Hlavní navigace

FINREST a.s.

Firma FINREST a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 14626, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 101 963 000 Kč.
Dluží vám tento subjekt?

Základní údaje o subjektu

IČ:

49902539

Sídlo:

Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou
velikostní kat. dle počtu zam. Neuvedeno

Klasifikace ekonomických činností

10710 Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
47790 Maloobchod s použitým zbožím v prodejnách
49393 Nepravidelná pozemní osobní doprava
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
70100 Činnosti vedení podniků
702 Poradenství v oblasti řízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 14626, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Pekárna Chomutov, a.s. od 1. 1. 1994

Obchodní firma

FINREST a.s. od 9. 7. 2009

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Klimentská 1216/46
Praha 11000 od 8. 1. 2020

adresa

Bohunická 519/24
Brno 61900 do 8. 1. 2020 od 18. 10. 2016

adresa

Pekařská 598/1
Praha 5 15500 do 5. 8. 2010 od 14. 7. 2008

adresa

Na Bělidle 1144/16
Chomutov 43019 do 14. 7. 2008 od 27. 8. 2005

adresa

Na Bělidle 16
Chomutov 43019 do 27. 8. 2005 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 14. 7. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 14. 7. 2010

realitní činnost do 14. 7. 2010 od 25. 1. 2007

správa a údržba nemovitostí do 14. 7. 2010 od 25. 1. 2007

pekařství, cukrářství od 27. 8. 2005

opravy silničních vozidel od 27. 8. 2005

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 14. 7. 2010 od 27. 8. 2005

skladování zboží do 14. 7. 2010 od 19. 3. 2005

činnost organizačních a ekonomických poradců do 14. 7. 2010 od 19. 3. 2005

zprostředkování obchodní činnosti do 14. 7. 2010 od 19. 3. 2005

hostinská činnost od 1. 1. 1994

pekárenská výroba do 27. 8. 2005 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (kromě zboží vyhr. v příl. 2 a 3 zák. č. 455/91 Sb. o živn. podni- kání) do 27. 8. 2005 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 27. 8. 2005 od 1. 1. 1994

silniční motorová doprava do 14. 7. 2010 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti konaná dne 9. září 2020 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada I. určuje, že hlavním akcionářem společnosti ve smyslu ust. § 375 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, je DELTA PEKÁRNY a.s., akciová společnost založená a existující podle práva České republiky, se sídlem na adrese Klimentská 121 6/46, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 253 48 833, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25118 (dále jen Hlavní akcionář). Ke dni podání žádosti o svolání valné hromady společnosti Hlavním akcionáře m (tj. 27. července 2020), jakož i ke dni této valné hromady, vlastní Hlavní akcionář (a) hromadnou akcii na jméno č. 001 vydanou společností nahrazující 90 748 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 000001 až 090748, (b) hromadnou akcii na jméno č. 002 vydanou společností nahrazující 7 001 kmenových akcií na jméno vydaných společností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 090749 až 097749, (c) 96 kmenových akcií na jméno vydaných spol ečností, každá o jmenovité hodnotě 1.000 Kč, označených č. 098680 až 098771 a 098785 až 098788; přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí přibližně 95,96 % základního kapitálu společnosti a s těmito akciemi je spojen přibližně 95,96% podíl na h lasovacích právech ve společnosti; II. rozhoduje o přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům vydaným společností vlastněným jinými vlastníky účastnických cenných papírů než Hlavním akcionářem na Hlavního akcionáře (dále jen Přechod účastnických cenných papírů). Přechod účastnických cenných papírů nabyde účinnosti uplynutím 1 měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti); III. původní vlastníci účastnických cenných papírů předají účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, společnosti do 30 dnů po Dni účinnosti, a to buď odevzdáním osobně či v zastoupení v jejím sídle v pracovní dny od 11:00 do 16:00 hodin, nebo doručením poštou či kurýrem na adresu sídla společnosti. Nepředají-li původní vlastníci účastnických cenných papírů společnosti účastnické cenné papíry, které přešly v rámci Přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře, ani v dodatečné lhůtě, kterou následně určí společnost a která nesmí být kratší než 14 dnů, bude společnost postupovat dle ust. § 346 odst. 1 věty první zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech; v době sv ého prodlení nemohou původní vlastníci účastnických cenných papírů požadovat protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů; IV. určuje, že Hlavní akcionář poskytne ostatním vlastníkům účastnických cenných papírů společnosti protiplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, ve výš i 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) za jeden účastnický cenný papír. Do 30 kalendářních dnů ode Dne účinnosti je každý původní vlastník účastnických cenných papírů povinen písemně sdělit agentovi Hlavního akcionáře, kterým je CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. , akciová společnost založená a existující dle právního řádu České republiky, se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Česká republika, IČ: 277 58 419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dá le jen Agent), následující údaje: a) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narození), číslo bankovního účtu a kód banky; b) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum narozen í), číslo bankovního účtu a kód banky; c) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-fyzické osoby s bydlištěm mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: jméno, příjmení, rodné číslo (není-li přiřazeno, tak datum nar ození), adresu trvalého bydliště, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, jméno a příjmení majitele účtu; d) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo, číslo účtu, kód banky; e) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce v České republice: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné číslo ), číslo účtu, kód banky; a f) v případě vlastníka účastnických cenných papírů-právnické osoby se sídlem mimo Českou republiku, který si přeje protiplnění zaslat na účet vedený u finanční instituce mimo Českou republiku: název právnické osoby, identifikační číslo (případně obdobné č íslo), sídlo, číslo účtu (IBAN), kód banky/BIC, název finanční instituce, u které je účet veden a její adresu, název účtu; a to za použití příslušného formuláře pro fyzickou nebo právnickou osobu (s bydlištěm/sídlem v České republice, případně mimo Českou republiku), který bude ke stažení na stránkách společnosti, nebo v obdobné formě (dále jen Sdělení bankovního účtu). Podpi s původního vlastníka účastnických cenných papírů nebo jeho zmocněnce na Sdělení bankovního účtu musí být úředně ověřen a Sdělení bankovního účtu musí být doručeno na adresu CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, Č eská republika, obyčejným dopisem, doporučeným dopisem nebo kurýrem, přičemž v každém případě musí být v levém horním rohu obálky uvedeno FINREST. Následující dokumenty musejí být připojeny ke Sdělení bankovního účtu: (i) v případě, že Sdělení bankovního účtu podepsal zmocněnec původního vlastníka účastnických cenných papírů, originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem opravňující takového zmocněnce jednat jménem původního vlastníka účastnických cenných papírů datovaná nejpozdě ji dnem podepsání Sdělení bankovního účtu; (ii) v případě, že je původní vlastník účastnických cenných papírů anebo jeho zmocněnec právnickou osobou, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z příslušného rejstříku původního vlastníka účastnických cennýc h papírů anebo zmocněnce či jiného úředního dokumentu potvrzující, že osoba, která podepsala Sdělení bankovního účtu, případně plnou moc pod bodem (i) výše, je oprávněna jednat jménem vlastníka účastnických cenných papírů, případně zmocněnce, vydaný nejpo zději v den podpisu plné moci pod bodem (i) výše (týká se výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů) a nejpozději v den podpisu Sdělení bankovního účtu (týká se jak výpisu původního vlastníka účastnických cenných papírů, pokud podepisuje Sděl ení bankovního účtu sám, tak výpisu zmocněnce, pokud podepisuje Sdělení bankovního účtu zmocněnec), nikoliv však dříve než 3 měsíce přede dnem Sdělení bankovního účtu. Veškeré dokumenty musejí být v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. K dokumentům v jiném jazyce musí být přiložen prostý překlad do jednoho z uvedených jazyků; V. původním vlastníkům účastnických cenných papírů, kteří nebudou zapsáni ke Dni účinnosti v seznamu akcionářů společnosti a jejichž účastnické cenné papíry budou prohlášeny za neplatné z důvodu, že nebyly předány společnosti dle bodu III. výše, bude prot iplnění za jejich účastnické cenné papíry, ke kterým přejde vlastnické právo na Hlavního akcionáře v rámci Přechodu účastnických cenných papírů, poskytnuto za podmínek dle bodu IV. výše a po předložení účastnických cenných papírů prohlášených společností za neplatné způsobem uvedeným v bodě III. výše, ze kterých bude vyplývat, že byli ke Dni účinnosti jejich vlastníky a jsou proto oprávnění obdržet protiplnění dle bodu IV. výše; a VI. určuje, že protiplnění ve výši určené v bodě IV. výše (případně zvýšené o úrok, jak je vyžadováno příslušnými obecně závaznými předpisy) bude poskytnuto Hlavním akcionářem prostřednictvím Agenta každému původnímu vlastníkovi účastnických cenných papír ů bez zbytečného odkladu ode dne, kdy původní vlastník účastnických cenných papírů předá účastnické cenné papíry společnosti dle bodu III. výše, a nejpozději do 5 dnů ode dne předání účastnických cenných papírů společnosti dle bodu III. výše. Agent poskyt ne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů společnosti ke Dni účinnosti, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li původní vlastník, že z ástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo. V případě, že ke Dni účinnosti bude zřízeno k účastnickým cenným papírům zástavní právo, je osoba, která je vlastníkem těchto účastnických cenných papírů ke Dni účinnosti, povinna zajistit, že zástavní věřitel poskytne Agentovi údaje a dokumenty podle odstavce IV. výše ve lhůtě a způsobem tam uvedeným. od 10. 9. 2020

Na základě projektu fúze sloučením došlo k přechodu jmění zanikající společnosti FINCA PRAHA a.s., IČ: 281 87 130, sídlem Praha 5, Pekařská 598/1, PSČ 155 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 12644, a k pře chodu jmění zanikající společnosti HELI FOOD s.r.o., IČ: 262 71 478, sídlem Brno - Brno-jih, Bohunická 519/24, okres Brno-město, PSČ 619 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložce 40787, na společnost FINREST a.s. jakožto společnost nástupnickou. od 1. 11. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 23. 1. 2014

Počet členů dozorčí rady: 1 do 1. 11. 2014 od 23. 1. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 1 do 1. 11. 2014 od 23. 1. 2014

Rozsah splacení základního jmění : splaceno 100 % do 3. 4. 2006 od 19. 5. 1997

Založení společnosti: Akciová společnost byla založena podle § 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábř. 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § ll odst. 3 zák. č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 101 963 000 Kč

od 3. 4. 2006

Základní kapitál

vklad 101 963 000 Kč

do 3. 4. 2006 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 963 od 23. 1. 2014
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 963 do 23. 1. 2014 od 14. 7. 2008
Kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 963 do 14. 7. 2008 od 3. 4. 2006
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 101 963 do 3. 4. 2006 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Zdeněk Synek

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 7. 1. 2020

Wiedermannova 1405/2, Praha, 158 00, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  PK REST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  DELTA PEKÁRNY a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • člen dozorčí rady

  UNITED BUSINESS a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

 • člen dozorčí rady

  OK REST a.s.

  Klimentská 1216/46, Praha, 110 00

Historické vztahy

Grégoire Michael Parik

člen dozorčí rady

První vztah: 10. 9. 2015 - Poslední vztah: 8. 1. 2020

vznik členství: 25. 6. 2015

zánik funkce: 7. 1. 2020

Habrovská 414, Praha, 190 14, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Petr Mlíka

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 11. 2013 - Poslední vztah: 10. 9. 2015

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 25. 6. 2015

Nad Vltavou 2159, Roztoky, 252 63, Česká republika

Zuzana Vlčková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 12. 3. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

Kapitána Jaroša 3401/27, Banská Bystrice, 974 11, Slovenská republika

Barbora Pánková

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 12. 3. 2013

zánik členství: 1. 2. 2014

Na Pernikářce 1407/14, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ladislav Míka

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 12. 3. 2013

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 12. 3. 2013

Pražská 383, Dolní Břežany, 252 41, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ladislav Míka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Hodkovice, Zlatníky - Praha západ 83, Česká republika

Ing. Petr Mlíka

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 24. 11. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

Nad Vltavou 2159, Roztoky u Prahy, Česká republika

Veronika Sislová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 12. 3. 2013

Veronské náměstí 598, Praha 10, Česká republika

Veronika Sislová

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

Komunardů 1051/9, Praha 7, Česká republika

Alena Brzobohatá

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 1. 2008

vznik členství: 27. 6. 2006

zánik členství: 30. 11. 2007

Václavská 4049, Chomutov, Česká republika

Veronika Sislová

Člen dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

Komunardů 1051/9, Praha 7, Česká republika

Ladislav Míka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 1. 2. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2010

Hodkovice, Zlatníky - Praha západ 83, Česká republika

Miroslav Zeman

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2006 - Poslední vztah: 4. 5. 2006

vznik členství: 17. 8. 2004

zánik členství: 15. 3. 2006

Beethovenova 3892/7, Chomutov, Česká republika

Ing. Radek Minařík

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2005

Miličova 533, Moravské Budějovice, Česká republika

Ing. Michaela Holasová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 11. 2005 - Poslední vztah: 9. 2. 2006

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 5. 10. 2004

Záveská 836, Praha 10, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica Csc.

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2005

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 18. 7. 2003

Kanice 145, Brno - venkov, Česká republika

Jean-Louis De Potesta

Člen dozorčí rady

První vztah: 8. 10. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2005

zánik členství: 18. 7. 2003

vznik funkce: 30. 7. 2002

Waasehaff, L 7430 Grand-Duchy of Luxemburk, Lucemburské velkovévodství

JUDr. Vladimír Ibl

Člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2005

zánik členství: 30. 7. 2002

Na Hubálce 7, Praha 6, 169 00, Česká republika

Ing. Martin Turínek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2005

zánik členství: 30. 7. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2002

Hrusická 6, Praha 4, 140 00, Česká republika

Ing. Jan Plocek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

Na cihelně 415, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Antonín Kučera CSc

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

Březinova cesta 211, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Pavel Buchta

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2004 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

zánik členství: 16. 8. 2004

Holešická 4739, Chomutov, 430 04, Česká republika

Ing. Antonín Kučera

Člen dozorčí rady

První vztah: 31. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

Březinova cesta 211, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Jan Plocek

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

Na cihelně 415, Praha 5, 159 00, Česká republika

Ing. Bohumír Kaňka

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 31. 12. 2004

Bydlinského 1669, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Jan Plocek

Člen

První vztah: 1. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Na Cihelně 415/32, Praha 5, Česká republika

Ing. Bohumír Kaňka

Člen

První vztah: 1. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Bylinského 1669, Tábor, 390 01, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 1998 - Poslední vztah: 1. 4. 2004

Leskovická 2660, Tábor, 390 01, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 9. 12. 1998 - Poslední vztah: 1. 4. 2004

Konopná 634, Liberec XIV., 460 14, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

Předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 12. 1998

Konopná 634, Liberec XIV., 460 14, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 12. 1998

Leskovická 2660, Tábor, 390 01, Česká republika

Josef Vlk

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 11. 1997 - Poslední vztah: 31. 12. 2004

Arbesova 4620, Chomutov, 430 01, Česká republika

Hana Veselá

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Kyjická 4771, Chomutov, Česká republika

Zdeněk Čejna

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Husova 205, Mladá Boleslav, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Konopná 634, Liberec, Česká republika

Alois Krajíček

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Palackého 9, Lovosice, 410 02, Česká republika

Jiří Chromý

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Pod břízami 5241, Chomutov, Česká republika

Miroslav Kubín

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Žežická 668/25, Ústí nad Labem, Česká republika

Ing. Oldřich Beneš

Člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Seifertova 4165, Chomutov, Česká republika

Josef Vlk

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 11. 1997

Arbesova 4620, Chomutov, 430 01, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

Předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Konopná 634, Liberec XIV, 460 14, Česká republika

Jiří Chromý

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Pod břízami 5192, Chomutov, 430 05, Česká republika

JUDr. Jiří Uhlíř

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Konopná 634, Liberec 14, 460 14, Česká republika

Iva Kučírková

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Jiráskova 4207, Chomutov, 430 03, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Edmond Georges Lucien Müller

člen představenstva

První vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 27. 6. 2018

17 rue de Kahler, L-8378 Kleinbettingen, Lucemburské velkovévodství

Další 4 vztahy k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2018

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 25. 10. 2016 - Poslední vztah: 30. 7. 2018

vznik členství: 28. 6. 2016

zánik členství: 27. 6. 2018

vznik funkce: 28. 6. 2016

zánik funkce: 27. 6. 2018

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 28. 6. 2016

zánik funkce: 28. 6. 2016

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2014 - Poslední vztah: 25. 10. 2016

vznik členství: 28. 6. 2011

zánik členství: 28. 6. 2016

zánik funkce: 28. 6. 2016

Pokojná 363/12, Praha, 160 00, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Jaroslav Pařík

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 28. 6. 2013

Nádražní 135, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Michal Freiberger

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2013

Za Strahovem 384/45, Praha 6, 169 00, Česká republika

Marko Pařík

předseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 23. 1. 2014

vznik členství: 28. 6. 2011

vznik funkce: 12. 3. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2014

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Jedlička

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2013

vznik funkce: 12. 3. 2013

zánik funkce: 28. 6. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Tomáš Vaněk

člen představenstva

První vztah: 15. 3. 2013 - Poslední vztah: 15. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2008

zánik členství: 8. 4. 2013

Na Žižkově 636/70, Liberec, 460 06, Česká republika

Marko Pařík

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 28. 6. 2011

Pokojná 363/12, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jan Jedlička

předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2010 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

zánik funkce: 12. 3. 2013

Jansova 136, Černošice, 252 28, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Jan Jedlička

Předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2010 - Poslední vztah: 8. 10. 2010

vznik členství: 25. 6. 2010

vznik funkce: 25. 6. 2010

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Tomáš Vaněk

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 7. 2008 - Poslední vztah: 15. 3. 2013

vznik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 26. 6. 2008

zánik funkce: 12. 3. 2013

Na Žižkově 636, Liberec, Česká republika

Jan Jedlička

Předseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 5. 8. 2010

vznik členství: 24. 6. 2005

zánik členství: 24. 6. 2010

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2010

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Mark Martin

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 30. 7. 2008

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 26. 6. 2008

vznik funkce: 21. 6. 2006

zánik funkce: 26. 6. 2008

Žitomírská 38, Praha 10, Česká republika

Edmond Muller

Člen představenstva

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2011

vznik členství: 21. 6. 2006

zánik členství: 28. 6. 2011

L-8378 Kleinbettingen, Route de Kahler 17, Lucemburské velkovévodství

Jan Jedlička

Místopředseda představenstva

První vztah: 3. 4. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 15. 2. 2006

zánik funkce: 21. 6. 2006

Masarykovo nábřeží 239/22, Praha 1, Česká republika

Jean - Louis De Potesta

Člen představenstva

První vztah: 7. 3. 2006 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

Waaserhaff, L-7430 Fischbach, Lucemburské velkovévodství

Robert Daduliak

Předseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 21. 6. 2006

vznik funkce: 9. 7. 2004

zánik funkce: 21. 6. 2006

Valentinská 20/31, Praha 1, Česká republika

Ing. Petr Kende

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 12. 2005 - Poslední vztah: 3. 4. 2006

vznik členství: 14. 6. 2004

zánik členství: 24. 6. 2005

vznik funkce: 9. 7. 2004

zánik funkce: 24. 6. 2005

Mánesova 626, Štětí, Česká republika

William Dante Harter

Předseda představenstva

První vztah: 30. 11. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2005

vznik členství: 18. 7. 2003

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 21. 7. 2003

zánik funkce: 14. 6. 2004

Praha 5, Na Brabenci 16, bytem v USA: 20 Saranac Road, Sea Ranch Lakes FL 33308

Mgr. Zuzana Jurásková

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2005

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 29. 4. 2003

Nezamyslova 6, Praha 2, Česká republika

Ing. Ivan Flek

Předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2005 - Poslední vztah: 30. 11. 2005

vznik členství: 25. 10. 2002

zánik členství: 18. 7. 2003

vznik funkce: 26. 11. 2002

zánik funkce: 18. 7. 2003

Bojčenkova 1101, Praha 9, Česká republika

Adam Blecha

Místopředseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2005 - Poslední vztah: 19. 12. 2005

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 14. 6. 2004

vznik funkce: 27. 8. 2002

zánik funkce: 14. 6. 2004

Opatovická 4, Praha 1, Česká republika

Mgr. Petr Adamec

Člen představenstva

První vztah: 8. 10. 2005 - Poslední vztah: 5. 11. 2005

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 25. 10. 2002

Havlíčkova 4, Litoměřice, Česká republika

Ing. Jiří Hlavica Csc.

Předseda představenstva

První vztah: 8. 10. 2005 - Poslední vztah: 5. 11. 2005

vznik členství: 30. 7. 2002

zánik členství: 25. 10. 2002

vznik funkce: 27. 8. 2002

zánik funkce: 25. 10. 2002

Kanice 145, Brno - venkov, Česká republika

Ing. Josef Červenka

Člen představenstva

První vztah: 17. 6. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2005

vznik členství: 2. 3. 2001

zánik členství: 30. 7. 2002

Holekova 747, Praha 9, 190 14, Česká republika

Zdenka Kubanová

Člen představenstva

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2005

zánik členství: 30. 7. 2002

Jana Palacha 1032, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Předseda představenstva

První vztah: 4. 5. 2005 - Poslední vztah: 8. 10. 2005

zánik členství: 30. 7. 2002

zánik funkce: 30. 7. 2002

Světická 8, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 19. 3. 2005

K Bateriím 967, Praha 6, 160 00, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda představenstva

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 4. 5. 2005

Roseveltova 1001/16, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Pavel Skřivan CSc.

Člen představenstva

První vztah: 19. 2. 2005 - Poslední vztah: 17. 6. 2005

zánik členství: 2. 3. 2001

Slezská 105, Praha 3, 130 00, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Člen představenstva

První vztah: 31. 12. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

K Bateriím 967, Praha 6, Česká republika

Ing. Jiří Stibal

Člen představenstva

První vztah: 17. 11. 2004 - Poslední vztah: 31. 12. 2004

Kamenná 308, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

Rooseveltova 1001, Litoměřice, 412 01, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 19. 2. 2005

Leskovická 2660, Tábor, 390 03, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2004 - Poslední vztah: 17. 11. 2004

Belgická 681, Praha 2, 120 00, Česká republika

JUDr. Bohumír Procházka

Člen

První vztah: 1. 4. 2004 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Leskovická 2660, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 9. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Belgická 681, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Jan Brabec

Předseda představenstva

První vztah: 9. 12. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Rooseveltova 1001/16, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Brabec

Předseda představenstva

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 12. 1998

Rooseveltova 1101/16, Litoměřice, 412 01, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 30. 9. 2004

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Jan Koudela

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 1. 4. 2004

Valtířov 14, Velké Březno, 403 23, Česká republika

Václav Kotal

Člen představenstva

První vztah: 5. 11. 1998 - Poslední vztah: 9. 12. 1998

Belgická 681, Praha 2, 120 00, Česká republika

Ing. Alois Hňup

Místopředseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Světická 8, Praha 10, 100 00, Česká republika

Václav Dvořák

Předseda představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Holešická 249, Litvínov - Janov, 435 42, Česká republika

Jan Koudela

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Valtířov 14, Velké Březno, 403 23, Česká republika

Ing. Martin Turínek

Člen představenstva

První vztah: 4. 11. 1998 - Poslední vztah: 5. 11. 1998

Hrusická 6, Praha 4, 100 00, Česká republika

Jan Koudela

Člen představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Valtířov 14, Ústí nad Labem, 403 23, Česká republika

Václav Dvořák

Předseda představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Holešická 249k, Litvínov - Janov, 435 42, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Místopředseda představenstva

První vztah: 25. 9. 1997 - Poslední vztah: 4. 11. 1998

Havlíčkova 4163, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Havlíčkova 4163, Chomutov, 430 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Školný

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Vroutecká 231, Podbořany, Česká republika

Milan Berezňák

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Pod břízami 5235, Chomutov, Česká republika

Josef Vlk

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Bezručova 4235, Chomutov, Česká republika

ing. Jiří Bárnet

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Tržiště 11, Karlovy Vary, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Havlíčkova 4163, Chomutov, Česká republika

Václav Dvořák

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Holešická 249, Litvínov - Janov, 435 42, Česká republika

Ing. Oldřich Beneš

Člen představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Seifertova 4165, Chomutov, 430 03, Česká republika

Zdeněk Čejna

Místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 1997 - Poslední vztah: 25. 9. 1997

Pod Oborou 891, Kosmonosy, 293 06, Česká republika

Milan Berezňák

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Pod břízami 5235, Chomutov, 430 03, Česká republika

Josef Vlk

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Bezručova 4235, Chomutov, Česká republika

Ing. Josef Kindelmann

Člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 19. 5. 1997

Havlíčkova 4163, Chomutov, 430 03, Česká republika

Za společnost jedná samostatně jediný člen představenstva.

od 23. 1. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně.člen představenstva.

do 23. 1. 2014 od 23. 1. 2014

Jménem společnosti jedná samostatně jediný člen představenstva.

do 23. 1. 2014 od 23. 1. 2014

Jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně.

do 23. 1. 2014 od 15. 3. 2013

Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám představenstvo společnosti, a to vždy alespoň dva členové představenstva. Činí-li tyto osoby jménem společnosti písemné úkony podepisují je tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 15. 3. 2013 od 3. 4. 2006

Jménem společnosti jedná představenstvo. K platnému jednání jménem společnosti je třeba projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpi s alespoň dva členové představenstva.

do 3. 4. 2006 od 19. 3. 2005

Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo předseda a jeden člen představenstva, případně místopředseda a jeden člen představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s uvedením jména a funkce předseda představenstva nebo místopředseda a jeden člen představenstva.

do 19. 3. 2005 od 19. 11. 1997

Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda a jeden člen anebo jeden člen, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen nebo jiná osoba v rozsahu pravomoci písemného pověření. Všichni tak činí způsobem, že k vypsanému názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.

do 19. 11. 1997 od 19. 5. 1997

Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představens- tva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pově- řen, připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.

do 19. 5. 1997 od 1. 1. 1994

Další vztahy firmy FINREST a.s.

DELTA PEKÁRNY a.s.

První vztah: 18. 12. 2020

Klimentská 1216/46, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Další 2 vztahy k tomuto subjektu

Akcionáři

DELTA PEKÁRNY a.s., IČ: 25348833

Klimentská 1216/46, Česká republika, Praha, 110 00

od 18. 12. 2020

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 20. 9. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 14. 4. 1994
Přerušeno od 27. 4. 2009
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 2. 1994
Přerušeno od 27. 4. 2009
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 2. 1994
Přerušeno od 27. 4. 2009
Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 24. 2. 1994
Přerušeno od 27. 4. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 20. 9. 1992

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).