Hlavní navigace

FAST HYPO, a.s.

Firma FAST HYPO, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 7385, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 50 001 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

26485893

Sídlo:

Těšnov 1059/1, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 10. 2001

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Ostatní finanční zprostředkovatelé kromě pojišťovacích společností a penzijních fondů, pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

64929 Ostatní poskytování úvěrů j. n.
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
821 Administrativní a kancelářské činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 7385, Městský soud v Praze

Obchodní firma

FAST HYPO, a.s. od 22. 10. 2001

Právní forma

Akciová společnost od 22. 10. 2001

Předmět podnikání

Pronájem bytových a nebytových prostor bez poskytování jiných služeb než základních od 22. 10. 2001

Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob - poskytování hypotečních úvěrů od 22. 10. 2001

Ostatní skutečnosti

Obchodní společnost FPD CORPORATION CZ a.s., jako jediný akcionář společnosti FAST HYPO, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schvaluje snížení základního kapitálu společnosti FAST HYPO, a.s. ve výši 150 000 000 Kč takto: částka, o kterou se snižuje základní kapitál společnosti FAST HYPO, a.s. (dále též jen "Společnost") činí 99 999 000 Kč, to znamená, že po snížení bude základní kapitál Společnosti ve výši 50 001 000 Kč; Důvodem snížení základního kapitálu Společnosti je výplata přebytku provozního kapitálu Společnosti ve výši 99 999 000 Kč jedinému akcionáři, nebo akcionářům bude-li jich více. Částka, o níž se snižuje základní kapitál Společnosti, bude vyplacena v poměru, v jakém se podílí jmenovitá hodnota akcií akcionáře na základním kapitálu Společnosti. Částka, o níž se snižuje základní kapitál Společnosti, bude jedinému akcionáři nebo akcionářům vyplacena na základě písemné žádosti, která musí obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být částka převedena. Snížení základního kapitálu Společnosti se provede způsobem snížení jmenovité hodnoty akcií, a to poměrným snížením jmenovité hodnoty akcií Společnosti z dosavadní jmenovité hodnoty 100 000 Kč na jmenovitou hodnotu 33 334 Kč. Toto snížení jmenovité hodnoty akcií Společnosti se provede výměnou dosavadních 1 500 kusů listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč každá za nových 1 500 listinných kmenových akcií ve jmenovité hodnotě 33 334 Kč každá. Lhůta pro předložení listinných akcií Společnosti za účelem jejich výměny činí šedesát dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Společnost nejpozději do deseti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku zašle jedinému akcionáři nebo akcionářům písemné oznámení o zápisu sníženého základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzve akcionáře k výměně listinných akcií za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat práva s nimi spojená. do 16. 9. 2010 od 19. 4. 2010

Jediný akcionář rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti tak, že základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 100.000.000,- Kč. Celková výše základního kapitálu společnosti bude činit 150.000.000,- Kč. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Bude upsáno 1.000 kusů nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000, - Kč každé akcie. Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jmenovité hodnotě, tj. 100.000,- Kč. Emisní ážio se bude rovnat nule. Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie, tj. převod akcií společnosti je podmíněn souhlasem představenstva společnosti s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč lze upsat 2 nové listinné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. Všech 1.000 kusů akcií bude upsáno jediným akcionářem - společností SHEFFINOR CO LIMITED, se sídlem Kaningos & Griva Digeni, PAMELVA BUILDING, 2. poschodí, byt/kancelář 205, P.C. 3035, Limassol, Kyperská republika, registrační číslo HE 152018, s využitím jeho přednostního práva podle § 204a obchodního zákoníku. Akcionář je povinen splatit 30% emisního kursu akcií nejpozdějei v den úpisu, a to na zvláštní účet číslo 209637889/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Zbývajících 70% emisního kurzu upsaných akcií je jediný akcionář povinen splatit do jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet číslo 209637889/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Úpis bude probíhat 21 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akicí jedinému akcionáři, a to v prostorách společnosti FAST HYPO, a.s. na adrese Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin. Společnost FAST HYPO, a.s. je povinna zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do 21 dnů ode dne zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 2. 10. 2006 od 4. 9. 2006

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 1.8.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti, tak že základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 48,000.000,- Kč. Celková výše základního kapitálu bude činit 50,000.000,- Kč.Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií peněžitým vkladem.Upisování akcií nad částku nevrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští.Bude upsáno 480 kusů nových kmenových listinnýh akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč každá.Emisní kurs jedné akcie se bude rovnat jemnovité hodnotě, tj.100.000,-Kč.Emisní ážio se bude rovnat nule.Převoditelnost akcií je omezena stejně jako již emitované akcie,tj.jsou převoditelné pouze s předchozím souhlasem představenstva a s výhradou předkupního práva akcionářů v poměru, v jakém se jejich akcie podílejí na dosavadním základním kapitálu.Na jednu dosavadní akcii o jemnovité hodnotě 100.000,-Kč bude upsáno 24 nových listinných akcií o jemnovité hodnotě 100.000,- Kč. Jediný akcionář prohlašuje, že akcie budou upsány s využitím jeho přednostního práva a že budou upsány celé akcie. Všech 480 kusů akcií bude upsáno s využitím přednostního práva jediným akcionářem, společností SHEFFINOR CO LIMITED, se sídlem Kaningos & Griva Digeni, PAMELVA BUILDING,2.poschodí,byt/kancelář 205,P.C.3035,Limassol,Cyprus,registrační číslo HE 152018. Akcie budou upsány ve smlouvě o upsání akcií. Upisovatel je povinen splatit 30% emisního kursu akcií v den úpisu a upisovatel se zavazuje splatit nově upsané akcie 30% jejich hodnoty na účet číslo 35-4581650287/0100 vedený u Komerční banky.Zbývajících 70% emisního kursu upsaných akcií splatí do jednoho roku po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku na účet číslo 35-4581650287/0100 vedený u Komerční banky. Úpis bude probíhat 21 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři, a to v prostorách společnosti FAST HYPO,a.s. na adrese Praha 1,Václavské náměstí 47, ve III. patře v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Představenstvo společnosti je povinno zaslat návrh smlouvy o upsání akcií jedinému akcionáři do jednadvaceti dnů ode dne , kdy se dozvědělo o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do 29. 11. 2005 od 23. 9. 2005

Kapitál

Základní kapitál

vklad 50 001 000 Kč

od 16. 9. 2010

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 16. 9. 2010 od 12. 8. 2009

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 12. 8. 2009 od 18. 12. 2006

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 18. 12. 2006 od 23. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 150 000 000 Kč

do 23. 10. 2006 od 5. 10. 2006

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 5. 10. 2006 od 6. 6. 2006

Základní kapitál

vklad 50 000 000 Kč

do 6. 6. 2006 od 29. 11. 2005

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 29. 11. 2005 od 22. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 33 334 Kč, počet: 1 500 od 16. 9. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 500 do 16. 9. 2010 od 5. 10. 2006
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 5. 10. 2006 od 29. 11. 2005
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 20 do 29. 11. 2005 od 22. 10. 2001

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petr Hlaváček

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2008

vznik funkce: 4. 8. 2008

Šafaříkova 11, Hodonín, 695 01

JUDr. Ivo Mareth

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2005

vznik funkce: 21. 4. 2005

Strojírenská 34, Žďár nad Sázavou, 591 01

Ing. Petra Horáková

člen

První vztah: 22. 10. 2001

vznik členství: 22. 10. 2001

Jižní 11, Hodonín, 695 01

Historické vztahy

Tomáš Šupa

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 4. 8. 2008

Havlíčkova 954, Mutěnice, 696 11

Petr Hlaváček

člen

První vztah: 14. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 22. 6. 2004

Šafaříkova 11, Hodonín, 695 01

Petra Příkaská

člen

První vztah: 14. 7. 2003 - Poslední vztah: 27. 7. 2005

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 21. 5. 2005

Vítězná 1157, Ratíškovice, 696 02

Tomáš Šupa

člen

První vztah: 22. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2003

vznik členství: 22. 10. 2001

zánik členství: 23. 5. 2003

Havlíčkova 954, Mutěnice, 696 11

Ing. Jaroslav Skoumal

člen

První vztah: 22. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2003

vznik členství: 22. 10. 2001

zánik členství: 23. 5. 2003

Březová 10, Lužice, 696 18

Statutární orgán - představenstvo

Historické vztahy

Petr Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 2. 9. 2004 - Poslední vztah: 6. 8. 2008

vznik funkce: 22. 6. 2004

zánik funkce: 4. 8. 2008

Šafaříkova 11, Hodonín, 695 01

Tomáš Šupa

člen

První vztah: 14. 7. 2003 - Poslední vztah: 2. 9. 2004

vznik členství: 23. 5. 2003

zánik členství: 22. 6. 2004

Havlíčkova 954, Mutěnice, 696 11

Miloš Hierman

člen

První vztah: 22. 10. 2001 - Poslední vztah: 14. 7. 2003

vznik členství: 22. 10. 2001

zánik členství: 23. 5. 2003

Pravoslava Veselého 7, Hodonín, 695 01

Za společnost jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že podepisující se člen představenstva připojí ke svému jménu vytištěnou razítkem či jiným způsobem tištěnou či napsanou obchodní firmu společnosti.

od 22. 10. 2001

Další vztahy firmy FAST HYPO, a.s.

FPD CORPORATION CZ a.s.

První vztah: 12. 8. 2009

Těšnov 1059/1, Praha, 110 00

Další 4 vztahy k tomuto subjektu

 • Tomáš Šupa

  předseda představenstva

  Jarní 953, Mutěnice, 696 11, Česká republika

 • Marek Prekop

  člen představenstva

  Wolkrova 1121/27, Bratislava, 851 01, Slovenská republika

 • Anton Siekel

  člen dozorčí rady, předseda dozorčí rady

  Šustekova 21, Bratislava, 851 04, Slovenská republika

 • Eva Pavlechová

  místopředseda představenstva

  Ke kapslovně 2855/5, Praha, 130 00, Česká republika

MULTICREDIT GROUP a.s. &#34^v likvidaci&#34^

První vztah: 22. 10. 2001 - Poslední vztah: 12. 5. 2004

Hradební 768/9, Praha Staré Město, 110 00

Akcionáři

FPD CORPORATION CZ a.s., IČ: 27643549

Opletalova, Praha 1, 110 00

od 12. 8. 2009

SHEFFINOR CO LIMITED

Kyperská republika

do 12. 8. 2009 od 27. 7. 2005

ISTROFIN GLOBAL INVESTOR LIMITED

Kyperská republika

do 27. 7. 2005 od 12. 5. 2004

MULTICREDIT GROUP a.s., IČ: 61057959

Hradební, Praha 1, 110 00

do 12. 5. 2004 od 22. 10. 2001

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).