - Poslední vztah: 4. 1. 2007

vznik členství: 22. 8. 2006

Budapešť, Törökvész út 95-97/D, 1025, Maďarská republika

Lee Ooi Kim Dat.Nar. 17.2.1953

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 11. 4. 2006

zánik členství: 14. 5. 2007

43, Jalan Bu 1/2, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malajsie

Robert Tan Hua Choon

člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 15. 6. 2007

vznik členství: 11. 4. 2006

zánik členství: 14. 5. 2007

Persiaran Bukit Tunku 13, Bukit Tunku, 50480 Kuala Lumpur, Malajsie

Maraiah A/L Maradiah

člen

První vztah: 31. 10. 2005 - Poslední vztah: 12. 12. 2006

vznik členství: 20. 4. 2005

vznik funkce: 20. 4. 2005

Jalan 5/7 21, Petaling Jaya, 46000 Selangor Darul Ehsan, Malajsie

Robert Tan Hua Choon

člen

První vztah: 31. 10. 2005 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

Persiaran Bukit Tunku 13, Bukit Tunku, 50480 Kuala Lumpur, Malajsie

Mgr. Barbora Novotná Opltová

člen

První vztah: 28. 11. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

vznik funkce: 16. 9. 2003

zánik funkce: 18. 5. 2004

Švermova 383/3, Buštěhrad, 273 43, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

JUDr. Marián Čalfa

člen

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 31. 10. 2005

zánik členství: 20. 4. 2005

zánik funkce: 20. 4. 2005

Dieselova 250, Praha 10 - Petrovice, 109 00, Česká republika

Robert Tan Hua Choon Dat.Nar. 14.9.1941

člen

První vztah: 25. 6. 1999 - Poslední vztah: 31. 10. 2005

No. 23, Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malajsie

Zukarnine Shah Bin Zainal Abidin Dat.Nar. 30.9.1966

člen

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

20B Mahsuri Apartment, Jalan 13, Taman Setiawangsa, 54200 Kuala Lumpur, Malajsie

Robert Tan Hua Choon Dat.Nar. 14.9.1941

člen

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 25. 6. 1999

No. 23, Jalan Batai Barat, Damansara Heights, Malajsie

Roy Winston George Dat.Nar. 19.1.1965

člen

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

116-10-8 Pines Condominium, Jalan Sultan Abdul Samad, Brickfields, 50470 Kuala Lumpur, Malajsie

Lee Ooi Kim Dat.Nar. 17.2.1953

člen

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

43, Jalan Bu 1/2, Bandar Utama, 47800 Petaling Jaya, Selangor, Malajsie

JUDr. Marián Čalfa

člen

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

Na Hanspaulce 8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Roy Winston George

člen

První vztah: 13. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

116-10-8 Pines Condominium, Jalan Sultan Abdul Samad, Bricfields, 50470 Kuala Lumpur, Malajsie

Harith Bin Harun

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 13. 10. 1998

67 Persiaran Wangsa Baiduri 3, Wangsa Baiduri, 475 00 Petaling Jaya, Selangor, Malajsie

Phang Thiam

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

Kuala Lumpur, Malajsie

Ing. Ondřej Novák CSc.

člen

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

Učitelská 18, Praha 8, 180 00, Česká republika

JUDr. Pavel Sedláček

člen

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Na Nivách 26, Praha 4, Česká republika

Ing. Jaroslav Čáp

člen

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Na stráni 538, Slušovice, Česká republika

Ing. Edita Dolníková

člen

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Luční 4592, Zlín, Česká republika

Statutární orgán

7 fyzických osob

Petr Řehák

předseda představenstva

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

vznik funkce: 3. 6. 2019

Okružní 370, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

Za sadem 207/12, Praha, 182 00, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

náměstí Svobody 728/1, Praha, 160 00, Česká republika

Monika Kristková

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

U staré školy 113/6, Praha, 110 00, Česká republika

Tomáš Dvořák

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2019

Zápolská 2375/1, Praha, 190 16, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Monika Kristková

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2014

Na poříčí 1040/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Pavel Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 1. 6. 2014

Za sadem 207/12, Praha 8, 182 00, Česká republika

Historické vztahy

Monika Kristková

Člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2019 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

U staré školy 113/6, Praha, 110 00, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2017 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 31. 5. 2019

náměstí Svobody 728/1, Praha, 160 00, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

Na Výhledu 1437, Hostivice, 253 01, Česká republika

Brett Matthew Belcher

člen představenstva

První vztah: 23. 6. 2016 - Poslední vztah: 8. 3. 2017

vznik členství: 1. 6. 2016

Na Výhledu 1437, Hostivice, 253 01, Česká republika

Alexandr Borecký

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2015 - Poslední vztah: 23. 10. 2015

vznik členství: 1. 6. 2015

zánik členství: 15. 10. 2015

zánik funkce: 15. 10. 2015

Na Žvahově 400/26, Praha, 152 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Monika Kristková

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 2. 2. 2019

vznik členství: 1. 6. 2014

Na poříčí 1040/10, Praha, 110 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • aate,s.r.o.

    náměstí Jiřího z Lobkovic 2234/5, Praha, 130 00

Leoš Pýtr

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

Ovocná 1414, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Petr Řehák

Předseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2019

Okružní 370, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Pavel Sedláček

Člen představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 5. 2019

Za sadem 207/12, Praha, 182 00, Česká republika

Ing. Radek Pluhař

Místopředseda představenstva

První vztah: 18. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 2. 2015

vznik členství: 1. 6. 2014

zánik členství: 31. 1. 2015

vznik funkce: 1. 6. 2014

zánik funkce: 31. 1. 2015

Na Dědince 491/14, Praha 8, 180 00, Česká republika

Pavel Sedláček

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 5. 2014

Za sadem 207/12, Praha 8, 182 00, Česká republika

Monika Kristková

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 3. 4. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

Na poříčí 1040/10, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Leoš Pýtr

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 14. 10. 2008

zánik členství: 31. 5. 2014

Ovocná 1414, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Radek Pluhař

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 5. 11. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2014

Na Dědince 491/14, Praha 8, 180 00, Česká republika

Petr Řehák

předseda představenstva

První vztah: 19. 11. 2012 - Poslední vztah: 18. 7. 2014

vznik členství: 3. 4. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

vznik funkce: 22. 10. 2012

zánik funkce: 31. 5. 2014

Okružní 370, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Ing. Monika Kristková

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2012 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 3. 4. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

V Podlesí 105, Jesenice, 252 42, Česká republika

Petr Řehák

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2012 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 3. 4. 2012

zánik členství: 31. 5. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Okružní 370, Poříčí nad Sázavou, 257 21, Česká republika

Ondřej Moravec

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

vznik členství: 25. 8. 2011

zánik členství: 11. 4. 2013

Nad Šárkou 2088/15, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Radek Pluhař

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 27. 6. 2011

zánik členství: 31. 5. 2014

zánik funkce: 31. 5. 2014

Na Dědince 491/14, Praha 8, 180 00, Česká republika

David Putts

člen představenstva

První vztah: 27. 6. 2011 - Poslední vztah: 6. 6. 2012

vznik členství: 20. 6. 2011

zánik členství: 24. 5. 2012

Warszawa, Morszyńska 71b, 02932, Polská republika

Sergio Resegotti

člen představenstva

První vztah: 8. 3. 2011 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 17. 12. 2010

zánik členství: 20. 6. 2011

Pod Bateriemi 1091/3a, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Leoš Pýtr

předseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 19. 11. 2012

vznik členství: 14. 10. 2008

vznik funkce: 3. 11. 2008

zánik funkce: 22. 10. 2012

Ovocná 1414, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Tomáš Halousek

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 6. 2011

vznik členství: 29. 8. 2008

zánik členství: 20. 6. 2011

Pampelišková 792, Zeleneč, 250 91, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Leoš Pýtr

člen představenstva

První vztah: 31. 10. 2008 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 14. 10. 2008

Ovocná 1414, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Samuele Fraizzoli

člen představenstva

První vztah: 12. 3. 2008 - Poslední vztah: 31. 10. 2008

vznik členství: 8. 2. 2008

zánik členství: 14. 10. 2008

Verona, Via Monte Ortigara 15, 37126, Italská republika

Sergio Resegotti

člen představenstva

První vztah: 13. 2. 2008 - Poslední vztah: 8. 3. 2011

vznik členství: 14. 11. 2007

zánik členství: 17. 12. 2010

Pod Bateriemi 1091/3a, Praha 6, 162 00, Česká republika

Ing. Martin Houda

Předseda

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

vznik členství: 11. 4. 2006

zánik členství: 8. 2. 2008

vznik funkce: 11. 4. 2006

zánik funkce: 8. 2. 2008

Augustinova 2061/20, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Marcela Kvasničková

Člen

První vztah: 10. 7. 2006 - Poslední vztah: 12. 3. 2008

vznik členství: 11. 4. 2006

zánik členství: 8. 2. 2008

Průběžná 1804/55, Praha 10 - Strašnice, 100 00, Česká republika

Ing. Milan Dráb

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2004 - Poslední vztah: 13. 2. 2008

zánik členství: 28. 4. 2007

vznik funkce: 10. 5. 2004

U Průhonu 927/20, Praha 7 - Holešovice, 170 00, Česká republika

Ing. Martin Houda

předseda představenstva

První vztah: 28. 11. 2003 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

vznik funkce: 16. 9. 2003

zánik funkce: 11. 4. 2006

Augustinova 2061, Praha 4, 148 00, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

člen představenstva

První vztah: 28. 10. 2003 - Poslední vztah: 18. 8. 2004

zánik funkce: 30. 4. 2004

Klumparova 769, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Lee Yee Pin

předseda představenstva

První vztah: 28. 10. 2003 - Poslední vztah: 28. 11. 2003

vznik funkce: 16. 5. 2003

zánik funkce: 16. 9. 2003

Národní 1010/9, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

člen představenstva

První vztah: 19. 11. 2002 - Poslední vztah: 28. 10. 2003

Klumparova 769, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Martin Houda

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 28. 10. 2003

zánik funkce: 16. 5. 2003

Augustinova 2061, Praha 4 - Chodov, 148 00, Česká republika

Ing. Martin Houda

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Augustinova 2061, Praha 4 - Chodov, 148 00, Česká republika

Ing. Miloslav Beneš

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 19. 11. 2002

Suchého 548, Hradec Králové, 500 11, Česká republika

Ing. Marcela Kvasničková

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 1999 - Poslední vztah: 10. 7. 2006

Průběžná 1804/55, Praha 10 - Strašnice, 100 00, Česká republika

Leong Sik Hong, Nar. 10.7.1938

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 1998 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

v ČR bytem v Praze 4, U háje 28 do 6. 5. 1999 od 2. 10. 1998

No. 19, Jalan SS 24/14, 47301 Petaling Jaya, Malajsie

Robert Tan Hua Choon

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

není oprávněn k a podepisování jménem společnosti do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

23 Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 504 90, Kuala Lumpur, Malajsie

Lee Chen Chong

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 2. 10. 1998

není oprávněn podepisovat jménem společnosti do 2. 10. 1998 od 14. 10. 1996

297-10-1, Menara Bangsar, Jalan Maarof, Bukit Bandaraya, Bangsar, 591 00, Kuala Lumpur, Malajsie

Josephine Premla Sivaretnam

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

není oprávněna podepisovat jménem společnosti do 2. 2. 1999 od 14. 10. 1996

23, 1 st floor Jalan Sri Hartamas 7, 504 80 Kuala Lumpur, Malajsie

Jian Hoo Lim

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 2. 2. 1999

není oprávněn podepisovat jménem společnosti do 2. 2. 1999 od 14. 10. 1996

40, Puncak Desa, Taman Desa, Jalan Kelang Lama, 581 00 Kuala Lumpur, Malajsie

Eddie Tan Hua Chuan

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

není oprávněn podepisovat jménem společnosti do 6. 5. 1999 od 14. 10. 1996

23 Jalan Batai Barat, Damansara Heights, 504 90, Kuala Lumpur, Malajsie

Ing. Rostislav Petráš

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

bří Štefanů 800, Hradec Králové III, 500 03, Česká republika

JUDr. Marián Čalfa

člen představenstva

První vztah: 14. 10. 1996 - Poslední vztah: 6. 5. 1999

Na Hanspalce 8, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Rostislav Petráš

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

bří Štefanů 800, Hradec Králové III, Česká republika

JUDr. Marián Čalfa

člen představenstva

První vztah: 3. 1. 1994 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Na Hanspalce 8, Praha 6, Česká republika

Lee Chen Chong

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Bukit Bandaraya,Bangsar, 591 00, Kuala Lumpur,Malajsie do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

bytem 279-10-1, Menara Bangasr, Jalan Maa rof, Česká republika

Maj. Gen. (Rtd) Dato Osman

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1994

Taman Permata, Ulu Kelang, 533 00 Malajsie do 3. 1. 1994 od 6. 1. 1993

bin Mohd Zain, bytem 2675, Jalan Permata 23, Česká republika

Ing. Abal Fahian

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1994

Dlouha 4307, Zlín, Česká republika

Robert Tan Hua Choon

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Heights, 504 90 Kuala Lumpur, Malajsie do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

bytem 23, Jalan Batai Barat, Damansara, Česká republika

Eddie Tan Hua Chuan

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 14. 10. 1996

Damansara Heights, 504 00 Kuala Lumpur, Malajsie do 14. 10. 1996 od 6. 1. 1993

bytem 23, Jalan Batai Barat, Česká republika

Peter Ling Ee Kong

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1994

Bongasr 591 00 Kuala Lumpur, Malajsie do 3. 1. 1994 od 6. 1. 1993

bytem 77 Jalan Keruing, Bukit, Bandaraya,, Česká republika

JUDr. Albína Vošická

člen představenstva

První vztah: 6. 1. 1993 - Poslední vztah: 3. 1. 1994

Újezdecká 296, Průhonice, Česká republika

Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva.

od 10. 7. 2006

Za představenstvo jedná navenek jménem Společnosti každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce. U ostatních členů představenstva a dozorčí rady, kteří byli opětovně zvoleni, ke změně zápisu nedochází.

do 10. 7. 2006 od 28. 10. 2003

Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za Společnost podle předchozího odstavce.

do 28. 10. 2003 od 25. 6. 1999

Jménem Společnosti jedná představenstvo Společnosti. Za představenstvo jednají navenek jménem Společnosti pouze ti členové představenstva, kteří jsou oprávněni pobývat v České republice dlouhodobě nebo trvale. Tito členové představenstva jednají navenek jménem Společnosti samostatně. Podepisování za Společnost se děje tak, že k vytištěnému, otištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu Společnosti připojí svůj podpis vždy dva členové představenstva, oprávněni jednat za společnost podle předchozího odstavce.

do 25. 6. 1999 od 6. 5. 1999

Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1.

do 6. 5. 1999 od 2. 2. 1999

Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva s výjimkou případů, kdy funkci člena představenstva vykonává osoba, která nemá povolení k pobytu v České republice. Takovouto osobou jsou pan Robert Tan Hua Choon, Lee Chen Chong, Eddie Tan Han Chuan, Jian Hoo Lim a paní Josephine Premla Sivaretnam.   Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis dvě osoby oprávněné podle odst. 1.

do 2. 2. 1999 od 14. 10. 1996

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, z nich alespoň jeden musí být pan Robert Tan Hua Choon nebo pan Lee Chen Chong.

do 14. 10. 1996 od 3. 1. 1994

Jménem společnosti může jednat kterýkolív člen představenstva.

do 3. 1. 1994 od 6. 1. 1993

Další vztahy firmy Equa bank a.s.

1 fyzická osoba

Daniela Vlasáková

První vztah: 8. 4. 2018

Na Výsluní 207, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Historické vztahy

Daniela Šubrtová

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 8. 4. 2018

Na Výsluní 207, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Daniela Šubrtová

První vztah: 23. 4. 2013 - Poslední vztah: 8. 4. 2018

Na Výsluní 207, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Mgr. Ing. Daniela Uzlová

První vztah: 23. 8. 2012 - Poslední vztah: 23. 4. 2013

Na Výsluní 207, Mirošovice, 251 66, Česká republika

Akcionáři

Equa Group Limited

B2, Industry Street, Zone 5, Central Business District, Maltská republika, Qormi

od 5. 7. 2020

Equa Group Limited

B2, Industry Street, Maltská republika, Qormi

do 5. 7. 2020 od 18. 7. 2014

Equa Group Limited

Maltská republika

do 18. 7. 2014 od 27. 6. 2011

Banco Popolare Societá Cooperativa

Piazza Nogara, Italská republika, Verona

do 27. 6. 2011 od 4. 9. 2007

Banco Popolare di Verona e Novara S.c.a.r.l., IČ 03231270236

Piazza Nogara, Italská republika, Verona

do 4. 9. 2007 od 15. 6. 2007

Insolvenční rejstřík

Equa bank a.s.

spisová značka: INS 993/2015

stav řízení:

poslední záznam: 2021-01-13 20:21:21.000000

Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).