Hlavní navigace

HSP účetní a daňová kancelář a.s.

Firma HSP účetní a daňová kancelář a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2165, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 8 450 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25841131

Sídlo:

Čechova 1184/2, Přerov, 750 02

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

2. 8. 1999

DIČ:

CZ25841131

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1 - 5 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
55 Ubytování
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
855 Ostatní vzdělávání

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2165, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

Hanácká kapitálová a.s. od 10. 7. 2015

Obchodní firma

Hanácká kapitálová a.s. do 10. 7. 2015 od 2. 8. 1999

Právní forma

Akciová společnost od 2. 8. 1999

adresa

Čechova 1184/2
Přerov 75002 od 29. 11. 2016

adresa

Čechova 2
Přerov I. - Město do 9. 3. 2010 od 2. 8. 1999

Předmět podnikání

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 4. 9. 2018

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 12. 3. 2010

ubytovací služby v ubytovacích zařízeních do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

školící činnost v oboru mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

zprostředkovatelská činnost do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

pronájem nebytových prostor včetně poskytování služeb spojených s pronájmem mimo činnosti uvedené v příloze 1 - 3 živnostenského zákona do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

správa nemovitostí v oblasti organizační a ekonomické do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

factoring a forfaiting - odkup, prodej a správa dlužních pohledávek do 12. 3. 2010 od 24. 4. 2000

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, mimo zboží uvedené v příl. 1 - 3 živnostenského zákona do 12. 3. 2010 od 2. 8. 1999

Ostatní skutečnosti

Na společnost HSP účetní a daňová kancelář a.s., se sídlem Čechova 1184/2, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ 25841131, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, jakožto na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitr ostátní fúze sloučením veškeré jmění zanikající společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Čechova 1184/2, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČ 60775793, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7123. od 1. 1. 2021

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 25. 8. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 7. 2018 od 25. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 7. 2018 od 25. 8. 2014

1. Základní kapitál společnosti Hanácká kapitálová a.s. se zvyšuje ze stávající výše 1,950.000,- Kč (slovy: jeden milion devět set padesát tisíc korun českých) o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) na částku 8,450.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta padesát tisíc korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií. Akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

2. Zvýšení základního kapitálu o částku 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých) bude provedeno úpisem nových kmenových akcií společnosti, které budou všechny vydány ve formě na majitele v listinné podobě, a to 6 ks akcií každé o j menovité hodnotě 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks akcie o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurs každé akcie je roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

3. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem, kterým je společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČ 607 75 793, který je oprávněn upsat akcie pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je nemovitost - budova č.p. 1181, postavená na parcelách p.č. 4926/9 a p.č. 403/10 - stavba občanského vybavení, v části obce Přerov I - Město, obec Přerov tak, jak je tato budova zapsána na LV č.5517 pro Katastrální území Přerov, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov tak, jak je tato nemovitost popsána, definována a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, který byl zpracován znalcem Stanislavem Sedláčkem, bytem Sušice č. 34, PSČ 751 11, okr. Přerov. Tímto znaleckým pos udkem byla stanovena hodnota nepeněžitého vkladu - nemovitosti částkou 6,500.000,- Kč. Znalec byl k vypracování znaleckého posudku na ocenění nemovitosti vybraného zájemce jmenován usnesením KS v Ostravě, pobočka Olomouc ze dne 3.9.2010 sp.zn. 30Nc 8081/2 010, které nabylo právní moci dne 8.9.2010. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

4. Mimořádná valná hromada schvaluje hodnotu nepeněžitého vkladu - budovy č.p.1181 jak je specifikována pod bodem 3. tohoto rozhodnutí výše a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 v částce 6,500.000,- Kč (slovy: šest milionů pět set tisíc korun českých ) a tato částka se pak započítává na emisní kurz upsaných akcií. Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 6 ks kmenových akcií společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) a 1 ks kmenové akcie společnosti o jmenovité hod notě 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých), které všechny budou vydány v podobě listinné ve formě na majitele. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

5. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Hanácká kapitálová, a.s., t.j. Přerov, Čechova 2, PSČ 750 02. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

6. Akcie budou předem vybraným zájemcem upsány na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obch. zák. v platném znění, která musí obsahovat náležitosti dle ust. § 205 odst. 3 obch. zák. v platném znění. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

7. Lhůta pro upsání akcií bude činit 60 dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií upisovateli. Upisování akcií nemůže začít dříve než bude toto usnesení valné hromady zapsáno do obchodního rejstříku. Společnost je povinna odeslat upis ovateli návrh smlouvy o upsání akcií nejpozději do 7 dnů od zápisu tohoto rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 obch. zák.). V případě, že v této lhůtě nedojde k upsání všech akcií ke zvýše ní základního kapitálu, má se zato, že je upsání neúčinné. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

8. Předem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad - budovu č.p. 1181, jak je specifikována v odstavci 3. tohoto rozhodnutí a oceněna ve znaleckém posudku č. 160-2010 ze dne 10.12.2010, formou předání písemného prohlášení vkladatele s úředně ov ěřeným podpisem dle ust. § 60 obch. zák. a současně předáním nepeněžitého vkladu společnosti. O předání vkladu bude mezi společností a upisovatelem sepsán zápis. Nepeněžitý vklad musí být upisovatelem takto splacen nejpozději do 60ti dnů od podpisu smlouv y o úpisu akcií. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

9. Mimořádná valná hromada schvaluje zprávu představenstva společnosti dle ust. § 204 odst. 3 věty druhé obch. zák., která byla představenstvem předložena na mimořádné valné hromadě. do 17. 3. 2011 od 2. 3. 2011

Valná hromada společnosti rozhodla dne 22.9.2000 o tom, že: 1. Základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění 1,150.000,-Kč o 800.000,-Kč (slovy: osmsettisíckorunčeských) na 1,950.000,-Kč (slovy: jedenmiliondevětsetpadesáttisíckorunčeských). do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

2. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 80 kusů kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na 1 akcii při emisním kursu 55.000,-Kč na 1 akcii a emisním ážiu 45.000,-Kč na jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva k upisování nových akcií, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům z řad stávajících akcionářů společnosti. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

3. Předem určenými zájemci jsou společnost PRAMEN 7 plus s.r.o., se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793, a pan Jaroslav Uhírek, r.č. 551227/1853, bytem Lešany 2, okr. Prostějov. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

4. Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. se sídlem Přerov, Čechova 2, IČO 60775793 se nabízí upsat 60 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu 55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to: - objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha - pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

5. Předem určenému zájemci panu Jaroslavu Uhírkovi, r.č. 551227/1853, bytem Lešany 2, okr. Prostějov, se nabízí upsat 20 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč na jednu akcii, při emisním kursu 55.000,-Kč na jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, a to: - objekt bydlení na pozemku p.č. 878/3-zastavěná plocha, - pozemek p.č. 878/3-zastavěná plocha do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

6. Celková hodnota nemovitostí uvedených na LV č. 6148 a uvedených v bodě 4) a 5) tohoto usnesení byla určena znaleckým posudkem č. 196/99 ze dne 1.11.1999 vypracovaným znalcem Jiřím Pazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, na částku 4,500.000,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisíckorunčeských) a dále znaleckým posudkem č. 1691-239/99 ze dne 17.12.1999 vypracovaným znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, na částku 4,400.000,-Kč (slovy: čtyřimilionyčtyřistatisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila nemovitosti zapsané na LV č. 6148 u Katastrálního úřadu v Přerově pro obec a k.ú. Přerov částkou 4,400.000,-Kč. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

7.Předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. kterým je id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazdery na částku 3,375.000,-Kč (slovy: třimilionytřistasedmdesátpěttisíckorunčeských), a dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku 3,330.000,-Kč (slovy: třimilionytřistattisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., tedy id. 3/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na částku 3,300.000,-Kč (slovy: třimilionytřistatisíckorunčeských). do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

8. Předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, kterým je jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově, byl oceněn dodatkem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 196/99 znalce Jiřího Pazdery na částku 1,125.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostodvacetpět- tisíckorunčeských), a dodatekem ze dne 18.9.2000 ke znaleckému posudku č. 1691-39/99 znalce Ing. Bohuslava Štencla na částku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorunčeských). Mimořádná valná hromada ocenila předmět nepeněžitého vkladu pana Jaroslava Uhírka, tedy jeho id. 1/4 spoluvlastnický podíl na nemovitostech zapsaných na LV č. 6148 pro k.ú. a obec Přerov v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Přerově na částku 1,100.000,-Kč (slovy: jedenmilionjednostotisíckorun- českých). do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

9. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den v pracovní době od 8,00 do 16,00 hod.. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

10. Určuje se, že upisovatelé jsou povinni emisní kurs upsaných akcií včetně emisního ážia splatit v místě sídla společnosti, t.j. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předáním společnosti. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

11. Určuje se, že ve lhůtách stanovených v bodě 9) a 10) tohoto usnesení musí být upsáno všech 80 ks akcií, o které má být navýšeno základní jmění a oba upisovatelé musí splatit své nepeněžité vklady uvedené v bodě 4) a 5) tohoto usnesení, jinak je upsání neúčinné. do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

Valná hromada společnosti rozhodla dne 24.2.2000 o tom, že základní jmění společnosti se zvyšuje ze základního jmění 1,000.000,-Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských) o 150.000,-Kč (slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských) na 1,150.000,-Kč (slovy: jedenmilionstopadesáttisíc korunčeských). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním 150 ks kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč za jednu akcii při emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii. Akcie budou vedeny v listinné podobě. Akcie nebudou veřejně obchodovatelné. Akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, bez využití přednostního práva, bez veřejné výzvy k upisování a budou nabídnuty k upsání předem určenému zájemci společnosti. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Stávajícím akcionářům nepřísluší a je vyloučeno přednostní právo k upisování nových akcií, neboť upsání nových akcií bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, když upsané akcie mají být splaceny nepeněžitým vkladem a dále z důvodu důležitého zájmu společnosti, který spočívá v zajištění dalších obchodních vazeb ke zlepšení postavení společnosti na trhu, zvýšení její bonity a získání nemovitosti jako dalšího zdroje příjmů společnosti. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Předem určenému zájemci společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ 60775793, se sídlem Přerov, Čechova 2, se nabízí upsat všech 150 ks nových kmenových listinných akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, při emisním kursu 1.000,-Kč za jednu akcii, a to nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti zapsané u Katastrálního úřadu v Kroměříži na listu vlastnictví číslo 367 pro obec Rusava a katastrální území Rusava, a to: - objekt bydlení ev. č. 302 na pozemku p.č. st. 854, - objekt bydlení ev. č. 423 na pozemku p.č. st. 855, - pozemek p.č. 2555/19 - ost. plocha - staveniště, - pozemek p.č. 2555/19 - pozemek ve zjednodušené evidenci - parcely původ evidence nemovitostí (EN). Hodnota těchto nemovitostí byla určena znaleckým posudkem z 23.12.1999, vypracovanými dvěma soudními znalci, a to: znalcem Jiřím Pazderou, se sídlem Přerov, Wilsonova 18, znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem, se sídlem Olomouc, Rooseveltova 117, na částku 800.000,-Kč, slovy: osmsettisíckorunčeských. Valná hromada vzala toto ocenění na vědomí, rozhodla o tom, že na tento nepeněžitý vklad se započítává pouze částka: 150.000,-Kč, slovy: jednostopadesáttisíckorunčeských, a současně dle ust. § 163a odst. 3 obch. zák. rozhodla o tom, že rozdíl mezi hodnotou tohoto nepeněžitého vkladu dle znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou takto upisovaných akcií nebude považován za emisní ážio, a to z důvodu, že na nemovitostech vázne zástavní právo ve prospěch zástavního věřitele: České spořitelny, a.s., IČ 45244782, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 29, a to podle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti a podmínkách výkonu zástavního práva zástavním věřitelem: č. 97/059-1021353-838/XII uzavřené dne 14.7.1999 mezi zástavním věřitelem a společnosti PRAMEN 7 plus s.r.o. k zajištění pohledávky zástavního věřitele podle smlouvy o úvěru č. 97/059-1021353-838 uzavřené mezi zástavním věřitelem a dlužníkem, společností: MORAVIA trading a.s., IČ 25373137, se sídlem Přerov, Čechova 2 ze dne 27.10.1997 o poskytnutí úvěru ve výši: 23,000.000,-Kč. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, t.j. Přerov I - Město, Čechova 2, v sekretariátu společnosti, a to v každý pracovní den v pracovní době od 8,00 hodin do 16,00 hodin. Lhůta pro upisování akcií činí 30 (slovy: třicet) dní a počíná běžet prvním dnem následujícím, po dni, kdy nabude právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Určuje se, že upisovatel je povinen emisní kurs upsaných akcií splatit v místě sídla společnosti, tj. Přerov I-Město, Čechova 2, a to v plné výši ve lhůtě 30ti dnů ode dne upsání akcií. Ke splacení akcií dochází předáním písemného prohlášení upisovatele dle ust. § 204 odst. 3 obch. zák. (§ 60 odst. 1 obch. zák.) a jejich fyzickým předáním společnosti. do 28. 7. 2000 od 24. 4. 2000

Kapitál

Základní kapitál

vklad 8 450 000 Kč

od 17. 3. 2011

Základní kapitál

vklad 1 950 000 Kč

do 17. 3. 2011 od 11. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 1 150 000 Kč

do 11. 4. 2001 od 14. 11. 2000

Základní kapitál

vklad 1 150 000 Kč

do 14. 11. 2000 od 28. 7. 2000

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 28. 7. 2000 od 2. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 od 25. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 9 od 25. 8. 2014
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 8 do 25. 8. 2014 od 16. 8. 2013
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 9 do 25. 8. 2014 od 16. 8. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 6 do 16. 8. 2013 od 17. 3. 2011
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 500 000 Kč, počet: 1 do 16. 8. 2013 od 17. 3. 2011
Akcie na majitele, hodnota: 10 000 Kč, počet: 80 do 16. 8. 2013 od 11. 4. 2001
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 150 do 16. 8. 2013 od 28. 7. 2000
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 28. 7. 2000 od 2. 8. 1999

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Mgr. Hana Hlínová

První vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 4. 7. 2018

Dvorského 113/5, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Hana Hlínová

První vztah: 9. 7. 2018 - Poslední vztah: 18. 11. 2020

vznik členství: 4. 7. 2018

Nábřežní 414/24, Jeseník, 790 01, Česká republika

Ing. Ivana Hlínová

člen

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 28. 1. 2004

zánik členství: 4. 7. 2018

U Stadionu 241/11, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Ivana Hlínová

člen

První vztah: 14. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 28. 1. 2004

zánik členství: 4. 7. 2018

U Stadionu 241/11, Přerov, 750 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Michal Procházka

předseda

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

zánik členství: 4. 7. 2018

zánik funkce: 4. 7. 2018

Supíkovice 223, 790 51, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Michal Procházka

předseda

První vztah: 7. 11. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

zánik členství: 4. 7. 2018

zánik funkce: 4. 7. 2018

Supíkovice 223, 790 51, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Mgr. Veronika Zavadilová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 4. 7. 2018

Dvořákova 485, Tovačov, 751 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Veronika Zavadilová

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 1. 1. 2010

zánik členství: 4. 7. 2018

Dvořákova 485, Tovačov, 751 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Veronika Zavadilová

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 3. 2010 - Poslední vztah: 4. 5. 2014

vznik členství: 1. 1. 2010

Dvořákova 485, Tovačov, 751 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivana Hlínová

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 28. 1. 2004

Teličkova 3/3, Přerov II, Česká republika

Ing. Ivana Hlínová

člen

První vztah: 23. 3. 2004 - Poslední vztah: 14. 7. 2016

vznik členství: 28. 1. 2004

Teličkova 3/3, Přerov II, Česká republika

Ing. Michal Procházka

předseda

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 7. 11. 2015

Supíkovice 223, Česká republika

JUDr. Wieslaw Firla

člen

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 12. 3. 2010

zánik členství: 31. 12. 2009

Nár. třída 576/2, Havířov, Česká republika

Jaroslava Machálková

člen

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 26. 9. 2003

zánik funkce: 5. 9. 2002

Teplice n/B 6, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Květoslav Hlína CSc.

První vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 4. 7. 2018

Pilařova 911/17, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Libor Urbánek

První vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 4. 7. 2018

Zahradní 383/13, Ostopovice, 664 49, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Mgr. Pavel Piňos

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 4. 7. 2018

vznik funkce: 4. 7. 2018

Kosmákova 2232/38, Přerov, 750 02, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Květoslav Hlína CSc.

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

zánik členství: 4. 7. 2018

Pilařova 911/17, Brno, 641 00, Česká republika

Ing. Květoslav Hlína CSc.

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

zánik členství: 4. 7. 2018

Pilařova 911/17, Brno, 641 00, Česká republika

Pavel Piňos

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 4. 7. 2018

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 4. 7. 2018

Kosmákova 2232/38, Přerov, 750 02, Česká republika

Pavel Piňos

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2015 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 4. 7. 2018

vznik funkce: 25. 2. 2013

zánik funkce: 4. 7. 2018

Kosmákova 2232/38, Přerov, 750 02, Česká republika

Hana Hlínová

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 4. 7. 2018

Nábřežní 414/24, Jeseník, 790 01, Česká republika

Hana Hlínová

člen představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2018

vznik členství: 25. 2. 2013

zánik členství: 4. 7. 2018

Nábřežní 414/24, Jeseník, 790 01, Česká republika

Pavel Piňos

předseda představenstva

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2015

vznik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 25. 2. 2013

Žerotínovo nám. 1864/41, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Vladimír Vosmanský

předseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2003 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

vznik členství: 7. 5. 2002

zánik členství: 25. 2. 2013

vznik funkce: 7. 5. 2002

zánik funkce: 25. 2. 2013

Galašova 1783, Hranice, 753 01, Česká republika

JUDr. Květoslav Frgal

člen představenstva

První vztah: 14. 11. 2000 - Poslední vztah: 16. 8. 2013

zánik členství: 25. 2. 2013

U Tenisu 29, Přerov, Česká republika

Jaroslav Uhírek

předseda představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 23. 1. 2003

zánik členství: 7. 5. 2002

Lešany 2, Prostějov, 798 42, Česká republika

Ing. Květoslav Hlína CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

Chodská 191, Brno, Česká republika

Ing. Květoslav Hlína CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

Chodská 191, Brno, Česká republika

Ing. Marek Fitz

člen představenstva

První vztah: 2. 8. 1999 - Poslední vztah: 14. 11. 2000

Seifertova 6, Přerov, Česká republika

Společnost zastupuje navenek: a) předseda představenstva samostatně nebo b) dva členové představenstva společně nebo c) samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření.

od 25. 8. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo takto: a) samostatně předseda představenstva nebo b) společně dva členové představenstva nebo c) samostatně jeden člen představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření

do 25. 8. 2014 od 16. 8. 2013

Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předseda představenstva samostatně.

do 16. 8. 2013 od 2. 8. 1999

Další vztahy firmy HSP účetní a daňová kancelář a.s.

Historické vztahy

Jakub Hlína

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 20. 7. 2017 od 29. 11. 2016

Perunova 1109/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Hlína

První vztah: 29. 11. 2016 - Poslední vztah: 20. 7. 2017

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 20. 7. 2017 od 29. 11. 2016

Perunova 1109/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Hlína

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 29. 11. 2016 od 9. 7. 2015

Perunova 1109/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Hlína

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 29. 11. 2016

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 29. 11. 2016 od 9. 7. 2015

Perunova 1109/8, Praha, 130 00, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Jakub Hlína

První vztah: 16. 8. 2013 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

Prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim jinak vyžaduje zvláštní plná moc. V prokuře není zahrnuto oprávnění zcizovat nemovitosti a zatěžovat je. do 9. 7. 2015 od 16. 8. 2013

U Stadionu 241/11, Přerov, 750 02, Česká republika

PATAPUFA s.r.o.

První vztah: 1. 1. 2021

Přerov

Další 3 vztahy k tomuto subjektu

 • Dominika Kotvanová

  jednatel

  Nábřežní 414/24, Jeseník, 790 01, Česká republika

 • Květoslav Hlína

  gen. Štefánika 1992/8, Přerov, 750 02, Česká republika

 • Jakub Hlína

  jednatel

  U Stadionu 241/11, Přerov, 750 02, Česká republika

Akcionáři

PATAPUFA s.r.o., IČ: 25385861

Čechova, Česká republika, Přerov, 750 02

od 1. 1. 2021

PRAMEN 7 plus s.r.o., IČ: 60775793

Čechova 1184/2, Česká republika, Přerov, 750 02

do 1. 1. 2021 od 9. 7. 2018

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 2. 8. 1999

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 8. 2018
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 2. 8. 1999

Insolvenční rejstřík

 • Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).