Hlavní navigace

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6873, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 6 871 700 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

01643541

Sídlo:

Štefánikova 167, Zlín, 760 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 4. 2013

DIČ:

CZ01643541

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
71110 Architektonické činnosti
71122 Zeměměřické a kartografické činnosti
71209 Ostatní technické zkoušky a analýzy
74300 Překladatelské a tlumočnické činnosti
74901 Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6873, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

CENTROPROJEKT GROUP a.s. od 15. 5. 2013

Obchodní firma

EPCPROJEKT a.s. do 15. 5. 2013 od 30. 4. 2013

Právní forma

Akciová společnost od 30. 4. 2013

adresa

Štefánikova 167
Zlín 76001 od 14. 5. 2013

adresa

Slovenská 3657
Zlín 76001 do 14. 5. 2013 od 30. 4. 2013

Předmět podnikání

výkon zeměměřických činností od 8. 9. 2020

projektová činnost ve výstavbě od 24. 5. 2013

provádění staveb, jejich změn a odstraňování od 24. 5. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 5. 2013

poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od 24. 5. 2013

geologické práce do 8. 9. 2020 od 24. 5. 2013

technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany do 28. 4. 2021 od 24. 5. 2013

Předmět činnosti

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor do 22. 11. 2017 od 30. 4. 2013

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 18.4.2023, došlo ke sloučení, při kterém na společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem na adrese Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO 01643541, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající spo lečnosti BLUECHEM a.s., se sídlem na adrese Terezínská 57, 410 02 Lovosice, IČO 03146341. od 1. 6. 2023

Valná hromada společnosti rozhodla dne 6.6.2017 o snížení základního kapitálu takto: 1. Důvodem snížení základního kapitálu je vykázaná neuhrazená ztráta z hospodaření společnosti a účelem úhrada podstatné části této ztráty. 2. Základní kapitál společnosti činící doposud 34.358.500,- Kč se snižuje o částku 27.486.800,- Kč, na částku 6.871.700,- Kč. Toto snížení bude provedeno tím způsobem, že se poměrně sníží jmenovitá hodnota všech zaknihovaných akcií společnosti z hodnoty 2 ,50 Kč na hodnotu 0,50 Kč. 3. S částkou 27.486.800,- Kč odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tím způsobem, že nebude ani zčásti nikomu vyplácena, ale celá bude použita na úhradu ztráty společnosti ve stejné výši. 4. Vzhledem k tomu, že na základě § 432 odst. 1 zákona o obchodních korporacích rozhodnutí o snížení základního kapitálu nahrazuje rozhodnutí o změně stanov, určuje valná hromada na základě § 432 odst. 2 zákona o obchodních korporacích způsob, jakým se v důsledku snížení základního kapitálu stanovy mění, takto: - čl. 6 Základní kapitál společnosti po změně zní: "Základní kapitál společnosti činí 6.871.700,- Kč.", - čl. 7 Akcie a zatímní listy, odstavec 1, po změně zní: "1. Základní kapitál společnosti je rozvržen na 13.743.400 ks kmenových zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě každé z nich 0,50 Kč.". 5. Představenstvo je povinno zajistit příslušným způsobem a bez zbytečného odkladu zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyznačení nižší jmenovité hodnoty zaknihovaných akcií v evidenci zaknihovaných cenných papírů. do 22. 11. 2017 od 6. 6. 2017

Valná hromada společnosti rozhodla dne 23.3.2016 o snížení základního kapitálu společnosti takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu: Existující ztráta společnosti a úhrada ztráty společnosti za účetní období od 3.5.2013 do 31.12.2013 ve výši 74,678.105,06 Kč, existující ztráta společnosti a úhrada ztráty za účetní období od 1.1.2015 do 31.1 2.2015 ve výši 28,397.394,94 Kč. Úhrada ztráty snížení základního kapitálu by měla přinést ekonomickou stabilizaci společnosti do budoucna. Ztráta společnosti ve výši 371.335,31 Kč zůstane neuhrazena. 2 .Rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení: Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 137,434.000,-- Kč, se snižuje o částku ve výši 103,075.500,-- Kč tak, že základní kapitál společnosti bude po snížení činit 34,358.500,-- Kč . Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech 13 743 400 ks akcií na jméno v listinné podobě ze stávající výše 10,-- Kč na jednu akcii na novou výši 2,50 Kč na jednu akcii. Společnost nemá ve svém majetku vlastní akcie. 3. Způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Tato částka bude v plném rozsahu použita na úhradu ztrát z minulých let. Akcionářům nebude z částky snížení základního kapitálu poskytnuto žádné plnění. 4. Lhůta pro předložení akcií společnosti: akcionáři předloží společnosti akcie za účelem výměny za akcie s novou nižší jmenovitou hodnotou nebo za účelem vyznačení nové jmenovité hodnoty nejpozději do 29.3.2016. do 22. 11. 2017 od 24. 3. 2016

Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 109,000.000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 28,434,000,-Kč tak, že základní kapitál společnosti bude činit po navýšení 137,434.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku navrh ovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. do 22. 11. 2017 od 22. 3. 2016

Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 2,843.400 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními kmenov ými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 10,-Kč. Nově vydané akcie budou nahrazeny hromadnými akciemi. do 22. 11. 2017 od 22. 3. 2016

1. Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 2.000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 107.000,000,-Kč tak, že základní kapitál společnosti bude činit po navýšení 109.000.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku navrhov aného zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 10.700.000 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními k menovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 10,-Kč Nově vydané akcie budou nahrazeny hromadnými akciemi. do 13. 6. 2014 od 13. 6. 2014

1. Zapsaný základní kapitál společnosti, který činí k dnešnímu dni 2.000.000,-Kč se zvyšuje o částku ve výši 107.000,000,-Kč tak, že základní kapitál společnosti bude činit po navýšení 109.000.000,-Kč. Nepřipouští se upisování akcií nad ani pod částku nav rhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti. 2. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, a to upsáním 10.700.000 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,-Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena stejná práva jako s původními k menovými akciemi společnosti. Emisní kurz každé akcie bude činit 10,-Kč Nově vydané akcie budou nahrazeny hromadnými akciemi. do 13. 6. 2014 od 13. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 17. 1. 2014

Kapitál

Základní kapitál

vklad 6 871 700 Kč

od 6. 6. 2017

Základní kapitál

vklad 34 358 500 Kč

do 6. 6. 2017 od 24. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 137 434 000 Kč

do 24. 3. 2016 od 22. 3. 2016

Základní kapitál

vklad 109 000 000 Kč

do 22. 3. 2016 od 13. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 13. 6. 2014 od 30. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 6 871 700 Kč, počet: 1 od 8. 9. 2020
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 0 Kč, počet: 13 743 400 do 8. 9. 2020 od 6. 6. 2017
Akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 2 Kč, počet: 13 743 400 do 6. 6. 2017 od 11. 8. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 Kč, počet: 13 743 400 do 11. 8. 2016 od 19. 5. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 Kč, počet: 13 743 400 do 19. 5. 2016 od 24. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 13 743 400 do 24. 3. 2016 od 22. 3. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 10 900 000 do 22. 3. 2016 od 13. 6. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 Kč, počet: 200 000 do 13. 6. 2014 od 30. 4. 2013

Dozorčí rada

1 fyzická osoba

Ing. Jan Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2023

vznik členství: 1. 7. 2023

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Mgr. Libor Němeček, Dr.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2021 - Poslední vztah: 15. 8. 2023

vznik členství: 5. 4. 2021

zánik členství: 30. 6. 2023

vznik funkce: 5. 4. 2021

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  NFCtron Pay a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  AGF Energy, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Člen dozorčí rady B

  Sportega s.r.o.

  Čechyňská 361/16, Brno, 602 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno Zábrdovice, 602 00

 • místopředseda dozorčí rady

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

 • místopředseda představenstva

  NFCtron a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Ivo Hanáček

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 12. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 16. 7. 2019

Pod Kozincem 1309, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  KEMIFLOC a.s.

  Dluhonská 2858/111, Přerov, 750 02

 • místopředseda představenstva

  PRECHEZA a.s.

  nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Ing. Pavel Stráský

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 4. 4. 2018

vznik funkce: 4. 4. 2018

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Vladimír Kudela

Předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 4. 4. 2018

zánik členství: 16. 7. 2019

vznik funkce: 5. 4. 2018

zánik funkce: 16. 7. 2019

Kamenná 3857, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Petr Cingr

Předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 4. 4. 2018

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Drotár

Místopředseda dozorčí rady

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 4. 4. 2018

vznik funkce: 4. 4. 2018

Nad Laborcom 1770/6, Michalovce, Košický kraj, Slovenská republika

Ing. Jan Stoklasa

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2018

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Mgr. Libor Němeček, Dr.

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2021

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 4. 4. 2021

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2021

Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

 • Předseda představenstva

  NFCtron Pay a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

 • předseda dozorčí rady

  AGF Energy, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

 • Člen dozorčí rady B

  Sportega s.r.o.

  Čechyňská 361/16, Brno, 602 00

 • člen představenstva

  AGROFERT, a.s.

  Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

 • místopředseda dozorčí rady

  PENAM, a.s.

  Cejl 504/38, Brno Zábrdovice, 602 00

 • místopředseda dozorčí rady

  Primagra, a.s.

  Nádražní 310, Milín, 262 31

 • místopředseda představenstva

  NFCtron a.s.

  Opletalova 1525/39, Praha Nové Město (Praha 1), 110 00

Ing. Karel Šteker, Ph.D.

člen dozočí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 4. 4. 2016

Podlesí II 5609, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Pavel Bíza

člen dozočí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 4. 4. 2016

Luční 4592, Zlín, 760 05, Česká republika

Ing. Vladimír Kudela

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 4. 4. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2015

zánik funkce: 4. 4. 2018

Kamenná 3857, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Vladimír Kudela

Předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 1. 1. 2015

zánik členství: 4. 4. 2018

vznik funkce: 2. 1. 2015

zánik funkce: 4. 4. 2018

Kamenná 3857, Zlín, 760 01, Česká republika

Pavel Bíza

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2015

Luční 4592, Zlín, 760 05, Česká republika

Helena Pešková

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 1. 1. 2015

Pomněnková 559, Zlín, 763 14, Česká republika

Jaromír Kužela

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 1. 1. 2015

Zálešná V 2967, Zlín, 760 01, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Ing. Pavel Pustějovský

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2023

vznik členství: 1. 7. 2023

vznik funkce: 19. 7. 2023

Beskydská 1530, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Antonín Adam Pekárek, MBA

člen představenstva

První vztah: 28. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Lysá 613, Želechovice nad Dřevnicí, 763 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Václav Havlík

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 2021

vznik členství: 3. 3. 2021

vznik funkce: 3. 3. 2021

Pudlovská 1379, Louny, 440 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 29. 11. 2019

vznik funkce: 14. 1. 2021

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Branislav Brežný

člen představenstva

První vztah: 29. 12. 2018

vznik členství: 1. 11. 2018

Nad Humnami 681, Horná Kraľová 95132, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Pavel Stráský

člen představenstva

První vztah: 29. 1. 2021 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 29. 11. 2019

vznik funkce: 24. 11. 2020

zánik funkce: 14. 1. 2021

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Filip Wrnata

místopředseda představenstva

První vztah: 29. 1. 2021 - Poslední vztah: 16. 2. 2021

vznik členství: 8. 9. 2020

zánik členství: 5. 1. 2021

vznik funkce: 24. 11. 2020

zánik funkce: 5. 1. 2021

Medlov 139, 783 91, Česká republika

Ing. Filip Wrnata

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2020 - Poslední vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 8. 9. 2020

zánik funkce: 24. 11. 2020

Medlov 139, 783 91, Česká republika

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA

člen představenstva

První vztah: 8. 9. 2020 - Poslední vztah: 28. 1. 2022

vznik členství: 8. 9. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

zánik funkce: 31. 12. 2021

Obeciny VIII 3614, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 1. 2020 - Poslední vztah: 29. 1. 2021

vznik členství: 29. 11. 2019

vznik funkce: 29. 11. 2019

zánik funkce: 23. 11. 2020

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Jan Stoklasa

předseda představenstva

První vztah: 29. 12. 2018 - Poslední vztah: 15. 8. 2023

vznik členství: 1. 11. 2018

zánik členství: 30. 6. 2023

vznik funkce: 1. 11. 2018

zánik funkce: 30. 6. 2023

Polní 240, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 4. 4. 2018

zánik členství: 16. 7. 2019

vznik funkce: 4. 4. 2018

zánik funkce: 16. 7. 2019

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 29. 12. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 4. 4. 2018

zánik funkce: 31. 10. 2018

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Martin Drotár

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 6. 2018 - Poslední vztah: 3. 1. 2020

vznik členství: 4. 4. 2018

zánik členství: 28. 11. 2019

vznik funkce: 4. 4. 2018

zánik funkce: 28. 11. 2019

Nad Laborcom 1770/6, Michalovce, Košický kraj, 071 01, Slovenská republika

Ing. Radomír Masařík

člen představenstva

První vztah: 22. 11. 2017 - Poslední vztah: 1. 8. 2019

vznik členství: 21. 11. 2017

zánik členství: 16. 7. 2019

Štěpánov 1067, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Martin Drotár

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

Štefánikova 167, Zlín, 698 01, Česká republika

Ing. Martin Drotár

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

Štefánikova 167, Zlín, 698 01, Česká republika

Ing. Tomáš Filip

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 21. 11. 2017

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 21. 11. 2017

Družstevní 150, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Tomáš Filip

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 22. 11. 2017

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 21. 11. 2017

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 21. 11. 2017

Družstevní 150, Valašské Meziříčí, 757 01, Česká republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 13. 6. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

vznik funkce: 5. 4. 2016

zánik funkce: 4. 4. 2018

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Hanáček

člen představenstva

První vztah: 19. 5. 2016 - Poslední vztah: 29. 12. 2018

vznik členství: 4. 4. 2016

zánik členství: 31. 10. 2018

vznik funkce: 4. 4. 2016

zánik funkce: 31. 10. 2018

Pod Kozincem 1309, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

 • člen představenstva

  KEMIFLOC a.s.

  Dluhonská 2858/111, Přerov, 750 02

 • místopředseda představenstva

  PRECHEZA a.s.

  nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov Přerov I-Město, 750 02

Ing. Pavel Stráský

předseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 3. 5. 2013

vznik funkce: 1. 1. 2015

zánik funkce: 5. 4. 2016

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Ing. Martin Drotár

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Štefánikova 167, Zlín, 698 01, Česká republika

Ing. Martin Drotár

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 2. 2015 - Poslední vztah: 17. 5. 2017

vznik členství: 1. 1. 2015

vznik funkce: 1. 1. 2015

Štefánikova 167, Zlín, 698 01, Česká republika

Jaroslav Valkovič

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 19. 5. 2016

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 4. 4. 2016

Družstevní 4293, Zlín, 760 05, Česká republika

Pavel Stráský

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 3. 5. 2013

zánik funkce: 1. 1. 2015

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Vladimír Kudela

předseda představenstva

První vztah: 14. 5. 2013 - Poslední vztah: 3. 2. 2015

vznik členství: 3. 5. 2013

zánik členství: 31. 12. 2014

vznik funkce: 3. 5. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2014

Kamenná 3857, Zlín, 760 01, Česká republika

Oldřich Janík

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2013

zánik členství: 3. 5. 2013

B. Němcové 601, Zlín, 760 01, Česká republika

Jaroslav Valkovič

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 3. 5. 2013

Družstevní 4293, Zlín, 760 05, Česká republika

Pavel Stráský

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2013 - Poslední vztah: 14. 5. 2013

vznik členství: 30. 4. 2013

vznik funkce: 30. 4. 2013

zánik funkce: 3. 5. 2013

Slovenská 3657, Zlín, 760 01, Česká republika

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může zastupovat společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a n a určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenst va společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 8. 9. 2020

Členové představenstva jednají při zastupování společnosti takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva členové představenstva společně způsobem uvedeným v předchozí větě pod písm. a), nebo za kterou jednali tři členové představenstv a společně způsobem uvedeným v předchozí větě pod písm. b), zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 8. 9. 2020 od 1. 8. 2019

Členové představenstva jednají při zastupování společnosti takto: a) společně předseda představenstva s kterýmkoliv místopředsedou představenstva nebo společně kterýkoliv místopředseda představenstva s kterýmkoliv členem představenstva, který není předsedou ani místopředsedou představenstva, nebo b) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto způsobu jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali dva členové představenstva společně způsobem uvedeným v předchozí větě pod písm. a), zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 1. 8. 2019 od 22. 11. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně předseda představenstva a kterýkoliv místopředseda, nebo společně kterýkoliv místopředseda a člen představenstva, který není předsedou a místopředsedou představenstva, nebo b) společně čtyři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 11. 2017 od 19. 5. 2016

Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti kterýkoli člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti př ipojí svůj podpis ten. kdo za společnost podepisuje

do 19. 5. 2016 od 17. 1. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo jako statutární orgán společnosti. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti samostatně předseda představenstva nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem zmocněn.

do 17. 1. 2014 od 30. 4. 2013

AGROFERT, a.s.

První vztah: 1. 8. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha, 149 00

od 1. 8. 2019

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 5. 2013

Živnosti

Geologické práce
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Projektová činnost ve výstavbě
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Výkon zeměměřických činností
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
 • Projektování elektrických zařízení
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Překladatelská a tlumočnická činnost
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 5. 2013
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).