Hlavní navigace

ZEAS Puclice a.s.

Firma ZEAS Puclice a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou DrXXIV 1489, Krajský soud v Plzni. Její základní kapitál je ve výši 62 661 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

00115592

Sídlo:

Puclice 99, 345 61

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

1. 5. 1976

DIČ:

CZ00115592

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
35110 Výroba elektřiny
43120 Příprava staveniště
46900 Nespecializovaný velkoobchod
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
55 Ubytování
56100 Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství

Obchodní rejstřík

Spisová značka

DrXXIV 1489, Krajský soud v Plzni

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo 25. výročí socialistického zemědělství v Puclicích od 27. 12. 1974

Obchodní firma

ZEAS Puclice a.s. od 30. 1. 2002

Obchodní firma

Zemědělské družstvo Puclice do 30. 1. 2002 od 14. 5. 1993

Obchodní firma

Zemědělské družstvo v Puclicích do 14. 5. 1993 od 24. 1. 1991

Obchodní firma

Jednotné zemědělské družstvo v Puclicích do 24. 1. 1991 od 6. 4. 1989

Právní forma

Akciová společnost od 30. 1. 2002

Právní forma

Družstvo do 30. 1. 2002 od 27. 12. 1974

adresa

99
Puclice 34561 od 23. 11. 2016

adresa

99
Puclice 34561 do 23. 11. 2016 od 30. 1. 2002

adresa

345 61 Staňkov
Puclice 99 do 30. 1. 2002 od 14. 5. 1993

adresa

Puclice do 14. 5. 1993 od 27. 12. 1974

Předmět podnikání

výroba elektřiny od 22. 4. 2021

zemědělská výroba od 10. 2. 2017

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 20. 11. 2012

rostlinná výroba - pěstování zrnin, olejnin a pícnin do 10. 2. 2017 od 13. 10. 2010

živočišná výroba - chov hospodářských a jiných zvířat či živočichů za účelem získávání a výroby živočišných produktů do 10. 2. 2017 od 13. 10. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 13. 10. 2010

kovářství, podkovářství do 23. 1. 2017 od 13. 10. 2010

hostinská činnost od 13. 10. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 10. 2010

činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence do 13. 10. 2010 od 18. 9. 2006

ubytování do 13. 10. 2010 od 14. 12. 2005

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 13. 10. 2010 od 14. 12. 2005

zemědělská výroba a prodej zemědělských výrobků do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

zemní práce do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

dřevovýroba do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

výroba palet do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

hostinská činnost do 13. 10. 2010 od 14. 5. 1993

prodej vlastních výrobků, prodej nakoupených výrobků členům, občanům a organizacím do 14. 5. 1993 od 24. 1. 1991

práce stavební výroby, elektromontážní práce pro občany a organizace do 14. 5. 1993 od 24. 1. 1991

provozování obchodní činnosti na základě příslušných povolení do 14. 5. 1993 od 24. 1. 1991

Družstvo provozuje zemědělskou výrobu a v zájmu jejího dalšího rozvoje racionálně a efektivně hospodaří na zemědělské půdě a rybnících do 14. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Družstvo poskytuje práce a služby pro občany svými dopravními prostředky a opravářské služby do 14. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Předmětem jiné hospodářské činnosti je: doprava a práce stavební mechanizace, kovovýroba a soustružnické práce pro organizace do 14. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Hlavním předmětem činnosti družstva je zemědělská výroba. Družstvo provádí výstavbu společných zařízení v souladu s vytvářením nových výrobních a územních celků s ohledem na specializaci rostlinné a živočišné výroby a buduje také byty pro družstevníky a sociální a kulturní zařízení. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Družstvo provozuje pomocnou a přidruženou výrobu, jejíž druh a rozsah se určuje takto: do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Kovářské práce, opravářská činnost - organizační jednotka Malý Malahov, Křenovy, pouze příležitostně pro občany sdružených obcí a pro MNV a socialistické organizace v době vegetačního klidu. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Práce s hydraulickým nakladačem, vysokozdvižným vozíkem - rozsah činnosti cca 50 000 Kčs. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Stavební skupina a pokrývačské práce pro cizí bude prováděna nahodile, pouze v době, kdy není v družstvu dostatek stavebních prací. Rozsah cca 60 tisíc Kčs. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Dopravní činnost nákladními auty, příležitostně prováděna traktory - organizační jednotka Křenovy, Malý Malahov, a to pouze vlastními dopravními prostředky a pracovníky. V rámci přepravy zemědělských výrobků i v době špičkových prací. Taktéž se jedná o dopravu zemědělských potřeb - rozsah 800 tisíc Kčs. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Závodní jídelna Malý Malahov - služby budou prováděny pro členy JZD, důchodce v rámci sloučeného družstva. V době brigádnické výpomoci též pro brigády. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Odchov kuřat pro společný zemědělský podnik pro živočišnou výrobu se sídlem ve Staňkově - cca 300 tisíc Kčs. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Těžba písku - lom Vránov - pro vlastní potřebu a potřebu členů družstva do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

Rozhodnutím odboru dopravy ONV v Domažlicích ze dne 3. 2. 1975, č.j. Doprav 5502/1975 byla družstvu povolena doprava pro cizí potřebu na dobu do 31. 12. 1975. do 6. 4. 1989 od 25. 6. 1975

. do 25. 6. 1975 od 27. 12. 1974

Ostatní skutečnosti

Na základě projektu fúze sloučením, vyhotoveného dne 25. 4. 2017, došlo ke sloučení, při kterém na společnost ZEAS Puclice a.s., se sídlem na adrese čp. 99, 345 61 Puclice, IČO 00115592, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti PUCLICKÁ, s.r.o., se sídlem na adrese čp. 99, 345 61 Puclice, IČO 25193473. od 1. 6. 2017

Počet členů statutárního orgánu: 5 do 12. 1. 2018 od 6. 5. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 12. 1. 2018 od 6. 5. 2014

Obchodní společnost se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech od 24. 2. 2014

Mimořádná valná hromada společnosti ZEAS Puclice a.s. přijala dne 25.2.2013 toto usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti ZEAS Puclice a.s., se sídlem Puclice čp. 99, PSČ 345 61, IČO 00115592 (dále jen "společnost"), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost Primagra, a.s., se sídlem Milín, Nádražní 310, PSČ 262 31, IČO 45148155 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle výpisu ze seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti hromadné listinné akcie nahrazující listinné kmenové akcie na jméno, a to 59.814 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 95,456% základního kapitálu společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na jméno, a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 9. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 95,456%. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na jméno vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 799,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 467/05/2013 ze dne 11.1.2013 vypracovaným společnosti ZNALEX, s. r. o., se sídlem Praha - Praha 1, V Jámě 5/699, PSČ 110 00, IČO 26099306, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČO 60717068 (dále jen "obchodník"). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodníka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 15. 8. 2018 od 15. 3. 2013

Zemědělské družstvo Puclice změnilo právní formu na akciovou společnost rozhodnutím členské schůze konané dne 7.9.2001. od 30. 1. 2002

Obchodní společnost ZEAS Puclice a.s. se převádí z odd. Dr.XXIV 1489 do odd. B vložky 974. do 22. 4. 2021 od 30. 1. 2002

Zapisované základní jmění: zapisované základní jmění činí 42 347 000,- Kč (čtyřicetdvamiliónytřistačtyřicetsedmtisíckorun) do 26. 3. 1998 od 14. 5. 1993

Ručení členů podle čl. 8 písm f ručit za případnou nekrytou ztrátu výsledku hospodaření družstva do jedné třetiny své průměrné měsíční odměny vztahuje se na trvale činné členy do 14. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Kapitál

Základní kapitál

vklad 62 661 000 Kč

od 22. 4. 2021

Základní kapitál

vklad 62 661 000 Kč

do 22. 4. 2021 od 30. 1. 2002

Základní kapitál

vklad 24 000 000 Kč

do 30. 1. 2002 od 21. 4. 2000

Základní kapitál

vklad 25 600 000 Kč

do 21. 4. 2000 od 26. 3. 1998

Základní kapitál

vklad 42 347 000 Kč

do 26. 3. 1998 od 14. 5. 1993
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 661 000 Kč, počet: 1 od 22. 4. 2021
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 661 000 Kč, počet: 1 do 22. 4. 2021 od 23. 1. 2017
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 62 661 000 Kč, počet: 1 do 23. 1. 2017 od 19. 10. 2015
kmenové akcie na jméno listinná, hodnota: 1 000 Kč, počet: 62 661 do 19. 10. 2015 od 16. 8. 2014
kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 62 661 do 16. 8. 2014 od 30. 1. 2002

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

JUDr. Václav Kučera

člen dozorčí rady

První vztah: 29. 1. 2024

vznik členství: 5. 1. 2024

V Polích 434, Červený Újezd, 273 51, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

vznik funkce: 28. 6. 2022

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Lenka Korecká, Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

Nad náhonem 151, Praha, 149 00, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Lenka Korecká, Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 22. 4. 2021 - Poslední vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

Nad náhonem 151, Praha, 149 00, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 29. 11. 2019 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 22. 4. 2021

Nad náhonem 151, Praha, 149 00, Česká republika

Marie Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 1. 2019 - Poslední vztah: 29. 1. 2024

vznik členství: 4. 1. 2019

zánik členství: 4. 1. 2024

Puclice 6, 345 61, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 7. 4. 2018 - Poslední vztah: 29. 11. 2019

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 27. 6. 2022

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 7. 4. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 26. 6. 2017

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Kryšpínova 527/4, Praha, 111 01, Česká republika

Marie Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 9. 2014 - Poslední vztah: 23. 1. 2019

vznik členství: 3. 1. 2014

zánik členství: 3. 1. 2019

Puclice 6, 345 61, Česká republika

Ing. Renata Hašková

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 27. 6. 2012

Za Černým mostem 426, Jince, 262 23, Česká republika

Ing. Lenka Korecká, Dis.

člen dozorčí rady

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

Kryšpínova 527/4, Praha, 111 01, Česká republika

Ing. Josef Valečka

předseda dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milena Kováříková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Pod Hůrkou 490, Klatovy, 339 01, Česká republika

Marie Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 26. 1. 2011 - Poslední vztah: 11. 9. 2014

vznik členství: 16. 5. 2008

zánik členství: 16. 8. 2013

Puclice 6, 345 61, Česká republika

Ing. Josef Valečka

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Černíkov 13, 345 06, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Milena Kováříková

člen dozorčí rady

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Pod Hůrkou 490, Klatovy, 339 01, Česká republika

Karel Rada

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 28. 4. 2003

zánik funkce: 28. 6. 2006

Puclice 13, 345 61, Česká republika

Helena Vlachová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2004 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 25. 4. 2003

zánik členství: 28. 6. 2006

Puclice 74, 345 61, Česká republika

Marie Hašková

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 6. 2004 - Poslední vztah: 26. 1. 2011

vznik členství: 23. 4. 2003

zánik členství: 16. 5. 2008

Puclice 6, 345 61, Česká republika

Karel Rada

Předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 6. 2004

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 25. 4. 2003

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 25. 4. 2003

Puclice 13, 345 61, Česká republika

Helena Vlachová

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 6. 2004

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 25. 4. 2003

Puclice 74, 345 61, Česká republika

Marie Hašková

Člen dozorčí rady

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 2. 6. 2004

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 23. 4. 2003

Puclice 6, 345 61, Česká republika

Statutární orgán

5 fyzických osob

Jan Novák

předseda představenstva

První vztah: 14. 1. 2023

vznik členství: 2. 1. 2023

vznik funkce: 2. 1. 2023

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Mašek

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

vznik funkce: 28. 6. 2022

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Danuše Hřibová

člen představenstva

První vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 28. 6. 2022

Puclice 105, 345 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Libor Triner

člen představenstva

První vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 1. 2. 2020

Petrovice 17, 262 55, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 2. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 46 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Danuše Hřibová

člen představenstva

První vztah: 24. 6. 2022 - Poslední vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

Puclice 105, 345 61, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 2. 2020 - Poslední vztah: 12. 8. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 27. 6. 2022

vznik funkce: 3. 2. 2020

zánik funkce: 27. 6. 2022

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Libor Triner

člen představenstva

První vztah: 21. 2. 2020 - Poslední vztah: 14. 5. 2021

vznik členství: 1. 2. 2020

Konečná 1112, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Jindřich Macháček

místopředseda představenstva

První vztah: 15. 8. 2018 - Poslední vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 1. 7. 2018

zánik členství: 31. 1. 2020

vznik funkce: 2. 7. 2018

zánik funkce: 31. 1. 2020

Dolní Kralovice 49, 257 68, Česká republika

Jan Novák

předseda představenstva

První vztah: 12. 1. 2018 - Poslední vztah: 14. 1. 2023

vznik členství: 1. 1. 2018

zánik členství: 1. 1. 2023

vznik funkce: 3. 1. 2018

zánik funkce: 1. 1. 2023

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 21. 2. 2020

vznik členství: 27. 6. 2017

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 15. 8. 2018

vznik členství: 27. 6. 2017

zánik členství: 30. 6. 2018

vznik funkce: 27. 6. 2017

zánik funkce: 30. 6. 2018

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Danuše Hřibová

člen představenstva

První vztah: 12. 7. 2017 - Poslední vztah: 24. 6. 2022

vznik členství: 27. 6. 2017

Ke Kukačce 784/1, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 23. 11. 2016 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Jan Ryneš

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2015 - Poslední vztah: 12. 1. 2018

vznik členství: 1. 8. 2013

zánik členství: 31. 12. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 31. 12. 2017

Lestkov 51, 349 53, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

člen představenstva

První vztah: 14. 4. 2015 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

Ke Kukačce 784/1, Plzeň, 312 00, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Jan Ryneš

předseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 19. 10. 2015

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 2. 4. 2014

Lestkov 51, 349 53, Česká republika

Ing. Zdeněk Roch

místopředseda představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 12. 7. 2017

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 26. 6. 2017

vznik funkce: 2. 4. 2014

zánik funkce: 26. 6. 2017

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Dalších 5 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 6. 5. 2014 - Poslední vztah: 11. 4. 2019

vznik členství: 1. 4. 2014

zánik členství: 1. 4. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Jan Ryneš

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 1. 8. 2013

vznik funkce: 1. 8. 2013

zánik funkce: 2. 4. 2014

Lestkov 51, 349 53, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 14. 4. 2015

vznik členství: 26. 6. 2012

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Ing. Miroslav Chromek

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 28. 8. 2013

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 7. 2013

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 31. 7. 2013

Na Milotově 311, Domažlice, 344 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

zánik členství: 31. 3. 2014

vznik funkce: 27. 6. 2012

zánik funkce: 31. 3. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Zdeněk Roch

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 6. 5. 2014

vznik členství: 26. 6. 2012

Antala Staška 34/26, Cheb, 350 02, Česká republika

Další 4 vztahy k této osobě

Ing. Jiří Mašek

člen představenstva

První vztah: 20. 11. 2012 - Poslední vztah: 23. 11. 2016

vznik členství: 26. 6. 2012

Na Vyhlídce 472, Sedlčany, 264 01, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

předseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

vznik funkce: 30. 6. 2011

zánik funkce: 26. 6. 2012

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Ing. Václav Kolář

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Čapka Choda 251, Domažlice, 344 01, Česká republika

Aleš Mužík

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Domažlice 591, 344 01, Česká republika

Ing. Blanka Pittnerová

člen představenstva

První vztah: 26. 9. 2011 - Poslední vztah: 20. 11. 2012

vznik členství: 30. 6. 2011

zánik členství: 26. 6. 2012

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

předseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

místopředseda představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

vznik funkce: 28. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2011

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Ing. Josef Halavič

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Vranovská 238, Poběžovice, 345 22, Česká republika

Ing. Václav Kolář

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Čapka Choda 251, Domažlice, 344 01, Česká republika

Aleš Mužík

člen představenstva

První vztah: 18. 9. 2006 - Poslední vztah: 26. 9. 2011

vznik členství: 28. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2011

Domažlice 591, 344 01, Česká republika

Stanislav Vondraš

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Horšovský Týn 57, 346 01, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

předseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2006

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

vznik funkce: 27. 5. 2005

zánik funkce: 28. 6. 2006

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Josef Heicl

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Staňkov 19, 345 61, Česká republika

Václav Herián

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Křenovy 7, 345 61, Česká republika

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Josef Voch

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Petr Kramer

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Puclice 33, 345 61, Česká republika

Antonín Pergler

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Horšovský Týn 4, 346 01, Česká republika

Václav Marian

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Křenovy 16, 345 61, Česká republika

Další vztah k této osobě

Jan Bubla

člen představenstva

První vztah: 14. 12. 2005 - Poslední vztah: 18. 9. 2006

vznik členství: 27. 5. 2005

zánik členství: 28. 6. 2006

Bukovec 17, 345 62, Česká republika

Jan Bubla

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Bukovec 17, 345 62, Česká republika

Václav Černý

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Staňkov 20, 345 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Marian

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 28. 5. 2005

Křenovy 16, 345 61, Česká republika

Karel Nový

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Staňkov 36, 345 61, Česká republika

Josef Paul

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Čečovice 11, 345 62, Česká republika

Stanislav Vondraš

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Horšovský Týn 57, 346 01, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

Předseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2005

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

Místopředseda představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

vznik funkce: 7. 9. 2001

zánik funkce: 27. 5. 2005

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Josef Heicl

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Staňkov 19, 345 61, Česká republika

Václav Herián

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Křenovy 7, 345 61, Česká republika

Jan Novák

Člen představenstva

První vztah: 30. 1. 2002 - Poslední vztah: 14. 12. 2005

vznik členství: 7. 9. 2001

zánik členství: 27. 5. 2005

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Ing. Jan Šamberger

předseda

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Milavče 106, 344 01, Česká republika

Ing. Danuše Hřibová

místopředseda představenstva

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Křenovy 5, 345 61, Česká republika

Josef Heicl

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Staňkov 19, 345 61, Česká republika

Václav Herián

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Křenovy 7, 345 61, Česká republika

Jan Novák

člen představenstva

První vztah: 26. 3. 1998 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Puclice 7, 345 61, Česká republika

Jan Kaas

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

Puclice 42, 345 61, Česká republika

Anna Večeřová

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

Doubrava, Česká republika

Jaroslav Wuchterle

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

Křenovy 18, 345 61, Česká republika

Jan Bubla

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Bukovec 17, 345 62, Česká republika

Václav Černý

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Staňkov 20, 345 61, Česká republika

Další 2 vztahy k této osobě

Václav Marian

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Křenovy 16, 345 61, Česká republika

Karel Nový

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Staňkov 36, 345 61, Česká republika

Josef Paul

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Čečovice 11, 345 62, Česká republika

Stanislav Vondraš

člen

První vztah: 14. 5. 1993 - Poslední vztah: 30. 1. 2002

Horšovský Týn 57, 346 01, Česká republika

ing. Jan Šamberger

předseda

První vztah: 24. 1. 1991 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

Domažlice, Česká republika

ing. Vlastimil Havlík

předseda

První vztah: 6. 4. 1989 - Poslední vztah: 24. 1. 1991

Staňkov, Česká republika

Václav Hauge

člen

První vztah: 25. 8. 1988 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Puclice 57, 345 61, Česká republika

ing. Vlastimil Havlík

člen

První vztah: 25. 8. 1988 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Staňkov, Česká republika

Josef Vlach

člen

První vztah: 13. 6. 1985 - Poslední vztah: 25. 8. 1988

Puclice 74, 345 61, Česká republika

Václav Velát

člen

První vztah: 13. 6. 1985 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Puclice 100, 345 61, Česká republika

Antonín Pergler

člen

První vztah: 13. 6. 1985 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Horšovský Týn 4, 346 01, Česká republika

Josef Voch

člen

První vztah: 13. 6. 1985 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Doubrava 7, 735 33, Česká republika

Václav Černý

člen

První vztah: 13. 6. 1985 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Staňkov 42, 345 61, Česká republika

František Kubát

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 25. 8. 1988

Holýšov, Česká republika

Irena Krejčová

člen

První vztah: 18. 4. 1983 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Puclice 27, 345 61, Česká republika

Božena Kotalová

člen

První vztah: 11. 8. 1980 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Doubrava, Česká republika

Jan Bubla

člen

První vztah: 11. 8. 1980 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Bukovec 17, 345 62, Česká republika

Josef Fictum

místopředseda

První vztah: 11. 8. 1980 - Poslední vztah: 26. 3. 1998

Puclice 21, 345 61, Česká republika

Jan Hašek

člen

První vztah: 15. 11. 1976 - Poslední vztah: 11. 8. 1980

Puclice 6, 345 61, Česká republika

ing. Jan Koza

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 15. 11. 1976

Křenovy 8, 345 61, Česká republika

František Bůžek

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 11. 8. 1980

Doubrava, Česká republika

Karel Gabriel

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 11. 8. 1980

Bukovec, Česká republika

Miloslav Marek

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 18. 4. 1983

Puclice 97, 345 61, Česká republika

Ladislav Továrnický

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 13. 6. 1985

Doubrava 4, 735 33, Česká republika

František Velát

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 13. 6. 1985

Staňkov 14, 345 61, Česká republika

Jan Pittr

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 13. 6. 1985

Křenovy 52, 345 61, Česká republika

Božena Vuchterlová

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 13. 6. 1985

Křenovy 18, 345 61, Česká republika

Václav Hrách

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 13. 6. 1985

Semošice, Česká republika

ing. Kamila Kaasová

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Puclice 71, 345 61, Česká republika

Václav Herian

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Křenovy 7, 345 61, Česká republika

František Berka

předseda

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Bukovec, Česká republika

Marie Šporerová

člen

První vztah: 27. 12. 1974 - Poslední vztah: 6. 4. 1989

Bukovec, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost samostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kterou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 22. 4. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 22. 4. 2021 od 23. 1. 2017

Způsob jednání: Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva ve věcech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 23. 1. 2017 od 24. 2. 2014

Způsob jednání: a) Jménem společnosti jedná představenstvo: 1) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alepoň tři členové představenstva. 2) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření 3) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí b) Podepisování jménem společnosti se uskutečňuje tak, že členové představenstva, kteří jsou podle předchozího ustanovení oprávněni jednat jménem polečnosti, připojí svůj podpis k firmě společnosti a svému jménu a příjmení

do 24. 2. 2014 od 20. 11. 2012

Způsob jednání: a) zastupování - jménem společnosti navenek jedná samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo členové představenstva b) podepisování - podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva nebo místopředseda představenstva anebo členové představenstva

do 20. 11. 2012 od 30. 1. 2002

Způsob jednání: a) zastupování - navenek jedná předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda, b) podepisování - k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda. Je-li pro právní úkon předepsaná písemná forma, je zapotřebí podpisu alespoň dvou členů představenstva.

do 30. 1. 2002 od 14. 5. 1993

Způsob zastupování: Předseda družstva je oprávněn jednat jménem družstva ve všech věcech. V době jeho nepřítomnosti zastupuje předsedu místopředseda. Způsob podepisování: Pokud vnitrodružstevní předpisy nesvěřují podepisování písemnosti jiným funkcionářům, podepisuje je předseda a v době jeho nepřítomnosti místopředseda.

do 14. 5. 1993 od 6. 4. 1989

Zastupování: Předseda jedná jménem družstva navenek. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje místopředseda. Místopředseda je oprávněn jednat v rozsahu své působnosti dané stanovami, popř. pracovního a organizačního řádu družstva. Přijímat závazky jménem družstva však může jen na základě zmocnění daného předsedou. Podpisování: Písemnosti o právních úkonech, jimiž družstvo nabývá práva nebo přejímá závazky, podepisuje vedle předsedy další člen představenstva - pokud mají finanční povahu - též ekonom družstva.

do 6. 4. 1989 od 28. 10. 1976

Zastupování družstva: Družstvo zastupuje navenek předseda a jeden další člen představenstva. Podpisování družstva: K názvu družstva připojí své vlastnoruční podpisy předseda a jeden další člen představenstva. Písemnosti finanční povahy podpisuje předseda a účetní.

do 28. 10. 1976 od 27. 12. 1974

Akcionář

Primagra, a.s.

První vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Dalších 8 vztahů k tomuto subjektu

Akcionář

Primagra, a.s.

První vztah: 23. 1. 2017 - Poslední vztah: 22. 4. 2021

Nádražní 310, Milín, 262 31

Akcionář

Primagra, a.s.

První vztah: 28. 8. 2013 - Poslední vztah: 16. 8. 2014

Nádražní 310, Milín, 262 31

Akcionáři

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

od 22. 4. 2021

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

do 22. 4. 2021 od 23. 1. 2017

Primagra, a.s., IČ: 45148155

Nádražní 310, Česká republika, Milín, 262 31

do 16. 8. 2014 od 28. 8. 2013

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 15. 10. 1992

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 1. 2. 2011
Přerušeno od 18. 2. 2021
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
Druh živnost vázaná
Vznik oprávnění 17. 5. 2006
Hostinská činnost
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 25. 11. 1992
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Ubytovací služby
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 15. 10. 1992
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).