Hlavní navigace

Vodňanská drůbež, a.s.

Firma Vodňanská drůbež, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1953, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 373 900 000 Kč.
Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Základní údaje o subjektu

IČ:

25396480

Sídlo:

Radomilická 886, Vodňany Vodňany II, 389 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

15. 4. 1998

DIČ:

CZ25396480

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 1500 - 1999 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

101 Zpracování a konzervování masa a výroba masných výrobků
10120 Zpracování a konzervování drůbežího masa

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1953, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

Vodňanská drůbež, a.s. od 1. 1. 2011

Obchodní firma

Vodňanská drůbež, s.r.o. do 1. 1. 2011 od 31. 12. 2009

Obchodní firma

Agropol Food, s.r.o. do 31. 12. 2009 od 24. 10. 2003

Obchodní firma

PROTRIUMPH s.r.o. do 24. 10. 2003 od 15. 4. 1998

Právní forma

Akciová společnost od 1. 1. 2011

Právní forma

Společnost s ručením omezeným do 1. 1. 2011 od 15. 4. 1998

adresa

Radomilická 886
Vodňany 38901 od 14. 11. 2016

adresa

Opletalova 1535/4
Praha 1 11376 do 31. 12. 2009 od 30. 12. 2003

adresa

Opletalova 4, č.p. 1535
Praha 1 11000 do 30. 12. 2003 od 16. 9. 2003

adresa

Olomoucká č. 38
Opava 74601 do 16. 9. 2003 od 15. 4. 1998

Předmět podnikání

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 16. 7. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, od 16. 7. 2009

hostinská činnost od 3. 6. 2009

řeznictví a uzenářství od 3. 6. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 11. 2. 2009

řeznictví a uzenářství do 30. 12. 2003 od 15. 4. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 30. 12. 2003 od 15. 4. 1998

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 11. 2. 2009 od 15. 4. 1998

Ostatní skutečnosti

Skutečným majitelem obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. je správce svěřenského fondu AB private trust I, svěřenský fond pan Ing. Zbyněk Průša, nar. 06.12.1953, bytem Rožnov pod Radhoštěm, Sluneční 2355, PSČ 756 61. od 8. 1. 2019

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech. od 10. 5. 2014

Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady ze dne 1. 3. 2011 o zvýšení základního kapitálu společnosti: Z důvodu stabilizace Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow společnosti se základní kapitál společnosti zvyšuje o částku 43,900.000,- Kč, slovy čtyřicet tři milionů devět set tisíc korun českých na celkovou výš i základního kapitálu 373,900.000,- Kč, slovy tři sta sedmdesát tři milionů devět set tisíc korun českých a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitým vkladem; upisov ání akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem čtyř kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; tří kusů nových kme nových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých a devíti kusů nových kmenových akcií Společnosti, které budou vydány ve formě na jméno v list inné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých. Akcie nebudou kótovány na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Nově emitované akcie budou upsány nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je Akcionář - společnost AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, zapsaná v obchodním rejstříku, který je veden Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6 626, nepeněžitý vklad představuje níže uvedené movité věci a nemovitosti, které jsou fyzicky lokalizovány ve výrobním areálu Společnosti v Modřicích. Areál je situován v obci Modřice, těsně za jižní hranicí města Brna a nachází se u sjezdu z dálnice D2 na Bratislavu. Níže uvedený soubor věcí tvoří samostatné středisko s parametry samostatné výnosové jednotky: soubor movitých věcí: Balící stroj MULTIVAC typ R 240 (balička uzenin) inventární číslo 1073, Porážková linka inventární číslo 84, Pásová váha inventární číslo 85, Flotační zařízení inventární číslo 87, Balící stroj Multivac R 230 (hlubokotažný) inventární číslo 113, Balící s troj Waldysa 55 inventární čísla 115-121, Separátor masa, typ BEEHIVE RST 006 inventární číslo 122, Filetovací stroj BAADER 640 inventární číslo 129, Balící stroj ULMA Superchick inventární číslo 130, Narážka VEMAG, typ Robot HP10 inventární číslo 131, Ku tr LASKA, typ KU200 VACK, LS90L inventární číslo 136, Masírovací stroj vakuový ES-2200-C inventární číslo 137, Masírka SCHALLER, typ 3VACOMAT 3000 inventární číslo 138, Separátor masa BAADER inventární číslo 139, Masírovací stroj vakuový SCHALLER, typ 3VA COMAT 3000 inventární číslo 140, Kondenzátor YORK, model LSCA 370 inventární číslo 141, Kondenzátor YORK, model LSCB 370 inventární číslo 142, Nastřikovací stroj - INJECT STAR, typ B/72-P inventární číslo 143, Etiketovací váhy BIZERBA inventární čísla 128 6-1289 a 1291, Průběžná myčka přepravek inventární číslo 413, Balička ILPRA inventární číslo 414, Kalibrační a egalizační zařízení inventární číslo 418, Balička Multivac inventární číslo 419, Masírovací zařízení INJECT STAR inventární číslo 420, Zchlazova cí tunely s dveřmi inventární čísla 421-422, Nářezový stroj Weber inventární číslo 423, Tvarovací hlava na baličku VC 999 inventární číslo 424, LINCO vzduchem chladící zařízení inventární číslo 91, Chlazení porcovny a prostor inventární číslo 105, Chlazen í sladké vody, technologie inventární číslo 106, Technologické zařízení trafostanice inventární číslo 92, Ventil turbíny Lomanco 8 kusů inventární číslo 341. Nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo 2374 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno - venkov, pro katastrální území a obec Modřice, a to budovy: bez čp/če způsob využití tech, vybavení na parcele č. 1914/27 - čist ička odpadních vod, bez čp/če způsob využití tech. vybavení na parcele č. 1914/66 - retenční nádrž na odpadní vody, bez čp/če způsob využití výroba na parcele č. 1914/71 - porcovna masa. Akcie budou upsány Jediným akcionářem jako předem vybraným zájemcem; Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcie upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví Předem vybraného zájemce, který slouží podnika telskému využití předmětných nemovitostí. Předmět Nepeněžitého vkladu byl oceněn Ing. Rastislavem Machů, znalcem pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se zvláštní specializací podniků, jmenovaným za tímto účelem Krajským soudem v Českých Budějovicích pravomocným usnesením číslo jednací 21 Nc 1729/2011-15 ze dne 14. 2. 2011, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 23. 2. 2011 znalecký posudek č. 226/06/2011 ve výši 43,901.000,- Kč. Emisní kurs Akcií je vyšší než jmenovitá hodnota upisovaných Akcií a je stanoven ve výši 10,000.227,79 Kč, slovy deset milionů dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých; ve výši 1,000.022,77 Kč, slovy jeden milion dvacet dva korun českých sedmd esát sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč a ve výši 100.002,27 Kč slovy jedno sto tisíc dvě koruny české dvacet sedm haléřů na jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun český ch. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou upisovaných akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění se považuje za emisní ážio. Emisní ážio činí 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých a u každé jednotlivé upsané akc ie o jmenovité hodnotě 10,000.000,- Kč, slovy deset milionů korun českých, činí 227,79 Kč, slovy dvě stě dvacet sedm korun českých sedmdesát devět haléřů; u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 1,000.000,- Kč, slovy jeden milion korun českých , činí 22,77 Kč, slovy dvacet dvě koruny české sedmdesát sedm haléřů, a u každé jednotlivé upsané akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, slovy jedno sto tisíc korun českých, činí 2,27 Kč, slovy dvě koruny české dvacet sedm haléřů. Upisovatel je povinen s platit celý emisní kurs ve výši 100 % jím upsaných akcií; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Akcie budou upsány smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že Jediný akcionář není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost naopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu Společnosti nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku dojde ke st abilizaci Společnosti, její podnikatelské činnosti a snížení náročnosti provozu na cashflow Společnosti. Schvaluje se předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota podle znaleckého posudku činí 43,901.000,- Kč. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Akcie budou upsány předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ. Lhůta pro upsání akcií bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy předem vybranému zájemci; upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnut í jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání akcií bude předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy. Společnost je povinna tento návrh odeslat předem vybra nému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti učiněné v působnosti valné hromady (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání akcií nedojde, má se za to, že upsání je neúčinné. Př edem vybraný zájemce je povinen splatit nepeněžitý vklad, definovaný ve znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se společností a současně jeho předáním společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi společností a předem vybraným zájemcem seps án zápis. Předem vybraný zájemce je současně povinen předat společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu společnosti; Nepeněžitý vklad musí být předem vybraným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu smlouvy. do 26. 4. 2011 od 28. 3. 2011

Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. dosud zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu C vložce 18476, změnila na základě projektu změny právní formy ze dne 8.10.2010 a následného usnesení valné hromady ze dne 15.1 1.2010 právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost a bude nadále zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 1953 pod obchodní firmou Vodňanská drůbež, a.s. od 1. 1. 2011

Jediný společník v působnosti valné hromady rozhodl dne 11.6.2010 takto: základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 173.136.000,-Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) na celkovou částku 563.004.000,- Kč (slo vy: pět set šedesát tři miliony čtyři tisíce korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno peněžitým vkladem jediného společníka Společnosti, jímž je společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifik ační číslo 25100025, s tím, že zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem je podle ustanovení § 142 obchodního zákoníku přípustné, jelikož dosavadní vklad Společníka na základním kapitálu Společnosti byl zcela splacen. Společník převezme písemným proh lášením závazek ke zvýšení vkladu o 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých) ve lhůtě nejpozději do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí, učiněného při výkonu působnosti valné hromady společnos ti. Tento vklad musí být v plném rozsahu splacen do 5 (slovy: pěti) let od převzetí závazku ke zvýšení vkladu. - souhlasí, aby společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha l, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, identifikační číslo 25100025, převzala v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 obchodního zákoníku písemným prohlášením závazek ke zvýšení vkladu ve výši a o  částku 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých). - schvaluje možnost započtení peněžité pohledávky Společníka za Společností v celkové výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení peněžitého vkladu ve výši 173.136.000,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc korun českých), a to peněžité pohledávky Společníka za Společnosti vzniklé v důsledku rozhodnutí valné hromady společnosti Jihočeská drůbež, a.s. ze dne 13.8.2009 o sníže ní základního kapitálu, v důsledku zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a v důsledku předložení akcií ve vlastnictví společnosti Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ 251 00 025, zapsaná v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4501, k vyznačení snížené jmenovité hodnoty akcií ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) splatné dne 31.3.2010. Závazek ve výši 173.136.600,- Kč (slovy: jedno sto sedmdesát tři milionů sto třicet šest tisíc šest set korun českých) přešel na Společnost v důsledku smlouvy o prodeji podniku společnosti Jihočeská drůbež a.s. uzavřené dne 30.4.2010 mezi prodávajícím Jihočeská dr ůbež a.s., IČ 606 47 850, se sídlem Tábor, Vožická 2047, PSČ 390 02, a kupujícím Vodňanská drůbež, s.r.o., se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, společnost zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 18476 (dřive Městským soudem v Praze oddíl, vložka 95530), IČ 253 96 480 do 13. 7. 2010 od 17. 6. 2010

Na společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 jmění spol ečnosti Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 871, společnosti PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modři ce, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a společnosti Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním r ejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038, jako zanikajících společností. Společnost Vodňanská drůbež, s.r.o. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ 253 96 480 je podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 8.3.2010 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2010 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zr ušených a zaniklých společností Jihočeská drůbež Mirovice, a.s. se sídlem Mirovice, Zámostí 272, PSČ 398 06, IČ 616 72 696, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu B vložce 872, PROMT Modřice, a.s. se sídlem Modřice, Chrlická 522, PSČ 664 42, IČ 476 76 035, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B vložce 5673 a Intergal Vrchovina, a.s. se sídlem Skořenice 135, PSČ 565 01, IČ 601 09 050, dosud zapsané v obchodním resjtříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B vložce 1038. od 31. 5. 2010

Kapitál

Základní kapitál

vklad 373 900 000 Kč

od 26. 4. 2011

Základní kapitál

vklad 330 000 000 Kč

do 26. 4. 2011 od 1. 1. 2011

Základní kapitál

vklad 563 004 000 Kč

do 1. 1. 2011 od 13. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 389 868 000 Kč

do 13. 7. 2010 od 15. 12. 2009

Základní kapitál

vklad 164 000 000 Kč

do 15. 12. 2009 od 22. 5. 2008

Základní kapitál

vklad 4 000 000 Kč

do 22. 5. 2008 od 15. 4. 1998
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 373 900 000 Kč, počet: 1 od 15. 8. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 3 do 15. 8. 2016 od 10. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 15. 8. 2016 od 10. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 15. 8. 2016 od 10. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 15. 8. 2016 od 10. 5. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 7 do 10. 5. 2014 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 3 do 10. 5. 2014 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 Kč, počet: 9 do 10. 5. 2014 od 26. 4. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 000 Kč, počet: 3 do 26. 4. 2011 od 1. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 100 000 000 Kč, počet: 3 do 10. 5. 2014 od 1. 1. 2011

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Milan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2021

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Stanislava Kolářová

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2011

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Komrska Ph.D.

člen představenstva

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

Tábor 520/44a, Brno, 602 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Milan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 10. 2018 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

vznik funkce: 3. 9. 2018

zánik funkce: 31. 12. 2020

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Stanislava Kolářová

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 2016 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 1. 2016

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Stanislava Kolářová

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2018

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 3. 9. 2013

zánik funkce: 31. 8. 2018

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 12. 6. 2015 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Martin Krystián

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 2. 9. 2013

vznik funkce: 3. 9. 2013

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 27. 9. 2013 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 2. 9. 2013

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 3. 9. 2013

zánik funkce: 30. 4. 2014

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 21. 5. 2013

zánik členství: 1. 9. 2013

vznik funkce: 21. 5. 2013

zánik funkce: 1. 9. 2013

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Rastislav Wiedermann

člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2013 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 1. 2. 2013

zánik členství: 1. 9. 2013

Opatovská, Trenčín, 911 01, Slovenská republika

Ing. Stanislav Alt

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 2. 3. 2012

zánik členství: 21. 5. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2013

Havelkova 788/13, Loštice, 789 83, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Karel Ponesz

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 2011 - Poslední vztah: 29. 4. 2013

vznik členství: 4. 8. 2011

zánik členství: 31. 1. 2013

Andovská 9127/104, Nové Zámky, 940 01, Slovenská republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Alešova 354/4, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Petr Bláha

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 30. 9. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 26. 7. 2011

Skalní 1089, Hranice, 753 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 3. 2012

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 1. 3. 2012

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Stanislava Kolářová

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Milan Říha

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 27. 9. 2013

vznik členství: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 1. 2011

zánik funkce: 3. 9. 2013

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Kurčík

jednatel

První vztah: 26. 4. 2010 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik funkce: 15. 4. 2010

zánik funkce: 1. 1. 2011

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Ing. Stanislava Kolářová

jednatel

První vztah: 11. 12. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik funkce: 4. 11. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2011

Truhlářská 2220, Písek, 397 01, Česká republika

Ing. Milan Říha

jednatel

První vztah: 16. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2011

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

jednatel

První vztah: 3. 6. 2009 - Poslední vztah: 1. 1. 2011

vznik funkce: 30. 4. 2009

zánik funkce: 1. 1. 2011

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Cingr

jednatel

První vztah: 23. 4. 2009 - Poslední vztah: 26. 4. 2010

vznik funkce: 2. 4. 2009

zánik funkce: 14. 4. 2010

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Ing. Miroslav Pešta

jednatel

První vztah: 11. 2. 2009 - Poslední vztah: 16. 7. 2009

vznik funkce: 5. 2. 2009

zánik funkce: 26. 6. 2009

U starého splavu 620, Praha 10, 107 00, Česká republika

Ing. Martin Vacek

jednatel

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 11. 2. 2009

vznik funkce: 1. 2. 2005

zánik funkce: 5. 2. 2009

Chotěšovská 700/7, Praha 9, 190 00, Česká republika

Ing. Michal Pátek

Jednatel

První vztah: 22. 5. 2008 - Poslední vztah: 23. 4. 2009

vznik funkce: 18. 8. 2003

zánik funkce: 2. 4. 2009

Mánesova 1633/74, Praha 2, 120 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Vacek

jednatel

První vztah: 22. 4. 2005 - Poslední vztah: 22. 5. 2008

vznik funkce: 1. 2. 2005

Stupkova 1441/7, Praha 7, Česká republika

Ing. Jiří Malúš

Jednatel

První vztah: 30. 12. 2003 - Poslední vztah: 22. 4. 2005

vznik funkce: 3. 7. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2005

Na Čihadle 841/8, Praha 6, Česká republika

Ing. Michal Pátek

Jednatel

První vztah: 24. 10. 2003 - Poslední vztah: 22. 5. 2008

vznik funkce: 18. 8. 2003

Havelská 16/516, Praha 1, Česká republika

Ing. Milan Říha

Jednatel

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 22. 4. 2005

vznik funkce: 3. 7. 2003

zánik funkce: 31. 1. 2005

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Jiří Malúš

Jednatel

První vztah: 16. 9. 2003 - Poslední vztah: 30. 12. 2003

vznik funkce: 3. 7. 2003

U Hadovky 26, Praha 6, Česká republika

MVDr. Jiří Kaprálek

jednatel

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 3. 7. 2003

Olomoucká 38, Opava, 746 01, Česká republika

Jiří Kaprálek

jednatel

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

vznik funkce: 22. 4. 2003

zánik funkce: 3. 7. 2003

Hlučínská 977/23, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Dušan Obrenovic

jednatel

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik funkce: 22. 4. 2003

Husova č. 192, Mladá Boleslav, Česká republika

MVDr. Jiří Kaprálek

jednatel

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

zánik funkce: 22. 4. 2003

Olomoucká 38, Opava, Česká republika

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a/společně dva členové představenstva, nebo; b/společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právníckých osobách, nebo; c/samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těch to údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

od 28. 2. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a/společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b/samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c/společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanoveni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 28. 2. 2014 od 1. 1. 2011

Jménem společnosti jednají společně dva jednatelé.

do 1. 1. 2011 od 23. 4. 2009

Každý z jednatelů jedná jménem společnosti samostatně.

do 23. 4. 2009 od 22. 5. 2008

Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje jednatel. Podpisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.

do 22. 5. 2008 od 16. 9. 2003

Jednání za společnost: Statutárním zástupcem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti samostatně.

do 16. 9. 2003 od 9. 6. 2003

Jednání za společnost: Statutárním zástupcem společnosti jsou jednatelé, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti tím způsobem, že vždy musí jednat dva jednatelé společně, se všemi důsledky, které právní předpisy s učiněnými právními úkony spojují.

do 9. 6. 2003 od 15. 4. 1998

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2021

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Boleslav Bieber

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 1. 2019

vznik členství: 1. 1. 2019

Dohnalova 619/13, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Martin Šácha

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 9. 2018

vznik funkce: 1. 9. 2018

Smetanova 1313, Vodňany, 389 01, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2016 - Poslední vztah: 4. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2020

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Boleslav Bieber

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 5. 2016 - Poslední vztah: 8. 1. 2019

vznik členství: 18. 1. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

Dohnalova 619/13, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Zdenek Wagner

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Dvořákova 247/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdenek Wagner

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 3. 10. 2018

vznik členství: 1. 2. 2014

zánik členství: 31. 8. 2018

vznik funkce: 3. 2. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2018

Dvořákova 247/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Boleslav Bieber

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 17. 1. 2016

Dohnalova 619/13, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Boleslav Bieber

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2016

vznik členství: 17. 1. 2011

zánik členství: 17. 1. 2016

Dohnalova 619/13, Brno, 644 00, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 7. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 31. 12. 2015

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Zdenek Wagner

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 2. 2014

vznik funkce: 3. 2. 2014

Dvořákova 247/23, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Stanislav Alt

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2013 - Poslední vztah: 10. 5. 2014

vznik členství: 21. 5. 2013

zánik členství: 31. 1. 2014

Havelkova 788/13, Loštice, 789 83, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 1. 1. 2011

Dalovická 1057/7, Praha 9, 197 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jaroslav Kurčík

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 4. 2012 - Poslední vztah: 24. 7. 2013

vznik členství: 2. 3. 2012

zánik členství: 21. 5. 2013

vznik funkce: 27. 3. 2012

zánik funkce: 21. 5. 2013

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Mgr. Libor Němeček Dr.

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 5. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

vznik členství: 1. 1. 2011

zánik členství: 1. 3. 2012

vznik funkce: 31. 1. 2011

zánik funkce: 1. 3. 2012

Kodymova 2536/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Boleslav Bieber

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2011 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

vznik členství: 17. 1. 2011

Dohnalova 13, Brno, 644 00, Česká republika

Mgr. Libor Němeček Dr.

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 13. 5. 2011

vznik členství: 1. 1. 2011

Kodymova 2536/14, Praha 5, 158 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno, 602 00

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 23. 4. 2012

vznik členství: 1. 1. 2011

Chotěšovská 677/9, Praha 9, Česká republika

Další vztahy firmy Vodňanská drůbež, a.s.

Historické vztahy

Jiří Kaprálek

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

vklad 100 000 Kč

splaceno 100 %

obchodní podíl 2,5 % základního kapitálu

Hlučínská 977/23, Ludgeřovice, 747 14, Česká republika

Dušan Obrenovic

První vztah: 15. 4. 1998 - Poslední vztah: 9. 6. 2003

vklad 2 000 000 Kč

splaceno 50 %

Freiburg I, Breigau-Alt Betzehn, Opitzstrasse 36, Spolková republika Německo

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 20. 7. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

AGROFERT, a.s.

První vztah: 14. 11. 2016

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 17. 12. 2015 - Poslední vztah: 20. 7. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 27. 11. 2015 - Poslední vztah: 17. 12. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 27. 11. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 28. 2. 2014 - Poslední vztah: 14. 11. 2016

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 28. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

AGROFERT, a.s.

První vztah: 1. 1. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

ALEF spol. s r.o.

První vztah: 9. 6. 2003 - Poslední vztah: 16. 9. 2003

Vídeňská 1586/84, Praha Kunratice (Praha-Kunratice), 148 00

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

od 14. 11. 2016

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 14. 11. 2016 od 28. 2. 2014

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 28. 2. 2014 od 13. 2. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 13. 2. 2014 od 1. 1. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 4. 1998

Živnosti

Pekařství, cukrářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 29. 4. 2015
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 17. 9. 2014
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 23. 6. 2009
Řeznictví a uzenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 5. 2009
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 19. 5. 2009
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 19. 5. 2009
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba zdravotnických prostředků
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 4. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).