Hlavní navigace

VSV, a.s.

Firma VSV, a.s., akciová společnost. V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou B 2236, Krajský soud v Brně. Její základní kapitál je ve výši 120 468 000 Kč.

Základní údaje o subjektu

IČ:

25331850

Sídlo:

Vlkošská 379, Vracov, 696 42

Právní forma:

Akciová společnost

Datum vzniku:

24. 3. 1997

DIČ:

CZ25331850

Máte od tohoto subjektu nesplacené pohledávky?

Registr ekonomických subjektů

Statistické údaje

institucionální sektor Národní soukromé nefinanční podniky
velikostní kat. dle počtu zam. 25 - 49 zaměstnanců

Klasifikace ekonomických činností

01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti
014 Živočišná výroba
01500 Smíšené hospodářství
016 Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti
108 Výroba ostatních potravinářských výrobků
257 Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků
28990 Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n.
331 Opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení
43120 Příprava staveniště
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel
471 Maloobchod v nespecializovaných prodejnách
47300 Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách
49410 Silniční nákladní doprava
52100 Skladování
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
68310 Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
7420 Fotografické činnosti
772 Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Obchodní rejstřík

Spisová značka

B 2236, Krajský soud v Brně

Obchodní firma

VSV, a.s. od 24. 3. 1997

Právní forma

Akciová společnost od 24. 3. 1997

adresa

Vlkošská 379
Vracov 69642 od 17. 8. 2015

Předmět podnikání

silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené h motnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí od 10. 10. 2017

zemědělská výroba od 2. 7. 2014

-Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí do 10. 10. 2017 od 2. 7. 2014

zemědělská výroba se zaměřením: 1. Rostlinná výroba včetně ovocnářství, vinohradnictví, pěstování rostlin pro technické využití 2. Živočišná výroba zahrnující chov hospodářských zvířat 3. Výroba osiv 4. Prodej vlastní produkce zemědělské výroby do 2. 7. 2014 od 31. 7. 2012

zámečnictví, nástrojářství od 30. 6. 2010

opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů od 30. 6. 2010

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona od 30. 6. 2010

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny do 2. 7. 2014 od 30. 6. 2010

provozování čerpacích stanic s pohonnými hmotami do 30. 6. 2010 od 8. 8. 2006

výroba nápojů do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

výroba potravinářských výrobků do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

velkoobchod do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

specializovaný maloobchod do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

opravy pracovních strojů do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

přípravné práce pro stavby do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

skladování zboží a manipulace s nákladem do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

zpracování dat, služba databank, správa sítí do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

pronájem a půjčování věcí movitých do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

realitní činnost do 30. 6. 2010 od 20. 3. 2002

letecké práce od 19. 5. 1998

koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej do 20. 3. 2002 od 19. 5. 1998

výroba a prodej vína do 20. 3. 2002 od 19. 5. 1998

jeřábnické práce do 20. 3. 2002 od 19. 5. 1998

automatizované zpracování dat do 20. 3. 2002 od 19. 5. 1998

zámečnictví do 30. 6. 2010 od 19. 5. 1998

silniční motorová doprava nákladní do 30. 6. 2010 od 19. 5. 1998

silniční motorová doprava osobní do 30. 6. 2010 od 19. 5. 1998

zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje do 30. 6. 2010 od 24. 3. 1997

Předmět činnosti

zemědělská výroba se zaměřením: a) rostlinná výroba zahrnující vinohradnictví, pěstování zeleniny, pěstování rostlin pro technické využití b) živočišná výroba zahrnující chov zvířat za účelem získávání a výroby živočišných produktů c) výroba osiv a sadby d) prodej vlastníh produkce zemědělské výroby do 31. 7. 2012 od 30. 6. 2010

Ostatní skutečnosti

Valná hromada společnosti VSV, a.s. přijala dne 4. 4. 2017 následující usnesení: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VSV, a.s., se sídlem Vlkošská 379, 696 42 Vracov, IČO 25331850 (dále jen společnost), ve smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858/27, 767 01 Kroměříž, IČO 47674857 ( dále jen hlavní akcionář). Toto určení se zakládá na skutečnosti, že podle seznamu akcionářů vedeného společností ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je hlavní akcionář osobou, která vlastní ve společnosti lis tinné kmenové akcie na jméno, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 113.865.000,- Kč a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než kmenové akcie, a počet hlasů spoj ených s těmito akciemi se podle čl. 7. odst. 1. stanov společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu společnosti, to jest 94,52 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 385 odst. 1 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 384 zákona o obchodních korporacích. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích za kmenové akcie vydané společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlas tnictví hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 1.095,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 10.952,- Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v soula du s § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích doložena znaleckým posudkem č. 3011-71/17 ze dne 7. 2. 2017, vypracovaným společností Kreston A&CE Consulting, s.r.o., se sídlem Brno, Ptašinského 307/4, okres Brno -město, PSČ 602 00, IČO 44119097, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 387 zákona o obchodních korporacích společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je společnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČO 60717068 (dále jen obchodník). Tomuto obchodníkovi hlavní akcionář předal před konáním valné hromady peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník po vzniku práva na zaplacení protiplnění za podmínek podle 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. po předání akcií společnosti k rukám obchodn íka. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník protiplnění poskytne podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání. do 7. 6. 2017 od 4. 4. 2017

Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 20.6.2016. do 10. 10. 2017 od 19. 8. 2016

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. od 2. 7. 2014

Počet členů statutárního orgánu: 3 do 17. 8. 2015 od 2. 7. 2014

Počet členů dozorčí rady: 3 do 17. 8. 2015 od 2. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 7.5.2014. do 19. 8. 2016 od 2. 7. 2014

Společnost se řídí stanovami ve znění změn přijatých valnou hromadou dne 21.6.2012 do 2. 7. 2014 od 31. 7. 2012

Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 11.05.2000 a ze dne 28.6.2000 o záměru zvýšit základní jmění: do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Základní jmění ve výši 100.297.000,- Kč se zvyšuje minimálně o částku ve výši 13.148.000,- Kč, s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s určením maximální výše 20.257.000,- Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Bude upisováno minimálně: 28 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.312 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Bude upisováno maximálně: 457 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1.980 ks akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Všechny nově upisované akcie jsou kmenové, veřejně neobchodovatelné, znějící na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku, jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách společnosti. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Akcie budou upisovány zápisem do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Upisování bude zahájeno třetí pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví 15 dnů. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být předložena k listině upisovatelů. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Upisování nových akcií bude nabídnuto v souladu s ustan. § 203 odst.2 písm. d) obchodního zákoníku předem určenému upisovateli- Zemědělskému družstvu Vracov se sídlem ve Vracově. Vlkošská 379, okr. Hodonín a dále předem určeným zájemcům - oprávněným osobám z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva, jak jsou jmenovitě s výší pohledávky uvedeni v příloze notářského zápisu NZ 82/2000, N 75/2000. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určených zájemců je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO: 00 13 61 40 podle zákona č. 42/1992 Sb. - Ocenění nepeněžitých vkladů pohledávek oprávněných osob schválila dozorčí rada jednomyslně ve výši, jak je uvedeno ve znaleckém posudku soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 018/2000 a společností B. AUDIT s.r.o. ze dne 30.04.2000, znalecký posudek č. 058/2000. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Dalším předem určeným upisovatelem je Zemědělské družstvo Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40. Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry ve vlastnictví tohoto předem určeného upisovatele, a to 1.216 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč společnosti Agrohelp a.s. se sídlem Ratíškovice, PSČ: 696 02, IČO: 63 47 77 42. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Emisní kurs upisovaných akcií pro nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele je shodný s jejich jmenovitou hodnotou. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Nepeněžitý vklad předem určeného upisovatele - akcie - bude splacen ve stejné lhůtě, jež je stanovena pro upisování akcií. V okamžiku a v místě úpisu předá vkladatel fyzicky vkládané akcie společnosti a na rubopisu vyznačí převod akcií. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Ocenění nepeněžitého vkladu předem určeného upisovatele bylo provedeno ve výši 10.042,- Kč na jednu akcii a bylo provedeno znaleckým posudkem soudního znalce ing. Dagmar Bělohoubkové ze dne 09.05.2000, znalecký posudek č. 020/2000 a znaleckým posudkem společnosti B.AUDIT s.r.o. ze dne 10.05.2000, znalecký posudek č. 063/2000. Dozorčí rada schválila jednomyslně ocenění nepeněžitého vkladu ve výši 12.160.000,- Kč na základě znaleckých posudků. do 21. 2. 2001 od 12. 7. 2000

Zapisuje se rozhodnutí představenstva ze dne 28.4.1998 o záměru zvýšit základní jmění na základě pověření rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady dne 4.9.1997. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Základní jmění ve výši 90,416.000,-Kč se zvyšuje minimálně o částku 500.000,-Kč s tím, že se připouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to s omezením maximálně o částku ve výši 30.138.000,-Kč. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne představenstvo společnosti. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Budou upisovány akcie, a to: akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Všechny nově vydané akcie jsou na jméno v listinné podobě, převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. Vzhledem k upisování akcií nepeněžitými vklady se ustanovení § 204 a) obchodního zákoníku o přednostním právu nepoužije. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Akcie budou upisovány na základě výzvy do listiny upisovatelů, která bude umístěna v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská č.379, okr. Hodonín v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po ni, kdy nabude právní moci usnesení obchodního soudu o zápisu usnesení představenstva o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Doba upisování se stanoví patnáct dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování, se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a jejím podpisem a vrácením v upisovací lhůtě do sídla společnosti se považuje za úpis. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Předmětem nepeněžitých vkladů jsou pohledávky oprávněných osob - vlastníků majetkových podílů z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, okr. Hodonín, IČO 00 13 61 40, podle zákona č.42/1992 Sb. Nepeněžité vkady budou splaceny současně dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky z upisovatele na společnost tj. dnem úpisu akcií. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek oprávněných osob /vlastníků majetkových podílů ze zákona č.42/1992 Sb./ bylo provedeno společným znaleckým posudkem znalců - Ing. Jiřího Bimky, znalce v oboru ekonomika - odvětví mzdy, ceny a účetnictví. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 42/98 - Ing. Miroslava Slavíka, znalce v oboru ekonomika - odvětví ceny a odhady věcí movitých. Znalecký posudek je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 60/98. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Dozorčí rada společnosti jednomyslně schvaluje ocenění nepeněžitých vkladů na základě znaleckých posudků. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., jak jsou uvedeni v notářském zápisu NZ 123/98, N 114/98 notářky JUDr. Stanislavy Schmiedové. do 17. 11. 1998 od 25. 6. 1998

Předloženy stanovy v novém znění schválené rozhodnutím jediného akcionáře v postavení valné hromady ze dne 4.9.1997. do 31. 7. 2012 od 15. 12. 1997

Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 9.5.1997 o zvýšení základního jmění. Zvyšuje se základní jmění společnosti upsáním nových akcií. Důvodem zvýšení je nutnost získat zdroje k uskutečnění podnikatelského záměru. Základní jmění se zvyšuje upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs se splácí nepeněžitými vklady. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Základní jmění se zvyšuje o částku 30,000.000,- Kč s tím, že se připouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění, a to bez omezení. O konečné částce zvýšení základního jmění rozhodne jediný akcionář společnosti při výkonu působnosti valné hromady. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Budou upisovány: akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč Všechny nově upisované akcie jsou převoditelné podle stanov společnosti a obchodního zákoníku a jsou s nimi spojena práva uvedená ve stanovách. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Akcie budou na základě výzvy upisovány do listiny upisovatelů v sídle společnosti ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42 v sekretariátu předsedy představenstva společnosti. Upisování bude zahájeno první pracovní den následující po dni, kdy nabude právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku v emisním kurzu akcií rovnajícím se jejich jmenovité hodnotě. Doba upisování se stanoví 60 dnů. Osoby, které splňují podmínky upisování a nebudou se moci dostavit do sídla společnosti k úpisu, obdrží individuální list upisovatele. Tento list má všechny náležitosti upisovací listiny a podpisem a vrácením na adresu sídla společnosti se považuje za úpis. Osoby, které splňují podmínky upisování se mohou nechat při upsání do listiny upisovatelů zastoupit zmocněncem. Plná moc musí být přiložena k listině upisovatelů. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Emisní kurs nově upisovaných akcií je totožný s jejich jmenovitou hodnotou. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Nepeněžitými vklady, kterými budou upisovány nové akcie mohou být jen pohledávky - majetkové podíly, oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb. vzniklých z transformace Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská 379, PSČ: 696 42, IČO: 00 13 61 40. Nepeněžité vklady budou splaceny dnem účinnosti smlouvy o převodu pohledávky u upisovatele na společnost, tj. dnem úpisu akcií. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Ocenění nepeněžitých vkladů - pohledávek (majetkových podílů oprávněných osob dle zákona číslo 42/1992 Sb.) schvaluje jediný akcionář ve výši stanovené na základě posudků zpracovaných dvěma soudními znalci. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Úpis nových akcií bude nabídnut určitým zájemcům - oprávněným osobám Zemědělského družstva Vracov se sídlem ve Vracově, Vlkošská č.p. 379, PSČ: 696 42, kteří jsou vlastníky majetkových podílů z transformace družstva podle zákona č.42/1992 Sb., kteří jsou konkrétně uvedeni s výší pohledávky v notářském zápisu JUDr. Stanislavy Schmiedové, notářky v Kyjově, NZ 123/97, N 121/97 ze dne 9.5.1997. do 15. 12. 1997 od 9. 6. 1997

Základní jmění: 1 070 000,-Kč, splaceno. do 15. 12. 1997 od 24. 3. 1997

Jediný akcionář Zemědělské družstvo Vracov, 696 42 Vracov, IČO 00 13 61 40. do 15. 12. 1997 od 24. 3. 1997

Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva. do 10. 10. 2017 od 24. 3. 1997

Kapitál

Základní kapitál

vklad 120 468 000 Kč

od 4. 5. 2021

Základní kapitál

vklad 120 468 000 Kč

do 4. 5. 2021 od 21. 2. 2001

Základní kapitál

vklad 100 297 000 Kč

do 21. 2. 2001 od 17. 11. 1998

Základní kapitál

vklad 90 416 000 Kč

do 17. 11. 1998 od 15. 12. 1997

Základní kapitál

vklad 1 070 000 Kč

do 15. 12. 1997 od 24. 3. 1997
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 120 468 000 Kč, počet: 1 od 4. 5. 2021
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 120 368 000 Kč, počet: 1 do 4. 5. 2021 od 10. 10. 2017
Kmenové akcie na jméno v listinné podobě, hodnota: 10 000 Kč, počet: 10 do 4. 5. 2021 od 10. 10. 2017
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 618 do 10. 10. 2017 od 21. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 11 485 do 10. 10. 2017 od 21. 2. 2001
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 5 467 do 21. 2. 2001 od 17. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 9 483 do 21. 2. 2001 od 17. 11. 1998
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 4 926 do 17. 11. 1998 od 15. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 8 549 do 17. 11. 1998 od 15. 12. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 1 000 Kč, počet: 70 do 15. 12. 1997 od 24. 3. 1997
Akcie na jméno, hodnota: 10 000 Kč, počet: 100 do 15. 12. 1997 od 24. 3. 1997

Statutární orgán

3 fyzické osoby

Ing. Josef Ležák

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 8. 5. 2019

vznik funkce: 8. 5. 2019

Drásalova 1822, Holešov, 769 01, Česká republika

Dalších 9 vztahů k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 21. 6. 2021

vznik funkce: 21. 6. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Dalších 47 vztahů k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

předseda představenstva

První vztah: 22. 7. 2020

vznik členství: 12. 6. 2020

vznik funkce: 12. 6. 2020

Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov, 697 01, Česká republika

Dalších 7 vztahů k této osobě

Historické vztahy

Ing. Josef Ležák

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 6. 2019 - Poslední vztah: 2. 3. 2023

vznik členství: 8. 5. 2019

vznik funkce: 8. 5. 2019

Kostelec u Holešova 183, 768 43, Česká republika

Další vztah k této osobě

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 19. 8. 2016 - Poslední vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 20. 6. 2021

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 20. 6. 2016

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Milan Škvor

člen představenstva

První vztah: 4. 9. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 1. 8. 2015

zánik členství: 20. 6. 2016

Ostředek 132, 257 24, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 6. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2019

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

předseda představenstva

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 22. 7. 2020

vznik členství: 11. 6. 2015

zánik členství: 11. 6. 2020

vznik funkce: 11. 6. 2015

zánik funkce: 11. 6. 2020

Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Bořivoj Rektořík

předseda představenstva

První vztah: 4. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2015

vznik členství: 11. 6. 2015

vznik funkce: 11. 6. 2015

Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

člen představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 9. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 31. 7. 2015

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Pavel Novotný

místopředseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 7. 5. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

předseda představenstva

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 4. 8. 2015

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 11. 6. 2015

vznik funkce: 7. 5. 2014

zánik funkce: 11. 6. 2015

Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Bořivoj Rektořík

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

Sídliště Klínky 2481/50, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

místopředseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2014

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Vladimír Šťastný

předseda představenstva

První vztah: 13. 3. 2014 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 24. 1. 2014

zánik funkce: 7. 5. 2014

Vinohrady 2536/42, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 31. 7. 2012 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 24. 1. 2014

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

člen představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

Klínky 2481, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

místopředseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 13. 3. 2014

vznik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 6. 10. 2011

zánik funkce: 24. 1. 2014

Vinohrady 2536, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vlastislav Mudrák

předseda představenstva

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2012

vznik členství: 6. 10. 2011

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 6. 10. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2012

Komenského 1273, Vizovice, 763 12, Česká republika

Dalších 28 vztahů k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

místopředseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 6. 10. 2011

Klínky 2481, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

předseda představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 6. 10. 2011

Vinohrady 2536, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Josef Ondra

člen představenstva

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 6. 10. 2011

Vrbky 721, Ratíškovice, 696 02, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Ing. Bořivoj Rektořík

místopředseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

Klínky 2481, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

předseda představenstva

První vztah: 21. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

Vinohrady 2536, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Josef Ondra

člen představenstva

První vztah: 21. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

Ratíškovice 721, 696 02, Česká republika

Ing. Josef Ondra

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 7. 10. 2003

Ratíškovice 721, Česká republika

Ing. Josef Ondra

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 7. 2005

vznik členství: 7. 10. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 7. 10. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2005

Ratíškovice 721, Česká republika

Ing. Bořivoj Rektořík

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 7. 10. 2003

Klínky 2481/50, Kyjov, Česká republika

Ing. Petr Bonczek

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 7. 10. 2003

vznik funkce: 2. 7. 2003

Vrbátky 37/70, Svatobořice - Mistřín, Česká republika

Ing. Petr Bonczek

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 7. 2005

vznik členství: 7. 10. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 7. 10. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2005

Vrbátky 37/70, Svatobořice - Mistřín, Česká republika

Ing. Ivan Moudrý

člen představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 7. 10. 2003

Nětčice 2507/15, Kyjov, Česká republika

Mgr. Josef Vavrinec

místopředseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 31. 8. 2003

vznik funkce: 2. 7. 2003

Sportovní 1317, Vracov, Česká republika

Ing. Vladimír Šťastný

předseda představenstva

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 7. 2005

vznik členství: 7. 10. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 7. 10. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2005

Vinohrady 2536, Kyjov, Česká republika

Ing. Bořivoj Rektořík

místopředseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 20. 6. 2001

Klínky 2481, Kyjov, 697 01, Česká republika

Mgr. Josef Vavrinec

předseda představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 20. 6. 2001

Sportovní 1317, Vracov, 696 42, Česká republika

JUDr. Peter Kmeť

člen představenstva

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

Pavlišovská 2287, Praha 9, Česká republika

Marta Klimková

členka představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Drahy 150, Vracov, 696 42, Česká republika

Petr Jahoda

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Skoronice 74, 696 41, Česká republika

Josef Loprais

člen představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Mlýnská 32, Vracov, 696 42, Česká republika

Ing. Bořivoj Rektořík

místopředseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Klínky 2481, Kyjov, 697 01, Česká republika

Mgr. Josef Vavrinec

předseda představenstva

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Sportovní 1317, Vracov, 696 42, Česká republika

Členové představenstva při zastupování společnosti v postavení členů statutárního orgánu jednají za společnost dva společně, přičemž alespoň jedním z nich musí být předseda nebo místopředseda představenstva; člen představenstva může jednat za společnost s amostatně, jen jestliže ho k tomu v určitém rozsahu a na určitou dobu nepřesahující jeden rok představenstvo pověří svým rozhodnutím. Tato pravidla nebrání, aby člen představenstva zastoupil společnost samostatně jako zmocněnec, byl-li společností, za kte rou jednali podle výše uvedeného pravidla dva členové představenstva společně, zmocněn k určitému právnímu jednání.

od 4. 5. 2021

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a) společně dva členové představenstva, z nichž jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, nebo b) společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách v majetku společnosti, nebo c) samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 4. 5. 2021 od 10. 10. 2017

Společnost zastupují navenek členové představenstva takto: a)společně dva členové představenstva, nebo b)společně tři členové představenstva v záležitostech zcizování nebo zatěžování akcií a jiných podílů na právnických osobách, nebo c)samostatně člen představenstva nebo společně členové představenstva, které k tomuto jednání v určitém rozsahu nebo na určitou dobu pověří představenstvo svým rozhodnutím.

do 10. 10. 2017 od 2. 7. 2014

Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.

do 2. 7. 2014 od 31. 7. 2012

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná: - předseda představenstva samostatně nebo - místopředseda představenstva samostatně nebo - samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svoje podpisy osoby oprávněné jednat jménem společnosti.

do 31. 7. 2012 od 8. 8. 2006

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná, - předseda představenstva nebo, - místopředseda představenstva nebo, - dva členové představenstva, - samostatně osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena.

do 8. 8. 2006 od 20. 3. 2002

Způsob jednání: Za společnost a představenstvo jedná, - předseda představenstva nebo - místopředseda představenstva nebo, - dva členové představenstva

do 20. 3. 2002 od 24. 3. 1997

Dozorčí rada

3 fyzické osoby

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 27. 7. 2022

vznik členství: 24. 6. 2022

vznik funkce: 24. 6. 2022

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Dalších 8 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 21. 6. 2021

vznik funkce: 21. 6. 2021

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Další 3 vztahy k této osobě

Mgr. Soňa Kapavíková

člen dozorčí rady

První vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 8. 5. 2019

U Trati 409, Vojkovice, 667 01, Česká republika

Další vztah k této osobě

Historické vztahy

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 4. 5. 2021 - Poslední vztah: 14. 7. 2021

vznik členství: 20. 6. 2016

zánik členství: 20. 6. 2021

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2019 - Poslední vztah: 4. 5. 2021

vznik členství: 20. 6. 2016

vznik funkce: 1. 11. 2019

zánik funkce: 27. 4. 2021

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 11. 12. 2019 - Poslední vztah: 25. 6. 2020

vznik členství: 8. 5. 2019

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2017 - Poslední vztah: 27. 7. 2022

vznik členství: 23. 6. 2017

zánik členství: 23. 6. 2022

vznik funkce: 23. 6. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 19. 8. 2016 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 20. 6. 2016

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 23. 12. 2015 - Poslední vztah: 11. 12. 2019

vznik členství: 7. 5. 2014

zánik členství: 7. 5. 2019

Komenského 911, Židlochovice, 667 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 16. 6. 2016

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 19. 8. 2016

vznik členství: 16. 6. 2011

zánik členství: 16. 6. 2016

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2017

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 17. 8. 2017

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 21. 6. 2017

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 21. 6. 2017

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 17. 8. 2015 - Poslední vztah: 23. 12. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

U Stadionu 447/17, Lužice, 696 18, Česká republika

Mgr. Soňa Brejchová

člen dozorčí rady

První vztah: 2. 7. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2015

vznik členství: 7. 5. 2014

U Stadionu 447/17, Lužice, 696 18, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 20. 3. 2014 - Poslední vztah: 17. 8. 2015

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2013 - Poslední vztah: 2. 7. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 7. 5. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 7. 6. 2013 - Poslední vztah: 17. 8. 2015

vznik členství: 16. 6. 2011

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2012 - Poslední vztah: 20. 3. 2014

vznik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 21. 6. 2012

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 31. 7. 2012 - Poslední vztah: 8. 8. 2013

vznik členství: 21. 6. 2012

zánik členství: 7. 5. 2014

vznik funkce: 21. 6. 2012

zánik funkce: 7. 5. 2014

Lipník 87, 675 52, Česká republika

Dalších 13 vztahů k této osobě

Ing. Miroslav Lněnička, CSc.

předseda dozorčí rady

První vztah: 19. 10. 2011 - Poslední vztah: 31. 7. 2012

vznik členství: 6. 10. 2011

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 6. 10. 2011

zánik funkce: 21. 6. 2012

Polívkova 980/33, Olomouc, 779 00, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 6. 8. 2011 - Poslední vztah: 7. 6. 2013

vznik členství: 16. 6. 2011

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Ivan Moudrý

předseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 19. 10. 2011

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 6. 10. 2011

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 6. 10. 2011

Kostelecká 2507, Kyjov, 697 01, Česká republika

Josef Hlaváč

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 30. 6. 2010 - Poslední vztah: 31. 7. 2012

vznik členství: 16. 6. 2010

zánik členství: 21. 6. 2012

vznik funkce: 16. 6. 2010

zánik funkce: 21. 6. 2012

Nádražní 10, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Jaroslav Mikeska

člen dozorčí rady

První vztah: 8. 8. 2006 - Poslední vztah: 6. 8. 2011

vznik členství: 14. 6. 2006

zánik členství: 16. 6. 2011

sídliště Zahradní 1182/3, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Ivan Moudrý

předseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

Kostelecká 2507, Kyjov, 697 01, Česká republika

Ing. Petr Bonczek

místopředseda dozorčí rady

První vztah: 21. 7. 2005 - Poslední vztah: 30. 6. 2010

vznik členství: 16. 6. 2005

zánik členství: 16. 6. 2010

vznik funkce: 16. 6. 2005

zánik funkce: 16. 6. 2010

Vrbátky 37, Svatobořice - Mistřín, 696 04, Česká republika

Josef Loprais

člen

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 8. 8. 2006

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 14. 6. 2006

Mlýnská 32, Vracov, 696 42, Česká republika

Ing. Jan Fibingr

místopředseda

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 7. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2005

Klínky 2454, Kyjov, Česká republika

Ing. Rudolf Dostálek, CSc.

předseda

První vztah: 23. 4. 2004 - Poslední vztah: 21. 7. 2005

vznik členství: 27. 6. 2003

zánik členství: 16. 6. 2005

vznik funkce: 27. 6. 2003

zánik funkce: 16. 6. 2005

Lipov 385, 696 72, Česká republika

Josef Loprais

předseda

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

vznik funkce: 11. 7. 2001

zánik funkce: 27. 6. 2003

Mlýnská 32, Vracov, 696 42, Česká republika

Ing. Pavel Novotný

místopředseda

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

vznik funkce: 11. 7. 2001

Hlohová 329, Ostrava, Česká republika

Jan Goliáš

člen

První vztah: 20. 3. 2002 - Poslední vztah: 23. 4. 2004

vznik členství: 20. 6. 2001

zánik členství: 27. 6. 2003

Vlkošská 1558, Vracov, Česká republika

Ing. Rostislav Nenička

předseda

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Vlkoš 23, 696 41, Česká republika

Stanislav Nikl

místopředseda

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Vlkošská 69, Vracov, 696 42, Česká republika

Pavel Mezihorák

člen

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

nám. Míru 576, Vracov, 696 42, Česká republika

Josef Belka

člen

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Sokolská 586, Vracov, 696 42, Česká republika

Jarmila Mrázová

členka

První vztah: 24. 3. 1997 - Poslední vztah: 20. 3. 2002

zánik členství: 20. 6. 2001

Skoronice 154, 696 41, Česká republika

NAVOS, a.s.

První vztah: 7. 6. 2017

Čelakovského 1858/27, Kroměříž, 767 01

Dalších 9 vztahů k tomuto subjektu

Akcionáři

NAVOS, a.s., IČ: 47674857

Čelakovského 1858/27, Česká republika, Kroměříž, 767 01

od 7. 6. 2017

Živnostenský rejstřík

vznik první živnosti: 10. 2. 1998

Živnosti

Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 15. 10. 2001
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
Druh živnost koncesovaná
Vznik oprávnění 9. 4. 1998
Zámečnictví, nástrojářství
Druh živnost řemeslná
Vznik oprávnění 11. 2. 1998
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti
  • Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
  • Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
  • Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
  • Velkoobchod a maloobchod
  • Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
  • Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
  • Pronájem a půjčování věcí movitých
  • Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
  • Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Druh živnost volná
Vznik oprávnění 10. 2. 1998
Veškeré údaje o ekonomických subjektech, firmách a živnostnících, které zde uveřejňujeme, pocházejí z veřejně dostupných rejstříků (například obchodního rejstříku či živnostenského rejstříku). Pokud máte za to, že údaje jsou nepřesné či že by z nějakého důvodu veřejně dostupné být neměly, je nutno obrátit se na správce příslušného zdrojového rejstříku se žádostí o opravu či výmaz. Změna či odstranění údaje provedené správcem příslušného veřejně dostupného rejstříku se poté bez nutnosti Vašeho dalšího požadavku promítnou v rámci pravidelné aktualizace i do námi uveřejňovaných údajů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).