Hlavní navigace

SPV Pelhřimov, a.s.

Firma SPV Pelhřimov, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 824, Krajský soud v Českých Budějovicích. Její základní kapitál je ve výši 7 075 380 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25157507

Sídlo:

Olešná 42 Plevnice, 393 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

9. 1. 1997

DIČ:

CZ25157507

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
012 Pěstování trvalých plodin
01500 Smíšené hospodářství
02 Lesnictví a těžba dřeva
032 Akvakultura
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
4312 Příprava staveniště
49410 Silniční nákladní doprava
6820 Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 824, Krajský soud v Českých Budějovicích

Obchodní firma

SPV Pelhřimov, a.s. od 30. 6. 2011

Obchodní firma

ZP Strměchy, a.s. do 30. 6. 2011 od 9. 1. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 9. 1. 1997

adresa

42
Olešná 39301 od 5. 11. 2015

adresa

42
Olešná 39301 do 5. 11. 2015 od 9. 1. 1997

Předmět podnikání

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 25. 11. 2011

silniční motorová doprava od 25. 11. 2011

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně od 25. 11. 2011

nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny od 25. 11. 2011

zemědělská výroba a/ rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví a pěstování zeleniny, hub, okrasných rostlin, léčiv a aromatických rostlin, rostlin pro technické a energetické užití na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu, popřípadě provozovaná bez pozemků b/ živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání, zpracování a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní c/ produkce chovných a plemenných zvířat, využití jejich genetikého materiálu a získávání zárodečných produktů, pokud jde o zvířata uvedená v písmenu b/ d/ výroba osiv a sadby, školkařských výpěstků a genetického materiálu rostlin e/ úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby f/ chov ryb, vodních živočichů a pěstování rostlin ve vodním útvaru povrchových vod na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu g/ hospodaření v lese, na pozemcích vlastních, pronajatých, nebo užívaných na základě jiného právního důvodu od 25. 11. 2011

pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, pokud vedle pronájmu nejsou pronajímatelem poskytovány jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor od 1. 8. 2006

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 3. 6. 2009 od 1. 7. 1998

zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje od 9. 1. 1997

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením vyhotoveného dne 23. 10. 2015 došlo ke sloučení, při kterém na společnost SPV Pelhřimov, a.s., se sídlem na adrese Plevnice 42, 393 01 Olešná, IČO 25157507, jako na společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem na adrese Dubňanská 592, 696 05 Milotice, IČO 47902205. od 1. 1. 2016

Na společnost SPV Pelhřimov, a.s., jako společnost nástupnickou, přešla část jmění rozdělované společnosti JAVE PORK, a.s., se sídlem Dubňanská 592, 696 05 Milotice, IČO 47902205, která byla uvedena uvedena v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 20.10.2014. od 1. 1. 2015

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 1. 7. 2014

Na společnost SPV Pelhřimov, a.s. (dříve ZP Strměchy, a.s.) se sídlem Plevnice 42, PSČ 393 01, IČ 251 57 507, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě schváleného projektu přeměny vnitrostátní fúze formou sloučení ze dne 12.4.2011 s rozhodným dnem sloučení 1.1.2011 veškeré jmění společnosti SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČ 466 79 740, jako zanikající společnosti. Společnost SPV Pelhřimov, a.s. (dříve ZP Strměchy, a.s.) se sídlem Plevnice 42, PSČ 393 01, IČ 251 57 507, je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42, Pelhřimov, PSČ 393 01, IČ 466 79 740, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu C vložce 1660. od 30. 6. 2011

Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.11.2009 o snížení základního kapitálu společnosti: Základní kapitál společnosti ZP Strměchy, a.s. se snižuje z částky 18 142 000,-Kč, slovy: Osmnáctmilionůjednostočtyřicetdvatisíckorunčeských o částku 11 066 620,-Kč, slovy: Jedenáctmilionůšedesátšesttisícšestsetdvacetkorunčeských na částku 7 075 380,-Kč, slovy: Sedmmilionůsedmdesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských, a to snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti ve smyslu § 213a odst. 1 obchodního zákoníku poměrně u všech akcií společnosti tak, že: - nominální hodnota kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 1000,-Kč, slovy Jedentisíckorunčeských se snižuje o částku 610,-Kč, slovy Šestsetdesetkorunčeských na částku 390,-Kč, slovy Třistadevadesátkorunčeských, což při celkovém počtu 9142 kusů, slovy" Devěttisícjednostočtyřicetdvakusů těchto akcií představuje na základním kapitálu částku 3 565 380,-kč, slovy: Třimilionypětsetšedesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských, - nominální hodnota kmenové akcie ve jmenovité hodnotě 5000,-Kč, slovy: Pěttisíckorunčeských se snižuje o částku 3050,-Kč, slovy: Třitisícepadesátkorunčeských na částku 1950,-Kč, slovy: Jedentisícdevětsetpadesátkorunčeských, což při celkovém počtu 1800 kusů, slovy: Jedentisícosmsetkusů těchto akcií představuje na základním kapitálu částku 3 510 000,-Kč, slovy: Třimilionypětsetdesettisíckorunčeských, po tomto snížení tedy základní kapitál společnosti bude činit částku 7 075 380,-Kč, slovy: Sedmmilionůsedmdesátpěttisíctřistaosmdesátkorunčeských. Jediný akcionář konstatuje, že důvodem snížení základního kapitálu je uvolnění prostředků k výplatě akcionářům, přičemž prostředky uvolněné snížením základního kapitálu budou vyplaceny akcionáři ve lhůtě nejpozději do 45 dnů, slovy: Čtyřicetipětidnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu. K předložení akcií za účelem vyznačení jejich nové jmenovité hodnoty se stanoví lhůta 15 dnů, slovy: Patnáctidnů ode dne rozhodnutí jediného akcionáře o snížení základního kapitálu. od 23. 11. 2009

Usnesení valné hromady ze dne 26.7.2002 o zvýšení základního kapitálu společnosti: 1.Základní kapitál společnosti bude zvýšen o částku 9,000.000,-Kč (slovy:devět milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad tuto částku. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem nových akcií bez veřejné výzvy k upisování akcií a emisní kurs akcií bude splacen peněžitým vkladem. 2.Bude upisováno celkem 1800 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 5.000,-Kč (slovy: pěttisíc korun českých). Upisované akcie budou mít listinnou podobu, nebudou registrované a výše emisního kursu nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. 3. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Právo přednostního úpisu mohou akcionáři uplatnit v sídle společnosti ZP Strměchy, a.s. na adrese Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01 v kanceláři předsedy představenstva v pracovní dny v době od 8.00 do 14.00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 15 kalendářních dnů s tím, že počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně na adresu bydliště uvedenou v seznamu akcionářů. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč připadá podíl ve výši 0,9844 na nové akcii o jmenovité hodnotě 5.000,-Kč, přičemž lze upisovat celé akcie. Zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva o částku 9,000.000,-Kč (slovy: devět milionů korun českých) bude provedeno upsáním 1800 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 5.000,-Kč ( slovy: pěttisíc korun českých) s emisním kursem upisované akcie 5.000,-Kč (slovy: pěttiíc korun českých). 4. Určuje se, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou všechny nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti SPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 67 97 40. 5. Místem úpisu akcií, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, je sídlo společnosti ZP Strměchy, a.s. na adrese Pelhřimov, Plevnice 42, PSČ 393 01, kancelář předsedy představenstva. Lhůta pro tento úpis činí 15 dnů a počátek této lhůty bude určitému zájemci písemně oznámen představenstvem společnosti. Emisní kurs upisovaných akcií je ve výši jmenovité hodnoty akcie. 6. Peněžitý vklad bude splacen na účet vedený u ČSOB č.účtu 178627759/0300 ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií. 7. Připouští se započtení pohledávek společnosti ZP Strměchy, a.s. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42,PSČ 393 01, IČ 25 15 75 07 vůči akcionáři, jako upisovateli nových akcií, a to společnosti SPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 67 97 40 na splacení emisního kursu upsaných akcií upisovatele proti pohledávce společnosti SPV spol. s r.o. se sídlem Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 67 97 40, kterou má v celkové výši 7,000.000,-Kč (slovy: sedm milionů korun českých) z titulu 3 smluv o finanční půjčce, a to ze smlouvy o půjčce ze dne 9.1.2002 (splatná 31.3.2002) na částku 3,000.000,-Kč, ze smlouvy o půjčce ze dne 17.1.2002 (splatná 30.4.2002) na částku 3,000.000,-Kč a ze smlouvy o půjčce ze dne 6.2.2002 (splatná 15.5.2002) na částku 1,000.000,-Kč. Důvodem započtení je snaha snížit celkový objem závazků společnosti a zlepšit její ekonomickou výkonnost. Stanoví se pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení. Pohledávky, jak jsou výše uvedeny, se započítávají v nominální hodnotě, tedy jedna ku jedné. Pohledávky budou započteny na základě písemné smlouvy o započtení výše uvedených pohledávek mezi oběma stranami, to je akciovou společností ZP Strměchy, a.s. a upisovatelem společností SPV spol. s r.o.. Pohledávka a jí odpovídající závazek na zaplacení emisního kursu zaniknou vzájemným zápočtem ke dni splatnosti pozdější pohledávky, tedy ke dni upsání akcií za podmínky, že v tento den nabude účinnosti písemná dohoda o započtení. K tomuto dni bude zcela splacen emisní kurs nově upsaných akcií upisovatele SPV s.r.o. do 25. 1. 2003 od 24. 9. 2002

Usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění z 1.9.2OOO: Základní jmění ve výši 5,427.000,-Kč se navrhuje zvýšit o částku 3,715.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií v počtu 3.715 kusů kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě l.000,-Kč v listinné podobě. Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty a splácí se nepeněžitým vkladem - pohledávkou. Podle ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku může se souhlasem valné hromady být do základního jmění společnosti vložena pohledávka i v nominální hodnotě, kterou má vkladatel vůči této společnosti. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ust. § 204 písmeno a/ obchodního zákoníku o přednostním právu. Akcie budou upisovány v sídle společnosti, lhůta pro upisování činí 15 dnů a počíná běžet následující den po doručení zapsaného usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Předmětem nepeněžitého vkladu je pohledávka ve výši 3,715.000,-Kč oceněná podle ust. § 59 odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění její nominální hodnotou, bez započtení příslušenství, zaokrouhlená na celé tisíce směrem dolů. Pohledávka vkladatele vznikla ze smluv o půjčce finančních prostředků, kterou věřitel uzavřel se společností dne 8.4.1997 na částku 75O.OOO,-Kč, na kterou společnost uhradila 534.633,60 Kč, k úhradě zůstává 215.366,40. Druhou smlouvu o půjčce uzavřel věřitel dne 15. 6. 1997 na částku 1,500.000,-Kč, na kterou společnost ničeho neuhradila. Dne 9.3.1998 uzavřel vkladatel se společností dohodu o půjčce finančních prostředků v částce 1,000.000,-Kč, rovněž na tuto pohledávku společnost ničeho neuhradila. Dne 2. 6. 1998 uzavřel věřitel smlouvu na 1,000.000,-Kč a ani na tuto společnost ničeho nezaplatila. Z těchto čtyř smluv o půjčce dluží společnost ZP Strměchy, a.s. částku 3,715.000,-Kč. Úpis nových akcií bude nabídnut předem určenému zájemci - společnosti SPV spol. s r.o., Pelhřimov, Plevnice 42, IČ 46 67 97 40. Nepeněžitý vklad - pohledávka je splatná ke dni účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky, přičemž smlouva mezi věřitelem a společností bude uzavřena po schválení usnesení valné hromady s odkládací podmínkou, že účinnost smlouvy nastane teprve po zápisu usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Nepeněžitý vklad musí být splacen do deseti dnů od úpisu akcií a místem splacení je sídlo společnosti. do 8. 1. 2001 od 18. 10. 2000

Jediný akcionář rozhodl dne 6.3.1998 o následujícím zvýšení základního jmění společnosti: Základní jmění v dosavadní výši 1,000.000,- Kč, slovy: jedenmilionkorun českých, se zvyšuje o 3,000.000,- Kč, slovy: třimilionykorun českých, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, maximálně do výše 4,427.000,-Kč, slovy čtyřimilionyčtyřistadvacetsedmtisíckorun českých.Důvodem zvýšení základního jmění je záměr získat další prostředky pro rozšíření činnosti společnosti a získání odpovídajícího na trhu. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. Bude upisováno nejméně 3.000 kusů, slovy třitisíce kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy jedentisíckorun českých, maximálně se bude upisovat 4,427 kusů, slovy čtyřitisícečtyřistadvacetsedm kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč, slovy jedentisíckorunčeských. Emisní kurs je ve výši její jmenovité hodnoty. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Úpis nových akcií bude nabídnut předem určeným zájemcům, a to fyzickým osobám, bývalým členům Zemědělského družstva Strměchy se sídlem ve Strměchách, PSČ 393 01 Pelhřimov, a dále právnické osobě SPV spol. s r.o. Pelhřimov se sídlem Plevnice 42, Pelhřimov, PSČ 393 01. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Místem úpisu nových akcií se stanoví sídlo společnosti, lhůta pro úpis činí 45 dnů a začátek lhůty se stanoví na první den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku. Možným upisovatelům, pokud splňují podmínky úpisu a nebudou se moci dostavit k úpisu, bude zaslán individuální list upisovatele, který má všechny náležitosti upisovací listiny. Podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis se považuje individuální list za platný. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: a/ pohledávky z titulu nároku na vypořádací podíl dle ust. § 233 obchod. zákoníku bývalých členů Zemědělského drustva Strměchy, b/ nemovitost - silážní žlab včetně jímky na stav. ploše 56 a 55 v k.ú. Strměchy, okres Pelhřimov. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Nepeněžitý vklad - pohledávky z titulu nároku na vypořádací podíl byl oceněn posudky dvou znalců, a to ing. Zdeňka Maňáka, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí, znalecký posudek č. 1275-240/97 ze dne 15.12.1997 a znalce ing. Pavla Josefika, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady, znalecký posudek č. 29/97 ze dne 22.12.1997. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Nepeněžitý vklad - silážní žlab včetně jímky byl oceněn posudkem č. 2829/14/98 ze dne 3.2.1998 znalců ing. Františka Lukáše, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a znalce Josefa Hlízy, znalce v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Jediný akcionář schvaluje hodnotu nepeněžitých vkladů na základě posudku znalců. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Nepeněžité vklady - pohledávky budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Nepeněžitý vklad - silážní žlab bude splacen předáním nemovitosti společnosti spolu s písemným prohlášením podle ust. § 60 obchodního zákoníku. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Pokud dojde k překročení schváleného rozsahu zvýšení základního jmění, rozhodne o konečné částce zvýšení jediný akcionář při působnosti valné hromady. do 1. 7. 1998 od 20. 3. 1998

Jediný akcionář: SPV spol. s r.o., Pelhřimov, Plevnice 42, IČO: 46679740 do 1. 7. 1998 od 9. 1. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 7 075 380 Kč

od 29. 7. 2010

Základní kapitál

vklad 18 142 000 Kč

do 29. 7. 2010 od 25. 1. 2003

Základní kapitál

vklad 9 142 000 Kč

do 25. 1. 2003 od 8. 1. 2001

Základní kapitál

vklad 5 427 000 Kč

do 8. 1. 2001 od 1. 7. 1998

Základní kapitál

vklad 1 000 000 Kč

do 1. 7. 1998 od 9. 1. 1997
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 7 075 380 Kč, počet: 1 od 29. 5. 2018
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 950 Kč, počet: 1 800 do 29. 5. 2018 od 19. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 390 Kč, počet: 9 142 do 29. 5. 2018 od 19. 3. 2014
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 950 Kč, počet: 1 800 do 19. 3. 2014 od 29. 7. 2010
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 390 Kč, počet: 9 142 do 19. 3. 2014 od 29. 7. 2010
kmenové akcie na jméno, hodnota: 5 000 Kč, počet: 1 800 do 29. 7. 2010 od 25. 1. 2003
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 142 do 29. 7. 2010 od 25. 1. 2003
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 142 do 25. 1. 2003 od 8. 1. 2001
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 427 do 8. 1. 2001 od 1. 7. 1998
akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 000 do 1. 7. 1998 od 9. 1. 1997

Statutární orgán

4 fyzické osoby

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 2. 1. 2024

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Petr Coufal

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Rantířov 169, 588 41, Česká republika

Dalších 12 vztahů k této osobě

Ing. Helena Lhotková

člen představenstva

První vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 1. 12. 2022

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Kerber

clen představenstva

První vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 2. 1. 2021

Slaný 37, 274 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Coufal

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 2. 2021 - Poslední vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 2. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2021

Rantířov 167, 588 41, Česká republika

Ing. Pavel Kerber

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2019 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

Slaný 37, 274 01, Česká republika

Ing. Hana Brožová

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 11. 2022

Vehlovská 3146/22, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Michal Jedlička

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 2. 2. 2024

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 1. 1. 2024

K Větrovům 296, Tábor, 390 01, Česká republika

Helena Lhotková

člen představenstva

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Martin Krystián

člen představenstva

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Petr Coufal

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 12. 2. 2021

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 1. 1. 2021

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 1. 1. 2021

Rantířov 169, 588 41, Česká republika

Helena Lhotková

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Pavel Kerber

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 17. 7. 2019

vznik členství: 1. 1. 2016

Jažlovická 1334/4, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Petr Coufal

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

Rantířov 169, 588 41, Česká republika

Ing. Jiří Heimlich

člen představenstva

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Helena Lhotková

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 3. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 1. 3. 2013

zánik funkce: 31. 12. 2015

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Josef Luka

člen představenstva

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2018

Na Výsluní 1056, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Josef Luka

člen představenstva

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 26. 1. 2015

Na Výsluní 1056, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Ing. Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 1. 7. 2014

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Helena Lhotková

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 3. 2013

vznik funkce: 1. 3. 2013

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen představenstva

První vztah: 16. 4. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 2. 3. 2012

zánik členství: 25. 1. 2015

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Primus

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 23. 7. 2009

zánik členství: 28. 2. 2013

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2013

Menhartova 1564, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Prima

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 23. 7. 2009

vznik funkce: 30. 6. 2011

Menhartova 1564, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Pavel Kerber

člen představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 1. 3. 2012

Jažlovická 1334/4, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 30. 4. 2014

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 30. 4. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Primus

předseda představenstva

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 23. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Menhartova 1564, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Zábrana

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Dolnokubínská 1446, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Zdeněk Havel

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Výstavní 1007, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Primus

předseda představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 7. 4. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2009

Menhartova 1564, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Zábrana

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Dolnokubínská 1446, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Zdeněk Havel

člen představenstva

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Výstavní 1007, Pacov, 395 01, Česká republika

Zdeněk Havel

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 9. 7. 1999

Výstavní 1007, Pacov, 395 01, Česká republika

Zdeněk Havel

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 2001

Myslíkova 67, Pacov, 395 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Primus

předseda představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 9. 7. 1999

vznik funkce: 9. 7. 1999

Menhartova 1564, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

František Zábrana

člen představenstva

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 9. 7. 1999

Dolnokubínská 1446, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií, a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastupování společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

od 1. 3. 2017

1. Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. 2. Při zastupování společnosti se písemná jednání podepisují tak, že pověřená osoba připojí svůj podpis k názvu společnosti a ke svému jménu, příjmení a funkci; při jednání na základě pověření představenstva uvede též odkaz na toto pověření. Neuvedení těchto údajů u podpisu však nezpůsobuje neplatnost právního jednání.

do 1. 3. 2017 od 19. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva: b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření: c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteři jsou oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 19. 3. 2014 od 27. 7. 2011

Jménem společnosti jedná její představenstvo. Za představenstvo jedná - předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo - dva členové představenstva

do 27. 7. 2011 od 9. 1. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jiří Heimlich

Člen dozorčí rady

První vztah: 28. 8. 2023

vznik členství: 1. 8. 2023

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Fanta

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 1. 12. 2022

vznik funkce: 6. 12. 2022

Dubany 115, 530 02, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Ing. Ivo Vymětal

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 6. 2021

Bezměrov 43, 767 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Helena Lhotková

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 9. 2. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 30. 11. 2022

vznik funkce: 4. 1. 2019

zánik funkce: 30. 11. 2022

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Lenka Palivcová

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2019 - Poslední vztah: 28. 8. 2023

vznik členství: 1. 1. 2019

zánik členství: 31. 7. 2023

Podbabská 870/2, Praha, 160 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Martin Krystián

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 10. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

vznik funkce: 5. 9. 2017

zánik funkce: 31. 12. 2018

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Helena Lhotková

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 6. 10. 2017

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 3. 1. 2017

zánik funkce: 31. 8. 2017

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Hana Brožová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 5. 2. 2019

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 12. 2018

Vehlovská 3146/22, Mělník, 276 01, Česká republika

Ing. Karel Hlaváč

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 3. 2017 - Poslední vztah: 19. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2017

zánik členství: 31. 5. 2021

Dvořákova 588, Postoloprty, 439 42, Česká republika

Ing. Martin Krystián

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 7. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Seifertova 1727/17, Šlapanice, 664 51, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jan Otčenášek

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

vznik funkce: 4. 1. 2016

zánik funkce: 31. 12. 2016

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 1. 2016 - Poslední vztah: 1. 3. 2017

vznik členství: 1. 1. 2016

zánik členství: 31. 12. 2016

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 2. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

U Stadionu 447/17, Lužice, 696 18, Česká republika

Ing. Jan Otčenášek

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 1. 2016 - Poslední vztah: 30. 1. 2016

vznik členství: 1. 1. 2016

Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

Dalších 22 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kerber

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 31. 12. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Jažlovická 1334/4, Praha, 149 00, Česká republika

JUDr. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2016

vznik členství: 26. 1. 2015

zánik členství: 30. 6. 2016

Gellnerova 475, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Ing. Milan Škvor

předseda dozorčí rady

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 1. 1. 2016

vznik členství: 1. 4. 2013

zánik členství: 31. 12. 2015

vznik funkce: 26. 1. 2015

zánik funkce: 31. 12. 2015

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 48 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Kerber

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 26. 1. 2015

Jažlovická 1334/4, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Milan Škvor

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 1. 4. 2013

vznik funkce: 26. 1. 2015

Ostředek 123, 257 24, Česká republika

JUDr. Jiří Svoboda

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 2. 2015 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

vznik členství: 26. 1. 2015

Gellnerova 475, Mladá Boleslav, 293 01, Česká republika

Milan Škvor

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 5. 2013 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 1. 4. 2013

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Marie Pártlová

předseda dozorčí rady

První vztah: 7. 3. 2013 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 2. 3. 2013

zánik členství: 25. 1. 2015

vznik funkce: 2. 3. 2013

zánik funkce: 25. 1. 2015

V. B. Juhna 1659, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Josef Luka

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 4. 2012 - Poslední vztah: 20. 2. 2015

vznik členství: 2. 3. 2012

zánik členství: 25. 1. 2015

Na Výsluní 1056, Mnichovo Hradiště, 295 01, Česká republika

Helena Lhotková

předseda dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 7. 3. 2013

vznik členství: 5. 8. 2011

zánik členství: 28. 2. 2013

vznik funkce: 9. 9. 2011

zánik funkce: 28. 2. 2013

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 11. 2011 - Poslední vztah: 16. 4. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 1. 3. 2012

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 25. 11. 2011

vznik členství: 30. 6. 2011

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Kubiska

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 9. 5. 2013

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 31. 3. 2013

Do polí 1869, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Dalších 11 vztahů k této osobě

Miroslav Paclík

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Říčanského 24, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Vratislav Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

Pelhřimov 34, 393 01, Česká republika

Helena Lhotková

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 9. 2009 - Poslední vztah: 27. 7. 2011

vznik členství: 30. 6. 2009

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 23. 7. 2009

zánik funkce: 30. 6. 2011

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Helena Lhotková

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 11. 2008 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2009

vznik funkce: 25. 8. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2009

Táborská 1810, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Miroslav Paclík

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Říčanského 24, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Vratislav Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 3. 9. 2009

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2009

Pelhřimov 34, 393 01, Česká republika

Jiří Pilský

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 8. 2006 - Poslední vztah: 27. 11. 2008

vznik členství: 7. 4. 2006

zánik členství: 30. 6. 2008

vznik funkce: 7. 4. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2008

Osvobození 1692, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Jiří Pilský

předseda dozorčí rady

První vztah: 10. 2. 2004 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 30. 6. 2003

vznik funkce: 8. 8. 2003

Osvobození 1692, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Milena Čížková

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2002 - Poslední vztah: 10. 2. 2004

vznik členství: 9. 7. 1999

vznik funkce: 26. 7. 2002

Plevnická 1721, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Vratislav Vaněk

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 9. 2002 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 26. 7. 2002

Pelhřimov 34, 393 01, Česká republika

Miroslav Paclík

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2001 - Poslední vztah: 1. 8. 2006

vznik členství: 9. 7. 1999

Říčanského 24, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Milena Čížková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2002

vznik členství: 9. 7. 1999

Plevnická 1721, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Novák

předseda dozorčí rady

První vztah: 18. 10. 2000 - Poslední vztah: 24. 9. 2002

vznik členství: 9. 7. 1999

vznik funkce: 9. 7. 1999

Olešenská 1713, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Milena Čížková

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Plevnická 1721, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Ing. Jiří Novák

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 18. 10. 2000

Olešenská 1713, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

Miroslav Pacalík

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 1. 1997 - Poslední vztah: 31. 8. 2001

Říčanského 24, Pelhřimov, 393 01, Česká republika

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 4. 6. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 5. 11. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Dalších 12 vztahů k tomuto subjektu

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 8. 8. 2016 - Poslední vztah: 4. 6. 2019

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 5. 11. 2015 - Poslední vztah: 8. 8. 2016

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

předseda představenstva

AGROFERT, a.s.

První vztah: 1. 7. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 13. 2. 2014 - Poslední vztah: 5. 11. 2015

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionář

AGROFERT, a.s.

První vztah: 27. 7. 2011 - Poslední vztah: 13. 2. 2014

Pyšelská 2327/2, Praha, 149 00

Akcionáři

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327, Česká republika, Praha, 149 00

od 5. 11. 2015

AGROFERT, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327, Česká republika, Praha, 149 00

do 5. 11. 2015 od 13. 2. 2014

AGROFERT HOLDING, a.s., IČ: 26185610

Pyšelská 2327, Česká republika, Praha, 149 00

do 13. 2. 2014 od 27. 7. 2011

SPV spol. s r.o. Pelhřimov, IČ: 46679740

Strachovská 42, Česká republika, Pelhřimov, 393 01

do 27. 7. 2011 od 23. 11. 2009

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 4. 6. 1998

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 23. 3. 2015
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 21. 5. 2011
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 18. 5. 2011
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).