Hlavní navigace

ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s.

Firma ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 3122, Městský soud v Praze. Její základní kapitál je ve výši 58 365 290 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

61672319

Sídlo:

Chlístovice 28, 284 01

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

13. 4. 1995

DIČ:

CZ61672319

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 20 - 24 zaměstnanci

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
10890 Výroba ostatních potravinářských výrobků j. n.
289 Výroba ostatních strojů pro speciální účely
43120 Příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
46900 Nespecializovaný velkoobchod
4778 Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách
4939 Ostatní pozemní osobní doprava j. n.
49410 Silniční nákladní doprava
68320 Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 3122, Městský soud v Praze

Obchodní firma

ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s. od 13. 4. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 13. 4. 1995

adresa

28
Chlístovice 28401 od 24. 1. 2017

adresa

28
Chlístovice 28541 do 13. 11. 2003 od 16. 5. 2002

adresa

Chlístovice 28
Malešov 28541 do 16. 5. 2002 od 13. 4. 1995

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 7. 5. 2021

zemědělská výroba od 24. 1. 2017

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 7. 5. 2021 od 21. 8. 2013

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 19. 7. 2011

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 5. 8. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 5. 8. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 21. 8. 2013 od 5. 8. 2010

zemědělská výroba - zaměření zemědělské výroby: a) rostlinná výroba zahrnujícípěstování rostlin pro technické použití b) živočišná výroba zahrnující chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů, chov hospodářských zvířat k tahu a chov sportovních a dostihových koní, c) úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní do 24. 1. 2017 od 5. 8. 2010

opravy silničních vozidel od 16. 5. 2002

silniční motorová doprava osobní do 4. 8. 2006 od 16. 5. 2002

silniční motorová doprava nákladní do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

přípravné práce pro stavby do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

velkoobchod do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

specializovaný maloobchod do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

opravy pracovních strojů do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

správa a údržba nemovitostí do 5. 8. 2010 od 16. 5. 2002

automatizované zpracování dat do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

činnost organizačních a ekonomických poradců do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

opravy motorových vozidel do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

silniční motorová doprava do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

zemní práce do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

výroba a opravy zemědělských strojů do 16. 5. 2002 od 4. 3. 1996

zemědělská výroba do 5. 8. 2010 od 13. 4. 1995

Ostatní skutečnosti

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 27. 3. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 9. 11. 2017 od 27. 3. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 9. 11. 2017 od 27. 3. 2014

Jediný akcionář činí v rámci výkonu působnosti valné hromady Společnosti v souladu s ustanovením § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObchZ“), toto rozhodnutí: (a) zvyšuje základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, z dosavadní částky 54,495.000,-- Kč (padesát čtyři milióny čtyři sta devadesát pět tisíc korun českých) o částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě deva desát korun českých) na částku 58,365.290,-- Kč (padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých), a to bez veřejné nabídky na úpis akcií; akcionářům nepřísluší přednostní právo k úpisu akcií, neboť akcie mají být upsány nepe něžitým vkladem; upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; (b) zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem jedné nové kmenové akcie Společnosti, která bude vydána ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) (dá le jen „Akcie“); emisní kurs Akcie je roven její jmenovité hodnotě; Akcie nebude kótována na oficiálním trhu; převoditelnost Akcie je omezena dle článku 9 odst. 2 stanov Společnosti tak, že k jejímu převodu je třeba souhlasu představenstva Spo lečnosti;dosavadní akcie Společnosti, tedy jejich druh, forma, podoba a jejich jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny; (c) Akcie bude upsána Jediným akcionářem jako předem určeným zájemcem (dále jen „Předem určený zájemce“); Předem určený zájemce je oprávněn Akcii upsat pouze nepeněžitým vkladem, jehož předmětem jsou nemovitosti ve vlastnictví Předem určeného zájemce, zapsané u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Chlístovice, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly 2030, 2123 a 2380; - na listu vlastnictví číslo 288 pro katastrální území Chroustkov, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 126, 138, 140, 152/1, 154/1, 185, 219/8, 236/6, 238/1, 238/9, 266/1, 304/2; - na listu vlastnictví číslo 10050 pro katastrální území Kralice, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 707/5, 707/6, 707/11, 707/12, 712, 713, 714/8, 715/8, 728/1, 731/4, 734, 735/4, 736; - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Polánka u Malešova, obec Malešov, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 240/10, 241/2, 242/6, 279/18, 332/4; - na listu vlastnictví číslo 10018 pro katastrální území Vernýřov, obec Chlístovice, a to pozemky s parcelními čísly st. 61, 334/1 a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 316, 339, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 399, 402 díl 1, 403, 404 díl 1, 415, 455, 466, 467, 531, 534, 568, 569, 570, 571, 572/1, 572/2; - na listu vlastnictví číslo 617 pro katastrální území Všesoky, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 39/1, 40/1, 40/2, 131; - na listu vlastnictví číslo 809 pro katastrální území Zdeslavice u Chlístovic, obec Chlístovice, a to pozemky ve zjednodušené evidenci, původ pozemkový katastr, s parcelními čísly 238/12, 265/12, 265/16; - na listu vlastnictví číslo 509 pro katastrální území Žandov, obec Chlístovice, a to pozemek s parcelním číslem 1419; (to vše dále jen „Nepeněžitý vklad“); Nepeněžitý vklad je popsán, definován a oceněn ve znaleckém posudku číslo 5079-13-078 ze dne 28. 8. 2013, zpracovaném Ing. Petrem Řepou, Na Haldě 116, 280 02 Kolín, identifikační číslo 62475509, znalcem v oboru stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, o dvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaným za tímto účelem usnesením Krajského soudu v Praze, ze dne 5. 8. 2013, č.j. 48 Nc 4328/2013-26, s právní mocí ke dni 24. 8. 2013 (dále jen „Znalecký posudek“); hodnota Nepeněžitého vkladu byla Znalec kým posudkem stanovena na částku 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); (d) důvodem navýšení základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem je získání předmětných pozemků do obchodního majetku Společnosti, neboť jsou hospodářsky využitelné ve vztahu k jejímu hlavnímu předmětu podnikání; navýšení základního kapitálu Nepen ěžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, jelikož by mělo dojít ke zlepšení jejích hospodářských výsledků a také ke zvýšení hodnoty akcií akcionářů Společnosti; (e) schvaluje předmět Nepeněžitého vkladu, jehož hodnota dle Znaleckého posudku činí 3,870.290,-- Kč (tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých); za Nepeněžitý vklad bude vydána Akcie; (f) místem pro upisování Akcie je sídlo jediného akcionáře; (g) Akcie bude upsána Předem určeným zájemcem na základě smlouvy o upsání Akcie, kterou uzavře se Společností ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 ObchZ a která musí obsahovat náležitosti dle ustanovení § 205 odst. 3 ObchZ (dále jen „Smlouva“); (h) lhůta pro upsání Akcie bude činit 30 (třicet) dní ode dne doručení návrhu na uzavření Smlouvy Předem určenému zájemci; upisování Akcie nemůže začít dříve než bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti učiněné v působnosti valné hro mady (dále jen „Rozhodnutí“) zapsáno do obchodního rejstříku; začátek běhu lhůty k upsání Akcie bude Předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu Smlouvy; Společnost je povinna tento návrh odeslat Předem určenému zájemci nejpozději do 14 ( čtrnácti) dnů ode dne zápisu Rozhodnutí do obchodního rejstříku (§ 203 odst. 4 ObchZ); v případě, že v této lhůtě k upsání Akcie nedojde, má se zato, že upsání je neúčinné; (i) Předem určený zájemce je povinen splatit Nepeněžitý vklad, definovaný ve Znaleckém posudku, formou uzavření smlouvy o vkladu se Společností v sídle Jediného akcionáře a současně jeho předáním Společnosti s tím, že o tomto předání bude mezi Společností a Předem určeným zájemcem sepsán zápis; Předem určený zájemce je současně povinen předat Společnosti písemné prohlášení podle ustanovení § 60 odst. 1 ObchZ o vkladu předmětných nemovitostí do základního kapitálu Společnosti; Nepeněžitý vklad musí být Pře dem určeným zájemcem splacen nejpozději do 30 (třiceti) dnů od podpisu Smlouvy; možnost započtení peněžité pohledávky Předem určeného zájemce za Společností proti pohledávce Společnosti za Předem určeným zájemcem z titulu splácení emisního kursu se nepřip ouští; (j) schvaluje zprávu představenstva Společnosti dle ustanovení § 204 odst. 3 věty druhé ObchZ; (k) ukládá představenstvu, aby dle ustanovení § 203 odst. 4 ObchZ podalo návrh na zápis Rozhodnutí do obchodního rejstříku; (l) bere na vědomí Znalecký posudek o hodnotě Nepeněžitého vkladu v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 ObchZ; (m) bere na vědomí, že změna stanov Společnosti, jež je důsledkem rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti, nabývá účinnosti ke dni zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku; dojde - li k tomuto zápisu, text článků 8 a 9 ods t. 1 stanov nově zní: „čl. 8 Základní kapitál společnosti Základní kapitál společnosti činí 58,365.290,-- Kč (slovy: Padesát osm miliónů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě devadesát korun českých). čl. 9 Akcie společnosti 1. Základní kapitál společnosti je rozdělen na kmenové listinné akcie na jméno o následujících počtech a jmenovitých hodnotách: - 2 615 ks (slovy: Dva tisíce šest set patnáct kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) znějících na jméno, - 5 188 ks (slovy: Pět tisíc sto osmdesát osm kusů) kmenových akcií v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) znějících na jméno, - 1 ks (slovy: Jeden kus) kmenové akcie v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) znějící na jméno. Počet hlasů akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, tj. a) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) je spojeno 1.000 hlasů, b) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (slovy: Deset tisíc korun českých) je spojeno 10.000 hlasů, c) s jednou akcií o jmenovité hodnotě 3,870.290,-- Kč (slovy: Tři milióny osm set sedmdesát tisíc dvě stě devadesát korun českých) je spojeno 3,870.290 hlasů.“ do 25. 10. 2013 od 2. 10. 2013

Mimořádná valná hromada společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., přijala dne 8. 10. 2012 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČO 61672319 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost ZZN Polabí, a.s., se sídlem Kolín V, K Vinici 1304, PSČ 280 66, IČO 45148210 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti listinné kmenové akcie na jméno, a to 2578 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč a 5153 ks akcií o jme novité hodnotě každé z nich 10.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 99,29% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 99,29%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 762,80 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a ve výši 7 628,20 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protipln ění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 2025-115/12 ze dne 15.8.2012 vypracovaným společnosti A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaný m pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČO 27758419 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho po tvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 14. 8. 2013 od 24. 10. 2012

Společnost ZEVA CHLÍSTOVICE, a.s., se sídlem Chlístovice 28, PSČ 284 01, IČ: 616 72 319, prodala dne 20.4.2011 část svého podniku tvořenou farmou na výkrm drůbeže Kralice do vlastnictví společnosti Vodňanské kuře, s.r.o., se sídlemKutná Hora, Karlov 196, PSČ 284 01, IČ: 274 35 148. od 19. 7. 2011

Akcie společnosti jsou převoditelné s tímto omezením: K převodu akcie je třeba souhlasu představenstva. Představenstvo je povinno projednat žádost akcionáře o převod na nejbližším svém zasedání. Pokud tak neučiní má se zato, že s převodem souhlasí. Předst avenstvo nesmí odmítnout souhlas, jde-li o převod akcií na osobu blízkou ve smyslu ustan. § 116 občanského zákoníku. do 27. 3. 2014 od 13. 7. 2009

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 19,12,2000 a 24,1,2001: Dosavadní základní jmění ve výši 25.260.000,- Kč se zvyšuje o 29.235.000,-Kč s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění. Budou upisovány akcie: 1.055 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 2.818 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno, v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. Místem úpisu nových akcie se stanoví sídlo společnosti. Akcie budou upisován zápisem do lisitny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti v Chlístovicích 28 v kanceláři předsedy představenstva společnosti. Lhůta pro upisování akcií začíná běžet ode dne, kdy bude usnesením zapsán záměr navýšení základního jmění o částku ve výši 29.235.000,- Kč u Městského soudu v Praze. Doba upisování se stanoví 15 dnů. Emisní kurs upisovaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ust. 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému zájemci Zemědělskému družstvu Chlístovice se sídlem Chlístovice 28, okres Kutná Hora, IČO: 00104361. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti se všemi součástmi a příslušenstvím ve vlastnictví předem určeného upisovatele. Jedná se o: --nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15, pro kat. území Chlístovice, okres Kutná Hora jako - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 126 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 155 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 156 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 153 --nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 15 pro kat. púzemí Kralice, okres Kutná Hora jako - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 121 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 128 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 134 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 129 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 141 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 142 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 143 - ost. stav. objekt na pozemku parc.č.st. 133 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 119 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 118 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 107 -- nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Kutná Hora na listu vlastnictví č. 15 pro kat. území Žandov, obec Chlístovice, okres Kutná Hora - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 113 - zeměd. hosp. budova na pozemku parc.č.st. 123 Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele byl oceněn znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 649/35 vypracovaným znalcem ing. Jaroslavem Vokolkem v hodnotě 32.970.040,- Kč a znaleckým posudkem ze dne 14.12.2000, znalecký posudek č. 824/2000 vypracovaným znalcem ing. MIlanem Zadražilem v hodnotě 29.235.500,- Kč. Jediný akcionář schvaluje tržní ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele - nemovitého majetku a nepeněžitý vklad shora specifikován je vkládán ve výši 29.235.000,- Kč. do 11. 12. 2001 od 28. 2. 2001

Akciová společnost založena jednorázově zakladatelskou listinou ze dne 27.3.1995, téhož dne přijaty stanovy společnosti. do 27. 9. 2019 od 13. 4. 1995

Kapitál

Základní kapitál

vklad 58 365 290 Kč

od 25. 10. 2013

Základní kapitál

vklad 54 495 000 Kč

do 25. 10. 2013 od 11. 12. 2001

Základní kapitál

vklad 25 260 000 Kč

do 11. 12. 2001 od 13. 4. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 58 365 290 Kč, počet: 1 od 7. 5. 2021
Akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 58 365 290 Kč, počet: 1 do 7. 5. 2021 od 27. 9. 2019
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 615 do 27. 9. 2019 od 27. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 188 do 27. 9. 2019 od 27. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 870 290 Kč, počet: 1 do 27. 9. 2019 od 27. 3. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 3 870 290 Kč, počet: 1 do 27. 3. 2014 od 25. 10. 2013
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 2 615 do 27. 3. 2014 od 11. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 5 188 do 27. 3. 2014 od 11. 12. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 560 do 11. 12. 2001 od 28. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 370 do 11. 12. 2001 od 28. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 000 Kč, počet: 15 do 28. 2. 2001 od 13. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 500 000 Kč, počet: 10 do 28. 2. 2001 od 13. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 25 do 28. 2. 2001 od 13. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 250 do 28. 2. 2001 od 13. 4. 1995
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 260 do 28. 2. 2001 od 13. 4. 1995

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Václav Civín

místopředseda představenstva

První vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 1. 1. 2022

vznik funkce: 1. 1. 2022

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Dalších 14 vztahů k této osobě

Jaromír Jeřábek

předseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

vznik funkce: 1. 3. 2020

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Václav Civín

člen představenstva

První vztah: 2. 4. 2020 - Poslední vztah: 1. 1. 2021

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2020

Polepy 118, 280 02, Česká republika

Miroslav Macháček, DiS.

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 4. 2020 - Poslední vztah: 7. 2. 2022

vznik členství: 1. 3. 2020

zánik členství: 31. 12. 2021

vznik funkce: 1. 3. 2020

zánik funkce: 31. 12. 2021

Myštěves 77, 503 15, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2019 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 2. 7. 2019

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2019

zánik funkce: 29. 2. 2020

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

člen představenstva

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 10. 2017

zánik členství: 29. 2. 2020

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 29. 2. 2020

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 29. 2. 2020

Suchdol 2, 284 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Novotný

předseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Jan Klepal

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2015

Tři Dvory 321, 280 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Jan Klepal

člen představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Tři Dvory 321, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen představenstva

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 18. 8. 2010

Tyršova 593/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Jana Seibothová

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 12. 6. 2009

Jeronýmova 238, Pečky, 289 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

vznik funkce: 12. 6. 2009

Tři Dvory 321, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 17. 8. 2010

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ing. Jaroslav Skopal

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2009 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 12. 3. 2009

Vřesovice 165, 798 09, Česká republika

Ivo Kohoutek

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 28. 4. 2009

vznik členství: 6. 6. 2008

zánik členství: 12. 3. 2009

Sídliště Sport 864, Kostelec na Hané, Česká republika

Ing. Jana Seibothová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 6. 6. 2008

Jeronýmova 238, Pečky, 289 11, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Malý

člen představenstva

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Klicperova 1529/26, Lysá nad Labem, Česká republika

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 9. 7. 2008 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Tři Dvory 321, Česká republika

Ing. Jana Seibothová

člen představenstva

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 9. 7. 2008

vznik členství: 28. 5. 2004

Jeronýmova 28, Pečky, 289 11, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 9. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 21. 9. 2005

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Čsl. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Ing. Jiří Malý

člen představenstva

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2008

vznik členství: 28. 5. 2004

Chleby 17, Česká republika

Jiří Malý

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2004

vznik členství: 28. 5. 2004

Chleby 17, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Čsl. letců 152, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Jana Seibothová

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 28. 5. 2004

Písková Lhota 37, Česká republika

Ing. Jan Klepal

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 9. 7. 2008

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Tři Dvory 190, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

člen představenstva

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Budovatelská 888, Městec Králové, Česká republika

František Holý

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Na Kavkách 373, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Milan Váša

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Teplická 268, Praha 9, Česká republika

Josef Martínek

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Albrechtice 31, okres Kutná Hora, Česká republika

Marie Škarková

předseda představenstva

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Suchdol 160, okres Kutná Hora, Česká republika

Ing. Jiří Hlava

člen představenstva

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Zbraslavice 306, okres Kutná Hora, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 7. 5. 2021

Členové představenstva zastupují společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva. Jednotlivý člen představenstva může v určitém rozsahu nebo po určitou dobu zastupovat společnost samostatně, jen j estliže ho k tomu představenstvo pověří svým rozhodnutím. To nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle pravidla uvedeného v předešlé větě dva členové představenstva společn ě, zmocněn k určitému právnímu jednání.

do 7. 5. 2021 od 27. 9. 2019

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 9. 2019 od 9. 11. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím. Právní jednání vůči zaměstnancům vykonává samostatně předseda představenstva nebo usnesením představenstva pověřený člen představenstva.

do 9. 11. 2017 od 24. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 24. 1. 2017 od 27. 3. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně tři člen ové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 27. 3. 2014 od 13. 7. 2009

Jménem společnosti jedná představenstvo ve všech záležitostech společnosti vždy společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně a lespoň tři členové představenstva. Při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí, jednají za společnost vždy všichni členové představenstva společně nebo jeden člen představenstva na základě plné moci, která je mu udělena představenstvem.

do 13. 7. 2009 od 9. 7. 2008

Za společnost a představenstvo jedná samostatně předseda představenstva, nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 9. 7. 2008 od 16. 5. 2002

Způsob jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo po- věřený člen představenstva.

do 16. 5. 2002 od 13. 4. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Jakub Bojanovský

člen dozorčí rady

První vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 4. 2021

Mánesova 69/46, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Luboš Novotný

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 3. 2020

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

vznik funkce: 2. 7. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Dalších 10 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Jaromír Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 2. 4. 2020

vznik členství: 1. 7. 2015

zánik členství: 29. 2. 2020

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Jindřich Macháček

člen dozorčí rady

První vztah: 27. 9. 2019 - Poslední vztah: 21. 5. 2021

vznik členství: 1. 9. 2017

zánik členství: 31. 3. 2021

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 11. 2017 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 1. 9. 2017

vznik funkce: 1. 9. 2017

zánik funkce: 27. 9. 2019

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 9. 11. 2017

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 31. 8. 2017

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 31. 8. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 12. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 1. 7. 2019

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Jaromír Jeřábek

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 7. 2015 - Poslední vztah: 27. 9. 2019

vznik členství: 1. 7. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2015

zánik funkce: 27. 9. 2019

Vavřinec 101, 285 04, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Josef Kaluha

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

vznik funkce: 1. 7. 2014

Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

Ing. Jan Mikulka

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 7. 2014 - Poslední vztah: 9. 7. 2015

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 30. 6. 2015

vznik funkce: 1. 7. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2015

Velké Valy 1852/4, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2013 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Arbesova 100, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Zdeněk Formáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2012 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 22. 6. 2012

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 22. 6. 2012

zánik funkce: 30. 6. 2014

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Zdeněk Formáček

předseda dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2012 - Poslední vztah: 17. 8. 2012

vznik členství: 7. 3. 2012

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 7. 3. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2012

Dobrovice 79, 294 41, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 16. 3. 2012

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 6. 3. 2012

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 6. 3. 2012

Černohorského 1863, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Roman Kubíček

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 8. 2013

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

zánik funkce: 30. 6. 2014

Arbesova 100/28, Poděbrady, 290 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 19. 7. 2011 - Poslední vztah: 17. 7. 2014

vznik členství: 21. 4. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

vznik funkce: 21. 4. 2011

zánik funkce: 30. 6. 2014

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Jan Mikulka

člen dozorčí rady

První vztah: 13. 4. 2011 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 1. 3. 2011

zánik členství: 20. 4. 2011

Velké Valy 1852, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 20. 4. 2011

vznik funkce: 31. 7. 2010

zánik funkce: 20. 4. 2011

Budovatelská 888, Městec Králové, Česká republika

Ing. Dagmar Šafrová

předseda dozorčí rady

První vztah: 1. 10. 2010 - Poslední vztah: 19. 7. 2011

vznik členství: 31. 7. 2010

vznik funkce: 31. 7. 2010

Černohorského 1863, Nymburk, 288 02, Česká republika

Ing. Václav Matoušek

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 12. 6. 2009

Budovatelská 888, Městec Králové, Česká republika

Ing. Tomáš Havránek

předseda dozorčí rady

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 1. 10. 2010

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 30. 7. 2010

vznik funkce: 12. 6. 2009

zánik funkce: 30. 7. 2010

Choťánky 178, 290 01, Česká republika

Ing. Luboš Novotný

První vztah: 13. 7. 2009 - Poslední vztah: 13. 4. 2011

vznik členství: 12. 6. 2009

zánik členství: 28. 2. 2011

Čs. letců 152, Kutná Hora, 284 03, Česká republika

Jaroslav Ryšánek

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 8. 2006 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 2. 6. 2006

Ohrada Kolínská 96, Kolín, 280 02, Česká republika

Ing. Tomáš Havránek

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 8. 2005 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Choťánky 178, 290 01, Česká republika

František Strnad

člen

První vztah: 16. 9. 2004 - Poslední vztah: 4. 8. 2006

vznik členství: 19. 4. 2001

zánik členství: 2. 6. 2006

Chlístovice 4, Kutná Hora, Česká republika

František Strnad

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 16. 9. 2004

vznik členství: 19. 4. 2001

Chlístovice 4, Kutná Hora, Česká republika

Ing. Tomáš Havránek

předseda

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 11. 8. 2005

vznik členství: 28. 5. 2004

vznik funkce: 28. 5. 2004

Na Příkopě 238, Velké Zboží, Česká republika

Jaromír Jeřábek

člen

První vztah: 17. 8. 2004 - Poslední vztah: 13. 7. 2009

vznik členství: 28. 5. 2004

Vavřinec 101, Česká republika

František Strnad

předseda

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Chlístovice 4, okres Kutná Hora, Česká republika

Eva Pokorná

člen

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Chroustkov 24, okres Kutná Hora, Česká republika

Václav Váša

člen

První vztah: 13. 4. 1995 - Poslední vztah: 17. 8. 2004

vznik funkce: 19. 4. 2001

zánik funkce: 28. 5. 2004

Chlístovice 17, okres Kutná Hora, Česká republika

ZZN Polabí, a.s.

První vztah: 27. 3. 2014

K Vinici 1304, Kolín, 280 02

Dalších 10 vztahů k tomuto subjektu

 • Ing. Josef Kaluha

  člen představenstva

  Dvořákova 575, Bakov nad Jizerou, 294 01, Česká republika

 • Ing. Václav Civín

  předseda představenstva

  Polepy 118, 280 02, Česká republika

 • JUDr. Věra Kličková

  místopředseda dozorčí rady

  Dělnická 782, Kolín, 280 02, Česká republika

 • Martin Bobek

  člen představenstva

  Žitná 7247/6, Bratislava, Slovenská republika

 • Ing. Jan Otčenášek

  člen dozorčí rady

  Dalovická 1057/7, Praha, 197 00, Česká republika

 • Ing. Tomáš Serbus

  místopředseda představenstva

  Revoluční 364/52, Poděbrady, 290 01, Česká republika

 • Ing. Radek Zíta

  předseda dozorčí rady

  V Polích 184, Kostelec nad Labem, 277 13, Česká republika

Akcionáři

ZZN Polabí, a.s., IČ: 45148210

K Vinici 1304, Česká republika, Kolín, 280 02

od 27. 3. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 8. 6. 1995

Živnosti

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 2. 3. 2011
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 3. 7. 1995
Opravy silničních vozidel
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 6. 1995
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 9. 6. 1995
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
 • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 • Výroba strojů a zařízení
 • Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
 • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 • Velkoobchod a maloobchod
 • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 8. 6. 1995
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).