Hlavní navigace

FC SLOVAN LIBEREC a.s.

Firma FC SLOVAN LIBEREC a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 593, Krajský soud v Ústí nad Labem. Její základní kapitál je ve výši 25 115 600 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

61326461

Sídlo:

Na Hradbách 1300/17, Liberec Liberec I-Staré Město, 460 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

31. 5. 1994

DIČ:

CZ61326461

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
561 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
731 Reklamní činnosti
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
93110 Provozování sportovních zařízení
93120 Činnosti sportovních klubů

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 593, Krajský soud v Ústí nad Labem

Obchodní firma

FC SLOVAN LIBEREC a.s. od 9. 12. 2014

Obchodní firma

FC SLOVAN LIBEREC a.s. do 9. 12. 2014 od 30. 9. 2014

Obchodní firma

FC SLOVAN LIBEREC a.s. do 30. 9. 2014 od 10. 11. 1995

Obchodní firma

FC SLOVAN VRATISLAV WSK LIBEREC a.s. do 10. 11. 1995 od 31. 5. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 31. 5. 1994

adresa

Na Hradbách 1300/17
Liberec 46001 od 11. 10. 2016

adresa

Na Hradbách 1300
Liberec 46001 do 11. 10. 2016 od 29. 1. 2003

adresa

Na hradbách 1300
Liberec do 29. 1. 2003 od 31. 5. 1994

Předmět podnikání

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 9. 2014

Hostinská činnost od 30. 9. 2014

provozování sportovní činnosti - kopané do 30. 9. 2014 od 10. 11. 1995

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn. podnikání) do 30. 9. 2014 od 31. 5. 1994

organizační a zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu do 30. 9. 2014 od 31. 5. 1994

reklamní a propagační činnost do 30. 9. 2014 od 31. 5. 1994

marketingová činnost do 30. 9. 2014 od 31. 5. 1994

manažerská činnost ve vrcholové kopané do 30. 9. 2014 od 31. 5. 1994

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 30. 9. 2014

Dne 26.6.2014 rozhodl jediný akcionář v působnosti valné hromady o snížení základního kapitálu následovně: Snižuji základní kapitál společnosti o částku 226.040.400,- Kč (slovy dvě stě dvacet šest milionů čtyřicet tisíc čtyři sta korun českých) ze současné výše 251.156.000,- Kč (slovy dvě stě padesát jeden milion jedno sto padesát šest tisíc korun českých) na novou výši 25.115.600,- Kč (slovy dvacet pět milionů jedno sto patnáct tisíc šest set korun českých). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100.000,- Kč, dosavadní jmenovitá hodnota akcií 100.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 10.000,- Kč a dosavadní jmenovitá hodnota akcií 1.000,- Kč bude snížena na jmenovitou hodnotu 100,- Kč. Důvodem a účelem snížení základního kapitálu je částečná úhrada ztráty společnosti z minulých let, když tato ztráta činí ke dni přijetí tohoto rozhodnutí celkem 249.019.122,93,- Kč. Tato ztráta bude snížena o částku 226.040.400,- Kč. Částka odpovídající s nížení základního kapitálu tak bude celá použita přímo na částečnou úhradu ztráty společnosti z minulých let, a to vypořádáním přímo s účtem 429100 Neuhrazená ztráta minulých let. V souvislosti se snížením základního kapitálu nedojde k poskytnutí plnění ve prospěch žádného akcionáře společnosti. Dosavadní listinné akcie společnosti o původních jmenovitých hodnotách (resp. hromadné listiny, které tyto akcie nahrazují) budou vyměněny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách a následně zničeny. Lhůta pro předložení listinných a kcií (resp. hromadných listin) o dosavadních jmenovitých hodnotách pro účely jejich výměny za akcie (resp. hromadné akcie) o nových jmenovitých hodnotách činí 30 dnů od zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. od 30. 9. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 11. 10. 2016 od 30. 9. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 11. 10. 2016 od 30. 9. 2014

Řádná valná hromada společnosti rozhodla na svém jednání konané dne 14.5.2003 o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií společnosti takto: -základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých),přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti,tj. nad částku 200.000.000,-Kč(slovy:dvěstěmilionů korun českých) se nepřipouští. -základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu 200 ks(slovy:dvouset kusů)kmenových akcií na jméno,v listinné podobě a o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy:Jedenmilion korun českých),jmenovitá hodnota nové emise akci í tak činí celkem 200.000.000,-Kč(slovy:Dvěstěmilionů korun českých). -všichni akcionáři společnosti se ve smyslu ust.§ 204a odst.7 obchodního zákoníku plně vzdali přednostního práva na upsání nových akcií společnosti. -všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem,kterým je akciová společnost PRECIOSA,a.s.,IČ 00012556 se sídlem Jablonec nad Nisou,Opletalova čp.3197,PSČ 466 67;úpis akcií se pak bude konat na adrese sídla společnosti PRECIOSA,a.s.,přičemž lhůta pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem se stanovuje na 14(slovy čtrnáct )dní a počne běžet den bezprostředně následující po dni,kdy předem určený zájemce obdrží od společnosti pravomocné pravomocné usnesení rejstříkového soudu o zápisu záměru zvýšit základní kapitál společnosti do obchodního rejstříku a návrh na uzavření smlo uvy o upsání akcií;doručením těchto podkladů bude předem určenému zájemci oznámen počátek běhu lhůty k upisování akcií;emisní kurz každé takto upisované akcie se pak stanovuje na 1.000.000,-Kč(slovy:Jedenmilion korun českých). -připouští se započtení splatné peněžité pohledávky předem určeného zájemce-společnosti PRECIOSA,a.s. proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu jím upsaných nových akcií;započítávaná pohledávka předem určeného zájemce vznikla ze smlouvy o ú věrové lince a její výše včetně příslušenství činí ke dni konání této valné hromady 200.103.264,27(slovy:Dvěstěmilionůjednostotřitisíce dvěstěšedesátčtyři korun českých a dvacetsedm haléře) s tím,že pohledávka předem určeného zájemce je až do jejího úpln ého splacení dále úročena smluvním úrokem ve výši 140% (slovy jednostočtyřicet procent)diskontní sazby ČNB,přičemž jeho výše se mění v závislosti na vývoji diskontní sazby;oproti pohledávce na splacení emisního kursu nových akcií se však započte pouze čás tka ve výši 200.000.000,-Kč(slovy Dvěstěmilonů korun českých). -dohoda o započtení mezi společnostmi PRECIOSA,a.s. a FC SLOVAN LIBEREC a.s. musí mít písemnou formu s úředně ověřenými podpisy a musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu v obchodním rejstříku;emisní kurs akcií upsaných p ředem určeným zájemcem bude splacen výhradně tímto započtením. do 18. 9. 2004 od 22. 10. 2003

Usnesení valné hromady: - zvyšuje se základní jmění společnosti o částku 50,000,000,- Kč, (slovy Padesátmilionů korun českých) na celkové výsledné základní jmění ve výši 51,156,000,- Kč s určením, že upisování akcií nad částku 50,000,000,- Kč se nepřipouští, - základní jmění se zvyšuje upsáním 500 (slovy Pětset) kusů nových kmenových akcií v listinné podobě na jméno, veřejně neobchodovatelných o jměnovité hodnotě jedné akcie 100,000,- Kč (slovy Jednostotisíc korun českých), - akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny upsány na základě dohody akcionářů dle § 205 obchodního zákoníku, - emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 100,000,- Kč (Jednostotisíc korun českých) a je splatný nejpozději do jednoho měsíce ode dne zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku formou složení peněžitého vkladu 50,000,000,- Kč (slovy Padesátmilionů korun českých) na bankovní účet společnosti u Komerční banky a.s. pobočka Liberec č. 950920257/0100, - úpis akcií bez využití přednostního práva lze vykonat v sídle společnosti ve lhůtě 7 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. do 3. 11. 1999 od 2. 12. 1998

Omezení převoditelnosti akcií na jméno: Převod akcií je vázán na předchozí písemný souhlas představenstva akciové společnosti (čl. 6 stanov). do 30. 9. 2014 od 2. 3. 1998

Kapitál

Základní kapitál

vklad 25 115 600 Kč

od 30. 9. 2014

Základní kapitál

vklad 251 156 000 Kč

do 30. 9. 2014 od 18. 9. 2004

Základní kapitál

vklad 51 156 000 Kč

do 18. 9. 2004 od 3. 11. 1999

Základní kapitál

vklad 1 156 000 Kč

do 3. 11. 1999 od 2. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 1 156 000 Kč

do 2. 3. 1998 od 31. 5. 1994
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 Kč, počet: 1 156 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 500 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 200 od 30. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 200 do 30. 9. 2014 od 18. 9. 2004
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 156 do 30. 9. 2014 od 3. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 500 do 30. 9. 2014 od 3. 11. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 156 do 3. 11. 1999 od 31. 5. 1994

Statutární orgán

5 fyzických osob

Pavel Marek

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  2 FACES a.s.

  Rumunská 610, Černošice, 252 28

 • jednatel

  CANNY s.r.o.

  Rumunská 609, Černošice, 252 28

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2018

Klostermannova 434/10, Liberec, 460 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Libor Kleibl

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Ruprechtická 319/16a, Liberec, 460 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Blanická 103, Liberec, 460 14, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Koukal

člen představenstva

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Hvězdonice 96, 257 24, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  E.S.M.Prag s.r.o.

  Jiřinková 1941/28, Praha Záběhlice (Praha 10), 106 00

Historické vztahy

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2015 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

Blanická 103, Liberec, 460 14, Česká republika

Ing. Jan Nezmar

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

zánik členství: 4. 12. 2017

vznik funkce: 25. 9. 2014

Hlavnice 106, 747 52, Česká republika

Ing. Jan Nezmar

člen představenstva

První vztah: 9. 12. 2014 - Poslední vztah: 4. 1. 2018

zánik členství: 4. 12. 2017

vznik funkce: 25. 9. 2014

Hlavnice 106, 747 52, Česká republika

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2015

vznik členství: 31. 10. 2013

Pod Ještědem 296, Liberec, 460 08, Česká republika

Pavel Marek

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2018

Klostermannova 434/10, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Libor Kleibl

člen představenstva

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

Ruprechtická 319/16a, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 31. 10. 2013 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2013

Klostermannova 434/10, Liberec, 460 01, Česká republika

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

Pod Ještědem 296, Liberec, 460 08, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 31. 10. 2013

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2013

Klostermannova 434/10, Liberec, 460 01, Česká republika

Ing. Ludvík Karl

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 16. 2. 2012

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 8. 12. 2011

vznik funkce: 18. 10. 2010

zánik funkce: 8. 12. 2011

Strážní 917, Liberec, 460 14, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Libor Kleibl

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

Ruprechtická 319, Liberec, 460 01, Česká republika

Pavel Marek

člen představenstva

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Pavel Marek

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

Pod Ještědem 296, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Libor Kleibl

člen představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

Ruprechtická 319, Liberec 1, 460 01, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 27. 9. 2010

Klostermannova 434/10, Liberec 1, 460 01, Česká republika

Ing. Ludvík Karl

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 27. 9. 2010

Strážní 917, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Pavel Marek

člen

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 14. 6. 2005

zánik členství: 27. 6. 2007

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Pavel Marek

člen

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 14. 6. 2005

zánik členství: 27. 6. 2007

Rumunská 609, Černošice, 252 28, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

předseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 27. 6. 2007

Klostermannova 434/10, Liberec l, 460 01, Česká republika

Ing. Libor Kleibl

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

Ruprechtická 319, Liberec, 460 01, Česká republika

Josef Bureš

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

Pod Ještědem 296, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Ing. Ludvík Karl

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 27. 6. 2007

Strážní 917, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Ing. Libor Kleibl

Člen představenstva

První vztah: 28. 5. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 27. 6. 2002

zánik členství: 28. 6. 2004

Ruprechtická 319, Liberec, Česká republika

JUDr. Jaroslav Kašpar

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

p. Český Dub, Vlčetín 70, Česká republika

Tomáš Petera

Člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 24. 6. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 17. 2. 2003

Pod Havránkou 10B, Praha 7, Česká republika

Ing. Ludvík Karl

Místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Strážní 917, Liberec 14, Česká republika

Ing. Ludvík Karl

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

Strážní 917, Liberec 14, Česká republika

JUDr. Vladimír Kašpar

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

Světlá pod Ještědem 44, Česká republika

Ing. Josef Choc

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

Šimáčkova 452/5, Liberec 12, Česká republika

Jaroslav Cvecho

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 14. 5. 2003

Pod Ještědem 297, Liberec 19, Česká republika

Ing. Zbyněk Štiller

Předseda představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 28. 6. 2004

Klostermannova 434/10, Liberec 1, Česká republika

Josef Bureš

Člen představenstva

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

Pod Ještědem 296, Liberec 19, Česká republika

Ing. Vladimír Herman

Člen představenstva

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Hvězdná 487/13, Liberec 1, Česká republika

Ing. Josef Choc

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Studánecká 305, Stráž nad Nisou, Česká republika

Ing. Jiří Drda

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Slovanské Údolí 4, Liberec 1, Česká republika

Petr Forman

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Dobiášova 856, Liberec 6, Česká republika

Ing. Vladimír Herman

Člen představenstva

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Údolní 7, Liberec 1, Česká republika

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně. Při zastupování společnosti se písemná právní jednání podepisují tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva samostatně , nebo dva členové představenstva společně.

od 30. 9. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná předseda představenstva samostatně, popřípadě dva členové představenstva společně.

do 30. 9. 2014 od 29. 1. 2003

Jménem společnosti jednají vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu členové představenstva, a to každý samostatně. Jménem společnosti podepisuje předseda představenstva nebo dva členové představenstva, a to tak, že k napsanému nebo natištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí své podpisy.

do 29. 1. 2003 od 2. 3. 1998

Jménem společnosti jsou oprávněni jednat členové představenstva a to každý samostatně. Podepisování představenstva za společnost provádí každý člen představenstva tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis člen před- stavenstva.

do 2. 3. 1998 od 31. 5. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Mgr. Michal Rameš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Josefa Hory 4115/27, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  PBO, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

 • člen představenstva

  NLT, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

Michal Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

Na Mýtině 1154/2a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislav Kadlec

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2018

Na Vyhlídce 1084, Liberec, 460 14, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Miroslav Pekař

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 31. 10. 2013

zánik funkce: 31. 10. 2018

K Bříze 230, Šimonovice, 463 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NLT, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

 • člen dozorčí rady

  PBO, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

Mgr. Michal Rameš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

Josefa Hory 4115/27, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Michal Matouš

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 2. 2014 - Poslední vztah: 18. 1. 2019

vznik členství: 31. 10. 2013

zánik členství: 31. 10. 2018

Na Mýtině 1154/2a, Jablonec nad Nisou, 466 01, Česká republika

Jaroslav Cvecho

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

Pod Ještědem 297, Liberec, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Pekař

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

vznik funkce: 18. 10. 2010

zánik funkce: 31. 10. 2013

K Bříze 230, Šimonovice, 463 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NLT, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

 • člen dozorčí rady

  PBO, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

Mgr. Michal Rameš

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2011 - Poslední vztah: 7. 2. 2014

vznik členství: 18. 10. 2010

zánik členství: 31. 10. 2013

Josefa Hory 4115/27, Jablonec nad Nisou, 466 04, Česká republika

Mgr. Michal Rameš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

Vysoká 3310/74, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Jaroslav Cvecho

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

Pod Ještědem 297, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  SOVA Liberec, s.r.o.

  Bánskobystrická 733/36, Liberec Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08

Ing. Miroslav Pekař

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 10. 2007 - Poslední vztah: 31. 1. 2011

vznik členství: 27. 6. 2007

zánik členství: 27. 9. 2010

vznik funkce: 27. 6. 2007

zánik funkce: 27. 9. 2010

K Bříze 230, Šimonovice, 463 12, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  NLT, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

 • člen dozorčí rady

  PBO, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

Jaroslav Cvecho

člen

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 14. 6. 2005

zánik členství: 27. 6. 2007

Pod Ještědem 297, Liberec 19, 460 08, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • Jednatel

  SOVA Liberec, s.r.o.

  Bánskobystrická 733/36, Liberec Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08

ing. Miroslav Pekař

předseda

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2005

vznik funkce: 14. 6. 2005

Minkovická 274, Liberec 23, 463 13, Česká republika

ing. Miroslav Pekař

předseda

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2005

zánik funkce: 27. 6. 2007

Minkovická 274, Liberec 23, 463 13, Česká republika

Ing. Petr Žaluda

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 14. 6. 2005

vznik funkce: 28. 6. 2004

zánik funkce: 14. 6. 2005

Křídlovická 947/20, Brno, 602 00, Česká republika

ing. Miroslav Pekař

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 28. 6. 2004

Minkovická 274, Liberec 23, 463 13, Česká republika

Mgr. Michal Rameš

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 3. 2005 - Poslední vztah: 26. 10. 2007

vznik členství: 28. 6. 2004

zánik členství: 27. 6. 2007

Vysoká 3310/74, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

Mgr. Michal Rameš

Člen dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 14. 5. 2003

zánik členství: 28. 6. 2004

Vysoká 3310/74, Jablonec nad Nisou, 466 02, Česká republika

ing. Petr Žaluda

Předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 10. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

vznik funkce: 27. 5. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2004

Jungmannova 572, Šlapanice u Brna, Česká republika

Ing. Miroslav Pekař

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 26. 3. 2005

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 28. 6. 2004

Minkovická 274, Liberec 23, Česká republika

ing. Petr Žaluda

Člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2003 - Poslední vztah: 22. 10. 2003

vznik členství: 25. 6. 2001

Jungmannova 572, Šlapanice u Brna, Česká republika

Dagmar Cvechová

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

Pod Ještědem 297, Liberec 19, Česká republika

Ing. Jaroslav Šimon

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

U Kostela 19, Jablonec nad Nisou, Česká republika

Ing. Libor Paskovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 1998 - Poslední vztah: 29. 1. 2003

zánik členství: 25. 6. 2001

Gorkého 15, Liberec 1, Česká republika

ing. Josef Lutovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Březová alej 1304, Liberec 1, Česká republika

Ing. Otakar Langer

Člen dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 1995 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Staškova 696, Liberec 14, Česká republika

Ing. Josef Lutovský

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Staškova 696, Liberec 14, Česká republika

Ing. Jan Vondrášek

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 2. 3. 1998

Tovární 542, Chrastava, Česká republika

Ing. Otakar Langer

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 5. 1994 - Poslední vztah: 10. 11. 1995

Březová alej 1304, Liberec 1, Česká republika

Další vztahy firmy FC SLOVAN LIBEREC a.s.

PRECIOSA, a.s.

První vztah: 11. 10. 2016

Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou, 466 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

 • NLT, a.s.

  Drážní stezka 980/6, Liberec, 460 06

PRECIOSA, a.s.

První vztah: 27. 6. 2013 - Poslední vztah: 11. 10. 2016

Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou, 466 01

PRECIOSA, a.s.

První vztah: 30. 5. 2012 - Poslední vztah: 27. 6. 2013

Opletalova 3197/17, Jablonec nad Nisou, 466 01

Akcionáři

PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556

Opletalova 3197/17, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 01

od 11. 10. 2016

PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556

Opletalova, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 67

do 11. 10. 2016 od 27. 6. 2013

PRECIOSA, a.s., IČ: 00012556

Opletalova 3197/17, Česká republika, Jablonec nad Nisou, 466 67

do 27. 6. 2013 od 30. 5. 2012

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 31. 5. 1994

Živnosti

Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 18. 4. 2007
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej/kromě zboží vyhr.v příl. 1-3 zák.č.455/91 Sb. o živn.podnikání/
 • Marketingová činnost
 • Rreklamní a propagační činnost
 • Organizační a zprostředkovatelská činnost v oblasti sportu
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 31. 5. 1994

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).