Hlavní navigace

Ethanol Energy a.s.

Firma Ethanol Energy a.s., akciová společnost, vznikla dne 30. 9. 1997. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 5098, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 1 014 974 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25502492

Sídlo:

Školská 118, Vrdy, 285 71

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

30. 9. 1997

DIČ:

CZ25502492

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

014 Živočišná výroba
1089 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
1092 Výroba průmyslových krmiv pro zvířata v zájmovém chovu
11010 Destilace, rektifikace a míchání lihovin
1910 Výroba koksárenských produktů
20141 Výroba bioetanolu (biolihu) pro pohon motorů a pro výrobu směsí a komponent paliv pro pohon motorů
2015 Výroba hnojiv a dusíkatých sloučenin
234 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků
235 Výroba cementu, vápna a sádry
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4690 Nespecializovaný velkoobchod
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
55 Ubytování
702 Poradenství v oblasti řízení
731 Reklamní činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
9311 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 5098, Městský soud v Praze

Obchodní firma

Ethanol Energy a.s. od 2. 6. 2006

Obchodní firma

DEHTOCHEMA BITUMAT, a.s. do 2. 6. 2006 od 30. 9. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 30. 9. 1997

adresa

Školská 118
Vrdy 28571 od 5. 8. 2011

adresa

Křížová 1018/6
Praha 5 15000 do 5. 8. 2011 od 2. 6. 2006

adresa

Pražská 870
Bělá pod Bezdězem 29421 do 2. 6. 2006 od 9. 4. 2002

adresa

Pražská 870
Bělá pod Bezdězem do 9. 4. 2002 od 25. 11. 1997

adresa

Hlinky 110
Brno do 25. 11. 1997 od 30. 9. 1997

Předmět podnikání

provozování dráhy od 1. 12. 2017

provozování drážní dopravy od 1. 12. 2017

výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin od 26. 6. 2014

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 28. 1. 2011

chov sportovních a dostihových koní do 1. 12. 2017 od 8. 11. 2006

výroba a úprava kvasného lihu (s výjimkou ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) do 26. 6. 2014 od 24. 10. 2003

výroba potravinářských výrobků do 26. 6. 2014 od 24. 10. 2003

výroba a zpracování paliv a maziv do 26. 6. 2014 od 13. 1. 1999

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 26. 6. 2014 od 25. 11. 1997

výroba izolačních materiálů a s ní související činnosti provozované průmyslovým způsobem do 26. 6. 2014 od 30. 9. 1997

Ostatní skutečnosti

Počet členů statutárního orgánu: 4 od 26. 6. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 od 26. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 26. 6. 2014

Valná hromada společnosti přijala dne 27.6.2013 následující rozhodnutí: (a) zvyšuje se z důvodu posílení finanční stability společnosti základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 568.000.000,- Kč (slovy: pět set šedesát osm milionů korun českých) o částku 446.974.000,- Kč (slovy: čtyři s ta čtyřicet šest milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých) na výslednou částku 1.014.974.000,- Kč (slovy: jedna miliarda čtrnáct milionů devět set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním dvou kusů nových kmenových listinných akcií na jméno každá o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč. Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie nebudou kótovány k obchodov ání na oficiálních trzích. Převod akcií bude omezen shodně jako dosavadní akcie dle pravidel uvedených v článku desátém (čl. 10) stanov. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se oba stávající akcionáři v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdali. - Akcie budou upsány bez veřejné nabídky a postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: -1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vl ožka 6626. - 1 akcie o jmenovité hodnotě 223.487.000,- Kč společnosti s obchodní firmou ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469/T. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 20 (dvacet) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty, konkrétním zájemcům představenstvem. Představenstvo je povinno o deslat návrh smlouvy o upsání akcií včetně oznámení o počátku běhu lhůty konkrétním zájemcům do 20 (dvaceti) kalendářních dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571. - Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí 20 (dvacet) dní ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření sm louvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisní ho kursu, který bude splacen výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. (b) Schvaluje se možnost započtení : - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti AGROFERT HOLDING, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, identifikační číslo 26185610, která je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6626 (dále též j en „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/b ze dne 6.12.2011, proti pohledávce společnosti Ethanol Energy a.s. ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) na splacení emisního kursu ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm t isíc korun českých), - peněžité pohledávky konkrétního zájemce společnosti ENAGRO, a.s., se sídlem Trnavská cesta, Leopoldov, PSČ 920 41, Slovenská republika, identifikační číslo 43814808, která je zapsána v obchodním registru u Okresního soudu Trnava, oddíl Sa, vložka 10469 /T (dále též jen „konkrétní zájemce“) ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) vůči společnosti Ethanol Energy a.s. vzniklou na základě smlouvy o půjčce 2011/a ze dne 6.12.2011post oupené společností AGROFERT HOLDING, a.s. na společnost ENAGRO, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 22.12.2011, a obě tyto pohledávky akcionářů za společností Ethanol Energy a.s. jsou vykazovány v účetnictví společnosti, důvodem pro započtení pohledávek akcionářů proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu je výše těchto pohledávek akcionářů za společn ostí vykazovaná v účetnictví, která ovlivňuje bilanční výsledky hospodaření společnosti a její hodnocení při posuzování platební schopnosti. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností AGROFERT HOLDING, a.s. a smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši ve výši 223.487.000,-Kč (slovy dvě stě dvacet tři miliónů čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých) se společností ENAGRO, a.s. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci bez zbytečného odkladu ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí dvacet (20) kalendářních dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Vrdy, Školská 118, PSČ 28571. do 19. 12. 2013 od 26. 7. 2013

Obchodní společnost DEHTOCHEMA BITUMAT a.s. se sídlem Bělá pod Bezdězem, Pražská 870, okres Mladá Boleslav, IČO: 25 50 24 92 se zapisuje do obchodního rejstříku v Praze odd. B, vložka 50 98. od 16. 12. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 1 014 974 000 Kč

od 20. 9. 2013

Základní kapitál

vklad 568 000 000 Kč

do 20. 9. 2013 od 30. 9. 1997
Kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě, hodnota: 507 487 000 Kč, počet: 2 od 23. 8. 2016
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 568 do 23. 8. 2016 od 20. 9. 2013
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 223 487 000 Kč, počet: 2 do 23. 8. 2016 od 20. 9. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 568 do 20. 9. 2013 od 30. 9. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Petr Heřmánek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 23. 7. 2019

Boženy Němcové 1137/21, Čáslav, 286 01, Česká republika

Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 20. 7. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2017

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • místopředseda dozorčí rady

  Stanice O, a.s.

  Karla Engliše 519/11, Praha, 150 00

 • člen kontrolní komise

  Spartak Kbely z.s.

  Železnobrodská 961/4a, Praha, 197 00

 • člen dozorčí rady

  OSEVA, a.s.

  Potoční 1436, Bzenec, 696 81

Ing. Štefan Tóth

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2017

Chladná 1351/84, Topoľníky, Slovenská republika

Historické vztahy

Petr Heřmánek

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 1. 2019 - Poslední vztah: 7. 11. 2019

vznik členství: 1. 6. 2018

zánik členství: 22. 7. 2019

Boženy Němcové 1137/21, Čáslav, 286 01, Česká republika

Petr Heřmánek

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 10. 2018 - Poslední vztah: 11. 1. 2019

vznik členství: 1. 6. 2018

Meruňková 689, Kutná Hora, 284 01, Česká republika

Ing. Tomáš Váca

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 31. 5. 2018

Studentská 1346, Přelouč, 535 01, Česká republika

Ing. Tomáš Váca

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 12. 2017 - Poslední vztah: 2. 10. 2018

vznik členství: 20. 7. 2017

zánik členství: 31. 5. 2018

Studentská 1346, Přelouč, 535 01, Česká republika

Soňa Hučková MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

Priemyselná 261, Senica, Slovenská republika

Soňa Hučková MBA

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 9. 2015 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 30. 6. 2015

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 19. 7. 2017

Priemyselná 261, Senica, Slovenská republika

Peter Kostík

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 22. 11. 2013

zánik funkce: 29. 6. 2015

Saratovská 5, Bratislava, Slovenská republika

Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 12. 2013 - Poslední vztah: 20. 3. 2019

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 22. 11. 2013

zánik funkce: 19. 7. 2017

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Marian Calík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 19. 7. 2017

Družstevní 181, Vrdy, 285 71, Česká republika

Marian Calík

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 26. 7. 2012

zánik členství: 19. 7. 2017

Družstevní 181, Vrdy, 285 71, Česká republika

Peter Kostík

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 6. 2012

Saratovská 5, Bratislava, Slovenská republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 19. 12. 2013

vznik členství: 4. 6. 2012

Dalovická 1057, Praha 9, 197 00, Česká republika

Ĺubomír Malček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 30. 7. 2012

Hlavná 35, Trnava, 917 01, Slovenská republika

Ing. Hana Jílková

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 24. 9. 2012

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 30. 7. 2012

Gagarinova 718, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. František Turek

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 4. 6. 2012

Načešice 20, 538 03, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 4. 6. 2012

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Maruška Drábková

Člen

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 1. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

Katusická 699/11, Praha 9, 197 00, Česká republika

JUDr. Jiří Vodička

Člen

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 1. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

Mezivrší 1446, Praha 4, 147 00, Česká republika

Věra Moťková

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

zánik členství: 9. 5. 2011

Ve Smrčině 665, Praha 5, 154 00, Česká republika

JUDr. Jiří Vodička

Člen

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

Mezivrší 1446, Praha 4, 147 00, Česká republika

Maruška Drábková

Člen

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

Katusická 699/11, Praha 9, Česká republika

ing. Aleš Kupka

Předseda

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

vznik funkce: 5. 11. 2002

zánik funkce: 25. 1. 2008

Tř. 2. května 4099, Zlín, 760 01, Česká republika

JUDr. Jiří Vodička

člen

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Mezivrší 1446/29, Praha 4, 147 00, Česká republika

Maruška Drábková

člen

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Katusická 699, Praha 9, 197 00, Česká republika

ing. Aleš Kupka

předseda

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Tř. 2. května 4099, Zlín, 760 01, Česká republika

Maruška Drábková

člen

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Katusická 699, Praha 9, Česká republika

JUDr. Jiří Vodička

člen

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Mezivrší 1446/29, Praha 4, Česká republika

ing. Aleš Kupka

předseda

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Tř. 2. května 4099, Zlín, Česká republika

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Robert Spišák PhD.

místopředseda představenstva

První vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 20. 7. 2017

vznik funkce: 20. 7. 2017

Drotárska cesta, Bratislava-Staré Město, 814 21, Slovenská republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 22. 6. 2016

vznik funkce: 22. 6. 2016

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Peter Kostík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 9. 2015

vznik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

Saratovská 5, Bratislava, Slovenská republika

Historické vztahy

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 19. 7. 2017

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 31. 5. 2017 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

vznik členství: 4. 6. 2012

zánik členství: 19. 7. 2017

Libocká 74/59, Praha, 161 00, Česká republika

Ing Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 10. 5. 2016

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2016

zánik funkce: 21. 6. 2016

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 28. 7. 2016 - Poslední vztah: 1. 10. 2016

vznik členství: 10. 5. 2016

zánik členství: 21. 6. 2016

vznik funkce: 10. 5. 2016

zánik funkce: 21. 6. 2016

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2012

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 5. 2017

vznik členství: 4. 6. 2012

Ve Žlábkách 3596, Mělník, 276 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 9. 5. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 9. 5. 2016

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2013 - Poslední vztah: 28. 7. 2016

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 9. 5. 2016

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 9. 5. 2016

K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

Zoltán Hegyi

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 30. 9. 2015

zánik členství: 29. 6. 2015

vznik funkce: 4. 6. 2012

zánik funkce: 29. 6. 2015

Povodská 4488/2a, Dunajská Streda, 929 01, Slovenská republika

Ing. Martin Kubů

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 4. 6. 2012

Ve Žlábkách 359, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Robert Spišák PhD.

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2012

zánik funkce: 19. 7. 2017

Drotárska cesta 5943/56, Bratislava-Staré Město, 814 21, Slovenská republika

Ing. Robert Spišák PhD.

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 1. 12. 2017

zánik členství: 19. 7. 2017

vznik funkce: 4. 6. 2012

zánik funkce: 19. 7. 2017

Drotárska cesta 5943/56, Bratislava-Staré Město, 814 21, Slovenská republika

Zoltán Hegyi

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik funkce: 4. 6. 2012

Podvodská cesta 4488/2a, Dunajská Streda, 929 01, Slovenská republika

Ing. Hana Jílková

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 4. 6. 2012

Gagarinova 718, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika

Ing. Martin Kubů

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2011

zánik funkce: 4. 6. 2012

Ve Žlábkách 359, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Josef Fanta

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 9. 5. 2011

zánik členství: 30. 6. 2011

Na Kopřivníku 684, Lázně Bohdaneč, 533 41, Česká republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 4. 8. 2013

vznik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 9. 5. 2011

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Otakar Moťka

Předseda představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 1. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

vznik funkce: 25. 1. 2008

zánik funkce: 9. 5. 2011

Radnické schody 172/7, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Leo Moťka

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 1. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

Ve Smrčině 665, Praha 5, 154 00, Česká republika

Jana Moťková

Člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2008 - Poslední vztah: 5. 8. 2011

vznik členství: 25. 1. 2008

zánik členství: 9. 5. 2011

Radnické schody 172/7, Praha 1, 118 00, Česká republika

Ing. Karel Matějů

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

Desátkova 230/7, Brno, 602 00, Česká republika

Otakar Moťka

Předseda představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

vznik funkce: 5. 11. 2002

zánik funkce: 25. 1. 2008

Nad Želivkou 521, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jana Moťková

Člen představenstva

První vztah: 29. 4. 2003 - Poslední vztah: 20. 2. 2008

vznik členství: 5. 11. 2002

zánik členství: 25. 1. 2008

Nad Želivkou 521, Praha 6, 164 00, Česká republika

Jana Moťková

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Nad Želivkou 521, Praha 6, 164 00, Česká republika

Ing. Karel Matějů CSc.

člen představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Desátkova 7, Brno, 602 00, Česká republika

Otakar Moťka

předseda představenstva

První vztah: 9. 4. 2002 - Poslední vztah: 29. 4. 2003

zánik členství: 5. 11. 2002

Nad Želivkou 521, Praha 6, 164 00, Česká republika

Otakar Moťka

předseda představenstva

První vztah: 2. 10. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Ronkova 1832/8, Praha 8, Česká republika

Ing. Karel Matějů CSc.

člen představenstva

První vztah: 2. 10. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Desátkova 7, Brno, Česká republika

Ing. Karel Matějů CSc.

člen přesdtavenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 1997

Desátkova 7, Brno, Česká republika

Jana Moťková

člen představenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 9. 4. 2002

Nad Želivkou 521, Praha 6, Česká republika

Otokar Moťka

předseda představenstva

První vztah: 30. 9. 1997 - Poslední vztah: 2. 10. 1997

Ronkova 1832/8, Praha 8, Česká republika

Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva, a to společně: a)předseda a kterýkoliv místopředseda představenstva, nebo b) kterýkoliv místopředseda představenstva a člen představenstva, který není předsedou a místopředsedou představenstva, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Při zastoupení společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

od 26. 6. 2014

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, a to společně: a) předseda a kterýkoliv místopředseda představenstva; nebo b) kterýkoliv místopředseda představenstva a člen představenstva, který není předsedou ani místopředsedou představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 26. 6. 2014 od 24. 10. 2012

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva, a to společně: a) předseda a kterýkoliv člen představenstva, nebo b) kterýkoliv místopředseda představenstva a člen představenstva, který není předsedou ani místopředsedou představenstva.

do 24. 10. 2012 od 19. 7. 2012

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí

do 19. 7. 2012 od 5. 8. 2011

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva.

do 5. 8. 2011 od 9. 4. 2002

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí své podpisy.

do 9. 4. 2002 od 2. 10. 1997

Jménem společnosti jedná v celém rozsahu představenstvo , a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva. Činí tak tím způsobem, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpisy.

do 2. 10. 1997 od 30. 9. 1997

Další vztahy firmy Ethanol Energy a.s.

AGROFERT, a.s.

První vztah: 5. 8. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2012

Pyšelská 2327/2, Praha Chodov, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

 • Libor Němeček Dr.

  člen představenstva

  Královny Žofie 1692/17, Praha, 148 00, Česká republika

 • Ing. Josef Mráz

  místopředseda představenstva

  Dejvická 555/36, Praha, 160 00, Česká republika

 • JUDr. Alexej Bílek CSc

  člen představenstva

  Podhořská 770/12, Praha, 184 00, Česká republika

 • Ing. Karel Vabroušek

  místopředseda

  Jabloňová 1920, Slaný, 274 01, Česká republika

 • Ing. Zbyněk Průša

  předseda představenstva

  Sluneční 2355, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61, Česká republika

 • Ing. Blanka Rybová

  člen dozorčí rady

  Jižní 397, Psáry, 252 44, Česká republika

 • Ing. Petra Procházková

  člen představenstva

  Klausova 1421/40, Praha, 155 00, Česká republika

 • PhDr. Simona Sokolová

  člen představenstva

  Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

 • Ing. Jaroslav Kurčík

  člen představenstva

  K oboře 898, Praha, 149 00, Česká republika

 • Ing. Jiří Haspeklo

  člen představenstva

  Nad Vinicemi 719, Benátky nad Jizerou, 294 71, Česká republika

 • Ing. Petr Cingr

  místopředseda představenstva

  K Mokřadu 425, Louňovice, 251 62, Česká republika

 • JUDr. Libor Široký

  Předseda dozorčí rady

  Dlouhá 167, Zdiby, 250 66, Česká republika

Akcionáři

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 19. 7. 2012 od 5. 8. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 30. 9. 1997

Živnosti

Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 7. 2003
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
 • Výroba hnojiv
 • Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
 • Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Ubytovací služby
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 13. 10. 1997

Insolvenční rejstřík

Subjekt nemá žádný záznam v insolvenčním rejstříku.
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či insolvenčního rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).