Hlavní navigace

OLMA, a.s.

Firma OLMA, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 748, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 20 480 871 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

47675730

Sídlo:

Pavelkova 597/18, Olomouc Holice, 779 00

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 1. 1994

DIČ:

CZ47675730

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 250 - 499 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

105 Výroba mléčných výrobků
10510 Zpracování mléka, výroba mléčných výrobků a sýrů
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
36000 Shromažďování, úprava a rozvod vody
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
620 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82920 Balicí činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 748, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

OLMA, a.s. od 1. 1. 1994

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 1994

adresa

Pavelkova 597/18
Olomouc 77900 od 21. 8. 2013

adresa

Pavelkova 18
Olomouc do 21. 8. 2013 od 1. 1. 1994

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 7. 2014

mlékárenství od 25. 7. 2014

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 25. 7. 2014

pronájem a půjčování věcí movitých do 25. 7. 2014 od 25. 6. 2003

realitní činnost do 25. 7. 2014 od 25. 6. 2003

provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu do 25. 7. 2014 od 10. 5. 2003

silniční motorová doprava nákladní do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

opravy silničních vozidel do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

zpracování dat, služby databank, správa sítí do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

velkoobchod do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

specializovaný maloobchod do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

výroba nápojů do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

mlékárenství do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

balicí činnosti do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

zprostředkování služeb do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

zprostředkování obchodu do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

výroba potravinářských výrobků do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 25. 7. 2014 od 23. 1. 2002

silniční motorová doprava do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

opravy motorových vozidel do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouv s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

automatizované zpracování dat do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

výroba nealkoholických nápojů do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

výroba mléčných výrobků do 23. 1. 2002 od 1. 1. 1994

hostinská činnost do 25. 7. 2014 od 1. 1. 1994

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 3 od 6. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 6. 3. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 6. 3. 2014

Na základě Projektu fúze sloučením ze dne 20.6.2013 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti OLMAMILK s.r.o., IČ 27589129 se sídlem Olomouc, Pavelkova 597/18. Rozhodný den fúze 1 .1.2013. od 21. 8. 2013

Na základě Projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 15.06.2010 přešlo na nástupnickou společnost OLMA, a.s., IČ 47675730, se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, veškeré jmění společnosti MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, k terá byla jako zanikající společnost, v důsledku fúze zrušena a zanikla bez likvidace s právním nástupcem. Rozhodný den : 01.01.2010 od 31. 8. 2010

Valná hromada k o n s t a t u j e na základě výpisu z registru emitenta cenných papírů OLMA, a.s. a na základě hromadné listiny, která nahrazuje 219.781 ks listinných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, které byly spol ečností OLMA, a.s. emitovány dne 20.1.2010, že společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, má ve svém majetku k menové akcie emitované společností OLMA, a.s., a to 4.724 ks zaknihovaných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, SIN 770030000101, 215.649 ks zaknihovaných akcií na majitele o jmenovité hodnotě 10,-- Kč, ISIN CZ0005101253 a 219.781 ks listinných ak cií na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč čísla akcií 1 - 219.781, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 102,204.085,--, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti OLMA, a.s. ve výši 99,8044321%. Valná hromada u r č u j e, že obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je hlavním akcionářem emit enta obchodní společnosti OLMA a.s., se sídlem Olomouc, Pavelkova 18, IČ 47675730. Společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, je akcioná řem oprávněným k přechodu akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada k o n s t a t u j e, že akcionář obchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, doložil pot vrzením obchodníka s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházející akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, obchodní společnost zapsaná v o bchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,vložka 5249. Valná hromada s ch v a l u j e návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové zaknihované akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, všechny kmenové zakniho vané akcie na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč a všechny kmenové listinné akcie na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře o bchodní společnost MILKAGRO MAJETKOVÁ, a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IČ 28566734, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc, odd. B, vložka 10092, za podmínek stanovených §183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb ., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada u r č u j e , že výše protiplnění činí - částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč, - částku ve výši 32,70 Kč za každou jednu akcii v zaknihované podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 10,- Kč, - částku ve výši 1.484,10 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1457-27/10 zpracovaným dne 18.2.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 441 19 097, zapsané v obchodn ím rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada u r č u j e lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosa vadním vlastníkům zaknihovaných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění v určené lhůtě zápisem vlastnického práva na majetkovém účtu v evidenci cenných papírů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti OLMA a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cennými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Ve veří 111 (Platinium), 616 00 Brno, IČ 27758419. do 1. 6. 2010 od 25. 3. 2010

1) Základní kapitál společnosti OLMA a. s. se zvyšuje nejméně o částku 100,000.000,- Kč (slovy: Jedno sto milionů korun českých) s tím, že upisování nad uvedenou částku se připouští, avšak maximálně do výše 107,477.370,- Kč (slovy: sto sedm milionů čtyř ista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých). Základní kapitál se tak zvyšuje z částky 2.362.140,- Kč (slovy: dva miliony třista šedesát dva tisíc sto čtyřicet korun českých) na částku nejméně 102.362,140,- Kč (slovy: stodva milionů třista še desát dva tisíc jednost sto čtyřicet korun českých) a nejvýše na částku 109,839.510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých), přičemž o konečné výši základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií. Konečná výše základního kapitálu nepřesáhne částku 109,839,510,- Kč (slovy: stodevět milionů osmset třicet devět tisíc pětset deset korun českých). Upsáním nových akcií při zvýšení základního kapit álu o celkové jmenovité hodnotě 107,477.370,- Kč (slovy; sto sedm milionů čtyřista sedmdesát sedm tisíc třista sedmdesát korun českých) končí upisování akcií. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií, které budou splaceny výhradně pe něžitými vklady. Akcie budou upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch.zák. Upisování akcií na základě veřejné nabídky se vylučuje. 2) Počet nově upisovaných akcií společnosti při zvyšování základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí valné hromady činí nejméně 219.781 kusů a nejvýše 236.214 kusů. O konečném počtu akcií rozhodně představenstvo společnosti podle skutečného rozsahu úpisu a splacení emisního kurzu akcií, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí dále. Jmenovitá hodnota každé z nově upisovaných akcií činí 455,- Kč (slovy: čtyřistapadesátpět korun českých) a emisní kurz těchto akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Všechny nově upisované akcie budou kmenovými akciemi ve formě na majitele v listinné podobě. 3)Upisování akcií bude dvoukolové, když v prvním kole budou akcie upisovány s využitím přednostního práva dle ust. § 204a obch. zák. a ve druhém kole budou dosud neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům, kteří budou představenstvem určeni způsobem uvedeným v bodě 9) tohoto rozhodnutí. První kolo upisování 4) Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, ve kterém bude v obchodním věstníku z veřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zákoníku. Od rozhodného dne bude v sídle společnosti pro akcionáře k dispozici návrh smlouvy o úpisu akcií. Tím se považuje návrh smlouvy o úpisu akcií za doručený. Každý akcionář má právo vy žádat si zaslání návrhu smlouvy o úpisu akcií na svůj náklad a na své nebezpečí. 5) Na každou jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je každý akcionář oprávněn upsat jednu novou kmenovou listinnou akcii ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 455,- Kč při emisním kurzu, který je roven této jmenovité hodnotě, t zn. 455,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 6) Upisování akcií s využitím přednostního práva bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až pátek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu l hůty pro upisování akcií v prvním kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 odst. 5 obch. zák. 7) Lhůta pro upisování akcií s využitím přednostního práva činí 14 dní a začne běžet 7. den po dni, ve kterém bude v obchodním věstníku zveřejněno oznámení představenstva dle ust. § 204a odst. 2 obch. zák. 8 )Začátek běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva bude dosavadním akcionářům s akciemi na jméno oznámen dopisem na adresu uvedenou v seznamu akcionářů, který musí být odeslán nejméně 3 dny před začátkem běhu lhůty. Dosavadním akcioná řům s akciemi na majitele bude začátkem běhu lhůty pro upisování akcií s využitím přednostního práva oznámen způsobem stanoveným pro svolání valné hromady, tzn. uveřejněním tohoto oznámení v celostátně distribuovaném deníku www.idenik.cz a zveřejněním v o bchodním věstníku dle ust. 204a odst. 2 obch. zák., kdy zveřejnění tohoto oznámení současně zakládá běh lhůty pro upisování akcií dle odst. 7) tohoto rozhodnutí. Druhé kolo upisování 9) Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva ve lhůtě určené v odst. 7) tohoto rozhodnutí, tzn. akcie do maximálního počtu kusů určeného k úpisu ve výši 236.214 kusů, budou nabídnuty k úpisu předem vybraným zájemcům. Těmito předem vybraný mi zájemci budou upisovatelé, kteří upsali akcie s využitím přednostního práva a zcela splatili emisní kurz jimi upsaných akcií. Každý z takto určených zájemců je ve druhém kole upisování oprávněn upsat takový počet dosud neupsaných kusů akcií, který odp ovídá poměru počtu zájemcem upsaných a splacených kusů akcií vůči celkovému počtu kusů akcií upsaných a splacených v prvním kole upisování. Tento poměr se pro potřeby výpočtu práva úpisu ve druhém kole zaokrouhluje na celé číslo směrem dolů. 10) Upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole bude prováděno v sídle advokátní kanceláře Novák, Hlína, Schenk, Příkazská a partneři na adrese Přerov, Čechova 2, PSC 750 02, a to v každé pracovní pondělí až čtvrtek od 10,00 hod do 14,00 hod po dobu běhu lhůty pro upisování akcií ve druhém kole. K úpisu akcií dochází podpisem smlouvy o úpisu akcií mezi společností a upisovatelem s tím, že podpisy musí být úředně ověřeny a smlouva o úpisu akcií musí obsahovat náležitosti dle ust. § 204 ods t. 5 obch. zák. 11) Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva v druhém kole činí 14 dní a začne běžet 15. den po dni, kdy skončila lhůta pro upisování akcií v prvním kole s využitím přednostního práva. 12) Začátek běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole bez využití přednostního práva bude zájemcům určeným dle odst. 9) tohoto rozhodnutí oznámena představenstvem doporučeným dopisem adresovaným na adresu těchto zájemců, která bude uvedena ve smlouvě o úpisu akcií uzavřené v rámci prvního kola úpisu akcií s tím, že tento doporučený dopis musí být odeslán nejpozději tři dny před začátkem běhu lhůty pro upisování akcií v druhém kole. Emisní kurz akcií upisovaných ve druhém kole upisování je shodný s emis ním kurzem akcií upisovaných v prvním kole upisování, tzn. i ve druhém kole upisování činí emisní kurs akcií určených ke zvýšení základního kapitálu 455,- Kč/kmenová listinná akcie na majitele ve jmenovité hodnotě 455,-Kč. Společná ustanovení k upisování akcií v prvním a druhém kole 13) Každý upisovatel je povinen splatit emisní kurz upsaných akcií peněžitým vkladem, a to nejpozději do 10ti dnů ode dne úpisu akcií, jinak je upsání akcií neúčinné. 14) Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to pohledávky věřitele a akcionáře společnosti OLMA a.s., kterým je společnost MILKAGRO MAJETKOVA a.s., se sídlem Olomouc, Vídeňská 20, IC 28566734, v celkové výši 100.000.000,- Kč, jejímž právním titulem je smlouva o půjčce uzavřená mezi společností MILKAGRO MAJETKOVA a.s. a společností OLMA a.s. dne 23.6.2009. Smlouva o započtení této pohledávky proti pohledávce společnosti OLMA a.s. na splacení emisního kurzu upsaných akcií bude uzavřena do 1 Oti dnů od upsání akcií, upisovatelem MILKAGRO MAJETKOVA a.s. Návrh smlouvy o zápočtu pohledávek bude předložen při podpisu smlouvy o úpisu akcií. Důvodem navrhovaného započtení je umožnění kapita lizace pohledávky svolavatele mimořádné valné hromady, tzn. společnosti MILKAGRO MAJETKOVA a.s. vůči společnosti OLMA a.s. a tím způsobem i významné oddlužení společnosti OLMA a.s. 15) Emisní kurs upsaných akcií, který nebude splacen zápočtem pohledávky dle odst. 14) tohoto rozhodnutí, musí být ve lhůtě deseti dnů od podpisu smlouvy o úpisu akcií splacen převodem finančních prostředků ve výši odpovídající emisnímu kurzu na zvláštní bankovní účet společnosti, který bude uveden ve smlouvě o úpisu akcií, a to pod variabilním symbolem, který bude upisovateli přidělen představenstvem a uveden ve smlouvě o úpisu akcií. Za okamžik splacení emisního kurzu se považuje okamžik připsání finanč ních prostředků, kterými je splácen emisní kurz akcií, na uvedený účet společnosti. 16) Představenstvo společnosti na základě skutečného rozsahu účinně upsaných akcií, jejichž emisní kurz byl zcela splacen, rozhodne nejpozději do 1 měsíce od skončení běhu lhůty pro upisování akcií dle odst. 11) tohoto rozhodnutí, o konečné výši zvýšení z ákladního kapitálu v rámci rozpětí uvedeného v odst. 1) tohoto rozhodnutí. do 6. 1. 2010 od 14. 8. 2009

Usnesením řádné valné hromady konané dne 18.5.2009 bylo rozhodnuto o snížení základního kapitálu společnosti OLMA a.s. takto: a) Základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 236.214.000,- Kč o 233.851.860,- Kč na novou výši základního kapitálu 2.362.140,- Kč. Částka odpovídající snížení základního kapitálu, tzn. 233.851.860,- Kč bude použita na úhradu ztráty z minulý ch let. b) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty z minulých let. c) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty každé akcie emitované společností, a to z dosavadní výše 1000,- Kč/akcie na novou výši 10,- Kč/akcie. d) Snížení jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií se provede změnou zápisu o výši jmenovité hodnoty akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů na základě příkazu společnosti. do 14. 8. 2009 od 1. 6. 2009

Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku ČR se sídlem v Praze, Rašínovo nám. 42. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Olma, Mlékárenský průmysl Olomouc. od 1. 1. 1994

Kapitál

Základní kapitál

vklad 20 480 871 Kč

od 31. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 102 404 355 Kč

do 31. 8. 2010 od 6. 1. 2010

Základní kapitál

vklad 2 362 140 Kč

do 6. 1. 2010 od 16. 6. 2009

Základní kapitál

vklad 236 214 000 Kč

do 16. 6. 2009 od 1. 1. 1994
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 20 480 871 Kč, počet: 1 od 23. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 Kč, počet: 236 214 do 23. 8. 2016 od 31. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 91 Kč, počet: 219 873 do 23. 8. 2016 od 31. 8. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 231 490 do 31. 8. 2010 od 1. 6. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 4 724 do 31. 8. 2010 od 1. 6. 2010
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 455 Kč, počet: 219 873 do 31. 8. 2010 od 1. 6. 2010
Akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 455 Kč, počet: 219 873 do 1. 6. 2010 od 6. 1. 2010
Akcie na majitele v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 231 490 do 1. 6. 2010 od 16. 6. 2009
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 4 724 do 1. 6. 2010 od 16. 6. 2009
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 724 do 16. 6. 2009 od 19. 7. 2003
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 724 do 19. 7. 2003 od 21. 10. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 231 490 do 16. 6. 2009 od 21. 10. 1994
Akcie na majitele, hodnota: 1 000 Kč, počet: 219 674 do 21. 10. 1994 od 1. 1. 1994
Zaměstnanecké akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 729 do 21. 10. 1994 od 1. 1. 1994

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2023

vznik členství: 2. 8. 2023

vznik funkce: 2. 8. 2023

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Ing. Roman Beneš

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 3. 4. 2019

vznik funkce: 3. 4. 2019

Klopotovice 93, 798 21, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Tvrdík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 3. 4. 2019

Mezi Mosty 1846, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 26. 4. 2021 - Poslední vztah: 6. 10. 2023

vznik členství: 1. 8. 2018

zánik členství: 1. 8. 2023

vznik funkce: 30. 3. 2021

zánik funkce: 1. 8. 2023

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 9. 2018 - Poslední vztah: 26. 4. 2021

vznik členství: 1. 8. 2018

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Mgr. Libor Němeček, Dr.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2015 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 3. 4. 2014

zánik funkce: 2. 4. 2019

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  NFCtron Pay a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  AGF Energy, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Člen dozorčí rady B

  Sportega s.r.o.

  Čechyňská 361/16, Brno, 602 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno Zábrdovice, 602 00

 • místopředseda dozorčí rady

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

 • místopředseda představenstva

  NFCtron a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Roman Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 2. 4. 2019

Klopotovice 93, 798 21, Česká republika

Mgr. Libor Němeček, Dr.

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 19. 12. 2015

vznik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 3. 4. 2014

Kodymova 2536/14, Praha, 158 00, Česká republika

Ing. Zdenek Wagner

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 3. 4. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

Dvořákova 247/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdenek Wagner

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

vznik členství: 3. 4. 2014

zánik členství: 31. 7. 2018

Dvořákova 247/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Libor Němeček, Dr.

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 5. 2013 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 6. 3. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2009

zánik funkce: 6. 3. 2014

Kodymova 2536/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Pavel Vodička

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 10. 4. 2009

zánik členství: 2. 4. 2014

Kozinova 670, Velká Bystřice, Česká republika

Mgr. Libor Němeček, Dr.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 30. 5. 2013

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 6. 3. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2009

zánik funkce: 6. 3. 2014

Kodymova 2536/14, Praha 5, Česká republika

Ing. Roman Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 6. 3. 2014

Klopotovice 93, 798 21, Česká republika

Ing. Tomáš Vymětal

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

G. Svobody 615, Pardubice, 530 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Wagner

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 6. 3. 2009

vznik funkce: 18. 12. 2008

zánik funkce: 6. 3. 2009

U Cukrovaru 42, Olomouc, 787 01, Česká republika

Eva Rašková

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2006 - Poslední vztah: 7. 5. 2009

vznik členství: 22. 3. 2006

zánik členství: 22. 3. 2009

Kralice na Hané 36, 798 12, Česká republika

Ing. Jiří Virág

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 7. 4. 2006

vznik členství: 26. 5. 2004

zánik členství: 22. 3. 2006

Dolní Žleb 61, Česká republika

Ing. Tomáš Vymětal

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

G. Svobody 615, Pardubice, Česká republika

Ing. Miroslav Konečný

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

vznik funkce: 11. 11. 2005

zánik funkce: 18. 12. 2008

Hrazanská 1038, Luhačovice, Česká republika

Ing. František Ševčík

člen

První vztah: 1. 3. 2005 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

Ohrozim 130, Česká republika

Ing. František Ševčík

člen

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 1. 3. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

Pavelkova 12, Olomouc, Česká republika

Ing. Miroslav Kavan

předseda

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2004

zánik funkce: 11. 11. 2005

Velká Dlážka 23, Přerov, Česká republika

Ing. Jiří Virág

člen

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 26. 5. 2004

Hvězdné údolí 119, Šternberk, 785 01, Česká republika

Ing. Jiří Virág

člen

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

zánik členství: 26. 5. 2004

vznik funkce: 7. 6. 2001

zánik funkce: 26. 5. 2004

Hvězdné údolí 119, Šternberk, 785 01, Česká republika

Ing. Jiří Virág

člen

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

Lidická 5, Šternberk, Česká republika

Ing. František Ševčík

člen

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Pavelkova 12, Olomouc, Česká republika

Ing. Miroslav Kavan

předseda

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Velká Dlážka 23, Přerov, Česká republika

Ing. Pavel Blaha

člen

První vztah: 6. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Polská č. 42, Olomouc, Česká republika

Ing. František Ševčík

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 6. 9. 1995

Pavelkova 12, Olomouc, Česká republika

Ing. František Stratil

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 6. 9. 1995

Hraniční 13, Olomouc, Česká republika

Ing. Alois Tvrdý

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Jilemnická 54, Olomouc-Nedvězí, Česká republika

Ing. Jiří Virág

člen

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Lidická 5, Šternberk, Česká republika

Statutární orgán

2 fyzické osoby

Ing. Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 3. 4. 2019

vznik funkce: 3. 4. 2019

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 3. 4. 2019

vznik funkce: 3. 4. 2019

Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 2. 4. 2019

Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Ing. Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

vznik členství: 2. 4. 2014

zánik členství: 2. 4. 2019

vznik funkce: 3. 4. 2014

zánik funkce: 2. 4. 2019

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2014

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 2. 4. 2014

vznik funkce: 2. 4. 2014

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

Ing. Martin Krystián

člen představeanstva

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 27. 8. 2014

vznik členství: 2. 4. 2014

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Josef Mráz

člen představenstva

První vztah: 6. 3. 2014 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 30. 4. 2014

Dejvická 555/36, Praha 6, 160 00, Česká republika

Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 3. 2014

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 31. 1. 2014

Slovácká 4520/6, Prostějov, 796 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Faltýnek

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 31. 1. 2014

Winklerova 2, Prostějov, 796 01, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 6. 3. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2009

zánik funkce: 6. 3. 2014

Klostermannova 364/12, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 2009 - Poslední vztah: 25. 7. 2014

vznik členství: 6. 3. 2009

zánik členství: 6. 3. 2014

vznik funkce: 6. 3. 2009

zánik funkce: 6. 3. 2014

Seifertova 1727/17, Šlapanice u Brna, 664 51, Česká republika

Ing. Jan Hanč

člen představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 13. 2. 2009

Na Ležánkách 61, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • Jednatel

  Eligo 10 s.r.o.

  Revoluční 1489, Stříbro, 349 01

 • člen představenstva

  Eligo a.s.

  Bláhova 308, Ostřešany, 530 02

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 22. 12. 2008

zánik členství: 6. 3. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 6. 3. 2009

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

Mgr. Pavel Piňos

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 1. 2009 - Poslední vztah: 24. 3. 2009

vznik členství: 18. 12. 2008

zánik členství: 6. 3. 2009

vznik funkce: 22. 12. 2008

zánik funkce: 6. 3. 2009

Žerotínovo nám. 1864/41, Přerov, 750 02, Česká republika

Ing. Jiří Gavenda

předseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

vznik funkce: 11. 11. 2005

zánik funkce: 18. 12. 2008

Olomoucká 395, Slavkov, Česká republika

Mgr. Jan Vařeka

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

vznik funkce: 11. 11. 2005

zánik funkce: 18. 12. 2008

Nová 2, Křelov, 783 36, Česká republika

Ing. Dušan Schreier

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

Hlavní 40, Opava, Česká republika

Ing. Ivo Škrabal

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

Příkazy č.174, Česká republika

Ing. Jan Richter

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

Krátká 273, Srch, Česká republika

Ing. Zbyněk Ságner

člen představenstva

První vztah: 12. 12. 2005 - Poslední vztah: 21. 1. 2009

vznik členství: 11. 11. 2005

zánik členství: 18. 12. 2008

Nerudova 240/33, Praha 1, Česká republika

Ing. Jiří Gavenda

předseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2004

zánik funkce: 11. 11. 2005

Olomoucká 395, Slavkov, Česká republika

Ing. Vladimír Zavadil

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

Tučín 19, Želatovice, Česká republika

Mgr. Jan Vařeka

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

vznik funkce: 27. 5. 2004

zánik funkce: 11. 11. 2005

Nová 2, Křelov, 783 36, Česká republika

Ing. Dušan Schreier

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

Hlavní 40, Opava, Česká republika

Ing. Ivo Škrabal

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

Příkazy č.174, Česká republika

Ing. Miroslav Konečný

člen představenstva

První vztah: 17. 9. 2004 - Poslední vztah: 12. 12. 2005

vznik členství: 27. 5. 2004

zánik členství: 11. 11. 2005

Hrazanská 1038, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Ing. Dušan Schreier

člen představenstva

První vztah: 10. 5. 2003 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vznik členství: 13. 6. 2002

zánik členství: 27. 5. 2004

Hlavní 40, Opava, Česká republika

Ing. Jaromír Herzán

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 10. 5. 2003

zánik členství: 31. 3. 2002

vznik funkce: 25. 6. 2001

Jiráskova 1464, Slavkov u Brna, 684 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Miroslav Konečný

člen představenstva

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

Družstevní 86, Luhačovice, 763 26, Česká republika

Mgr. Jan Vařeka

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 1. 2002 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Nová 2, Křelov, 783 36, Česká republika

Mgr. Jan Vařeka

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 1997 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

Heyrovského 17, Olomouc, Česká republika

Ing. Jaromír Parobek

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

zánik funkce: 28. 6. 1996

Vrchlická 2562, Kroměříž, Česká republika

Ing. Antonín Kolář

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 23. 1. 2002

zánik členství: 5. 9. 1997

zánik funkce: 5. 9. 1997

Werichova 12, Olomouc, Česká republika

Ing. Jiří Gavenda

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

vznik členství: 25. 6. 2001

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Olomoucká 395, Slavkov, Česká republika

Ing. Vladimír Zavadil

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Tučín 19, Želatovice, Česká republika

Ing. Ivo Škrabal

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 1996 - Poslední vztah: 17. 9. 2004

zánik členství: 27. 5. 2004

vznik funkce: 25. 6. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2004

Příkazy č. 174, Česká republika

Ing. Jaroslav Ličman

člen představenstva

První vztah: 6. 9. 1995 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Vítězná č. 582, Litovel, Česká republika

Ing.arch. Anežka Tůmová

člen představenstva

První vztah: 1. 7. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Aubrechtové 3101/14, Praha 10, Česká republika

Ing. Václav Spůra

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 1. 7. 1994

Janáčkovo nábřeží 57, Praha 5, Česká republika

Oldřich Dokoupil

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Lidická 131, Bedihošť, Česká republika

Ing. Stanislav Bartoň

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Třebízského 661, Litovel, Česká republika

Ing. Antonín Kolář

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 21. 8. 1996

Werichova 12, Olomouc, Česká republika

Mgr. Jan Vařeka

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 1994 - Poslední vztah: 4. 2. 1997

Heyrovského 17, Olomouc, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím

od 19. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 19. 1. 2017 od 6. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 6. 3. 2014 od 1. 6. 2010

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy všichni členové představenstva společně.

do 1. 6. 2010 od 24. 3. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek vždy předseda představenstva společně s jedním členem představenstva nebo jeden člen představenstva, který je k tomu všemi členy představenstva písemně pověřen.

do 24. 3. 2009 od 21. 1. 2009

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva.

do 21. 1. 2009 od 23. 1. 2002

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo tak, že jednají buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva. Představenstvo může pověřit k samostatnému jednání i jiného svého člena.

do 23. 1. 2002 od 6. 9. 1995

Jednání za společnost: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.

do 6. 9. 1995 od 1. 1. 1994

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 3. 5. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 20. 9. 2018 - Poslední vztah: 3. 5. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

člen představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 25. 7. 2014 - Poslední vztah: 20. 9. 2018

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 31. 8. 2010 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

od 13. 2. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 13. 2. 2014 od 31. 8. 2010

MILKAGRO MAJETKOVÁ a.s., IČ: 28566734

Vídeňská 20, Česká republika, Olomouc, 779 00

do 31. 8. 2010 od 1. 6. 2010

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 23. 5. 1994

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 7. 7. 1994
Mlékárenství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 23. 5. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 23. 5. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).