Hlavní navigace

ZEM, a.s.

Firma ZEM, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1263, Krajský soud v Hradci Králové. Její základní kapitál je ve výši 211 239 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

64259587

Sídlo:

Lužec nad Cidlinou 73, 503 62

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

28. 8. 1995

DIČ:

CZ64259587

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
25720 Výroba zámků a kování
33200 Instalace průmyslových strojů a zařízení
431 Demolice a příprava staveniště
43910 Pokrývačské práce
4399 Ostatní specializované stavební činnosti j. n.
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
49410 Silniční nákladní doprava
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě
5590 Ostatní ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1263, Krajský soud v Hradci Králové

Obchodní firma

ZEM, a.s. od 28. 8. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 28. 8. 1995

adresa

73
Lužec nad Cidlinou 50362 od 21. 3. 2014

adresa

48
Nový Bydžov 50401 do 20. 7. 2011 od 3. 1. 2001

adresa

okr.Hradec Králové
Nový Bydžov,Zábědov do 3. 1. 2001 od 28. 8. 1995

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 14. 8. 2013

zemědělská výroba od 24. 7. 2009

zednictví od 24. 7. 2009

zámečnictví, nástrojářství od 24. 7. 2009

opravy silničních vozidel od 24. 7. 2009

hostinská činnost od 24. 7. 2009

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 24. 7. 2009

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 24. 7. 2009

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 24. 7. 2009

pokrývačství, tesařství od 24. 7. 2009

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 14. 8. 2013 od 24. 7. 2009

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 25. 2. 2017 od 24. 7. 2009

opravy silničních vozidel do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

opravy pracovních strojů do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

velkoobchod do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

specializovaný maloobchod do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

pronájem a půjčování věcí movitých do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

přípravné práce pro stavby do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedovatými chemickými látkami a přípravky do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

silniční motorová doprava osobní do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

silniční motorová doprava nákladní do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

nákup, prodej a skladování paliv a maziv včetně jejich dovozu s výjimkou výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spotřebitelském balení do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod do 24. 7. 2009 od 8. 10. 2001

koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganismů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

pronájem dopravních prostředků, strojů a zařízení do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

kopírování do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

činnost organizačních a ekonomických poradců do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

opravy motorových vozidel do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

výroba a opravy zemědělských strojů do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

zemní práce pomocí mechanizace do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

poskytování služeb zemědělskými stroji do 8. 10. 2001 od 18. 3. 1997

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

kovářství do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

truhlářství do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

pokrývačství do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

tesyřství do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

klempířství do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

zámečnictví do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

zednictví do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

hostinská činnost do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

ubytovací služby ( bez hostinské činnosti) do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

činnost účetních poradců do 24. 7. 2009 od 18. 3. 1997

Zemědělská výroba do 24. 7. 2009 od 28. 8. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 21. 3. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ZEM, a.s., přijala dne 16.září 2011 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEM, a.s., se sídlem Lužec nad Cidlinou 73, PSČ 503 62, identifikační číslo 64259587 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat práva výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, identifikační číslo 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcio nářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 6400 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000, - Kč, 2616 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, 396 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 50.000,- Kč, a 1384 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 90,3% základního kapitálu s polečnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov spo lečnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnos ti, to jest 90,3%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 280,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, ve výši 2.798,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, ve výši 13.987,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč a ve výši 27.974,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souhlasu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 1800-100-11 ze dne 3 .8.2011 vypracovaným společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, identifikační číslo 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, identifikační číslo 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě proti plnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhů ta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 25. 7. 2012 od 23. 9. 2011

Na společnost ZEM, a.s., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, okres Hradec Králové, PSČ 504 01, identifikační číslo 642 59 587 přešlo v důsledku fúze sloučením jako na nástupnickou společnost jmění zanikající společnosti PORKY NOVÝ BYDŽOV s.r.o., se sídlem Nový Bydžov, Zábědov 48, PSČ 504 01, identifikační číslo 620 28 901. od 31. 7. 2010

Zapisuje se rozhodnutí valné hromady ze dne 10. 11. 2000: do 11. 4. 2001 od 3. 1. 2001

Základní jmění se zvyšuje miminálně o 3.097.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 4.298.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo s polečnosti. Bude upisováno minimálně: 437 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 76 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno vejmenovité hodnotě 50.000,- Kč 10 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Bude upisováno maximálně: 588 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 111 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč 18 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 17 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Místem úpisu nových akcií s e stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědově v kanceláři personálního oddělení. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov v "v likvidaci" se sídlem v Novém Zábědově, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č. 42/1992 Sb. jak jsou uvedeni v notářském zápisu Liběny Pernicové - N 615/2000, NZ 657/2000. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabud e právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku, v emisním kursu akcií rovnající se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat př i upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Ocenění nepeněžitých vkladů schválila valná hromada ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Antonína Nováka, znalecký posude k č. 79/2000 a znalce ing. René Matyse, znalecký posudek č. 64/2000. do 11. 4. 2001 od 3. 1. 2001

Rozhodnutí představenstva ze dne 5. 5. 1998 o záměru zvýšit základní jmění: Základní jmění ve výši 196.118.000,- Kč se zvyšuje o částku 5.352.000,- Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezením maximálně o částku ve výši 19.087.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Budou upisovány nové akcie, a to akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Všechny nově upisované akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojená práva uvedená ve stanovách. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Novém Bydžově - Zábědově v kanceláři ekonoma společnosti. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou: Pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Nový Bydžov "v likvidaci" se sídlem Nový Bydžov - Zábědov, PSČ: 504 01, IČO: 00 12 41 17podle zákona č. 42/1992 Sb. a 195/1993 Sb.Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů ze zákona č. 42/1992 Sb. bylo provedeno znaleckými posudky znalců ing. Antonína Nováka ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98 a ing. René Matyse, CSc.ze dne 17. 04. 1998, znalecký posudek č. 26/98, oba znalci z oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady hmotných a nehmotných aktiv v oblasti zemědělství. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám ZD Nový Bydžov "v likvidaci", kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu N 227/98,NZ 204/98 Liběny P ernicové, notářka v Brně. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Dozorčí rada společnosti jednomyslně schválila ocenění nepeněžitých vkladů na základě výše uvedených znaleckých posudků. do 11. 3. 1999 od 15. 5. 1998

Splaceno 100 % základního jmění společnosti. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

1. Dosavadní základní jmění ve výši Kč 185,000.000,- se zvyšuje o částku ve výši Kč 11,118.000,-, přičemž se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

2. Počet nově upisovaných akcií, jejich jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba 1928 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 1.000,- 514 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 10.000,- 45 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 50.000,- 18 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč 100.000,- Všechny nově vydané akcie jsou kmenové akcie na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

3. Upisování akcií bude probíhat v sídle společnosti - v Novém Bydžově - Zábědově, PSČ 504 01. Upisování akcií bude zahájeno první pracovní den následující po zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku a bude trvat 30 dnů. Upisování bude probíh at pouze v pracovní dny v době od 8.00 hodin do 13.00 hodin. Upisovatel, který se nemůže osobně dostavit, může zmocnit jinou osobu, aby za něj úpis provedla. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. Možným upisovatelům, kteří nemohou svoje pohle dávky upisovat v sídle společnosti a splňují podmínky upisování, se dává možnost upisovat své pohledávky na tzv. individuální listy upisovatele, které vrátí s vlastnoručním podpisem. Individuální list upisovatele obsahuje všechny náležitosti upisovací lis tiny a je považován za úpis a musí být doručen do sídla společnosti rovněž ve lhůtě 30-ti dnů od zahájení upisování. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

4. Emisní kurs takto upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou a je pro všechny upisovatele stejný. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

5. Nepeněžitý vklad musí být splacen současně při úpisu. V souladu s ustanovením § 59 odstavec 5 obchodního zákoníku je vklad splacen podepsáním smlouvy o postoupení pohledávky, kterou upisovatel svou pohledávku převede na akciovou společnost ZEM, a.s. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

6. Upisování akcií se provádí nepeněžitými vklady. Předmětem nepeněžitého vkladu se navrhují smluvně postoupené pohledávky z řádně uplatněných nároků na vydání majetkových podílů dle z.č. 42/1992 Sb., uplatněných fyzickými osobami vůči majetku Zemědělské ho družstva Nový Bydžov se sídlem v Novém Bydžově - Zábědově. Upsání nepeněžitého vkladu se provede ve výši nevypořádané pohledávky vůči majetku uvedeného družstva tak, jak je vedena v účetnictví tohoto družstva ke dni zahájení upisování. Tato výše je i navrhovanou hodnotou vkladu. Předmětné nepeněžité vklady byly oceněny znaleckými posudky pana Ing. Hamouze a pana Ing. Kvasničky. Valná hromada schvaluje na základě posudků z nalců výši ocenění nepeněžitého vkladu. do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 211 239 000 Kč

od 11. 4. 2001

Základní kapitál

vklad 207 879 000 Kč

do 11. 4. 2001 od 11. 3. 1999

Základní kapitál

vklad 196 118 000 Kč

do 11. 3. 1999 od 6. 2. 1998

Základní kapitál

vklad 185 000 000 Kč

do 6. 2. 1998 od 2. 7. 1996

Základní kapitál

vklad 80 000 000 Kč

do 2. 7. 1996 od 29. 1. 1996

Základní kapitál

vklad 2 660 000 Kč

do 29. 1. 1996 od 28. 8. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 211 239 000 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 211 238 000 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 21. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 2 do 7. 5. 2021 od 21. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 211 238 000 Kč, počet: 1 do 21. 3. 2014 od 25. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 2 do 21. 3. 2014 od 25. 7. 2012
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 477 do 25. 7. 2012 od 16. 1. 2008
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 477 do 16. 1. 2008 od 11. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 9 049 do 25. 7. 2012 od 11. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 189 do 25. 7. 2012 od 11. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 452 do 25. 7. 2012 od 11. 4. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 8 499 do 11. 4. 2001 od 11. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 3 078 do 11. 4. 2001 od 11. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 440 do 11. 4. 2001 od 11. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 466 do 11. 4. 2001 od 11. 3. 1999
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 7 768 do 11. 3. 1999 od 6. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 785 do 11. 3. 1999 od 6. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 420 do 11. 3. 1999 od 6. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 395 do 11. 3. 1999 od 6. 2. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 840 do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 271 do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 50 000 Kč, počet: 375 do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 1 377 do 6. 2. 1998 od 18. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 185 000 do 18. 3. 1997 od 2. 7. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 80 000 do 2. 7. 1996 od 29. 1. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 10 do 29. 1. 1996 od 28. 8. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 15 do 29. 1. 1996 od 28. 8. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 29. 1. 1996 od 28. 8. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 1. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 5. 2021 - Poslední vztah: 28. 1. 2022

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 25. 3. 2020 - Poslední vztah: 7. 5. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda představenstva

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 25. 3. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 10. 2017

zánik funkce: 29. 2. 2020

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2019

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2017

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Roman Kubíček

místopředseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 30. 9. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 30. 9. 2017

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 9. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 14. 8. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 14. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Tyršova 593/28, Poděbrady III, 290 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 10. 6. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Miroslav Bárta

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 9. 6. 2011

Na lávce 954, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 6. 9. 2013

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 1. 3. 2011

zánik funkce: 25. 6. 2014

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Miroslav Bárta

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 28. 2. 2011

Na lávce 954, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 26. 6. 2009

Budovatelská 888, Městec Králové, 289 03, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

předseda představenstva

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 26. 6. 2009

vznik funkce: 26. 6. 2009

zánik funkce: 10. 6. 2011

Tyršova 593/28, Poděbrady III, 290 01, Česká republika

Ing. Tomáš Havránek

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 16. 4. 2009

zánik členství: 25. 6. 2009

Kouty 50, 290 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 25. 5. 2009 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 16. 4. 2009

zánik členství: 25. 6. 2009

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Mgr. Tomáš Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 16. 4. 2009

Zlechovská 13, Prostějov, 796 04, Česká republika

Mgr. Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 25. 5. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 16. 4. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, 798 41, Česká republika

Ing. Miroslav Bárta

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Na lávce 954, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Bohumír Beneš

místopředseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Nepolisy 172, 502 63, Česká republika

Ing. Josef Martin

předseda představenstva

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

vznik funkce: 21. 12. 2007

zánik funkce: 25. 6. 2009

Vávrova 811, Kolín IV, 280 02, Česká republika

Bohumil Suchánek

místopředseda představenstva

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 21. 12. 2007

vznik členství: 8. 6. 2007

zánik členství: 27. 11. 2007

vznik funkce: 14. 6. 2007

zánik funkce: 27. 11. 2007

Lužec nad Cidlinou 162, 503 62, Česká republika

Ing. Josef Matyáš

člen představenstva

První vztah: 3. 8. 2007 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 8. 6. 2007

zánik členství: 20. 12. 2007

Starý Bydžov 64, 503 57, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Miloslav Bradna

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 20. 12. 2007

Starý Bydžov 158, 503 57, Česká republika

Miroslav Václavík

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 20. 12. 2007

M.Alše 256, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Pavel Krejčí

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 20. 12. 2007

Sloupno 149, 503 53, Česká republika

Ing. Bohumír Beneš

předseda představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 16. 1. 2008

vznik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 21. 12. 2007

Nepolisy 172, 502 63, Česká republika

Ing. Vlastimil Franc

člen představenstva

První vztah: 7. 9. 2005 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 25. 6. 2009

Nový Bydžov 101, 504 01, Česká republika

Ing. Josef Matyáš

Člen představenstva

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 8. 6. 2007

Starý Bydžov 64, 503 57, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Bohumil Suchánek

Místopředseda představenstva

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 3. 8. 2007

vznik členství: 7. 6. 2002

zánik členství: 8. 6. 2007

vznik funkce: 29. 8. 2002

zánik funkce: 8. 6. 2007

Lužec nad Cidlinou 162, 503 62, Česká republika

Josef Kofránek

Člen představenstva

První vztah: 6. 12. 2000 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 6. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

Sloupno 108, 503 53, Česká republika

Bohumil Suchánek

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Lužec nad Cidlinou 162, 503 62, Česká republika

Ing. Josef Matyáš

Člen představenstva

První vztah: 18. 3. 1997 - Poslední vztah: 6. 9. 2004

vznik členství: 7. 6. 2002

Bašnice 92, 507 73, Česká republika

Ing. Bohumír Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 10. 6. 1996 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 6. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 27. 7. 2000

zánik funkce: 16. 6. 2005

Nepolisy 172, 503 63, Česká republika

Ing. Bohumír Beneš

Předseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 10. 6. 1996

Nový Bydžov - Zábědov 101, 504 01, Česká republika

Josef Bednář

Místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 12. 2000

Skochovice 138, 503 62, Česká republika

Eva Kohoutová

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 6. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

Lužec nad Cidlinou 131, Česká republika

Pavel Krejčí

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 6. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

Sloupno 149, Skřivany, 503 52, Česká republika

Miloslav Bradna

Člen představenstva

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 7. 9. 2005

vznik členství: 16. 6. 2000

zánik členství: 16. 6. 2005

Starý Bydžov 158, 503 57, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.

do 7. 5. 2021 od 25. 2. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 25. 2. 2017 od 21. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 21. 3. 2014 od 24. 7. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž jeden je předsedou představenstva nebo společně dvěma místopředsedy představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají jménem společnosti vždy předseda a dva místopředsedové představenstva společně.

do 24. 7. 2009 od 16. 1. 2008

Za společnost jedná samostatně předseda představenstva, nebo samostatně místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva.

do 16. 1. 2008 od 8. 10. 2001

Za společnost jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva nebo další osoby k tomu zmocněné představenstvem a za společnost se podepisují tak, že k názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představe nstva nebo místopředseda představenstva nebo nejméně dva členové představenstva. Akciová společnost se řídí stanovami, které byly schváleny dne 3.8.1995.

do 8. 10. 2001 od 28. 8. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Bojanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Mánesova 69/46, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

vznik funkce: 27. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Karban

člen dozorčí rady

První vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 27. 6. 2019

Sv. Čecha 1641, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Historické vztahy

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2017 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 3. 2021

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 10. 11. 2017

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Lukáš Karban

člen dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

Sv. Čecha 1641, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2014 - Poslední vztah: 15. 8. 2019

vznik členství: 26. 6. 2014

zánik členství: 26. 6. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Lukáš Karban

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 1. 11. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Sv. Čecha 1641, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 3. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 3. 1. 2014 - Poslední vztah: 31. 7. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 25. 7. 2012 - Poslední vztah: 21. 3. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 25. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 15. 3. 2012 - Poslední vztah: 25. 7. 2012

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 20. 6. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 20. 6. 2012

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 20. 7. 2011 - Poslední vztah: 15. 3. 2012

vznik členství: 10. 6. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 10. 6. 2011

zánik funkce: 6. 3. 2012

Černohorského 1863/13, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 14. 4. 2011 - Poslední vztah: 20. 7. 2011

vznik členství: 12. 1. 2011

zánik členství: 10. 6. 2011

vznik funkce: 12. 1. 2011

zánik funkce: 10. 6. 2011

Černohorského 1863, Nymburk, 288 02, Česká republika

Lukáš Karban

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 12. 2009 - Poslední vztah: 21. 3. 2014

vznik členství: 1. 11. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

Sv. Čecha 1641, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Bohumír Beneš

člen dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 22. 12. 2009

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 31. 10. 2009

Nepolisy 172, 503 63, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 14. 4. 2011

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 11. 1. 2011

vznik funkce: 3. 7. 2009

zánik funkce: 11. 1. 2011

Výšovice 165, 798 09, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 24. 7. 2009 - Poslední vztah: 3. 1. 2014

vznik členství: 26. 6. 2009

zánik členství: 25. 6. 2014

vznik funkce: 3. 7. 2009

zánik funkce: 25. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Pavel Krejčí

člen dozorčí rady

První vztah: 5. 2. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 9. 1. 2008

zánik členství: 28. 5. 2009

Sloupno 149, 503 53, Česká republika

Miloslav Bradna

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

Starý Bydžov 158, 503 57, Česká republika

Miroslav Václavík

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 1. 2008 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 20. 12. 2007

zánik členství: 25. 6. 2009

M. Alše 256, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Marie Drábková

předseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 11. 6. 2009

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 11. 6. 2009

Smidary, Sloupno 11, PSČ 503 53

Zdeňka Mičáková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 11. 6. 2004

zánik členství: 11. 6. 2009

vznik funkce: 11. 6. 2004

zánik funkce: 11. 6. 2009

Smidary, Sloupno 198, PSČ 503 53

Vladislav Vosáhlo

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 9. 2004 - Poslední vztah: 24. 7. 2009

vznik členství: 26. 3. 2004

zánik členství: 26. 3. 2009

Zadražany 15, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 503 51

Marie Drábková

Předseda

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2004

vznik členství: 18. 6. 1999

zánik členství: 11. 6. 2004

vznik funkce: 18. 6. 1999

zánik funkce: 11. 6. 2004

Sloupno 11, Skřivany, 503 52, Česká republika

František Myslivec

Místopředseda

První vztah: 6. 10. 1999 - Poslední vztah: 6. 9. 2004

vznik členství: 18. 6. 1999

zánik členství: 11. 6. 2004

vznik funkce: 18. 6. 1999

zánik funkce: 11. 6. 2004

Bří Mádlů 800, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Marie Drábková

Místopředseda

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Skřivany 11, 503 52, Česká republika

Jindřich Poříz

Předseda

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 10. 1999

Skochovice 86, 503 62, Česká republika

Vladislav Vosáhlo

Člen

První vztah: 28. 8. 1995 - Poslední vztah: 6. 9. 2004

vznik členství: 14. 6. 1999

zánik členství: 26. 3. 2004

Zadražany, 503 63, Česká republika

Další vztahy firmy ZEM, a.s.

Historické vztahy

Ing. Miroslav Bárta

První vztah: 3. 2. 1999 - Poslední vztah: 13. 5. 2008

Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a připojí označení "prokurista". do 13. 5. 2008 od 3. 2. 1999

Na lávce 954, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

Ing. Miroslav Bárta

První vztah: 29. 1. 1996 - Poslední vztah: 3. 2. 1999

Prokurista se za společnost podepisuje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis a připojí označení "prokurista". do 3. 2. 1999 od 29. 1. 1996

Aloise Jiráska 595, Nový Bydžov, 504 01, Česká republika

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 25. 2. 2017

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 25. 2. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 21. 9. 1995

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 6. 2. 1997
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 26. 9. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 21. 9. 1995
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 21. 9. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Výroba strojů a zařízení
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Ubytovací služby
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Pronájem a půjčování věcí movitých
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 21. 9. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).