Hlavní navigace

AGRO Jevišovice, a.s.

Firma AGRO Jevišovice, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 6130, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 134 936 762 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

49455958

Sídlo:

Jevišovice 102, 671 53

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

3. 12. 1993

DIČ:

CZ49455958

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 100 - 199 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01493 Chov zvířat pro zájmový chov
01499 Chov ostatních zvířat j. n.
01500 Smíšené hospodářství
02400 Podpůrné činnosti pro lesnictví
03220 Sladkovodní akvakultura
109 Výroba průmyslových krmiv
25610 Povrchová úprava a zušlechťování kovů
25720 Výroba zámků a kování
28300 Výroba zemědělských a lesnických strojů
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
4120 Výstavba bytových a nebytových budov
432 Elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce
43210 Elektrické instalace
43220 Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace
43290 Ostatní stavební instalace
43320 Truhlářské práce
47190 Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách
49320 Taxislužba a pronájem osobních vozů s řidičem
49410 Silniční nákladní doprava
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
702 Poradenství v oblasti řízení
77110 Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů
93110 Provozování sportovních zařízení

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 6130, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

AGRO Jevišovice, a.s. od 1. 6. 2010

Obchodní firma

AGRO Jevišovice, a.s. od 24. 11. 2014

Obchodní firma

AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE do 24. 11. 2014 od 3. 12. 1993

Právní forma

Akciová společnost od 1. 6. 2010

Právní forma

Družstvo do 1. 6. 2010 od 3. 12. 1993

adresa

102
Jevišovice 67153 od 26. 5. 2014

adresa

Jevišovice 67153 do 27. 1. 2010 od 3. 12. 1993

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 4. 5. 2021

Hostinská činnost od 4. 5. 2021

Truhlářství, podlahářství do 14. 4. 2021 od 4. 9. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 24. 2. 2014

Zednictví od 24. 2. 2014

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 2. 2014

Zámečnictví, nástrojářství od 27. 1. 2010

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 27. 1. 2010

Vodoinstalatérství, topenářství od 27. 1. 2010

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 27. 1. 2010

Klempířství a oprava karoserií do 1. 6. 2010 od 27. 1. 2010

Truhlářství, podlahářství do 1. 6. 2010 od 27. 1. 2010

Ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky do 24. 2. 2014 od 27. 1. 2010

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní do 24. 2. 2014 od 27. 1. 2010

Kovářství, podkovářství do 4. 9. 2015 od 27. 1. 2010

nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

opravy pracovních strojů do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

poskytování technických služeb do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

poskytování telekomunikačních služeb do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

ubytovací služby do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici do 27. 1. 2010 od 21. 9. 2005

podnikání v oblasti nakládání s odpady do 27. 1. 2010 od 20. 7. 2000

silniční motorová doprava osobní do 27. 1. 2010 od 20. 7. 2000

ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin do 27. 1. 2010 od 20. 7. 2000

podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 20. 7. 2000 od 3. 8. 1999

montáž, oprava a údržba vyhrazených elektrických zařízení do 21. 9. 2005 od 3. 8. 1999

silniční motorová doprava nákladní do 27. 1. 2010 od 3. 8. 1999

výroba krmných směsí do 27. 1. 2010 od 3. 8. 1999

topenářství do 27. 1. 2010 od 3. 8. 1999

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy včetně ochranné desinfekce, desinsekce a deratizace do 20. 7. 2000 od 17. 12. 1997

silniční motorová doprava do 20. 7. 2000 od 17. 12. 1997

obkladačské práce do 21. 9. 2005 od 17. 12. 1997

truhlářství do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

kovářství do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

zámečnictví do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

klempířství do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

vodoinstalatérství do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

pronájem motorových vozidel do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

výroba a opravy zemědělských strojů do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

práce zemními mechanismy do 27. 1. 2010 od 17. 12. 1997

zednictví do 1. 6. 2010 od 17. 12. 1997

hostinská činnost do 4. 5. 2021 od 17. 12. 1997

zemědělská výroba do 4. 5. 2021 od 3. 12. 1993

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 25. 10. 2017 při výkonu působnosti valné hromady takto: z v y š u j e základní kapitál společnosti o částku 50.000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 84.936.762,-- Kč (osmdesát čtyři milióny devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dvě koruny české) na novou výši 134.936.762,-- Kč (jedno sto třicet čtyři milióny devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dvě koruny české), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 50.000.000,-- Kč (padesát miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva společnosti; - Nová akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK vzhledem k tomu, že se jediný akcionář svého přednostního práva na upsání nových akcií společnosti vzdal; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky, postupem dle ustanovení § 479 ZOK, když Nová akcie bude nabídnuta předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři; lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) jedinému akcionáři; statutární orgán společnosti je povinen odeslat Návrh jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na účet společnosti číslo 12217741/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1. do 23. 11. 2017 od 25. 10. 2017

Společnost NAVOS, a.s., se sídlem na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01, IČO 47674857, jako jediný akcionář společnosti AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČO 49455958, rozhodla v rámci výkonu působnosti valné hromady společnosti dne 22.10.2014 takto: Jediný akcionář společnosti zvyšuje základní kapitál Společnosti o částku 48,000.000,-- Kč ze stávající zapsané výše 36,936.762,-- Kč na novou výši 84,936.762,-- Kč, a to upsáním 1 kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 48,000.000 ,-- Kč, vydané jako cenný papír, představující peněžitý vklad, přičemž se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; není možné upisovat novou akcii nepeněžitými vklady; nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trh u a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když lhůta pro upisování nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy jedinému akcionáři; statutární orgán společnosti je povinen odeslat návrh jedinému akcionáři do 1 měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšen í základního kapitálu. Upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 2,142.965,-- Kč (dva miliony jedno sto čtyřicet dva tisíc devět set šedesát pět korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 2142965/36936762, na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.500,-- Kč (jeden tisíc pět set korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 1500/36936762, na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 42.597,-- Kč (čtyřicet dva tisíc pět set devadesát sedm korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 42597/36936762 a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 34,736.200,-- Kč (třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě sta korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 34736200/36936762. S využitím přednostního práva se upisuje nová akcie, emisní kurs nové akcie je roven její jmenovité hodnotě. No vá akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK. Lhůta pro splacení emisního kursu upsané nové akcie činí 1 měsíc ode dne jejich upsání s tím, že jediný akcionář jej splatí na zvláštní účet číslo 12217741/0100, vedený u Komer ční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07. do 24. 11. 2014 od 24. 11. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 24. 11. 2014 od 23. 8. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 24. 11. 2014 od 23. 8. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 2. 2014

Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 20.12.2013. do 4. 5. 2021 od 24. 2. 2014

Na společnost AGRO Jevišovice, a.s., se sídlem v Jevišovicích 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 49455958, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 6130, jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku vnitros tátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti CITONICE AGRO a.s., se sídlem v Jevišovicích 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 25308866, dříve zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 2076, a to podle projektu fúze sloučením ze dne 03.04.2013. od 1. 6. 2013

Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 23.11.2012 do 24. 2. 2014 od 27. 12. 2012

Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. rozhodla takto: I. zvyšuje základní kapitál společnosti, z důvodu získání hospodářské výhody zlepšení pozice u financujících bank s tím, že vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u jednoho z akcionářů, a to společnosti s obchodní firmou NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 76716, IČO 47674857, zejména k zemědělskému využití pěstování zemědělských komodit a pastvě hospodářských zvířat; - základní kapitál společnosti z dosavadní výše 2.200.562,- Kč, slovy: dva miliony dvě stě tisíc pět set šedesát dva korun českých, o částku 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých, na celkovou výši zák ladního kapitálu 36.936.762, Kč, slovy třicet šest milionů devět set třicet šest tisíc sedm set šedesát dva korun českých, a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepeněžitý m vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; - - zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 34.736.200, Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých znějící na jméno (dále jen Akcie); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; - nově emitovaná Akcie bude upsána nepeněžitým vkladem upisovatele, a to předem určeného a určitého zájemce, kterým je jeden z akcionářů - společnost NAVOS, a.s., nepeněžitý vklad představuje níže uvedené nemovitosti: Pozemky: Parcela Druh pozemku 31/1 orná půda, 55 orná půda, 96/3 orná půda, 96/4 orná půda, 106 orná půda, 107 orná půda, 126/3 orná půda, 138/1 orná půda, 152 orná půda, 189 orná půda, 195 orná půda, 199/38 orná půda, 199/39 orná půda, 199/40 orná půda, 199/68 orná půda, 287/23 orná půda, 335/2 orná půda, 335/5 orná půda, 382 orná půda, 396 orná půda, 401 orná půda, 430/30 orná půda, 533 orná půda, 579/6 orná půda, 579/10 orná půda, 590 orná půda, 597 orná půda, 599 orná půda, 632/3 orná půda, 666/46 orná půda, 666/50 orná půda, 677/1 orná půda, 734 orná půda, 743/5 orná půda, 785/5 orná půda, 785/12 orná půda, 785/13 orná půda, 785/20 orná půda, 786 orná půda, 882/1 orná půda, 893 orná půda, 896 orná půda, 902 orná půda, 907/7 orná půda, 911/1 orná půda, 916 orná půda, 926 orná půda, 960/24 orná půda, 960/25 orná půda, 960/30 orná půda, 979 orná půda, 997 orná půda, 1028/11 orná půda, 1045/23 orná půda, 1045/46 orná půda, 1045/47 orná půda, 1045/62 orná půda, 1045/68 orná půda, 1054 orná půda, 1102/12 orná půda, 1102/13 orná půda, 1102/14 orná půda, 1102/37 orná půda, 1102/38 orná půda, 1102/39 orná půda, 1102/53 orná půda, 1102/72 orná půda, 1104/23 orná půda, 1104/24 orná půda, 1104/37 orná půda, 1104/47 orná půda, 1180/2 orná půda, 1189 orná půda, 1190 orná půda, 1193/12 orná půda, 1197 orná půda, 1198/3 orná půda, 1198/14 orná půda, 1198/15 orná půda, 1198/16 orná půda, 1198/17 orná půda, 1198/19 orná půda, 1218/1 orná půda, 1260/6 orná půda, 1325/39 orná půda, 1325/41 orná půda, 1358/7 orná půda, 1367/2 orná půda, 1368 orná půda, 1369 orná půda, 1370 orná půda, 1373 orná půda, 1374 orná půda, 1412 orná půda, 1415 orná půda, 1416 orná půda, 1419 orná půda, 1427/8 orná půda, 1428/2 orná půda, 1443/21 orná půda, 1451/1 orná půda, 1464/36 orná půda, 1464/48 orná půda, 1464/49 orná půda, 1464/50 orná půda, 1464/62 orná půda, 1474/3 orná půda, 1482 orná půda, 1483/7 orná půda, 1483/19 orná půda, 1483/20 orná půda, 1483/21 orná půda, 1511 orná půda, 1581 orná půda, 1587 orná půda, 1595 orná půda, 1596 orná půda, 1600 orná půda, 1623/6 orná půda, 1653/19 orná půda, 1665/15 orná půda, 1695 orná půda, 1701/10 orná půda, 1710/6 orná půda, 1710/11 orná půda, 1738/14 orná půda, 1768 orná půda, 1783 orná půda, 1800 orná půda, 1837 orná půda, 1847 orná půda, 1878 orná půda, 1909/17 orná půda, 1978 orná půda, 1991 orná půda, 1994 orná půda, 1998/25 orná půda, 1998/32 orná půda, 1998/45 orná půda, 1998/52 orná půda, 1998/55 orná půda, 1998/61 orná půda, 2003 orná půda, 2033 orná půda, 2047 orná půda, 2050 orná půda, 2122 orná půda, 2126 orná půda, 2142 orná půda, 2159/14 orná půda, 2159/16 orná půda, 2160 orná půda, 2195 orná půda, 2197 orná půda, 2219/3 orná půda, 2225/12 orná půda, 2307/8 orná půda, 2307/9 orná půda, 2317/12 orná půda, 2317/13 orná půda, 2317/26 orná půda, 2317/38 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 289 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Újezd nad Rokytnou: Pozemky: Parcela Druh pozemku 137/67 orná půda, 137/68 orná půda, 137/108 orná půda, 137/109 orná půda, 195/33 orná půda, 195/36 orná půda, 195/68 orná půda, 220/31 orná půda, 351/15 orná půda, 351/16 orná půda, 391/15 orná půda, 413/4 orná půda, 413/5 orná půda, 440/79 orná půda, 440/80 orná půda, 440/81 orná půda, 440/138 orná půda, 440/139 orná půda, 440/140 orná půda, 440/169 orná půda, 450/34 orná půda, 485/11 orná půda, 485/15 orná půda, 485/68 orná půda, 485/69 orná půda, 485/76 orná půda, 485/77 orná půda, 485/79 orná půda, 485/80 orná půda, 547/9 orná půda, 547/26 orná půda, 547/27 orná půda, 547/28 orná půda, 547/32 orná půda, 547/33 orná půda, 547/79 orná půda, 559/38 orná půda, 559/55 orná půda, 559/67 orná půda, 563/2 orná půda, 563/5 orná půda, 670/11 orná půda, 670/20 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 465 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Mramotice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 256/12 orná půda, 257/29 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 790 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Mikulovice u Znojma: Pozemky: Parcela Druh pozemku 758/3 orná půda, 418/17 orná půda, 452/7 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 155 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Prokopov: Pozemky: Parcela Druh pozemku 174/64 orná půda, 174/65 orná půda, 229/7 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 1045 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Rouchovany: Pozemky: Parcela Druh pozemku 979 orná půda, 990 orná půda, 995/1 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 696 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Pavlice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 1524/18 orná půda, 1524/20 orná půda, 1533/43 orná půda, 1533/70 orná půda, 1533/82 orná půda, 1537/8 orná půda, 1560/2 orná půda, 1599 orná půda, 1660/23 orná půda, 1660/24 orná půda, 1660/54 orná půda, 1660/70 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 167 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Rudlice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 296/1 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 248 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Němčičky nad Jevišovkou: Pozemky: Parcela Druh pozemku 238/1 orná půda, 247 orná půda, 708 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 529 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Plaveč: Pozemky: Parcela Druh pozemku 1899/12 orná půda, 2108/5 orná půda, 2192/15 orná půda, 85/3 pozemek zjednodušené evidence, 85/14 pozemek zjednodušené evidence, 385/11 pozemek zjednodušené evidence, 385/13 pozemek zjednodušené evidence, 385/14 pozemek zjednodušené evidence, 5020 pozemek zjednodušené evidence, 5047 pozemek zjednodušené evidence, 5048 pozemek zjednodušené evidence, 5049 pozemek zjednodušené evidence, 5205 pozemek zjednodušené evidence, 5236 pozemek zjednodušené evidence, 5259 pozemek zjednodušené evidence, 5324 pozemek zjednodušené evidence, 5338 pozemek zjednodušené evidence, 5387 pozemek zjednodušené evidence, 5388 pozemek zjednodušené evidence, 5389 pozemek zjednodušené evidence, 5390 pozemek zjednodušené evidence, 5404 pozemek zjednodušené evidence, 5427 pozemek zjednodušené evidence, 5492 pozemek zjednodušené evidence; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 340 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Slatina u Jevišovic: Pozemky: Parcela Druh pozemku 106/5 orná půda, 109/3 orná půda, 109/9 orná půda, 110/93 orná půda, 110/94 orná půda, 110/98 orná půda, 110/101 orná půda, 110/103 orná půda, 110/104 orná půda, 110/105 orná půda, 110/108 orná půda, 110/110 orná půda, 110/111 orná půda, 110/112 orná půda, 110/164 orná půda, 120/17 orná půda, 120/54 orná půda, 120/67 orná půda, 120/68 orná půda, 120/71 orná půda, 130/27 orná půda, 131/7 orná půda, 153/15 orná půda, 153/26 orná půda, 153/27 orná půda, 167/57 orná půda, 167/58 orná půda, 167/89 orná půda, 167/102 orná půda, 167/113 orná půda, 179/7 orná půda, 200/1 orná půda, 200/15 orná půda, 200/26 orná půda, 269/5 orná půda, 280/9 orná půda, 280/10 orná půda, 284/6 orná půda, 288/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 171 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Vevčice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 54 orná půda, 58 orná půda, 61 orná půda, 91 orná půda, 96 orná půda, 118 orná půda, 121 orná půda, 122 orná půda, 137 orná půda, 141 orná půda, 154/4 orná půda, 158 orná půda, 159 orná půda, 182 orná půda, 194 orná půda, 232/2 orná půda, 240/6 orná půda, 240/7 orná půda, 240/8 orná půda, 240/18 orná půda, 240/19 orná půda, 271 orná půda, 289/3 orná půda, 289/5 orná půda, 296/2 orná půda, 296/5 orná půda, 296/6 orná půda, 298 orná půda, 313/1 orná půda, 313/6 orná půda, 333/6 orná půda, 333/11 orná půda, 353 orná půda, 365/10 orná půda, 365/11 orná půda, 365/12 orná půda, 365/13 orná půda, 365/30 orná půda, 365/31 orná půda, 365/32 orná půda, 365/33 orná půda, 365/66 orná půda, 365/71 orná půda, 365/75 orná půda, 365/81 orná půda, 380/11 orná půda, 380/12 orná půda, 380/13 orná půda, 380/18 orná půda, 380/19 orná půda, 380/59 orná půda, 380/60 orná půda, 380/66 orná půda, 380/67 orná půda, 380/68 orná půda, 385/7 orná půda, 385/11 orná půda, 386/1 orná půda, 386/2 orná půda, 386/3 orná půda, 386/4 orná půda, 386/5 orná půda, 386/6 orná půda, 386/7 orná půda, 386/8 orná půda, 386/9 orná půda, 386/10 orná půda, 405/11 orná půda, 405/12 orná půda, 405/13 orná půda, 405/14 orná půda, 439/17 orná půda, 439/18 orná půda, 439/19 orná půda, 439/24 orná půda, 463 orná půda, 472 orná půda, 474 orná půda, 485 orná půda, 486/1 orná půda, 488/1 orná půda, 497/1 orná půda, 504 orná půda, 507 orná půda, 517/3 orná půda, 572/1 orná půda, 623 orná půda, 656 orná půda, 658 orná půda, 664 orná půda, 667/2 orná půda, 706 orná půda, 756 orná půda, 774 orná půda, 788 orná půda, 796 orná půda, 798 orná půda, 804 orná půda, 828 orná půda, 846 orná půda, 878 orná půda, 891 orná půda, 896/4 orná půda, 907 orná půda, 912 orná půda, 923 orná půda, 958 orná půda, 962 orná půda, 973 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 288 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Jiřice u Moravských Budějovic: Pozemky: Parcela Druh pozemku 91/9 orná půda, 130/11 orná půda, 143/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 355 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Boskovštejn: Pozemky: Parcela Druh pozemku 10 orná půda, 42/12 orná půda, 64/9 orná půda, 68 orná půda, 105/6 orná půda, 125/48 orná půda, 196/12 orná půda, 196/13 orná půda, 196/14 orná půda, 215 orná půda, 225 orná půda, 244 orná půda, 248 orná půda, 264 orná půda, 385/10 orná půda, 399/2 orná půda, 399/6 orná půda, 399/7 orná půda, 400/11 orná půda, 400/12 orná půda, 400/13 orná půda, 400/15 orná půda, 400/16 orná půda, 400/25 orná půda, 400/26 orná půda, 400/31 orná půda, 400/32 orná půda, 400/38 orná půda, 411 orná půda, 435 orná půda, 461/3 orná půda, 481/15 orná půda, 481/20 orná půda, 526 orná půda, 570/1 orná půda, 605/9 orná půda, 605/10 orná půda, 605/24 orná půda, 605/33 orná půda, 605/34 orná půda, 605/42 orná půda, 631 orná půda, 665/15 orná půda, 691/3 orná půda, 691/6 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 470 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Ratišovice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 30 orná půda, 77/1 orná půda, 77/2 orná půda, 95/1 orná půda, 95/2 orná půda, 95/4 orná půda, 95/9 orná půda, 95/10 orná půda, 102 orná půda, 105 orná půda, 109 orná půda, 110 orná půda, 120/12 orná půda, 138 orná půda, 155/1 orná půda, 160 orná půda, 168 orná půda, 170 orná půda, 174 orná půda, 175 orná půda, 176 orná půda, 185 orná půda, 186/1 orná půda, 187 orná půda, 201 orná půda, 202 orná půda, 218 orná půda, 222 orná půda, 224 orná půda, 229/3 orná půda, 251 orná půda, 252 orná půda, 265 orná půda, 267 orná půda, 275 orná půda, 276 orná půda, 279 orná půda, 286 orná půda, 290/1 orná půda, 293 orná půda, 295 orná půda, 302 orná půda, 305 orná půda, 308 orná půda, 309 orná půda, 321/2 orná půda, 321/5 orná půda, 321/9 orná půda, 339 orná půda, 341 orná půda, 344 orná půda, 345/1 orná půda, 345/4 orná půda, 345/5 orná půda, 345/8 orná půda, 345/9 orná půda, 345/13 orná půda, 345/15 orná půda, 345/16 orná půda, 348 orná půda, 353 orná půda, 355 orná půda, 391 orná půda, 399/1 orná půda, 435 orná půda, 440 orná půda, 441 orná půda, 445 orná půda, 455 orná půda, 458/1 orná půda, 458/2 orná půda, 474 orná půda, 475 orná půda, 488/1 orná půda, 494 orná půda, 502 orná půda, 505 orná půda, 507 orná půda, 509 orná půda, 518/1 orná půda, 521 orná půda, 522 orná půda, 526/2 orná půda, 526/3 orná půda, 547 orná půda, 552 orná půda, 561 orná půda, 564 orná půda, 567 orná půda, 569 orná půda, 578 orná půda, 583 orná půda, 585 orná půda, 588 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 461 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Stupešice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 173/11 orná půda, 173/12 orná půda, 194/3 orná půda, 369/18 orná půda, 411/13 orná půda, 416/13 orná půda, 486/21 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 520 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Střelice u Jevišovic: Pozemky: nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 335 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Velký Karlov: Pozemky: Parcela Druh pozemku Způsob využití 1392 orná půda, - 1394 orná půda, - 329/6 ostatní plocha, ostatní komunikace, 329/7 ostatní plocha, manipulační plocha, 330/1 lesní pozemek; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 177 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Strachotice: Pozemky: Parcela Druh pozemku 465/40 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 338 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Křídlůvky: Pozemky: Parcela Druh pozemku 7126 orná půda, 7132 orná půda, 7335 orná půda; nemovitosti zapsané na listu vlastnictví číslo č. 811 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, pro katastrální území Hrádek u Znojma: Pozemky: Parcela Druh pozemku - 2098 orná půda, 2100 orná půda, 2422 orná půda, 2424 orná půda, 2430 orná půda, 2443 orná půda; - Akcie bude upsána jedním z akcionářů, a to společností NAVOS, a.s., jako předem vybraným zájemcem (dále jen Předem vybraný zájemce); Předem vybraný zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictv í Předem vybraného zájemce, které slouží podnikatelskému využití předmětných nemovitostí (to vše dále jen Nepeněžitý vklad); - Předmět nepeněžitého vkladu byl oceněn znalcem - znaleckým ústavem společností s obchodní firmou A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno-město, PSČ 60200, identifikační číslo 44119097, zapsané v obchodním rejstříku vedeném K rajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, který o hodnotě nepeněžitého vkladu vyhotovil dne 3.8.2012 znalecký posudek č. 2021-111/12 ve výši 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých (dále též jen Znal ecký posudek), - emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a tedy činí 34.736.200, Kč za tuto jednu kmenovou akcii společnosti v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 34.736.200, Kč a upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve výši 100% jím upsané akcie; místo pro splacení nepeněžitého vkladu je sídlo společnosti,- - možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splácení emisního kursu se nepřipouští, emisní kurs upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě, - upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. - - akcie bude upsána smlouvou o upsání akcií podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku.- - navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je vedeno skutečností, že jeden z akcionářů, a to společnost NAVOS, a.s., není schopen jako jeho vlastník předmětný majetek přímo plně ekonomicky využít ke svému podnikání a který Společnost n aopak ke své hospodářské činnosti v rámci svého předmětu podnikání potřebuje. Zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu společnosti, protože tímto zvýšením základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem nemovitého majetku získá Společnost hospodářskou výhodu zlepšení pozice u financujících bank. Vkládaný majetek slouží ke stejnému předmětu podnikání jako u společnosti AGRO Jevišov ice, a.s., zejména k zemědělskému využití pěstování zemědělských komodit a pastvě hospodářských zvířat. - schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 34.736.200,- Kč, slovy třicet čtyři milionů sedm set třicet šest tisíc dvě stě korun českých, za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; - místem pro upisování Akcie je sídlo Společnosti; - Akcie bude upsána Předem vybraným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen Smlouva); - lhůta pro upsání Akcie bude činit 90 (devadesát) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem vybranému zájemci; upisování Akcie je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hroma dy o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem vybranému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem vybranému zájemci nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hromady (dále jen Rozhodnutí) (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; - Předem vybraný zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem vybraným zájemcem sepsán zápis; Předem vybraný zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Předem vybraným zájemcem spla cen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy. do 27. 12. 2012 od 4. 12. 2012

Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. rozhodla dne 05.11.2012 takto: - valná hromada snižuje základní kapitál společnosti o částku 85.821.948,-Kč, tj. ze současných 88.022.510,-Kč na částku 2.200.562,-Kč, - důvodem snížení základního kapitálu je podle § 216a odst. 1 písm. a) obchodního zákoníku úhrada neuhrazené ztráty minulých let v celkové výši 198.901.638,-Kč vykázané v řádné účetní závěrce společnosti sestavené ke dni 31.08.2012 na účtech „Neuhra zená ztráta minulých let“. Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 05.11.2012 o vypořádání hospodářského výsledku za účetní období roku 2011 byl výsledek hospodaření za rok 2011, tj. zisk ve výši 53.521.874,-Kč, vypořádán převedením n a účet neuhrazené ztráty minulých let, tj. celková výše ztráty činí 145.379.764,-Kč - zbylá ztráta odpovídající rozdílu mezi celkovou výší ztráty a celkovým rozsahem snížení základního kapitálu zůstane neuhrazena na účtu neuhrazené ztráty minulých let. Vzhledem k důvodu snížení základního kapitálu společnosti nebude částka odpovídající s nížení základního kapitálu vyplacena akcionářům a snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze změnou v účetnictví společnosti - snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že: (a) jmenovitá hodnota jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 85.718.599,-Kč se sníží o 83.575.634,-Kč na 2.142.965,-Kč (b) jmenovitá hodnota jednoho kusu kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.703.871,-Kč se sníží o 1.661.274,-Kč na 42.597,-Kč (c) jmenovité hodnota každé z 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 60.004,-Kč se sníží o 58.504,-Kč na 1.500,-Kč - snížení jmenovité hodnoty akcií se v souladu s § 213a obchodního zákoníku provede vyznačením nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích. Lhůta k předložení akcií společnosti za účelem vyznačení nižší jmenovité hodnoty na dosavadních akciích činí 60 (šedesát) dnů ode dne doručení výzvy představenstva příslušným akcionářům. Představenstvo společnosti zašle tuto výzvu do 30 (třiceti) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Předložení a výměna akcií bude prove dena v sídle společnosti v pracovních dnech v době od 8:00 hod do 15:00 hod.. do 22. 11. 2012 od 22. 11. 2012

Valná hromada společnosti AGRO Jevišovice, a.s. přijala na svém zasedání dne 03.04.2012 tato rozhodnutí: I. zvyšuje z důvodu posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání závazků společnosti vůči věřiteli základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2.303.911,-Kč o částku 85.718.599,-Kč na výslednou částku 88.022. 510,-Kč a to peněžitými vklady, bez možnosti upisování nad částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 85.718.599,-Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótována k obchodování na oficiálních trzích. Převod akcie nebude omezen. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie bude upisována bez využití přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku předem určeným zájemcem, stávajícím akcionářem společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, s tím, že s e všichni akcionáři se v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdali. - Akcie bude upsána bez veřejné nabídky postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku - smlouvou o upsání akcií. - Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti s obchodní firmou NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do s edmi (7)dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkovému soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. Doba v pracovní dny od 08.00 hod. do 15.00 hod. - Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o za počtení pohledávky, činí čtrnáct(14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude sp lacen výhradně započtením, není v souladu s ust.§ 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. II. schvaluje 1. Možnost započtení celku peněžitých pohledávek konkrétního zájemce společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 85.718.599,-Kč na splacení emisního kursu ve výši 85.718.599,-Kč vzhledem k tomu, že společnost není schopna daný závazek vyrovnat z vlastních zdrojů, a započtením tedy dojde ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli, kterým je konkrét ní zájemce. Pohledávka, která bude započtena na emisní kurz nové akcie, vznikla: a) ve výši 4.714.440,-Kč neuhrazením kupní ceny za kolový traktor dodaný na základě Kupní smlouvy č. 22/2011/JP ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11, IČO 27839834, při čemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.09.2011, b) ve výši 4.625.640,-Kč neuhrazením kupní smlouvy za kolový traktor dodaný na základě Kupní smlouvy č. 23/2011/JP ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PSČ 772 11, IČO 27839834, přičemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.09.2011, c) ve výši 2.223.000,-Kč neuhrazením kupní ceny za teleskopický manipulátor dodaný na základě ústní kupní smlouvy ze dne 31.08.2011 uzavřené se společností AGROTECHNIC MORAVIA a.s., se sídlem Olomouc-Hodolany, Lipenská 1120/47, PČS 772 11, IČO 27839834, přičemž společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, tuto pohledávku nabyla na základě Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 05.10.2011, d) ve výši 10.177.517,-Kč neuhrazením kupní ceny za zemědělské stroje dodané na základě Kupní smlouvy ze dne 24.06.2011 uzavřené se společností NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, e) ve výši 8.978.002,-Kč neuhrazením kupní ceny za extruzní linku na sóju a obiloviny dodané na základě Kupní smlouvy ze dne 28.02.2011 uzavřené se společností NAVOS,a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, re sp. jejím právním předchůdcem , zaniklou společností ZZN POMORAVÍ a.s., se sídlem Hustopeče u Brna, Nádražní 60, PSČ 693 01, f) ve výši 40.000.000,-Kč na základě smlouvy o půjčce č. AGRO-01/11 ze dne 25.01.2011 g) ve výši 15.000.000,-Kč na základě smlouvy o půjčce č. AGRO-02/11 ze dne 01.04.2011. 2. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávek na splacení emisního kursu ve výši 85.718.599,-Kč. Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření s mlouvy o započtení pohledávky, činí čtrnáct (14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. do 10. 5. 2012 od 16. 4. 2012

Valná hromada společnost přijala dne 20.1.2012 následující usnesení: - Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 329,130.158,- Kč o částku 326,826.247,- Kč na výslednou výši základního kapitálu 2,303.911,- Kč snížením jmenovité hodnoty každé akcie v poměru 1000:0,007 tj. akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč na jmeno vitou hodnotu 7,- Kč a akcie o jmenovité hodnotě 79,850.158,- Kč na jmenovitou hodnotu 558.951,- Kč. - Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada části dosažené ztráty za účetní období od 1.1.2010 do 31.8.2011 ve výši 519,921.000,- Kč (celkem se snížením základního kapitálu hradí ztráta ve výši 326,826.247,- Kč). - Snížení základního kapitálu bude provedeno účetní operací, a to: snížením základního kapitálu o částku 326,826.247,- Kč, tj. o částku, o kterou se snižuje jmenovitá hodnota všech akcií vypořádáním části dosažené ztráty za účetní období od 1.1.2010 do 31.8.2011 ve výše 326,826.247,- Kč proti snížení základního kapitálu společnosti. - Představenstvo je povinno vyzvat ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o snížení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám, způsobem stanoveným v zákoně a stanovách společnosti pro svolání valné hromady akcionáře k vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií na dosavadních akciích s uvedením lhůty pro předložení akcií v délce 30 dní ode dne zveřejnění výzvy představenstva a upozornění na postup dle § 214 Obch.zák. pro případ prodlení s předložením akcií p ro vyznačení snížení jmenovité hodnoty. Předložení a vyznačení snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno v sídle společnosti. do 16. 2. 2012 od 25. 1. 2012

Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 20.1.2012 do 27. 12. 2012 od 25. 1. 2012

Jediný akcionář společnosti AGRO Jevišovice, a.s., společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČC 47674857, učinil dne 16.11.2011 v působnosti vlané hromady společnosti AGRO Jevišovice, a.s. toto rozhodnutí: I. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti zvyšuje z důvodu posílení základního kapitálu společnosti a vypořádání závazků společnosti vůči věřiteli základní kapitál společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní výše 2 49.280.000,-Kč (slovy: dvě stě čtyřicet devět milionů dvě stě osmdesát tisíc korun českých) o částku 79.850.158,-Kč (slovy: sedmdesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých) na výslednou částku 329.130.158,-Kč (slovy: tři sta dvacet devět milionů jedno sto třicet tisíc jedno sto padesát osm korun českých) a to peněžitým vkladem, bez možnosti upisovaní nad tuto částku a bez možnosti úpisu nepeněžitými vklady, vydáním jednoho kusu nové kmenové listinné akcie na jméno o jmen ovité hodnotě 79.850.158,-Kč. Emisní kurs upisované akcie bude roven její jmenovité hodnotě. Akcie nebude kótována k obchodování na oficiáních trzích. Převod akcie nebude omezen. - Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. - Akcie nebude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se jediný akcionář v důležitém zájmu společnosti svého přednostního práva vzdal. - Akcie bude upsána bez veřejné nabídky a postoupen dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. - Akcie bude nabídnuta k úpisu předem určenému zájemci, a to společnosti s obchodní firmou LIPRA PORK, a.s., se sídlem Rovensko pro Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 51263, identifikační číslo 46356118, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2942. - Lhůta pro úpis nových akcií, tj. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 14 dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo je povinno odeslat návrh smlouvy o upsání akcií konkrétnímu zájemci do s edmi (7) dnů ode dne, kdy se stane zápis rejstříkového soudu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti účinným vůči třetím osobám. - Úpis nových akcií bude proveden v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. Doba v pracovní dny od 8.00 hod. do 15.00 hod. - Emisní kurs akcie se rovná jmenovité hodnotě upisované akcie. - Lhůta pro splacení peněžitého vkladu činí jeden měsíc ode dne úpisu s tím, že návrh smlouvy o započtení je povinno představenstvo společnosti zaslat konkrétnímu zájemci do sedmi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o za počtení pohledávky, činí čtrnáct (14) ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zájemci. Vzhledem ke skutečnosti, že se připouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení celého emisního kursu, který bude splac en výhradně započtením, není v souladu s ust. § 203, odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku třeba uvádět údaje podle § 203, odst. 2, písm. f) obchodního zákoníku - účet u banky, na který bude upisovatel povinen splatit emisní kurs upsané akcie. II. Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti schvaluje: 1. Možnost započtení celku peněžitých pohledávek konkrétního zájemce společnosti LIPRA PORK, a.s., se sídlem Rovensko pro Troskami, Štěpánovice 38, PSČ 512 63, identifikační číslo 46356118, která je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2942 (dále též jen "konkrétní zájemce") vůči společnosti proti pohledávce společnosti ve výši 79.850.158,-Kč na splacení emisního kursu ve výši 79.850.158,-Kč vzhledem k tomu, že společnost není schopna daný závazek vyrovnat z vl astních zdrojů a započtením tedy dojde ke snížení rozsahu závazků společnosti vůči věřiteli, kterým je konkrétní zájemce. Pohledávku, která bude započtena na emisní kurz nové akcie, nabyl konkrétní zájemce smlouvu o postoupení pohledávky ze dne 22.08.2011 , přičemž tato pohledávka vznikla nesplacením částí úvěrů v souhrnné výši jistiny 214.850.158,26 Kč (slovy: dvě stě čtrnáct milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých dvacet šest haléřů) s příslušenstvím, poskytnutých na základě sml ouvy o syndikovaných úvěrech až do výše 520.000.000,-Kč (slovy: pět set dvacet milionů korun českých) uzavřené mezi společností AGRO Jevišovice, a.s. jako dlužníkem, společnostmi Citibank Europe plc., registrovanou v rejstříku společností v Irské republic e, pod číslem 132781, se sídlem Dublin, North Wall Quay, Irsko, provozující svou obchodní činnost v České republice prostřednictvím organizační složky Citibank Europe plc., organizační složka se sídlem Praha 5, Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 15802, iden tifikační číslo 28198131, Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, identifikační číslo 45244782,Reiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, identifikační číslo 49240901 a Volksbank CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, identifikační číslo 25083325, jako aranžéry a původními věřiteli a společností Citibank jako agentem dne 27.ledna 2008, ve znění jejího dodatku č. 1 uzavřeného dne 24.února 2009. Z původní dlužné částky ve výši 214.850.158,26 Kč(slovy: dvě stě čtrnáct milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých dvacet šest haléřů) společnost uhradila část ve výši 135.000.000,-Kč (slovy: jedno sto třicet pět milionů korun česk ých), tj. aktuální výše pohledávky činí 79.850.158,-Kč (sedmsesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých). 2. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení v tomto znění: Představenstvo je oprávněno uzavřít smlouvu o započtení pohledávky na splacení emisního kursu ve výši 79.850.158,-Kč (slovy: sedmdesát devět milionů osm set padesát tisíc jedno sto padesát osm korun českých). Návrh smlouvy o započtení je povinno zaslat konkrétnímu zájemci do semi (7) dnů ode dne úpisu akcií a lhůta pro splacení, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávky, činí čtrnáct(14) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy konkrétnímu zá jemci. Splacení emisního kursu upsaných akcií, tj. uzavření smlouvy o započtení pohledávek, bude provedeno v sídle společnosti na adrese Jevišovice 102, PSČ 671 53. do 28. 12. 2011 od 29. 11. 2011

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČO 494 55 958, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6130 (dále také jen "Společnost"), konaná d ne 27.9.2011, přijala v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: - Valná hromada konstatuje, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností AGRO Jevišovice, a.s. se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, IČ 64508056 (dále jen "společnost") ke dni konání valné hromady vlastní společnost NAVOS, a.s. se sídlem Krom ěříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857 ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 232.446 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 93,2 % základního kapitálu společnosti a s nimi spoj ena hhlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno a počet hlasů spojených s těmito akciemi se stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotu akcií, je s uvede nými akciemi ve vlastnictví společnosti NAVOS, a.s. spojen podíl na hlasovacích právech ve společnosti ve výši 93,2 %. - Valná hromada určuje, že společnost NAVOS a.s. (dále jen "hlavní akcionář"), je hlavním akcionářem společnosti ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, tj. osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. Obc hodního zákoníku. - Valná hromada konstatuje, že hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění pověřenému obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PS Č 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník"), a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. - Valná hromada rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházející na hlavního akcionáře. Vla stnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku. - Valná hromada schvaluje výši protiplnění určenou hlavním akcionářem za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak že protipln ění náleží ve výši -1,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění doložil hlavní akcionář znaleckým posudkem č. 1802-102-11 ze dne 12.srpna 2011, vypravovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o. se sídlem Brn o, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČ 44119097, kvalifikovaným ústavem pro znaleckou činnost. - Valná hromada určuje způsob předložení akcií a uzpůsob a lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že dosavadní vlastnici akcií, jejichž vlastnictví přejde na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 138l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám obchodníka. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Val ná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že obchodník protiplnění poskytne bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 25. 1. 2012 od 3. 10. 2011

Společnost se řídí stanovami ve znění schváleném mimořádnou valnou hromadou dne 15.3.2011. do 25. 1. 2012 od 5. 4. 2011

Družstvo AGRODRUŽSTVO JEVIŠOVICE, se sídlem Jevišovice 102, PSČ 671 53, identifikační číslo 494 55 958 změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůze konané dne 26.3.2010. od 1. 6. 2010

10.6.2005 členská schůze schválila změnu stanov. do 1. 6. 2010 od 21. 9. 2005

Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha oznámil že dne 2.7.2003 byla pohledávka, její příslušenství a náklady exekuce dle usnesení Okresního soudu ve Znojmě č.j. Nc 4281/2003, ze dne 7.5.2003 zcela vymoženy. do 26. 8. 2003 od 26. 8. 2003

Okresní soud Znojmo dne 7.5.2003 usnesením Nc 4281/2003, které nabylo právní moc 18.7.2003 rozhodl takto: I. Okresní soud ve Znojmě nařizuje podle pravomocného a vykonatelného platebního rozkazu Okresního soudu ve Znojmě č.j. 14 Ro 68/2003-15 ze dne 6.3.2003 k vydobytí pohledávky oprávněného ve výši Kč 5.574,- exekuci proti povinnému. II. Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, exekutorský úřad Ostrava, ul. 28. října 121, který provede exekuci podle odstavce I. a II. jmenovaného usnesení. do 26. 8. 2003 od 28. 7. 2003

29.3.1996 schválila výroční členská schůze dodatek stanov, 26.3.1999 členská schůze sválila dodatek ke stanovám. do 1. 6. 2010 od 3. 8. 1999

29.3.1996 schválila výroční členská schůze dodatek stanov. do 3. 8. 1999 od 24. 2. 1997

Způsob zřízení: Usnesením ustavující schůze družstva konané dne 17. 11. 1993 sepsaného notářským zápisem JUDr. Jarmily Žídkové ve Znojmě ze dne 17. listopadu 1993 pod č.j. NZ 425/93, N 416/93 do 1. 6. 2010 od 3. 12. 1993

Právní poměry družstva upravují stanovy přijaté na ustavující členské schůzi družstva konané dne 17. listopadu 1993. do 1. 6. 2010 od 3. 12. 1993

Kapitál

Základní kapitál

vklad 134 936 762 Kč

od 23. 11. 2017

Základní kapitál

vklad 84 936 762 Kč

do 23. 11. 2017 od 24. 11. 2014

Základní kapitál

vklad 36 936 762 Kč

do 24. 11. 2014 od 27. 12. 2012

Základní kapitál

vklad 2 200 562 Kč

do 27. 12. 2012 od 22. 11. 2012

Základní kapitál

vklad 88 022 510 Kč

do 22. 11. 2012 od 10. 5. 2012

Základní kapitál

vklad 2 303 911 Kč

do 10. 5. 2012 od 16. 2. 2012

Základní kapitál

vklad 329 130 158 Kč

do 16. 2. 2012 od 28. 12. 2011

Základní kapitál

vklad 249 280 000 Kč

do 28. 12. 2011 od 1. 6. 2010

Základní kapitál

vklad 107 000 000 Kč

do 1. 6. 2010 od 24. 2. 1997

Základní kapitál

vklad 90 000 Kč

do 24. 2. 1997 od 3. 12. 1993
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 134 936 762 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 000 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 23. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 Kč, počet: 10 do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 84 921 762 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 48 000 000 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 24. 11. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 142 965 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 Kč, počet: 10 do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 42 597 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 34 736 200 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 34 736 200 Kč, počet: 1 do 24. 2. 2014 od 27. 12. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 142 965 Kč, počet: 1 do 24. 2. 2014 od 22. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 500 Kč, počet: 10 do 24. 2. 2014 od 22. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 42 597 Kč, počet: 1 do 24. 2. 2014 od 22. 11. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 60 004 Kč, počet: 10 do 22. 11. 2012 od 5. 9. 2012
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 703 871 Kč, počet: 1 do 22. 11. 2012 od 5. 9. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 85 718 599 Kč, počet: 1 do 22. 11. 2012 od 10. 5. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 7 Kč, počet: 249 280 do 5. 9. 2012 od 16. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 558 951 Kč, počet: 1 do 5. 9. 2012 od 16. 2. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 79 850 158 Kč, počet: 1 do 16. 2. 2012 od 28. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 249 280 do 16. 2. 2012 od 1. 6. 2010

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Michal Kellner

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2023

vznik členství: 2. 3. 2023

vznik funkce: 2. 3. 2023

Běhařovice 80, 671 39, Česká republika

Ing. Dagmar Kochová

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2023

vznik členství: 2. 3. 2023

vznik funkce: 2. 3. 2023

Jevišovice 302, 671 53, Česká republika

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2021

vznik členství: 1. 7. 2021

vznik funkce: 1. 7. 2021

Únanov 464, 671 31, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Michal Kellner

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 3. 2023 - Poslední vztah: 19. 7. 2023

vznik členství: 2. 3. 2023

vznik funkce: 2. 3. 2023

Višňové 336, 671 38, Česká republika

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2021 - Poslední vztah: 30. 6. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

Únanov 464, 671 31, Česká republika

Ing. Michal Kellner

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 31. 3. 2023

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 1. 3. 2023

vznik funkce: 1. 3. 2018

zánik funkce: 1. 3. 2023

Višňové 336, 671 38, Česká republika

Ing. Dagmar Kochová

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 4. 2018 - Poslední vztah: 31. 3. 2023

vznik členství: 1. 3. 2018

zánik členství: 1. 3. 2023

Jevišovice 302, 671 53, Česká republika

Marie Klempová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 6. 2. 2014

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 28. 2. 2018

Citonice 215, 671 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Marie Klempová

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2017 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 6. 2. 2014

zánik členství: 28. 2. 2018

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 28. 2. 2018

Citonice 215, 671 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2016 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 30. 6. 2016

Únanov 464, 671 31, Česká republika

Marie Klempová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2014

vznik funkce: 3. 8. 2015

Prostřední 649/9, Znojmo, 669 04, Česká republika

Marie Klempová

předseda dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 2. 6. 2017

vznik členství: 6. 2. 2014

vznik funkce: 3. 8. 2015

Prostřední 649/9, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Pavel Koch

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 28. 2. 2018

Černín 57, 671 53, Česká republika

Ing. Pavel Koch

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 20. 4. 2018

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 28. 2. 2018

Černín 57, 671 53, Česká republika

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 29. 6. 2016

Únanov 464, 671 31, Česká republika

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 5. 2014 - Poslední vztah: 20. 7. 2016

vznik členství: 29. 6. 2011

zánik členství: 29. 6. 2016

Únanov 464, 671 31, Česká republika

Marie Klempová

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 6. 2. 2014

Prostřední 649/9, Znojmo, 669 04, Česká republika

Ing. Jiří Heimlich

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 1. 2014 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 31. 7. 2015

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 26. 5. 2014

vznik členství: 29. 6. 2011

Znojmo 545, 669 04, Česká republika

Tomáš Gračka

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 29. 6. 2011

Znojmo 545, 671 04, Česká republika

Ing. Jiří Heimlich

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 31. 1. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 6. 2. 2014

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Pavel Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Libor Nevrkla

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 15. 3. 2011

Boskovštejn 2, 671 53, Česká republika

Vojtěch Rada

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 15. 3. 2011

Boskovštejn 6, 671 53, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 17. 3. 2021

vznik funkce: 17. 3. 2021

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Dalších 6 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 16. 6. 2019

vznik funkce: 16. 6. 2019

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 17. 3. 2021 - Poslední vztah: 4. 4. 2021

vznik členství: 17. 3. 2021

vznik funkce: 17. 3. 2021

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 7. 4. 2016 - Poslední vztah: 17. 3. 2021

vznik členství: 16. 3. 2016

zánik členství: 16. 3. 2021

vznik funkce: 16. 3. 2016

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 7. 2019

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 15. 6. 2019

vznik funkce: 3. 8. 2015

zánik funkce: 15. 6. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2016

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 15. 3. 2016

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 15. 3. 2016

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Ing. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 7. 4. 2016

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 15. 3. 2016

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 15. 3. 2016

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2014 - Poslední vztah: 3. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 31. 7. 2015

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 31. 7. 2015

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Bc. Antonín Kyjovský

předseda představenstva

První vztah: 24. 2. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 24. 1. 2014

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Antonín Kyjovský

místopředseda

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda

První vztah: 12. 6. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 15. 1. 2013 - Poslední vztah: 23. 8. 2014

vznik členství: 1. 1. 2013

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Mgr. Milan Feranec

člen

První vztah: 18. 11. 2011 - Poslední vztah: 15. 1. 2013

vznik členství: 15. 3. 2011

zánik členství: 31. 12. 2012

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 779 00, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Antonín Kyjovský

místopředseda

První vztah: 12. 7. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Antonín Kyjovský

místopředseda

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 7. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Mgr. Milan Feranec

člen

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 18. 11. 2011

vznik členství: 15. 3. 2011

Masarykova třída 939/56, Olomouc, 772 00, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda

První vztah: 5. 4. 2011 - Poslední vztah: 12. 6. 2013

vznik členství: 15. 3. 2011

vznik funkce: 15. 3. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Antonín Kyjovský

člen představenstva

První vztah: 4. 2. 2011 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik členství: 11. 1. 2011

zánik členství: 15. 3. 2011

Osíčko 124, 768 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Ivo Hilšer

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 29. 6. 2010

zánik členství: 10. 1. 2011

Jevišovice 37, 671 53, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Heimlich

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2010 - Poslední vztah: 5. 4. 2011

vznik funkce: 29. 6. 2010

zánik funkce: 15. 3. 2011

Střelice 66, 671 53, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Bohumír Rada

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 4. 2. 2011

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 11. 1. 2011

Boskovštejn 6, 671 53, Česká republika

Mark Sanders, MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

Nosticova 496/6, Praha 1, 110 00, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek, MBA

člen představenstva

První vztah: 1. 6. 2010 - Poslední vztah: 2. 7. 2010

vznik členství: 1. 6. 2010

zánik členství: 28. 6. 2010

Vidov 98, 370 07, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

 • člen dozorčí rady

  MIKA a.s.

  Skalka 1858, Česká Třebová, 560 02

 • jednatel

  MT7 s.r.o.

  Bělohorská 262/35, Praha Břevnov (Praha 6), 169 00

 • Jednatel

  CRASTIG s.r.o.

  U Habrovky 247/11, Praha Krč, 140 00

Libor Nevrkla

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

Boskovštejn 2, Česká republika

Libor Nevrkla

člen představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 1. 6. 2010

Boskovštejn 2, Česká republika

Ing. Pavel Matoušek, MBA.

místopředseda představenstva

První vztah: 27. 1. 2010 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 4. 1. 2010

zánik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 4. 1. 2010

zánik funkce: 1. 6. 2010

Vidov 98, 370 07, Česká republika

Libor Nevrkla

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 4. 1. 2010

Boskovštejn 2, Česká republika

Josef Pelán

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2010

Černín 60, 671 53, Česká republika

Marie Klempová

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 30. 9. 2009

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 30. 9. 2009

Znojmo 649, 669 04, Česká republika

Ing. Bohumír Rada

předseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2010

Boskovštejn 6, 671 53, Česká republika

Zdeněk Brandl

člen představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 1. 6. 2010

vznik členství: 10. 6. 2005

zánik členství: 1. 6. 2010

vznik funkce: 10. 6. 2005

zánik funkce: 1. 6. 2010

Křepice 56, Česká republika

Rostislav Čech

člen představenstva

První vztah: 5. 8. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 11. 4. 2003

zánik funkce: 10. 6. 2005

Boskovštejn 69, Česká republika

ing. Bohumír Rada

předseda

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 3. 11. 2004

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 26. 8. 2004

Boskovštejn 6, Česká republika

Libor Nevrkla

místopředseda

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2005

Boskovštejn 2, Česká republika

Josef Pelán

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2005

Černín 60, 671 53, Česká republika

Marie Ondroušková

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2003 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik funkce: 21. 6. 2002

zánik funkce: 10. 6. 2005

Jevišovice 360, 671 53, Česká republika

ing. Bohumír Rada

předseda

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

Boskovštejn 6, Česká republika

František Fiala

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Plaveč 147, Česká republika

Josef Pelán

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Černín 60, 671 53, Česká republika

Marie Ondroušková

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 26. 3. 1999

zánik funkce: 21. 6. 2002

Jevišovice 360, 671 53, Česká republika

Milan Hamza

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Jevišovice 373, 671 53, Česká republika

Cyril Stehlík

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Bojanovice 32, 671 53, Česká republika

Josef Svoboda

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Jevišovice 355, 671 53, Česká republika

Milan Kudlán

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Jevišovice 107, 671 53, Česká republika

Libor Nevrkla

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 17. 3. 2000

zánik funkce: 21. 6. 2002

Boskovštejn 2, 671 53, Česká republika

Josef Dohnal

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2002 - Poslední vztah: 5. 2. 2003

vznik funkce: 27. 2. 1998

zánik funkce: 21. 6. 2002

Jevišovice 125, 671 53, Česká republika

Libor Nevrkla

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2000 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Boskovštejn 2, Česká republika

Marie Ondroušková

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Jevišovice 360, Česká republika

Josef Svoboda

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Jevišovice 355, Česká republika

Josef Pelán

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Černín 60, Česká republika

Ing. Rudolf Pelán

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 3. 8. 1999

Brměnská 6, Miroslav, Česká republika

Přemysl Hudec

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 20. 7. 2000

Plaveč 101, Česká republika

Milan Kudlán

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Jevišovice 107, Česká republika

František Fiala

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Plaveč 147, Česká republika

Milan Hamza

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Jevišovice 373, Česká republika

Cyril Stehlík

člen představenstva

První vztah: 5. 1. 1999 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Bojanovice 32, Česká republika

Karel Fučík

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Černín 21, Česká republika

Josef Svoboda

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Jevišovice 355, Česká republika

Josef Rapáč

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Střelice 22, Česká republika

Josef Ludvík

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Vevčice 2, Česká republika

Josef Pelán

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Černín 60, Česká republika

Marie Ondroušková

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Jevišovice 360, Česká republika

Milan Hamza

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Jevišovice 276, Česká republika

Karel Vránek

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 5. 1. 1999

Jevišovice 133, Česká republika

ing. František Koch

místopředseda

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 9. 3. 2002

zánik funkce: 16. 3. 2001

Jevišovice 379, Česká republika

Josef Dohnal

člen představenstva

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Jevišovice 125, Česká republika

ing. Bohumír Rada

předseda

První vztah: 7. 3. 1994 - Poslední vztah: 9. 7. 2002

Boskovštejn 6, Česká republika

Karel Koch

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Vevčice 9, Česká republika

Ing. František Koch

předseda

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Jevišovice 379, Česká republika

Josef Pavelka

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Černín 41, Česká republika

Josef Dohnal

místopředseda

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Jevišovice 125, Česká republika

František Plechatý

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Bojanovice 30, Česká republika

Miloslav Vyklický

člen představenstva

První vztah: 3. 12. 1993 - Poslední vztah: 7. 3. 1994

Rudlice 5, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 24. 2. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem společnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení.

do 24. 2. 2014 od 5. 4. 2011

Způsob jednání statutárního orgánu: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jednají a podepisoují nejméně dva členové představenstva společně.

do 5. 4. 2011 od 1. 6. 2010

Za představenstvo jednají navenek vždy společně předseda a místopředseda představenstva a to i v případech, kdy pro právní úkon není předepsána písemná forma.

do 1. 6. 2010 od 27. 1. 2010

Zastupování: Za družstvo jedná navenek předseda nebo místopředseda představen- stva. Je-li pro právní úkon předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, z toho 1 podpis musí vždy učinit předseda a v době nepřítomnosti místopředseda.

do 27. 1. 2010 od 3. 12. 1993

Další vztahy firmy AGRO Jevišovice, a.s.

Historické vztahy

ing. Bohumír Rada

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

Boskovštejn 6, Česká republika

Marie Klempová

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 27. 1. 2010

Znojmo 649, 669 04, Česká republika

NAVOS, a.s.

První vztah: 24. 2. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

NAVOS, a.s.

První vztah: 29. 4. 2013 - Poslední vztah: 24. 2. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 24. 2. 2014

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského, Česká republika, Kroměříž, 767 16

do 24. 2. 2014 od 29. 4. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 11. 5. 1994

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 27. 7. 2011
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 7. 6. 1994
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 18. 5. 1994
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 5. 1994
Vodoinstalatérství, topenářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 5. 1994
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 5. 1994
Zednictví
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 12. 5. 1994
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
 • Poskytování technických služeb
 • Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
 • Ubytovací služby
 • Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
 • Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
 • Výroba strojů a zařízení
 • Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 11. 5. 1994
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).