Hlavní navigace

1. Hradecká zemědělská a.s.

Firma 1. Hradecká zemědělská a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 1318, Krajský soud v Ostravě. Její základní kapitál je ve výši 56 155 750 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

63479401

Sídlo:

Cihelní 298, Branka u Opavy, 747 41

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

5. 10. 1995

DIČ:

CZ63479401

Aktuální kontaktní údaje 1. Hradecká zemědělská a.s.

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 50 - 99 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
011 Pěstování plodin jiných než trvalých
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
02 Lesnictví a těžba dřeva
16230 Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
172 Výroba výrobků z papíru a lepenky
25720 Výroba zámků a kování
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
431 Demolice a příprava staveniště
45200 Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
69200 Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství
711 Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti

Adresa

Cihelní 298, Branka u Opavy 74741

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 1318, Krajský soud v Ostravě

Obchodní firma

1. Hradecká zemědělská a.s. od 20. 6. 2015

Obchodní firma

1. Hradecká zemědělská a.s. do 20. 6. 2015 od 30. 4. 2015

Obchodní firma

1. Hradecká zemědělská a.s. do 30. 4. 2015 od 13. 4. 2015

Obchodní firma

1. Hradecká zemědělská a.s. do 13. 4. 2015 od 5. 10. 1995

Právní forma

Akciová společnost od 5. 10. 1995

adresa

Cihelní 298
Branka u Opavy 74741 od 25. 6. 2019

adresa

Žižkova 511
Hradec nad Moravicí 74741 do 25. 6. 2019 od 28. 4. 2014

adresa

Pekařská 18
Brno 60200 do 1. 3. 1996 od 5. 10. 1995

Předmět podnikání

Zemědělská výroba od 4. 5. 2021

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 1. 9. 2016

Zámečnictví, nástrojářství od 13. 4. 2015

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence od 13. 4. 2015

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 13. 4. 2015

Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 13. 4. 2015

Truhlářství, podlahářství do 27. 1. 2017 od 13. 4. 2015

Obráběčství do 4. 5. 2021 od 13. 4. 2015

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví do 13. 4. 2015 od 28. 12. 2001

Vodoinstalatérství, topenářství do 27. 1. 2017 od 28. 12. 2001

Oprava silničních vozidel do 4. 5. 2021 od 28. 12. 2001

Činnost účetních poradců do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Živnostenské podnikání v oblasti regenerace a tělesné kultury do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Hubení škodlivých živočichů, rostlin a mikroorganizmů a potlačování dalších škodlivých činitelů jedy do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Vodoinstalatérství do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Topenářství do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Opravy ostatních dopravních prostředků do 28. 12. 2001 od 6. 10. 1997

Truhlářství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Lesnictví do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Dopravní služby specialními vozidly do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Podnikání v oblasti nakládání s odpady do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Činnost organizačních a ekonomických poradců do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Zprostředkování obchodu a služeb do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Výroba lepenky a zboží z papíru, kartonu a lepenky do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Demolice a zemní práce do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Pneuservis do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Pořádání sportovních akcí do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Ubytovací služby do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Půjčování a leasing motor. vozidel, návěsů, přívěsů a příslušenství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Leštění kovů s vyjímkou broušení nožů, nůžek a jednoduchých nástrojů do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Silniční motorová doprava - osobní do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Silniční motorová doprava - nákladní do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Kovářství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Zámečnictví do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Kovoobráběčství do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Opravy motorových vozidel do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Poradenské služby mimo činnost ekonomických a účetních poradců do 13. 4. 2015 od 6. 10. 1997

Hostinská činnost do 1. 9. 2016 od 6. 10. 1997

Zednictví do 1. 9. 2016 od 6. 10. 1997

Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady do 4. 5. 2021 od 6. 10. 1997

zemědělská výroba do 4. 5. 2021 od 5. 10. 1995

Ostatní skutečnosti

Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 15. 11. 2016 při výkonu působnosti valné hromady společnosti takto: I.z v y š u j e základní kapitál Společnosti o částku 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých) ze stávající zapsané výše 26.155.750,-- Kč (dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) na novou výši 56.155.750,-- Kč (padesát šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých), a to upsáním 1 (jednoho) kusu nové kmenové akcie, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých), vydané jako cenný papír (dále jen Nová akcie), představující peněžitý vklad, přičemž - se nepřipouští upisovat akcie nad nebo pod navrhovanou částku; - není možné upisovat Novou akcii nepeněžitými vklady; - Nová akcie nebude přijata k obchodování na evropském regulovaném trhu a její převod na jinou osobu, než na akcionáře Společnosti, bude podmíněn souhlasem představenstva Společnosti; - Nová akcie bude upisována s využitím přednostního práva ve smyslu ustanovení §§ 484 a následujících ZOK, když - lhůta pro upisování Nové akcie, tj. pro uzavření písemné smlouvy ve smyslu ustanovení § 479 ZOK, činí 1 (jeden) měsíc ode dne doručení návrhu této smlouvy (dále jen Návrh) Jedinému akcionáři; statutární orgán Společnosti je povinen odeslat Návrh Jedinému akcionáři do 1 (jednoho) měsíce ode dne tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu; - upisování Nové akcie bude provedeno na adrese Čelakovského 1858/27, Kroměříž, PSČ 767 01; - na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 26.055.750,-- Kč (dvacet šest miliónů padesát pět tisíc sedm set padesát korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlomku 26055750/26155750 (dvacet šest milión ů padesát pět tisíc sedm set padesát lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát) a na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých) lze upsat podíl na Nové akcii o velikosti zlo mku 10000/26155750 (deset tisíc lomeno dvacet šest miliónů jedno sto padesát pět tisíc sedm set padesát); - s využitím přednostního práva se upisuje Nová akcie; - emisní kurs Nové akcie je roven její jmenovité hodnotě; - Nová akcie bude upisována bez veřejné nabídky postupem dle ustanovení § 479 ZOK; - lhůta pro splacení emisního kursu upsané Nové akcie činí 1 (jeden) měsíc ode dne jejího upsání s tím, že Jediný akcionář jej splatí na účet Společnosti číslo 107-262490257/0100, vedený u Komerční banky, a.s., se sídlem na adrese Praha 1, Na Příkopě 33 č p. 969, PSČ 114 07, nevyužije - li možnosti započtení, uvedené níže; - dle ustanovení § 475 písm. l) ZOK se připouští možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu Nové akcie ve výši 30.000.000,- Kč (třicet miliónů korun českých) (dále jen Pohledávka Společnosti), kdy ž - započítávané pohledávky vůči Společnosti vlastní Jediný akcionář a jsou v celkové výši 33.947.990,- Kč (třicet tři milióny devět set čtyřicet sedm tisíc devět set devadesát korun českých); jedná se o pohledávky postoupené Jedinému akcionáři původními věřiteli Společnosti a dále o pohledávky z obchodního styku mezi Jediným akcionářem a Společností; tyto všechny pohledávky byly vyúčtovány fakturami s čísly 2016-OZAV-0016, 2016-OZAV-0023, 2016-OZAV-0026, 2016-OZAV-0025, 2016-OZAV-0032 , 2016-OZAV-0034, 2016-OZAV-0039, 2016-OZAV-0053, 2016-OZAV-0050, 2016-100098, 2016-100105, 2016-100106, 2016-100110, 2016-100124, 2016-100025, 2016-100033, 2016-100036, 2016-100062, 2016-100072, 2016-100104, 2016-100118, 2016-100182, 2016-100183, 2016-10 0266, 2016-100056, 2016-100071, 2016-100073, 2016-100102, 2016-100120, 2016-100125, 2016-100153, 2016-100267, 2016-OZAV-0058, 2016-OZAV-0059, 2016-100294, 2016-OZAV-0051, 2016-100070, 2016-100144, 2016-100252, 2016-100277, 2016-100298, 2016-100299, 2016-O ZAV-0060, 2016-100323, 2016-100270, 2016-100272, 2016-100331, 2016-OZAV-0061, 2016-100351, 2016-100353, 2016-100364, 2016-100378, 2016-100379, 2016-100384, 2016-100385, 2016-100386, 2016-100383, 2016-100354 a 2016-OZAV-0012 (dále jen Pohledávka Jediného a kcionáře), - dohoda o započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti (dále jen Dohoda o započtení) musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku; návrh Doho dy o započtení je povinno představenstvo Společnosti zaslat Jedinému akcionáři do pěti (5) dnů ode dne upsání Nové akcie; lhůta pro uzavření Dohody o započtení činí 1 (jeden) měsíc ode dne upsání Nové akcie; II. s c h v a l u j e možnost započtení Pohledávky Jediného akcionáře proti Pohledávce Společnosti; III. s c h v a l u j e v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 ZOK návrh Dohody o započtení, který tvoří přílohu číslo 2 notářského zápisu. do 24. 11. 2016 od 24. 11. 2016

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. do 13. 4. 2015 od 28. 4. 2014

Mimořádná valná hromada (dále jen valná hromada) emitenta 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401 (dále také jako "Společnost"), přijímá v souladu s ustanoveními § 183i až 183n, zákona č. 513/1991 S b., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů následující usnesení: Valná hromada konstatuje, na základě údajů obsažených v seznamu akcionářů vedeném společností 1. Hradecká zemědělská a.s., že společnost NAVOS, a.s. se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Kr ajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, má ve svém majetku kmenové akcie emitované společností 1. Hradecká zemědělská a.s., a to 10.384 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč, 2.347 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 2.5 00,-Kč a 631 ks listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, jejichž souhrnná jmenovité hodnota činí 24.238.500,-Kč, což představuje podíl na základním kapitálu a podíl na hlasovacích právech obchodní společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. v e výši 92,67%. Valná hromada určuje, že obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je hlavním akcionářem emitenta obchodní společno sti 1. Hradecká zemědělská a.s., se sídlem Hradec nad Moravicí, Žižkova 511, PSČ 747 41, IČ 63479401. Společnost NAVOS, a.s. tímto splňuje podmínky pro uplatnění práva výkupu účastnických cenných papírů podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ob chodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, je akcionářem oprávněným k přechod u akcií od ostatních akcionářů podle § 183i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Valná hromada konstatuje, že akcionář obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, doložil potvrzením obchodníka s cen nými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249, že předal finanční prostředky potřebné k výplatě protiplnění za přecházejí cí akcie před konáním valné hromady. Výplatu protiplnění v penězích za přešlé akcie provede obchodník s cennými papíry CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 27758419, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soud em v Brně, oddíl B, vložka 5249. Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akconářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů - akcií takto: všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnoě 250,-Kč, všechny kmenové listinné akcie na jmé no o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč a všechny kmenové listinné akcie na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč, které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře, obchodní společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČ 47674857, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. B, vložka 4091, za podmínek stanovených § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění po zdějších předpisů a tímto usnesením. Vlastnické právo k akciím ostatních akcionářů přejde na hlavního akcionáře uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí: - částku ve výši 100 Kč za každou jednu akcii v listiné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 250,-Kč - částku ve výši 1.000 Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 2.500,-Kč - částku ve výši 10.000,-Kč za každou jednu akcii v listinné podobě ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 25.000,-Kč. Přiměřenost výše protiplnění je doložen znaleckým posudkem č. 1598-168/10 zpracovaným dne 27.9.2010 znaleckým ústavem - společností A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okr. Brno-město, PSČ 602 00, IČ: 44119097, zapsaném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4037, ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost v oboru ekonomika. Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že protiplnění bude akcionářům poskytnuto ve lhůtě deseti dnů od splnění podmínek stanovených § 183m, odstavec 2, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dosavadním vlastníkům listinných akcií společnosti 1. Hradecká zemědělská a.s. vzniká právo na zaplacení protiplnění jejich předáním společnosti. Vlastníci listinných akcií budou předání akcií společnosti uskutečňovat tak, že tyto předloží v sídle obchodníka s cenn ými papíry obchodní společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 111. 616 00 Brno, IČ 27758419. do 31. 8. 2011 od 15. 11. 2010

Valná hromada, která se konala dne 26.4.2007 rozhodla o snížení základního kapitálu takto: Základní kapitál společnosti ve výši 104.623.000,- Kč, slovy: jednostočtyřimilionyšestsetdvacettřitisíc korun českých, se snižuje o částu 52.311.500,- Kč, slovy:pad esátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých, na novou výši zákaldního kapitálu ve výši 52.311.500,- Kč, slovy: padesátdvamilionůtřistajedenácttisícpětset korun českých. Důvodem ke snížení základního kapitálu je úhrada ztráty společnosti z minulý ch let. Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií poměrně u všech akcií společnosti, a to následovně: a) akcie s dosavdní jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč jmenovitá hodota se snižuje na 500,- Kč, b) akcie s dosavadní jmenov itou hodnotou 10.000,- jmenovitá hodnota se snižuje na 5.000,- Kč, c) akcie s dosavadní jmenovitou hodnotou 100.000,- Kč jmenovitá hodnota se snižuje na 50.000,- Kč. Akcionáři jsou povinni předložit své listinné akcie představenstvu společnosti k výměně z a akcie s nižší jemnovitou hodnotou, a to nejpozději do tří měsíců od zápisu snížení základního kapitálu v obchodním rejstříku. Představenstvo společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všechny akcionáře, aby listin né akcie předložili ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady k výměně. do 31. 8. 2011 od 3. 8. 2007

Rozhodnutí představenstva ze dne 24.9.1998 o zvýšení základního jmění dle § 210 obchodního zákoníku: do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Základní jmění ve výši 97,719.000,- Kč (slovy: devadesátsedmmilionůsedmsetdevatenácttisíckorun českých) se zvyšuje o částku 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorun českých) s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení, a to s omezením maximálně do částky 8,022.000,- Kč (slovy: osmmilionůdvacetdvatisíckorun českých). do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Bude upisováno nejméně 2.000 (slovy: dvatisíce) kusů akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíckorun českých). do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Emisní kurs akcií je ve výši jejich jmenovité hodnoty. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady nepoužije se ustanovení § 204a obchodního zákoníku o přednostním právu. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Při nepoužití ustanovení o přednostním právu budou akcie nabídnuty k upsání určitým zájemcům, a to oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, jak jsou uvedeni v notářském zápisu. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Místem úpisu nových akcií do listiny upisovatelů se určuje sídlo společnosti, kancelář předsedy představenstva. Upisovateli, který se nebude moci dostavit k úpisu do sídla společnosti, může být zaslán individuální list upisovatele, kerý má všechny náležitosti upisovací listiny. Jeho podpisem a vrácením ve lhůtě pro úpis na adresu společnosti bude individuální list upisovatele považován za platný. Lhůta pro úpis nových akcií se stanoví na třicet dnů od právní moci usnesení obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě o rozhodnutí představenstva o zvýšení základního jmění. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pohledávky - majetkové podíly dle zákona č. 42/1992 Sb. v platném znění z transformace Zemědělského družstva Hradec nad Moravicí v likvidaci, okres Opava, Žimrovická č.p. 681, PSČ 747 41, IČO: 00148377 do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

Nepěněžité vklady byly oceněny posudky dvou znalců Ing. Zdeňka Maňáka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a zemědělské, znalecký posudek č. 1459-184/98 ze dne 17.8.1998 a Ing. Pavla Josefíka, znalce z oboru ekonomiky, ceny a odhady nemovitostí, stavebnictví, stavby obytné a průmyslové, znalecký posudek č. 63/34-98 ze dne 21.8.1998. do 4. 8. 1999 od 14. 1. 1999

V případě překročení navrhovaného zvýšení základního jmění rozhodne o konečné částce zvýšení představenstvo. Nepeněžité vklady jsou splaceny dnem účinnosti smlouvy o postoupení pohledávky z upisovatele na společnost. do 31. 8. 2011 od 14. 1. 1999

Omezení převoditelnosti akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím písemným souhlasem představenstva. do 4. 5. 2021 od 25. 2. 1997

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 5.1.1996. do 4. 5. 2021 od 1. 3. 1996

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 26.1.1996. do 4. 5. 2021 od 1. 3. 1996

Byly předloženy stanovy upravené valnou hromadou konanou dne 6.11.1995. do 4. 5. 2021 od 7. 2. 1996

Kapitál

Základní kapitál

vklad 56 155 750 Kč

od 24. 11. 2016

Základní kapitál

vklad 26 155 750 Kč

do 24. 11. 2016 od 9. 8. 2010

Základní kapitál

vklad 52 311 500 Kč

do 9. 8. 2010 od 3. 8. 2007

Základní kapitál

vklad 104 623 000 Kč

do 3. 8. 2007 od 4. 8. 1999

Základní kapitál

vklad 97 719 000 Kč

do 4. 8. 1999 od 7. 2. 1996

Základní kapitál

vklad 1 621 000 Kč

do 7. 2. 1996 od 5. 10. 1995
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 56 155 750 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 56 055 750 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 30 000 000 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 24. 11. 2016
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 26 055 750 Kč, počet: 1 do 27. 1. 2017 od 28. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 4. 5. 2021 od 28. 4. 2014
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 26 055 750 Kč, počet: 1 do 28. 4. 2014 od 30. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 28. 4. 2014 od 30. 8. 2012
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 250 Kč, počet: 12 183 do 30. 8. 2012 od 9. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 2 500 Kč, počet: 2 554 do 30. 8. 2012 od 9. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 25 000 Kč, počet: 669 do 30. 8. 2012 od 9. 8. 2010
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 500 Kč, počet: 12 183 do 9. 8. 2010 od 3. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 5 000 Kč, počet: 2 554 do 9. 8. 2010 od 3. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 50 000 Kč, počet: 669 do 9. 8. 2010 od 3. 8. 2007
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 12 183 do 3. 8. 2007 od 4. 8. 1999
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 279 do 4. 8. 1999 od 7. 2. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 2 554 do 3. 8. 2007 od 7. 2. 1996
Kmenové akcie na jméno, hodnota: 100 000 Kč, počet: 669 do 3. 8. 2007 od 7. 2. 1996
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 1 621 do 7. 2. 1996 od 5. 10. 1995

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Josef Ležák

předseda dozorčí rady

První vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 9. 2. 2022

vznik funkce: 9. 2. 2022

Drásalova 1822, Holešov, 769 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Miroslav Lerch

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 2. 6. 2021

Slámova 2521/4, Opava, 746 01, Česká republika

Bohdana Kummerová

člen dozorčí rady

První vztah: 1. 7. 2019

vznik členství: 26. 6. 2019

Mostní 708/65, Opava, 747 05, Česká republika

Historické vztahy

Ing. Josef Ležák

předseda dozorčí rady

První vztah: 11. 3. 2022 - Poslední vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 9. 2. 2022

vznik funkce: 9. 2. 2022

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Lerch

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2021 - Poslední vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 1. 6. 2016

zánik členství: 1. 6. 2021

Slámova 2521/4, Opava, 746 01, Česká republika

Miroslav Lerch

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2019 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 1. 6. 2016

vznik funkce: 26. 6. 2019

zánik funkce: 27. 4. 2021

Slámova 2521/4, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Josef Ležák

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2019 - Poslední vztah: 11. 3. 2022

vznik členství: 8. 2. 2017

zánik členství: 8. 2. 2022

vznik funkce: 26. 6. 2019

zánik funkce: 8. 2. 2022

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Bohdana Kummerová

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2019 - Poslední vztah: 1. 7. 2019

vznik funkce: 26. 6. 2019

Mostní 708/65, Opava, 747 05, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 3. 2017 - Poslední vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 8. 2. 2017

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Miroslav Lerch

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2016 - Poslední vztah: 9. 8. 2019

vznik členství: 1. 6. 2016

Slámova 2521/4, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 7. 2016 - Poslední vztah: 25. 6. 2019

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 25. 6. 2019

vznik funkce: 25. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Lukáš Balcar

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 4. 2015 - Poslední vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 1. 4. 2015

zánik členství: 31. 5. 2016

Malánky 1153/25, Hlučín, 748 01, Česká republika

Bronislava Binarová

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 30. 4. 2015

vznik členství: 29. 2. 2012

zánik členství: 31. 3. 2015

Hradec nad Moravicí 145, 747 41, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 7. 2. 2012

zánik členství: 7. 2. 2017

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 28. 3. 2017

vznik členství: 7. 2. 2012

zánik členství: 7. 2. 2017

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 24. 6. 2016

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Bronislava Binarová

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 28. 4. 2014

vznik členství: 29. 2. 2012

Hradec nad Moravicí 145, 747 41, Česká republika

Ing. Josef Ležák

člen dozorčí rady

První vztah: 30. 8. 2012 - Poslední vztah: 28. 4. 2014

vznik členství: 7. 2. 2012

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Pavel Novotný

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Mgr. Josef Bayer

předseda dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2011

Hradec nad Moravicí 136, 747 41, Česká republika

Jiří Schindler

člen dozorčí rady

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 6. 2. 2012

Fučíkova 192, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Miroslava Orlíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 13, 747 41, Česká republika

Miroslava Orlíková

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 10. 6. 2008 - Poslední vztah: 10. 11. 2008

vznik členství: 28. 6. 2007

zánik členství: 30. 6. 2008

zánik funkce: 30. 6. 2008

Hradec nad Moravicí 13, 747 41, Česká republika

Bronislava Binarová

člen dozorčí rady

První vztah: 16. 3. 2007 - Poslední vztah: 30. 8. 2012

vznik členství: 30. 11. 2006

zánik členství: 29. 2. 2012

Hradec nad Moravicí 145, 747 41, Česká republika

Jana Binarová

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2008

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 24. 6. 2007

vznik funkce: 26. 6. 2006

zánik funkce: 24. 6. 2007

Skřipov 195, 747 45, Česká republika

Karel Strak

předseda dozorčí rady

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 70, 747 41, Česká republika

Jana Binarová

místopředseda

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

vznik funkce: 4. 7. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2006

Skřipov 195, Česká republika

Karel Strak

předseda

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

vznik funkce: 4. 7. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2006

Domoradovice 70, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Miroslava Orlíková

člen

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 16. 3. 2007

vznik členství: 29. 6. 2001

zánik členství: 29. 9. 2006

Jakubčovice 13, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Jan Křesťan

předseda

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2001

Branka u Opavy 134, Česká republika

Jan Vícha

místopředseda

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2001

Benkovice 28, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Jan Křesťan

předseda

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Branka 134, Česká republika

Jana Binarová

člen

První vztah: 8. 4. 1999 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Skřipov 195, Česká republika

Jan Křesťan

člen

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 8. 4. 1999

Branka 134, Česká republika

Jana Binarová

předsedkyně

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 8. 4. 1999

Skřipov 195, Česká republika

Jan Vícha

místopředseda

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Benkovice 28, Česká republika

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 26. 6. 2021

vznik funkce: 26. 6. 2021

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Dalších 18 vztahů k této osobě

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 25. 4. 2020

vznik funkce: 25. 4. 2020

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, 747 92, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 23. 8. 2019

vznik členství: 2. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 7. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 25. 6. 2016

zánik členství: 25. 6. 2021

vznik funkce: 25. 6. 2016

zánik funkce: 25. 6. 2021

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 20. 6. 2015 - Poslední vztah: 8. 5. 2020

vznik členství: 24. 4. 2015

zánik členství: 24. 4. 2020

vznik funkce: 24. 4. 2015

zánik funkce: 24. 4. 2020

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, 747 92, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 4. 10. 2014 - Poslední vztah: 23. 8. 2019

vznik členství: 1. 7. 2014

zánik členství: 1. 7. 2019

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 20. 6. 2015

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 23. 4. 2015

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 23. 4. 2015

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, 747 92, Česká republika

Jindřich Macháček

člen představenstva

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 4. 10. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 30. 6. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Petr Foukal

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 4. 2014 - Poslední vztah: 23. 7. 2016

vznik členství: 24. 6. 2011

zánik členství: 24. 6. 2016

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 24. 6. 2016

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 11. 12. 2013 - Poslední vztah: 28. 4. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 29. 6. 2013 - Poslední vztah: 28. 4. 2014

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Jindřich Macháček

předseda představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 29. 6. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

vznik funkce: 1. 7. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Na Sibiři 559, Ledeč nad Sázavou, 584 01, Česká republika

Ing. Petr Foukal

člen představenstva

První vztah: 31. 8. 2011 - Poslední vztah: 11. 12. 2013

vznik členství: 24. 6. 2011

Kurovice 14, 768 52, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

místopředseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 28. 4. 2014

vznik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 24. 1. 2014

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, 747 92, Česká republika

Miroslav Lerch

člen představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2011

Slámova 2521/4, Opava, 746 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 9. 8. 2010 - Poslední vztah: 31. 8. 2011

vznik členství: 30. 6. 2010

zánik členství: 23. 6. 2011

vznik funkce: 30. 6. 2010

zánik funkce: 23. 6. 2011

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Jan Vícha

člen představenstva

První vztah: 10. 11. 2008 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 30. 6. 2008

zánik členství: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 140, 747 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

  • člen správní rady

    Holos, z.ú.

    Marie Dolanské 8/12, Opava, 746 01

MVDr. Jiří Gebauer

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 10. 6. 2008

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 20. 11. 2007

Na Tylovách 521, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Josef Vícha

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

Hradecká 29, Hradec nad Moravicí, 747 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Zdeněk Sonnek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 26. 6. 2006

zánik funkce: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 90, 747 41, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ludmila Pirunčíková

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 100, 747 41, Česká republika

Jan Křesťan

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

Cihelní 134, Branka u Opavy, 747 41, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 25. 4. 2005

zánik členství: 30. 6. 2010

vznik funkce: 25. 4. 2005

zánik funkce: 30. 6. 2010

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, 747 92, Česká republika

Jaromír Sonnek

člen představenstva

První vztah: 23. 10. 2006 - Poslední vztah: 9. 8. 2010

vznik členství: 26. 6. 2006

zánik členství: 30. 6. 2010

Hradec nad Moravicí 33, 747 41, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 25. 6. 2004 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 5. 5. 2000

zánik členství: 25. 4. 2005

vznik funkce: 5. 5. 2000

zánik funkce: 25. 4. 2005

Revoluční 145, Háj ve Slezsku, Česká republika

Zdeněk Sonnek

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

vznik funkce: 28. 6. 2001

zánik funkce: 26. 6. 2006

Jakubčovice 90, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Jan Křesťan

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

Branka u Opavy 134, Česká republika

Josef Vícha

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

Hradecká 29, Hradec nad Moravicí, Česká republika

MVDr. Jiří Gebauer

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

Na Tylovách 521, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Ludmila Pirunčíková

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

Bohučovice 100, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Jaromír Sonnek

člen představenstva

První vztah: 28. 12. 2001 - Poslední vztah: 23. 10. 2006

vznik členství: 22. 6. 2001

zánik členství: 26. 6. 2006

Jakubčovice 33, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Ing. Václav Říčný

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Vršovice 39, Česká republika

Josef Vícha

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Žimrovice 29, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Ing. Jan Melecký

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Jakubčovice 31, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Zdeněk Sonnek

člen představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Jakubčovice 90, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Karel Strak

místopředseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

zánik funkce: 22. 6. 2001

Domoradovice 70, Hradec nad Moravicí, Česká republika

Ing. Jana Ulbrichová

předseda představenstva

První vztah: 28. 6. 2000 - Poslední vztah: 25. 6. 2004

vznik členství: 5. 5. 2000

vznik funkce: 5. 5. 2000

Cihelní 31, Branka u Opavy, Česká republika

Josef Vícha

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Žimrovice 29, Česká republika

Zdeněk Sonnek

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Jakubčovice 90, Česká republika

Ing. Jan Melecký

místopředseda představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Jakubčovice 31, Česká republika

Ing. Václav Říčný

předseda představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Vršovice 39, Česká republika

Milena Andělová

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Branka 181, Česká republika

Karel Strak

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 6. 2000

Domoradice 70, Česká republika

Stanislav Dluhoš

člen představenstva

První vztah: 5. 10. 1995 - Poslední vztah: 28. 12. 2001

zánik členství: 22. 6. 2001

Skřipov 210, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 27. 1. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 27. 1. 2017 od 28. 4. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 28. 4. 2014 od 9. 8. 2010

Jménem společnosti jedná a podepisuje předseda a místopředseda představenstva, nebo předseda a jeden člen představenstva, nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo ředitel a další pracovníci v rozsahu udělené prokury nebo plné moci, tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy s uvedením jména a funkce.

do 9. 8. 2010 od 5. 10. 1995

NAVOS, a.s.

První vztah: 28. 4. 2014

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 28. 4. 2014

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 27. 3. 1996

Živnosti

Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 22. 5. 1996
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
  • Zprostředkování obchodu a služeb
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 28. 3. 1996
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 3. 1996
Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 27. 3. 1996
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).