Hlavní navigace

AGF Food Logistics, a.s.

Firma AGF Food Logistics, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6764, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 42 175 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

24151114

Sídlo:

Kostelec 60, 588 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

22. 8. 2011

DIČ:

CZ24151114

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 200 - 249 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

00 Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
461 Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702 Poradenství v oblasti řízení
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
82110 Univerzální administrativní činnosti

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6764, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGF Food Logistics, a.s. od 7. 9. 2012

Obchodní firma

AGF Food Logistics, a.s. od 9. 6. 2015

Obchodní firma

DGG CZ, a.s. do 9. 6. 2015 od 22. 8. 2011

Právní forma

Akciová společnost od 22. 8. 2011

adresa

60
Kostelec 58861 od 31. 3. 2017

adresa

Pyšelská 2327/2
Praha 4 14900 do 7. 9. 2012 od 22. 8. 2011

Předmět podnikání

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 11. 1. 2013

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 22. 8. 2011

výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků a prodej chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické do 7. 9. 2012 od 22. 8. 2011

Ostatní skutečnosti

Společnost AGROFERT, a.s., rozhodla dne 12.6.2014 v postavení jediného akcionáře společnosti AGF Food Logistics, a.s., takto: Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti rozhoduje podle ustanovení § 12 zákona o obchodních korporacích takto: zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 18.675.000,-Kč ze stávající zapsané výše 23.500.000,-Kč na novou výši 42.1 75.000,-Kč, a to upsáním jednoho kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 18.675.000,-Kč, vydané jako cenný papír, představující peněžitý vklad, přičemž: se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; není možné upis ovat novou akcii nepeněžitými vklady; nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; nová akcie bude upisována s využití m přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a násl. zákona o obchodních korporacích, (když: lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, činí jeden měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři společnosti; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh této smlouvy jedinému akcionáři do jednoho měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; upisování nové akcie bude provedeno na ad rese Praha 4, Babická 2329/2, PSČ 149 00; na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 20.000,-Kč lze upsat podíl na nové akcii o velikosti zlomku 1/1175 a na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 21.500.000,-Kč lze upsat podíl na nové akcii o velikosti zlomku 1075/1175; s využitím přednostního práva se upisuje nová akcie; emisní kurs nové akcie bude roven její jmenovité hodnotě); nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 zákona o obchodních ko rporacích; lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí jeden měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na zvláštní účet číslo 107-7645530297/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 3 3 čp. 969, PSČ 114 07. do 21. 12. 2017 od 23. 6. 2014

Na společnost AGF Food Logistics, a.s., jako nástupnickou společnost, přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem Kostelec 60, PSČ 588 61, IČ: 46900411, která byla uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučení m ze dne 7.4.2014. od 1. 6. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech od 3. 2. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 6 do 30. 4. 2015 od 3. 2. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 30. 4. 2015 od 3. 2. 2014

Společnost AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900, IČ 26185610, jako jediný akcionář společnosti AGF Food Logistics, a.s., se sídlem na adrese Kostelec 60, PSČ 588 61 , IČ 24151114, rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 9.12.2013 takto: Jediný akcionář Společnosti zvyšuje základní kapitál z dosavadní výše 2.000.000,- Kč o částku 21.500.000,- Kč na výslednou částku 23.500.000,- Kč, a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisování nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vy dáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 21.500.000,- Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótovaným účastnickým cenným papírem. Převod akcie na jinou osobu, než na akcionáře Sp olečnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti. Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se Jediný akcionář svého přednostního práva vzdal. Akcie bude upisována bez veřejné nabídky a postupem dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, jímž je sám Jediný akcionář, tj. společnosti AGROFERT, a.s., se sídlem Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 149 00, IČO 26185610, kterému bude nabídnut k úpisu jeden kus nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 21.500.000,- Kč. Lhůta pro úpis nové akcie, tj. pro uzavření smlouvy o jejím upsání, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci do 14 dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Úpis nové akcie bude proveden na adrese Praha 4, Pyšelská 2327/2, PSČ 14900. Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. Lhůta pro splacení sto procentního peněžitého vkladu činí 6 měsíců ode dne úpisu. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsané akcie na zvláštní účet vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, číslo účtu 107 6340080227/0100. do 3. 1. 2014 od 11. 12. 2013

Kapitál

Základní kapitál

vklad 42 175 000 Kč

od 30. 4. 2015

Základní kapitál

vklad 42 Kč

do 30. 4. 2015 od 26. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 42 175 000 Kč

do 26. 6. 2014 od 23. 6. 2014

Základní kapitál

vklad 23 500 000 Kč

do 23. 6. 2014 od 3. 1. 2014

Základní kapitál

vklad 2 000 000 Kč

do 3. 1. 2014 od 22. 8. 2011
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 42 175 000 Kč, počet: 1 od 21. 12. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 18 675 000 Kč, počet: 1 do 21. 12. 2017 od 23. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 21. 12. 2017 od 3. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 21 500 000 Kč, počet: 1 do 21. 12. 2017 od 3. 2. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 21 500 000 Kč, počet: 1 do 3. 2. 2014 od 3. 1. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 3. 2. 2014 od 26. 11. 2013
Kmenové akcie na majitele v listinné podobě, hodnota: 20 000 Kč, počet: 100 do 26. 11. 2013 od 22. 8. 2011

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Kamil Fojt

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 6. 2023

vznik členství: 1. 6. 2023

Kroměříž 65, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 21 vztahů k této osobě

Ing. Martin Krystián

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2021

vznik funkce: 1. 6. 2021

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jan Otčenášek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2020 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 2. 7. 2017

zánik členství: 31. 5. 2021

vznik funkce: 2. 3. 2020

zánik funkce: 31. 5. 2021

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Jan Kopečný

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 5. 2020 - Poslední vztah: 26. 6. 2023

vznik členství: 1. 2. 2020

zánik členství: 31. 5. 2023

Zahradní 116, Studená, 378 56, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 10. 2017 - Poslední vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 2. 7. 2017

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Martin Krystián

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 5. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 5. 2021

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 9. 2017 - Poslední vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 1. 2. 2017

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 1. 2020

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2017 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 1. 2. 2017

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2017

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 31. 8. 2017

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Martin Rada

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Ing. Martin Rada

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 31. 1. 2017

Boženy Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2017

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2013 - Poslední vztah: 27. 10. 2017

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 1. 7. 2017

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Martin Lajčák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 9. 3. 2015

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 9. 3. 2015

Metelkova 1438, Kuřim, 664 34, Česká republika

Martin Lajčák

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 18. 10. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

vznik funkce: 30. 7. 2013

Husova 297, Kuřim, 664 34, Česká republika

Petr Musil

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 9. 6. 2013

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 9. 6. 2013

Stroupečská 3070, Žatec, 438 01, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

Dalovická 1057/7, Praha, 190 00, Česká republika

Ing. Martin Rada

Předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 27. 11. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

B. Němcové 760/56, Podivín, 691 45, Česká republika

Mgr. Michal Kurka

předseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2012

Jedličkova 1120, Litvínov, 436 01, Česká republika

Ing. Miloslav Průcha, MBA

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2012

Nádražní 29/21, Praha 5, 150 00, Česká republika

Ing. František Pešl

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 5. 6. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 5. 6. 2012

Kozomín 96, 277 45, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Pavla Bublíková

místopředsedkyně představenstva

První vztah: 23. 1. 2023

vznik členství: 2. 9. 2022

vznik funkce: 2. 9. 2022

O. Nedbala 362/4, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 11. 3. 2020

vznik funkce: 11. 3. 2020

Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 1. 2. 2020

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Pavla Bublíková

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 12. 2021 - Poslední vztah: 23. 1. 2023

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 1. 9. 2022

vznik funkce: 20. 11. 2019

zánik funkce: 1. 9. 2022

O. Nedbala 362/4, České Budějovice, 370 05, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 1. 2020 - Poslední vztah: 2. 12. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 20. 11. 2019

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Pavla Bublíková

člen představenstva

První vztah: 22. 9. 2017 - Poslední vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 1. 9. 2017

Alešova 354/14, České Budějovice, 370 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 16. 1. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2017

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 9. 10. 2016 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 16. 1. 2016

zánik členství: 31. 1. 2017

vznik funkce: 16. 1. 2016

zánik funkce: 31. 1. 2017

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 15. 6. 2016 - Poslední vztah: 6. 5. 2020

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 10. 3. 2020

vznik funkce: 27. 3. 2015

zánik funkce: 10. 3. 2020

Příční 1004, Velká Bystřice, 783 53, Česká republika

Ing. Jaroslav Dykast

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 2. 2016 - Poslední vztah: 22. 1. 2020

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 29. 11. 2019

vznik funkce: 29. 1. 2016

zánik funkce: 20. 11. 2019

Nad Studánkou 175, Světice, 251 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2016

vznik členství: 16. 1. 2016

vznik funkce: 16. 1. 2016

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 11. 2. 2016 - Poslední vztah: 9. 10. 2016

vznik členství: 16. 1. 2016

vznik funkce: 16. 1. 2016

P. Bezruče 773, Milevsko, 399 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Dykast

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

Nad Studánkou 175, Světice, 251 01, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 27. 3. 2015

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

PhDr. Simona Sokolová

předseda představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 15. 6. 2016

vznik členství: 10. 3. 2015

vznik funkce: 27. 3. 2015

Klostermannova 364/12, Olomouc, 783 01, Česká republika

Ing. Martin Krystián

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Ing. Martin Krystián

člen představenstva

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 22. 9. 2017

vznik členství: 10. 3. 2015

zánik členství: 31. 8. 2017

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 29. 11. 2013 - Poslední vztah: 9. 6. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 31. 5. 2015

Pětihosty 73, 251 67, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jiří Tvrdík

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 5. 9. 2012

zánik členství: 9. 3. 2015

Mezi Mosty 1846, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Petr Novák

člen představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 29. 11. 2013

vznik členství: 10. 6. 2013

Střelecká 575/17, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Jaroslav Kurčík

předseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 10. 6. 2013

zánik členství: 9. 3. 2015

vznik funkce: 30. 7. 2013

zánik funkce: 9. 3. 2015

Miranova 831/2, Praha 10, 102 00, Česká republika

Petr Cinkl

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 8. 2013 - Poslední vztah: 11. 2. 2016

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 15. 1. 2016

vznik funkce: 26. 3. 2013

zánik funkce: 15. 1. 2016

K Oboře 1731, Dobříš, 263 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Hanuš

člen představenstva

První vztah: 18. 8. 2013 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 9. 3. 2015

Horní 254/29, Hradec Králové, 500 02, Česká republika

Další vztah k této osobě

Petr Cinkl

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 26. 3. 2013

Za Poštou 1036, Dobříš, 263 01, Česká republika

Jan Hanuš

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 18. 8. 2013

vznik členství: 26. 3. 2013

Hlavní 1871/22a, Hradec Králové, 500 08, Česká republika

Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Milan Říha

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2013 - Poslední vztah: 31. 3. 2017

vznik členství: 26. 3. 2013

zánik členství: 31. 1. 2017

Staropoštovská 1237, Vodňany, 389 01, Česká republika

Ing. Radim Rovner

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 25. 3. 2013

Václavkova 3211/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Robert Masarovič, MSc.

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

zánik členství: 25. 3. 2013

K Přehradě 387/22a, Havířov, 736 01, Česká republika

Jiří Tvrdík

předseda představenstva

První vztah: 23. 11. 2012 - Poslední vztah: 21. 8. 2013

vznik členství: 5. 9. 2012

vznik funkce: 9. 10. 2012

Mezi Mosty 1846, Pardubice, 530 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Radim Rovner

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 9. 10. 2012

Václavkova 3211/18, Jihlava, 586 01, Česká republika

Robert Masarovič, MSc.

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2012

vznik členství: 1. 7. 2012

vznik funkce: 16. 7. 2012

zánik funkce: 9. 10. 2012

K Přehradě 387/22a, Havířov, 736 01, Česká republika

Petr Cinkl

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2013

vznik členství: 1. 7. 2012

Za Poštou 1036, Dobříš, 263 01, Česká republika

Ing. Peter Novanský

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 22. 8. 2011

vznik členství: 22. 8. 2011

Potočná 8208/21, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Ing. Peter Novanský

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2012

Potočná 8208/21, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Ing. Peter Novanský

místopředseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2012

Potočná 8208/21, Bratislava, 831 06, Slovenská republika

Ing. Petr Cingr

předseda představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

vznik funkce: 22. 8. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2012

Chvatěruby 96, 278 01, Česká republika

Ing. Aleš Hlaváček

člen představenstva

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 9. 2012

vznik členství: 22. 8. 2011

zánik členství: 30. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2012

S.K. Neumanna 1892/9, Praha 8, 182 00, Česká republika

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

od 31. 3. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové předstvanestva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 31. 3. 2017 od 30. 4. 2015

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 30. 4. 2015 od 3. 2. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně všichni členové představenstva. b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření. c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových částí, a to i jen jejich čá stí.

do 3. 2. 2014 od 22. 8. 2011

AGROFERT, a.s.

První vztah: 26. 11. 2013

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

AGROFERT, a.s.

První vztah: 22. 8. 2011 - Poslední vztah: 26. 11. 2013

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha, 149 00

od 26. 11. 2013

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327/2, Česká republika, Praha 4, 149 00

do 26. 11. 2013 od 22. 8. 2011

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 22. 8. 2011

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 10. 2012
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Zprostředkování obchodu a služeb
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
 • Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Zasilatelství a zastupování v celním řízení
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 • Testování, měření, analýzy a kontroly
 • Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 • Poskytování technických služeb
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 22. 8. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).